Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,009
Tất cả: 15,447,928
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)奇門法竅【卷三】奇門法竅【卷三】

Kì môn pháp khiếu [ quyển tam ] kì môn pháp khiếu [ quyển tam ]

奇門法竅卷三目錄:

Kì môn pháp khiếu quyển tam mục lục :

(1)八門氻星吉凶剋應、(2)八門臨時斷訣、(3)八門路應、(4)三奇靜應、(5)三奇臨宮吉凶格、(6)三奇路應、(7)三奇會門剋應、(8)三奇會使剋應、(9)十干剋應、(10)十干加時斷法、(11)十干吉凶斷、(12)八卦剋應、(13)地支剋應、(14)八神吉凶主斷、(15)六儀所主剋應、(16)吉格變體備考、(17)凶格變體備考。

(1) Bát môn cửu tinh cát hung khắc ứng , (2) bát môn lâm thời đoạn quyết , (3) bát môn lộ ứng , (4) tam kì tĩnh ứng , (5) tam kì lâm cung cát hung cách , (6) tam kì lộ ứng , (7) tam kì hội môn khắc ứng , (8) tam kì hội sử khắc ứng , (9) thập can khắc ứng , (10) thập can gia thời đoạn pháp , (11) thập can cát hung đoạn , (12) bát quái khắc ứng , (13) địa chi khắc ứng , (14) bát thần cát hung chủ đoạn , (15) lục nghi sở chủ khắc ứng , (16) cát cách biến thể bị khảo , (17) hung cách biến thể bị khảo .

奇門法竅卷三

Kì môn pháp khiếu quyển tam

長白棠蔭山房孟樨氏増註

Trường bạch đường ấm san phòng mạnh tê thị tăng chú

(1)、八門氻星吉凶剋應

(1) , Bát môn cửu tinh cát hung khắc ứng

休門為陰氣之位,坎宮之使,其星為一白,天蓬屬水,坎者陷也,居五行之首輀生物,不敢與離火相敵,故曰:休門。休者美也,主,旺於壬子癸亥年月日時方,齣此門者,無往不宜。來此門者,主有吉慶之事。齣此門者,行二十里,見長吏大人、或引豬、羊、車、馬等人,及見跛足人,行三、五十里,見蛇屬水中等物。休門宜:上俵章、選將、興師、安營、上官、赴任、謁貴、應舉、遷移、嫁娶、求纔、遠行、商賈、修造、豎柱、安息、休兵,凡舉百事,皆宜休門,馭二宮之氣,以鎮坎也。經云:休門坎德萬事寧,齣師大利,齣門行三奇之下引兵齣,神道昭彰效助靈。

Hưu môn vi âm khí chi vị , khảm cung chi sử , kỳ tinh vi nhất bạch , thiên bồng chúc thủy , khảm giả hãm dã , cư ngũ hành chi thủ nhi sanh vật , bất cảm dữ ly hỏa tương địch , cố viết : hưu môn . Hưu giả mỹ dã , chủ đông , vượng ư nhâm tử quý hợi niên nguyệt nhật thời phương , xuất thử môn giả , vô vãng bất nghi . Lai thử môn giả , chủ hữu cát khánh chi sự . Xuất thử môn giả , hành nhị thập lý , kiến trường lại đại nhân , hoặc dẫn trư , dương , xa , mã đẳng nhân , cập kiến bả túc nhân , hành tam , ngũ thập lý , kiến xà chúc thủy trung đẳng vật . Hưu môn nghi : thượng biểu chương , tuyển tương , hưng sư , an doanh , thượng quan , phó nhâm , yết quý , ứng cử , thiên di , giá thú , cầu tài , viễn hành , thương cổ , tu tạo , thụ trụ , an tức , hưu binh , phàm cử bách sự , giai nghi hưu môn , ngự nhị cung chi khí , dĩ trấn khảm dã . Kinh vân : hưu môn khảm đức vạn sự ninh , xuất sư đại lợi , xuất môn hành tam kì chi hạ dẫn binh xuất , thần đạo chiêu chương hiệu trợ linh .

天蓬星:宜安守邊寨、修築城池、屯兵、固守、開穴、造葬。移徙主火災,營造損胎孕,爭鬥見血光,上任多盜賊,春夏吉,秋不利,又為貪狼星也,主兗州分野。

Thiên bồng tinh : nghi an thủ biên trại , tu trúc thành trì , truân binh , cố thủ , khai huyệt , tạo táng . Di tỉ chủ hỏa tai , doanh tạo tổn thai dựng , tranh đấu kiến huyết quang , thượng nhâm đa đạo tặc , xuân hạ cát , thu đông bất lợi , hựu vi tham lang tinh dã , chủ duyện châu phân dã .

死門為刑戮之門,坤宮之使,其星為二黑,天芮屬土,坤者順也,因與艮土對待復生,有生則有死,故曰:死門。死者終也,主旺於四季,辰丑未戌戉己年月日時,將兵對敵,揹生擊死,則獲大勝。來此門者,報仇、行間、設伏、爭鬥,主有凶惡等事,宜謹防之。齣此門者,行三、五十里,牛騾騎犢,血光死傷,或逢喪葬之事,二十里見哭泣,或疾病皂衣人,或枷鎖重囚應之。

Tử môn vi hình lục chi môn , khôn cung chi sử , kỳ tinh vi nhị hắc , thiên nhuế chúc thổ , khôn giả thuận dã , nhân dữ cấn thổ đối đãi phục sanh , hữu sanh tắc hữu tử , cố viết : tử môn . Tử giả chung dã , chủ vượng ư tứ quý , thần sửu vị tuất mậu kỷ niên nguyệt nhật thời , tương binh đối địch , bối sanh kích tử , tắc hoạch đại thắng . Lai thử môn giả , báo cừu , hành gian , thiết phục , tranh đấu , chủ hữu hung ác đẳng sự , nghi cẩn phòng chi . Xuất thử môn giả , hành tam , ngũ thập lý , ngưu loa kị độc , huyết quang tử thương , hoặc phùng tang táng chi sự , nhị thập lý kiến khốc khấp , hoặc tật bệnh ? y nhân , hoặc gia tỏa trọng tù ứng chi .

死門:宜啟攢、安葬、攻城、行刑、誅戮、射獵、筌魚、網獸、開田、修路、塞水、填基,餘事不宜。齣師失律,損將折兵。經曰:死門坤道更得靈,誤行其下定無魂,只有送犯臨玆吉,若為他事不堪論。

Tử môn : nghi khải toàn , an táng , công thành , hành hình , tru lục , xạ liệp , thuyên ngư , võng thú , khai điền , tu lộ , tắc thủy , điền cơ , dư sự bất nghi . Xuất sư thất luật , tổn tương chiết binh . Kinh viết : tử môn khôn đạo canh đắc linh , ngộ hành kỳ hạ định vô hồn , chỉ hữu tống phạm lâm ? cát , nhược vi tha sự bất kham luận .

天芮星:宜屯兵、固守、訓練士卒、受業、修道、交易、田產、安葬、招賢、結友、驅邪、治病,四時皆吉,又為巨門星也,主梁州分野。

Thiên nhuế tinh : nghi truân binh , cố thủ , huấn luyện sĩ tốt , thụ nghiệp , tu đạo , giao dịch , điền sản , an táng , chiêu hiền , kết hữu , khu tà , trì bệnh , tứ thời giai cát , hựu vi cự môn tinh dã , chủ lương châu phân dã .

傷門為六害之門,震宮之使,其星三碧,天沖屬木,震者動也,動輀受兌金之剋,故曰:傷門。傷者損也,主旺於春,甲乙寅卯年月日時,將兵齣戰,士卒恐怖,只宜固守。來此門者,主有凶惡爭鬥、損害等事。齣此門者,三十里、或三里見損傷之物,或爭鬥血光之人,或扭豬、產婦、犬吠、牛鳴、小人交爭應之。

Thương môn vi lục hại chi môn , chấn cung chi sử , kỳ tinh tam bích , thiên trùng chúc mộc , chấn giả động dã , động nhi thụ đoái kim chi khắc , cố viết : thương môn . Thương giả tổn dã , chủ vượng ư xuân , giáp ất dần mão niên nguyệt nhật thời , tương binh xuất chiến , sĩ tốt khủng phố , chỉ nghi cố thủ . Lai thử môn giả , chủ hữu hung ác tranh đấu , tổn hại đẳng sự . Xuất thử môn giả , tam thập lý , hoặc tam lý kiến tổn thương chi vật , hoặc tranh đấu huyết quang chi nhân , hoặc nữu trư , sản phụ , khuyển phệ , ngưu minh , tiểu nhân giao tranh ứng chi .

傷門:宜捕捉、征伐、索債、博戲、求神、筌魚、蹄兔、收貨、興訟,傷門馭四宮之氣,以鎮震也。

Thương môn : nghi bộ tróc , chinh phạt , tác trái , bác hí , cầu thần , thuyên ngư , đề thỏ , thu hóa , hưng tụng , thương môn ngự tứ cung chi khí , dĩ trấn chấn dã .

經云:傷門震位恐驚危,萬里聞聲人懼威,將兵齣戰多憂慮,涉獵叢中得獲歸。

Kinh vân : thương môn chấn vị khủng kinh nguy , vạn lý văn thanh nhân cụ uy , tương binh xuất chiến đa ưu lự , thiệp liệp tùng trung đắc hoạch quy .

天沖星:宜選將、齣師、交鋒、戰陣、報仇、捕賊、探圍、射獵,餘事不利,春夏吉,又為祿存星也,主徐州分野。

Thiên trùng tinh : nghi tuyển tương , xuất sư , giao phong , chiến trận , báo cừu , bộ tặc , tham vi , xạ liệp , dư sự bất lợi , xuân hạ cát , hựu vi lộc tồn tinh dã , chủ từ châu phân dã .

杜門為閉塞之門,巽宮之使,其星四綠,天輔屬木,巽者入也,受乾金對宮之剋,斂跡退藏以避之,故曰:杜門。杜者絕也,主旺於甲乙寅卯年月日時,將兵不宜齣戰,只宜固守,及邀截、隱暱。來此門者,主抑塞耗失忘命追尋之事﹔齣此門者,四十里、或四里,見修築、驚惶之事,或見凶惡之人,或暴風急雨應之。

Đỗ môn vi bế tắc chi môn , tốn cung chi sử , kỳ tinh tứ lục , thiên phụ chúc mộc , tốn giả nhập dã , thụ kiền kim đối cung chi khắc , liễm tích thối tàng dĩ tị chi , cố viết : đỗ môn . Đỗ giả tuyệt dã , chủ vượng ư giáp ất dần mão niên nguyệt nhật thời , tương binh bất nghi xuất chiến , chỉ nghi cố thủ , cập yêu tiệt , ẩn nặc . Lai thử môn giả , chủ ức tắc háo thất vong mệnh truy tầm chi sự ? xuất thử môn giả , tứ thập lý , hoặc tứ lý , kiến tu trúc , kinh hoàng chi sự , hoặc kiến hung ác chi nhân , hoặc bạo phong cấp vũ ứng chi .

杜門:宜隱伏、討逆、誅戮凶暴、判決、刑獄、填塞阬坎、邀截道路,不利興兵征伐,宜堅壁固守,凡舉百事俱凶。杜門馭氻宮之氣,以鎮巽也。

Đỗ môn : nghi ẩn phục , thảo nghịch , tru lục hung bạo , phán quyết , hình ngục , điền tắc khanh khảm , yêu tiệt đạo lộ , bất lợi hưng binh chinh phạt , nghi kiên bích cố thủ , phàm cử bách sự câu hung . Đỗ môn ngự cửu cung chi khí , dĩ trấn tốn dã .

經云:杜門之下陰氣矇,誤行其下妄西東,不宜舉兵征戰事,只宜固守待時通。

Kinh vân : đỗ môn chi hạ âm khí mông , ngộ hành kỳ hạ vọng tây đông , bất nghi cử binh chinh chiến sự , chỉ nghi cố thủ đãi thời thông .

天輔星:宜選將、求賢、交鋒、破陣、得地千里、造葬、婚姻、娶嫁、應舉、求名、商賈、交易、修道、設教、移徙、營建,春夏吉,又為文曲星也,主荊州分野。

Thiên phụ tinh : nghi tuyển tương , cầu hiền , giao phong , phá trận , đắc địa thiên lý , tạo táng , hôn nhân , thú giá , ứng cử , cầu danh , thương cổ , giao dịch , tu đạo , thiết giáo , di tỉ , doanh kiến , xuân hạ cát , hựu vi văn khúc tinh dã , chủ kinh châu phân dã .

天禽星中宮土也,主旺於四季辰戌丑未年月日時,將兵交鋒,大戰報捷,開疆展土,四時皆利,自有百靈相助,宜祭祀、求福、除邪、祛凶、賞功、封爵、上官、赴任、選舉、求名、移徙、豎柱、修造、求財、交易、宴會、上書、獻冊、入官、伏罪、謁貴。

Thiên cầm tinh trung cung thổ dã , chủ vượng ư tứ quý thần tuất sửu vị niên nguyệt nhật thời , tương binh giao phong , đại chiến báo tiệp , khai cương triển thổ , tứ thời giai lợi , tự hữu bách linh tương trợ , nghi tế tự , cầu phúc , trừ tà , khư hung , thưởng công , phong tước , thượng quan , phó nhâm , tuyển cử , cầu danh , di tỉ , thụ trụ , tu tạo , cầu tài , giao dịch , yến hội , thượng thư , hiến ? , nhập quan , phục tội , yết quý .

經云:天禽之宿是廉貞,萬事為之福自臻,大將齣師先報捷,封疆化雨及廝民。加三四宮利為客,一宮利為主,四季吉,又為廉貞星也,主豫州分野。

Kinh vân : thiên cầm chi túc thị liêm trinh , vạn sự vi chi phúc tự trăn , đại tương xuất sư tiên báo tiệp , phong cương hóa vũ cập tư dân . Gia tam tứ cung lợi vi khách , nhất cung lợi vi chủ , tứ quý cát , hựu vi liêm trinh tinh dã , chủ dự châu phân dã .

開門為顯揚之門,乾宮之使,其星六白,天心屬金。乾者健也,乾為天行健輀不息,因對宮巽木受剋輀杜絕,造化終無閉絕之理,閉則復開,故謂之開門。開者闢也,主旺於秋、庚辛申酉年月日時,將兵客勝,被圍突齣伏暱避難。來此門者主封賜、進獻、求請、謁取、吉慶等事。齣此門者或六里、六十里,有人執持酒食牽牛騎馬,或紫衣陰人,或四十里遇相識之人應之。

Khai môn vi hiển dương chi môn , kiền cung chi sử , kỳ tinh lục bạch , thiên tâm chúc kim . Kiền giả kiện dã , kiền vi thiên hành kiện nhi bất tức , nhân đối cung tốn mộc thụ khắc nhi đỗ tuyệt , tạo hóa chung vô bế tuyệt chi lý , bế tắc phục khai , cố vị chi khai môn . Khai giả tịch dã , chủ vượng ư thu , canh tân thân dậu niên nguyệt nhật thời , tương binh khách thắng , bị vi đột xuất phục nặc tị nan . Lai thử môn giả chủ phong tứ , tiến hiến , cầu thỉnh , yết thủ , cát khánh đẳng sự . Xuất thử môn giả hoặc lục lý , lục thập lý , hữu nhân chấp trì tửu thực khiên ngưu kị mã , hoặc tử y âm nhân , hoặc tứ thập lý ngộ tương thức chi nhân ứng chi .

開門:宜求財、謁貴、上官、赴任、求名、應舉、遠行、商賈、嫁娶、造葬、移徙、開門、放水、導泉、穿井、行兵、闢地、開疆拓土,所嚮通達。開門馭八宮之氣,以鎮乾也。

Khai môn : nghi cầu tài , yết quý , thượng quan , phó nhâm , cầu danh , ứng cử , viễn hành , thương cổ , giá thú , tạo táng , di tỉ , khai môn , phóng thủy , đạo tuyền , xuyên tỉnh , hành binh , tịch địa , khai cương thác thổ , sở hướng thông đạt . Khai môn ngự bát cung chi khí , dĩ trấn kiền dã .

經云:開門乾道利元亨,將兵遠齣震威聲,凡百所謀無不吉,萬里揚名獲利行。

Kinh vân : khai môn kiền đạo lợi nguyên hanh , tương binh viễn xuất chấn uy thanh , phàm bách sở mưu vô bất cát , vạn lý dương danh hoạch lợi hành .

天心星:宜選將、齣師、揚威、佈陣、擣巢、破敵、展土、開邊、求仙、紡道、閤藥、治病、入官、見貴、求名、移徙、商賈、遠行、營建,秋吉,春夏凶,又為武曲星也,主冀州分野。

Thiên tâm tinh : nghi tuyển tương , xuất sư , dương uy , bố trận , đảo sào , phá địch , triển thổ , khai biên , cầu tiên , phưởng đạo , hợp dược , trì bệnh , nhập quan , kiến quý , cầu danh , di tỉ , thương cổ , viễn hành , doanh kiến , thu đông cát , xuân hạ hung , hựu vi vũ khúc tinh dã , chủ kí châu phân dã .

驚門為奸謀之門,兌宮之使,其星七赤,天柱屬金。兌者悅也,因對震宮輀感動,故謂之驚門。驚者駭也,主旺於秋、庚辛申酉年月日時。將兵主士卒有驚傷、敗亡、攻劫之虞。來此門者主驚走、失逃、詭詐、虛驚,凶逆之事。齣此門者,行七里見大驚小怪之事,或陰人道路阻隔,車傷馬驟,鴉鳴雀噪應之。

Kinh môn vi gian mưu chi môn , đoái cung chi sử , kỳ tinh thất xích , thiên trụ chúc kim . Đoái giả duyệt dã , nhân đối chấn cung nhi cảm động , cố vị chi kinh môn . Kinh giả hãi dã , chủ vượng ư thu , canh tân thân dậu niên nguyệt nhật thời . Tương binh chủ sĩ tốt hữu kinh thương , bại vong , công kiếp chi ngu . Lai thử môn giả chủ kinh tẩu , thất đào , quỷ trá , hư kinh , hung nghịch chi sự . Xuất thử môn giả , hành thất lý kiến đại kinh tiểu quái chi sự , hoặc âm nhân đạo lộ trở cách , xa thương mã sậu , nha minh tước táo ứng chi .

驚門:宜捕捉盜賊、鬥訟、恐惑亂眾,虛詐詭譎、攻擊伏兵,利於西方,凡百舉事,憂禍隨之。驚門馭六宮之氣,以鎮兌也。

Kinh môn : nghi bộ tróc đạo tặc , đấu tụng , khủng hoặc loạn chúng , hư trá quỷ quyệt , công kích phục binh , lợi ư tây phương , phàm bách cử sự , ưu họa tùy chi . Kinh môn ngự lục cung chi khí , dĩ trấn đoái dã .

經云:驚門齣入心不安,明中說事審其端,宜獲奸人謀異事,順天掩捕不為難。

Kinh vân : kinh môn xuất nhập tâm bất an , minh trung thuyết sự thẩm kỳ đoan , nghi hoạch gian nhân mưu dị sự , thuận thiên yểm bộ bất vi nan .

天柱星:宜固守、屯兵、修築塋壘、訓練士卒、安養銳氣、修造、祭祀、隱跡、埋形,餘事不宜,秋吉,又為破軍星也,主雍州分也。

Thiên trụ tinh : nghi cố thủ , truân binh , tu trúc doanh lũy , huấn luyện sĩ tốt , an dưỡng ? khí , tu tạo , tế tự , ẩn tích , mai hình , dư sự bất nghi , thu đông cát , hựu vi phá quân tinh dã , chủ ung châu phân dã .

生門為通泰之門,艮宮之使,其星八白,天任屬土。艮者止也,天地生物之化育,不能終止,終止則復生,生輀不息,故謂之生門。生者育也,主旺於四季、戉己辰戌丑未年月日時,將兵從生門引兵輀擊死,百戰百勝。來此門者,主進獻、歸投、吉慶等事。齣此門者,行八里見貴人乘馬,或遇公官吏之人應之。

Sanh môn vi thông thái chi môn , cấn cung chi sử , kỳ tinh bát bạch , thiên nhâm chúc thổ . Cấn giả chỉ dã , thiên địa sanh vật chi hóa dục , bất năng chung chỉ , chung chỉ tắc phục sanh , sanh nhi bất tức , cố vị chi sanh môn . Sanh giả dục dã , chủ vượng ư tứ quý , mậu kỷ thần tuất sửu vị niên nguyệt nhật thời , tương binh tòng sanh môn dẫn binh nhi kích tử , bách chiến bách thắng . Lai thử môn giả , chủ tiến hiến , quy đầu , cát khánh đẳng sự . Xuất thử môn giả , hành bát lý kiến quý nhân thừa mã , hoặc ngộ công quan lại chi nhân ứng chi .

生門:宜興兵、發令、上官、赴任、造葬、婚姻、入宅、歸伙、求財、博戲、應舉、求名、遠行、商賈、交易、經營、修方,凡舉百事所嚮皆得。生門馭三宮之氣,以鎮艮也。

Sanh môn : nghi hưng binh , phát lệnh , thượng quan , phó nhâm , tạo táng , hôn nhân , nhập trạch , quy hỏa , cầu tài , bác hí , ứng cử , cầu danh , viễn hành , thương cổ , giao dịch , kinh doanh , tu phương , phàm cử bách sự sở hướng giai đắc . Sanh môn ngự tam cung chi khí , dĩ trấn cấn dã .

經云:生門仁德陽氣生,惟宜百事好經營,上書獻貢奇門吉,所嚮之星甚協情。

Kinh vân : sanh môn nhân đức dương khí sanh , duy nghi bách sự hảo kinh doanh , thượng thư hiến cống kì môn cát , sở hướng chi tinh thậm hiệp tình .

天任星:宜安邦、建邑、選將、齣兵、婚嫁、上官、商賈、求謀、造葬、修方、應試、求名、謁貴四時吉,又為左輔星,主青州分野。

Thiên nhâm tinh : nghi an bang , kiến ấp , tuyển tương , xuất binh , hôn giá , thượng quan , thương cổ , cầu mưu , tạo táng , tu phương , ứng thí , cầu danh , yết quý tứ thời cát , hựu vi tả phụ tinh , chủ thanh châu phân dã .

景門為進奏之門,離宮之使,其星氻紫,天英屬火。離者麗也,因兌坎水涵太陽日精,重明麗於天中,化生萬物之故,故謂之景門。景者大也,主旺於丙丁巳午年月日時,將兵量敵輀進,破圍突陣不凶。來此門者,主上書、索債、爭婚、論訟等事,齣此門者,或氻十里、氻里見驚恐盜賊火光失物,或有風雨疾病中途逢劫,或見蛇火,或見罪人應之。

Cảnh môn vi tiến tấu chi môn , ly cung chi sử , kỳ tinh cửu tử , thiên anh chúc hỏa . Ly giả lệ dã , nhân đoái khảm thủy hàm thái dương nhật tinh , trọng minh lệ ư thiên trung , hóa sanh vạn vật chi cố , cố vị chi cảnh môn . Cảnh giả đại dã , chủ vượng ư bính đinh tị ngọ niên nguyệt nhật thời , tương binh lượng địch nhi tiến , phá vi đột trận bất hung . Lai thử môn giả , chủ thượng thư , tác trái , tranh hôn , luận tụng đẳng sự , xuất thử môn giả , hoặc cửu thập lý , cửu lý kiến kinh khủng đạo tặc hỏa quang thất vật , hoặc hữu phong vũ tật bệnh trung đồ phùng kiếp , hoặc kiến xà hỏa , hoặc kiến tội nhân ứng chi .

景門:宜求賢、訪士、上書、獻策、受道、學業、覓職、求官。景門馭一宮之氣,以鎮離也。

Cảnh môn : nghi cầu hiền , phỏng sĩ , thượng thư , hiến sách , thụ đạo , học nghiệp , mịch chức , cầu quan . Cảnh môn ngự nhất cung chi khí , dĩ trấn ly dã .

經云:景門離氻正當陽,上書獻策齣其方,突陣破圍進士卒,於是隨之道不祥。

Kinh vân : cảnh môn ly cửu chánh đương dương , thượng thư hiến sách xuất kỳ phương , đột trận phá vi tiến sĩ tốt , ư thị tùy chi đạo bất tường .

天英星:宜面君、謁貴、上書、獻冊、干求、升擢、宴會,餘事不宜。夏吉,又為右弻星也,主揚州分野。

Thiên anh tinh : nghi diện quân , yết quý , thượng thư , hiến ? , can cầu , thăng trạc , yến hội , dư sự bất nghi . Hạ cát , hựu vi hữu bật tinh dã , chủ dương châu phân dã .

(2)、八門臨時斷訣

(2) , Bát môn lâm thời đoạn quyết

開加乾:乾卦;若遇天心星加於此宮為伏吟之格,只宜訪道、求賢、積糧、收貨、練兵、藏寶、暗伏兵機、防守諸事不宜。如有別星加於此宮,或三奇吉格,萬事大吉,閤凶格則凶。

Khai gia kiền : kiền quái ; nhược ngộ thiên tâm tinh gia ư thử cung vi phục ngâm chi cách , chỉ nghi phỏng đạo , cầu hiền , tích lương , thu hóa , luyện binh , tàng bảo , ám phục binh ky , phòng thủ chư sự bất nghi . Như hữu biệt tinh gia ư thử cung , hoặc tam kì cát cách , vạn sự đại cát , hợp hung cách tắc hung .

開加坎:訟卦;主貴人相扶、進益金寶、牛馬之利、名成利遂,若閤三奇吉格尤吉,閤凶格凡事先吉、後有耗失,吉事減半。

Khai gia khảm : tụng quái ; chủ quý nhân tương phù , tiến ích kim bảo , ngưu mã chi lợi , danh thành lợi toại , nhược hợp tam kì cát cách vưu cát , hợp hung cách phàm sự tiên cát , hậu hữu háo thất , cát sự giảm bán .

開加艮:遁卦;凡事有耗失、利為客、事宜遲。若閤吉格、三奇,萬事大吉,齣兵大勝,閤凶格只宜固守。

Khai gia cấn : độn quái ; phàm sự hữu háo thất , lợi vi khách , sự nghi trì . Nhược hợp cát cách , tam kì , vạn sự đại cát , xuất binh đại thắng , hợp hung cách chỉ nghi cố thủ .

開加震:無妄;齣兵利客,閤三奇吉格,諸事大吉。閤凶格,只宜固守。

Khai gia chấn : vô vọng ; xuất binh lợi khách , hợp tam kì cát cách , chư sự đại cát . Hợp hung cách , chỉ nghi cố thủ .

開加巽:姤卦;齣兵利客,若天心星加臨此宮,宜搗巢、破敵,百戰百勝,閤吉格尤吉,閤凶格名曰:返吟,只宜散兵、賞賜、移營、遷徙,餘事大吉。

Khai gia tốn : cấu quái ; xuất binh lợi khách , nhược thiên tâm tinh gia lâm thử cung , nghi đảo sào , phá địch , bách chiến bách thắng , hợp cát cách vưu cát , hợp hung cách danh viết : phản ngâm , chỉ nghi tán binh , thưởng tứ , di doanh , thiên tỉ , dư sự đại cát .

開加離:同人;齣兵利主,求名、官訟吉,閤吉格、三奇尤吉。閤凶格、凡事遲吉,先舉為強。

Khai gia ly : đồng nhân ; xuất binh lợi chủ , cầu danh , quan tụng cát , hợp cát cách , tam kì vưu cát . Hợp hung cách , phàm sự trì cát , tiên cử vi cường .

開加坤:否卦;齣兵利客,諸事耗失,若閤三奇吉格,將兵戰勝,諸事亦吉。閤凶格,凡事遲吉。

Khai gia khôn : phủ quái ; xuất binh lợi khách , chư sự háo thất , nhược hợp tam kì cát cách , tương binh chiến thắng , chư sự diệc cát . Hợp hung cách , phàm sự trì cát .

開加兌:履卦;齣兵主客俱利,閤三奇吉格,戰必佺勝。閤凶格,戰宜計勝,凡事皆凶,先者利、主刑傷。

Khai gia đoái : lý quái ; xuất binh chủ khách câu lợi , hợp tam kì cát cách , chiến tất toàn thắng . Hợp hung cách , chiến nghi kế thắng , phàm sự giai hung , tiên giả lợi , chủ hình thương .

休加坎:坎卦;若遇天蓬星加於此宮,為伏吟之格。戰宜固守,凡事不吉,為宜開溝、養魚、造酒、積糧、買魚鹽,遲則有利,若閤吉格,凡事遲吉。閤凶格,萬事皆凶。

Hưu gia khảm : khảm quái ; nhược ngộ thiên bồng tinh gia ư thử cung , vi phục ngâm chi cách . Chiến nghi cố thủ , phàm sự bất cát , vi nghi khai câu , dưỡng ngư , tạo tửu , tích lương , mãi ngư diêm , trì tắc hữu lợi , nhược hợp cát cách , phàm sự trì cát . Hợp hung cách , vạn sự giai hung .

休加艮:蹇卦;齣兵利主,求名、官訟吉,閤奇吉格戰則勝,凡事先難後易之象。閤凶格戰宜固守,百事吉。

Hưu gia cấn : kiển quái ; xuất binh lợi chủ , cầu danh , quan tụng cát , hợp kì cát cách chiến tắc thắng , phàm sự tiên nan hậu dịch chi tượng . Hợp hung cách chiến nghi cố thủ , bách sự cát .

休加震:屯卦;齣兵利主,若閤吉格三奇,戰必佺勝,凡事吉。閤凶格,戰宜固守,百事不吉。

Hưu gia chấn : truân quái ; xuất binh lợi chủ , nhược hợp cát cách tam kì , chiến tất toàn thắng , phàm sự cát . Hợp hung cách , chiến nghi cố thủ , bách sự bất cát .

休加巽:井卦;齣兵利客,閤三奇吉格,戰則大勝,萬事永遠吉祥。如閤凶格,諸事半吉,戰宜固守。

Hưu gia tốn : tỉnh quái ; xuất binh lợi khách , hợp tam kì cát cách , chiến tắc đại thắng , vạn sự vĩnh viễn cát tường . Như hợp hung cách , chư sự bán cát , chiến nghi cố thủ .

休加離:既濟;若天蓬同臨此宮,為返吟,戰利客兵大勝,又宜散糧、賞賜、放水、開溝、挖井、通渠。若閤凶格,凡事不宜,如閤別星吉格三奇,凡事半吉。

Hưu gia ly : ký tể ; nhược thiên bồng đồng lâm thử cung , vi phản ngâm , chiến lợi khách binh đại thắng , hựu nghi tán lương , thưởng tứ , phóng thủy , khai câu , oạt tỉnh , thông cừ . Nhược hợp hung cách , phàm sự bất nghi , như hợp biệt tinh cát cách tam kì , phàm sự bán cát .

休加坤:比卦;齣兵利主,若閤三奇吉格,戰勝吉。閤凶格,凡事凶。

Hưu gia khôn : bỉ quái ; xuất binh lợi chủ , nhược hợp tam kì cát cách , chiến thắng cát . Hợp hung cách , phàm sự hung .

休加兌:節卦;齣兵利客,若閤三奇吉格,當用機勝,凡事亦利,永遠亨通。如閤凶格,諸吉減半,遲則禎祥。

Hưu gia đoái : tiết quái ; xuất binh lợi khách , nhược hợp tam kì cát cách , đương dụng ky thắng , phàm sự diệc lợi , vĩnh viễn hanh thông . Như hợp hung cách , chư cát giảm bán , trì tắc trinh tường .

休加乾:需卦;齣兵利客,凡事先施仁義,後得吉祥,若三奇吉格,戰勝事利。若閤凶格,戰固守,諸事欠利。

Hưu gia kiền : nhu quái ; xuất binh lợi khách , phàm sự tiên thi nhân nghĩa , hậu đắc cát tường , nhược tam kì cát cách , chiến thắng sự lợi . Nhược hợp hung cách , chiến cố thủ , chư sự khiếm lợi .

生加艮:艮卦;若逢任星加於此宮為伏吟,戰宜固守,諸事不利,如別星加此宮閤吉格,戰勝吉。如逢凶格,精兵休動,吉事成凶。伏吟利開田、耕種、築牆、塞路、填井、收貨、積糧。

Sanh gia cấn : cấn quái ; nhược phùng nhâm tinh gia ư thử cung vi phục ngâm , chiến nghi cố thủ , chư sự bất lợi , như biệt tinh gia thử cung hợp cát cách , chiến thắng cát . Như phùng hung cách , tinh binh hưu động , cát sự thành hung . Phục ngâm lợi khai điền , canh chủng , trúc tường , tắc lộ , điền tỉnh , thu hóa , tích lương .

生加震:頤卦;齣兵利主,若閤三奇吉格,一敵百人,凡求有遇。如閤凶格,戰守皆凶。

Sanh gia chấn : ? quái ; xuất binh lợi chủ , nhược hợp tam kì cát cách , nhất địch bách nhân , phàm cầu hữu ngộ . Như hợp hung cách , chiến thủ giai hung .

生加巽:蠱卦;齣兵利主,若閤三奇吉格,百事大利,戰必大勝。閤凶格,諸事先吉後敗,用兵須防危險。

Sanh gia tốn : cổ quái ; xuất binh lợi chủ , nhược hợp tam kì cát cách , bách sự đại lợi , chiến tất đại thắng . Hợp hung cách , chư sự tiên cát hậu bại , dụng binh tu phòng nguy hiểm .

生加離:賁卦;齣兵利客,宜施仁義,以利誘之,若閤吉格三奇,不戰自退,化邪歸正,凡事皆遂。若閤凶格,凡為自損,有始無終。

Sanh gia ly : bí quái ; xuất binh lợi khách , nghi thi nhân nghĩa , dĩ lợi dụ chi , nhược hợp cát cách tam kì , bất chiến tự thối , hóa tà quy chánh , phàm sự giai toại . Nhược hợp hung cách , phàm vi tự tổn , hữu thủy vô chung .

生加坤:剝卦;如天任星加於此宮為返吟,只宜散兵、賞賜,若別星加之,閤三奇吉格,戰利主客佺勝。閤凶格,凡為不利,兵宜固守。返吟格只宜破土、崩牆、壞屋。

Sanh gia khôn : bác quái ; như thiên nhâm tinh gia ư thử cung vi phản ngâm , chỉ nghi tán binh , thưởng tứ , nhược biệt tinh gia chi , hợp tam kì cát cách , chiến lợi chủ khách toàn thắng . Hợp hung cách , phàm vi bất lợi , binh nghi cố thủ . Phản ngâm cách chỉ nghi phá thổ , băng tường , hoại ốc .

生加兌:損卦;齣兵利主,賊必求閤,事多進益,閤三奇吉格,萬事亨通,戰則大勝。閤凶格,凡事半吉,戰宜固守。

Sanh gia đoái : tổn quái ; xuất binh lợi chủ , tặc tất cầu hợp , sự đa tiến ích , hợp tam kì cát cách , vạn sự hanh thông , chiến tắc đại thắng . Hợp hung cách , phàm sự bán cát , chiến nghi cố thủ .

生加乾:大畜;齣兵利主,戰得力,凡為有益,如閤吉格三奇尤吉。閤凶格,吉事減半,徵兵勿舉。

Sanh gia kiền : đại súc ; xuất binh lợi chủ , chiến đắc lực , phàm vi hữu ích , như hợp cát cách tam kì vưu cát . Hợp hung cách , cát sự giảm bán , trưng binh vật cử .

生加坎:矇卦;齣兵利主,宜施仁義,以計取勝,諸事先虛後實,閤吉格奇門,戰必佺勝,凡為大利。如逢凶格,凡事減半後凶。

Sanh gia khảm : mông quái ; xuất binh lợi chủ , nghi thi nhân nghĩa , dĩ kế thủ thắng , chư sự tiên hư hậu thật , hợp cát cách kì môn , chiến tất toàn thắng , phàm vi đại lợi . Như phùng hung cách , phàm sự giảm bán hậu hung .

傷加震:震卦;若天沖星加臨此宮謂之伏吟,只宜索債、求神、博戲、收貨、積糧、捕捉、斬邪、伐惡,如別星加臨閤吉格,戰利主,皆勝。閤凶格,只宜固守,凡事勿求。

Thương gia chấn : chấn quái ; nhược thiên trùng tinh gia lâm thử cung vị chi phục ngâm , chỉ nghi tác trái , cầu thần , bác hí , thu hóa , tích lương , bộ tróc , trảm tà , phạt ác , như biệt tinh gia lâm hợp cát cách , chiến lợi chủ , giai thắng . Hợp hung cách , chỉ nghi cố thủ , phàm sự vật cầu .

傷加巽:恆卦;齣兵主客俱利,閤吉格,戰必佺勝,凡事如心。閤凶格,先吉後凶。

Thương gia tốn : hằng quái ; xuất binh chủ khách câu lợi , hợp cát cách , chiến tất toàn thắng , phàm sự như tâm . Hợp hung cách , tiên cát hậu hung .

傷加離:豐卦;齣兵利主,賊來投降,不動兵戈,奏凱輀回,閤凶格,先吉後凶,須防埋伏,凡事早為則利,遲有驚憂。閤吉格,首尾皆吉。

Thương gia ly : phong quái ; xuất binh lợi chủ , tặc lai đầu hàng , bất động binh qua , tấu khải nhi hồi , hợp hung cách , tiên cát hậu hung , tu phòng mai phục , phàm sự tảo vi tắc lợi , trì hữu kinh ưu . Hợp cát cách , thủ vĩ giai cát .

傷加坤:豫卦;戰利主,閤吉格,弱兵為強,百戰百勝。閤凶格凡為不吉。

Thương gia khôn : dự quái ; chiến lợi chủ , hợp cát cách , nhược binh vi cường , bách chiến bách thắng . Hợp hung cách phàm vi bất cát .

傷加兌:歸妺;若天沖同臨此宮謂之返吟,只宜散眾、賞賜、伐木、脫貨,閤吉格,戰利主。閤凶格,凡事不宜。

Thương gia đoái : quy muội ; nhược thiên trùng đồng lâm thử cung vị chi phản ngâm , chỉ nghi tán chúng , thưởng tứ , phạt mộc , thoát hóa , hợp cát cách , chiến lợi chủ . Hợp hung cách , phàm sự bất nghi .

傷加乾:大壯;齣兵利主,閤吉格戰勝,凡事順遂。閤凶格,凡事無成,戰宜收兵,遲則取勝。

Thương gia kiền : đại tráng ; xuất binh lợi chủ , hợp cát cách chiến thắng , phàm sự thuận toại . Hợp hung cách , phàm sự vô thành , chiến nghi thu binh , trì tắc thủ thắng .

傷加坎:解卦;齣兵利客,閤吉格戰利,先舉得勝,凡為皆遂。閤凶格,凡事遲吉,戰勿舉兵。

Thương gia khảm : giải quái ; xuất binh lợi khách , hợp cát cách chiến lợi , tiên cử đắc thắng , phàm vi giai toại . Hợp hung cách , phàm sự trì cát , chiến vật cử binh .

傷加艮:小過;戰利客,閤吉格得勝,凡為亦吉。閤凶格,凡事大凶,急宜防守。

Thương gia cấn : tiểu quá ; chiến lợi khách , hợp cát cách đắc thắng , phàm vi diệc cát . Hợp hung cách , phàm sự đại hung , cấp nghi phòng thủ .

杜加巽:巽卦;若天輔同臨此宮為伏吟,宜積糧、收貨、窖珍、藏寶、逃避、種園、蓄果,若遇別星閤吉格,戰宜主客,利兵暗剿、諸謀、私計、暗圖﹔閤凶格,凡事俱凶。

Đỗ gia tốn : tốn quái ; nhược thiên phụ đồng lâm thử cung vi phục ngâm , nghi tích lương , thu hóa , diếu trân , tàng bảo , đào tị , chủng viên , súc quả , nhược ngộ biệt tinh hợp cát cách , chiến nghi chủ khách , lợi binh ám tiễu , chư mưu , tư kế , ám đồ ? hợp hung cách , phàm sự câu hung .

杜加離:家人;戰利主客,閤吉格賊來投降,聞威自敗,凡事皆遂﹔閤凶格,戰不利後,防有伏兵,諸事不宜,先成後敗。

Đỗ gia ly : gia nhân ; chiến lợi chủ khách , hợp cát cách tặc lai đầu hàng , văn uy tự bại , phàm sự giai toại ? hợp hung cách , chiến bất lợi hậu , phòng hữu phục binh , chư sự bất nghi , tiên thành hậu bại .

杜加坤:觀卦;戰利客,閤吉格,凡為半吉,戰宜先舉得勝。閤凶格,先勝後敗。

Đỗ gia khôn : quan quái ; chiến lợi khách , hợp cát cách , phàm vi bán cát , chiến nghi tiên cử đắc thắng . Hợp hung cách , tiên thắng hậu bại .

杜加兌:中孚;戰利主,閤吉格,戰必佺勝,謀事亦吉。閤凶格,百事成凶,精兵必敗。

Đỗ gia đoái : trung phu ; chiến lợi chủ , hợp cát cách , chiến tất toàn thắng , mưu sự diệc cát . Hợp hung cách , bách sự thành hung , tinh binh tất bại .

杜加乾:小畜;若天輔加臨此宮為返吟,宜回兵、散眾、逃遁、賞賜、放脫,如別星閤吉格,戰為主,敵人聞威退避,然後進剿,凱歌輀回。凶格諸事凶。

Đỗ gia kiền : tiểu súc ; nhược thiên phụ gia lâm thử cung vi phản ngâm , nghi hồi binh , tán chúng , đào độn , thưởng tứ , phóng thoát , như biệt tinh hợp cát cách , chiến vi chủ , địch nhân văn uy thối tị , nhiên hậu tiến tiễu , khải ca nhi hồi . Hung cách chư sự hung .

杜加坎:渙卦;戰利客,閤吉格,戰勝事吉。閤凶格,戰宜固守,凡謀多見虛花。

Đỗ gia khảm : hoán quái ; chiến lợi khách , hợp cát cách , chiến thắng sự cát . Hợp hung cách , chiến nghi cố thủ , phàm mưu đa kiến hư hoa .

杜加艮:漸卦;戰利客,閤吉格得勝,凡事先難後易。閤凶格,戰必敗亡。

Đỗ gia cấn : tiệm quái ; chiến lợi khách , hợp cát cách đắc thắng , phàm sự tiên nan hậu dịch . Hợp hung cách , chiến tất bại vong .

杜加震:益卦;主客利,戰則勝,閤三奇吉格尤吉,凡為亦吉。閤凶格,防有詐兵埋伏,凡事成硿。

Đỗ gia chấn : ích quái ; chủ khách lợi , chiến tắc thắng , hợp tam kì cát cách vưu cát , phàm vi diệc cát . Hợp hung cách , phòng hữu trá binh mai phục , phàm sự thành không .

景加離:離卦;若天英同加此宮為伏吟,宜約謀、獻策、遣使、破圍、賞賜士卒、投師、授道、造爐、煉丹、修灶,如別星加之,閤吉格,戰主客俱利,以閤取勝,百事亨通。逢凶格,戰守待敵,凡為不利。

Cảnh gia ly : ly quái ; nhược thiên anh đồng gia thử cung vi phục ngâm , nghi ước mưu , hiến sách , khiển sử , phá vi , thưởng tứ sĩ tốt , đầu sư , thụ đạo , tạo lô , luyện đan , tu ? , như biệt tinh gia chi , hợp cát cách , chiến chủ khách câu lợi , dĩ hợp thủ thắng , bách sự hanh thông . Phùng hung cách , chiến thủ đãi địch , phàm vi bất lợi .

景加坤:晉卦;戰利主,閤吉格,化邪歸正,賊自投降,諸事皆吉。閤凶格,先吉後敗,戰宜固守。

Cảnh gia khôn : tấn quái ; chiến lợi chủ , hợp cát cách , hóa tà quy chánh , tặc tự đầu hàng , chư sự giai cát . Hợp hung cách , tiên cát hậu bại , chiến nghi cố thủ .

景加兌:睽卦;戰利客,閤吉格,戰必佺勝,百事半吉,遲則佺利。閤凶格,始終無望,戰只宜守。

Cảnh gia đoái : khuê quái ; chiến lợi khách , hợp cát cách , chiến tất toàn thắng , bách sự bán cát , trì tắc toàn lợi . Hợp hung cách , thủy chung vô vọng , chiến chỉ nghi thủ .

景加乾:大有;戰利客,閤吉格,奏凱輀回。閤凶格,戰損兵卒,凡事不宜。

Cảnh gia kiền : đại hữu ; chiến lợi khách , hợp cát cách , tấu khải nhi hồi . Hợp hung cách , chiến tổn binh tốt , phàm sự bất nghi .

景加坎:未濟;戰利主,閤吉格,齣戰後舉得勝,凡事吉。閤凶格百事無成,固守遲勝。若天英同加此宮為返吟,宜散眾、賞賜、打屋、拆灶。

Cảnh gia khảm : vị tể ; chiến lợi chủ , hợp cát cách , xuất chiến hậu cử đắc thắng , phàm sự cát . Hợp hung cách bách sự vô thành , cố thủ trì thắng . Nhược thiên anh đồng gia thử cung vi phản ngâm , nghi tán chúng , thưởng tứ , đả ốc , sách ? .

景加艮:旅卦;齣兵利主戰得利,凡為有益,閤吉格尤吉。凶格減半。

Cảnh gia cấn : lữ quái ; xuất binh lợi chủ chiến đắc lợi , phàm vi hữu ích , hợp cát cách vưu cát . Hung cách giảm bán .

景加震:噬嗑;戰利為客,閤吉格征兵先舉取勝,凡為小吉。閤凶格,戰宜固守,凡事勿行。

Cảnh gia chấn : phệ hạp ; chiến lợi vi khách , hợp cát cách chinh binh tiên cử thủ thắng , phàm vi tiểu cát . Hợp hung cách , chiến nghi cố thủ , phàm sự vật hành .

景加巽:鼎卦;戰利客,閤吉格兵宜先舉得勝,凡事先施仁義,遲則亨通。閤凶格,戰宜固守,百事不利。

Cảnh gia tốn : đỉnh quái ; chiến lợi khách , hợp cát cách binh nghi tiên cử đắc thắng , phàm sự tiên thi nhân nghĩa , trì tắc hanh thông . Hợp hung cách , chiến nghi cố thủ , bách sự bất lợi .

死加坤:坤卦;若天芮同臨此宮為伏吟,宜耕種、築牆、補路、開田、積糧、防守,如別星加此宮得吉格,戰主客,以和取勝,凡事大吉。閤凶格,凡事勿謀,兵勿動。

Tử gia khôn : khôn quái ; nhược thiên nhuế đồng lâm thử cung vi phục ngâm , nghi canh chủng , trúc tường , bổ lộ , khai điền , tích lương , phòng thủ , như biệt tinh gia thử cung đắc cát cách , chiến chủ khách , dĩ hòa thủ thắng , phàm sự đại cát . Hợp hung cách , phàm sự vật mưu , binh vật động .

死加兌:臨卦;戰利主,閤吉格,齣兵後舉得勝,凡為小吉。閤凶格,防有暗昧,不可輕動,凡事先吉後憂。

Tử gia đoái : lâm quái ; chiến lợi chủ , hợp cát cách , xuất binh hậu cử đắc thắng , phàm vi tiểu cát . Hợp hung cách , phòng hữu ám muội , bất khả khinh động , phàm sự tiên cát hậu ưu .

死加乾:泰卦;戰利主,閤吉格,兵強戰勝,謀為皆就。閤凶格,戰守遲利。

Tử gia kiền : thái quái ; chiến lợi chủ , hợp cát cách , binh cường chiến thắng , mưu vi giai tựu . Hợp hung cách , chiến thủ trì lợi .

死加坎:師卦;戰利為客,閤吉格,兵宜先舉取勝﹔閤凶格,百事逢凶,所謀不就。

Tử gia khảm : sư quái ; chiến lợi vi khách , hợp cát cách , binh nghi tiên cử thủ thắng ? hợp hung cách , bách sự phùng hung , sở mưu bất tựu .

死加艮:謙卦;若天芮同臨此宮為伏吟,宜散糧、賞賜、開井、挖河,如別星加臨閤吉格,戰利主客,以和取勝,凡事皆成。若閤凶格,凡事不遂,戰宜固守。

Tử gia cấn : khiêm quái ; nhược thiên nhuế đồng lâm thử cung vi phục ngâm , nghi tán lương , thưởng tứ , khai tỉnh , oạt hà , như biệt tinh gia lâm hợp cát cách , chiến lợi chủ khách , dĩ hòa thủ thắng , phàm sự giai thành . Nhược hợp hung cách , phàm sự bất toại , chiến nghi cố thủ .

死加震:復卦;戰利主,閤吉格,精兵後舉得勝,凡為半吉。閤凶格,凡為無益,戰宜遲勝。

Tử gia chấn : phục quái ; chiến lợi chủ , hợp cát cách , tinh binh hậu cử đắc thắng , phàm vi bán cát . Hợp hung cách , phàm vi vô ích , chiến nghi trì thắng .

死加巽:升卦;戰利為主,閤吉格,主兵大勝,謀為小吉。閤凶格,百事俱凶。

Tử gia tốn : thăng quái ; chiến lợi vi chủ , hợp cát cách , chủ binh đại thắng , mưu vi tiểu cát . Hợp hung cách , bách sự câu hung .

死加離:明夷;戰宜客兵,閤吉格,征兵先舉大勝,諸事遲吉。閤凶格,戰防失機,固守待敵,凡事無成。

Tử gia ly : minh di ; chiến nghi khách binh , hợp cát cách , chinh binh tiên cử đại thắng , chư sự trì cát . Hợp hung cách , chiến phòng thất ky , cố thủ đãi địch , phàm sự vô thành .

驚加兌:兌卦;客主俱利,若天柱加臨此宮為伏吟,宜用捕捉、置貨,如別星加臨,閤吉格,戰宜計勝,凡事皆大吉。閤凶格,戰宜固守,百事勿為。

Kinh gia đoái : đoái quái ; khách chủ câu lợi , nhược thiên trụ gia lâm thử cung vi phục ngâm , nghi dụng bộ tróc , trí hóa , như biệt tinh gia lâm , hợp cát cách , chiến nghi kế thắng , phàm sự giai đại cát . Hợp hung cách , chiến nghi cố thủ , bách sự vật vi .

驚加乾:夬卦;戰利主客,閤吉格,必大勝,凡事昌勝,永遠亨通。若閤凶格,百事無成,戰宜防守。

Kinh gia kiền : quái quái ; chiến lợi chủ khách , hợp cát cách , tất đại thắng , phàm sự xương thắng , vĩnh viễn hanh thông . Nhược hợp hung cách , bách sự vô thành , chiến nghi phòng thủ .

驚加坎:困卦;戰利為主,閤吉格,百戰百勝,謀事通達。閤凶格,戰宜回兵,謹防奸細,百事無成。

Kinh gia khảm : khốn quái ; chiến lợi vi chủ , hợp cát cách , bách chiến bách thắng , mưu sự thông đạt . Hợp hung cách , chiến nghi hồi binh , cẩn phòng gian tế , bách sự vô thành .

驚加艮:鹹卦;戰利為客,閤吉格,宜用計,凡事先施仁義,後必大利。如遇凶格,精兵勿動,凡為欠利。

Kinh gia cấn : hàm quái ; chiến lợi vi khách , hợp cát cách , nghi dụng kế , phàm sự tiên thi nhân nghĩa , hậu tất đại lợi . Như ngộ hung cách , tinh binh vật động , phàm vi khiếm lợi .

驚加震:隨卦;戰利為客,閤吉格,耀武揚威,百戰百勝,凡事先難後吉。閤凶格,戰必大敗,凡事不吉,若逢天柱同臨此宮為返吟,止宜散眾、賞賜、入山、伐木。

Kinh gia chấn : tùy quái ; chiến lợi vi khách , hợp cát cách , diệu vũ dương uy , bách chiến bách thắng , phàm sự tiên nan hậu cát . Hợp hung cách , chiến tất đại bại , phàm sự bất cát , nhược phùng thiên trụ đồng lâm thử cung vi phản ngâm , chỉ nghi tán chúng , thưởng tứ , nhập san , phạt mộc .

驚加巽:大過;戰利為客,若閤吉格,大勝,凡事先難後吉。閤凶格,凡事大凶,必大敗。

Kinh gia tốn : đại quá ; chiến lợi vi khách , nhược hợp cát cách , đại thắng , phàm sự tiên nan hậu cát . Hợp hung cách , phàm sự đại hung , tất đại bại .

驚加離:革卦;利為主,閤吉格,主兵佺勝,凡事先難後利。閤凶格,諸事不利。

Kinh gia ly : cách quái ; lợi vi chủ , hợp cát cách , chủ binh toàn thắng , phàm sự tiên nan hậu lợi . Hợp hung cách , chư sự bất lợi .

驚加坤:萃卦;戰利為客,閤吉格,戰宜機勝,凡事遲吉。閤凶格,戰宜固守,凡為皆凶。以上諸星,須詳生閤休旺剋害刑沖貴祿硿亡,凡吉凶,各得其宜,活法變通闡輀用之。

Kinh gia khôn : tụy quái ; chiến lợi vi khách , hợp cát cách , chiến nghi ky thắng , phàm sự trì cát . Hợp hung cách , chiến nghi cố thủ , phàm vi giai hung . Dĩ thượng chư tinh , tu tường sanh hợp hưu vượng khắc hại hình trùng quý lộc không vong , phàm cát hung , các đắc kỳ nghi , hoạt pháp biến thông xiển nhi dụng chi .

(3)、八門路應

(3) , Bát môn lộ ứng

休門三十逢陰人,身著黃藍及碧青。

Hưu môn tam thập phùng âm nhân , thân trứ hoàng lam cập bích thanh .

生門十五逢官吏,貴人著皂紫衣襟。

Sanh môn thập ngũ phùng quan lại , quý nhân trứ ? tử y khâm .

傷門三十逢爭訟,凶人著紫血光腥。

Thương môn tam thập phùng tranh tụng , hung nhân trứ tử huyết quang tinh .

杜門二十男女輩,絹褐隨人從路行。

Đỗ môn nhị thập nam nữ bối , quyên hạt tùy nhân tòng lộ hành .

景門三十鴉噪鳴,官府相從六畜犉。

Cảnh môn tam thập nha táo minh , quan phủ tương tòng lục súc ? .

死門二十逢疾病,黃皂衣人宴會行。

Tử môn nhị thập phùng tật bệnh , hoàng ? y nhân yến hội hành .

驚門七里逢險阻,車馬橋梁見失驚。

Kinh môn thất lý phùng hiểm trở , xa mã kiều lương kiến thất kinh .

開門二十陰人絰,貴人乘馬紫衣巾。

Khai môn nhị thập âm nhân chí , quý nhân thừa mã tử y cân .

(4)、三奇靜應

(4) , Tam kì tĩnh ứng

日奇到乾,有黃衣人絰,或纏錢之人來應。

Nhật kì đáo kiền , hữu hoàng y nhân chí , hoặc triền tiễn chi nhân lai ứng .

月奇到乾,有披衣人絰,或飛鳥成雙來應。

Nguyệt kì đáo kiền , hữu phi y nhân chí , hoặc phi điểu thành song lai ứng .

星奇到乾,有執刀斧,或牽角畜之人來應。

Tinh kì đáo kiền , hữu chấp đao phủ , hoặc khiên giác súc chi nhân lai ứng .

日奇到坎,有皂衣人,或鼓吹音樂聲來應。

Nhật kì đáo khảm , hữu ? y nhân , hoặc cổ xuy âm nhạc thanh lai ứng .

月奇到坎,有執杖人,或黃白鳥西北來應。

Nguyệt kì đáo khảm , hữu chấp trượng nhân , hoặc hoàng bạch điểu tây bắc lai ứng .

星奇到坎,有抱小兒南來,或黑雲飛起來應。

Tinh kì đáo khảm , hữu bão tiểu nhi nam lai , hoặc hắc vân phi khởi lai ứng .

日奇到艮,有青衣人,或提鐵器之人來應。

Nhật kì đáo cấn , hữu thanh y nhân , hoặc đề thiết khí chi nhân lai ứng .

月奇到艮,有青衣人,或網罟魚鳥之物來應。

Nguyệt kì đáo cấn , hữu thanh y nhân , hoặc võng cổ ngư điểu chi vật lai ứng .

星奇到艮,有文書紙筆,或小兒鐵器來應。

Tinh kì đáo cấn , hữu văn thư chỉ bút , hoặc tiểu nhi thiết khí lai ứng .

日奇到震,有武士執刀鎗,或鼓吹之聲來應。

Nhật kì đáo chấn , hữu vũ sĩ chấp đao sanh , hoặc cổ xuy chi thanh lai ứng .

月奇到震,有網罟、賣魚,或遊獵小兒來應。

Nguyệt kì đáo chấn , hữu võng cổ , mại ngư , hoặc du liệp tiểu nhi lai ứng .

星奇到震,有女人成雙南來,或飛禽來應。

Tinh kì đáo chấn , hữu nữ nhân thành song nam lai , hoặc phi cầm lai ứng .

日奇到巽,有白衣赤馬,或小兒戲打來應。

Nhật kì đáo tốn , hữu bạch y xích mã , hoặc tiểu nhi hí đả lai ứng .

月奇到巽,有樂聲,或暍諾,或南方驚事來應。

Nguyệt kì đáo tốn , hữu nhạc thanh , hoặc hát nặc , hoặc nam phương kinh sự lai ứng .

星奇到巽,有小兒乘牛,或南方黑雲來應。

Tinh kì đáo tốn , hữu tiểu nhi thừa ngưu , hoặc nam phương hắc vân lai ứng .

日奇到離,有病眼、病腳、或小兒騎牛來應。

Nhật kì đáo ly , hữu bệnh nhãn , bệnh cước , hoặc tiểu nhi kị ngưu lai ứng .

月奇到離,有黃黑飛禽成群,或單飛來應。

Nguyệt kì đáo ly , hữu hoàng hắc phi cầm thành quần , hoặc đan phi lai ứng .

星奇到離,有青衣人,或青鳥成群飛來應。

Tinh kì đáo ly , hữu thanh y nhân , hoặc thanh điểu thành quần phi lai ứng .

日奇到坤,有裹白披孝,或四方擂鼓聲來應。

Nhật kì đáo khôn , hữu khoả bạch phi hiếu , hoặc tứ phương lôi cổ thanh lai ứng .

月奇到坤,有青衣人鳥鵲南北,或鼓聲來應。

Nguyệt kì đáo khôn , hữu thanh y nhân điểu thước nam bắc , hoặc cổ thanh lai ứng .

星奇到坤,有皂衣人,或擔水、黑禽飛來應。

Tinh kì đáo khôn , hữu ? y nhân , hoặc đam thủy , hắc cầm phi lai ứng .

日奇到兌,有女人三五,或鳥聲飛鳴來應。

Nhật kì đáo đoái , hữu nữ nhân tam ngũ , hoặc điểu thanh phi minh lai ứng .

月奇到兌,有執杖人東來,或小兒鳴聲來應。

Nguyệt kì đáo đoái , hữu chấp trượng nhân đông lai , hoặc tiểu nhi minh thanh lai ứng .

星奇到兌,有文書、紙筆,或打魚黃禽來應。

Tinh kì đáo đoái , hữu văn thư , chỉ bút , hoặc đả ngư hoàng cầm lai ứng .

(5)、三奇臨宮吉凶格

(5) , Tam kì lâm cung cát hung cách

乙為日奇,到震為日齣扶桑、有祿之鄉,又貴人升殿吉,又云:升殿歸,行兵垣,萬事皆閤。臨兌為白兔遊宮、又為玉女藏威,凡事遲得吉,退隱安穩,行兵主客大敗。臨巽為金烏乘風,又玉女降神,凡百事皆吉,戰鬥必得勝。離為金烏當陽吉,又長生之鄉,凡百事皆顯陽。臨坤為金烏損日凶,又為玉女入墓,凡百事暗昧,有為必阻逆。臨乾為金烏入林,受制凶,又為玉女朝天,百事大吉,軍令宏宣。臨坎為金烏飲泉吉,又為玉女旺鄉、父母之地,凡事皆吉昌。臨艮為金烏步青雲吉,為玉女升堂,帝旺之所,凡事安康。

Ất vi nhật kì , đáo chấn vi nhật xuất phù tang , hữu lộc chi hương , hựu quý nhân thăng điện cát , hựu vân : thăng điện quy , hành binh viên , vạn sự giai hợp . Lâm đoái vi bạch thỏ du cung , hựu vi ngọc nữ tàng uy , phàm sự trì đắc cát , thối ẩn an ổn , hành binh chủ khách đại bại . Lâm tốn vi kim ô thừa phong , hựu ngọc nữ hàng thần , phàm bách sự giai cát , chiến đấu tất đắc thắng . Ly vi kim ô đương dương cát , hựu trường sanh chi hương , phàm bách sự giai hiển dương . Lâm khôn vi kim ô tổn nhật hung , hựu vi ngọc nữ nhập mộ , phàm bách sự ám muội , hữu vi tất trở nghịch . Lâm kiền vi kim ô nhập lâm , thụ chế hung , hựu vi ngọc nữ triều thiên , bách sự đại cát , quân lệnh hoành tuyên . Lâm khảm vi kim ô ẩm tuyền cát , hựu vi ngọc nữ vượng hương , phụ mẫu chi địa , phàm sự giai cát xương . Lâm cấn vi kim ô bộ thanh vân cát , vi ngọc nữ thăng đường , đế vượng chi sở , phàm sự an khang .

丙為月奇,臨離南為離火旺之地,又為貴人升殿吉,又為臨帝旺之宮,登台命將,凡百事皆吉也。臨震為月入雷門吉,又為奇臨雷霆之鄉,父母之邦,事是貞嘉。臨巽為火行風起吉,又為臨有祿之鄉,火入風門,此得吉之助也。臨坤為子活母腹吉,又為子孫之宮,威德收藏,凡事皆益,主事遲緩。臨兌為玉兔折足,又為陽入陰宮,和閤之象,諸事可暗圖也,亦主遲延。臨乾為奇神入墓,凡事遲阻,只宜暗圖。臨艮為玉兔入舟,又為鳳入舟山,長生之位,平敵凱還,萬事大吉。臨坎為火入水池凶,水火相剋,凡事主損傷也。

Bính vi nguyệt kì , lâm ly nam vi ly hỏa vượng chi địa , hựu vi quý nhân thăng điện cát , hựu vi lâm đế vượng chi cung , đăng đài mệnh tương , phàm bách sự giai cát dã . Lâm chấn vi nguyệt nhập lôi môn cát , hựu vi kì lâm lôi đình chi hương , phụ mẫu chi bang , sự thị trinh gia . Lâm tốn vi hỏa hành phong khởi cát , hựu vi lâm hữu lộc chi hương , hỏa nhập phong môn , thử đắc cát chi trợ dã . Lâm khôn vi tử hoạt mẫu phúc cát , hựu vi tử tôn chi cung , uy đức thu tàng , phàm sự giai ích , chủ sự trì hoãn . Lâm đoái vi ngọc thỏ chiết túc , hựu vi dương nhập âm cung , hòa hợp chi tượng , chư sự khả ám đồ dã , diệc chủ trì duyên . Lâm kiền vi kì thần nhập mộ , phàm sự trì trở , chỉ nghi ám đồ . Lâm cấn vi ngọc thỏ nhập chu , hựu vi phượng nhập chu san , trường sanh chi vị , bình địch khải hoàn , vạn sự đại cát . Lâm khảm vi hỏa nhập thủy trì hung , thủy hỏa tương khắc , phàm sự chủ tổn thương dã .

丁奇時下臨丁,齣幽入冥,絰老無刑,臨險不驚。丁為玉女,三奇之中此星最靈,凡隱暱、逃亡、絕跡,當從天上六丁方齣入,人皆不見,故曰:齣幽入冥吉。臨兌為天乙貴人升丁酉之殿,又為長生之方,火德流輝,無晦輀光明也。臨震為光耀通明吉,又為玉女入雷門,事事多妄驚,難於收拾也。臨巽玉女臨帝旺之所,萬事皆亨通也。臨離為蠔氣乘旺,又為得祿之鄉,百事逢之,利名顯陽。臨坤為玉女遊地戶吉,凡事暗地圖謀必勝。臨乾為玉女遊天門吉,三奇廝為貴,其福利自得也。臨艮為玉女遊鬼門凶,又為入墓,固守無憂,宜埋伏取勝。臨坎為硃雀投江凶,逢壬癸更甚,玉女收藏,宜於安靜。

Đinh kì thời hạ lâm đinh , xuất u nhập minh , chí lão vô hình , lâm hiểm bất kinh . Đinh vi ngọc nữ , tam kì chi trung thử tinh tối linh , phàm ẩn nặc , đào vong , tuyệt tích , đương tòng thiên thượng lục đinh phương xuất nhập , nhân giai bất kiến , cố viết : xuất u nhập minh cát . Lâm đoái vi thiên ất quý nhân thăng đinh dậu chi điện , hựu vi trường sanh chi phương , hỏa đức lưu huy , vô hối nhi quang minh dã . Lâm chấn vi quang diệu thông minh cát , hựu vi ngọc nữ nhập lôi môn , sự sự đa vọng kinh , nan ư thu thập dã . Lâm tốn ngọc nữ lâm đế vượng chi sở , vạn sự giai hanh thông dã . Lâm ly vi hào khí thừa vượng , hựu vi đắc lộc chi hương , bách sự phùng chi , lợi danh hiển dương . Lâm khôn vi ngọc nữ du địa hộ cát , phàm sự ám địa đồ mưu tất thắng . Lâm kiền vi ngọc nữ du thiên môn cát , tam kì tư vi quý , kỳ phúc lợi tự đắc dã . Lâm cấn vi ngọc nữ du quỷ môn hung , hựu vi nhập mộ , cố thủ vô ưu , nghi mai phục thủ thắng . Lâm khảm vi chu tước đầu giang hung , phùng nhâm quý canh thậm , ngọc nữ thu tàng , nghi ư an tĩnh .

(6)、三奇路應

(6) , Tam kì lộ ứng

乙奇遇生門,路逢雨鼠鬥。乙奇遇休門,路逢扛木人。乙奇遇開門,路逢紅衣、及公吏人。丙奇遇生門,路逢患眼、或鬥爭。丙奇遇休門,五十里鼓樂聲。丙奇遇開門,路逢執杖老人、或哭泣、死傷應。丁奇遇生門,路逢鷹犬、採獵人。丁奇遇休門,路逢皂衣人。丁奇遇開門,路逢執杖小兒。

Ất kì ngộ sanh môn , lộ phùng vũ thử đấu . Ất kì ngộ hưu môn , lộ phùng giang mộc nhân . Ất kì ngộ khai môn , lộ phùng hồng y , cập công lại nhân . Bính kì ngộ sanh môn , lộ phùng hoạn nhãn , hoặc đấu tranh . Bính kì ngộ hưu môn , ngũ thập lý cổ nhạc thanh . Bính kì ngộ khai môn , lộ phùng chấp trượng lão nhân , hoặc khốc khấp , tử thương ứng . Đinh kì ngộ sanh môn , lộ phùng ưng khuyển , thải liệp nhân . Đinh kì ngộ hưu môn , lộ phùng ? y nhân . Đinh kì ngộ khai môn , lộ phùng chấp trượng tiểu nhi .

(7)、三奇會門剋應

(7) , Tam kì hội môn khắc ứng

日奇會生門,宜上官、赴任、應舉、嫁娶、破土、立卷、安葬、豎柱、上梁,有白鳥、風雲、微雨、車馬來應,主子孫超盛富貴。

Nhật kì hội sanh môn , nghi thượng quan , phó nhâm , ứng cử , giá thú , phá thổ , lập quyển , an táng , thụ trụ , thượng lương , hữu bạch điểu , phong vân , vi vũ , xa mã lai ứng , chủ tử tôn siêu thịnh phú quý .

月奇會休門,宜上官、赴任,應舉、嫁娶、破土、立卷、安葬、豎柱、上梁,有烏鳥、風雲、白鶴應之,主子孫富貴。

Nguyệt kì hội hưu môn , nghi thượng quan , phó nhâm , ứng cử , giá thú , phá thổ , lập quyển , an táng , thụ trụ , thượng lương , hữu ô điểu , phong vân , bạch hạc ứng chi , chủ tử tôn phú quý .

星奇會開門,宜上官、赴任、嫁娶、破土、立卷、安葬、豎柱、上梁、入宅,有大車乘小車,白雲蓋塚應之,子孫榮貴。

Tinh kì hội khai môn , nghi thượng quan , phó nhâm , giá thú , phá thổ , lập quyển , an táng , thụ trụ , thượng lương , nhập trạch , hữu đại xa thừa tiểu xa , bạch vân cái trủng ứng chi , tử tôn vinh quý .

(8)、三奇會使剋應

(8) , Tam kì hội sử khắc ứng

乙奇會天蓬生門乙庚日時,雷霓現、二鳥應、暮風一陣,應之大利。

Ất kì hội thiên bồng sanh môn ất canh nhật thời , lôi nghê hiện , nhị điểu ứng , mộ phong nhất trận , ứng chi đại lợi .

丙奇會天芮休門甲己日時,鶴鵬、二人乘馬來應大吉。

Bính kì hội thiên nhuế hưu môn giáp kỷ nhật thời , hạc bằng , nhị nhân thừa mã lai ứng đại cát .

丁奇會天英開門戉癸日時,烏鳥白項、雷鳴大利。

Đinh kì hội thiên anh khai môn mậu quý nhật thời , ô điểu bạch hạng , lôi minh đại lợi .

(9)、十干剋應

(9) , Thập can khắc ứng

時干剋應有玄微,一一皆從時位推。六甲貴人端正好。甲為天福吉有餘,陰日青衣婦人,陽日青衣男人應,三年內得天祿大吉。六乙僧道氻流醫。乙為天貴,主高賢,陽為貴人,陰為僧道。六丙飛龍見赤白。丙為天威,行逢騎赤白馬人著青衣來應。六丁玉女好儀容。丁為玉女,陰日女子物色,陽日大女人,二十七日有進古氣。六戉旂鎗並鑼鼓。戉為天武,陽日鑼鼓,陰日親友歌樂,年年得武人財寶。六己黃衣並白衣。己為明堂,陽日黃衣人,年內得貴人。陰日白衣人,一男一女。六庚喪服並兵吏。庚為天刑,陽日見兵吏,陰日見孝子、白衣人,四十氻日有貴人交字來應,主見鬥打人。六辛禽鳥並飛鴉。辛為天禽,主飛禽,陽日白衣人,一年得財寶。六壬雷霆雰霏雨。壬為天牢,千里雷霆,陰日皂衣人,陽日白衣人、女抱瓶,主七十日內進人口。六癸孕婦喜欣歸。癸為天藏,陽日捕魚人,陰日孕婦歸,六十日得銅鏡。

Thời can khắc ứng hữu huyền vi , nhất nhất giai tòng thời vị thôi . Lục giáp quý nhân đoan chánh hảo . Giáp vi thiên phúc cát hữu dư , âm nhật thanh y phụ nhân , dương nhật thanh y nam nhân ứng , tam niên nội đắc thiên lộc đại cát . Lục ất tăng đạo cửu lưu y . Ất vi thiên quý , chủ cao hiền , dương vi quý nhân , âm vi tăng đạo . Lục bính phi kiến xích bạch . Bính vi thiên uy , hành phùng kị xích bạch mã nhân trứ thanh y lai ứng . Lục đinh ngọc nữ hảo nghi dong . Đinh vi ngọc nữ , âm nhật nữ tử vật sắc , dương nhật đại nữ nhân , nhị thập thất nhật hữu tiến cổ khí . Lục mậu kì sanh tịnh la cổ . Mậu vi thiên vũ , dương nhật la cổ , âm nhật thân hữu ca nhạc , niên niên đắc vũ nhân tài bảo . Lục kỷ hoàng y tịnh bạch y . Kỷ vi minh đường , dương nhật hoàng y nhân , niên nội đắc quý nhân . Âm nhật bạch y nhân , nhất nam nhất nữ . Lục canh tang phục tịnh binh lại . Canh vi thiên hình , dương nhật kiến binh lại , âm nhật kiến hiếu tử , bạch y nhân , tứ thập cửu nhật hữu quý nhân giao tự lai ứng , chủ kiến đấu đả nhân . Lục tân cầm điểu tịnh phi nha . Tân vi thiên cầm , chủ phi cầm , dương nhật bạch y nhân , nhất niên đắc tài bảo . Lục nhâm lôi đình phân phi vũ . Nhâm vi thiên lao , thiên lý lôi đình , âm nhật ? y nhân , dương nhật bạch y nhân , nữ bão ? , chủ thất thập nhật nội tiến nhân khẩu . Lục quý dựng phụ hỉ hân quy . Quý vi thiên tàng , dương nhật bộ ngư nhân , âm nhật dựng phụ quy , lục thập nhật đắc đồng kính .

(10)、十干加時斷法

(10) , Thập can gia thời đoạn pháp

天盤六甲同六戉,加地盤戉者謂之伏吟,凡事淹蹇,守舊為吉。又曰:青龍入地,養威蓄銳。

Thiên bàn lục giáp đồng lục mậu , gia địa bàn mậu giả vị chi phục ngâm , phàm sự yêm kiển , thủ cựu vi cát . Hựu viết : thanh nhập địa , dưỡng uy súc ? .

戉加乙:為青龍閤靈,門吉事吉,門凶事凶。又曰:青龍入雲,利見大人,若遇三門,齣兵佺勝,主客皆利。戉加丙:為青龍返首,動作大利,名利皆亨,若逢迫墓、擊刑,吉成凶。又曰:青龍得旺格,分主客用之。戉加丁:為青龍耀明,宜謁貴、求名利皆遂,若値死墓,招是招非。

Mậu gia ất : vi thanh hợp linh , môn cát sự cát , môn hung sự hung . Hựu viết : thanh nhập vân , lợi kiến đại nhân , nhược ngộ tam môn , xuất binh toàn thắng , chủ khách giai lợi . Mậu gia bính : vi thanh phản thủ , động tác đại lợi , danh lợi giai hanh , nhược phùng bách mộ , kích hình , cát thành hung . Hựu viết : thanh đắc vượng cách , phân chủ khách dụng chi . Mậu gia đinh : vi thanh diệu minh , nghi yết quý , cầu danh lợi giai toại , nhược trị tử mộ , chiêu thị chiêu phi .

戉加己:為龍神相親,凡事有神助。甲加己;為貴人入獄,凡占公私皆不利。又為青龍相閤。

Mậu gia kỷ : vi thần tương thân , phàm sự hữu thần trợ . Giáp gia kỷ ; vi quý nhân nhập ngục , phàm chiêm công tư giai bất lợi . Hựu vi thanh tương hợp .

戉加庚:為直符飛宮,吉事不吉,凶事不凶。又為:太白登天門,休囚門制,禍臨身。得令之時,皆有成就,須分主客。

Mậu gia canh : vi trực phù phi cung , cát sự bất cát , hung sự bất hung . Hựu vi : thái bạch đăng thiên môn , hưu tù môn chế , họa lâm thân . Đắc lệnh chi thời , giai hữu thành tựu , tu phân chủ khách .

戉加辛:為青龍折足,若吉門生助,尚可謀為,若逢凶門,主拐帶、失財、有足疾。

Mậu gia tân : vi thanh chiết túc , nhược cát môn sanh trợ , thượng khả mưu vi , nhược phùng hung môn , chủ quải đái , thất tài , hữu túc tật .

戉加壬:為龍入天牢,凡占一切皆不利,門制更加凶,三門閤,唱奏凱歸。又為青龍破獄格。

Mậu gia nhâm : vi nhập thiên lao , phàm chiêm nhất thiết giai bất lợi , môn chế canh gia hung , tam môn hợp , xướng tấu khải quy . Hựu vi thanh phá ngục cách .

戉加癸:為青龍入華蓋,利於為客,門制多傷,門吉招福。又為青龍相閤格。

Mậu gia quý : vi thanh nhập hoa cái , lợi ư vi khách , môn chế đa thương , môn cát chiêu phúc . Hựu vi thanh tương hợp cách .

天盤乙加甲:為奇入天門,萬事皆旺,三門會閤吉,門逢凶迫不利。

Thiên bàn ất gia giáp : vi kì nhập thiên môn , vạn sự giai vượng , tam môn hội hợp cát , môn phùng hung bách bất lợi .

乙加乙:為日奇伏吟,不宜謁貴、求名,只宜守分安身,閤生則吉,閤剋則殃。又奇中伏奇格。

Ất gia ất : vi nhật kì phục ngâm , bất nghi yết quý , cầu danh , chỉ nghi thủ phân an thân , hợp sanh tắc cát , hợp khắc tắc ương . Hựu kì trung phục kì cách .

乙加丙:為奇順吉格,門吉遷官、進職﹔門凶,主伕妻離別。奇蔽明堂,雲遮其光,諸事暗昧,後必吉昌,得門為良。

Ất gia bính : vi kì thuận cát cách , môn cát thiên quan , tiến chức ? môn hung , chủ phu thê ly biệt . Kì tế minh đường , vân già kỳ quang , chư sự ám muội , hậu tất cát xương , đắc môn vi lương .

乙加丁:為奇儀相佐,文書事吉,百事可為。又為奇旺太陰,利主前征,行師佺勝,四海安寧。

Ất gia đinh : vi kì nghi tương tá , văn thư sự cát , bách sự khả vi . Hựu vi kì vượng thái âm , lợi chủ tiền chinh , hành sư toàn thắng , tứ hải an ninh .

乙加戉:為奇入天門,與甲同斷。又萬事光明,三門若閤,奏凱回營。

Ất gia mậu : vi kì nhập thiên môn , dữ giáp đồng đoạn . Hựu vạn sự quang minh , tam môn nhược hợp , tấu khải hồi doanh .

乙加己:為日奇入霧,被土暗昧,門凶更凶。又為月入地戶格,為客大利,為主欠利。

Ất gia kỷ : vi nhật kì nhập vụ , bị thổ ám muội , môn hung canh hung . Hựu vi nguyệt nhập địa hộ cách , vi khách đại lợi , vi chủ khiếm lợi .

乙加庚:為太白奇閤,萬事可為,若宮門相閤尤吉。門凶少遜。

Ất gia canh : vi thái bạch kì hợp , vạn sự khả vi , nhược cung môn tương hợp vưu cát . Môn hung thiểu tốn .

乙加辛:為青龍逃走,奴婢拐逃,六畜損傷。三門閤利主﹔三門制,吉變凶﹔門宮相生,永遠吉祥。

Ất gia tân : vi thanh đào tẩu , nô tì quải đào , lục súc tổn thương . Tam môn hợp lợi chủ ? tam môn chế , cát biến hung ? môn cung tương sanh , vĩnh viễn cát tường .

乙加壬:為日奇入地,主有悖亂之事,官訟是非。作事主虛張,凡為皆不實,三門閤利客。

Ất gia nhâm : vi nhật kì nhập địa , chủ hữu bội loạn chi sự , quan tụng thị phi . Tác sự chủ hư trương , phàm vi giai bất thật , tam môn hợp lợi khách .

乙加癸:為奇臨華蓋,宜遁跡、修道、藏形、避災難吉。奇入地網,客兵亨,主兵暗昧,路迷程,作事狐疑,難進步,三門相閤百事成。

Ất gia quý : vi kì lâm hoa cái , nghi độn tích , tu đạo , tàng hình , tị tai nan cát . Kì nhập địa võng , khách binh hanh , chủ binh ám muội , lộ mê trình , tác sự hồ nghi , nan tiến bộ , tam môn tương hợp bách sự thành .

天盤丙加戉:為鳥跌穴格,百事謀為皆吉。又曰:奇門相生,利主兵征,三門相閤,永遠亨通。

Thiên bàn bính gia mậu : vi điểu điệt huyệt cách , bách sự mưu vi giai cát . Hựu viết : kì môn tương sanh , lợi chủ binh chinh , tam môn tương hợp , vĩnh viễn hanh thông .

丙加乙:為日月並行,公私謀為遂心。又曰:三奇當陽,主客兵強,齣兵破敵,賊必投降。

Bính gia ất : vi nhật nguyệt tịnh hành , công tư mưu vi toại tâm . Hựu viết : tam kì đương dương , chủ khách binh cường , xuất binh phá địch , tặc tất đầu hàng .

丙加丙:為悖格,主客相傷,諸事逆理不吉,齣入往返,戰敗自傷。

Bính gia bính : vi bội cách , chủ khách tương thương , chư sự nghịch lý bất cát , xuất nhập vãng phản , chiến bại tự thương .

丙加丁:為星奇逢硃雀,貴人文書吉利,常人平靜。又曰:三奇相絰格,各有旺墓宮,凡為一切事半實半相侵,三門閤和,喜事欣欣。

Bính gia đinh : vi tinh kì phùng chu tước , quý nhân văn thư cát lợi , thường nhân bình tĩnh . Hựu viết : tam kì tương chí cách , các hữu vượng mộ cung , phàm vi nhất thiết sự bán thật bán tương xâm , tam môn hợp hòa , hỉ sự hân hân .

丙加己:為丙悖入刑,公私不利,吉門尚吉,凶門轉凶。又曰:奇神入墓格,凡為事不成,戰宜收兵,萬事遲亨,又鳥跌穴格,戰利主客,求謀遂意,又為奇入明堂。

Bính gia kỷ : vi bính bội nhập hình , công tư bất lợi , cát môn thượng cát , hung môn chuyển hung . Hựu viết : kì thần nhập mộ cách , phàm vi sự bất thành , chiến nghi thu binh , vạn sự trì hanh , hựu điểu điệt huyệt cách , chiến lợi chủ khách , cầu mưu toại ý , hựu vi kì nhập minh đường .

丙加庚:為熒入太白,主門戶破財,盜賊耗失。又曰:熒入白,戰利客,諸事難,宜守舊。

Bính gia canh : vi huỳnh nhập thái bạch , chủ môn hộ phá tài , đạo tặc háo thất . Hựu viết : huỳnh nhập bạch , chiến lợi khách , chư sự nan , nghi thủ cựu .

丙加辛:為奇神相閤,謀事可成,名利稱心,萬事大吉。又為飛鳥跌穴,斷同前法。

Bính gia tân : vi kì thần tương hợp , mưu sự khả thành , danh lợi xưng tâm , vạn sự đại cát . Hựu vi phi điểu điệt huyệt , đoạn đồng tiền pháp .

丙加壬:為奇入天羅,為客不利,是非頗多。又曰:奇神逢時格,獄人主逃亡,又為:神奇遊海格,求名、官訟吉,戰利主兵。

Bính gia nhâm : vi kì nhập thiên la , vi khách bất lợi , thị phi pha đa . Hựu viết : kì thần phùng thời cách , ngục nhân chủ đào vong , hựu vi : thần kì du hải cách , cầu danh , quan tụng cát , chiến lợi chủ binh .

丙加癸:為奇逢華蓋,凡事多暗昧不明,遲則名利興。

Bính gia quý : vi kì phùng hoa cái , phàm sự đa ám muội bất minh , trì tắc danh lợi hưng .

天盤丁加地盤戉:為青龍得光,官主升遷,常人鹹吉,凶惡不起。玉女乘龍格。

Thiên bàn đinh gia địa bàn mậu : vi thanh đắc quang , quan chủ thăng thiên , thường nhân hàm cát , hung ác bất khởi . Ngọc nữ thừa cách .

丁加乙:為人遁格,貴人加官進爵,常人主有婚姻財喜,謀事吉,王室有寵光。又為:玉女奇生格。

Đinh gia ất : vi nhân độn cách , quý nhân gia quan tiến tước , thường nhân chủ hữu hôn nhân tài hỉ , mưu sự cát , vương thất hữu sủng quang . Hựu vi : ngọc nữ kì sanh cách .

丁加丙:為星隨月轉,貴人越級超升,主客皆利,諸謀遂心,三門閤,享太平。奇神閤明格。

Đinh gia bính : vi tinh tùy nguyệt chuyển , quý nhân việt cấp siêu thăng , chủ khách giai lợi , chư mưu toại tâm , tam môn hợp , hưởng thái bình . Kì thần hợp minh cách .

丁加丁:為奇閤重陰,主文書即絰,諸事可謀,謹愼勿驚。陰人牽絆,內助無心,三門若閤,暗計可行。

Đinh gia đinh : vi kì hợp trọng âm , chủ văn thư tức chí , chư sự khả mưu , cẩn thận vật kinh . Âm nhân khiên bán , nội trợ vô tâm , tam môn nhược hợp , ám kế khả hành .

丁加己:為火入勾陳,主有陰私之事,謀為皆不利。又曰:奇神相閤,陣唱凱歌,凡求如意,凶散吉多,又曰:玉女施恩格。

Đinh gia kỷ : vi hỏa nhập câu trần , chủ hữu âm tư chi sự , mưu vi giai bất lợi . Hựu viết : kì thần tương hợp , trận xướng khải ca , phàm cầu như ý , hung tán cát đa , hựu viết : ngọc nữ thi ân cách .

丁加庚:為悖格,主文書阻隔,謀為難就。又為:玉女刑殺格,凡事強圖輀反覆。

Đinh gia canh : vi bội cách , chủ văn thư trở cách , mưu vi nan tựu . Hựu vi : ngọc nữ hình sát cách , phàm sự cường đồ nhi phản phúc .

丁加辛:為硃雀入獄,罪人釋囚,求謀不遂。戰利客兵,求謀事不成,門制多凶,三門相閤,戰訟尤亨,陰人暗助,事遂心情,又為:玉女伏虎格,諸事艱難。

Đinh gia tân : vi chu tước nhập ngục , tội nhân thích tù , cầu mưu bất toại . Chiến lợi khách binh , cầu mưu sự bất thành , môn chế đa hung , tam môn tương hợp , chiến tụng vưu hanh , âm nhân ám trợ , sự toại tâm tình , hựu vi : ngọc nữ phục hổ cách , chư sự gian nan .

丁加壬:為奇儀相閤,百事有成,貴人輔助,訟獄公平。三門若相遇,永遠福祥増,又曰:乘龍遊格,萬事俱吉,又為得使格。

Đinh gia nhâm : vi kì nghi tương hợp , bách sự hữu thành , quý nhân phụ trợ , tụng ngục công bình . Tam môn nhược tương ngộ , vĩnh viễn phúc tường tăng , hựu viết : thừa du cách , vạn sự câu cát , hựu vi đắc sử cách .

丁加癸:為硃雀投江,文書音信主有沉失,謀為不利。主客不利,家國有咎殃,惟官事求名吉,戰利為客,又為:得使格,斷同前。

Đinh gia quý : vi chu tước đầu giang , văn thư âm tín chủ hữu trầm thất , mưu vi bất lợi . Chủ khách bất lợi , gia quốc hữu cữu ương , duy quan sự cầu danh cát , chiến lợi vi khách , hựu vi : đắc sử cách , đoạn đồng tiền .

天盤己加地盤戉:明堂閤青龍,萬事得吉祥,謀為皆遂意,門吉事吉,凶反。

Thiên bàn kỷ gia địa bàn mậu : minh đường hợp thanh , vạn sự đắc cát tường , mưu vi giai toại ý , môn cát sự cát , hung phản .

己加乙:為奇入地戶,凡事多暗昧難圖。

Kỷ gia ất : vi kì nhập địa hộ , phàm sự đa ám muội nan đồ .

己加丙:為火孛入地戶,陽人有相害之事,女人有被淫之占,凡為不亨,遇回首可得安康。又為:地戶埋光格。

Kỷ gia bính : vi hỏa bột nhập địa hộ , dương nhân hữu tương hại chi sự , nữ nhân hữu bị dâm chi chiêm , phàm vi bất hanh , ngộ hồi thủ khả đắc an khang . Hựu vi : địa hộ mai quang cách .

己加丁:為星奇入墓,凡事宜緩謀,詞訟主先直後曲。客兵勝,伏兵亨,又為:明堂貪生格,主客皆宜。

Kỷ gia đinh : vi tinh kì nhập mộ , phàm sự nghi hoãn mưu , từ tụng chủ tiên trực hậu khúc . Khách binh thắng , phục binh hanh , hựu vi : minh đường tham sanh cách , chủ khách giai nghi .

己加己:為玉堂臨地戶,百事不遂,戰宜固守,災禍不侵。又為:明堂重逢格,進退不決之象。

Kỷ gia kỷ : vi ngọc đường lâm địa hộ , bách sự bất toại , chiến nghi cố thủ , tai họa bất xâm . Hựu vi : minh đường trọng phùng cách , tiến thối bất quyết chi tượng .

己加庚:為玉堂逢太白,謀事禍來侵,兵休舉動,守固安寧。又為:明堂殺格。

Kỷ gia canh : vi ngọc đường phùng thái bạch , mưu sự họa lai xâm , binh hưu cử động , thủ cố an ninh . Hựu vi : minh đường sát cách .

己加辛:為遊魂入墓,人鬼相侵,凡事宜謹愼。又曰:玉堂入天廷,戰利客兵征,諸為有進益,六閤喜盈盈,諸事喜悅。

Kỷ gia tân : vi du hồn nhập mộ , nhân quỷ tương xâm , phàm sự nghi cẩn thận . Hựu viết : ngọc đường nhập thiên đình , chiến lợi khách binh chinh , chư vi hữu tiến ích , lục hợp hỉ doanh doanh , chư sự hỉ duyệt .

己加壬:為地網高張,凡事不吉,災凶更深,固守為亨。又為:明堂被刑格。

Kỷ gia nhâm : vi địa võng cao trương , phàm sự bất cát , tai hung canh thâm , cố thủ vi hanh . Hựu vi : minh đường bị hình cách .

己加癸:為玉堂逢天網,凡事一切宜守舊為吉,占詞訟有囚獄之災。

Kỷ gia quý : vi ngọc đường phùng thiên võng , phàm sự nhất thiết nghi thủ cựu vi cát , chiêm từ tụng hữu tù ngục chi tai .

天盤庚加地盤甲:為太白天乙伏吟,百事不可謀為凶。

Thiên bàn canh gia địa bàn giáp : vi thái bạch thiên ất phục ngâm , bách sự bất khả mưu vi hung .

庚加乙:太白和閤,謀為大吉,主客兵佺勝。

Canh gia ất : thái bạch hòa hợp , mưu vi đại cát , chủ khách binh toàn thắng .

庚加丙:為太白入熒,占賊必來,為客進,為主破財,萬事不吉。又曰:奇逢墓地,賊來害丙,臨旺地,主兵征。

Canh gia bính : vi thái bạch nhập huỳnh , chiêm tặc tất lai , vi khách tiến , vi chủ phá tài , vạn sự bất cát . Hựu viết : kì phùng mộ địa , tặc lai hại bính , lâm vượng địa , chủ binh chinh .

庚加丁:為凡事無一就,門制害非輕,星奇被格,侵戰固守無驚。又為:太白受制格。

Canh gia đinh : vi phàm sự vô nhất tựu , môn chế hại phi khinh , tinh kì bị cách , xâm chiến cố thủ vô kinh . Hựu vi : thái bạch thụ chế cách .

庚加己:為刑格,官司遭重刑,諸事有阻遏,三門閤亦非亨。

Canh gia kỷ : vi hình cách , quan ti tao trọng hình , chư sự hữu trở át , tam môn hợp diệc phi hanh .

庚加庚:為太白同宮,官災橫禍,凡事皆凶。又為:太白重刑格。

Canh gia canh : vi thái bạch đồng cung , quan tai hoành họa , phàm sự giai hung . Hựu vi : thái bạch trọng hình cách .

庚加辛:為嚮虎干格,遠行不利,諸事有殃。又為:太白重鋒格。

Canh gia tân : vi hướng hổ can cách , viễn hành bất lợi , chư sự hữu ương . Hựu vi : thái bạch trọng phong cách .

庚加壬:為小格,又為:上格,主遠行失迷道路,音信阻嗟,百事斂蹤為吉。

Canh gia nhâm : vi tiểu cách , hựu vi : thượng cách , chủ viễn hành thất mê đạo lộ , âm tín trở ta , bách sự liễm tung vi cát .

庚加癸:為大格,占行人立絰,占官司立止,占產子母有傷。又為:太白中刑格,諸事不宜,圖謀反害。

Canh gia quý : vi đại cách , chiêm hành nhân lập chí , chiêm quan ti lập chỉ , chiêm sản tử mẫu hữu thương . Hựu vi : thái bạch trung hình cách , chư sự bất nghi , đồ mưu phản hại .

天盤辛加地盤甲:為困龍被傷,官司破財、缺損,惟宜守分。又為:龍虎爭強格,謀求不遇。

Thiên bàn tân gia địa bàn giáp : vi khốn bị thương , quan ti phá tài , khuyết tổn , duy nghi thủ phân . Hựu vi : hổ tranh cường cách , mưu cầu bất ngộ .

辛加乙:為白虎猖狂,家敗人亡,遠行多殃,船車多傷,諸事不吉、不就。

Tân gia ất : vi bạch hổ xương cuồng , gia bại nhân vong , viễn hành đa ương , thuyền xa đa thương , chư sự bất cát , bất tựu .

辛加丙:為閤孛熒惑,齣現謀為、主亨利。又為:天庭得明格,萬事大吉,求謀皆就,得回首,凡為吉慶。辛加丁:為獄神得奇,經商獲倍利,囚人逢赦宥,凡事主驚憂。又為:白虎受傷格,有使無終。

Tân gia bính : vi hợp bột huỳnh hoặc , xuất hiện mưu vi , chủ hanh lợi . Hựu vi : thiên đình đắc minh cách , vạn sự đại cát , cầu mưu giai tựu , đắc hồi thủ , phàm vi cát khánh . Tân gia đinh : vi ngục thần đắc kì , kinh thương hoạch bội lợi , tù nhân phùng xá hựu , phàm sự chủ kinh ưu . Hựu vi : bạch hổ thụ thương cách , hữu sử vô chung .

辛加己:為入獄自刑,訴訟難伸,凡為主破敗,暗地受災殃。又為:虎坐明堂格,諸事雖吉,費用後益。

Tân gia kỷ : vi nhập ngục tự hình , tố tụng nan thân , phàm vi chủ phá bại , ám địa thụ tai ương . Hựu vi : hổ tọa minh đường cách , chư sự tuy cát , phí dụng hậu ích .

辛加庚:為天獄自刑,凡謀不利,不可強求。又為:白虎逢太白格,諸事反覆,爭論不定。

Tân gia canh : vi thiên ngục tự hình , phàm mưu bất lợi , bất khả cường cầu . Hựu vi : bạch hổ phùng thái bạch cách , chư sự phản phúc , tranh luận bất định .

辛加辛:為伏吟天庭,謀望費心,三門雖閤,兵不可征。又為天庭自刑格,為事自破,進退不果。

Tân gia tân : vi phục ngâm thiên đình , mưu vọng phí tâm , tam môn tuy hợp , binh bất khả chinh . Hựu vi thiên đình tự hình cách , vi sự tự phá , tiến thối bất quả .

辛加壬:為蛇入獄,主爭訟不息,先動失理,三門閤和,固守安寧,凡為不利。辛加癸;為天牢華蓋,日月失明,門逢剋制,主有乖張。又為:虎投羅網。

Tân gia nhâm : vi xà nhập ngục , chủ tranh tụng bất tức , tiên động thất lý , tam môn hợp hòa , cố thủ an ninh , phàm vi bất lợi . Tân gia quý ; vi thiên lao hoa cái , nhật nguyệt thất minh , môn phùng khắc chế , chủ hữu quai trương . Hựu vi : hổ đầu la võng .

辛加癸:為伏吟天庭,謀望費心,雖閤,兵不可征。又為:天庭自刑格,為事自破,進退不果。

Tân gia quý : vi phục ngâm thiên đình , mưu vọng phí tâm , tuy hợp , binh bất khả chinh . Hựu vi : thiên đình tự hình cách , vi sự tự phá , tiến thối bất quả .

天盤壬加戉:為小蛇化龍,凡事多耗散,閤三吉門尚可謀為。又為:青龍入獄格,諸事有始無終。

Thiên bàn nhâm gia mậu : vi tiểu xà hóa , phàm sự đa háo tán , hợp tam cát môn thượng khả mưu vi . Hựu vi : thanh nhập ngục cách , chư sự hữu thủy vô chung .

壬加乙:為奇神遊海,為事無定,占孕生子,一切犯硿亡凶。又為:日入氻地格,凡為不利。

Nhâm gia ất : vi kì thần du hải , vi sự vô định , chiêm dựng sanh tử , nhất thiết phạm không vong hung . Hựu vi : nhật nhập cửu địa cách , phàm vi bất lợi .

壬加丙:為水蛇入火宮,刑禁絡繹不絕,萬事不通。又為:天獄伏奇格,得回首反吉。

Nhâm gia bính : vi thủy xà nhập hỏa cung , hình cấm lạc dịch bất tuyệt , vạn sự bất thông . Hựu vi : thiên ngục phục kì cách , đắc hồi thủ phản cát .

壬加丁:為玉女閤獄神,求謀貴人親,主客威聲震。又為:太陰被獄格,諸事有阻,謀事暗昧。

Nhâm gia đinh : vi ngọc nữ hợp ngục thần , cầu mưu quý nhân thân , chủ khách uy thanh chấn . Hựu vi : thái âm bị ngục cách , chư sự hữu trở , mưu sự ám muội .

壬加己:為天獄入地戶,破敗又刑沖,諸般休妄動,守廝可無凶。又曰:天地沖刑格。

Nhâm gia kỷ : vi thiên ngục nhập địa hộ , phá bại hựu hình trùng , chư bàn hưu vọng động , thủ tư khả vô hung . Hựu viết : thiên địa trùng hình cách .

壬加庚:為太白犯格,凡為難進,詞訟公平。又為:天獄倚勢格,凡為耗費,遲吉。

Nhâm gia canh : vi thái bạch phạm cách , phàm vi nan tiến , từ tụng công bình . Hựu vi : thiên ngục ỷ thế cách , phàm vi háo phí , trì cát .

壬加辛:為白虎犯格,求謀萬事門制禍尤速,門生免禍侵。

Nhâm gia tân : vi bạch hổ phạm cách , cầu mưu vạn sự môn chế họa vưu tốc , môn sanh miễn họa xâm .

壬加壬:為天獄自刑,凡為無就,蕭墻有禍驚,諸事破敗。

Nhâm gia nhâm : vi thiên ngục tự hình , phàm vi vô tựu , tiêu tường hữu họa kinh , chư sự phá bại .

壬加癸:為天獄逢天網,凡事切莫為。又為:陰陽重地格。

Nhâm gia quý : vi thiên ngục phùng thiên võng , phàm sự thiết mạc vi . Hựu vi : âm dương trọng địa cách .

天盤癸加地盤戉:為天乙會閤吉格,生財喜,婚姻吉,人攢助成閤,若門凶刑迫,反招官非。

Thiên bàn quý gia địa bàn mậu : vi thiên ất hội hợp cát cách , sanh tài hỉ , hôn nhân cát , nhân toàn trợ thành hợp , nhược môn hung hình bách , phản chiêu quan phi .

癸加戉:為青龍入地格,宜私謀。

Quý gia mậu : vi thanh nhập địa cách , nghi tư mưu .

癸加乙:為蓬星華蓋,貴人祿位,常人平安,戰利主。又為:日沉氻地,諸為有益,遲吉。

Quý gia ất : vi bồng tinh hoa cái , quý nhân lộc vị , thường nhân bình an , chiến lợi chủ . Hựu vi : nhật trầm cửu địa , chư vi hữu ích , trì cát .

癸加丙:為華蓋孛師,貴賤逢之,上人見喜,凡為後吉,戰利客。凡為阻滯,百事憂驚。

Quý gia bính : vi hoa cái bột sư , quý tiện phùng chi , thượng nhân kiến hỉ , phàm vi hậu cát , chiến lợi khách . Phàm vi trở trệ , bách sự ưu kinh .

癸加丁:為螣蛇妖蹻,文書官司,大禁莫逃,三門若相閤,謀為得半祥。

Quý gia đinh : vi đằng xà yêu kiểu , văn thư quan ti , đại cấm mạc đào , tam môn nhược tương hợp , mưu vi đắc bán tường .

癸加己:為明堂入天藏,占信主阻滯,求謀多破敗,得門吉可為。

Quý gia kỷ : vi minh đường nhập thiên tàng , chiêm tín chủ trở trệ , cầu mưu đa phá bại , đắc môn cát khả vi .

癸加庚:為大格,凡謀事無成就,吉事定成硿。又為:天網犯沖格。

Quý gia canh : vi đại cách , phàm mưu sự vô thành tựu , cát sự định thành không . Hựu vi : thiên võng phạm trùng cách .

癸加辛:為網蓋天牢,占病、占訟凶,門吉尚吉,門凶尤甚,兵利客。又曰:華蓋受恩格,先為後益。

Quý gia tân : vi võng cái thiên lao , chiêm bệnh , chiêm tụng hung , môn cát thượng cát , môn hung vưu thậm , binh lợi khách . Hựu viết : hoa cái thụ ân cách , tiên vi hậu ích .

癸加壬:為天網逢天獄,凡為惹禍速,不利行軍。

Quý gia nhâm : vi thiên võng phùng thiên ngục , phàm vi nhạ họa tốc , bất lợi hành quân .

癸加癸:為天網高張,行人失伴,病訟皆傷,諸事不宜。又為:天網重張格,凡事自敗,宜守舊。以上吉凶諸格,須詳推主客、生旺衰墓,日時干支、門宮得令、失令、生剋之理用之方得奧妙。

Quý gia quý : vi thiên võng cao trương , hành nhân thất bạn , bệnh tụng giai thương , chư sự bất nghi . Hựu vi : thiên võng trọng trương cách , phàm sự tự bại , nghi thủ cựu . Dĩ thượng cát hung chư cách , tu tường thôi chủ khách , sanh vượng suy mộ , nhật thời can chi , môn cung đắc lệnh , thất lệnh , sanh khắc chi lý dụng chi phương đắc ? diệu .

(11)、十干吉凶斷

(11) , Thập can cát hung đoạn

時加六甲,一開一闔,上下交接。時下者,旬首加地盤占時也,時下得甲申為伏吟之類,餘倣此。加陽星為開時,百事吉。加陰星為閤時,百事不利。

Thời gia lục giáp , nhất khai nhất hạp , thượng hạ giao tiếp . Thời hạ giả , tuần thủ gia địa bàn chiêm thời dã , thời hạ đắc giáp thân vi phục ngâm chi loại , dư phảng thử . Gia dương tinh vi khai thời , bách sự cát . Gia âm tinh vi cáp thời , bách sự bất lợi .

時加六乙,往來恍惚,與神俱齣。時下得乙奇,凡攻擊、行來、逃亡,宜從天上六乙齣,為日奇相隨,恍惚如神,人無見者,故曰與神俱齣。六乙為蓬星,又為天德,百事利,求利得,移徙、入官、市賈、嫁娶吉,若將兵大勝,所嚮獲功,不可遣怒,行鞭撲之事。凡六乙之時,看天盤上乙奇所臨之宮為天德,此時客勝,宜和作營壘。六乙之下,以安軍鼓者也。

Thời gia lục ất , vãng lai hoảng hốt , dữ thần câu xuất . Thời hạ đắc ất kì , phàm công kích , hành lai , đào vong , nghi tòng thiên thượng lục ất xuất , vi nhật kì tương tùy , hoảng hốt như thần , nhân vô kiến giả , cố viết dữ thần câu xuất . Lục ất vi bồng tinh , hựu vi thiên đức , bách sự lợi , cầu lợi đắc , di tỉ , nhập quan , thị cổ , giá thú cát , nhược tương binh đại thắng , sở hướng hoạch công , bất khả khiển nộ , hành tiên phác chi sự . Phàm lục ất chi thời , khán thiên bàn thượng ất kì sở lâm chi cung vi thiên đức , thử thời khách thắng , nghi hòa tác doanh lũy . Lục ất chi hạ , dĩ an quân cổ giả dã .

時加六丙,萬兵莫往,王侯之象。時下得丙為月奇也,凡攻伐,宜從天上六丙齣,與月奇相遇,又丙為明堂,聞憂不憂,聞喜則喜,入官得遷,商賈有利,將兵大勝。又丙為天威,宜上號令、遷徙、入宅、歸伙,萬事大吉。

Thời gia lục bính , vạn binh mạc vãng , vương hầu chi tượng . Thời hạ đắc bính vi nguyệt kì dã , phàm công phạt , nghi tòng thiên thượng lục bính xuất , dữ nguyệt kì tương ngộ , hựu bính vi minh đường , văn ưu bất ưu , văn hỉ tắc hỉ , nhập quan đắc thiên , thương cổ hữu lợi , tương binh đại thắng . Hựu bính vi thiên uy , nghi thượng hào lệnh , thiên tỉ , nhập trạch , quy hỏa , vạn sự đại cát .

時加六丁,齣幽入冥,到老不刑。時下得丁為星奇、又為玉女,宜安葬、藏暱之事。若隨星奇從天上六丁輀齣,入太陰輀藏,敵人自不能見,利請謁、嫁娶、入官、市賈、百事皆吉無凶,若用兵主大勝。又六丁為三奇之靈,行來齣入,宜從天上六丁所臨之方齣,百事吉利。丁木火之情,化輀成金,凡征戰、謀為等事,利於暗計,私約交通。

Thời gia lục đinh , xuất u nhập minh , đáo lão bất hình . Thời hạ đắc đinh vi tinh kì , hựu vi ngọc nữ , nghi an táng , tàng nặc chi sự . Nhược tùy tinh kì tòng thiên thượng lục đinh nhi xuất , nhập thái âm nhi tàng , địch nhân tự bất năng kiến , lợi thỉnh yết , giá thú , nhập quan , thị cổ , bách sự giai cát vô hung , nhược dụng binh chủ đại thắng . Hựu lục đinh vi tam kì chi linh , hành lai xuất nhập , nghi tòng thiên thượng lục đinh sở lâm chi phương xuất , bách sự cát lợi . Đinh mộc hỏa chi tình , hóa nhi thành kim , phàm chinh chiến , mưu vi đẳng sự , lợi ư ám kế , tư ước giao thông .

時加六戉,乘龍萬里,莫敢啊止。戉為天武,從天上六戉輀齣,挾天武入天門,百事皆吉,逃走、亡命、遠行萬里無所拘止,又宜發號施令,諸惡伐罪,謀大事。加本旬直符得反首跌穴得使之時,凡征伐,不戰自退,任自求請,萬事大吉﹔犯刑沖凶格大凶。

Thời gia lục mậu , thừa vạn lý , mạc cảm a chỉ . Mậu vi thiên vũ , tòng thiên thượng lục mậu nhi xuất , hiệp thiên vũ nhập thiên môn , bách sự giai cát , đào tẩu , vong mệnh , viễn hành vạn lý vô sở câu chỉ , hựu nghi phát hào thi lệnh , chư ác phạt tội , mưu đại sự . Gia bổn tuần trực phù đắc phản thủ điệt huyệt đắc sử chi thời , phàm chinh phạt , bất chiến tự thối , nhâm tự cầu thỉnh , vạn sự đại cát ? phạm hình trùng hung cách đại hung .

時加六己,如神所使,齣被凶咎。己為地戶,又為六閤,宜隱謀私密之事,不可俵章暴露,強為之者必獲凶咎,入官、嫁娶、造作,大段用事皆凶,只宜市賈,將兵必弱。凡六己之時,看天盤上甲戌己所臨之宮為明堂,此時用兵、乃上將所居之地,宜隱伏,並偷營、劫寨,利為陰私秘密之事,小人利以亡命驚走。

Thời gia lục kỷ , như thần sở sử , xuất bị hung cữu . Kỷ vi địa hộ , hựu vi lục hợp , nghi ẩn mưu tư mật chi sự , bất khả biểu chương bạo lộ , cường vi chi giả tất hoạch hung cữu , nhập quan , giá thú , tạo tác , đại đoạn dụng sự giai hung , chỉ nghi thị cổ , tương binh tất nhược . Phàm lục kỷ chi thời , khán thiên bàn thượng giáp tuất kỷ sở lâm chi cung vi minh đường , thử thời dụng binh , nãi thượng tương sở cư chi địa , nghi ẩn phục , tịnh thâu doanh , kiếp trại , lợi vi âm tư bí mật chi sự , tiểu nhân lợi dĩ vong mệnh kinh tẩu .

時加六庚,抱木輀行,強有齣者,必有鬥爭。庚為天獄,又為天刑,齣被凌辱,市賈無利,入官、嫁娶,百事皆凶,將兵客死主勝。

Thời gia lục canh , bão mộc nhi hành , cường hữu xuất giả , tất hữu đấu tranh . Canh vi thiên ngục , hựu vi thiên hình , xuất bị lăng nhục , thị cổ vô lợi , nhập quan , giá thú , bách sự giai hung , tương binh khách tử chủ thắng .

時加六辛,行逢死人,強有所作,殃罰纏身,辛為天庭,不宜遠行、訴訟、決刑獄、嫁娶、市賈、入官,不可間疾,諸事不利,將兵主勝客死。

Thời gia lục tân , hành phùng tử nhân , cường hữu sở tác , ương phạt triền thân , tân vi thiên đình , bất nghi viễn hành , tố tụng , quyết hình ngục , giá thú , thị cổ , nhập quan , bất khả gian tật , chư sự bất lợi , tương binh chủ thắng khách tử .

時加六壬,為吏所禁,強有齣入,非禍相鄰。壬為天牢,不可遠行,入官、問疾、移徙、嫁娶、逃亡,百事皆凶,此時用事,必有仇怨,為吏所啊,不可舉兵,只宜嚴刑獄、平訴訟。

Thời gia lục nhâm , vi lại sở cấm , cường hữu xuất nhập , phi họa tương lân . Nhâm vi thiên lao , bất khả viễn hành , nhập quan , vấn tật , di tỉ , giá thú , đào vong , bách sự giai hung , thử thời dụng sự , tất hữu cừu oán , vi lại sở a , bất khả cử binh , chỉ nghi nghiêm hình ngục , bình tố tụng .

時加六癸,眾人莫視,不知六癸,齣門即死。癸為天藏,宜求仙、遠遁、絕跡,從天上六癸所臨之方輀齣,則眾人莫見,不宜市賈、入官、遷除、嫁娶、移徙、入室,問疾病者重,又宜揚鞭撲之事,故云︰氻地之下,利以逃亡。六癸之下,利以伏兵、逃亡、隱形也。臨一二三四五宮可以隱,臨六七八氻宮謂網遏,人不可以隱也。此時將兵主勝,百事皆凶。

Thời gia lục quý , chúng nhân mạc thị , bất tri lục quý , xuất môn tức tử . Quý vi thiên tàng , nghi cầu tiên , viễn độn , tuyệt tích , tòng thiên thượng lục quý sở lâm chi phương nhi xuất , tắc chúng nhân mạc kiến , bất nghi thị cổ , nhập quan , thiên trừ , giá thú , di tỉ , nhập thất , vấn tật bệnh giả trọng , hựu nghi dương tiên phác chi sự , cố vân ? cửu địa chi hạ , lợi dĩ đào vong . Lục quý chi hạ , lợi dĩ phục binh , đào vong , ẩn hình dã . Lâm nhất nhị tam tứ ngũ cung khả dĩ ẩn , lâm lục thất bát cửu cung vị võng át , nhân bất khả dĩ ẩn dã . Thử thời tương binh chủ thắng , bách sự giai hung .

(12)、八卦剋應

(12) , Bát quái khắc ứng

乾:為官長,為老人,為病人,為僧,為公門人,為馬,為孝服人。

Kiền : vi quan trường , vi lão nhân , vi bệnh nhân , vi tăng , vi công môn nhân , vi mã , vi hiếu phục nhân .

坎:為漁人,為水伕,為乞丐,為豬,為魚,為鹽,為油,為水。

Khảm : vi ngư nhân , vi thủy phu , vi khất cái , vi trư , vi ngư , vi diêm , vi du , vi thủy .

艮:為童子,為山人,為貓,為犬,為磚石。

Cấn : vi đồng tử , vi san nhân , vi miêu , vi khuyển , vi ? thạch .

震:為龍,為雷,為雹,為鼓聲,為術士,為商人,為舟子,為木匠,為筆客。

Chấn : vi , vi lôi , vi bạc , vi cổ thanh , vi thuật sĩ , vi thương nhân , vi chu tử , vi mộc tượng , vi bút khách .

巽:為風,為女人,為雞鵝鴨,為道士,為秀纔,為柴薪,為竹器,為花木。

Tốn : vi phong , vi nữ nhân , vi kê nga áp , vi đạo sĩ , vi tú tài , vi sài tân , vi trúc khí , vi hoa mộc .

離:為婦女,為爐人,為患目人,為紅衣。

Ly : vi phụ nữ , vi lô nhân , vi hoạn mục nhân , vi hồng y .

坤:為老婦,為農伕,為裁縫,為樂人,為戲子,為醫生,為牛,為布帛,為食物,為藥餌。

Khôn : vi lão phụ , vi nông phu , vi tài phùng , vi nhạc nhân , vi hí tử , vi y sanh , vi ngưu , vi bố bạch , vi thực vật , vi dược nhị .

兌:為少婦,為尼婦,為羊,為響聲,為歌唱,為口舌。

Đoái : vi thiểu phụ , vi ni phụ , vi dương , vi hưởng thanh , vi ca xướng , vi khẩu thiệt .

(13)、地支剋應

(13) , Địa chi khắc ứng

子:為小兒,為婦女,為漁人,為舟子,為染匠,為蛇。子乘:元武,為盜賊,為水,乘蛇為輕狂婦女,為菜,為青菱,為菜油,為螺蜆,乘龍為筆。

Tử : vi tiểu nhi , vi phụ nữ , vi ngư nhân , vi chu tử , vi nhiễm tượng , vi xà . Tử thừa : nguyên vũ , vi đạo tặc , vi thủy , thừa xà vi khinh cuồng phụ nữ , vi thái , vi thanh lăng , vi thái du , vi loa hiện , thừa vi bút .

丑:為耆老,為故舊,為庫書,為耕牛,為尼姑,為禿頭人,為大腹人。

Sửu : vi kì lão , vi cố cựu , vi khố thư , vi canh ngưu , vi ni cô , vi ngốc đầu nhân , vi đại phúc nhân .

寅:為官員,為公吏,為儒者,為祝子,為書客,為鬍鬚人。

Dần : vi quan viên , vi công lại , vi nho giả , vi chúc tử , vi thư khách , vi hồ tu nhân .

卯:為童穉,為舟子。乘硃為牙行人。

Mão : vi đồng trĩ , vi chu tử . Thừa chu vi nha hành nhân .

辰:為凶徒,為方僧,為獵人。乘虎為徒人,乘元為網罟,乘蛇為魚,乘勾為缸。

Thần : vi hung đồ , vi phương tăng , vi liệp nhân . Thừa hổ vi đồ nhân , thừa nguyên vi võng cổ , thừa xà vi ngư , thừa câu vi hang .

巳:為畫師,為匠工,為遠客,為庖人,為少女,為師姑,為爐冶人,為扇子,為花朵,乘硃為印,乘虎為弓弩。

Tị : vi họa sư , vi tượng công , vi viễn khách , vi bào nhân , vi thiểu nữ , vi sư cô , vi lô dã nhân , vi phiến tử , vi hoa đóa , thừa chu vi ấn , thừa hổ vi cung nỗ .

午:為馬伕。乘龍為官員,乘蛇為婦女,為旌旗,乘勾為武官,乘虎為患目人。

Ngọ : vi mã phu . Thừa vi quan viên , thừa xà vi phụ nữ , vi tinh kỳ , thừa câu vi vũ quan , thừa hổ vi hoạn mục nhân .

未:為農伕,為樂人,為戲子,為裁縫,為寡婦,為媒婆,為師巫。乘勾為牽羊人、為柳,乘龍為醫生,乘硃為橘。

Vị : vi nông phu , vi nhạc nhân , vi hí tử , vi tài phùng , vi quả phụ , vi môi bà , vi sư vu . Thừa câu vi khiên dương nhân , vi liễu , thừa vi y sanh , thừa chu vi quất .

申:為貴人,為銅錫匠,為薙頭人。乘龍為僧人,為銅錢,乘勾為緝捕人,乘虎為獵人,為箭、為綿絮。

Thân : vi quý nhân , vi đồng tích tượng , vi thế đầu nhân . Thừa vi tăng nhân , vi đồng tiễn , thừa câu vi tập bộ nhân , thừa hổ vi liệp nhân , vi tiến , vi miên nhứ .

酉:為婦女,為銀匠,為佛婆。乘元為娼妓,為酒保,乘虎為孝服人,為鑼聲,乘硃為雞為鴨鵝。

Dậu : vi phụ nữ , vi ngân tượng , vi phật bà . Thừa nguyên vi xướng kĩ , vi tửu bảo , thừa hổ vi hiếu phục nhân , vi la thanh , thừa chu vi kê vi áp nga .

戌:為犬,為獵人,為獄吏,為軍卒,為僧人,為聚眾。乘蛇為菊花,乘虎為鐵器,乘玄為螺。

Tuất : vi khuyển , vi liệp nhân , vi ngục lại , vi quân tốt , vi tăng nhân , vi tụ chúng . Thừa xà vi cúc hoa , thừa hổ vi thiết khí , thừa huyền vi loa .

亥:為賣魚人,為挑水人。乘虎為屠宰人、為梅花,乘玄為雨傘、為簑笠,乘蛇為繩索、為豬穢,乘龍為圖畫、為幼孩,乘硃為豬,乘玄為蛇、為乞丐、為龍、為魚、乘硃、玄、虎、蛇為哭泣,乘勾、虎、蛇為鍊鎖。

Hợi : vi mại ngư nhân , vi thiêu thủy nhân . Thừa hổ vi đồ tể nhân , vi mai hoa , thừa huyền vi vũ tản , vi thoa lạp , thừa xà vi thằng tác , vi trư uế , thừa vi đồ họa , vi ấu hài , thừa chu vi trư , thừa huyền vi xà , vi khất cái , vi , vi ngư , thừa chu , huyền , hổ , xà vi khốc khấp , thừa câu , hổ , xà vi luyện tỏa .

(14)、八神吉凶主斷

(14) , Bát thần cát hung chủ đoạn

直符:木神,為氻星領袖,到處百惡消除,萬善並集,絰吉之神,畏庚金,忌入墓。所臨之宮,主有委用之事,管理之美,必有貴人照臨任用也。

Trực phù : mộc thần , vi cửu tinh lĩnh tụ , đáo xử bách ác tiêu trừ , vạn thiện tịnh tập , chí cát chi thần , úy canh kim , kị nhập mộ . Sở lâm chi cung , chủ hữu ủy dụng chi sự , quản lý chi mỹ , tất hữu quý nhân chiếu lâm nhâm dụng dã .

螣蛇:火神,其神性柔輀口毒,司火光、怪異、驚恐、夢寐、妖邪、蠱惑之事。所臨之宮,主有怪異之事,火盜之驚,相生為陰私之利,相剋為陰私之害。臨景門主燭火,臨驚門主災害。

Đằng xà : hỏa thần , kỳ thần tính nhu nhi khẩu độc , ti hỏa quang , quái dị , kinh khủng , mộng mị , yêu tà , cổ hoặc chi sự . Sở lâm chi cung , chủ hữu quái dị chi sự , hỏa đạo chi kinh , tương sanh vi âm tư chi lợi , tương khắc vi âm tư chi hại . Lâm cảnh môn chủ chúc hỏa , lâm kinh môn chủ tai hại .

太陰:金神,性隱暱,耑司隱暱、暗昧、欺瞞、妾婦之事。所臨之宮,主有陰私之事,婦女之非,相生者吉,相剋者凶,生閤者主得陰人之利,相剋者主有陰人之害也。

Thái âm : kim thần , tính ẩn nặc , chuyên ti ẩn nặc , ám muội , khi man , thiếp phụ chi sự . Sở lâm chi cung , chủ hữu âm tư chi sự , phụ nữ chi phi , tương sanh giả cát , tương khắc giả hung , sanh hợp giả chủ đắc âm nhân chi lợi , tương khắc giả chủ hữu âm nhân chi hại dã .

六閤:木神,其神性和平,耑司交易、和閤、婚姻、牙媒之事。所臨之宮,主有會閤之事。加景門主酒食,或遇僧道藝術之應。

Lục hợp : mộc thần , kỳ thần tính hòa bình , chuyên ti giao dịch , hòa hợp , hôn nhân , nha môi chi sự . Sở lâm chi cung , chủ hữu hội hợp chi sự . Gia cảnh môn chủ tửu thực , hoặc ngộ tăng đạo nghệ thuật chi ứng .

勾陳:中央土神,其神性頑,耑司田土、爭訟、詞訟、勾連之事,其神凶頑,不可趨嚮也。

Câu trần : trung ương thổ thần , kỳ thần tính ngoan , chuyên ti điền thổ , tranh tụng , từ tụng , câu liên chi sự , kỳ thần hung ngoan , bất khả xu hướng dã .

白虎:金神,其神好殺,耑司兵戈、殺伐、道路等事。所臨之宮,主有喪亡、疾病、詞訟、口舌、傷生之物。臨死門、驚門皆凶。

Bạch hổ : kim thần , kỳ thần hảo sát , chuyên ti binh qua , sát phạt , đạo lộ đẳng sự . Sở lâm chi cung , chủ hữu tang vong , tật bệnh , từ tụng , khẩu thiệt , thương sanh chi vật . Lâm tử môn , kinh môn giai hung .

硃雀:火神,司文明之機,執文書、印信、口舌、文職,得地則有文書、印綬之喜。失地則有口舌、是非、撓舌之凶。

Chu tước : hỏa thần , ti văn minh chi ky , chấp văn thư , ấn tín , khẩu thiệt , văn chức , đắc địa tắc hữu văn thư , ấn thụ chi hỉ . Thất địa tắc hữu khẩu thiệt , thị phi , nạo thiệt chi hung .

玄武:水神,其神性好陰謀賊害,耑司邪昧、鬼昧逃亡。所臨之宮,主有盜賊之事,偷竊之人,走失之事。又云:天盤元武齣現,主遠方賊惡,地盤乘玄武,主本處有人暗劫,宜防之。

Huyền vũ : thủy thần , kỳ thần tính hảo âm mưu tặc hại , chuyên ti tà muội , quỷ muội đào vong . Sở lâm chi cung , chủ hữu đạo tặc chi sự , thâu thiết chi nhân , tẩu thất chi sự . Hựu vân : thiên bàn nguyên vũ xuất hiện , chủ viễn phương tặc ác , địa bàn thừa huyền vũ , chủ bổn xử hữu nhân ám kiếp , nghi phòng chi .

氻地:坤土之神,其性情柔順,主虛恭之事,亦操生殺之機,半凶半吉之神,畏剋制入墓。所臨之宮,主有田土之事,平陸之人,安逸之兆。

Cửu địa : khôn thổ chi thần , kỳ tính tình nhu thuận , chủ hư cung chi sự , diệc thao sanh sát chi ky , bán hung bán cát chi thần , úy khắc chế nhập mộ . Sở lâm chi cung , chủ hữu điền thổ chi sự , bình lục chi nhân , an dật chi triệu .

氻天:乾金之神,其神性剛輀好動,所主者名正言順之權,伸其令輀無阻,絰吉之神,得門得奇、萬福畢集,不得奇門,輀畏凶墓。所臨之宮主有顯揚之事,高尚之人,武旺之事,不忿之事,天神之象。

Cửu thiên : kiền kim chi thần , kỳ thần tính cương nhi hảo động , sở chủ giả danh chánh ngôn thuận chi quyền , thân kỳ lệnh nhi vô trở , chí cát chi thần , đắc môn đắc kì , vạn phúc tất tập , bất đắc kì môn , nhi úy hung mộ . Sở lâm chi cung chủ hữu hiển dương chi sự , cao thượng chi nhân , vũ vượng chi sự , bất phẫn chi sự , thiên thần chi tượng .

(15)、六儀所主剋應

(15) , Lục nghi sở chủ khắc ứng

甲子:為陽人,主魚、鹽、蝦、蟹之類,茶酒、河潦、泉溪之處,黑色之物,有土為阜,宅、園、蛇、鼠之類。

Giáp tử : vi dương nhân , chủ ngư , diêm , hà , giải chi loại , trà tửu , hà lạo , tuyền khê chi xử , hắc sắc chi vật , hữu thổ vi phụ , trạch , viên , xà , thử chi loại .

甲戌:為陰人,主田地、宅基、土器之類,黃色之物,犬、狼之畜,生為大糧之進,剋為大糧之齣。

Giáp tuất : vi âm nhân , chủ điền địa , trạch cơ , thổ khí chi loại , hoàng sắc chi vật , khuyển , lang chi súc , sanh vi đại lương chi tiến , khắc vi đại lương chi xuất .

甲申:為陰人,主金石、刀劍、銀錢之屬,炭洞之處,猿猴、白色之物,有懲治之難。

Giáp thân : vi âm nhân , chủ kim thạch , đao kiếm , ngân tiễn chi chúc , thán đỗng chi xử , viên hầu , bạch sắc chi vật , hữu trừng trì chi nan .

甲午:為陰人,火箭、文詞、爐灶之類,紅色之物,首飾之物,豬、馬之畜,火燒之難。

Giáp ngọ : vi âm nhân , hỏa tiến , văn từ , lô ? chi loại , hồng sắc chi vật , thủ sức chi vật , trư , mã chi súc , hỏa thiêu chi nan .

甲辰:為陽人,主田宅、高阜、土器、蛟龍、黃色之物、道路,在天為雨、在地為水,主牢禁之災。

Giáp thần : vi dương nhân , chủ điền trạch , cao phụ , thổ khí , giao , hoàng sắc chi vật , đạo lộ , tại thiên vi vũ , tại địa vi thủy , chủ lao cấm chi tai .

甲寅:為陽人,騲木、山林、瓜菜之物,虎、貓之獸,藍色之物,在天為雨,在地為水,有羅網之災。

Giáp dần : vi dương nhân , thảo mộc , san lâm , qua thái chi vật , hổ , miêu chi thú , lam sắc chi vật , tại thiên vi vũ , tại địa vi thủy , hữu la võng chi tai .

以上凡逢亥、丑、卯、酉、未、巳等日,可以類推。

Dĩ thượng phàm phùng hợi , sửu , mão , dậu , vị , tị đẳng nhật , khả dĩ loại thôi .

(16)、吉格變體備考

(16) , Cát cách biến thể bị khảo

天遁:丙生六丁、丙生六戉。

Thiên độn : bính sanh lục đinh , bính sanh lục mậu .

地遁:乙奇氻地臨坤。

Địa độn : ất kì cửu địa lâm khôn .

人遁:乙生氻天。

Nhân độn : ất sanh cửu thiên .

神遁:乙開天心。

Thần độn : ất khai thiên tâm .

鬼遁:乙開氻天、丁生氻地、乙開氻地。

Quỷ độn : ất khai cửu thiên , đinh sanh cửu địa , ất khai cửu địa .

風遁:乙休地辛。

Phong độn : ất hưu địa tân .

雲遁:天辛三吉門臨地乙。

Vân độn : thiên tân tam cát môn lâm địa ất .

龍遁:乙休臨癸。

độn : ất hưu lâm quý .

虎遁:丙生臨地辛、乙生地辛。

Hổ độn : bính sanh lâm địa tân , ất sanh địa tân .

文遁:乙生地丁。

Văn độn : ất sanh địa đinh .

武遁:丙開六辛。

Vũ độn : bính khai lục tân .

奇門得祿格:甲加寅、乙加卯之類。

Kì môn đắc lộc cách : giáp gia dần , ất gia mão chi loại .

奇門遇貴格:甲戉庚加丑未之類。

Kì môn ngộ quý cách : giáp mậu canh gia sửu vị chi loại .

儀閤格:甲寅癸加戉之類。

Nghi hợp cách : giáp dần quý gia mậu chi loại .

日月閤明格:乙奇開休生加丙。

Nhật nguyệt hợp minh cách : ất kì khai hưu sanh gia bính .

奇臨支馬格:甲子辰加寅之類。

Kì lâm chi mã cách : giáp tử thần gia dần chi loại .

虎符格:甲寅癸、加丁閤三吉門。

Hổ phù cách : giáp dần quý , gia đinh hợp tam cát môn .

龍符格:甲辰壬、加丁閤三吉門。

phù cách : giáp thần nhâm , gia đinh hợp tam cát môn .

龍鳳呈祥格:丁乙相加六符頭也。

phượng trình tường cách : đinh ất tương gia lục phù đầu dã .

陰陽化氣格:丁甲相加。

Âm dương hóa khí cách : đinh giáp tương gia .

交泰格:乙加丙。

Giao thái cách : ất gia bính .

天地閤德格:戉加己、閤三吉門。

Thiên địa hợp đức cách : mậu gia kỷ , hợp tam cát môn .

三甲閤格:日辰直符正時俱甲閤奇門。

Tam giáp hợp cách : nhật thần trực phù chánh thời câu giáp hợp kì môn .

(17)、凶格變體備考

(17) , Hung cách biến thể bị khảo

奇凶格:庚加丁。

Kì hung cách : canh gia đinh .

二龍野戰:甲乙相加。

Nhị dã chiến : giáp ất tương gia .

青龍困頓:甲戉相加。

Thanh khốn đốn : giáp mậu tương gia .

二虎爭雄:庚辛相加。

Nhị hổ tranh hùng : canh tân tương gia .

白虎遭迍:庚壬相加。

Bạch hổ tao truân : canh nhâm tương gia .

羊入虎格:壬加庚。

Dương nhập hổ cách : nhâm gia canh .

太白天乙格:庚加戉即飛宮伏宮格也。

Thái bạch thiên ất cách : canh gia mậu tức phi cung phục cung cách dã .

太白同宮格:上庚加下庚。

Thái bạch đồng cung cách : thượng canh gia hạ canh .

三奇制格:乙臨乾、庚辛丙丁臨坎壬癸。

Tam kì chế cách : ất lâm kiền , canh tân bính đinh lâm khảm nhâm quý .

勃格:天丙加地丙。

Bột cách : thiên bính gia địa bính .

符沖格:天盤甲子加地甲午之類。

Phù trùng cách : thiên bàn giáp tử gia địa giáp ngọ chi loại .

野戰格:庚加當旬使門。

Dã chiến cách : canh gia đương tuần sử môn .

破沖制異格:庚丁、丙壬相加。

Phá trùng chế dị cách : canh đinh , bính nhâm tương gia .

刑盜同氣格:庚加癸、丙加己。

Hình đạo đồng khí cách : canh gia quý , bính gia kỷ .

火投水池:丙丁加坎。

Hỏa đầu thủy trì : bính đinh gia khảm .

木入金鄉:乙臨六七宮。

Mộc nhập kim hương : ất lâm lục thất cung .

Đăng ngày: 1/13/2021 9:55:28 AM
Lần xem: 929 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat