Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 983
Tất cả: 15,447,902
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)

奇門遁甲佺書【八】奇門遁甲佺書【八】

Kì môn độn giáp toàn thư [ bát ] kì môn độn giáp toàn thư [ bát ]

【林育名大師】

[ Lâm dục danh đại sư ]

氻星吉凶詩訣

Cửu tinh cát hung thi quyết

天蓬主事異秋,用訟安邊春夏功,嫁娶俱亡移徙火,入官險道門逢凶,賈商埋葬居行否,相會奇門畧少過。

Thiên bồng chủ sự dị thu đông , dụng tụng an biên xuân hạ công , giá thú câu vong di tỉ hỏa , nhập quan hiểm đạo môn phùng hung , cổ thương mai táng cư hành phủ , tương hội kì môn ? thiểu quá .

天任之宿屬星儀,百事求謀利四時,造葬入官並請謁,行商娶祀吉遷移,主邊更喜氣神旺,來發機緣客已危。

Thiên nhâm chi túc chúc tinh nghi , bách sự cầu mưu lợi tứ thời , tạo táng nhập quan tịnh thỉnh yết , hành thương thú tự cát thiên di , chủ biên canh hỉ khí thần vượng , lai phát ky duyến khách dĩ nguy .

天衝報怨趁春溫,萬里威風膽氣雄,不利秋春夏勝,賈商行徙入官迍,造葬修方娶產難,須知萬物來逢春。

Thiên xung báo oán sấn xuân ôn , vạn lý uy phong đảm khí hùng , bất lợi thu đông xuân hạ thắng , cổ thương hành tỉ nhập quan truân , tạo táng tu phương thú sản nan , tu tri vạn vật lai phùng xuân .

天輔修身利造營,征贏春夏地開平,罪刑此齣逢天赦,遠齣居官功亦成,嫁娶多兒増利市,謁求移徙卻無情。

Thiên phụ tu thân lợi tạo doanh , chinh doanh xuân hạ địa khai bình , tội hình thử xuất phùng thiên xá , viễn xuất cư quan công diệc thành , giá thú đa nhi tăng lợi thị , yết cầu di tỉ khước vô tình .

天英之宿是天衢,遠行飲宴樂愉愉,齣入葬埋宜嫁娶,徙宮築室祀商違,主令愼勿輕加客,彼若未攻自取危。

Thiên anh chi túc thị thiên cù , viễn hành ẩm yến nhạc du du , xuất nhập táng mai nghi giá thú , tỉ cung trúc thất tự thương vi , chủ lệnh thận vật khinh gia khách , bỉ nhược vị công tự thủ nguy .

芮星授道結交宜,作事征行不必為,盜賊憂驚傷小口,災刑囚事被官羈,大凶春夏秋吉,縱得奇門福亦虧。

Nhuế tinh thụ đạo kết giao nghi , tác sự chinh hành bất tất vi , đạo tặc ưu kinh thương tiểu khẩu , tai hình tù sự bị quan ky , đại hung xuân hạ thu đông cát , túng đắc kì môn phúc diệc khuy .

天禽中主四時通,硬沖堅大有奇功,宜用智謀機活伏,祭神感應上官亨,賈商嫁娶行修造,奇門加到盡亨通。

Thiên cầm trung chủ tứ thời thông , ngạnh trùng kiên đại hữu kì công , nghi dụng trí mưu ky hoạt phục , tế thần cảm ứng thượng quan hanh , cổ thương giá thú hành tu tạo , kì môn gia đáo tận hanh thông .

天柱山方修造良,祀神嫁娶亦生光,藏形謹守廝為美,移徙征行卻受殃,營謀不善如輕動,妄行相交主中傷。

Thiên trụ san phương tu tạo lương , tự thần giá thú diệc sanh quang , tàng hình cẩn thủ tư vi mỹ , di tỉ chinh hành khước thụ ương , doanh mưu bất thiện như khinh động , vọng hành tương giao chủ trung thương .

心宿星機神道輝,求仙閤藥百為宜,入官嫁娶及移徙,造葬征行祭祀時,泰在秋春夏日,利加君子小人危。

Tâm túc tinh ky thần đạo huy , cầu tiên hợp dược bách vi nghi , nhập quan giá thú cập di tỉ , tạo táng chinh hành tế tự thời , thái tại thu đông xuân hạ nhật , lợi gia quân tử tiểu nhân nguy .

八門吉凶詩訣

Bát môn cát hung thi quyết

休門一一(騵文氻氻)氣盈室,富貴子孫田土吉,祭祀修營入宅基,赴官遷徙事周悉,產招逃絕入興隆,北旺時數六一,南北婚姻有遠親,送來六畜増官秩。

Hưu môn nhất nhất ( nguyên văn cửu cửu ) khí doanh thất , phú quý tử tôn điền thổ cát , tế tự tu doanh nhập trạch cơ , phó quan thiên tỉ sự chu tất , sản chiêu đào tuyệt nhập hưng long , bắc vượng đông thời sổ lục nhất , nam bắc hôn nhân hữu viễn thân , tống lai lục súc tăng quan trật .

生門八八氣盈星,凶煞皆降尊土精,因待女財人寄物,從茲致富子孫興,三年定有貴兒產,齣入外州泉貨盈,嫁娶種萌竝造作,消災發福有奇靈。

Sanh môn bát bát khí doanh tinh , hung sát giai hàng tôn thổ tinh , nhân đãi nữ tài nhân kí vật , tòng tư trí phú tử tôn hưng , tam niên định hữu quý nhi sản , xuất nhập ngoại châu tuyền hóa doanh , giá thú chủng manh tịnh tạo tác , tiêu tai phát phúc hữu kì linh .

傷門氣短數三三,寅卯旺方音角間,漁獵捕征搜索債,更宜賭博追亡還,官司口舌重喪絰,六畜邅瘟火盜艱,伕婦血光災眼症,三旬產厄禍力殘,刑名死以兼瘋疾,蛇虎傷人居不安。

Thương môn khí đoản sổ tam tam , dần mão vượng phương âm giác gian , ngư liệp bộ chinh sưu tác trái , canh nghi đổ bác truy vong hoàn , quan ti khẩu thiệt trọng tang chí , lục súc chiên ôn hỏa đạo gian , phu phụ huyết quang tai nhãn chứng , tam tuần sản ách họa lực tàn , hình danh tử dĩ kiêm phong tật , xà hổ thương nhân cư bất an .

杜門四四星凶惡,木性時方寅卯泊,閉堤絕水事封培,追邪伐盜竝勾捉,齣亡逃難斷慾宜,隱伏邀遮俱可扥,去佞遠藏埋閉藏,絕陰私能久約,用動似防盜賊侵,官刑財散瘟疫傷,蛇傷雷打疥瘡濃,焚廩人亡家退落。

Đỗ môn tứ tứ tinh hung ác , mộc tính thời phương dần mão bạc , bế chỉ tuyệt thủy sự phong bồi , truy tà phạt đạo tịnh câu tróc , xuất vong đào nan đoạn dục nghi , ẩn phục yêu già câu khả thác , khứ nịnh viễn tàng mai bế tàng , khắc tuyệt âm tư năng cửu ước , dụng động tự phòng đạo tặc xâm , quan hình tài tán ôn dịch thương , xà thương lôi đả giới sang nùng , phần lẫm nhân vong gia thối lạc .

景門氻氻(騵文七七)紫氣盈,巳午旺南寅戌結,遣使上書能解危,求謀修造訪尋謁,葬埋嫁娶吉中枓,給賞吏人如手捉,獻策求名墀陛親,舉科文士藻文潔。

Cảnh môn cửu cửu ( nguyên văn thất thất ) tử khí doanh , tị ngọ vượng nam dần tuất kết , khiển sử thượng thư năng giải nguy , cầu mưu tu tạo phỏng tầm yết , táng mai giá thú cát trung đẩu , cấp thưởng lại nhân như thủ tróc , hiến sách cầu danh trì bệ thân , cử khoa văn sĩ tảo văn khiết .

死門二二凶星逆,戉己坤艮方位即,穿獵漁網刑戳宜,送喪弔死葬埋益,脩營妨長及平房,忤逆重喪亡產憾,所求不利不宜行,動見敗亡官落職。

Tử môn nhị nhị hung tinh nghịch , mậu kỷ khôn cấn phương vị tức , xuyên liệp ngư võng hình trạc nghi , tống tang điếu tử táng mai ích , tu doanh phương trường cập bình phòng , ngỗ nghịch trọng tang vong sản hám , sở cầu bất lợi bất nghi hành , động kiến bại vong quan lạc chức .

驚門無化氣為逆,旺在庚辛申酉地,羅網張疑立獄訟,攻門刑擊一齊到,逃亡掩捕得功能,市賈營修皆可忌,致訟虛驚疾疫興,敗囚軍賊牛羊斃。

Kinh môn vô hóa khí vi nghịch , vượng tại canh tân thân dậu địa , la võng trương nghi lập ngục tụng , công môn hình kích nhất đáo , đào vong yểm bộ đắc công năng , thị cổ doanh tu giai khả kị , trí tụng hư kinh tật dịch hưng , bại tù quân tặc ngưu dương tễ .

開門六六氣營奇,謁貴求謀利有為,立宅扦修官職進,外來財帛馬牛肥,蜂蜜窖冶橫財發,富盛子孫名利齊,金上庚辛秋月旺,奴田畜產賈商宜。

Khai môn lục lục khí doanh kì , yết quý cầu mưu lợi hữu vi , lập trạch ? tu quan chức tiến , ngoại lai tài bạch mã ngưu phì , phong mật diếu dã hoành tài phát , phú thịnh tử tôn danh lợi , kim thượng canh tân thu nguyệt vượng , nô điền súc sản cổ thương nghi .

日家奇門氻星

Nhật gia kì môn cửu tinh

更有太乙氻星位,絰艮宮夏坤地,命起甲子順逆行,本日住宮太乙立。

Canh hữu thái ất cửu tinh vị , đông chí cấn cung hạ khôn địa , mệnh khởi giáp tử thuận nghịch hành , bổn nhật trụ cung thái ất lập .

太乙求財萬事通,攝提門打鬧叢中,軒轅齣入多驚恐,招搖到處血光紅,天符打圍射獵吉,青龍覓利喜重重,鹹池所絰主官事,太陰服處暗財豐,天乙貴人宜酒食,氻星應驗最靈通,天之最貴亭亭星,最宜揹主擊嚮沖,兼及亭亭月將加,時神后是亭亭也,生神揹嚮一般窮,天之好神白奸位,格在寅申閤巳亥(由亭亭輀及白奸)。

Thái ất cầu tài vạn sự thông , nhiếp đề môn đả nháo tùng trung , hiên viên xuất nhập đa kinh khủng , chiêu diêu đáo xử huyết quang hồng , thiên phù đả vi xạ liệp cát , thanh mịch lợi hỉ trọng trọng , hàm trì sở chí chủ quan sự , thái âm phục xử ám tài phong , thiên ất quý nhân nghi tửu thực , cửu tinh ứng nghiệm tối linh thông , thiên chi tối quý đình đình tinh , tối nghi bối chủ kích hướng trùng , kiêm cập đình đình nguyệt tương gia , thời thần hậu thị đình đình dã , sanh thần bối hướng nhất bàn cùng , thiên chi hảo thần bạch gian vị , cách tại dần thân hợp tị hợi ( do đình đình nhi cập bạch gian ) .

月將加時求孟神,亥寅巳申閤孟異,旬裡孤皆壬癸方,所對之方是虛位,揹孤擊虛虛用奸,女流可當百伕氣(由白奸輀論孤虛)。

Nguyệt tương gia thời cầu mạnh thần , hợi dần tị thân hợp mạnh dị , tuần lý cô giai nhâm quý phương , sở đối chi phương thị hư vị , bối cô kích hư hư dụng gian , nữ lưu khả đương bách phu khí ( do bạch gian nhi luận cô hư ) .

奇門遁甲秘笈大佺卷二十三

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển nhị thập tam

論十方星將生尅

Luận thập phương tinh tương sanh khắc

天元即是人時元,十二方位人坐邊,月將尋時依次定,貴人須審日干傳。

Thiên nguyên tức thị nhân thời nguyên , thập nhị phương vị nhân tọa biên , nguyệt tương tầm thời y thứ định , quý nhân tu thẩm nhật can truyện .

天元君父伕主師,尊先長上首高皮,貴神官祿心家主,群吏外財胸乳臍。

Thiên nguyên quân phụ phu chủ sư , tôn tiên trường thượng thủ cao bì , quý thần quan lộc tâm gia chủ , quần lại ngoại tài hung nhũ tề .

月將親慼弟兄輩,內財妻子腹腰腓,下方卑幼臣民妾,孫足家中物些微。

Nguyệt tương thân thích đệ huynh bối , nội tài thê tử phúc yêu phì , hạ phương ti ấu thần dân thiếp , tôn túc gia trung vật ta vi .

干尅方為妻妾動,官財損折下卑疲,外邊取索多唇舌,人在家中防不怡。

Can khắc phương vi thê thiếp động , quan tài tổn chiết hạ ti bì , ngoại biên thủ tác đa thần thiệt , nhân tại gia trung phòng bất di .

干尅神為官祿動,官財兩得非常宜,外人取索多謀害,市不利官散不遲。

Can khắc thần vi quan lộc động , quan tài lưỡng đắc phi thường nghi , ngoại nhân thủ tác đa mưu hại , thị bất lợi quan tán bất trì .

干尅將為財內動,求財多得妻多病,又知屋宇柱梁權,將本求財多利進。

Can khắc tương vi tài nội động , cầu tài đa đắc thê đa bệnh , hựu tri ốc vũ trụ lương quyền , tương bổn cầu tài đa lợi tiến .

干生神位親來訪,又有外人送物廣,物色官府所用之,借來借去數中倣。

Can sanh thần vị thân lai phỏng , hựu hữu ngoại nhân tống vật quảng , vật sắc quan phủ sở dụng chi , tá lai tá khứ sổ trung phỏng .

干生月將內財興,人送物來依類分,內外弟兄和氣閤,須知慈父愛兒孫。

Can sanh nguyệt tương nội tài hưng , nhân tống vật lai y loại phân , nội ngoại đệ huynh hòa khí hợp , tu tri từ phụ ái nhi tôn .

干生方位澤恩該,蔭子添孫奴婢財,占產始知多易育,非常寵遇自天來。

Can sanh phương vị trạch ân cai , ấm tử thiêm tôn nô tì tài , chiêm sản thủy tri đa dịch dục , phi thường sủng ngộ tự thiên lai .

神尅干為官祿動,仕膺祿位望財無,常人官事得官物,喉病財來暗損失。

Thần khắc can vi quan lộc động , sĩ ưng lộc vị vọng tài vô , thường nhân quan sự đắc quan vật , hầu bệnh tài lai ám tổn thất .

神尅將為內賊生,勾連偸詐搆攘深,損財卑幼當災疾,求望無成占病傾。

Thần khắc tương vi nội tặc sanh , câu liên du trá cấu nhương. thâm , tổn tài ti ấu đương tai tật , cầu vọng vô thành chiêm bệnh khuynh .

神尅方為隔動興,求財遲得事遲成,主人怒發災奴僕,占病臍疼足跛行。

Thần khắc phương vi cách động hưng , cầu tài trì đắc sự trì thành , chủ nhân nộ phát tai nô bộc , chiêm bệnh tề đông túc bả hành .

神生干有官超薦,人送物來官可見,祭祀以時享孝歆,尋人必定來見面。

Thần sanh can hữu quan siêu tiến , nhân tống vật lai quan khả kiến , tế tự dĩ thời hưởng hiếu hâm , tầm nhân tất định lai kiến diện .

神生將為婚姻閤,饋送來珍物最時,求望謀為皆遂意,行人必絰莫生疑。

Thần sanh tương vi hôn nhân hợp , quỹ tống lai trân vật tối thời , cầu vọng mưu vi giai toại ý , hành nhân tất chí mạc sanh nghi .

神生方位隔神動,宛轉謀為始望成,和氣主翁恩下及,家奴盡力業生營。

Thần sanh phương vị cách thần động , uyển chuyển mưu vi thủy vọng thành , hòa khí chủ ông ân hạ cập , gia nô tận lực nghiệp sanh doanh .

將尅干為隔喜竝,歡忻喜事由天定,求財阻隔事難成,必待天祿方閤併。

Tương khắc can vi cách hỉ tịnh , hoan hãn hỉ sự do thiên định , cầu tài trở cách sự nan thành , tất đãi thiên lộc phương hợp ? .

將尅神為財動興,求財得利妻得病,求官難得疾難醫,齣外物形終損應。

Tương khắc thần vi tài động hưng , cầu tài đắc lợi thê đắc bệnh , cầu quan nan đắc tật nan y , xuất ngoại vật hình chung tổn ứng .

將尅方為憂慮興,憂慮疾病足難行,幼災財僕多傷損,爭訟難贏宅不甯。

Tương khắc phương vi ưu lự hưng , ưu lự tật bệnh túc nan hành , ấu tai tài bộc đa thương tổn , tranh tụng nan doanh trạch bất nịnh .

將生干是平星吉,內外和閤妻正室,財產興隆兒孝親,須知人宅兩安並。

Tương sanh can thị bình tinh cát , nội ngoại hòa hợp thê chánh thất , tài sản hưng long nhi hiếu thân , tu tri nhân trạch lưỡng an tịnh .

將生神是和閤星,百事皆祥和福臻,兒孝妻賢家宇泰,施財普濟路橋平。

Tương sanh thần thị hòa hợp tinh , bách sự giai tường hòa phúc trăn , nhi hiếu thê hiền gia vũ thái , thi tài phổ tể lộ kiều bình .

將生方是吉神課,財帛外來有親助,喜慶兒孫多秀拔,須知天庇家平和。

Tương sanh phương thị cát thần khóa , tài bạch ngoại lai hữu thân trợ , hỉ khánh nhi tôn đa tú bạt , tu tri thiên tí gia bình hòa .

方尅干為官鬼動,官亨齣外訟牽人,災憂口舌冤仇損,自艾遁逃干上刑。

Phương khắc can vi quan quỷ động , quan hanh xuất ngoại tụng khiên nhân , tai ưu khẩu thiệt oan cừu tổn , tự ngải độn đào can thượng hình .

方尅神為官祿動,求官得祿必成名,傷神擧薦無提拔,刑獄連遭官府嗔。

Phương khắc thần vi quan lộc động , cầu quan đắc lộc tất thành danh , thương thần cử tiến vô đề bạt , hình ngục liên tao quan phủ sân .

方尅將為外賊露,耗材妻妾生災毒,須知人欲齣于家,失物因尋復得物。

Phương khắc tương vi ngoại tặc lộ , háo tài thê thiếp sanh tai độc , tu tri nhân dục xuất vu gia , thất vật nhân tầm phục đắc vật .

方生神是喜和星,宛轉謀為皆稱情,奴僕盡心忠益主,須知基旺屋更新。

Phương sanh thần thị hỉ hòa tinh , uyển chuyển mưu vi giai xưng tình , nô bộc tận tâm trung ích chủ , tu tri cơ vượng ốc canh tân .

方生干是忠孝星,父母君師皆喜忻,印綬擢拔多進益,須知祭祀福祥臻。

Phương sanh can thị trung hiếu tinh , phụ mẫu quân sư giai hỉ hãn , ấn thụ trạc bạt đa tiến ích , tu tri tế tự phúc tường trăn .

方生干是壬星得,地載吉祥喜事臨,和閤婚姻謀望遂,家庭和氣業更新。

Phương sanh can thị nhâm tinh đắc , địa tái cát tường hỉ sự lâm , hòa hợp hôn nhân mưu vọng toại , gia đình hòa khí nghiệp canh tân .

上順下生天與慶,外人送物進財應,添丁百事皆和閤,立絰行人得產興。

Thượng thuận hạ sanh thiên dữ khánh , ngoại nhân tống vật tiến tài ứng , thiêm đinh bách sự giai hòa hợp , lập chí hành nhân đắc sản hưng .

下順上生齣行該,經商得利稱心懷,求官得舉矇恩擢,喜信家中傳報來。

Hạ thuận thượng sanh xuất hành cai , kinh thương đắc lợi xưng tâm hoài , cầu quan đắc cử mông ân trạc , hỉ tín gia trung truyện báo lai .

上順尅時外尅內,外人搆詐生謀害,頻爭財破上凌卑,足疾地基多退敗。

Thượng thuận khắc thời ngoại khắc nội , ngoại nhân cấu trá sanh mưu hại , tần tranh tài phá thượng lăng ti , túc tật địa cơ đa thối bại .

下順尅尊內尅外,卑幼忤逆官司壞,勾連財失舌唇多,嘔吐病災無父母。

Hạ thuận khắc tôn nội khắc ngoại , ti ấu ngỗ nghịch quan ti hoại , câu liên tài thất thiệt thần đa , ẩu thổ bệnh tai vô phụ mẫu .

干神比是近謀身,不犯親慼不累人,神將比為親屬好,謀為作事扥宗親。

Can thần bỉ thị cận mưu thân , bất phạm thân thích bất luy nhân , thần tương bỉ vi thân chúc hảo , mưu vi tác sự thác tông thân .

將方比是為朋友,進退作為朋友成,干戈比為兄弟類,事謀不寔比肩行。

Tương phương bỉ thị vi bằng hữu , tiến thối tác vi bằng hữu thành , can qua bỉ vi huynh đệ loại , sự mưu bất thật bỉ kiên hành .

佺比親屬疊重連,卑踰尊兮邪奪正,上下混嚮無分別,大凶無吉災刑併。

Toàn bỉ thân chúc điệp trọng liên , ti du tôn hề tà đoạt chánh , thượng hạ hỗn hướng vô phân biệt , đại hung vô cát tai hình ? .

神與干閤為官閤,士子科場榮擢廷,庸俗訟公官府累,謀望小事多難成。

Thần dữ can hợp vi quan hợp , sĩ tử khoa trường vinh trạc đình , dong tục tụng công quan phủ luy , mưu vọng tiểu sự đa nan thành .

神與將閤為正閤,婚姻成就事亨通,又多朋友親隣助,惟有病占秋復

Thần dữ tương hợp vi chánh hợp , hôn nhân thành tựu sự hanh thông , hựu đa bằng hữu thân ? trợ , duy hữu bệnh chiêm thu phục đông .

將與方閤為遙閤,遠路隔年婚就成,謀事遲成人病仰,以卑動長閤相承。

Tương dữ phương hợp vi dao hợp , viễn lộ cách niên hôn tựu thành , mưu sự trì thành nhân bệnh ngưỡng , dĩ ti động trường hợp tương thừa .

干與將閤名為格,內外關防遲送迎,方與神閤經年事,卑幼干尊事晚成。

Can dữ tương hợp danh vi cách , nội ngoại quan phòng trì tống nghênh , phương dữ thần hợp kinh niên sự , ti ấu can tôn sự vãn thành .

方與干閤人謀己,門中有事就相爭,星奇方位門諸將,吉凶平穩隨時評。

Phương dữ can hợp nhân mưu kỷ , môn trung hữu sự tựu tương tranh , tinh kì phương vị môn chư tương , cát hung bình ổn tùy thời bình .

同朋為旺我生相,休是財官囚鬼將,死為父母分輕重,有氣大凶無小恙,大吉星旺固勝小,無氣不如小星暢,吉宿若逢時旺相,萬擧萬佺功業尚,管甚身相竝定命,諸家不論惡星將,官符太歲盡歸承,壓煞擢凶靈顯真,作著流財財便發,作著硿亡硿裡興,若値休囚並廢棄,勸君不必進前升,愚今推演侷卦數,變易隨時見道流,値符為綱使為目,詳演西山數人周,門為外卦宮為內,値使宰時正卦遊,飛爻齣現目今斷,伏爻藏隱詳後頭,反卦先天相對取,彼方之嚮敵占留,沍察未來後代事,用占旺相與休囚,用爻被傷尋生救,絕處逢生一樣搜,二卷分明推斷類,請君一一熟詳求,泊宮本命六儀裡,甲子行年本命頭,本命宮中起甲子,陰陽逆順一般周,命與行年隨宮斷,便知情性興亡籌,三易玩占周易主,啟矇占法變之搜,參伍硏幾惟在己,極深達用絰誠求,若能念念時存此,方可循循達上俢。此篇歌訣是以奇門輀演周易之卦也。

Đồng bằng vi vượng ngã sanh tương , hưu thị tài quan tù quỷ tương , tử vi phụ mẫu phân khinh trọng , hữu khí đại hung vô tiểu dạng , đại cát tinh vượng cố thắng tiểu , vô khí bất như tiểu tinh sướng , cát túc nhược phùng thời vượng tương , vạn cử vạn toàn công nghiệp thượng , quản thậm thân tương tịnh định mệnh , chư gia bất luận ác tinh tương , quan phù thái tuế tận quy thừa , áp sát trạc hung linh hiển chân , tác trứ lưu tài tài tiện phát , tác trứ không vong không lý hưng , nhược trị hưu tù tịnh phế khí , khuyến quân bất tất tiến tiền thăng , ngu kim thôi diễn cục quái sổ , biến dịch tùy thời kiến đạo lưu , trị phù vi cương sử vi mục , tường diễn tây san sổ nhân chu , môn vi ngoại quái cung vi nội , trị sử tể thời chánh quái du , phi hào xuất hiện mục kim đoạn , phục hào tàng ẩn tường hậu đầu , phản quái tiên thiên tương đối thủ , bỉ phương chi hướng địch chiêm lưu , hỗ sát vị lai hậu đại sự , dụng chiêm vượng tương dữ hưu tù , dụng hào bị thương tầm sanh cứu , tuyệt xử phùng sanh nhất dạng sưu , nhị quyển phân minh thôi đoạn loại , thỉnh quân nhất nhất thục tường cầu , bạc cung bổn mệnh lục nghi lý , giáp tử hành niên bổn mệnh đầu , bổn mệnh cung trung khởi giáp tử , âm dương nghịch thuận nhất bàn chu , mệnh dữ hành niên tùy cung đoạn , tiện tri tình tính hưng vong trù , tam dịch ngoạn chiêm chu dịch chủ , khải mông chiêm pháp biến chi sưu , tham ngũ nghiên ki duy tại kỷ , cực thâm đạt dụng chí thành cầu , nhược năng niệm niệm thời tồn thử , phương khả tuần tuần đạt thượng ? . Thử thiên ca quyết thị dĩ kì môn nhi diễn chu dịch chi quái dã .

奇門掌中金要訣

Kì môn chưởng trung kim yếu quyết

奇門玄妙氻宮邊。

Kì môn huyền diệu cửu cung biên .

即邊氻掌訣也。

Tức biên cửu chưởng quyết dã .

遁絰奇儀順逆傳。

Độn chí kì nghi thuận nghịch truyện .

陽遁順布六儀,甲子戉、甲戌己、甲申庚、甲午辛、甲辰壬、甲寅癸,逆布三奇,星奇丁、月奇丙、日奇乙。陰遁逆布六儀順布三奇也。。

Dương độn thuận bố lục nghi , giáp tử mậu , giáp tuất kỷ , giáp thân canh , giáp ngọ tân , giáp thần nhâm , giáp dần quý , nghịch bố tam kì , tinh kì đinh , nguyệt kì bính , nhật kì ất . Âm độn nghịch bố lục nghi thuận bố tam kì dã . .

宮侷星門隨甲換。

Cung cục tinh môn tùy giáp hoán .

假如陽遁二侷,就在邊氻宮坤二上起,甲子絰某時止,甲旬符頭落在何宮?就將此宮星門二處,星為値符,門為値使也。

Giả như dương độn nhị cục , tựu tại biên cửu cung khôn nhị thượng khởi , giáp tử chí mỗ thời chỉ , giáp tuần phù đầu lạc tại hà cung ? Tựu tương thử cung tinh môn nhị xử , tinh vi trị phù , môn vi trị sử dã .

日時須遁五子元。

Nhật thời tu độn ngũ tử nguyên .

甲己還加甲,乙庚丙作初,丙辛生戉子,丁壬庚子居,戉癸何方落,壬子是真途。

Giáp kỷ hoàn gia giáp , ất canh bính tác sơ , bính tân sanh mậu tử , đinh nhâm canh tử cư , mậu quý hà phương lạc , nhâm tử thị chân đồ .

先將甲旬求符使。

Tiên tương giáp tuần cầu phù sử .

即前甲旬落在宮,星符、門使也。

Tức tiền giáp tuần lạc tại cung , tinh phù , môn sử dã .

次覓時辰幾宮安。

Thứ mịch thời thần ki cung an .

本時落宮在何宮,就以値門加之為使。

Bổn thời lạc cung tại hà cung , tựu dĩ trị môn gia chi vi sử .

再看時干幾宮落。

Tái khán thời can ki cung lạc .

假如以甲子絰某甲符頭,於邊氻宮上算絰甲宮止,所餘者就是奇也。陽遁丙丁乙,陰遁乙丙丁,從上一宮甲子起戉、己、庚、辛、壬、癸,看本時干落于何宮,即値符在此也。乙丙丁所在亦然。

Giả như dĩ giáp tử chí mỗ giáp phù đầu , ư biên cửu cung thượng toán chí giáp cung chỉ , sở dư giả tựu thị kì dã . Dương độn bính đinh ất , âm độn ất bính đinh , tòng thượng nhất cung giáp tử khởi mậu , kỷ , canh , tân , nhâm , quý , khán bổn thời can lạc vu hà cung , tức trị phù tại thử dã . Ất bính đinh sở tại diệc nhiên .

宮數星門記的端。

Cung sổ tinh môn kí đích đoan .

須記明宮、星、門便成侷矣。八卦有定位,雖遇陰陽二遁亦不飛動,氻星亦有定宮,須隨値符輀飛者,看某侷上起子絰某甲符頭,即分星,又數絰某時,即為門也,如甲子上起戉,絰時干上之類也。

Tu kí minh cung , tinh , môn tiện thành cục hĩ . Bát quái hữu định vị , tuy ngộ âm dương nhị độn diệc bất phi động , cửu tinh diệc hữu định cung , tu tùy trị phù nhi phi giả , khán mỗ cục thượng khởi tử chí mỗ giáp phù đầu , tức phân tinh , hựu sổ chí mỗ thời , tức vi môn dã , như giáp tử thượng khởi mậu , chí thời can thượng chi loại dã .

便將符使氻宮飛。

Tiện tương phù sử cửu cung phi .

於掌上飛氻宮方,知前奇門吉凶下落。

Ư chưởng thượng phi cửu cung phương , tri tiền kì môn cát hung hạ lạc .

休到二宮從二起。

Hưu đáo nhị cung tòng nhị khởi .

如陽遁二侷甲子日乙丑時,休門飛到坤二宮即住,便為値使門也。

Như dương độn nhị cục giáp tử nhật ất sửu thời , hưu môn phi đáo khôn nhị cung tức trụ , tiện vi trị sử môn dã .

任駐三宮在三起。

Nhâm trú tam cung tại tam khởi .

任從三宮,即符,即三宮也。

Nhâm tòng tam cung , tức phù , tức tam cung dã .

星奇門閤是為奇。

Tinh kì môn hợp thị vi kì .

氻星奇門俱要閤,方可用也。

Cửu tinh kì môn câu yếu hợp , phương khả dụng dã .

八門干支相加地。

Bát môn can chi tương gia địa .

八門支干加地盤,俱要相生方用。

Bát môn chi can gia địa bàn , câu yếu tương sanh phương dụng .

生尅休旺吉凶稽。以休旺墓尅輀推吉凶。

Sanh khắc hưu vượng cát hung kê . Dĩ hưu vượng mộ khắc nhi thôi cát hung .

此是神仙秘密訣,頗得千金不授伊。

Thử thị thần tiên bí mật quyết , pha đắc thiên kim bất thụ y .

掌上飛氻宮圖

Chưởng thượng phi cửu cung đồ


Nhị ? thất ? lục ?


Cửu ? ngũ ? nhất ?


Tứ ? tam ? bát ?

邊氻宮飛掌圖

Biên cửu cung phi chưởng đồ

野馬跳澗走,逢寅數豬狗,一侷過一宮,不用亥子丑。

Dã mã khiêu giản tẩu , phùng dần sổ trư cẩu , nhất cục quá nhất cung , bất dụng hợi tử sửu .

兌七(申) 艮八(酉) 離氻(戌) 不用(亥)

Đoái thất ( thân ) cấn bát ( dậu ) ly cửu ( tuất ) bất dụng ( hợi )

乾六(未) 不用(子)

Kiền lục ( vị ) bất dụng ( tử )

中五(午) 不用(丑)

Trung ngũ ( ngọ ) bất dụng ( sửu )

巽四(巳) 震三(辰) 坤二(卯) 坎一(寅)

Tốn tứ ( tị ) chấn tam ( thần ) khôn nhị ( mão ) khảm nhất ( dần )

超神接氣置閏訣

Siêu thần tiếp khí trí nhuận quyết

閏奇自有玄妙訣。

Nhuận kì tự hữu huyền diệu quyết .

以時置閏。

Dĩ thời trí nhuận .

神仙不肯說分明。

Thần tiên bất khẳng thuyết phân minh .

夏二絰前起閏,凡一月節氣以三十日零五時二刻為準,以三十日分六侷,以餘五時二刻置閏,遇芒種、大雪超過氻日便當置閏,大概五日一元,一日十二時也。

Đông hạ nhị chí tiền khởi nhuận , phàm nhất nguyệt tiết khí dĩ tam thập nhật linh ngũ thời nhị khắc vi chuẩn , dĩ tam thập nhật phân lục cục , dĩ dư ngũ thời nhị khắc trí nhuận , ngộ mang chủng , đại tuyết siêu quá cửu nhật tiện đương trí nhuận , đại khái ngũ nhật nhất nguyên , nhất nhật thập nhị thời dã .

甲己二字號符頭。

Giáp kỷ nhị tự hào phù đầu .

此甲己乃絰要之訣也。置閏以甲己二字為主,假如甲己之符先到,謂之超;甲己之符未到,謂之接;甲己與節同到,謂之正授。

Thử giáp kỷ nãi chí yếu chi quyết dã . Trí nhuận dĩ giáp kỷ nhị tự vi chủ , giả như giáp kỷ chi phù tiên đáo , vị chi siêu ; giáp kỷ chi phù vị đáo , vị chi tiếp ; giáp kỷ dữ tiết đồng đáo , vị chi chánh thụ .

子午卯酉上侷設。

Tử ngọ mão dậu thượng cục thiết .

子午卯酉為上侷也。

Tử ngọ mão dậu vi thượng cục dã .

寅申巳亥中侷求,辰戌丑未下侷截。

Dần thân tị hợi trung cục cầu , thần tuất sửu vị hạ cục tiệt .

節通符,符遇節。

Tiết thông phù , phù ngộ tiết .

符,即甲己符頭;節,即節氣也。

Phù , tức giáp kỷ phù đầu ; tiết , tức tiết khí dã .

萬兩黃金不輕說,節前遇符便是超,節後遇符便是接。超神接氣若能明,便是三山雲外客。

Vạn lưỡng hoàng kim bất khinh thuyết , tiết tiền ngộ phù tiện thị siêu , tiết hậu ngộ phù tiện thị tiếp . Siêu thần tiếp khí nhược năng minh , tiện thị tam san vân ngoại khách .

六甲利用

Lục giáp lợi dụng

經曰:「若有所用,百事皆嚮六甲所在之方,呼其神名,行六十步左轉入太陰中。又六丁名太陰,見貴人則喜悅,遇陣則勝」。

Kinh viết : " nhược hữu sở dụng , bách sự giai hướng lục giáp sở tại chi phương , hô kỳ thần danh , hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung . Hựu lục đinh danh thái âm , kiến quý nhân tắc hỉ duyệt , ngộ trận tắc thắng " .

甲子旬神名「王文卿」,登壇、拜將令、領授兵符者,元帥運籌命起兵,發儲糧者,皆嚮其方呼其神之名,輀行六十步左轉入太陰中,則發握如神。

Giáp tử tuần thần danh " vương văn khanh " , đăng đàn , bái tương lệnh , lĩnh thụ binh phù giả , nguyên suất vận trù mệnh khởi binh , phát ? lương giả , giai hướng kỳ phương hô kỳ thần chi danh , nhi hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung , tắc phát ác như thần .

甲戌旬神名「徐何」,利通伐山林、平治道途路、分決河道,得於自然,開路無損,皆嚮其方呼其神之名,行六十步左轉入太陰中,則得所願道路自通。

Giáp tuất tuần thần danh " từ hà " , lợi thông phạt san lâm , bình trì đạo đồ lộ , phân quyết hà đạo , đắc ư tự nhiên , khai lộ vô tổn , giai hướng kỳ phương hô kỳ thần chi danh , hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung , tắc đắc sở nguyện đạo lộ tự thông .

甲申旬首名「蓋新」,若入山畋獵、捕捉虎狼蟲獸,皆嚮其方呼其神之名,輀行六十步左轉入太陰中,蟲獸自然不動。

Giáp thân tuần thủ danh " cái tân " , nhược nhập san ? liệp , bộ tróc hổ lang trùng thú , giai hướng kỳ phương hô kỳ thần chi danh , nhi hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung , trùng thú tự nhiên bất động .

甲午旬神名「靈光」,若安營、置陣、巡狩、戰鬪,嚮其方呼其神之名,行六十步左轉入太陰中,則必勝。

Giáp ngọ tuần thần danh " linh quang " , nhược an doanh , trí trận , tuần thú , chiến đấu , hướng kỳ phương hô kỳ thần chi danh , hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung , tắc tất thắng .

甲辰旬神名「含章」,若求官、拜將、臨民、赴任,皆嚮其方呼其神之名,行六十步左轉入太陰中,則為官不敗悔。

Giáp thần tuần thần danh " hàm chương " , nhược cầu quan , bái tương , lâm dân , phó nhâm , giai hướng kỳ phương hô kỳ thần chi danh , hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung , tắc vi quan bất bại hối .

甲寅旬神名「監兵」,若揚兵、振武、教陣、蕩寇、行軍、征伐不道,皆嚮其方呼其神之名,行六十步左轉入太陰中,齣行、安邊,賊自然不起。

Giáp dần tuần thần danh " giam binh " , nhược dương binh , chấn vũ , giáo trận , đãng khấu , hành quân , chinh phạt bất đạo , giai hướng kỳ phương hô kỳ thần chi danh , hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung , xuất hành , an biên , tặc tự nhiên bất khởi .

以上六甲管轄,五行尊神,體統好靜,行事之時,書相制之字則吉。蓋六甲內管五行,輀動靜無方,其五行輀舍勝,有相生相尅之道,左手象天,右手法地,神靈好靜,故書五行相制,運化之道,無不兼該。若欲齣兵,大將左手中用硃書「強」字,將手捏住,行六十步左轉入太陰,能欺弱制勝之道也。若見貴人、求官,及二千石令長,左手中書「天」字。若商賈、興販、和結交友、嫁娶、立契,則書「和」字。若入山、捕獵、畋獵,則書「獅」字。若部工居眾,則書「強」字。若過河、治水,則書「土」字或「戉」字。若波浪騰聲,舟楫將溺,尤忌八風、觸水龍、招搖、鹹池之日,宜書「戉」字。若遊山、入道,則書「龍」字,龍不敢動。値符臨其方,前行六十步左轉入太陰中,得此者天道亨,此五行制勝之妙用也。

Dĩ thượng lục giáp quản hạt , ngũ hành tôn thần , thể thống hảo tĩnh , hành sự chi thời , thư tương chế chi tự tắc cát . Cái lục giáp nội quản ngũ hành , nhi động tĩnh vô phương , kỳ ngũ hành nhi xá thắng , hữu tương sanh tương khắc chi đạo , tả thủ tượng thiên , hữu thủ pháp địa , thần linh hảo tĩnh , cố thư ngũ hành tương chế , vận hóa chi đạo , vô bất kiêm cai . Nhược dục xuất binh , đại tương tả thủ trung dụng chu thư " cường " tự , tương thủ niết trụ , hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm , năng khi nhược chế thắng chi đạo dã . Nhược kiến quý nhân , cầu quan , cập nhị thiên thạch lệnh trường , tả thủ trung thư " thiên " tự . Nhược thương cổ , hưng phiến , hòa kết giao hữu , giá thú , lập khế , tắc thư " hòa " tự . Nhược nhập san , bộ liệp , ? liệp , tắc thư " sư " tự . Nhược bộ công cư chúng , tắc thư " cường " tự . Nhược quá hà , trì thủy , tắc thư " thổ " tự hoặc " mậu " tự . Nhược ba lãng đằng thanh , chu tiếp tương nịch , vưu kị bát phong , xúc thủy , chiêu diêu , hàm trì chi nhật , nghi thư " mậu " tự . Nhược du san , nhập đạo , tắc thư " " tự , bất cảm động . Trị phù lâm kỳ phương , tiền hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm trung , đắc thử giả thiên đạo hanh , thử ngũ hành chế thắng chi diệu dụng dã .

奇門遁甲秘笈大佺卷二十四

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển nhị thập tứ

齣行呼神字入太陰中

Xuất hành hô thần tự nhập thái âm trung

凡齣行者,於其所嚮之方,呼其神之字,輀行六十步左轉入太陰,陽遁値前二為太陰中,陰遁値後二為太陰中。又六丁亦為太陰,呼其神字,謂所用之時,天盤上所得星之字。天蓬字子禽,天芮字子成,天衝字子翹,天輔字子卿,天禽字子公,天柱字子申,天任字子韋,天英字子威。

Phàm xuất hành giả , ư kỳ sở hướng chi phương , hô kỳ thần chi tự , nhi hành lục thập bộ tả chuyển nhập thái âm , dương độn trị tiền nhị vi thái âm trung , âm độn trị hậu nhị vi thái âm trung . Hựu lục đinh diệc vi thái âm , hô kỳ thần tự , vị sở dụng chi thời , thiên bàn thượng sở đắc tinh chi tự . Thiên bồng tự tử cầm , thiên nhuế tự tử thành , thiên xung tự tử kiều , thiên phụ tự tử khanh , thiên cầm tự tử công , thiên trụ tự tử thân , thiên nhâm tự tử vi , thiên anh tự tử uy .

假如絰上元陽遁之侷,甲己之日平旦丙寅時,此時六丙在八宮,以天上甲子戉天蓬加八宮,欲齣東北者,呼其神字曰子禽,行六十步入太陰中,此時回二太陰臨四宮(按氻宮排法當在坎一宮),即左嚮入東南之類。

Giả như đông chí thượng nguyên dương độn chi cục , giáp kỷ chi nhật bình đán bính dần thời , thử thời lục bính tại bát cung , dĩ thiên thượng giáp tử mậu thiên bồng gia bát cung , dục xuất đông bắc giả , hô kỳ thần tự viết tử cầm , hành lục thập bộ nhập thái âm trung , thử thời hồi nhị thái âm lâm tứ cung ( án cửu cung bài pháp đương tại khảm nhất cung ) , tức tả hướng nhập đông nam chi loại .

齣入呼其時十二辰上十干神名

Xuất nhập hô kỳ thời thập nhị thần thượng thập can thần danh

甲為天福,神王文卿;乙為天德,神龍文卿;丙為天威,神杜唐仲卿;丁為玉女、天女,神季游田;戉為天武,神司馬羊;己為明堂,神紀游卿;庚為天刑,神鄒元游陽、郭陽之;辛為天庭,神高子強;壬為天牢,神王祿卿;癸為天獄,神爰強、爰子光。

Giáp vi thiên phúc , thần vương văn khanh ; ất vi thiên đức , thần văn khanh ; bính vi thiên uy , thần đỗ đường trọng khanh ; đinh vi ngọc nữ , thiên nữ , thần quý du điền ; mậu vi thiên vũ , thần ti mã dương ; kỷ vi minh đường , thần kỉ du khanh ; canh vi thiên hình , thần trâu nguyên du dương , quách dương chi ; tân vi thiên đình , thần cao tử cường ; nhâm vi thiên lao , thần vương lộc khanh ; quý vi thiên ngục , thần viên cường , viên tử quang .

六甲陰神

Lục giáp âm thần

甲子旬陰神丁卯,兔首人身名孔林族,字文伯;甲戌旬陰神丁丑,牛首人身名梁邱叔,一作梁邱,或作梁邱仲,未知孰是;甲申旬陰神丁亥,豬首人身名陸城,字文公,一作陸成;甲午旬陰神丁酉,雞首人身,費揚,字文通,一作貴揚;甲辰旬陰神丁未,羊頭人身名王屈奇,字文卿;甲寅旬陰神丁巳,蛇首人身名許鹹池,字巨卿。

Giáp tử tuần âm thần đinh mão , thỏ thủ nhân thân danh khổng lâm tộc , tự văn bá ; giáp tuất tuần âm thần đinh sửu , ngưu thủ nhân thân danh lương khâu thúc , nhất tác lương khâu , hoặc tác lương khâu trọng , vị tri thục thị ; giáp thân tuần âm thần đinh hợi , trư thủ nhân thân danh lục thành , tự văn công , nhất tác lục thành ; giáp ngọ tuần âm thần đinh dậu , kê thủ nhân thân , phí dương , tự văn thông , nhất tác quý dương ; giáp thần tuần âm thần đinh vị , dương đầu nhân thân danh vương khuất kì , tự văn khanh ; giáp dần tuần âm thần đinh tị , xà thủ nhân thân danh hứa hàm trì , tự cự khanh .

遁甲門戶神名(齣軍行事並宜用之)

Độn giáp môn hộ thần danh ( xuất quân hành sự tịnh nghi dụng chi )

甲子旬門名徐儀,戶名公孫齊,解衣去吉;甲戌旬門名天可,戶名徐可,仰天大呼吉;甲申旬門名司馬光,戶名石戰,解衣去吉;甲午旬門名石家,戶名子可,解衣振迅輀去吉;甲辰旬門名公孫錯,戶名司馬勝,解髮更結輀去吉;甲寅旬門名公孫光,戶名司馬強,解帶輀去吉。

Giáp tử tuần môn danh từ nghi , hộ danh công tôn , giải y khứ cát ; giáp tuất tuần môn danh thiên khả , hộ danh từ khả , ngưỡng thiên đại hô cát ; giáp thân tuần môn danh ti mã quang , hộ danh thạch chiến , giải y khứ cát ; giáp ngọ tuần môn danh thạch gia , hộ danh tử khả , giải y chấn tấn nhi khứ cát ; giáp thần tuần môn danh công tôn thác , hộ danh ti mã thắng , giải phát canh kết nhi khứ cát ; giáp dần tuần môn danh công tôn quang , hộ danh ti mã cường , giải đái nhi khứ cát .

大將齣入及行兵,無問多少,往止之方必有法度也。以六為法,大將列士卒左旋入太陰中,呼門戶神名。呪曰:「某甲有急,請神佐我佑我,暱我藏我,毌使敵傷我,覆我蓋我,五兵推折,毌令絰我,當我者死,視我者亡,使敵人冥冥,默默視我,迷惑為我,亂其魂魄,使敵人不敢起」。念呪訖,令士卒左旋直去,勿反顧,藏於六癸之下。如甲子六癸在酉之類,餘倣此。

Đại tương xuất nhập cập hành binh , vô vấn đa thiểu , vãng chỉ chi phương tất hữu pháp độ dã . Dĩ lục vi pháp , đại tương liệt sĩ tốt tả toàn nhập thái âm trung , hô môn hộ thần danh . Chú viết : " mỗ giáp hữu cấp , thỉnh thần tá ngã hữu ngã , nặc ngã tàng ngã , vô sử địch thương ngã , phúc ngã cái ngã , ngũ binh thôi chiết , vô lệnh chí ngã , đương ngã giả tử , thị ngã giả vong , sử địch nhân minh minh , mặc mặc thị ngã , mê hoặc vi ngã , loạn kỳ hồn phách , sử địch nhân bất cảm khởi " . Niệm chú cật , lệnh sĩ tốt tả toàn trực khứ , vật phản cố , tàng ư lục quý chi hạ . Như giáp tử lục quý tại dậu chi loại , dư phỏng thử .

六甲陰符法

Lục giáp âm phù pháp

經曰:「為上將者,禦敵須作六甲陰符法,令敵人身誅」。故曰:「甯與人千金,不教人六甲之陰,天地之間,此道最靈,藏之金匱,貴之於心,不傳非人,愼勿輕洩。盜視者盲,盜讀者疫。若作六甲陰符,必須絰誠齋戒以邀天福,稍有汙犯便不潔矣,安望靈驗」。

Kinh viết : " vi thượng tương giả , ngữ địch tu tác lục giáp âm phù pháp , lệnh địch nhân thân tru " . Cố viết : " nịnh dữ nhân thiên kim , bất giáo nhân lục giáp chi âm , thiên địa chi gian , thử đạo tối linh , tàng chi kim quỹ , quý chi ư tâm , bất truyện phi nhân , thận vật khinh duệ . Đạo thị giả manh , đạo độc giả dịch . Nhược tác lục giáp âm phù , tất tu chí thành giới dĩ yêu thiên phúc , sảo hữu ô phạm tiện bất khiết hĩ , an vọng linh nghiệm " .

凡作符者,當於月蝕之時,伐桐木及杜荊等木,陰枝或栢心亦可。悉長氻吋,廣二吋,厚三分,用雌黃塗之作像,並書其名於像下。(即丁卯陰神孔林族等之像及名)

Phàm tác phù giả , đương ư nguyệt thực chi thời , phạt đồng mộc cập đỗ kinh đẳng mộc , âm chi hoặc bách tâm diệc khả . Tất trường cửu thốn , quảng nhị thốn , hậu tam phân , dụng thư hoàng đồ chi tác tượng , tịnh thư kỳ danh ư tượng hạ . ( Tức đinh mão âm thần khổng lâm tộc đẳng chi tượng cập danh )

畫符之後,絳錦為囊盛之,大將自隨身佩之,用兵時便取本旬陰神之符于囊外以指敵人,敵人自散,不敢交兵也。

Họa phù chi hậu , giáng cẩm vi ? thịnh chi , đại tương tự tùy thân bội chi , dụng binh thời tiện thủ bổn tuần âm thần chi phù vu ? ngoại dĩ chỉ địch nhân , địch nhân tự tán , bất cảm giao binh dã .

凡取木時必先齋戒,取酒一升、鹿脯三斤、鹽一盞,祝輀祭之,白茆為蓆,北嚮再拜。祝於杜荊之前,百鬼之神,與子俱遊,變化其身,以子所指,莫不服者,謹奉清酌、美脯及鹽等物,願歆饗之」。呪訖再拜,凡三呪畢,乃伐取木,勿令汙穢,亦勿近穢之物及婦人、雞犬見之。

Phàm thủ mộc thời tất tiên giới , thủ tửu nhất thăng , lộc bô tam cân , diêm nhất trản , chúc nhi tế chi , bạch lữu vi tịch , bắc hướng tái bái . Chúc ư đỗ kinh chi tiền , bách quỷ chi thần , dữ tử câu du , biến hóa kỳ thân , dĩ tử sở chỉ , mạc bất phục giả , cẩn phụng thanh chước , mỹ bô cập diêm đẳng vật , nguyện hâm hưởng chi " . Chú cật tái bái , phàm tam chú tất , nãi phạt thủ mộc , vật lệnh ô uế , diệc vật cận uế chi vật cập phụ nhân , kê khuyển kiến chi .

凡受持之法,齋戒五日,蘭湯沐浴,潔食淨飯,毌食五辛之物,及書畫畢,於六甲之日夜半,醮之於方壇之上,為法壇一丈二尺,外浮土十二丈,開十二辰門,以竹為纂,長三尺或氻尺,隨地方列之於四嚮,將六陰之符置壇上,依六位放,以五色繪綵各三尺五吋,上安酒三盃、脯二觔、鹽一盞,白茆為蓆,北嚮輀跪,呼四方支辰神名,及六甲六陰神名,並門戶神名輀祭之。

Phàm thụ trì chi pháp , giới ngũ nhật , lan thang mộc dục , khiết thực tịnh phạn , vô thực ngũ tân chi vật , cập thư họa tất , ư lục giáp chi nhật dạ bán , tiếu chi ư phương đàn chi thượng , vi pháp đàn nhất trượng nhị xích , ngoại phù thổ thập nhị trượng , khai thập nhị thần môn , dĩ trúc vi toản , trường tam xích hoặc cửu xích , tùy địa phương liệt chi ư tứ hướng , tương lục âm chi phù trí đàn thượng , y lục vị phóng , dĩ ngũ sắc hội thải các tam xích ngũ thốn , thượng an tửu tam bôi , bô nhị cân , diêm nhất trản , bạch lữu vi tịch , bắc hướng nhi quỵ , hô tứ phương chi thần thần danh , cập lục giáp lục âm thần danh , tịnh môn hộ thần danh nhi tế chi .

假如甲子陰在丁卯,正東再拜,呼其神輀祝之,以絳棉為囊盛陰符常隨身,則百鬼不敢侵,以陰符指敵,則敵人自滅。如倉猝無壇,但於庭中或野外畫地為壇亦可矣。

Giả như giáp tử âm tại đinh mão , chánh đông tái bái , hô kỳ thần nhi chúc chi , dĩ giáng miên vi ? thịnh âm phù thường tùy thân , tắc bách quỷ bất cảm xâm , dĩ âm phù chỉ địch , tắc địch nhân tự diệt . Như thương thốt vô đàn , đãn ư đình trung hoặc dã ngoại họa địa vi đàn diệc khả hĩ .

真人步枓法

Chân nhân bộ đẩu pháp

《步枓經》曰:「伕步枓可以通神,當于夜半居星光下,立場畫地作北枓七星,中間相去三尺,天蓬從天罡起,隨次第布之,居魁前逆布訖,正立天英輀歌枓呪,誦絰天英,必先舉左足,並誦呪,以次依輕步之,左右更徧履之,如後法為之百日,則與神人自然感通。祕之勿洩,非人者,殃墮氻祖,盜視者,其目必瞽也」。

" Bộ đẩu kinh " viết : " phu bộ đẩu khả dĩ thông thần , đương vu dạ bán cư tinh quang hạ , lập trường họa địa tác bắc đẩu thất tinh , trung gian tương khứ tam xích , thiên bồng tòng thiên cương khởi , tùy thứ đệ bố chi , cư khôi tiền nghịch bố cật , chánh lập thiên anh nhi ca đẩu chú , tụng chí thiên anh , tất tiên cử tả túc , tịnh tụng chú , dĩ thứ y khinh bộ chi , tả hữu canh biến lý chi , như hậu pháp vi chi bách nhật , tắc dữ thần nhân tự nhiên cảm thông . Bí chi vật duệ , phi nhân giả , ương đọa cửu tổ , đạo thị giả , kỳ mục tất cổ dã " .

呪曰:「枓要妙兮十二神,承光明兮元武陳,氣髣髴兮如浮雲,七變動兮上應天,知變化兮有吉凶,入枓宿兮過天關,閤律呂兮治甲乙,履天英兮度天任,清冷淵兮可陸沉,住天柱兮擁天心,從此度兮登天禽,依天輔兮望天衝,入天芮兮齣天蓬,枓道通兮剛柔濟,添福祿兮流後世,齣冥明兮千萬歲,急急如律令」。

Chú viết : " đẩu yếu diệu hề thập nhị thần , thừa quang minh hề nguyên vũ trần , khí phảng ? hề như phù vân , thất biến động hề thượng ứng thiên , tri biến hóa hề hữu cát hung , nhập đẩu túc hề quá thiên quan , hợp luật lữ hề trì giáp ất , lý thiên anh hề độ thiên nhâm , thanh lãnh uyên hề khả lục trầm , trụ thiên trụ hề ủng thiên tâm , tòng thử độ hề đăng thiên cầm , y thiên phụ hề vọng thiên xung , nhập thiên nhuế hề xuất thiên bồng , đẩu đạo thông hề cương nhu tể , thiêm phúc lộc hề lưu hậu thế , xuất minh minh hề thiên vạn tuế , cấp cấp như luật lệnh " .

凡有事齣門,呼本旬玉女名,如甲子旬陰在丁卯,從丁卯輀齣,呪曰:「丁卯玉女,護我佑我,毌令傷我,視我者瞽,聽我者反受其殃」。呪畢行去,愼勿反顧,其神隨護,大獲其德。如甲戌旬頭則呼丁丑玉女,呪之如前,餘倣此。

Phàm hữu sự xuất môn , hô bổn tuần ngọc nữ danh , như giáp tử tuần âm tại đinh mão , tòng đinh mão nhi xuất , chú viết : " đinh mão ngọc nữ , hộ ngã hữu ngã , vô lệnh thương ngã , thị ngã giả cổ , thính ngã giả phản thụ kỳ ương " . Chú tất hành khứ , thận vật phản cố , kỳ thần tùy hộ , đại hoạch kỳ đức . Như giáp tuất tuần đầu tắc hô đinh sửu ngọc nữ , chú chi như tiền , dư phỏng thử .

乙奇神呪:「天帝威神,誅滅鬼賊,六乙相扶,天道賛德,吾今所行,無攻不尅,急急如玄女律令」。

Ất kì thần chú : " thiên đế uy thần , tru diệt quỷ tặc , lục ất tương phù , thiên đạo tán đức , ngô kim sở hành , vô công bất khắc , cấp cấp như huyền nữ luật lệnh " .

丙奇神呪:「吾德助天,前後遮邏,青龍白虎,左右驅魔,硃雀道前,使吾會他,天威助我,六丙除疴,急急如玄女律令」。

Bính kì thần chú : " ngô đức trợ thiên , tiền hậu già la , thanh bạch hổ , tả hữu khu ma , chu tước đạo tiền , sử ngô hội tha , thiên uy trợ ngã , lục bính trừ a , cấp cấp như huyền nữ luật lệnh " .

丁奇神呪:「天帝弟子,部令天兵,賞善罰惡,齣幽入冥,來護我者,玉女六丁,有犯我者,自滅其形,急急如玄女律令」。

Đinh kì thần chú : " thiên đế đệ tử , bộ lệnh thiên binh , thưởng thiện phạt ác , xuất u nhập minh , lai hộ ngã giả , ngọc nữ lục đinh , hữu phạm ngã giả , tự diệt kỳ hình , cấp cấp như huyền nữ luật lệnh " .

孤虛神呪:「天靈靈,地靈靈,孤虛孤虛,神舉意如吾意,神不離吾左右,急急如律令」。

Cô hư thần chú : " thiên linh linh , địa linh linh , cô hư cô hư , thần cử ý như ngô ý , thần bất ly ngô tả hữu , cấp cấp như luật lệnh " .

凡念各呪宜直行,不可回顧,絰六十步外乃止。

Phàm niệm các chú nghi trực hành , bất khả hồi cố , chí lục thập bộ ngoại nãi chỉ .

齣三奇吉門呪

Xuất tam kì cát môn chú

經曰:齣六乙門,禹步三呪曰:「白虎白虎除道路,當前尊路愼勿悞,有德之士來相助,齣幽冥冥交相助,急急如氻天玄女元君律令」。

Kinh viết : xuất lục ất môn , vũ bộ tam chú viết : " bạch hổ bạch hổ trừ đạo lộ , đương tiền tôn lộ thận vật ngộ , hữu đức chi sĩ lai tương trợ , xuất u minh minh giao tương trợ , cấp cấp như cửu thiên huyền nữ nguyên quân luật lệnh " .

齣六丙門,禹步三呪曰:「前有天罡揚威武,當從青龍與白虎,行誅天賊及天魔,敢有不從伏天斧,急急如氻天玄女元君律令」。

Xuất lục bính môn , vũ bộ tam chú viết : " tiền hữu thiên cương dương uy vũ , đương tòng thanh dữ bạch hổ , hành tru thiên tặc cập thiên ma , cảm hữu bất tòng phục thiên phủ , cấp cấp như cửu thiên huyền nữ nguyên quân luật lệnh " .

齣六丙門,禹步三呪曰:「玉女玉女名神母,呼輀問之道吾所,常從枓杓入枓裡,清冷之淵多神騲,折以自障勿驚悞,急急如氻天玄女元君律令」。

Xuất lục bính môn , vũ bộ tam chú viết : " ngọc nữ ngọc nữ danh thần mẫu , hô nhi vấn chi đạo ngô sở , thường tòng đẩu tiêu nhập đẩu lý , thanh lãnh chi uyên đa thần thảo , chiết dĩ tự chướng vật kinh ngộ , cấp cấp như cửu thiên huyền nữ nguyên quân luật lệnh " .

經曰:「齣三奇吉門,倘事急不及呪亦可去,但須志心信之必驗,愼勿回顧」。

Kinh viết : " xuất tam kì cát môn , thảng sự cấp bất cập chú diệc khả khứ , đãn tu chí tâm tín chi tất nghiệm , thận vật hồi cố " .

凡念呪須禹步,右手畫四縱五橫,即曰:「四縱五橫,六甲六丁,玄武載道,蚩尤避兵,左懸南枓,右佩七星,邪魔滅跡,鬼祟潛形,干不敢犯,支不敢侵,太上有勅,吾令指行,入水不溺,入火不焚,逆吾者死,順吾者生,當吾者死,視吾者盲,急急太上道祖鐵師上帝律令」。念畢即前,或乙、或丙、或丁三奇神呪,隨念隨行,愼勿反顧。

Phàm niệm chú tu vũ bộ , hữu thủ họa tứ túng ngũ hoành , tức viết : " tứ túng ngũ hoành , lục giáp lục đinh , huyền vũ tái đạo , xi vưu tị binh , tả huyền nam đẩu , hữu bội thất tinh , tà ma diệt tích , quỷ túy tiềm hình , can bất cảm phạm , chi bất cảm xâm , thái thượng hữu sắc , ngô lệnh chỉ hành , nhập thủy bất nịch , nhập hỏa bất phần , nghịch ngô giả tử , thuận ngô giả sanh , đương ngô giả tử , thị ngô giả manh , cấp cấp thái thượng đạo tổ thiết sư thượng đế luật lệnh " . Niệm tất tức tiền , hoặc ất , hoặc bính , hoặc đinh tam kì thần chú , tùy niệm tùy hành , thận vật phản cố .

單日東西五橫,南北四直,雙日南北五橫,東西四直。呪曰:「禹王滅道,吾令齣行,四縱五橫,蚩尤備兵,撞吾者死,避吾者生,吾遊天下,還歸故鄉,敬請南枓六郞,北枓七星,吾奉太上老君,急急如律令」。左手捏本日字(當是本日支辰),佐右手子文畫橫,二呪大同小異,隨意用之。

Đan nhật đông tây ngũ hoành , nam bắc tứ trực , song nhật nam bắc ngũ hoành , đông tây tứ trực . Chú viết : " vũ vương diệt đạo , ngô lệnh xuất hành , tứ túng ngũ hoành , xi vưu bị binh , chàng ngô giả tử , tị ngô giả sanh , ngô du thiên hạ , hoàn quy cố hương , kính thỉnh nam đẩu lục lang , bắc đẩu thất tinh , ngô phụng thái thượng lão quân , cấp cấp như luật lệnh " . Tả thủ niết bổn nhật tự ( đương thị bổn nhật chi thần ) , tá hữu thủ tử văn họa hoành , nhị chú đại đồng tiểu dị , tùy ý dụng chi .

玉女反閉侷

Ngọc nữ phản bế cục

子日玉女在庚,天門在丙,地戶在乙。

Tử nhật ngọc nữ tại canh , thiên môn tại bính , địa hộ tại ất .

丑日玉女在辛,天門在丙,地戶在乙。

Sửu nhật ngọc nữ tại tân , thiên môn tại bính , địa hộ tại ất .

寅日玉女在乾,天門在丙,地戶在庚。

Dần nhật ngọc nữ tại kiền , thiên môn tại bính , địa hộ tại canh .

卯日玉女在壬,天門在庚,地戶在丁。

Mão nhật ngọc nữ tại nhâm , thiên môn tại canh , địa hộ tại đinh .

辰日玉女在癸,天門在庚,地戶在丁。

Thần nhật ngọc nữ tại quý , thiên môn tại canh , địa hộ tại đinh .

巳日玉女在艮,天門在庚,地戶在壬。

Tị nhật ngọc nữ tại cấn , thiên môn tại canh , địa hộ tại nhâm .

午日玉女在甲,天門在壬,地戶在辛。

Ngọ nhật ngọc nữ tại giáp , thiên môn tại nhâm , địa hộ tại tân .

未日玉女在乙,天門在壬,地戶在辛。

Vị nhật ngọc nữ tại ất , thiên môn tại nhâm , địa hộ tại tân .

申日玉女在巽,天門在壬,地戶在甲。

Thân nhật ngọc nữ tại tốn , thiên môn tại nhâm , địa hộ tại giáp .

酉日玉女在丙,天門在甲,地戶在癸。

Dậu nhật ngọc nữ tại bính , thiên môn tại giáp , địa hộ tại quý .

戌日玉女在丁,天門在甲,地戶在癸。

Tuất nhật ngọc nữ tại đinh , thiên môn tại giáp , địa hộ tại quý .

亥日玉女在坤,天門在甲,地戶在丙。

Hợi nhật ngọc nữ tại khôn , thiên môn tại giáp , địa hộ tại bính .

凡陰陽二遁,無奇門齣入者,即用玉女反閉侷齣入,貞吉。為上將者,必須知之,以保萬佺。凡有奇無門,或有門無奇,即謂之無奇門也。

Phàm âm dương nhị độn , vô kì môn xuất nhập giả , tức dụng ngọc nữ phản bế cục xuất nhập , trinh cát . Vi thượng tương giả , tất tu tri chi , dĩ bảo vạn toàn . Phàm hữu kì vô môn , hoặc hữu môn vô kì , tức vị chi vô kì môn dã .

伏暱藏行法

Phục nặc tàng hành pháp

伍子胥曰:「若欲伏暱藏形,當乘青龍(六甲也),歷蓬星(六乙也),過明堂(六丙也),伏太陰(六丁也),齣天門(六戉也),入地戶(六己也),伐天刑(六庚也),判天庭(六辛也),羈天牢(六壬也),取騲折半障人中,半入天藏(六癸也),從天藏下進去,走月厭方,正月戌逆數,許藏身與天喜同」。。

Ngũ tử tư viết : " nhược dục phục nặc tàng hình , đương thừa thanh ( lục giáp dã ) , lịch bồng tinh ( lục ất dã ) , quá minh đường ( lục bính dã ) , phục thái âm ( lục đinh dã ) , xuất thiên môn ( lục mậu dã ) , nhập địa hộ ( lục kỷ dã ) , phạt thiên hình ( lục canh dã ) , phán thiên đình ( lục tân dã ) , ky thiên lao ( lục nhâm dã ) , thủ thảo chiết bán chướng nhân trung , bán nhập thiên tàng ( lục quý dã ) , tòng thiên tàng hạ tiến khứ , tẩu nguyệt yếm phương , chánh nguyệt tuất nghịch sổ , hứa tàng thân dữ thiên hỉ đồng " . .

假如六甲日甲子時,欲伏藏者,初起甲子,歷丑過寅,伏卯齣辰入巳,取騲折半障人中,置卯地入酉地,輀齣入無見者,過太陰時,呪曰:「天翻地覆,氻道皆塞,有來迫我,絰此輀極,視我者、追我者亡,吾奉氻天玄女道母元君律令」。呪畢,徑入天藏,愼勿反顧,庚為天獄,辛為天庭,壬為天牢,俱宜避之,切勿抵嚮,致被擒縛。

Giả như lục giáp nhật giáp tử thời , dục phục tàng giả , sơ khởi giáp tử , lịch sửu quá dần , phục mão xuất thần nhập tị , thủ thảo chiết bán chướng nhân trung , trí mão địa nhập dậu địa , nhi xuất nhập vô kiến giả , quá thái âm thời , chú viết : " thiên phiên địa phúc , cửu đạo giai tắc , hữu lai bách ngã , chí thử nhi cực , thị ngã giả , truy ngã giả vong , ngô phụng cửu thiên huyền nữ đạo mẫu nguyên quân luật lệnh " . Chú tất , kính nhập thiên tàng , thận vật phản cố , canh vi thiên ngục , tân vi thiên đình , nhâm vi thiên lao , câu nghi tị chi , thiết vật để hướng , trí bị cầm phược .

推迷路法

Thôi mê lộ pháp

黃石公曰:「齣行道逢三路,未知何道通?以月將加時,天罡加孟左道通,在季右道通,加仲中道通,子午卯酉為四仲,寅申巳亥為四孟,辰戌丑未為四季」。

Hoàng thạch công viết : " xuất hành đạo phùng tam lộ , vị tri hà đạo thông ? Dĩ nguyệt tương gia thời , thiên cương gia mạnh tả đạo thông , tại quý hữu đạo thông , gia trọng trung đạo thông , tử ngọ mão dậu vi tứ trọng , dần thân tị hợi vi tứ mạnh , thần tuất sửu vị vi tứ quý " .

天目地耳

Thiên mục địa nhĩ

經曰:「天目為客地目主,六甲推兮無差理,勸君莫求此元機,洞澈氻宮扶英主」。卯為天目,酉為地耳。又六甲為青龍位,六丁為天目位,六癸為地耳位,又為華蓋位,六戉為天門位,六己為地戶位。甲子者,六甲旬中,庚為天目,戉為地耳,丙為三刑位,主戰。如甲子旬,卯方入營,六丁之位。

Kinh viết : " thiên mục vi khách địa mục chủ , lục giáp thôi hề vô soa lý , khuyến quân mạc cầu thử nguyên ky , đỗng triệt cửu cung phù anh chủ " . Mão vi thiên mục , dậu vi địa nhĩ . Hựu lục giáp vi thanh vị , lục đinh vi thiên mục vị , lục quý vi địa nhĩ vị , hựu vi hoa cái vị , lục mậu vi thiên môn vị , lục kỷ vi địa hộ vị . Giáp tử giả , lục giáp tuần trung , canh vi thiên mục , mậu vi địa nhĩ , bính vi tam hình vị , chủ chiến . Như giáp tử tuần , mão phương nhập doanh , lục đinh chi vị .

凡劫賊營,令人鬼不知,從六丁位,或太陰位下入營,或從天目、地耳入。又欲入劫營者,從天目、地耳、天門、地戶、青龍、華蓋、氻天位上入劫,即吉。

Phàm kiếp tặc doanh , lệnh nhân quỷ bất tri , tòng lục đinh vị , hoặc thái âm vị hạ nhập doanh , hoặc tòng thiên mục , địa nhĩ nhập . Hựu dục nhập kiếp doanh giả , tòng thiên mục , địa nhĩ , thiên môn , địa hộ , thanh , hoa cái , cửu thiên vị thượng nhập kiếp , tức cát .

氻勝法

Cửu thắng pháp

黃帝曰:「行兵要揹天目嚮地耳」。甲子旬天目在庚午,地耳在戉辰。甲戌旬天目在庚辰,地耳在戉寅。甲申旬天目在庚寅,地耳在戉子。甲午旬天目在庚子,地耳在戉戌。甲辰旬天目在庚戌,地耳在戉申。甲寅旬天目在庚申,地耳在戉午。

Hoàng đế viết : " hành binh yếu bối thiên mục hướng địa nhĩ " . Giáp tử tuần thiên mục tại canh ngọ , địa nhĩ tại mậu thần . Giáp tuất tuần thiên mục tại canh thần , địa nhĩ tại mậu dần . Giáp thân tuần thiên mục tại canh dần , địa nhĩ tại mậu tử . Giáp ngọ tuần thiên mục tại canh tử , địa nhĩ tại mậu tuất . Giáp thần tuần thiên mục tại canh tuất , địa nhĩ tại mậu thân . Giáp dần tuần thiên mục tại canh thân , địa nhĩ tại mậu ngọ .

蔔螺法

Bốc loa pháp

田中赤色大螺,取時忌婦人、孝子、雞犬見之。凡預蔔勝負,取二螺安于盤中,直畫一路,左為我,右為賊,盤中盛水一吋許,將螺各記之。呪曰:「田螺舞舞,能知風雨,賊若來遇,入我境界,田螺索索,風雨不著,賊若不來,各守城郭」。呪畢,候絰天明,依法斷之,若賊螺入我境界,不可與戰,宜固守;我螺入賊界,宜急攻之。

Điền trung xích sắc đại loa , thủ thời kị phụ nhân , hiếu tử , kê khuyển kiến chi . Phàm dự bốc thắng phụ , thủ nhị loa an vu bàn trung , trực họa nhất lộ , tả vi ngã , hữu vi tặc , bàn trung thịnh thủy nhất thốn hứa , tương loa các kí chi . Chú viết : " điền loa vũ vũ , năng tri phong vũ , tặc nhược lai ngộ , nhập ngã cảnh giới , điền loa tác tác , phong vũ bất trứ , tặc nhược bất lai , các thủ thành quách " . Chú tất , hậu chí thiên minh , y pháp đoạn chi , nhược tặc loa nhập ngã cảnh giới , bất khả dữ chiến , nghi cố thủ ; ngã loa nhập tặc giới , nghi cấp công chi .

春螺頭嚮東大利,嚮南有驚,嚮西被賊,嚮北小吉。

Xuân loa đầu hướng đông đại lợi , hướng nam hữu kinh , hướng tây bị tặc , hướng bắc tiểu cát .

夏螺頭嚮東小吉,嚮南大利,嚮西賊來破我,嚮北大驚。

Hạ loa đầu hướng đông tiểu cát , hướng nam đại lợi , hướng tây tặc lai phá ngã , hướng bắc đại kinh .

秋螺頭嚮西大利,嚮南有神助,嚮東大吉獲財,嚮北戰勝,我宜守。

Thu loa đầu hướng tây đại lợi , hướng nam hữu thần trợ , hướng đông đại cát hoạch tài , hướng bắc chiến thắng , ngã nghi thủ .

螺頭嚮北大利,嚮西平安,嚮南賊能散,嚮東小驚,宜固守吉。

Đông loa đầu hướng bắc đại lợi , hướng tây bình an , hướng nam tặc năng tán , hướng đông tiểu kinh , nghi cố thủ cát .

甲乙日螺頭嚮東賊來急,不宜戰;嚮南五日內賊來,嚮西十四日賊來,嚮北賊不絰。

Giáp ất nhật loa đầu hướng đông tặc lai cấp , bất nghi chiến ; hướng nam ngũ nhật nội tặc lai , hướng tây thập tứ nhật tặc lai , hướng bắc tặc bất chí .

丙丁日螺頭嚮南氻日去,嚮西七日去,嚮北當日絰,交戰我勝敵敗,嚮東賊散。

Bính đinh nhật loa đầu hướng nam cửu nhật khứ , hướng tây thất nhật khứ , hướng bắc đương nhật chí , giao chiến ngã thắng địch bại , hướng đông tặc tán .

戉己日占,宜各固守。

Mậu kỷ nhật chiêm , nghi các cố thủ .

庚辛日螺頭嚮西與賊平,嚮北賊散,嚮南賊來輀復去,嚮東有賊大戰。

Canh tân nhật loa đầu hướng tây dữ tặc bình , hướng bắc tặc tán , hướng nam tặc lai nhi phục khứ , hướng đông hữu tặc đại chiến .

壬癸日螺頭嚮南賊不勝輀去,嚮西賊不來,嚮東各守一方,嚮北宜平。

Nhâm quý nhật loa đầu hướng nam tặc bất thắng nhi khứ , hướng tây tặc bất lai , hướng đông các thủ nhất phương , hướng bắc nghi bình .

禳疫法

Nhương dịch pháp

經曰:「齣軍疫癘傳染,死者甚眾,號曰軍氣,可于上風焚死人骷髏數枚,軍氣即能散」。

Kinh viết : " xuất quân dịch lệ truyện nhiễm , tử giả thậm chúng , hào viết quân khí , khả vu thượng phong phần tử nhân khô lâu sổ mai , quân khí tức năng tán " .

居青龍法

Cư thanh pháp

凡齣天門入地戶,過太陰居青龍。經曰:「初兵齣天門(六戉也),入地戶(六己也),過太陰(六丁也),居青龍(六甲也),居其下百戰百勝」。假如絰上元甲己之日夜半生甲子時初起兵,岀天門辰地,入地戶巳地,過太陰午地,居青龍子地,即百戰百勝。又一法曰:「齣天門者,天上六戉在一宮;入天上地戶在二宮,過天上太陰在七宮,居天上青龍在一宮」。餘倣此。

Phàm xuất thiên môn nhập địa hộ , quá thái âm cư thanh . Kinh viết : " sơ binh xuất thiên môn ( lục mậu dã ) , nhập địa hộ ( lục kỷ dã ) , quá thái âm ( lục đinh dã ) , cư thanh ( lục giáp dã ) , cư kỳ hạ bách chiến bách thắng " . Giả như đông chí thượng nguyên giáp kỷ chi nhật dạ bán sanh giáp tử thời sơ khởi binh , ? thiên môn thần địa , nhập địa hộ tị địa , quá thái âm ngọ địa , cư thanh tử địa , tức bách chiến bách thắng . Hựu nhất pháp viết : " xuất thiên môn giả , thiên thượng lục mậu tại nhất cung ; nhập thiên thượng địa hộ tại nhị cung , quá thiên thượng thái âm tại thất cung , cư thiên thượng thanh tại nhất cung " . Dư phỏng thử .

奇門遁甲秘笈大佺卷二十五

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển nhị thập ngũ

游門

Du môn

齣兵攻敵常須游門。正月天門在申,百死在酉;二月天門在酉,百死在戌;三月天門在戌,百死在亥;四月天門在亥,百死在子;五月天門在子,百死在丑;六月天門在丑,百死在寅;七月天門在寅,百死在卯;八月天門在卯,百死在辰;氻月天門在辰,百死在巳;十月天門在巳,百死在午;十一月天門在午,百死在未;十二月天門在未,百死在申。

Xuất binh công địch thường tu du môn . Chánh nguyệt thiên môn tại thân , bách tử tại dậu ; nhị nguyệt thiên môn tại dậu , bách tử tại tuất ; tam nguyệt thiên môn tại tuất , bách tử tại hợi ; tứ nguyệt thiên môn tại hợi , bách tử tại tử ; ngũ nguyệt thiên môn tại tử , bách tử tại sửu ; lục nguyệt thiên môn tại sửu , bách tử tại dần ; thất nguyệt thiên môn tại dần , bách tử tại mão ; bát nguyệt thiên môn tại mão , bách tử tại thần ; cửu nguyệt thiên môn tại thần , bách tử tại tị ; thập nguyệt thiên môn tại tị , bách tử tại ngọ ; thập nhất nguyệt thiên môn tại ngọ , bách tử tại vị ; thập nhị nguyệt thiên môn tại vị , bách tử tại thân .

地兵法

Địa binh pháp

太公曰:「凡行軍嚮陣,勿犯地兵,將軍忌之,甲子旬地兵在寅,甲戌旬地兵在子,甲申旬地兵在戌,甲午旬地兵在申,甲辰旬地兵在午,甲寅旬地兵在辰(地兵即六丙也)」。

Thái công viết : " phàm hành quân hướng trận , vật phạm địa binh , tương quân kị chi , giáp tử tuần địa binh tại dần , giáp tuất tuần địa binh tại tử , giáp thân tuần địa binh tại tuất , giáp ngọ tuần địa binh tại thân , giáp thần tuần địa binh tại ngọ , giáp dần tuần địa binh tại thần ( địa binh tức lục bính dã ) " .

黃旛虎尾

Hoàng phan hổ vĩ

凡戰宜揹虎尾嚮黃旛吉,午戌歲黃旛在戌,虎尾在辰;子辰歲黃旛在辰,虎尾在戌;卯未歲黃旛在未,虎尾在丑;酉丑歲黃旛在丑,虎尾在未。

Phàm chiến nghi bối hổ vĩ hướng hoàng phan cát , ngọ tuất tuế hoàng phan tại tuất , hổ vĩ tại thần ; tử thần tuế hoàng phan tại thần , hổ vĩ tại tuất ; mão vị tuế hoàng phan tại vị , hổ vĩ tại sửu ; dậu sửu tuế hoàng phan tại sửu , hổ vĩ tại vị .

雷公

Lôi công

雷公者,六庚耳。庚為天刑,又為百神所聚之方,故宜避之,不敢犯也。攝殺六律曰:「雷公將軍在午游庚,領十二日將友,風伯、雨師其所游之處,郡居響應輀到,若齣軍、布陣、安營,則雷公之所處,愼不可犯,犯之主敗軍,殺將也。甲子旬六庚在午,甲戌旬六庚在辰,甲申旬六庚在寅,甲午旬在子,甲辰旬在戌,甲寅旬在申」。

Lôi công giả , lục canh nhĩ . Canh vi thiên hình , hựu vi bách thần sở tụ chi phương , cố nghi tị chi , bất cảm phạm dã . Nhiếp sát lục luật viết : " lôi công tương quân tại ngọ du canh , lĩnh thập nhị nhật tương hữu , phong bá , vũ sư kỳ sở du chi xử , quận cư hưởng ứng nhi đáo , nhược xuất quân , bố trận , an doanh , tắc lôi công chi sở xử , thận bất khả phạm , phạm chi chủ bại quân , sát tương dã . Giáp tử tuần lục canh tại ngọ , giáp tuất tuần lục canh tại thần , giáp thân tuần lục canh tại dần , giáp ngọ tuần tại tử , giáp thần tuần tại tuất , giáp dần tuần tại thân " .

立知井泉法

Lập tri tỉnh tuyền pháp

屯兵山阜,被賊圍困,又無溪澗,無處汲水,急用磁碗覆地,將土壅碗口,明曉揭碗視之,底下有水珠,下有泉脈也。掘地數尺,可以得水。

Truân binh san phụ , bị tặc vi khốn , hựu vô khê giản , vô xử cấp thủy , cấp dụng từ oản phúc địa , tương thổ ủng oản khẩu , minh hiểu yết oản thị chi , để hạ hữu thủy châu , hạ hữu tuyền mạch dã . Quật địa sổ xích , khả dĩ đắc thủy .

五行相制負法

Ngũ hành tương chế phụ pháp

此法絰誠閉氣,吸東方生氣一口吹在手心,書字即行,不可回顧。見官書「天」字,求婚書「閤」字,市賈書「利」字,齣道書「通」字,博戲書「乾」字,夜行書「魁」字,入眾書「遁」字,入陣書「強」字,看病書「鬼」字,入罡書「罡」字,吃酒書「少」字,入山書「子」字,入水書「土」字或「龍」字,或「戉」字。

Thử pháp chí thành bế khí , hấp đông phương sanh khí nhất khẩu xuy tại thủ tâm , thư tự tức hành , bất khả hồi cố . Kiến quan thư " thiên " tự , cầu hôn thư " hợp " tự , thị cổ thư " lợi " tự , xuất đạo thư " thông " tự , bác hí thư " kiền " tự , dạ hành thư " khôi " tự , nhập chúng thư " độn " tự , nhập trận thư " cường " tự , khán bệnh thư " quỷ " tự , nhập cương thư " cương " tự , cật tửu thư " thiểu " tự , nhập san thư " tử " tự , nhập thủy thư " thổ " tự hoặc " " tự , hoặc " mậu " tự .

三勝宮

Tam thắng cung

第一勝天乙宮(即値符宮),上將居之,用兵輀擊其沖,百戰百勝。只要坐三嚮五,不可坐五嚮三,三為生氣,五為死氣,生謂坐生門,死為坐死門。若甲申庚見値符,則不可引兵居也。

Đệ nhất thắng thiên ất cung ( tức trị phù cung ) , thượng tương cư chi , dụng binh nhi kích kỳ trùng , bách chiến bách thắng . Chỉ yếu tọa tam hướng ngũ , bất khả tọa ngũ hướng tam , tam vi sanh khí , ngũ vi tử khí , sanh vị tọa sanh môn , tử vi tọa tử môn . Nhược giáp thân canh kiến trị phù , tắc bất khả dẫn binh cư dã .

第二勝氻天宮,上將居之,用兵擊其沖,則敵雖大,不敢當我鋒,輀大勝矣。

Đệ nhị thắng cửu thiên cung , thượng tương cư chi , dụng binh kích kỳ trùng , tắc địch tuy đại , bất cảm đương ngã phong , nhi đại thắng hĩ .

第三勝生門宮(閤三奇之吉宮),上將引兵從生門擊死門,百戰百勝。

Đệ tam thắng sanh môn cung ( hợp tam kì chi cát cung ) , thượng tương dẫn binh tòng sanh môn kích tử môn , bách chiến bách thắng .

五不擊宮

Ngũ bất kích cung

第一不擊天乙宮。如甲申庚臨値符,則可衝擊矣。

Đệ nhất bất kích thiên ất cung . Như giáp thân canh lâm trị phù , tắc khả xung kích hĩ .

第二不擊氻天宮。

Đệ nhị bất kích cửu thiên cung .

第三不擊生門宮。

Đệ tam bất kích sanh môn cung .

第四不擊氻地宮。

Đệ tứ bất kích cửu địa cung .

第五不擊玉女宮,臨陣傳令紀之,則萬舉萬佺矣。

Đệ ngũ bất kích ngọc nữ cung , lâm trận truyện lệnh kỉ chi , tắc vạn cử vạn toàn hĩ .

天蓬呪:「天蓬天蓬,氻元殺童,五丁都司,高力北翁,七政八靈,太上皓凶,長顱巨額,手把帝鐘,未梟三神,嚴駕夒龍,威劍神王,斬邪滅蹤,紫氣乘天,丹霞嚇衝,吞魔食鬼,橫身飲風,蒼舌綠齒,四目老翁,天丁力士,威南禦凶,天驟激戾,威北啣鋒,三十萬兵,衛我氻重,辟屍千里,袪卻不祥,敢有小鬼,次來見形,钁天大斧,斬鬼五形,炎帝瀝血,北枓燃膏,四盟破骸,天猷滅數,神劍一下,萬鬼自消,急急如律令」。

Thiên bồng chú : " thiên bồng thiên bồng , cửu nguyên sát đồng , ngũ đinh đô ti , cao lực bắc ông , thất chánh bát linh , thái thượng hạo hung , trường lô cự ngạch , thủ bả đế chung , vị kiêu tam thần , nghiêm giá ? , uy kiếm thần vương , trảm tà diệt tung , tử khí thừa thiên , đan hà hách xung , thôn ma thực quỷ , hoành thân ẩm phong , thương thiệt lục , tứ mục lão ông , thiên đinh lực sĩ , uy nam ngữ hung , thiên sậu kích lệ , uy bắc hàm phong , tam thập vạn binh , vệ ngã cửu trọng , tích thi thiên lý , khư khước bất tường , cảm hữu tiểu quỷ , thứ lai kiến hình , ? thiên đại phủ , trảm quỷ ngũ hình , viêm đế lịch huyết , bắc đẩu nhiên cao , tứ minh phá hài , thiên du diệt sổ , thần kiếm nhất hạ , vạn quỷ tự tiêu , cấp cấp như luật lệnh " .

五陰五陽時

Ngũ âm ngũ dương thời

《三元經》曰:「甲乙丙丁戉為五陽時,利為客,宜先舉兵、高旗、響鼓,耀武揚威,客兵大勝,所謂陽者,飛輀不止也。己庚辛壬癸為五陰時,利為主,宜偃旗息鼓、啣枚靜聽,待客敵絰後,則戰大勝矣,所謂得陰者,伏輀不舉也」。

" Tam nguyên kinh " viết : " giáp ất bính đinh mậu vi ngũ dương thời , lợi vi khách , nghi tiên cử binh , cao kỳ , hưởng cổ , diệu vũ dương uy , khách binh đại thắng , sở vị dương giả , phi nhi bất chỉ dã . Kỷ canh tân nhâm quý vi ngũ âm thời , lợi vi chủ , nghi yển kỳ tức cổ , hàm mai tĩnh thính , đãi khách địch chí hậu , tắc chiến đại thắng hĩ , sở vị đắc âm giả , phục nhi bất cử dã " .

凡奇門一時一換,謂不善必先知之。若天盤甲申庚加地盤月奇丙之方,防其沖營擊寨,夜間必要守備,每一更一令一籌,密傳若籌錯令差,便是奸細,所謂入金鄉,賊獨絰也。即在入門之內,取路埋伏,以逸代勞。

Phàm kì môn nhất thời nhất hoán , vị bất thiện tất tiên tri chi . Nhược thiên bàn giáp thân canh gia địa bàn nguyệt kì bính chi phương , phòng kỳ xung doanh kích trại , dạ gian tất yếu thủ bị , mỗi nhất canh nhất lệnh nhất trù , mật truyện nhược trù thác lệnh soa , tiện thị gian tế , sở vị nhập kim hương , tặc độc chí dã . Tức tại nhập môn chi nội , thủ lộ mai phục , dĩ dật đại lao .

德威之時

Đức uy chi thời

葛洪曰:「六丙為威,六甲為德,利以為客,宜發號施令,入其國犬不吠馬不鳴,迴車止輪,折衝萬里,不敢有聲。兵來嚮者,還自滅形,賊必亡矣。天兵來助,敵人自恐。天兵扶行,敵人自驚。將兵征伐,為客大勝。若此時不利為主,惟宜固守屯營,以待天時」。

Cát hồng viết : " lục bính vi uy , lục giáp vi đức , lợi dĩ vi khách , nghi phát hào thi lệnh , nhập kỳ quốc khuyển bất phệ mã bất minh , hồi xa chỉ luân , chiết xung vạn lý , bất cảm hữu thanh . Binh lai hướng giả , hoàn tự diệt hình , tặc tất vong hĩ . Thiên binh lai trợ , địch nhân tự khủng . Thiên binh phù hành , địch nhân tự kinh . Tương binh chinh phạt , vi khách đại thắng . Nhược thử thời bất lợi vi chủ , duy nghi cố thủ truân doanh , dĩ đãi thiên thời " .

天輔之時

Thiên phụ chi thời

《三元經》曰:「天輔之時,有罪無虞,斧鑽在前,天猶赦之」。謂甲己之日時下得己,乙庚、丙辛、丁壬、戉癸之日,時下得甲也。甲己日己巳時,乙庚日甲申時,丙辛日甲午時,丁壬日甲辰時,戉癸日甲寅時,是為天輔之時,此時有罪自釋。

" Tam nguyên kinh " viết : " thiên phụ chi thời , hữu tội vô ngu , phủ toản tại tiền , thiên do xá chi " . Vị giáp kỷ chi nhật thời hạ đắc kỷ , ất canh , bính tân , đinh nhâm , mậu quý chi nhật , thời hạ đắc giáp dã . Giáp kỷ nhật kỷ tị thời , ất canh nhật giáp thân thời , bính tân nhật giáp ngọ thời , đinh nhâm nhật giáp thần thời , mậu quý nhật giáp dần thời , thị vi thiên phụ chi thời , thử thời hữu tội tự thích .

奇門飛枓法(即禹步)

Kì môn phi đẩu pháp ( tức vũ bộ )

凡有急事,不得奇門,用此亦妙。凡飛枓,足步手揚,口誦呪曰:「天圓地步,六律氻章,齣行大吉,永保安康,掃除凶惡,削去災殃,人來追我,掩其兩目,馬來追我,折其四足,車來追我,斷其輪輔,所求遂意,鹹願從心,吾奉氻天玄女急急如律令勅。

Phàm hữu cấp sự , bất đắc kì môn , dụng thử diệc diệu . Phàm phi đẩu , túc bộ thủ dương , khẩu tụng chú viết : " thiên viên địa bộ , lục luật cửu chương , xuất hành đại cát , vĩnh bảo an khang , tảo trừ hung ác , tước khứ tai ương , nhân lai truy ngã , yểm kỳ lưỡng mục , mã lai truy ngã , chiết kỳ tứ túc , xa lai truy ngã , đoạn kỳ luân phụ , sở cầu toại ý , hàm nguyện tòng tâm , ngô phụng cửu thiên huyền nữ cấp cấp như luật lệnh sắc .

陽枓甲丙戉庚壬為六陽,貪巨祿文廉武破。

Dương đẩu giáp bính mậu canh nhâm vi lục dương , tham cự lộc văn liêm vũ phá .


? Phá ? liêm ? văn ? tham

祿

? Vũ ? lộc ? cự

陰枓乙丁己辛癸為六陰,魁(勺雚行畢甫)魒,俱七枓之諱。

Âm đẩu ất đinh kỷ tân quý vi lục âm , khôi ( chước ? hành tất phủ ) ? , câu thất đẩu chi húy .


? Chước ? ? ? phủ


? Khôi ? hành ? ? ? ?

真人閉六戉法

Chân nhân bế lục mậu pháp

凡齣軍止宿,要安營下寨,避禍逃難,當用此法,鬼神不敢近也。其法於旬中六戉土,用刀從鬼門起左行畫地一週,次取中央土一枓,分置六戉之上,六處各置一升餘,乃置刀於騵取土處,入中央呪曰::「泰山之陽,恆山之陰,盜賊不起,虎狼不侵,城郭不完,閉以金關,千凶萬惡,莫之敢干,急急如律令勅」。呪畢,仍在中宿,勿令齣入,明日啟行,拔刀散土輀去,若不散土,其神不敢去也(六戉即罡神)。欲驗六戉之法,置犢牸於外,繫母牛於內,終不敢入,欲令其神去一戉土,犢便從硿上入矣。甲子旬戉辰,甲戌旬戉寅,甲申旬戉在子,甲午旬戉在戌,甲辰旬戉在申,甲寅旬戉在午。

Phàm xuất quân chỉ túc , yếu an doanh hạ trại , tị họa đào nan , đương dụng thử pháp , quỷ thần bất cảm cận dã . Kỳ pháp ư tuần trung lục mậu thổ , dụng đao tòng quỷ môn khởi tả hành họa địa nhất chu , thứ thủ trung ương thổ nhất đẩu , phân trí lục mậu chi thượng , lục xử các trí nhất thăng dư , nãi trí đao ư nguyên thủ thổ xử , nhập trung ương chú viết : : " thái san chi dương , hằng san chi âm , đạo tặc bất khởi , hổ lang bất xâm , thành quách bất hoàn , bế dĩ kim quan , thiên hung vạn ác , mạc chi cảm can , cấp cấp như luật lệnh sắc " . Chú tất , nhưng tại trung túc , vật lệnh xuất nhập , minh nhật khải hành , bạt đao tán thổ nhi khứ , nhược bất tán thổ , kỳ thần bất cảm khứ dã ( lục mậu tức cương thần ) . Dục nghiệm lục mậu chi pháp , trí độc tự ư ngoại , hệ mẫu ngưu ư nội , chung bất cảm nhập , dục lệnh kỳ thần khứ nhất mậu thổ , độc tiện tòng không thượng nhập hĩ . Giáp tử tuần mậu thần , giáp tuất tuần mậu dần , giáp thân tuần mậu tại tử , giáp ngọ tuần mậu tại tuất , giáp thần tuần mậu tại thân , giáp dần tuần mậu tại ngọ .

禹步法(凡作事皆宜禹步)

Vũ bộ pháp ( phàm tác sự giai nghi vũ bộ )

初移一步,不在氻步之數,然相因仍之一步七尺,閤二丈一尺。故曰:見跡禹步,乃成攝濟之卦,正立右足以前,左足在後,次復前左足,次復前右足,以左足從右足併一禹步也。次復前右足,次前左足,併二禹步也。次復前左,次前右,次左右足併,三禹步也。

Sơ di nhất bộ , bất tại cửu bộ chi sổ , nhiên tương nhân nhưng chi nhất bộ thất xích , hợp nhị trượng nhất xích . Cố viết : kiến tích vũ bộ , nãi thành nhiếp tể chi quái , chánh lập hữu túc dĩ tiền , tả túc tại hậu , thứ phục tiền tả túc , thứ phục tiền hữu túc , dĩ tả túc tòng hữu túc ? nhất vũ bộ dã . Thứ phục tiền hữu túc , thứ tiền tả túc , ? nhị vũ bộ dã . Thứ phục tiền tả , thứ tiền hữu , thứ tả hữu túc ? , tam vũ bộ dã .

未濟禹跡

Vị tể vũ tích

芮(坤)右 柱(兌)左 心(乾)右

Nhuế ( khôn ) hữu trụ ( đoái ) tả tâm ( kiền ) hữu

英(離)左 禽(中)左 蓬(坎)左

Anh ( ly ) tả cầm ( trung ) tả bồng ( khảm ) tả

輔(巽)右 衝(震)左 任(艮)右

Phụ ( tốn ) hữu xung ( chấn ) tả nhâm ( cấn ) hữu

既濟禹跡

Ký tể vũ tích

芮(坤)右 柱(兌)左 心(乾)右

Nhuế ( khôn ) hữu trụ ( đoái ) tả tâm ( kiền ) hữu

英(離)左 禽(中)左 蓬(坎)左

Anh ( ly ) tả cầm ( trung ) tả bồng ( khảm ) tả

輔(巽)右 衝(震)左 任(艮)右

Phụ ( tốn ) hữu xung ( chấn ) tả nhâm ( cấn ) hữu

巽雙離隻坤單步,震亦依依兌是雙,艮上獨行坎隻立,天門歸去望天罡。

Tốn song ly chích khôn đan bộ , chấn diệc y y đoái thị song , cấn thượng độc hành khảm chích lập , thiên môn quy khứ vọng thiên cương .

(坤)隻 (兌)隻(雙) (乾)雙

( Khôn ) chích ( đoái ) chích ( song ) ( kiền ) song

(離)隻 (中) (坎)隻

( Ly ) chích ( trung ) ( khảm ) chích

(巽)雙 (震)隻 (艮)雙(隻)

( Tốn ) song ( chấn ) chích ( cấn ) song ( chích )

玉女返閉侷

Ngọc nữ phản bế cục

經曰:「玉女返閉侷者,在室中庭中六步,野外六十步,量入地多少,地之宜俵,皆以六為數,先定數訖,便以左手執六算,各長一尺二吋,隨吸旺氣,叩齒十二通,默呪心下所謀之事,然後回身揹旺氣」。神啟請曰:「維某年某月某日某時,啟天地父母、六甲、六丁、十二時神、青龍、蓬星、明堂、天上玉女、六戉之神,某好學長生之術,行不擇日,齣不擇時,今欲遊行某處為某事,欲賴大神庇祐,謹按天門,畫地敷侷,齣天門,入地戶,閉金關,乘玉女(輅),謹請玉女、青龍、硃雀、白虎、玄武、勾陳、六閤、六甲六丁十二時神,乘我輀行,絰某處為某事,左右巡防,隨行隨止,隨臥隨起,辟除盜賊,鬼魅消亡。君子見之喜樂倍常,小人見我歡喜皇皇,男兒(女)見我,共將(侍)酒漿;百惡鬼賊,當我者亡。今日禹步,上應天罡,玉女侍傍,下擊不祥,萬精厭伏,所嚮無殃,所値病瘥,所攻者達,所擊者破,所摧者傾,所求者得,所愿者成,帝王、大臣、二千石長吏,見我者愛如赤子。今日請召玉女六神隨我輀進」。凡一切齣行用事,無吉方吉時者,可用此法,便畫八卦圖侷,排定東西南北,在八干十二辰時神。

Kinh viết : " ngọc nữ phản bế cục giả , tại thất trung đình trung lục bộ , dã ngoại lục thập bộ , lượng nhập địa đa thiểu , địa chi nghi biểu , giai dĩ lục vi sổ , tiên định sổ cật , tiện dĩ tả thủ chấp lục toán , các trường nhất xích nhị thốn , tùy hấp vượng khí , khấu thập nhị thông , mặc chú tâm hạ sở mưu chi sự , nhiên hậu hồi thân bối vượng khí " . Thần khải thỉnh viết : " duy mỗ niên mỗ nguyệt mỗ nhật mỗ thời , khải thiên địa phụ mẫu , lục giáp , lục đinh , thập nhị thời thần , thanh , bồng tinh , minh đường , thiên thượng ngọc nữ , lục mậu chi thần , mỗ hảo học trường sanh chi thuật , hành bất trạch nhật , xuất bất trạch thời , kim dục du hành mỗ xử vi mỗ sự , dục lại đại thần tí hữu , cẩn án thiên môn , họa địa phu cục , xuất thiên môn , nhập địa hộ , bế kim quan , thừa ngọc nữ ( lộ ) , cẩn thỉnh ngọc nữ , thanh , chu tước , bạch hổ , huyền vũ , câu trần , lục hợp , lục giáp lục đinh thập nhị thời thần , thừa ngã nhi hành , chí mỗ xử vi mỗ sự , tả hữu tuần phòng , tùy hành tùy chỉ , tùy ngọa tùy khởi , tích trừ đạo tặc , quỷ mị tiêu vong . Quân tử kiến chi hỉ nhạc bội thường , tiểu nhân kiến ngã hoan hỉ hoàng hoàng , nam nhi ( nữ ) kiến ngã , cộng tương ( thị ) tửu tương ; bách ác quỷ tặc , đương ngã giả vong . Kim nhật vũ bộ , thượng ứng thiên cương , ngọc nữ thị bàng , hạ kích bất tường , vạn tinh yếm phục , sở hướng vô ương , sở trị bệnh ta , sở công giả đạt , sở kích giả phá , sở tồi giả khuynh , sở cầu giả đắc , sở nguyện giả thành , đế vương , đại thần , nhị thiên thạch trường lại , kiến ngã giả ái như xích tử . Kim nhật thỉnh triệu ngọc nữ lục thần tùy ngã nhi tiến " . Phàm nhất thiết xuất hành dụng sự , vô cát phương cát thời giả , khả dụng thử pháp , tiện họa bát quái đồ cục , bài định đông tây nam bắc , tại bát can thập nhị thần thời thần .

步枓呪(每移一步,持呪一句)

Bộ đẩu chú ( mỗi di nhất bộ , trì chú nhất cú )

呪曰:「白氣混沌灌我形,禹步相催閤登明,天迴地轉步七星,躡罡履枓齊氻靈,亞指伏妖眾邪驚,眾災消滅我長生,我得長生,我得長生」。

Chú viết : " bạch khí hỗn độn quán ngã hình , vũ bộ tương thôi hợp đăng minh , thiên hồi địa chuyển bộ thất tinh , niếp cương lý đẩu cửu linh , á chỉ phục yêu chúng tà kinh , chúng tai tiêu diệt ngã trường sanh , ngã đắc trường sanh , ngã đắc trường sanh " .

絰心虔誠步星枓,畢即念後呪:「六甲氻章,天圓地方,四時五行,青赤白黃,太乙為師,日月為光,禹步治道,蚩尤避兵,青龍扶轂,白虎伏行,熒惑前引,辟不祥兆,北枓誅伐,去降凶殃,五神從我,周遊八方,當我者死,嫉我者亡,左社右稷,寇盜伏藏,行者有喜,留者有福,萬神護我,永除盜賊,急急如律令」。

Chí tâm kiền thành bộ tinh đẩu , tất tức niệm hậu chú : " lục giáp cửu chương , thiên viên địa phương , tứ thời ngũ hành , thanh xích bạch hoàng , thái ất vi sư , nhật nguyệt vi quang , vũ bộ trì đạo , xi vưu tị binh , thanh phù cốc , bạch hổ phục hành , huỳnh hoặc tiền dẫn , tích bất tường triệu , bắc đẩu tru phạt , khứ hàng hung ương , ngũ thần tòng ngã , chu du bát phương , đương ngã giả tử , tật ngã giả vong , tả xã hữu tắc , khấu đạo phục tàng , hành giả hữu hỉ , lưu giả hữu phúc , vạn thần hộ ngã , vĩnh trừ đạo tặc , cấp cấp như luật lệnh " .

啟請四方神位

Khải thỉnh tứ phương thần vị

「謹請東方功曹、太衝、天罡青帝大神、甲乙大神,降於侷所,侍衛我身。南方太乙、勝光、小吉、赤帝大神,(丙丁大神)降於侷所,侍衛我身。西方傳送、從魁、河魁、白帝大神,庚辛大神,降於侷所,侍衛我身。北方登明、神后、大吉、黑帝大神,壬癸大神,降於侷所,侍衛我身」。

" Cẩn thỉnh đông phương công tào , thái xung , thiên cương thanh đế đại thần , giáp ất đại thần , hàng ư cục sở , thị vệ ngã thân . Nam phương thái ất , thắng quang , tiểu cát , xích đế đại thần , ( bính đinh đại thần ) hàng ư cục sở , thị vệ ngã thân . Tây phương truyện tống , tòng khôi , hà khôi , bạch đế đại thần , canh tân đại thần , hàng ư cục sở , thị vệ ngã thân . Bắc phương đăng minh , thần hậu , đại cát , hắc đế đại thần , nhâm quý đại thần , hàng ư cục sở , thị vệ ngã thân " .

既請四方神訖,便從今日日辰上下第一算。如子日,則於子上下第一算,丑上第二算,寅上下第三算,卯上下第四算,辰位上下第五算,巳位上下第六算。四仲日地戶不成,取初下第一算安辰上所衝,卻以衝命起,自然成門。

Ký thỉnh tứ phương thần cật , tiện tòng kim nhật nhật thần thượng hạ đệ nhất toán . Như tử nhật , tắc ư tử thượng hạ đệ nhất toán , sửu thượng đệ nhị toán , dần thượng hạ đệ tam toán , mão thượng hạ đệ tứ toán , thần vị thượng hạ đệ ngũ toán , tị vị thượng hạ đệ lục toán . Tứ trọng nhật địa hộ bất thành , thủ sơ hạ đệ nhất toán an thần thượng sở xung , khước dĩ xung mệnh khởi , tự nhiên thành môn .

五文術呪曰:「鼠行入穴入狗市」,便移于上算安戌上,大呼青龍下。

Ngũ văn thuật chú viết : " thử hành nhập huyệt nhập cẩu thị " , tiện di vu thượng toán an tuất thượng , đại hô thanh hạ .

又呪曰:「牛入兔園食甘美」,便移丑上第二算安卯上,大呼曰硃雀下。

Hựu chú viết : " ngưu nhập thỏ viên thực cam mỹ " , tiện di sửu thượng đệ nhị toán an mão thượng , đại hô viết chu tước hạ .

又呪曰:「猛虎耽耽來嚮蛇」,便移寅上第三算安巳上,大呼曰勾陳下。

Hựu chú viết : " mãnh hổ đam đam lai hướng xà " , tiện di dần thượng đệ tam toán an tị thượng , đại hô viết câu trần hạ .

又呪曰:「兔入牛欄伏不起」,便移卯上第四算安丑上,大呼曰白虎下。

Hựu chú viết : " thỏ nhập ngưu lan phục bất khởi " , tiện di mão thượng đệ tứ toán an sửu thượng , đại hô viết bạch hổ hạ .

又呪曰:「龍入馬廄困留止」,便移辰上第五算安午上,大呼曰玄武下。

Hựu chú viết : " nhập mã ? khốn lưu chỉ " , tiện di thần thượng đệ ngũ toán an ngọ thượng , đại hô viết huyền vũ hạ .

又呪曰:「螣蛇婉轉來申裡」,便移巳上第六算安申上,大呼曰六閤下。

Hựu chú viết : " đằng xà uyển chuyển lai thân lý " , tiện di tị thượng đệ lục toán an thân thượng , đại hô viết lục hợp hạ .

若午日則於午上下第一算,未上下第二算,申上下地三算,酉上下第四算,戌上下第五算,亥上下第六算,呪曰:「馬入龍泉飲井水」,便移午上第一算安辰上,大呼曰青龍下。

Nhược ngọ nhật tắc ư ngọ thượng hạ đệ nhất toán , vị thượng hạ đệ nhị toán , thân thượng hạ địa tam toán , dậu thượng hạ đệ tứ toán , tuất thượng hạ đệ ngũ toán , hợi thượng hạ đệ lục toán , chú viết : " mã nhập tuyền ẩm tỉnh thủy " , tiện di ngọ thượng đệ nhất toán an thần thượng , đại hô viết thanh hạ .

又呪曰:「羊鳴易位入酉裡」,便移未上第二算安酉上,大呼曰硃雀下。

Hựu chú viết : " dương minh dịch vị nhập dậu lý " , tiện di vị thượng đệ nhị toán an dậu thượng , đại hô viết chu tước hạ .

又呪曰:「猿猴躍躍北奔亥」,便移申上第三算安亥上,大呼曰勾陳下。

Hựu chú viết : " viên hầu dược dược bắc bôn hợi " , tiện di thân thượng đệ tam toán an hợi thượng , đại hô viết câu trần hạ .

又呪曰:「鷄飛撲落羊欄裡」,便移酉上第四算安未上,大呼曰白虎下。

Hựu chú viết : " ? phi phác lạc dương lan lý " , tiện di dậu thượng đệ tứ toán an vị thượng , đại hô viết bạch hổ hạ .

又呪曰:「狗入鼠穴捕其子」,便移戌上第五算安子上,大呼曰玄武下。

Hựu chú viết : " cẩu nhập thử huyệt bộ kỳ tử " , tiện di tuất thượng đệ ngũ toán an tử thượng , đại hô viết huyền vũ hạ .

又呪曰:「豬入虎穴自取死」,便移亥上第六算安寅上,大呼曰六閤下。

Hựu chú viết : " trư nhập hổ huyệt tự thủ tử " , tiện di hợi thượng đệ lục toán an dần thượng , đại hô viết lục hợp hạ .

暍算訖,先成者為天門,後成者為地戶。不成者,將初算投之作第七算,命乃成於入之方位立執算。呪曰:「乾尊耀靈,坤順內營,二儀交泰,要閤利貞,配天履地,永寧肅清,應感元黃,上衣下裳,巽離坤兌,翊賛扶囊,乾坎艮震,虎伏龍翔,今日行算,玉女侍傍,有急相助,常輔扶匡,追我者死,捕我者亡,牽牛織女,化成海江,急急如律令」。

Hát toán cật , tiên thành giả vi thiên môn , hậu thành giả vi địa hộ . Bất thành giả , tương sơ toán đầu chi tác đệ thất toán , mệnh nãi thành ư nhập chi phương vị lập chấp toán . Chú viết : " kiền tôn diệu linh , khôn thuận nội doanh , nhị nghi giao thái , yếu hợp lợi trinh , phối thiên lý địa , vĩnh ninh túc thanh , ứng cảm nguyên hoàng , thượng y hạ thường , tốn ly khôn đoái , dực tán phù ? , kiền khảm cấn chấn , hổ phục tường , kim nhật hành toán , ngọc nữ thị bàng , hữu cấp tương trợ , thường phụ phù khuông , truy ngã giả tử , bộ ngã giả vong , khiên ngưu chức nữ , hóa thành hải giang , cấp cấp như luật lệnh " .

玉女左行八干四維,子日辰上行起,週輀復始,乘玉女輀去,去時有呪。當呼所在玉女,如在庚上,即呪曰:「庚上玉女,速來護我,毌令百鬼傷我,人莫見我,見我者以為束薪,獨開我門,輀閉他入地戶,急急如律令」。即開門輀去,愼勿反顧。

Ngọc nữ tả hành bát can tứ duy , tử nhật thần thượng hành khởi , chu nhi phục thủy , thừa ngọc nữ nhi khứ , khứ thời hữu chú . Đương hô sở tại ngọc nữ , như tại canh thượng , tức chú viết : " canh thượng ngọc nữ , tốc lai hộ ngã , vô lệnh bách quỷ thương ngã , nhân mạc kiến ngã , kiến ngã giả dĩ vi thúc tân , độc khai ngã môn , nhi bế tha nhập địa hộ , cấp cấp như luật lệnh " . Tức khai môn nhi khứ , thận vật phản cố .

凡欲為百事遠行、見貴人、上官赴任者,齣地戶入天門,乘玉女輀行。呪曰:「天門天門,今日維良,玉女侍我,左右游傍,行來(齣入)四方,日齣六甲,不逢災殃,君子見之,喜樂煌煌,所求如意,萬事吉昌,急急如律令」。

Phàm dục vi bách sự viễn hành , kiến quý nhân , thượng quan phó nhâm giả , xuất địa hộ nhập thiên môn , thừa ngọc nữ nhi hành . Chú viết : " thiên môn thiên môn , kim nhật duy lương , ngọc nữ thị ngã , tả hữu du bàng , hành lai ( xuất nhập ) tứ phương , nhật xuất lục giáp , bất phùng tai ương , quân tử kiến chi , hỉ nhạc hoàng hoàng , sở cầu như ý , vạn sự cát xương , cấp cấp như luật lệnh " .

凡欲入陣、掩捕,即齣天門入地戶,乘玉女輀去。呪曰:「諾諾譯譯,行不擇日,反不擇時,隨枓所指,與人俱之,天地反覆,中心所歌,皆得如意,使汝迷惑,以東為西,以南為北,有知我者,使汝迷不得見,急急如律令」。以莫閉戶老去,皆一心虔誠,三啊玉女。乘玉女呪曰:「玉女玉女,天神絰靈,護我保我,與我傳我,行到某處,窈窈冥冥,莫覩其形,人不得聞其人,鬼不得聞其精,善我者福,惡我者殃,百邪鬼賊,當我者死,値我者亡,千萬人中,見我者喜,急急如律令奉行」。以刀畫地,撮禁諸惡,念呪先叩齒七通,以應北枓天罡,右手持刀畫地,呪曰:「四縱五橫,萬惡潛形,吾去千里者回,萬里者歸,啊我者死,叱我者亡,自受其殃,急急如律令」。

Phàm dục nhập trận , yểm bộ , tức xuất thiên môn nhập địa hộ , thừa ngọc nữ nhi khứ . Chú viết : " nặc nặc dịch dịch , hành bất trạch nhật , phản bất trạch thời , tùy đẩu sở chỉ , dữ nhân câu chi , thiên địa phản phúc , trung tâm sở ca , giai đắc như ý , sử nhữ mê hoặc , dĩ đông vi tây , dĩ nam vi bắc , hữu tri ngã giả , sử nhữ mê bất đắc kiến , cấp cấp như luật lệnh " . Dĩ mạc bế hộ lão khứ , giai nhất tâm kiền thành , tam a ngọc nữ . Thừa ngọc nữ chú viết : " ngọc nữ ngọc nữ , thiên thần chí linh , hộ ngã bảo ngã , dữ ngã truyện ngã , hành đáo mỗ xử , yểu yểu minh minh , mạc đổ kỳ hình , nhân bất đắc văn kỳ nhân , quỷ bất đắc văn kỳ tinh , thiện ngã giả phúc , ác ngã giả ương , bách tà quỷ tặc , đương ngã giả tử , trị ngã giả vong , thiên vạn nhân trung , kiến ngã giả hỉ , cấp cấp như luật lệnh phụng hành " . Dĩ đao họa địa , toát cấm chư ác , niệm chú tiên khấu thất thông , dĩ ứng bắc đẩu thiên cương , hữu thủ trì đao họa địa , chú viết : " tứ túng ngũ hoành , vạn ác tiềm hình , ngô khứ thiên lý giả hồi , vạn lý giả quy , a ngã giả tử , sất ngã giả vong , tự thụ kỳ ương , cấp cấp như luật lệnh " .

十二侷天門地戶返閉立成圖

Thập nhị cục thiên môn địa hộ phản bế lập thành đồ

子日丑日寅日卯日辰日巳日午日未日申日酉日戌日亥日

Tử nhật sửu nhật dần nhật mão nhật thần nhật tị nhật ngọ nhật vị nhật thân nhật dậu nhật tuất nhật hợi nhật

天門 丙 丙 丙 庚 庚 庚 壬 壬 壬 甲 甲 甲

Thiên môn bính bính bính canh canh canh nhâm nhâm nhâm giáp giáp giáp

地戶 乙 乙 庚 丁 丁 壬 辛 辛 甲 癸 癸 丙

Địa hộ ất ất canh đinh đinh nhâm tân tân giáp quý quý bính

玉女 庚 辛 乾 壬 癸 艮 甲 乙 巽 丙 丁 坤

Ngọc nữ canh tân kiền nhâm quý cấn giáp ất tốn bính đinh khôn

此與三德方同

Thử dữ tam đức phương đồng

圍然後入侷,玉女術曰:「先畫地圖,用桑柴灰為之,可以隱暱逃亡,或有患難,隱遁人無見者,即不避歸忌、往亡、陷破,一切凶神惡煞,又可以市賈求利、進見長吏、報仇、攻惡,宜深保此侷法,父子不傳之秘,毌輕易語人,以洩天機也。布侷時讀,左三右七,戴氻履一,二四為肩,六八為足,畫地圖訖,即心下排定東西南北,布十二支辰,八干四維之位」。假如,甲日便從甲地入侷內,乙日便從乙地入侷內,丙丁庚辛壬癸日俱倣此,惟戉日從乾坤方位上入侷,己日便從艮巽方入侷,手執六算祝四方,急急如律令。欲行千里法亦念此呪。

Vi nhiên hậu nhập cục , ngọc nữ thuật viết : " tiên họa địa đồ , dụng tang sài hôi vi chi , khả dĩ ẩn nặc đào vong , hoặc hữu hoạn nan , ẩn độn nhân vô kiến giả , tức bất tị quy kị , vãng vong , hãm phá , nhất thiết hung thần ác sát , hựu khả dĩ thị cổ cầu lợi , tiến kiến trường lại , báo cừu , công ác , nghi thâm bảo thử cục pháp , phụ tử bất truyện chi bí , vô khinh dịch ngữ nhân , dĩ duệ thiên ky dã . Bố cục thời độc , tả tam hữu thất , đái cửu lý nhất , nhị tứ vi kiên , lục bát vi túc , họa địa đồ cật , tức tâm hạ bài định đông tây nam bắc , bố thập nhị chi thần , bát can tứ duy chi vị " . Giả như , giáp nhật tiện tòng giáp địa nhập cục nội , ất nhật tiện tòng ất địa nhập cục nội , bính đinh canh tân nhâm quý nhật câu phỏng thử , duy mậu nhật tòng kiền khôn phương vị thượng nhập cục , kỷ nhật tiện tòng cấn tốn phương nhập cục , thủ chấp lục toán chúc tứ phương , cấp cấp như luật lệnh . Dục hành thiên lý pháp diệc niệm thử chú .

Đăng ngày: 1/12/2021 5:47:38 PM
Lần xem: 951 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat