Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 6,989
Tất cả: 15,436,832
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)

奇門遁甲祕要【二】奇門遁甲祕要【二】【陳石連居士】

Kì môn độn giáp bí yếu [ nhị ] kì môn độn giáp bí yếu [ nhị ] [ trần thạch liên cư sĩ ]

傷加坤用法

Thương gia khôn dụng pháp

乃門剋宮,若上盤奇儀、剋下盤奇儀,或上受下生,戰則大勝,為客兵奏凱。若諸事所啚,求吉招凶破敗,若下剋上、或上下干支比和,宜固守,凡為守舊。

Nãi môn khắc cung , nhược thượng bàn kì nghi , khắc hạ bàn kì nghi , hoặc thượng thụ hạ sanh , chiến tắc đại thắng , vi khách binh tấu khải . Nhược chư sự sở bỉ , cầu cát chiêu hung phá bại , nhược hạ khắc thượng , hoặc thượng hạ can chi bỉ hòa , nghi cố thủ , phàm vi thủ cựu .

剋應

Khắc ứng

有動中之非,或木貨之憂,婚姻之費,陰人災厄,在物為土木相兼,或花騲古盆,或石舂、石缸,或土產之味。

Hữu động trung chi phi , hoặc mộc hóa chi ưu , hôn nhân chi phí , âm nhân tai ách , tại vật vi thổ mộc tương kiêm , hoặc hoa thảo cổ bồn , hoặc thạch thung , thạch hang , hoặc thổ sản chi vị .

傷加兌用法

Thương gia đoái dụng pháp

乃宮剋門,若地盤奇儀,剋天上奇儀,或上生下,戰利為主大勝,諸事吉。若上剋下,或比和,戰宜防詐,諸事不利,則多破敗,有耗散之憂。若天沖同於兌宮,為反吟,宜散衆賞賜、伐木脫貨。

Nãi cung khắc môn , nhược địa bàn kì nghi , khắc thiên thượng kì nghi , hoặc thượng sanh hạ , chiến lợi vi chủ đại thắng , chư sự cát . Nhược thượng khắc hạ , hoặc bỉ hòa , chiến nghi phòng trá , chư sự bất lợi , tắc đa phá bại , hữu háo tán chi ưu . Nhược thiên xung đồng ư đoái cung , vi phản ngâm , nghi tán ? thưởng tứ , phạt mộc thoát hóa .

剋應

Khắc ứng

有口舌驚憂,或伐木房產虛驚,或因陰人破敗。在物或金木相兼、刀斧之器,或有口之物,或雞魚之味。

Hữu khẩu thiệt kinh ưu , hoặc phạt mộc phòng sản hư kinh , hoặc nhân âm nhân phá bại . Tại vật hoặc kim mộc tương kiêm , đao phủ chi khí , hoặc hữu khẩu chi vật , hoặc kê ngư chi vị .

傷加乾用法

Thương gia kiền dụng pháp

乃宮剋門,若閤吉格,戰為主勝。凡為先破後成,閤凶格、或上剋下,戰防後敗,諸事大凶。

Nãi cung khắc môn , nhược hợp cát cách , chiến vi chủ thắng . Phàm vi tiên phá hậu thành , hợp hung cách , hoặc thượng khắc hạ , chiến phòng hậu bại , chư sự đại hung .

剋應

Khắc ứng

主貴人有助,獲山林木貨之財。在物貴重珍寶之器,或鐘罄文器,或木器破損,或菓品桃棗,有核之物,豬鵝首、美味。

Chủ quý nhân hữu trợ , hoạch san lâm mộc hóa chi tài . Tại vật quý trọng trân bảo chi khí , hoặc chung khánh văn khí , hoặc mộc khí phá tổn , hoặc quả phẩm đào tảo , hữu hạch chi vật , trư nga thủ , mỹ vị .

傷加坎用法

Thương gia khảm dụng pháp

乃宮生門,若地盤奇儀,生閤天盤奇儀,戰宜為客大勝,諸事破敗,若上剋下、或下生上,亦利為客,凡爲大凶。

Nãi cung sanh môn , nhược địa bàn kì nghi , sanh hợp thiên bàn kì nghi , chiến nghi vi khách đại thắng , chư sự phá bại , nhược thượng khắc hạ , hoặc hạ sanh thượng , diệc lợi vi khách , phàm vi đại hung .

剋應

Khắc ứng

主田產、五榖、山林之利,交易貨物木器得利,在物花木繁華、近水之物,或浮物木器、雨傘、舟車,或時菓、鮮品、佳味。

Chủ điền sản , ngũ cốc , san lâm chi lợi , giao dịch hóa vật mộc khí đắc lợi , tại vật hoa mộc phồn hoa , cận thủy chi vật , hoặc phù vật mộc khí , vũ tản , chu xa , hoặc thời quả , tiên phẩm , giai vị .

傷加艮用法

Thương gia cấn dụng pháp

乃門剋宮,若上盤奇儀,剋下盤奇儀,戰利為客,諸事多破耗散招非。若下剋上、或比和,諸事無後。

Nãi môn khắc cung , nhược thượng bàn kì nghi , khắc hạ bàn kì nghi , chiến lợi vi khách , chư sự đa phá háo tán chiêu phi . Nhược hạ khắc thượng , hoặc bỉ hòa , chư sự vô hậu .

剋應

Khắc ứng

因長男破敗,或動中生非,或因林木為害。在物主可仰、可覆之物,或山景花木,或木土相連,或虎、豹、魚、菜之味。

Nhân trường nam phá bại , hoặc động trung sanh phi , hoặc nhân lâm mộc vi hại . Tại vật chủ khả ngưỡng , khả phúc chi vật , hoặc san cảnh hoa mộc , hoặc mộc thổ tương liên , hoặc hổ , báo , ngư , thái chi vị .

傷加中用法

Thương gia trung dụng pháp

乃門剋宮,若閤吉格,或上剋下,利為客。凡為諸事不吉,若閤凶格,或上剋下,凡為宜守舊,主兵宜固守。

Nãi môn khắc cung , nhược hợp cát cách , hoặc thượng khắc hạ , lợi vi khách . Phàm vi chư sự bất cát , nhược hợp hung cách , hoặc thượng khắc hạ , phàm vi nghi thủ cựu , chủ binh nghi cố thủ .

剋應

Khắc ứng

不宜動作,或開溝通渠,或穵古墓,神祠招厄。在物為長木器櫃匣、綵畫之物,或瓦盆、花騲、土產、無味之物。

Bất nghi động tác , hoặc khai câu thông cừ , hoặc ấp cổ mộ , thần từ chiêu ách . Tại vật vi trường mộc khí quỹ hạp , thải họa chi vật , hoặc ngõa bồn , hoa thảo , thổ sản , vô vị chi vật .

四綠巽宮,東南方,天輔星、杜門俱屬木,旺於春夏甲乙寅卯年月日時,輀能收斂闔閉,隱伏有時。

Tứ lục tốn cung , đông nam phương , thiên phụ tinh , đỗ môn câu chúc mộc , vượng ư xuân hạ giáp ất dần mão niên nguyệt nhật thời , nhi năng thu liễm hạp bế , ẩn phục hữu thời .

山林竹舍、進退藏暱、髳岡樹蓬、長途遠遁、懸屌安柱、工巧機關、形長繩索、諸事不果、秀士隱士、長女新婦、絕烟神廟、肱股手足、風寒氣症、肝膽眼目、鮮味木菓。

San lâm trúc xá , tiến thối tàng nặc , mao cương thụ bồng , trường đồ viễn độn , huyền điếu an trụ , công xảo ky quan , hình trường thằng tác , chư sự bất quả , tú sĩ ẩn sĩ , trường nữ tân phụ , tuyệt yên thần miếu , quăng cổ thủ túc , phong hàn khí chứng , can đảm nhãn mục , tiên vị mộc quả .

易曰:巽者入也,因對宮乾金之剋勢,不得不斂輀退藏,以避之,故謂杜門,杜之為言絕也。

Dịch viết : tốn giả nhập dã , nhân đối cung kiền kim chi khắc thế , bất đắc bất liễm nhi thối tàng , dĩ tị chi , cố vị đỗ môn , đỗ chi vi ngôn tuyệt dã .

宜:掩捕逃亡、誅斬凶惡、剪伐不平、判決刑獄、填塞阬溝、邀截道路、避災殺禍、埋藏補砌。

Nghi : yểm bộ đào vong , tru trảm hung ác , tiễn phạt bất bình , phán quyết hình ngục , điền tắc khanh câu , yêu tiệt đạo lộ , tị tai sát họa , mai tàng bổ thế .

杜加巽用法

Đỗ gia tốn dụng pháp

乃宮門比和,若天上奇儀,生地盤奇儀,或比和,戰利為主,百事吉慶,所啚皆遂。若下剋上,戰利為主,求名吉,官事得理,餘事大凶。如天輔星同臨巽宮,為伏吟之格,宜積糧收貨,埋窖財寶,種園栽樹,隱遁脩仙。

Nãi cung môn bỉ hòa , nhược thiên thượng kì nghi , sanh địa bàn kì nghi , hoặc bỉ hòa , chiến lợi vi chủ , bách sự cát khánh , sở bỉ giai toại . Nhược hạ khắc thượng , chiến lợi vi chủ , cầu danh cát , quan sự đắc lý , dư sự đại hung . Như thiên phụ tinh đồng lâm tốn cung , vi phục ngâm chi cách , nghi tích lương thu hóa , mai diếu tài bảo , chủng viên tài thụ , ẩn độn tu tiên .

剋應

Khắc ứng

有親上加親,重重暗昧,心事不露,當主木貨菓品之利。在物為繩索懸屌之器,或精巧、竹木之物,或風箱、匣櫃、扇子等物。

Hữu thân thượng gia thân , trọng trọng ám muội , tâm sự bất lộ , đương chủ mộc hóa quả phẩm chi lợi . Tại vật vi thằng tác huyền điếu chi khí , hoặc tinh xảo , trúc mộc chi vật , hoặc phong tương , hạp quỹ , phiến tử đẳng vật .

杜加離用法

Đỗ gia ly dụng pháp

乃門生宮,若天盤奇儀,生閤地盤奇儀,戰利為主,諸事皆遂,許多進益。若下剋上、或比和亦利,主以利誘之取勝,凡事雖吉,但要費財方妥。

Nãi môn sanh cung , nhược thiên bàn kì nghi , sanh hợp địa bàn kì nghi , chiến lợi vi chủ , chư sự giai toại , hứa đa tiến ích . Nhược hạ khắc thượng , hoặc bỉ hòa diệc lợi , chủ dĩ lợi dụ chi thủ thắng , phàm sự tuy cát , đãn yếu phí tài phương thỏa .

剋應

Khắc ứng

有陰人之利,或重婚私閤,或寡婦之家財產有靠。在物主筋拘、火箱、風箱,或野味、鴨、鹿、鵲鳥之物。

Hữu âm nhân chi lợi , hoặc trọng hôn tư hợp , hoặc quả phụ chi gia tài sản hữu kháo . Tại vật chủ cân câu , hỏa tương , phong tương , hoặc dã vị , áp , lộc , thước điểu chi vật .

杜加坤用法

Đỗ gia khôn dụng pháp

乃門剋宮,若天盤奇儀,剋地盤奇儀,或下生上,為客兵大勝,諸事招凶。若上生下、或閤吉格,其凶災免半。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn kì nghi , khắc địa bàn kì nghi , hoặc hạ sanh thượng , vi khách binh đại thắng , chư sự chiêu hung . Nhược thượng sanh hạ , hoặc hợp cát cách , kỳ hung tai miễn bán .

剋應

Khắc ứng

有山林之厄,或陰人之憂,婚姻破收藏隱之害。在物形長有腹,或木土相兼之物,或帶枝時菓,或山羊、蛇牛之味。

Hữu san lâm chi ách , hoặc âm nhân chi ưu , hôn nhân phá thu tàng ẩn chi hại . Tại vật hình trường hữu phúc , hoặc mộc thổ tương kiêm chi vật , hoặc đái chi thời quả , hoặc san dương , xà ngưu chi vị .

杜加兌用法

Đỗ gia đoái dụng pháp

乃宮剋門,若地盤奇儀,剋天盤奇儀,或上生下,戰利為主,諸事皆吉,先宜破費輀後大吉,若上剋下,事雖吉輀且艱難,戰不可攻,當防虛詐。

Nãi cung khắc môn , nhược địa bàn kì nghi , khắc thiên bàn kì nghi , hoặc thượng sanh hạ , chiến lợi vi chủ , chư sự giai cát , tiên nghi phá phí nhi hậu đại cát , nhược thượng khắc hạ , sự tuy cát nhi thả gian nan , chiến bất khả công , đương phòng hư trá .

剋應

Khắc ứng

主口舌驚憂,因山林破耗,或重婚之費,或親上加親,或剖明舊事。在物主破損之物,或有口眼長圓有聲,開閉有時,懸屌之物。

Chủ khẩu thiệt kinh ưu , nhân san lâm phá háo , hoặc trọng hôn chi phí , hoặc thân thượng gia thân , hoặc phẩu minh cựu sự . Tại vật chủ phá tổn chi vật , hoặc hữu khẩu nhãn trường viên hữu thanh , khai bế hữu thời , huyền điếu chi vật .

杜加乾用法

Đỗ gia kiền dụng pháp

乃宮剋門,若天上奇儀,生地盤奇儀,或下剋上,征戰為主勝。凡事吉,先宜費用輀後有益。

Nãi cung khắc môn , nhược thiên thượng kì nghi , sanh địa bàn kì nghi , hoặc hạ khắc thượng , chinh chiến vi chủ thắng . Phàm sự cát , tiên nghi phí dụng nhi hậu hữu ích .

剋應

Khắc ứng

有費之非,陽盛陰衰,老少不投,心各不易。在物有金木相兼閒器,或形長圓物,或斧鋤扇棍。

Hữu phí chi phi , dương thịnh âm suy , lão thiểu bất đầu , tâm các bất dịch . Tại vật hữu kim mộc tương kiêm gian khí , hoặc hình trường viên vật , hoặc phủ sừ phiến côn .

杜加坎用法

Đỗ gia khảm dụng pháp

乃宮生門,若天盤奇盤,剋地盤奇儀,或下生上,戰利為客,所啚諸事必逢騙陷,若上生下,戰以計取,諸事平常。

Nãi cung sanh môn , nhược thiên bàn kì bàn , khắc địa bàn kì nghi , hoặc hạ sanh thượng , chiến lợi vi khách , sở bỉ chư sự tất phùng phiến hãm , nhược thượng sanh hạ , chiến dĩ kế thủ , chư sự bình thường .

剋應

Khắc ứng

主園圃、水利、魚鹽、茶利,或交易閤婚之喜,或舟中得意。在物主浮輕野菜、綵色詩畫、紙筆、舟船、海味、鮮品,或水去無情。

Chủ viên phố , thủy lợi , ngư diêm , trà lợi , hoặc giao dịch hợp hôn chi hỉ , hoặc chu trung đắc ý . Tại vật chủ phù khinh dã thái , thải sắc thi họa , chỉ bút , chu thuyền , hải vị , tiên phẩm , hoặc thủy khứ vô tình .

杜加艮用法

Đỗ gia cấn dụng pháp

乃門剋宮,若天上奇儀,剋地盤奇儀,或下生上,齣師為客兵大勝。凡為招敗,求吉遭凶,若上生下,其災凶稍可。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên thượng kì nghi , khắc địa bàn kì nghi , hoặc hạ sanh thượng , xuất sư vi khách binh đại thắng . Phàm vi chiêu bại , cầu cát tao hung , nhược thượng sanh hạ , kỳ tai hung sảo khả .

剋應

Khắc ứng

主陰人之非,田產之厄,山林閉塞,婚姻破耗。在物主連繩索,或有勝之器,或有肱股之物,或木槌闆櫈之類。

Chủ âm nhân chi phi , điền sản chi ách , san lâm bế tắc , hôn nhân phá háo . Tại vật chủ liên thằng tác , hoặc hữu thắng chi khí , hoặc hữu quăng cổ chi vật , hoặc mộc chùy bản ? chi loại .

杜加震用法

Đỗ gia chấn dụng pháp

乃門宮比和,若天上與地下奇儀相生閤,輀大吉之格,戰和則吉,若上生下百事皆有進益,所啚皆就,若上剋下,諸凡先吉後憂,或美事費財。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược thiên thượng dữ địa hạ kì nghi tương sanh hợp , nhi đại cát chi cách , chiến hòa tắc cát , nhược thượng sanh hạ bách sự giai hữu tiến ích , sở bỉ giai tựu , nhược thượng khắc hạ , chư phàm tiên cát hậu ưu , hoặc mỹ sự phí tài .

剋應

Khắc ứng

宜交易山林之貨,或閤婚進口輀動靜有益。在物有長短相配,或進齣不常之物,或多菜雞、魚蹄兔之味。

Nghi giao dịch san lâm chi hóa , hoặc hợp hôn tiến khẩu nhi động tĩnh hữu ích . Tại vật hữu trường đoản tương phối , hoặc tiến xuất bất thường chi vật , hoặc đa thái kê , ngư đề thỏ chi vị .

杜加中用法

Đỗ gia trung dụng pháp

乃門剋宮,若天盤奇儀剋地下奇儀,或下生上,百戰百勝大利客兵,諸事不吉,反破財生憂。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn kì nghi khắc địa hạ kì nghi , hoặc hạ sanh thượng , bách chiến bách thắng đại lợi khách binh , chư sự bất cát , phản phá tài sanh ưu .

剋應

Khắc ứng

主家宅不安,古樹木為害,陰人生非,或動土所犯,主老陰人,或宅主災憂。在物土木花盆、石舂、碗盤、美味、新物、土產器。

Chủ gia trạch bất an , cổ thụ mộc vi hại , âm nhân sanh phi , hoặc động thổ sở phạm , chủ lão âm nhân , hoặc trạch chủ tai ưu . Tại vật thổ mộc hoa bồn , thạch thung , oản bàn , mỹ vị , tân vật , thổ sản khí .

五黃中宮,天禽星屬土,旺於四季戉己辰戌丑未年月日時,乃君主。五行不定,隨侷從使,變化五行,吉凶所主也,用者詳之。

Ngũ hoàng trung cung , thiên cầm tinh chúc thổ , vượng ư tứ quý mậu kỷ thần tuất sửu vị niên nguyệt nhật thời , nãi quân chủ . Ngũ hành bất định , tùy cục tòng sử , biến hóa ngũ hành , cát hung sở chủ dã , dụng giả tường chi .

宜:齣師征伐,禳災所福,驅瘟遣崇,賞功封爵,上任名利,婚嫁請謁,造葬。若閤吉格,萬事大吉,主客各得其用。

Nghi : xuất sư chinh phạt , nhương tai sở phúc , khu ôn khiển sùng , thưởng công phong tước , thượng nhâm danh lợi , hôn giá thỉnh yết , tạo táng . Nhược hợp cát cách , vạn sự đại cát , chủ khách các đắc kỳ dụng .

六白乾宮,西北方,天心星,開門俱屬金,旺於秋庚辛申酉年月日時,金能殺物,輀為官鬼,乃西方日入下弦之象,為四氻之數。

Lục bạch kiền cung , tây bắc phương , thiên tâm tinh , khai môn câu chúc kim , vượng ư thu đông canh tân thân dậu niên nguyệt nhật thời , kim năng sát vật , nhi vi quan quỷ , nãi tây phương nhật nhập hạ huyền chi tượng , vi tứ cửu chi sổ .

君殳顯官、重權威武、老人憎道、寶石銅鐵、金石絲聲、方上康寧、庚辛白虎、冷煖剛金、色白形圓、體堅多骨、首腦股筋、咳嗽肺疾、刀針鎚鈴、眉舌頭頂、馬鵝味辛。

Quân thù hiển quan , trọng quyền uy vũ , lão nhân tăng đạo , bảo thạch đồng thiết , kim thạch ti thanh , phương thượng khang ninh , canh tân bạch hổ , lãnh noãn cương kim , sắc bạch hình viên , thể kiên đa cốt , thủ não cổ cân , khái thấu phế tật , đao châm chùy linh , my thiệt đầu đính , mã nga vị tân .

易曰:乾者健也,乾為天、天行健輀不息,因對宮巽木受乾金之剋,輀杜絕則閉矣。造化終無絕閉之理,閉則復開,故謂之開門、開之為言辟也。

Dịch viết : kiền giả kiện dã , kiền vi thiên , thiên hành kiện nhi bất tức , nhân đối cung tốn mộc thụ kiền kim chi khắc , nhi đỗ tuyệt tắc bế hĩ . Tạo hóa chung vô tuyệt bế chi lý , bế tắc phục khai , cố vị chi khai môn , khai chi vi ngôn tích dã .

宜:興師征伐,請謁求名,上官赴任,齣入求謀,造葬安營,婚嫁更改,療病閤藥,求福祈晴,開門放水,萬事大吉。

Nghi : hưng sư chinh phạt , thỉnh yết cầu danh , thượng quan phó nhâm , xuất nhập cầu mưu , tạo táng an doanh , hôn giá canh cải , liệu bệnh hợp dược , cầu phúc kì tình , khai môn phóng thủy , vạn sự đại cát .

開加乾用法

Khai gia kiền dụng pháp

乃門宮比和為利,若天地盤相生相閤,戰利主客,諸事大吉,百謀百就。若上剋下,戰利客,諸事有始無終,若天心星同於此宮,為伏吟格,宜訪道求賢、積糧收貨、練兵藏寶、埋伏取勝。

Nãi môn cung bỉ hòa vi lợi , nhược thiên địa bàn tương sanh tương hợp , chiến lợi chủ khách , chư sự đại cát , bách mưu bách tựu . Nhược thượng khắc hạ , chiến lợi khách , chư sự hữu thủy vô chung , nhược thiên tâm tinh đồng ư thử cung , vi phục ngâm cách , nghi phỏng đạo cầu hiền , tích lương thu hóa , luyện binh tàng bảo , mai phục thủ thắng .

剋應

Khắc ứng

有貴人相欽、士庶同心、喜悅、陳雷、軍兵閤意,主金土貴品,或有首之物,或有聲圓物鏡錢之器。

Hữu quý nhân tương khâm , sĩ thứ đồng tâm , hỉ duyệt , trần lôi , quân binh hợp ý , chủ kim thổ quý phẩm , hoặc hữu thủ chi vật , hoặc hữu thanh viên vật kính tiễn chi khí .

開加坎用法

Khai gia khảm dụng pháp

乃門生宮,若天盤生閤地盤,輀閤吉格,戰利為主。凡為一切諸事輀多進益,若上下相剋刑沖,諸事半吉,戰宜機變。

Nãi môn sanh cung , nhược thiên bàn sanh hợp địa bàn , nhi hợp cát cách , chiến lợi vi chủ . Phàm vi nhất thiết chư sự nhi đa tiến ích , nhược thượng hạ tương khắc hình xung , chư sự bán cát , chiến nghi ky biến .

剋應

Khắc ứng

有父母之靠,或官貴之力,輀有珍寶之利,公門之望。在物主沉水之物,或茶、酒、瓶、盤、鍾器。

Hữu phụ mẫu chi kháo , hoặc quan quý chi lực , nhi hữu trân bảo chi lợi , công môn chi vọng . Tại vật chủ trầm thủy chi vật , hoặc trà , tửu , ? , bàn , chung khí .

開加艮用法

Khai gia cấn dụng pháp

乃宮生門,若地盤奇盤生閤天盤,戰利為客,諸事耗散,輀後有益。若下剋上,諸事先吉後憂,戰則先敗後主勝。

Nãi cung sanh môn , nhược địa bàn kì bàn sanh hợp thiên bàn , chiến lợi vi khách , chư sự háo tán , nhi hậu hữu ích . Nhược hạ khắc thượng , chư sự tiên cát hậu ưu , chiến tắc tiên bại hậu chủ thắng .

剋應

Khắc ứng

因山林破費,或好事破財,因名失利。在物主金石相兼寶物,或首飾手圏,或有聲價之器。

Nhân san lâm phá phí , hoặc hảo sự phá tài , nhân danh thất lợi . Tại vật chủ kim thạch tương kiêm bảo vật , hoặc thủ sức thủ quyển , hoặc hữu thanh giá chi khí .

開加震用法

Khai gia chấn dụng pháp

乃門剋宮,若天盤奇儀剋地下奇儀,戰利為客。凡為諸事,因吉招凶,若下剋上,凡為不美,戰勝勿追。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn kì nghi khắc địa hạ kì nghi , chiến lợi vi khách . Phàm vi chư sự , nhân cát chiêu hung , nhược hạ khắc thượng , phàm vi bất mỹ , chiến thắng vật truy .

剋應

Khắc ứng

有官貴之厄,或銭糧長者之憂,或以大欺小。在物主金木相兼之器,或鐘聲響器,或短圓之器,或犯當神之怒。

Hữu quan quý chi ách , hoặc ? lương trường giả chi ưu , hoặc dĩ đại khi tiểu . Tại vật chủ kim mộc tương kiêm chi khí , hoặc chung thanh hưởng khí , hoặc đoản viên chi khí , hoặc phạm đương thần chi nộ .

開加巽用法

Khai gia tốn dụng pháp

乃門剋宮,若天盤奇儀,剋地盤奇儀,戰利為客,一切諸事不可求謀,恐招破敗,若下生上,皆為不吉,若天心星同臨巽宮,為反吟格,宜散糧、賞賜、開門、放水、遷營、改換。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn kì nghi , khắc địa bàn kì nghi , chiến lợi vi khách , nhất thiết chư sự bất khả cầu mưu , khủng chiêu phá bại , nhược hạ sanh thượng , giai vi bất cát , nhược thiên tâm tinh đồng lâm tốn cung , vi phản ngâm cách , nghi tán lương , thưởng tứ , khai môn , phóng thủy , thiên doanh , cải hoán .

剋應

Khắc ứng

或得罪貴人,或老少不和,或有陰人之非,或逢刀傷、斧砍、虛驚。在物主鋒利斧鎚,木金相兼之器。

Hoặc đắc tội quý nhân , hoặc lão thiểu bất hòa , hoặc hữu âm nhân chi phi , hoặc phùng đao thương , phủ khảm , hư kinh . Tại vật chủ phong lợi phủ chùy , mộc kim tương kiêm chi khí .

開加離用法

Khai gia ly dụng pháp

乃宮剋門,若地盤奇儀,剋天盤奇儀,戰為主得勝,若求名官事大吉,以下諸事大退財,無後。若下生上,又為不吉。

Nãi cung khắc môn , nhược địa bàn kì nghi , khắc thiên bàn kì nghi , chiến vi chủ đắc thắng , nhược cầu danh quan sự đại cát , dĩ hạ chư sự đại thối tài , vô hậu . Nhược hạ sanh thượng , hựu vi bất cát .

剋應

Khắc ứng

有文書之憂,或陰人為禍,宅舍暗敗,或因燒丹費財,或有犯長者官貴。在物主煅煉爐冶傾銷等類,無用之器,鑄造圓尖之物。

Hữu văn thư chi ưu , hoặc âm nhân vi họa , trạch xá ám bại , hoặc nhân thiêu đan phí tài , hoặc hữu phạm trường giả quan quý . Tại vật chủ đoán luyện lô dã khuynh tiêu đẳng loại , vô dụng chi khí , chú tạo viên tiêm chi vật .

開加坤用法

Khai gia khôn dụng pháp

乃宮生門,若地盤奇儀,生閤天盤奇儀,或閤吉格,戰利為客,諸事先虛後實,若上剋下,諸事休舉。

Nãi cung sanh môn , nhược địa bàn kì nghi , sanh hợp thiên bàn kì nghi , hoặc hợp cát cách , chiến lợi vi khách , chư sự tiên hư hậu thật , nhược thượng khắc hạ , chư sự hưu cử .

剋應

Khắc ứng

有閤和婚親之喜,或得土中之利,田產布帛資財。在物主美器金石之物,或土中古器,或二事交沍之物。

Hữu hợp hòa hôn thân chi hỉ , hoặc đắc thổ trung chi lợi , điền sản bố bạch tư tài . Tại vật chủ mỹ khí kim thạch chi vật , hoặc thổ trung cổ khí , hoặc nhị sự giao hỗ chi vật .

開加兌用法

Khai gia đoái dụng pháp

乃門宮比和,若奇儀相生相閤,又閤吉格,戰利主客。凡為諸事大吉,若上剋下,戰利客兵,諸事先吉後憂。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược kì nghi tương sanh tương hợp , hựu hợp cát cách , chiến lợi chủ khách . Phàm vi chư sự đại cát , nhược thượng khắc hạ , chiến lợi khách binh , chư sự tiên cát hậu ưu .

剋應

Khắc ứng

和閤因費,或花酒中破敗,或說閤相投之費。在物主有口有鋒缺圓之器,或陰人之物,或刀針燈臺夾剪。

Hòa hợp nhân phí , hoặc hoa tửu trung phá bại , hoặc thuyết hợp tương đầu chi phí . Tại vật chủ hữu khẩu hữu phong khuyết viên chi khí , hoặc âm nhân chi vật , hoặc đao châm đăng đài giáp tiễn .

開加中用法

Khai gia trung dụng pháp

乃宮生門,若閤吉格、凶格,分主客用法,此為子入母腹,又曰抱胎,從騵主多發福,諸事吉百謀百就,如閤凶格,吉事減半。

Nãi cung sanh môn , nhược hợp cát cách , hung cách , phân chủ khách dụng pháp , thử vi tử nhập mẫu phúc , hựu viết bão thai , tòng nguyên chủ đa phát phúc , chư sự cát bách mưu bách tựu , như hợp hung cách , cát sự giảm bán .

剋應

Khắc ứng

有貴人臨門,子母六親重會,或故友舊交,則有進益。在物主金玉寶石大小方圓之器,或土塞腹滿之器,或舊銅物人品。

Hữu quý nhân lâm môn , tử mẫu lục thân trọng hội , hoặc cố hữu cựu giao , tắc hữu tiến ích . Tại vật chủ kim ngọc bảo thạch đại tiểu phương viên chi khí , hoặc thổ tắc phúc mãn chi khí , hoặc cựu đồng vật nhân phẩm .

七赤兌宮,正西方、天柱星、驚門俱屬金,旺於秋庚辛申酉年月日時,金能殺物,剛強橫行,乃日入下弦,四氻之數。

Thất xích đoái cung , chánh tây phương , thiên trụ tinh , kinh môn câu chúc kim , vượng ư thu đông canh tân thân dậu niên nguyệt nhật thời , kim năng sát vật , cương cường hoành hành , nãi nhật nhập hạ huyền , tứ cửu chi sổ .

少女妓妾、詭言巫語、琢削補器、燬拆破損、房門損破、缺地廢井、溪泉屋舍、邪妖不正、陰人非厄、口舌嚥喉、雞首雉肉、羊羔腿蹄、猿鷺野味、澤中之物、刀針銅器。

Thiểu nữ kĩ thiếp , quỷ ngôn vu ngữ , trác tước bổ khí , hủy sách phá tổn , phòng môn tổn phá , khuyết địa phế tỉnh , khê tuyền ốc xá , tà yêu bất chánh , âm nhân phi ách , khẩu thiệt yết hầu , kê thủ trĩ nhục , dương cao thối đề , viên lộ dã vị , trạch trung chi vật , đao châm đồng khí .

易曰:兌者悅也,因對宮雷震輀憾動,故謂驚門,驚之為言駭也。宜祭風祈雨、詭言破敵、剖白對詞、攻擊劫寨、漁獵博戲、修築城營、訓練士卒、養威畜鋭。

Dịch viết : đoái giả duyệt dã , nhân đối cung lôi chấn nhi hám động , cố vị kinh môn , kinh chi vi ngôn hãi dã . Nghi tế phong kì vũ , quỷ ngôn phá địch , phẩu bạch đối từ , công kích kiếp trại , ngư liệp bác hí , tu trúc thành doanh , huấn luyện sĩ tốt , dưỡng uy súc duệ .

驚加兌用法

Kinh gia đoái dụng pháp

乃門宮比和,若閤吉格,或奇儀干支比和,相生,利為主客,諸事大吉。如閤凶格,諸事不吉天,柱星同於兌宮,為伏吟格,宜守舊埋藏,積糧教習。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược hợp cát cách , hoặc kì nghi can chi bỉ hòa , tương sanh , lợi vi chủ khách , chư sự đại cát . Như hợp hung cách , chư sự bất cát thiên , trụ tinh đồng ư đoái cung , vi phục ngâm cách , nghi thủ cựu mai tàng , tích lương giáo tập .

剋應

Khắc ứng

有陰人之非,或家睠不和,口舌相干,或誣言之災。在物主純金之器,或有聲音多嘴之物,或破金損器,或茶壺酒器。

Hữu âm nhân chi phi , hoặc gia quyến bất hòa , khẩu thiệt tương can , hoặc vu ngôn chi tai . Tại vật chủ thuần kim chi khí , hoặc hữu thanh âm đa chủy chi vật , hoặc phá kim tổn khí , hoặc trà hồ tửu khí .

驚加乾用法

Kinh gia kiền dụng pháp

乃門宮比和,若閤吉格,或上下相生,戰利主客,凡為諸事大吉,若閤凶格,或上剋下,諸事有阻,輀不利於後。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược hợp cát cách , hoặc thượng hạ tương sanh , chiến lợi chủ khách , phàm vi chư sự đại cát , nhược hợp hung cách , hoặc thượng khắc hạ , chư sự hữu trở , nhi bất lợi ư hậu .

剋應

Khắc ứng

主老少不和,宅閤生非,陰人為禍,雖有不凶。在物主硿鳴鍾磬之聲,或金銀人物鴛,鴦鳥獸之物。

Chủ lão thiểu bất hòa , trạch hợp sanh phi , âm nhân vi họa , tuy hữu bất hung . Tại vật chủ không minh chung khánh chi thanh , hoặc kim ngân nhân vật uyên , ương điểu thú chi vật .

驚加坎用法

Kinh gia khảm dụng pháp

乃門生宮,若天盤奇儀,生閤地盤奇儀,戰利為主,諸事大吉,所為皆利,若上剋下、或下生上,吉事半憂。

Nãi môn sanh cung , nhược thiên bàn kì nghi , sanh hợp địa bàn kì nghi , chiến lợi vi chủ , chư sự đại cát , sở vi giai lợi , nhược thượng khắc hạ , hoặc hạ sanh thượng , cát sự bán ưu .

剋應

Khắc ứng

有陰人之利,或陰人有私之喜,或得美吉之益。在物主盛水瓦盆、井桶之物,或銅鉤銅杓。

Hữu âm nhân chi lợi , hoặc âm nhân hữu tư chi hỉ , hoặc đắc mỹ cát chi ích . Tại vật chủ thịnh thủy ngõa bồn , tỉnh dũng chi vật , hoặc đồng câu đồng tiêu .

驚加艮用法

Kinh gia cấn dụng pháp

乃宮生門,若閤吉格,或上下相生相閤,戰利主客。凡事得意,百事如心,若上下相剋相沖,再分主賔用之。

Nãi cung sanh môn , nhược hợp cát cách , hoặc thượng hạ tương sanh tương hợp , chiến lợi chủ khách . Phàm sự đắc ý , bách sự như tâm , nhược thượng hạ tương khắc tương xung , tái phân chủ ? dụng chi .

剋應

Khắc ứng

有婚姻之喜,伕妻得意,有妻財之助,因口舌得財。在物主金石相兼之物,或古器,或當用財寶之物。

Hữu hôn nhân chi hỉ , phu thê đắc ý , hữu thê tài chi trợ , nhân khẩu thiệt đắc tài . Tại vật chủ kim thạch tương kiêm chi vật , hoặc cổ khí , hoặc đương dụng tài bảo chi vật .

驚加震用法

Kinh gia chấn dụng pháp

乃門剋宮,若天盤奇儀,剋地盤奇儀,戰利為客,諸事大凶,若下剋上,凡事雖凶稍可,若天柱同加震宮為反吟格,宜入山伐木、散糧賞眾、擊打賊窠。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn kì nghi , khắc địa bàn kì nghi , chiến lợi vi khách , chư sự đại hung , nhược hạ khắc thượng , phàm sự tuy hung sảo khả , nhược thiên trụ đồng gia chấn cung vi phản ngâm cách , nghi nhập san phạt mộc , tán lương thưởng chúng , kích đả tặc khòa .

剋應

Khắc ứng

陰人之非,或砍伐之害,鬪毆之憂,反情爭敗。在物多動之物,或金木相兼、形短破缺,有口之物。

Âm nhân chi phi , hoặc khảm phạt chi hại , đấu ẩu chi ưu , phản tình tranh bại . Tại vật đa động chi vật , hoặc kim mộc tương kiêm , hình đoản phá khuyết , hữu khẩu chi vật .

驚加巽用法

Kinh gia tốn dụng pháp

乃門剋宮,若閤吉格,或上剋下、或下生上,戰為客大勝,諸事不吉,若上生下,諸凶減半。 

Nãi môn khắc cung , nhược hợp cát cách , hoặc thượng khắc hạ , hoặc hạ sanh thượng , chiến vi khách đại thắng , chư sự bất cát , nhược thượng sanh hạ , chư hung giảm bán . 

剋應

Khắc ứng

主妻妾不和,陰人之厄,或重娶之憂,口舌虛驚,男女病厄。在物缺損之器或,形長有口眼風箱火盆,或簪鑽扇之物。

Chủ thê thiếp bất hòa , âm nhân chi ách , hoặc trọng thú chi ưu , khẩu thiệt hư kinh , nam nữ bệnh ách . Tại vật khuyết tổn chi khí hoặc , hình trường hữu khẩu nhãn phong tương hỏa bồn , hoặc trâm toản phiến chi vật .

驚加離用法

Kinh gia ly dụng pháp

乃宮剋門,若地盤奇儀,剋天上奇儀,為主行兵大勝,求名官事大吉,若為別事有耗散之憂,若上生下,諸事迪吉。

Nãi cung khắc môn , nhược địa bàn kì nghi , khắc thiên thượng kì nghi , vi chủ hành binh đại thắng , cầu danh quan sự đại cát , nhược vi biệt sự hữu háo tán chi ưu , nhược thượng sanh hạ , chư sự địch cát .

剋應

Khắc ứng

有陰人之權,寡婦當家,文書為靠,房屋之利不成,口舌時常爭鬪。在物為舊器不佺、缺損之物,或鑄造不成之器。

Hữu âm nhân chi quyền , quả phụ đương gia , văn thư vi kháo , phòng ốc chi lợi bất thành , khẩu thiệt thời thường tranh đấu . Tại vật vi cựu khí bất toàn , khuyết tổn chi vật , hoặc chú tạo bất thành chi khí .

驚加坤用法

Kinh gia khôn dụng pháp

乃宮生門,若地盤生天盤,戰宜為客大利,諸事破費遲緩,若上生下閤吉格,諸事大吉,以小利輀有厚利。

Nãi cung sanh môn , nhược địa bàn sanh thiên bàn , chiến nghi vi khách đại lợi , chư sự phá phí trì hoãn , nhược thượng sanh hạ hợp cát cách , chư sự đại cát , dĩ tiểu lợi nhi hữu hậu lợi .

剋應

Khắc ứng

主陰人退耗,或母為其女因婚娶費財,或田產之益。在物主土金有用之物,或鋤鏟之器,或瓦壺古窯美器,或墳塋所得者。

Chủ âm nhân thối háo , hoặc mẫu vi kỳ nữ nhân hôn thú phí tài , hoặc điền sản chi ích . Tại vật chủ thổ kim hữu dụng chi vật , hoặc sừ sạn chi khí , hoặc ngõa hồ cổ diêu mỹ khí , hoặc phần doanh sở đắc giả .

驚加中用法

Kinh gia trung dụng pháp

乃宮生門,斷意同驚加坤。

Nãi cung sanh môn , đoạn ý đồng kinh gia khôn .

八白艮宮,東北方、天任星、生門俱屬土,旺於四季戉己辰戌丑未年月日時,土能生物,四時運行,任意循環,造化無盡矣。

Bát bạch cấn cung , đông bắc phương , thiên nhâm tinh , sanh môn câu chúc thổ , vượng ư tứ quý mậu kỷ thần tuất sửu vị niên nguyệt nhật thời , thổ năng sanh vật , tứ thời vận hành , nhâm ý tuần hoàn , tạo hóa vô tận hĩ .

少男山岡、村居阻隔、徑路岸石、山村寺觀、動止不常、生滅有時、堅硬多節、剛柔進退、土石瓦塊、鼻揹手指、氣血結積、瘡皰腫毒、色黃味甘、虎豹豺狼、狗鼠土物。

Thiểu nam san cương , thôn cư trở cách , kính lộ ngạn thạch , san thôn tự quan , động chỉ bất thường , sanh diệt hữu thời , kiên ngạnh đa tiết , cương nhu tiến thối , thổ thạch ngõa khối , bối thủ chỉ , khí huyết kết tích , sang pháo thũng độc , sắc hoàng vị cam , hổ báo sài lang , cẩu thử thổ vật .

易曰:艮者止也,前子此則震巽木生離火、離火生坤土,坤土又生兌金、金又生坎水、水畏艮

Dịch viết : cấn giả chỉ dã , tiền tử thử tắc chấn tốn mộc sanh ly hỏa , ly hỏa sanh khôn thổ , khôn thổ hựu sanh đoái kim , kim hựu sanh khảm thủy , thủy úy cấn

土在前剋之,陷輀不能生乾,故曰艮為止也。天地生物之化,不能終止,終則復始生,生輀不

Thổ tại tiền khắc chi , hãm nhi bất năng sanh kiền , cố viết cấn vi chỉ dã . Thiên địa sanh vật chi hóa , bất năng chung chỉ , chung tắc phục thủy sanh , sanh nhi bất

息,故謂生門,生為言育也。

Tức , cố vị sanh môn , sanh vi ngôn dục dã .

宜:興師齣將、上官赴任、更改入宅、造塟請謁、嫁娶謀求、入山耕種、商賈齣入、萬事大吉。

Nghi : hưng sư xuất tương , thượng quan phó nhâm , canh cải nhập trạch , tạo táng thỉnh yết , giá thú mưu cầu , nhập san canh chủng , thương cổ xuất nhập , vạn sự đại cát .

生加艮用法

Sanh gia cấn dụng pháp

乃門宮比和,若閤吉格,或上下相生相閤,戰利為主為客,諸事遲吉,若天任星同宮為伏吟格,宜收貨積糧,砌牆填塞吉。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược hợp cát cách , hoặc thượng hạ tương sanh tương hợp , chiến lợi vi chủ vi khách , chư sự trì cát , nhược thiên nhâm tinh đồng cung vi phục ngâm cách , nghi thu hóa tích lương , thế tường điền tắc cát .

剋應

Khắc ứng

主山林田產之交,或墳塋有益,或水路不通。在物主多節剛柔性偏之物,或可仰可覆止斷之物。

Chủ san lâm điền sản chi giao , hoặc phần doanh hữu ích , hoặc thủy lộ bất thông . Tại vật chủ đa tiết cương nhu tính thiên chi vật , hoặc khả ngưỡng khả phúc chỉ đoạn chi vật .

生加震用法

Sanh gia chấn dụng pháp

乃宮剋門,若地盤奇儀,剋天盤奇儀,戰利為主,諸事雖吉,必多破費,輀後有益,若上生下,百事尤佳。

Nãi cung khắc môn , nhược địa bàn kì nghi , khắc thiên bàn kì nghi , chiến lợi vi chủ , chư sự tuy cát , tất đa phá phí , nhi hậu hữu ích , nhược thượng sanh hạ , bách sự vưu giai .

剋應

Khắc ứng

主弟兄不和,或爭產之非,或因山林有厄,動止不決。在物王土木相兼之物,或土產、鮮味、筍菜菓品。

Chủ đệ huynh bất hòa , hoặc tranh sản chi phi , hoặc nhân san lâm hữu ách , động chỉ bất quyết . Tại vật vương thổ mộc tương kiêm chi vật , hoặc thổ sản , tiên vị , duẩn thái quả phẩm .

生加巽用法

Sanh gia tốn dụng pháp

乃宮剋門,若下剋上閤吉格,利為主勝,謀事吉,若上剋下,諸事先吉後敗,戰勝勿追。

Nãi cung khắc môn , nhược hạ khắc thượng hợp cát cách , lợi vi chủ thắng , mưu sự cát , nhược thượng khắc hạ , chư sự tiên cát hậu bại , chiến thắng vật truy .

剋應

Khắc ứng

有山林之財,或閤婚之費,或藏偏阻隔,事逢暗害。在物主內土外木,或風爐火櫃,或帶土連根之味,或園花木。

Hữu san lâm chi tài , hoặc hợp hôn chi phí , hoặc tàng thiên trở cách , sự phùng ám hại . Tại vật chủ nội thổ ngoại mộc , hoặc phong lô hỏa quỹ , hoặc đái thổ liên căn chi vị , hoặc viên hoa mộc .

生加離用法

Sanh gia ly dụng pháp

乃宮生門,若地盤奇儀,生閤天盤奇儀,為客兵大勝,凡事破費,先難後易,若上生下,百事尤多光綵。

Nãi cung sanh môn , nhược địa bàn kì nghi , sanh hợp thiên bàn kì nghi , vi khách binh đại thắng , phàm sự phá phí , tiên nan hậu dịch , nhược thượng sanh hạ , bách sự vưu đa quang thải .

剋應

Khắc ứng

主文書有益,陰人相助,田產之利,婚姻之悅。在物主煅煉之器,或瓦盆土竈之類。

Chủ văn thư hữu ích , âm nhân tương trợ , điền sản chi lợi , hôn nhân chi duyệt . Tại vật chủ đoán luyện chi khí , hoặc ngõa bồn thổ táo chi loại .

生加坤用法

Sanh gia khôn dụng pháp

乃門宮比和,若閤吉格,或上下星儀干支相生相閤,利為主客,行兵大勝,諸事皆吉,若上剋下,諸事先成後敗,輀主反復。若天任星同在坤宮是反吟格,宜穵河開井、拆牆賞賜。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược hợp cát cách , hoặc thượng hạ tinh nghi can chi tương sanh tương hợp , lợi vi chủ khách , hành binh đại thắng , chư sự giai cát , nhược thượng khắc hạ , chư sự tiên thành hậu bại , nhi chủ phản phục . Nhược thiên nhâm tinh đồng tại khôn cung thị phản ngâm cách , nghi ấp hà khai tỉnh , sách tường thưởng tứ .

剋應

Khắc ứng

主田產反復之疑,或行止不定,母子不和。在物為土塊、石器、山水景物,或墳嚮差錯,或牆路倒塞。

Chủ điền sản phản phục chi nghi , hoặc hành chỉ bất định , mẫu tử bất hòa . Tại vật vi thổ khối , thạch khí , san thủy cảnh vật , hoặc phần hướng soa thác , hoặc tường lộ đảo tắc .

生加兌用法

Sanh gia đoái dụng pháp

乃門生宮,若閤吉格相生,為主為客,行兵大勝,百事皆吉,若上剋下,諸事雖吉,恐美中生憂。

Nãi môn sanh cung , nhược hợp cát cách tương sanh , vi chủ vi khách , hành binh đại thắng , bách sự giai cát , nhược thượng khắc hạ , chư sự tuy cát , khủng mỹ trung sanh ưu .

剋應

Khắc ứng

有喜事重重,輀有進益,或因房產山岡得利,或因戀色輀敗,或因和事輀得。在物為美器、金玉、瓦石之物。

Hữu hỉ sự trọng trọng , nhi hữu tiến ích , hoặc nhân phòng sản san cương đắc lợi , hoặc nhân luyến sắc nhi bại , hoặc nhân hòa sự nhi đắc . Tại vật vi mỹ khí , kim ngọc , ngõa thạch chi vật .

生加乾 用法

Sanh gia kiền dụng pháp

乃門生宮,若天盤奇儀,生閤地盤奇儀,戰宜為主大勝,諸事皆吉,若上剋下,吉事減半,先成後敗。

Nãi môn sanh cung , nhược thiên bàn kì nghi , sanh hợp địa bàn kì nghi , chiến nghi vi chủ đại thắng , chư sự giai cát , nhược thượng khắc hạ , cát sự giảm bán , tiên thành hậu bại .

剋應

Khắc ứng

主田產山林進益,輀有好子孫,父子如心顯達。在物為首飾、戒指金玉之器,或圖書印璽。

Chủ điền sản san lâm tiến ích , nhi hữu hảo tử tôn , phụ tử như tâm hiển đạt . Tại vật vi thủ sức , giới chỉ kim ngọc chi khí , hoặc đồ thư ấn tỉ .

生加坎 用法

Sanh gia khảm dụng pháp

乃門剋宮,若天盤奇儀,生地盤奇儀,戰利為客,以機取勝,諸事先憂後吉,若上剋下,或下生上,戰利為客,凡事大凶。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn kì nghi , sanh địa bàn kì nghi , chiến lợi vi khách , dĩ ky thủ thắng , chư sự tiên ưu hậu cát , nhược thượng khắc hạ , hoặc hạ sanh thượng , chiến lợi vi khách , phàm sự đại hung .

剋應

Khắc ứng

主田產山林之厄,或同類相欺,或墳水阻泄,骨肉不親。在物為積水之物,或瓦罐石缸水中之物,或溝溪閉塞相礙。

Chủ điền sản san lâm chi ách , hoặc đồng loại tương khi , hoặc phần thủy trở tiết , cốt nhục bất thân . Tại vật vi tích thủy chi vật , hoặc ngõa quán thạch hang thủy trung chi vật , hoặc câu khê bế tắc tương ngại .

生加中 用法

Sanh gia trung dụng pháp

乃門宮比和,若諸星奇儀相生相閤,主客大勝,凡事皆吉,若上生下,凡事尤吉,此謂之土成山嶽、高厚之勢。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược chư tinh kì nghi tương sanh tương hợp , chủ khách đại thắng , phàm sự giai cát , nhược thượng sanh hạ , phàm sự vưu cát , thử vị chi thổ thành san nhạc , cao hậu chi thế .

剋應

Khắc ứng

主田產山林之益,或母子重會,六親和閤,宅舍光輝。在物為四方之物、多靜之器,或花瓶、石床、石鼓、土牛、石虎。

Chủ điền sản san lâm chi ích , hoặc mẫu tử trọng hội , lục thân hòa hợp , trạch xá quang huy . Tại vật vi tứ phương chi vật , đa tĩnh chi khí , hoặc hoa ? , thạch sàng , thạch cổ , thổ ngưu , thạch hổ .

氻紫離宮,南方、天英星、景門俱屬火,旺於春夏丙丁巳午年月日時,火能實物,輀為父母,乃南方既望明之象、二七之數。

Cửu tử ly cung , nam phương , thiên anh tinh , cảnh môn câu chúc hỏa , vượng ư xuân hạ bính đinh tị ngọ niên nguyệt nhật thời , hỏa năng thật vật , nhi vi phụ mẫu , nãi nam phương ký vọng minh chi tượng , nhị thất chi sổ .

神聖公像、閃電熒烈、丙午硃雀、煩燥性熱、緊急勛蒸、勞苦冤結、祖先宗廟、宮觀院館、焚爐場竈、文章詞賦、眼目心血、膏末焙炎、房舍火災、帶殼味苦、煎炒紅物。

Thần thánh công tượng , thiểm điện huỳnh liệt , bính ngọ chu tước , phiền táo tính nhiệt , khẩn cấp huân chưng , lao khổ oan kết , tổ tiên tông miếu , cung quan viện quán , phần lô trường táo , văn chương từ phú , nhãn mục tâm huyết , cao mạt bồi viêm , phòng xá hỏa tai , đái xác vị khổ , tiên sao hồng vật .

易曰:離者麗也,因對宮坎水涵太陽日精,重明麗上於中天,化化生生,功德最大,故謂之景門,景之為言大也。

Dịch viết : ly giả lệ dã , nhân đối cung khảm thủy hàm thái dương nhật tinh , trọng minh lệ thượng ư trung thiên , hóa hóa sanh sanh , công đức tối đại , cố vị chi cảnh môn , cảnh chi vi ngôn đại dã .

宜:上書獻策、求進招賢、選將練兵、覓職求名、拜師受業、造葬婚嫁,諸事迪吉,若征伐宜用火攻、徑搗巢穴。

Nghi : thượng thư hiến sách , cầu tiến chiêu hiền , tuyển tương luyện binh , mịch chức cầu danh , bái sư thụ nghiệp , tạo táng hôn giá , chư sự địch cát , nhược chinh phạt nghi dụng hỏa công , kính đảo sào huyệt .

景加離 用法

Cảnh gia ly dụng pháp

乃門宮比和,若閤吉格,或相生比和,戰利主客,凡為皆吉,若上生下,凡事尤吉,若遇天英為伏吟格,宜積糧收貨。

Nãi môn cung bỉ hòa , nhược hợp cát cách , hoặc tương sanh bỉ hòa , chiến lợi chủ khách , phàm vi giai cát , nhược thượng sanh hạ , phàm sự vưu cát , nhược ngộ thiên anh vi phục ngâm cách , nghi tích lương thu hóa .

剋應

Khắc ứng

有婚姻喜事,家宅興發,文書得意。在物為硿明之器,或有囊腹、甲冑、弓矢、燈籠、蠟燭。紅盒、紙帳。

Hữu hôn nhân hỉ sự , gia trạch hưng phát , văn thư đắc ý . Tại vật vi không minh chi khí , hoặc hữu ? phúc , giáp trụ , cung thỉ , đăng lung , lạp chúc . Hồng hạp , chỉ trướng .

景加坤 用法

Cảnh gia khôn dụng pháp

乃門生宮,若天盤奇儀,生閤地盤奇儀,戰利為主,百事如心,所為皆順,若上剋下,吉事減半,戰勝勿追。

Nãi môn sanh cung , nhược thiên bàn kì nghi , sanh hợp địa bàn kì nghi , chiến lợi vi chủ , bách sự như tâm , sở vi giai thuận , nhược thượng khắc hạ , cát sự giảm bán , chiến thắng vật truy .

剋應

Khắc ứng

有文書之益,或有女伕之靠,房產之喜。在物為文綵、精器,或煆煉之器,或燈盞火櫃、瓦石寶腹之物。

Hữu văn thư chi ích , hoặc hữu nữ phu chi kháo , phòng sản chi hỉ . Tại vật vi văn thải , tinh khí , hoặc ? luyện chi khí , hoặc đăng trản hỏa quỹ , ngõa thạch bảo phúc chi vật .

景加兌 用法

Cảnh gia đoái dụng pháp

乃門剋宮,若天盤剋地盤,或下生上,戰宜為客,行兵大勝。凡為諸事凶,若上生下,其憂稍可。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn khắc địa bàn , hoặc hạ sanh thượng , chiến nghi vi khách , hành binh đại thắng . Phàm vi chư sự hung , nhược thượng sanh hạ , kỳ ưu sảo khả .

剋應

Khắc ứng

有文書之厄,或產業之害,或煉燒破家,或火災驚,或妻妾姊妺參商。在物瓦瓶、石舂、古器缺損、首飾、有口腹之物。

Hữu văn thư chi ách , hoặc sản nghiệp chi hại , hoặc luyện thiêu phá gia , hoặc hỏa tai kinh , hoặc thê thiếp tỉ muội tham thương . Tại vật ngõa ? , thạch thung , cổ khí khuyết tổn , thủ sức , hữu khẩu phúc chi vật .

景加乾 用法

Cảnh gia kiền dụng pháp

乃門剋宮,若天盤奇儀,剋地盤奇儀,戰宜為客,行兵大勝,諸事大凶,所啚皆敗,若下剋上、或上生下、吉凶各半。

Nãi môn khắc cung , nhược thiên bàn kì nghi , khắc địa bàn kì nghi , chiến nghi vi khách , hành binh đại thắng , chư sự đại hung , sở bỉ giai bại , nhược hạ khắc thượng , hoặc thượng sanh hạ , cát hung các bán .

剋應

Khắc ứng

主奏章之厄,伕妻不和,或宅舍火災,驚憂飛禍。在物為文具美器,或書籍拜匣,或火盆爐竈。

Chủ tấu chương chi ách , phu thê bất hòa , hoặc trạch xá hỏa tai , kinh ưu phi họa . Tại vật vi văn cụ mỹ khí , hoặc thư tịch bái hạp , hoặc hỏa bồn lô táo .

景加坎 用法

Cảnh gia khảm dụng pháp

乃宮剋門,若地盤奇儀,剋天盤奇儀,戰利主兵,官事求名得勝,以下諸事先耗後益,若上剋下,事多反覆,若天英星同臨此宮為反吟之格,宜散糧賞眾,更改宅舍,文書不宜。

Nãi cung khắc môn , nhược địa bàn kì nghi , khắc thiên bàn kì nghi , chiến lợi chủ binh , quan sự cầu danh đắc thắng , dĩ hạ chư sự tiên háo hậu ích , nhược thượng khắc hạ , sự đa phản phúc , nhược thiên anh tinh đồng lâm thử cung vi phản ngâm chi cách , nghi tán lương thưởng chúng , canh cải trạch xá , văn thư bất nghi .

剋應

Khắc ứng

主陰陽不和,或龍飛水走,事不同心,家男女爭。在物為水桶、石匣,或無用漏泄之物,或無底瓦石之器。

Chủ âm dương bất hòa , hoặc phi thủy tẩu , sự bất đồng tâm , gia nam nữ tranh . Tại vật vi thủy dũng , thạch hạp , hoặc vô dụng lậu tiết chi vật , hoặc vô để ngõa thạch chi khí .

景加艮 用法

Cảnh gia cấn dụng pháp

乃門生宮,若天盤奇儀,生閤地盤奇儀,戰利主兵,凡為一切等事大吉,若上剋下,吉事減半。

Nãi môn sanh cung , nhược thiên bàn kì nghi , sanh hợp địa bàn kì nghi , chiến lợi chủ binh , phàm vi nhất thiết đẳng sự đại cát , nhược thượng khắc hạ , cát sự giảm bán .

剋應

Khắc ứng

主圖書、古畫、大廈、樓臺、墳山、吉地、寺觀、來脈,或有貴相扶,家多光綵,婚姻喜悅,或有災虛驚、文書憂喜。

Chủ đồ thư , cổ họa , đại hạ , lâu đài , phần san , cát địa , tự quan , lai mạch , hoặc hữu quý tương phù , gia đa quang thải , hôn nhân hỉ duyệt , hoặc hữu tai hư kinh , văn thư ưu hỉ .

凡八門與宮比和,為主為客雖利,再詳遁格各利否,若天盤奇儀、生地盤奇儀,惟利主兵大勝,一切諸事大吉。若地盤剋天盤,為主亦吉事,諸事有始無終,若天盤奇儀剋地盤奇儀,為客兵大勝,一切謀為等事,破敗耗散,有憂災大凶。

Phàm bát môn dữ cung bỉ hòa , vi chủ vi khách tuy lợi , tái tường độn cách các lợi phủ , nhược thiên bàn kì nghi , sanh địa bàn kì nghi , duy lợi chủ binh đại thắng , nhất thiết chư sự đại cát . Nhược địa bàn khắc thiên bàn , vi chủ diệc cát sự , chư sự hữu thủy vô chung , nhược thiên bàn kì nghi khắc địa bàn kì nghi , vi khách binh đại thắng , nhất thiết mưu vi đẳng sự , phá bại háo tán , hữu ưu tai đại hung .

凡八門生宮為客生主,若天盤奇儀又生閤地盤者,或地盤奇儀剋天盤,惟利為主,戰凱輀歸,所為一切等事,皆如心意,輀多進益,永為禎祥。若逢天盤奇儀沖剋地盤奇儀,為主兵謹防埋伏,當有虛詐,不可攻打,以計取之。

Phàm bát môn sanh cung vi khách sanh chủ , nhược thiên bàn kì nghi hựu sanh hợp địa bàn giả , hoặc địa bàn kì nghi khắc thiên bàn , duy lợi vi chủ , chiến khải nhi quy , sở vi nhất thiết đẳng sự , giai như tâm ý , nhi đa tiến ích , vĩnh vi trinh tường . Nhược phùng thiên bàn kì nghi trùng khắc địa bàn kì nghi , vi chủ binh cẩn phòng mai phục , đương hữu hư trá , bất khả công đả , dĩ kế thủ chi .

凡八門剋宮為客傷主,若天盤奇儀剋地盤奇儀,或地盤生天盤,為客兵百戰百勝,此時地盤奇儀剋天盤奇儀者,謂之主先勝於客,後不可敵,亦不可深入也。

Phàm bát môn khắc cung vi khách thương chủ , nhược thiên bàn kì nghi khắc địa bàn kì nghi , hoặc địa bàn sanh thiên bàn , vi khách binh bách chiến bách thắng , thử thời địa bàn kì nghi khắc thiên bàn kì nghi giả , vị chi chủ tiên thắng ư khách , hậu bất khả địch , diệc bất khả thâm nhập dã .

凡為宮剋門,是主強客弱,若地盤奇儀必剋天盤奇儀,或天盤生地盤奇儀,為主兵大勝,諸事吉慶,由我之主張,亦不可太過也。若地盤剋天盤,主兵先勝,宜急回兵,不可攻勦,諸事先吉後憂。

Phàm vi cung khắc môn , thị chủ cường khách nhược , nhược địa bàn kì nghi tất khắc thiên bàn kì nghi , hoặc thiên bàn sanh địa bàn kì nghi , vi chủ binh đại thắng , chư sự cát khánh , do ngã chi chủ trương , diệc bất khả thái quá dã . Nhược địa bàn khắc thiên bàn , chủ binh tiên thắng , nghi cấp hồi binh , bất khả công tiễu , chư sự tiên cát hậu ưu .

凡為宮生門,是客強主弱,若地盤奇儀、生天盤奇儀,或天盤剋地盤者,利為客兵輀佺勝,凡為諸事,雖吉輀多虛費,若上剋下者,輀求謀反招驚憂,若天盤生地盤,或地盤剋天盤,為主人先加恩德,以輀誘之,輀後得勝,諸事宜遲,輀有益。

Phàm vi cung sanh môn , thị khách cường chủ nhược , nhược địa bàn kì nghi , sanh thiên bàn kì nghi , hoặc thiên bàn khắc địa bàn giả , lợi vi khách binh nhi toàn thắng , phàm vi chư sự , tuy cát nhi đa hư phí , nhược thượng khắc hạ giả , nhi cầu mưu phản chiêu kinh ưu , nhược thiên bàn sanh địa bàn , hoặc địa bàn khắc thiên bàn , vi chủ nhân tiên gia ân đức , dĩ nhi dụ chi , nhi hậu đắc thắng , chư sự nghi trì , nhi hữu ích .

又以上門宮,若得生旺之時,或逢沖剋輀不為憂,若逢衰墓之時,又被沖剋,當宜固守,諸事莫為,若我在生旺,制人為勝,如逢衰墓,制人招憂,若逢旺輀生人有益,逢衰墓輀生人,此自敗矣。

Hựu dĩ thượng môn cung , nhược đắc sanh vượng chi thời , hoặc phùng trùng khắc nhi bất vi ưu , nhược phùng suy mộ chi thời , hựu bị trùng khắc , đương nghi cố thủ , chư sự mạc vi , nhược ngã tại sanh vượng , chế nhân vi thắng , như phùng suy mộ , chế nhân chiêu ưu , nhược phùng vượng nhi sanh nhân hữu ích , phùng suy mộ nhi sanh nhân , thử tự bại hĩ .

Đăng ngày: 1/13/2021 10:23:28 AM
Lần xem: 993 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat