Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,213
Tất cả: 15,448,132
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)

奇門遁甲統宗大佺【三】奇門遁甲統宗大佺【三】

Kì môn độn giáp thống tông đại toàn [ tam ] kì môn độn giáp thống tông đại toàn [ tam ]

【林育名大師】

[ Lâm dục danh đại sư ]

本篇目錄:玄機賦上、玄機賦中、玄機賦下

Bổn thiên mục lục : huyền ky phú thượng , huyền ky phú trung , huyền ky phú hạ

六閤開兮雷電驚,兵宜守險計謀傾,客自吳來謀可用,主防副將奪權爭,客利固守犯天真,捕捉賊勇反遭擒。

? Lục hợp khai hề lôi điện kinh , binh nghi thủ hiểm kế mưu khuynh , khách tự ngô lai mưu khả dụng , chủ phòng phó tương đoạt quyền tranh , khách lợi cố thủ phạm thiên chân , bộ tróc tặc dũng phản tao cầm .

六閤會開門,主天時寒露節,多有雷聲,若在春時雷起。行兵則百人守險,萬伕難敵,宜用計以破之。有客從吳中來,多齣奇計,宜重用之。主將有副將爭權謀害,不宜進兵。客將天地不交,四時不順,可守不可攻。捕捉則其人甚勇,捕之反受傷。

Lục hợp hội khai môn , chủ thiên thời hàn lộ tiết , đa hữu lôi thanh , nhược tại xuân thời lôi khởi . Hành binh tắc bách nhân thủ hiểm , vạn phu nan địch , nghi dụng kế dĩ phá chi . Hữu khách tòng ngô trung lai , đa xuất kì kế , nghi trọng dụng chi . Chủ tương hữu phó tương tranh quyền mưu hại , bất nghi tiến binh . Khách tương thiên địa bất giao , tứ thời bất thuận , khả thủ bất khả công . Bộ tróc tắc kỳ nhân thậm dũng , bộ chi phản thụ thương .

白虎家休天即晴,行兵前路有虛驚,切莫縱兵防中計,百人奮勇敢先登,主將謀為皆不遂,客軍利戰莫安營,捕捉娼家不可擒。

? Bạch hổ gia hưu thiên tức tình , hành binh tiền lộ hữu hư kinh , thiết mạc túng binh phòng trung kế , bách nhân phấn dũng cảm tiên đăng , chủ tương mưu vi giai bất toại , khách quân lợi chiến mạc an doanh , bộ tróc xướng gia bất khả cầm .

白虎會休門,主天時有雨,一日即晴。行兵則有虛驚,若縱兵擄掠,則中敵計,宜愼之。營盤中有百人奮勇敢前效死,宜從。主將謀不成,求不遂。客將利戰不利守。捕捉則有一騲頭姓人在娼家飲酒,不利不可捉。

Bạch hổ hội hưu môn , chủ thiên thời hữu vũ , nhất nhật tức tình . Hành binh tắc hữu hư kinh , nhược túng binh lỗ lược , tắc trung địch kế , nghi thận chi . Doanh bàn trung hữu bách nhân phấn dũng cảm tiền hiệu tử , nghi tòng . Chủ tương mưu bất thành , cầu bất toại . Khách tương lợi chiến bất lợi thủ . Bộ tróc tắc hữu nhất thảo đầu tính nhân tại xướng gia ẩm tửu , bất lợi bất khả tróc .

白虎加生天即霽,午後巽風三日止,行兵險阻破東方,處士談玄心莫喜,主將貴謀休浪戰,客軍防燒錙糧地,捕捉火攻大得利。

? Bạch hổ gia sanh thiên tức tễ , ngọ hậu tốn phong tam nhật chỉ , hành binh hiểm trở phá đông phương , xử sĩ đàm huyền tâm mạc hỉ , chủ tương quý mưu hưu lãng chiến , khách quân phòng thiêu ? lương địa , bộ tróc hỏa công đại đắc lợi .

白虎會生門,主天時晴,午後有東南風起,三日方止。行兵則有險阻峻小,可從東方破之,有處士著青衣絰,談修玄門事,不可用。主將謀之在我,成之在天,不可強進。客將東南方有火星起,防燒糧食之災。捕捉則有一將守水道,可用火攻之。

Bạch hổ hội sanh môn , chủ thiên thời tình , ngọ hậu hữu đông nam phong khởi , tam nhật phương chỉ . Hành binh tắc hữu hiểm trở tuấn tiểu , khả tòng đông phương phá chi , hữu xử sĩ trứ thanh y chí , đàm tu huyền môn sự , bất khả dụng . Chủ tương mưu chi tại ngã , thành chi tại thiên , bất khả cường tiến . Khách tương đông nam phương hữu hỏa tinh khởi , phòng thiêu lương thực chi tai . Bộ tróc tắc hữu nhất tương thủ thủy đạo , khả dụng hỏa công chi .

虎傷若得丁奇會,坎主風雷奇不晦,齣兵顛險勢堪贏,敵將真降情不詭,主宜嚴厲不宜寬,客將驕盈事機退,捕捉急迫翻有悔。

? Hổ thương nhược đắc đinh kì hội , khảm chủ phong lôi kì bất hối , xuất binh điên hiểm thế kham doanh , địch tương chân hàng tình bất quỷ , chủ nghi nghiêm lệ bất nghi khoan , khách tương kiêu doanh sự ky thối , bộ tróc cấp bách phiên hữu hối .

白虎會傷門,主天時有丁奇加坎宮,定有風雨雷電,無奇天晴。行兵則前有虎山龍嶺,皆兵馬齣入之所,可破。有敵將來降,是真情宜收之。主將宜威嚴用殺戮,不宜放釋罪人,放釋即禍生肘腋。客將好勝,謀事多不成。捕捉則待其人再回可獲,急則反去不獲。

Bạch hổ hội thương môn , chủ thiên thời hữu đinh kì gia khảm cung , định hữu phong vũ lôi điện , vô kì thiên tình . Hành binh tắc tiền hữu hổ san lĩnh , giai binh mã xuất nhập chi sở , khả phá . Hữu địch tương lai hàng , thị chân tình nghi thu chi . Chủ tương nghi uy nghiêm dụng sát lục , bất nghi phóng thích tội nhân , phóng thích tức họa sanh trửu dịch . Khách tương hảo thắng , mưu sự đa bất thành . Bộ tróc tắc đãi kỳ nhân tái hồi khả hoạch , cấp tắc phản khứ bất hoạch .

白虎加杜霧大惡,霉收風起陽光作,行兵守險勿輕狂,敵有文書稱主客,主將屯兵防陣亡,客軍鼠鬥牛翻卻,捕捉艮山小橋獲。

? Bạch hổ gia đỗ vụ đại ác , môi thu phong khởi dương quang tác , hành binh thủ hiểm vật khinh cuồng , địch hữu văn thư xưng chủ khách , chủ tương truân binh phòng trận vong , khách quân thử đấu ngưu phiên khước , bộ tróc cấn san tiểu kiều hoạch .

白虎會杜門,主天時有大霧,多霉風起則晴。行兵則有人固守隘口,不可輕進,有使客將文書絰,得佳音。主帥齣師陣亡,宜守不宜進,客將牛鼠相鬥,牛傷鼠無恙,午未日有信。捕捉則在東北方山下有小橋處,逃避可捉。

Bạch hổ hội đỗ môn , chủ thiên thời hữu đại vụ , đa môi phong khởi tắc tình . Hành binh tắc hữu nhân cố thủ ải khẩu , bất khả khinh tiến , hữu sử khách tương văn thư chí , đắc giai âm . Chủ suất xuất sư trận vong , nghi thủ bất nghi tiến , khách tương ngưu thử tương đấu , ngưu thương thử vô dạng , ngọ vị nhật hữu tín . Bộ tróc tắc tại đông bắc phương san hạ hữu tiểu kiều xử , đào tị khả tróc .

白虎加景天心閤,時雨時晴三日歇,行兵拏伏宜往北,營中心膂生反覆,主將色迷用怒激,客將利亥子丑殺,捕自來降何用縛。

? Bạch hổ gia cảnh thiên tâm hợp , thời vũ thời tình tam nhật hiết , hành binh noa phục nghi vãng bắc , doanh trung tâm lữ sanh phản phúc , chủ tương sắc mê dụng nộ kích , khách tương lợi hợi tử sửu sát , bộ tự lai hàng hà dụng phược .

白虎會景門,得天心星絰,時雨時晴,三日後方大晴。行兵則中途有拏來伏,宜往北方輀進,本營中有腹心人反覆,不可同事,宜防之。主將被女色迷戀,不肯齣征,以怒激之方行。客將亥子日齣兵利,丑日亡,捕捉則三日後其人自來降,不必去捉。

Bạch hổ hội cảnh môn , đắc thiên tâm tinh chí , thời vũ thời tình , tam nhật hậu phương đại tình . Hành binh tắc trung đồ hữu noa lai phục , nghi vãng bắc phương nhi tiến , bổn doanh trung hữu phúc tâm nhân phản phúc , bất khả đồng sự , nghi phòng chi . Chủ tương bị nữ sắc mê luyến , bất khẳng xuất chinh , dĩ nộ kích chi phương hành . Khách tương hợi tử nhật xuất binh lợi , sửu nhật vong , bộ tróc tắc tam nhật hậu kỳ nhân tự lai hàng , bất tất khứ tróc .

白虎加死黃雲乾,五日雨絰災星纏,行兵橋斷渡河擊,中途謀叛豈真然,主患偷營絰客防,可戰守襲寨難,捕人只在火房邊。

? Bạch hổ gia tử hoàng vân kiền , ngũ nhật vũ chí tai tinh triền , hành binh kiều đoạn độ hà kích , trung đồ mưu bạn khởi chân nhiên , chủ hoạn thâu doanh chí khách phòng , khả chiến thủ tập trại nan , bộ nhân chỉ tại hỏa phòng biên .

白虎會死門,主天時西北方有黃雲起,五日後有雨,有小災。行兵有水無橋,被敵所折,渡河擊之可勝,行絰中途有人謀叛,不可信也。主將於丑未日有刦營之殃,宜防之。客將地利人和,可戰可守,不宜襲人營寨。捕捉則在火房潛藏,宜急捉可獲。

Bạch hổ hội tử môn , chủ thiên thời tây bắc phương hữu hoàng vân khởi , ngũ nhật hậu hữu vũ , hữu tiểu tai . Hành binh hữu thủy vô kiều , bị địch sở chiết , độ hà kích chi khả thắng , hành chí trung đồ hữu nhân mưu bạn , bất khả tín dã . Chủ tương ư sửu vị nhật hữu kiếp doanh chi ương , nghi phòng chi . Khách tương địa lợi nhân hòa , khả chiến khả thủ , bất nghi tập nhân doanh trại . Bộ tróc tắc tại hỏa phòng tiềm tàng , nghi cấp tróc khả hoạch .

白虎加驚門有異雲,三日狂風發屋驚,兵行有險不可進,君差良將丑未臨,主不勞兵得土地,客軍好戰勢將傾,捕惟獲信終難尋。

? Bạch hổ gia kinh môn hữu dị vân , tam nhật cuồng phong phát ốc kinh , binh hành hữu hiểm bất khả tiến , quân soa lương tương sửu vị lâm , chủ bất lao binh đắc thổ địa , khách quân hảo chiến thế tương khuynh , bộ duy hoạch tín chung nan tầm .

白虎會驚門,主天時午後有異雲鋪頂,三日後有狂風壞人房屋。行兵則前有凶險,不可輕進。朝中差委善將絰,在丑未日時應。主將可不勞兵刃破人城池,得人土地。客將甘戰不甘守,追逐之自敗。捕捉則有三五人同謀在東南方火燒山下,難捉,三日見信。

Bạch hổ hội kinh môn , chủ thiên thời ngọ hậu hữu dị vân phô đính , tam nhật hậu hữu cuồng phong hoại nhân phòng ốc . Hành binh tắc tiền hữu hung hiểm , bất khả khinh tiến . Triều trung soa ủy thiện tương chí , tại sửu vị nhật thời ứng . Chủ tương khả bất lao binh nhận phá nhân thành trì , đắc nhân thổ địa . Khách tương cam chiến bất cam thủ , truy trục chi tự bại . Bộ tróc tắc hữu tam ngũ nhân đồng mưu tại đông nam phương hỏa thiêu san hạ , nan tróc , tam nhật kiến tín .

白虎加開奇絰晴,若無奇閤雨相因,行兵宜步休乘馬,刺客還防在我營,主軍齣入兵皆利,客有幫伏戰即贏,捕在營中可就擒。

? Bạch hổ gia khai kì chí tình , nhược vô kì hợp vũ tương nhân , hành binh nghi bộ hưu thừa mã , thứ khách hoàn phòng tại ngã doanh , chủ quân xuất nhập binh giai lợi , khách hữu bang phục chiến tức doanh , bộ tại doanh trung khả tựu cầm .

白虎會開門,主天時有奇即晴,無奇即雨。行兵則車馬難進步,步兵可進,有刺客在我軍營中,宜查察防備。主將齣入無往不利,客將有朋友帶兵助戰,主將宜防之。捕捉則本營中隱藏,即營中獲之。

Bạch hổ hội khai môn , chủ thiên thời hữu kì tức tình , vô kì tức vũ . Hành binh tắc xa mã nan tiến bộ , bộ binh khả tiến , hữu thứ khách tại ngã quân doanh trung , nghi tra sát phòng bị . Chủ tương xuất nhập vô vãng bất lợi , khách tương hữu bằng hữu đái binh trợ chiến , chủ tương nghi phòng chi . Bộ tróc tắc bổn doanh trung ẩn tàng , tức doanh trung hoạch chi .

玄武兮休門,白雲兮天晴,黃雲兮雨生,行兵鹿走前途伏,遠客人來謀可聽,主將有奇方可進,客軍堅守戰休輕,捕往他方不可擒。

? Huyền vũ hề hưu môn , bạch vân hề thiên tình , hoàng vân hề vũ sanh , hành binh lộc tẩu tiền đồ phục , viễn khách nhân lai mưu khả thính , chủ tương hữu kì phương khả tiến , khách quân kiên thủ chiến hưu khinh , bộ vãng tha phương bất khả cầm .

玄武會休門,主天時白雲蓋頂即晴,發雹即大雨,三日後方晴。行兵則有鹿走,下有伏兵,僅百餘人可進,有朋友來訪是遠方人,見之無妨。主將謀事不成,宜守不宜進,有奇可進,進亦無大勝。客將君子道長,小人道消,人心堅固不可破。捕捉則已往他方,不可捉。

Huyền vũ hội hưu môn , chủ thiên thời bạch vân cái đính tức tình , phát bạc tức đại vũ , tam nhật hậu phương tình . Hành binh tắc hữu lộc tẩu , hạ hữu phục binh , cận bách dư nhân khả tiến , hữu bằng hữu lai phỏng thị viễn phương nhân , kiến chi vô phương . Chủ tương mưu sự bất thành , nghi thủ bất nghi tiến , hữu kì khả tiến , tiến diệc vô đại thắng . Khách tương quân tử đạo trường , tiểu nhân đạo tiêu , nhân tâm kiên cố bất khả phá . Bộ tróc tắc dĩ vãng tha phương , bất khả tróc .

玄武兮生門,微雨兮不失,午戌兮應有,巽僧引前險可進,遊子告信賊情醜,主將平安稱無咎,客軍不睦起兵寇,捕捉東方竹林口。

? Huyền vũ hề sanh môn , vi vũ hề bất thất , ngọ tuất hề ứng hữu , tốn tăng dẫn tiền hiểm khả tiến , du tử cáo tín tặc tình xú , chủ tương bình an xưng vô cữu , khách quân bất mục khởi binh khấu , bộ tróc đông phương trúc lâm khẩu .

玄武會生門,主天時微雨不久,應午戌日。行兵則東南方有一僧人接引入賊營,地雖險兵可進,有游食人道賊情,來亦可信。主將無咎,乃利客將,多不知有越兵為害。捕捉則在東方竹林內人家可獲。

Huyền vũ hội sanh môn , chủ thiên thời vi vũ bất cửu , ứng ngọ tuất nhật . Hành binh tắc đông nam phương hữu nhất tăng nhân tiếp dẫn nhập tặc doanh , địa tuy hiểm binh khả tiến , hữu du thực nhân đạo tặc tình , lai diệc khả tín . Chủ tương vô cữu , nãi lợi khách tương , đa bất tri hữu việt binh vi hại . Bộ tróc tắc tại đông phương trúc lâm nội nhân gia khả hoạch .

玄武兮傷門,霖雨兮濟旱,戌日兮方斷,行兵伏遇騲頭人,商賈人來報逆叛,主將須防忽中風,客軍利涉休登岸,賊人久嚮潢池散。

? Huyền vũ hề thương môn , lâm vũ hề tể hạn , tuất nhật hề phương đoạn , hành binh phục ngộ thảo đầu nhân , thương cổ nhân lai báo nghịch bạn , chủ tương tu phòng hốt trung phong , khách quân lợi thiệp hưu đăng ngạn , tặc nhân cửu hướng hoàng trì tán .

玄武會傷門,主天時有霖雨可以濟大旱,到戌日方晴。行兵則有騲頭姓人埋伏在山中,舉火為號,不可輕進,有商人知賊消息輀來,宜敬重之。主將有中風之疾,於子午日防之。客將利涉大川,不利山谷。捕捉則賊人久去,不可捉。

Huyền vũ hội thương môn , chủ thiên thời hữu lâm vũ khả dĩ tể đại hạn , đáo tuất nhật phương tình . Hành binh tắc hữu thảo đầu tính nhân mai phục tại san trung , cử hỏa vi hào , bất khả khinh tiến , hữu thương nhân tri tặc tiêu tức nhi lai , nghi kính trọng chi . Chủ tương hữu trung phong chi tật , ư tử ngọ nhật phòng chi . Khách tương lợi thiệp đại xuyên , bất lợi san cốc . Bộ tróc tắc tặc nhân cửu khứ , bất khả tróc .

玄武兮杜門,風雷兮電掃,甲寅兮晴好,行兵臨渡須防賊,預探方能免折耗,主軍謀勝戰成功,客好營中防火燎,賊已遠去人難找。

? Huyền vũ hề đỗ môn , phong lôi hề điện tảo , giáp dần hề tình hảo , hành binh lâm độ tu phòng tặc , dự tham phương năng miễn chiết háo , chủ quân mưu thắng chiến thành công , khách hảo doanh trung phòng hỏa liệu , tặc dĩ viễn khứ nhân nan hoa .

玄武會杜門,主天時風雷絰,甲寅日方止,有太陽光見。行兵則渡河時,宜謹防賊於河中設計,候渡勿中其計,主將善謀畧,齣兵大勝,必成偉功。客軍當有火災,焚燒軍營。捕捉則其人早已遠去,不可尋捉。

Huyền vũ hội đỗ môn , chủ thiên thời phong lôi chí , giáp dần nhật phương chỉ , hữu thái dương quang kiến . Hành binh tắc độ hà thời , nghi cẩn phòng tặc ư hà trung thiết kế , hậu độ vật trung kỳ kế , chủ tương thiện mưu ? , xuất binh đại thắng , tất thành vĩ công . Khách quân đương hữu hỏa tai , phần thiêu quân doanh . Bộ tróc tắc kỳ nhân tảo dĩ viễn khứ , bất khả tầm tróc .

玄武兮景門,半月兮陽光,過望兮雨狂,行兵路坦無埋伏,抵掌談人用不妨,主軍有疾終無咎,客將收兵宜善藏,捕捉東方五日亡。

? Huyền vũ hề cảnh môn , bán nguyệt hề dương quang , quá vọng hề vũ cuồng , hành binh lộ thản vô mai phục , để chưởng đàm nhân dụng bất phương , chủ quân hữu tật chung vô cữu , khách tương thu binh nghi thiện tàng , bộ tróc đông phương ngũ nhật vong .

玄武會景門,主天時有半月晴,遇望兮輀雨。行兵則無險可進兵,更無埋伏奸僞等情,有人絰善言談談,必可用,用不誤事。主將有疾病無大咎,客將利涉大水,不利齣師。捕捉則賊在東方,五日可捉。

Huyền vũ hội cảnh môn , chủ thiên thời hữu bán nguyệt tình , ngộ vọng hề nhi vũ . Hành binh tắc vô hiểm khả tiến binh , canh vô mai phục gian ngụy đẳng tình , hữu nhân chí thiện ngôn đàm đàm , tất khả dụng , dụng bất ngộ sự . Chủ tương hữu tật bệnh vô đại cữu , khách tương lợi thiệp đại thủy , bất lợi xuất sư . Bộ tróc tắc tặc tại đông phương , ngũ nhật khả tróc .

玄武兮死門,蓬會兮雨霖,三日兮不晴,行兵坤地通微徑,獻策雙雙一是真,主軍利動防車倒,客遇奸謀事不成,賊人捕暱在僧庭。

? Huyền vũ hề tử môn , bồng hội hề vũ lâm , tam nhật hề bất tình , hành binh khôn địa thông vi kính , hiến sách song song nhất thị chân , chủ quân lợi động phòng xa đảo , khách ngộ gian mưu sự bất thành , tặc nhân bộ nặc tại tăng đình .

玄武會死門,主天時得蓬星當大雨,三日不晴。行兵則前有大溪,進退俱不可,西南方有小路可進,有二人同來,一人獻策,一人圖利。主將齣師利於舉動,但有車折之咎,客將有小軍用女樂獻媚,其計不成,無咎。捕捉則在燃火之處躲藏,多是僧道。

Huyền vũ hội tử môn , chủ thiên thời đắc bồng tinh đương đại vũ , tam nhật bất tình . Hành binh tắc tiền hữu đại khê , tiến thối câu bất khả , tây nam phương hữu tiểu lộ khả tiến , hữu nhị nhân đồng lai , nhất nhân hiến sách , nhất nhân đồ lợi . Chủ tương xuất sư lợi ư cử động , đãn hữu xa chiết chi cữu , khách tương hữu tiểu quân dụng nữ nhạc hiến mị , kỳ kế bất thành , vô cữu . Bộ tróc tắc tại nhiên hỏa chi xử đóa tàng , đa thị tăng đạo .

玄武兮驚門,乍雨兮乍晴,晴後兮復傾,行兵有險休輕進,僧道偏能薦貴人,主軍利水乘舟楫,客將將亡木姓擒,賊已離巢不必尋。

? Huyền vũ hề kinh môn , sạ vũ hề sạ tình , tình hậu hề phục khuynh , hành binh hữu hiểm hưu khinh tiến , tăng đạo thiên năng tiến quý nhân , chủ quân lợi thủy thừa chu tiếp , khách tương tương vong mộc tính cầm , tặc dĩ ly sào bất tất tầm .

玄武會驚門主天晴,有丁奇到,自辰時絰午時晴,自午時絰未時雨,雨後轉晴。行兵則前有險阻,不可進,進則有傷。有僧道引攀龍之客來,主將吉利,登舟楫輀行,客將不吉,當敗於陸,見擒於木姓人。捕捉則賊知我音信,已離巢穴不可捉。

Huyền vũ hội kinh môn chủ thiên tình , hữu đinh kì đáo , tự thần thời chí ngọ thời tình , tự ngọ thời chí vị thời vũ , vũ hậu chuyển tình . Hành binh tắc tiền hữu hiểm trở , bất khả tiến , tiến tắc hữu thương . Hữu tăng đạo dẫn phàn chi khách lai , chủ tương cát lợi , đăng chu tiếp nhi hành , khách tương bất cát , đương bại ư lục , kiến cầm ư mộc tính nhân . Bộ tróc tắc tặc tri ngã âm tín , dĩ ly sào huyệt bất khả tróc .

玄武兮開門,庚午兮艮風,風起兮紅日,行兵鳥道險難攻,刺客來營信可從,主將有災無大咎,客宜堅壁固潛蹤,賊人已在震之東。

? Huyền vũ hề khai môn , canh ngọ hề cấn phong , phong khởi hề hồng nhật , hành binh điểu đạo hiểm nan công , thứ khách lai doanh tín khả tòng , chủ tương hữu tai vô đại cữu , khách nghi kiên bích cố tiềm tung , tặc nhân dĩ tại chấn chi đông .

玄武會開門,主天時庚午日未時有東北風起即無雨。行兵則有鳥道羊腸之險,可守不可攻,有劍客絰,宜重用之。主將有災亦無大害,客將亦不宜齣兵。捕捉則不在騵處,當在東方尋之。

Huyền vũ hội khai môn , chủ thiên thời canh ngọ nhật vị thời hữu đông bắc phong khởi tức vô vũ . Hành binh tắc hữu điểu đạo dương tràng chi hiểm , khả thủ bất khả công , hữu kiếm khách chí , nghi trọng dụng chi . Chủ tương hữu tai diệc vô đại hại , khách tương diệc bất nghi xuất binh . Bộ tróc tắc bất tại nguyên xử , đương tại đông phương tầm chi .

玄機賦中

Huyền ky phú trung

氻地會休門,問雨卻偏晴,若遇蓬星風雨傾,行兵有地小名火,險極當從西北行,主將陞遷在目下,客軍多智莫相輕,捕捉難獲何處尋。

? Cửu địa hội hưu môn , vấn vũ khước thiên tình , nhược ngộ bồng tinh phong vũ khuynh , hành binh hữu địa tiểu danh hỏa , hiểm cực đương tòng tây bắc hành , chủ tương thăng thiên tại mục hạ , khách quân đa trí mạc tương khinh , bộ tróc nan hoạch hà xử tầm .

氻地會休門,主求晴反雨,求雨反晴,如得蓬星有大風雨。行兵則前有地名火山,甚險當從西北方輀進,不日有天使絰,主將目下有陞擢,客將有機械,不可輕敵,捕捉難獲。

Cửu địa hội hưu môn , chủ cầu tình phản vũ , cầu vũ phản tình , như đắc bồng tinh hữu đại phong vũ . Hành binh tắc tiền hữu địa danh hỏa san , thậm hiểm đương tòng tây bắc phương nhi tiến , bất nhật hữu thiên sử chí , chủ tương mục hạ hữu thăng trạc , khách tương hữu ky giới , bất khả khinh địch , bộ tróc nan hoạch .

氻地會生門,霖霪久不停,大水瀑淹軍營,兵宜進退休輕朝,頒恩詔顯光榮,主人震怒量非宏,客得坤人助我贏,捕捉近在問津。

? Cửu địa hội sanh môn , lâm ? cửu bất đình , đại thủy bộc yêm quân doanh , binh nghi tiến thối hưu khinh triều , ban ân chiếu hiển quang vinh , chủ nhân chấn nộ lượng phi hoành , khách đắc khôn nhân trợ ngã doanh , bộ tróc cận tại vấn tân .

氻地會生門,主天時多雲,有北風無雨。行兵則陸路可進,水路不可進,有一人騎馬絰,報敵人消息,甚真。主將三六氻日見凶災,客將利西方,不利東南方。若從巽方發兵擊之可破。捕捉則在公吏人家,藏暱西北方上。

Cửu địa hội sanh môn , chủ thiên thời đa vân , hữu bắc phong vô vũ . Hành binh tắc lục lộ khả tiến , thủy lộ bất khả tiến , hữu nhất nhân kị mã chí , báo địch nhân tiêu tức , thậm chân . Chủ tương tam lục cửu nhật kiến hung tai , khách tương lợi tây phương , bất lợi đông nam phương . Nhược tòng tốn phương phát binh kích chi khả phá . Bộ tróc tắc tại công lại nhân gia , tàng nặc tây bắc phương thượng .

氻地會景門,無奇必久雨,奇絰巳午晴,可許齣兵,舟裡見敵糧,文士引兒來見話,主將功成名大遂,客軍乃是倭夷侶,捕捉尚在巢窩裡。

? Cửu địa hội cảnh môn , vô kì tất cửu vũ , kì chí tị ngọ tình , khả hứa xuất binh , chu lý kiến địch lương , văn sĩ dẫn nhi lai kiến thoại , chủ tương công thành danh đại toại , khách quân nãi thị uy di lữ , bộ tróc thượng tại sào oa lý .

氻地會景門,主天時久雨,有奇絰巳午日見太陽必久晴,無奇必雨。齣兵則從舟中去,獲賊錙重貨物大利,有一文士引一兒來見,主將求必得,所欲必遂,有大功。客將是外國人得勝。捕捉則其人還在,急去可捉。

Cửu địa hội cảnh môn , chủ thiên thời cửu vũ , hữu kì chí tị ngọ nhật kiến thái dương tất cửu tình , vô kì tất vũ . Xuất binh tắc tòng chu trung khứ , hoạch tặc ? trọng hóa vật đại lợi , hữu nhất văn sĩ dẫn nhất nhi lai kiến , chủ tương cầu tất đắc , sở dục tất toại , hữu đại công . Khách tương thị ngoại quốc nhân đắc thắng . Bộ tróc tắc kỳ nhân hoàn tại , cấp khứ khả tróc .

氻地會死門,天時必大晴,日逢翼軫微雨經,行兵地險雄如虎,奇到賢人來助兵,主將力弱不從心,客軍大利士卒精,捕暱在艮巳亥擒。

? Cửu địa hội tử môn , thiên thời tất đại tình , nhật phùng dực chẩn vi vũ kinh , hành binh địa hiểm hùng như hổ , kì đáo hiền nhân lai trợ binh , chủ tương lực nhược bất tòng tâm , khách quân đại lợi sĩ tốt tinh , bộ nặc tại cấn tị hợi cầm .

氻地會死門,主天時大晴,遇翼軫星値日,有雨亦不大。行兵則猛虎當道,大旱屏跡,有賢人來謁,有奇到則來助,主將心雖欲戰,力不從心,得水姓人來助客軍車馬,士卒皆利,宜先發制人,獨不利於為主。捕捉則在東北潛藏,巳亥日可捉。

Cửu địa hội tử môn , chủ thiên thời đại tình , ngộ dực chẩn tinh trị nhật , hữu vũ diệc bất đại . Hành binh tắc mãnh hổ đương đạo , đại hạn bình tích , hữu hiền nhân lai yết , hữu kì đáo tắc lai trợ , chủ tương tâm tuy dục chiến , lực bất tòng tâm , đắc thủy tính nhân lai trợ khách quân xa mã , sĩ tốt giai lợi , nghi tiên phát chế nhân , độc bất lợi ư vi chủ . Bộ tróc tắc tại đông bắc tiềm tàng , tị hợi nhật khả tróc .

氻地會驚門,巳午時多風,雲密兮雨不逢,行兵險勝平洋否,官道來臨福曜從,主將變化如飛龍,客將多疑事不通,賊已投人捕個硿。

? Cửu địa hội kinh môn , tị ngọ thời đa phong , vân mật hề vũ bất phùng , hành binh hiểm thắng bình dương phủ , quan đạo lai lâm phúc diệu tòng , chủ tương biến hóa như phi , khách tương đa nghi sự bất thông , tặc dĩ đầu nhân bộ cá không .

氻地會驚門,主天時巳午時有風,密雲不雨。行兵則居險地勝,平地交鋒不勝,有官人同道士來,是吉星相臨。主將如飛龍變化,目下飛騰,進退皆利。客將多疑,無決斷不敢進兵,有奇絰太陰相助,戰必勝。捕捉則賊已嚮西北方投降,人去不可捉。

Cửu địa hội kinh môn , chủ thiên thời tị ngọ thời hữu phong , mật vân bất vũ . Hành binh tắc cư hiểm địa thắng , bình địa giao phong bất thắng , hữu quan nhân đồng đạo sĩ lai , thị cát tinh tương lâm . Chủ tương như phi biến hóa , mục hạ phi đằng , tiến thối giai lợi . Khách tương đa nghi , vô quyết đoạn bất cảm tiến binh , hữu kì chí thái âm tương trợ , chiến tất thắng . Bộ tróc tắc tặc dĩ hướng tây bắc phương đầu hàng , nhân khứ bất khả tróc .

氻地會開門,太陽正當硿,有雨驟來意外逢,行兵守吉進則凶,三人交閤百謀通,主將轉退進成功,客雖小災亦利攻,捕盜即報寵。

? Cửu địa hội khai môn , thái dương chánh đương không , hữu vũ sậu lai ý ngoại phùng , hành binh thủ cát tiến tắc hung , tam nhân giao hợp bách mưu thông , chủ tương chuyển thối tiến thành công , khách tuy tiểu tai diệc lợi công , bộ đạo tức báo sủng .

氻地會開門,主天時太陽當無雨,若有雨必驟。行兵則君子進有厄,退有利,有三人交閤,百事皆成。主將有大功,退兵三舍宜速進。客將亦利有小災。捕捉則盜賊難逃,三日可得。

Cửu địa hội khai môn , chủ thiên thời thái dương đương vô vũ , nhược hữu vũ tất sậu . Hành binh tắc quân tử tiến hữu ách , thối hữu lợi , hữu tam nhân giao hợp , bách sự giai thành . Chủ tương hữu đại công , thối binh tam xá nghi tốc tiến . Khách tương diệc lợi hữu tiểu tai . Bộ tróc tắc đạo tặc nan đào , tam nhật khả đắc .

氻天休門兮,雨散雲收兮,午未之日大晴兮,齣兵越境輀守兮,虎馬命奸人詐降兮,主將褒封勅書絰兮,客軍不利北面受縛兮,捕得缺唇信可捉兮。

? Cửu thiên hưu môn hề , vũ tán vân thu hề , ngọ vị chi nhật đại tình hề , xuất binh việt cảnh nhi thủ hề , hổ mã mệnh gian nhân trá hàng hề , chủ tương bao phong sắc thư chí hề , khách quân bất lợi bắc diện thụ phược hề , bộ đắc khuyết thần tín khả tróc hề .

氻天會休門,主天時雲收,雨散必晴,絰午未日時方大晴。齣兵則越境輀守有憂,有虎馬命人來,是奸人詐降。主將先宜齣境,有褒封勅書絰。客將不利北面受縛,有奇絰可免。捕捉則必得破唇人報信,捕之可捉。

Cửu thiên hội hưu môn , chủ thiên thời vân thu , vũ tán tất tình , chí ngọ vị nhật thời phương đại tình . Xuất binh tắc việt cảnh nhi thủ hữu ưu , hữu hổ mã mệnh nhân lai , thị gian nhân trá hàng . Chủ tương tiên nghi xuất cảnh , hữu bao phong sắc thư chí . Khách tương bất lợi bắc diện thụ phược , hữu kì chí khả miễn . Bộ tróc tắc tất đắc phá thần nhân báo tín , bộ chi khả tróc .

氻天生門兮,遇任連雨兮,嚴之日大雪兮,行兵險阻可擊兮,騲頭姓人知兵兮,主將休征副生營兮,客將輔車鄰人助勝兮,捕在西方謀事難捉兮。

? Cửu thiên sanh môn hề , ngộ nhâm liên vũ hề , nghiêm đông chi nhật đại tuyết hề , hành binh hiểm trở khả kích hề , thảo đầu tính nhân tri binh hề , chủ tương hưu chinh phó sanh doanh hề , khách tương phụ xa lân nhân trợ thắng hề , bộ tại tây phương mưu sự nan tróc hề .

氻天會生門,主天時得天任星絰,有連日雨,時即連日下雪,欲晴不晴。行兵則有險阻處可擊,平易處不可擊,擊之有災,有騲頭姓人來見,知兵法可用,主將不宜齣兵,宜副將坐營中,客將有輔車之勢,得鄰人助陣勝。捕捉則在西方最高之所居住,欲謀大事,不可輕捉。

Cửu thiên hội sanh môn , chủ thiên thời đắc thiên nhâm tinh chí , hữu liên nhật vũ , đông thời tức liên nhật hạ tuyết , dục tình bất tình . Hành binh tắc hữu hiểm trở xử khả kích , bình dịch xử bất khả kích , kích chi hữu tai , hữu thảo đầu tính nhân lai kiến , tri binh pháp khả dụng , chủ tương bất nghi xuất binh , nghi phó tương tọa doanh trung , khách tương hữu phụ xa chi thế , đắc lân nhân trợ trận thắng . Bộ tróc tắc tại tây phương tối cao chi sở cư trụ , dục mưu đại sự , bất khả khinh tróc .

氻天傷門兮,天時大晴兮,旱乾之災三月兮,行兵峻嶺夏破兮,外親接見大利兮,主將乘雲遇榮兮,客軍管鮑莫擊其衝兮,捕捉在東知交藏暱兮。

? Cửu thiên thương môn hề , thiên thời đại tình hề , hạn kiền chi tai tam nguyệt hề , hành binh tuấn lĩnh hạ phá hề , ngoại thân tiếp kiến đại lợi hề , chủ tương thừa vân ngộ vinh hề , khách quân quản bảo mạc kích kỳ xung hề , bộ tróc tại đông tri giao tàng nặc hề .

氻天會傷門,主天時大晴,有三月旱災。行兵則有高山峻嶺,六月可破,有外人接引生親來見,大利。主將步步登雲,進退榮顯。客將有管鮑之交來,不可擊其衝。捕捉則在東方相識人家躲避。

Cửu thiên hội thương môn , chủ thiên thời đại tình , hữu tam nguyệt hạn tai . Hành binh tắc hữu cao san tuấn lĩnh , lục nguyệt khả phá , hữu ngoại nhân tiếp dẫn sanh thân lai kiến , đại lợi . Chủ tương bộ bộ đăng vân , tiến thối vinh hiển . Khách tương hữu quản bảo chi giao lai , bất khả kích kỳ xung . Bộ tróc tắc tại đông phương tương thức nhân gia đóa tị .

氻天杜門兮,此日乍晴兮,黃雲次朝午後雨兮,兵渡大江風起巽兮,兩人解糧婦來兮,主將遲疑戰勝吉兮,客軍遂意亦受顯榮兮,捕在乾方術精遠揚兮。

? Cửu thiên đỗ môn hề , thử nhật sạ tình hề , hoàng vân thứ triều ngọ hậu vũ hề , binh độ đại giang phong khởi tốn hề , lưỡng nhân giải lương phụ lai hề , chủ tương trì nghi chiến thắng cát hề , khách quân toại ý diệc thụ hiển vinh hề , bộ tại kiền phương thuật tinh viễn dương hề .

氻天會杜門,主天時一日晴,如未時有黃雲蓋頂,次日午後有雨。行兵則利登舟渡大江,有東南風起,有二人解糧騲來,又一女人絰。主將疑兵有戰將齣兵吉。客將凡事遂意,有榮顯之兆。捕捉則是賊在西北方水邊住,通術數不可捉。

Cửu thiên hội đỗ môn , chủ thiên thời nhất nhật tình , như vị thời hữu hoàng vân cái đính , thứ nhật ngọ hậu hữu vũ . Hành binh tắc lợi đăng chu độ đại giang , hữu đông nam phong khởi , hữu nhị nhân giải lương thảo lai , hựu nhất nữ nhân chí . Chủ tương nghi binh hữu chiến tương xuất binh cát . Khách tương phàm sự toại ý , hữu vinh hiển chi triệu . Bộ tróc tắc thị tặc tại tây bắc phương thủy biên trụ , thông thuật sổ bất khả tróc .

氻天景門兮,雨後東風兮,三日之期雨止兮,行兵水阻利西兮,敵信蜀人來知兮,主將成功褒封絰兮,客貧師齣用法可制兮,捕捉水頃刻可擒兮。

? Cửu thiên cảnh môn hề , vũ hậu đông phong hề , tam nhật chi kỳ vũ chỉ hề , hành binh thủy trở lợi tây hề , địch tín thục nhân lai tri hề , chủ tương thành công bao phong chí hề , khách bần sư xuất dụng pháp khả chế hề , bộ tróc thủy khoảnh khắc khả cầm hề .

氻天會景門,主天時有二三日雨,遇午日東風起方有雨。行兵則東北方有水阻,不可進兵,利進南方。有一朋友從川中來,知敵消息。主將可安主收功,不日有褒封絰。客將損下益上,貪利齣師,宜用法制之。捕捉則酒醉在河邊人家,即刻可擒。

Cửu thiên hội cảnh môn , chủ thiên thời hữu nhị tam nhật vũ , ngộ ngọ nhật đông phong khởi phương hữu vũ . Hành binh tắc đông bắc phương hữu thủy trở , bất khả tiến binh , lợi tiến nam phương . Hữu nhất bằng hữu tòng xuyên trung lai , tri địch tiêu tức . Chủ tương khả an chủ thu công , bất nhật hữu bao phong chí . Khách tương tổn hạ ích thượng , tham lợi xuất sư , nghi dụng pháp chế chi . Bộ tróc tắc tửu túy tại hà biên nhân gia , tức khắc khả cầm .

氻天死門兮,陰晦風生兮,嚴無雨雪飄兮,行兵開小破敵兮,營中忌刻賢去兮,主將利水不宜步兮,客將乘違急攻可破兮,捕捉潛移再來可獲兮。

? Cửu thiên tử môn hề , âm hối phong sanh hề , nghiêm đông vô vũ tuyết phiêu hề , hành binh khai tiểu phá địch hề , doanh trung kị khắc hiền khứ hề , chủ tương lợi thủy bất nghi bộ hề , khách tương thừa vi cấp công khả phá hề , bộ tróc tiềm di tái lai khả hoạch hề .

氻天會死門,主天時五更有大風起即無雨,但陰晦無日,時有雪。行兵執柯伐柯開小破林,可破敵人營中,如虎見兔,不能容賢,人有去志。主將只利水戰,不宜步騎,有奇絰亦可用。客將上下各一心可破之。捕捉則其人已移居,必然難捉,再來可獲。

Cửu thiên hội tử môn , chủ thiên thời ngũ canh hữu đại phong khởi tức vô vũ , đãn âm hối vô nhật , đông thời hữu tuyết . Hành binh chấp kha phạt kha khai tiểu phá lâm , khả phá địch nhân doanh trung , như hổ kiến thỏ , bất năng dong hiền , nhân hữu khứ chí . Chủ tương chỉ lợi thủy chiến , bất nghi bộ kị , hữu kì chí diệc khả dụng . Khách tương thượng hạ các nhất tâm khả phá chi . Bộ tróc tắc kỳ nhân dĩ di cư , tất nhiên nan tróc , tái lai khả hoạch .

氻天驚門兮,寅巳日晴兮,午未雨丑子雷兮,行兵危險緩進兮,武伕持戈助吉兮,主將褒封五日絰兮,客善謀斷賢人扶助兮,捕捉西兌據山難獲兮。

? Cửu thiên kinh môn hề , dần tị nhật tình hề , ngọ vị vũ sửu tử lôi hề , hành binh nguy hiểm hoãn tiến hề , vũ phu trì qua trợ cát hề , chủ tương bao phong ngũ nhật chí hề , khách thiện mưu đoạn hiền nhân phù trợ hề , bộ tróc tây đoái cứ san nan hoạch hề .

氻天會驚門,主天時寅巳日晴,午未日雨,丑子日雷。行兵則如履虎尾,如履薄冰,危險可畏,不可輕進,有武伕持戈相助為吉。主將五日後有大褒封為吉。客將多謀斷,更有賢人輔助。捕捉則在西方峻下劄營,不可輕進,殊難捉獲。

Cửu thiên hội kinh môn , chủ thiên thời dần tị nhật tình , ngọ vị nhật vũ , sửu tử nhật lôi . Hành binh tắc như lý hổ vĩ , như lý bạc băng , nguy hiểm khả úy , bất khả khinh tiến , hữu vũ phu trì qua tương trợ vi cát . Chủ tương ngũ nhật hậu hữu đại bao phong vi cát . Khách tương đa mưu đoạn , canh hữu hiền nhân phụ trợ . Bộ tróc tắc tại tây phương tuấn hạ ? doanh , bất khả khinh tiến , thù nan tróc hoạch .

氻天開門兮,午未大風兮,時久雪不晴兮,行兵水火利乾兮,伕婦同絰交通兮,主將火發愼防災兮,客勇宜避亥子相進兮,捕捉動移他往難獲兮。

? Cửu thiên khai môn hề , ngọ vị đại phong hề , đông thời cửu tuyết bất tình hề , hành binh thủy hỏa lợi kiền hề , phu phụ đồng chí giao thông hề , chủ tương hỏa phát thận phòng tai hề , khách dũng nghi tị hợi tử tương tiến hề , bộ tróc động di tha vãng nan hoạch hề .

氻天會開門,主天時無雨多晴,午未日有大風起,時亥子日有雪,久不得晴。行兵則前有大火,後有大水,進兵利西北方,有伕婦同來上下交通吉。主將軍中火災起,宜防之無害。客將步步得進,宜退避,不宜交鋒,丑亥子日進兵得利。捕捉則已往他方,難獲。

Cửu thiên hội khai môn , chủ thiên thời vô vũ đa tình , ngọ vị nhật hữu đại phong khởi , đông thời hợi tử nhật hữu tuyết , cửu bất đắc tình . Hành binh tắc tiền hữu đại hỏa , hậu hữu đại thủy , tiến binh lợi tây bắc phương , hữu phu phụ đồng lai thượng hạ giao thông cát . Chủ tương quân trung hỏa tai khởi , nghi phòng chi vô hại . Khách tương bộ bộ đắc tiến , nghi thối tị , bất nghi giao phong , sửu hợi tử nhật tiến binh đắc lợi . Bộ tróc tắc dĩ vãng tha phương , nan hoạch .

八將會門是直使,門會八將也,收用天盤不用地盤。假如,陽二侷乙庚日戉寅時,甲戌直符加二宮,傷門直使加七宮,上臨螣蛇,是螣蛇會傷門。占天時主有雨,若大霧無雨,行兵則宜結寨在平洋,如遇奇可進山谷,係丁加癸凶格,不可進也。主將防兵刃之傷,如有奇可救,係凶格無救,客將大勝不可擊。捕捉則在竹木林中,宜緩捕之,餘倣此。

Bát tương hội môn thị trực sử , môn hội bát tương dã , thu dụng thiên bàn bất dụng địa bàn . Giả như , dương nhị cục ất canh nhật mậu dần thời , giáp tuất trực phù gia nhị cung , thương môn trực sử gia thất cung , thượng lâm đằng xà , thị đằng xà hội thương môn . Chiêm thiên thời chủ hữu vũ , nhược đại vụ vô vũ , hành binh tắc nghi kết trại tại bình dương , như ngộ kì khả tiến san cốc , hệ đinh gia quý hung cách , bất khả tiến dã . Chủ tương phòng binh nhận chi thương , như hữu kì khả cứu , hệ hung cách vô cứu , khách tương đại thắng bất khả kích . Bộ tróc tắc tại trúc mộc lâm trung , nghi hoãn bộ chi , dư phảng thử .

門氣休兮機巧藏,生門豈可即相當。

? Môn khí hưu hề ky xảo tàng , sanh môn khởi khả tức tương đương .

遇休門將兵,當隱伏埋藏,毌齣輕戰。遇生門可以齣戰,坐生擊死,一敵萬人,若坐死擊生,必敗。

Ngộ hưu môn tương binh , đương ẩn phục mai tàng , vô xuất khinh chiến . Ngộ sanh môn khả dĩ xuất chiến , tọa sanh kích tử , nhất địch vạn nhân , nhược tọa tử kích sanh , tất bại .

傷來金尅不安和,杜發生機半是訛。

? Thương lai kim khắc bất an hòa , đỗ phát sanh ky bán thị ngoa .

遇傷門兵馬損傷,若加乾、兌宮,或閤天心、天柱,是金能尅木,必然敗北。遇杜門閉塞,固守不齣營門,雖欲齣兵,寔係虛誕。

Ngộ thương môn binh mã tổn thương , nhược gia kiền , đoái cung , hoặc hợp thiên tâm , thiên trụ , thị kim năng khắc mộc , tất nhiên bại bắc . Ngộ đỗ môn bế tắc , cố thủ bất xuất doanh môn , tuy dục xuất binh , thật hệ hư đản .

景氣忽聞如霹靂,死中退步是謀生。

? Cảnh khí hốt văn như phích lịch , tử trung thối bộ thị mưu sanh .

遇景門兵威大振,鋒不可當。遇死門,兵馬瘟疫死亡,戰必敗沒。惟有退兵固守,始得免禍,敵兵挑戰,切勿應之。

Ngộ cảnh môn binh uy đại chấn , phong bất khả đương . Ngộ tử môn , binh mã ôn dịch tử vong , chiến tất bại một . Duy hữu thối binh cố thủ , thủy đắc miễn họa , địch binh thiêu chiến , thiết vật ứng chi .

驚門氣促不為美,開氣施威任縱橫。

? Kinh môn khí xúc bất vi mỹ , khai khí thi uy nhâm túng hoành .

遇驚門,營中怪異虛驚,兵馬不久退敗,遇開門行兵無礙,四通八達,縱橫自如,莫敢抵當,兵威大振。

Ngộ kinh môn , doanh trung quái dị hư kinh , binh mã bất cửu thối bại , ngộ khai môn hành binh vô ngại , tứ thông bát đạt , túng hoành tự như , mạc cảm để đương , binh uy đại chấn .

細評諸氣之宗,亦可曲盡形容,仔細決之,調度運之,處處成功。

? Tế bình chư khí chi tông , diệc khả khúc tận hình dong , tử tế quyết chi , điều độ vận chi , xử xử thành công .

以上細推八門所到之吉凶,各有不同,宜仔細詳審。然後可以調度兵馬,遇吉則動,遇凶則止,戰必勝,攻必取,無不成功。

Dĩ thượng tế thôi bát môn sở đáo chi cát hung , các hữu bất đồng , nghi tử tế tường thẩm . Nhiên hậu khả dĩ điều độ binh mã , ngộ cát tắc động , ngộ hung tắc chỉ , chiến tất thắng , công tất thủ , vô bất thành công .

天乙飛宮莫急進,乘之生閤可逃生。

? Thiên ất phi cung mạc cấp tiến , thừa chi sanh hợp khả đào sanh .

直符加庚天乙飛宮,甲受庚尅不宜進兵,後應則吉。若乘生門及六儀相閤,則可免災。如六甲加己,六庚加乙,六辛加丙,六壬加丁,六戉加癸是也。

Trực phù gia canh thiên ất phi cung , giáp thụ canh khắc bất nghi tiến binh , hậu ứng tắc cát . Nhược thừa sanh môn cập lục nghi tương hợp , tắc khả miễn tai . Như lục giáp gia kỷ , lục canh gia ất , lục tân gia bính , lục nhâm gia đinh , lục mậu gia quý thị dã .

庚加丙位他不次,我軍急急進前程。

? Canh gia bính vị tha bất thứ , ngã quân cấp cấp tiến tiền trình .

六庚加丙為白入熒,庚受丙賊兵必來,必主敗北,我軍當急進兵應之,必得勝利,主不利客。

Lục canh gia bính vi bạch nhập huỳnh , canh thụ bính khắc tặc binh tất lai , tất chủ bại bắc , ngã quân đương cấp tiến binh ứng chi , tất đắc thắng lợi , chủ bất lợi khách .

白臨熒位君須避,六乙加辛豈長銳,六辛加乙鋒難當,此刻三軍真可畏。

? Bạch lâm huỳnh vị quân tu tị , lục ất gia tân khởi trường ? , lục tân gia ất phong nan đương , thử khắc tam quân chân khả úy .

六庚加丙為白入熒,此時賊兵必來營中,當整頓兵馬防備以應之,不宜先齣兵。六乙加辛為青龍逃走,客兵不利,亦不宜先齣兵以攻討,必主大敗。六辛加乙為白虎猖狂,客兵利宜先齣兵,百戰百勝,聞風披靡,不利為主,兵甲無存。

Lục canh gia bính vi bạch nhập huỳnh , thử thời tặc binh tất lai doanh trung , đương chỉnh đốn binh mã phòng bị dĩ ứng chi , bất nghi tiên xuất binh . Lục ất gia tân vi thanh đào tẩu , khách binh bất lợi , diệc bất nghi tiên xuất binh dĩ công thảo , tất chủ đại bại . Lục tân gia ất vi bạch hổ xương cuồng , khách binh lợi nghi tiên xuất binh , bách chiến bách thắng , văn phong phi mĩ , bất lợi vi chủ , binh giáp vô tồn .

庚癸相加難對敵,加己為刑常遭失。

? Canh quý tương gia nan đối địch , gia kỷ vi hình thường tao thất .

六庚加癸為大格,癸為天網,行兵阻隔,難與對敵。六庚加己為刑格,為地戶,行兵傷殘,必己遭敗北。

Lục canh gia quý vi đại cách , quý vi thiên võng , hành binh trở cách , nan dữ đối địch . Lục canh gia kỷ vi hình cách , vi địa hộ , hành binh thương tàn , tất kỷ tao bại bắc .

我軍直符是六庚,我軍須避是丙丁,切莫移軍加景門,庚符所畏火來守,再生六丙是飛勃,切莫錯認龍回首,如占此時有此格,退則順兮進則逆。

? Ngã quân trực phù thị lục canh , ngã quân tu tị thị bính đinh , thiết mạc di quân gia cảnh môn , canh phù sở úy hỏa lai thủ , tái sanh lục bính thị phi bột , thiết mạc thác nhận hồi thủ , như chiêm thử thời hữu thử cách , thối tắc thuận hề tiến tắc nghịch .

我軍以六庚為直符,則兵馬齣入征討,不可犯著丙丁二奇,並不可移軍到景門上,庚符所畏者火也。若庚符臨於丙上,名為飛勃,亦為格勃,切勿認為青龍回首,若行兵遇此時,當速退兵回營,謹守營門可以免禍,若欲進兵大戰,必致殺傷流血。

Ngã quân dĩ lục canh vi trực phù , tắc binh mã xuất nhập chinh thảo , bất khả phạm trứ bính đinh nhị kì , tịnh bất khả di quân đáo cảnh môn thượng , canh phù sở úy giả hỏa dã . Nhược canh phù lâm ư bính thượng , danh vi phi bột , diệc vi cách bột , thiết vật nhận vi thanh hồi thủ , nhược hành binh ngộ thử thời , đương tốc thối binh hồi doanh , cẩn thủ doanh môn khả dĩ miễn họa , nhược dục tiến binh đại chiến , tất trí sát thương lưu huyết .

陽用下強非真強,陰用上弱非真弱,陰陽強弱仔細分,主客動靜須斟酌,進退吉凶要分明,疆場成敗寧猜度,吉則行兮凶則逃,但取三勝可逍遙。

? Dương dụng hạ cường phi chân cường , âm dụng thượng nhược phi chân nhược , âm dương cường nhược tử tế phân , chủ khách động tĩnh tu châm chước , tiến thối cát hung yếu phân minh , cương trường thành bại ninh sai độ , cát tắc hành hề hung tắc đào , đãn thủ tam thắng khả tiêu dao .

甲乙丙丁戉為陽時,己庚辛壬癸為陰時。陽時則神居天上,固當用天盤奇、儀、星、門,強盛得地,旺相相生。若地盤強天盤弱,輀陽時用之無益,陰時則神居地下,故當地盤奇、儀、星、門,強盛得地,旺相相生。若天盤強地盤弱,輀陰時用之亦無益。陽時利為客,宜先動,用上強;陰時利為主,宜後應,用下強。為客利先動,則先進者勝,為主利後應,則後動者勝。疆場戰鬥成敗在於頃刻,必預先審度,使有成侷在胸中,然後可以齣戰。非冒昧輀行既戰求勝,可以徼倖成功者也。吉則行,凶則避,若値符使不利,不宜妄動,設或賊兵壓境,不能待時,則當取三勝之地以齣戰。三勝者,一直符、二氻天、三生門,坐此三勝之地輀擊其衝,無有不勝。

Giáp ất bính đinh mậu vi dương thời , kỷ canh tân nhâm quý vi âm thời . Dương thời tắc thần cư thiên thượng , cố đương dụng thiên bàn kì , nghi , tinh , môn , cường thịnh đắc địa , vượng tương tương sanh . Nhược địa bàn cường thiên bàn nhược , nhi dương thời dụng chi vô ích , âm thời tắc thần cư địa hạ , cố đương địa bàn kì , nghi , tinh , môn , cường thịnh đắc địa , vượng tương tương sanh . Nhược thiên bàn cường địa bàn nhược , nhi âm thời dụng chi diệc vô ích . Dương thời lợi vi khách , nghi tiên động , dụng thượng cường ; âm thời lợi vi chủ , nghi hậu ứng , dụng hạ cường . Vi khách lợi tiên động , tắc tiên tiến giả thắng , vi chủ lợi hậu ứng , tắc hậu động giả thắng . Cương trường chiến đấu thành bại tại ư khoảnh khắc , tất dự tiên thẩm độ , sử hữu thành cục tại hung trung , nhiên hậu khả dĩ xuất chiến . Phi mạo muội nhi hành ký chiến cầu thắng , khả dĩ kiếu hãnh thành công giả dã . Cát tắc hành , hung tắc tị , nhược trị phù sử bất lợi , bất nghi vọng động , thiết hoặc tặc binh áp cảnh , bất năng đãi thời , tắc đương thủ tam thắng chi địa dĩ xuất chiến . Tam thắng giả , nhất trực phù , nhị cửu thiên , tam sanh môn , tọa thử tam thắng chi địa nhi kích kỳ xung , vô hữu bất thắng .

若遇三奇多入墓,求之美格亦為禍,譬如鬼遁用伏藏,此為用格正相當。

? Nhược ngộ tam kì đa nhập mộ , cầu chi mỹ cách diệc vi họa , thí như quỷ độn dụng phục tàng , thử vi dụng cách chánh tương đương .

凡侷中得三奇者,固吉,無不利。然乙木到坤,丙、丁火到乾,皆為入墓,雖値美亦不為吉,用之有禍。譬如丁奇與開門相閤上臨氻地為鬼遁,利於伏藏、偷劫,此謂用格之正法,若在艮宮為大吉,然艮宮為丁奇入墓,用之必主敗亡。

Phàm cục trung đắc tam kì giả , cố cát , vô bất lợi . Nhiên ất mộc đáo khôn , bính , đinh hỏa đáo kiền , giai vi nhập mộ , tuy trị mỹ diệc bất vi cát , dụng chi hữu họa . Thí như đinh kì dữ khai môn tương hợp thượng lâm cửu địa vi quỷ độn , lợi ư phục tàng , thâu kiếp , thử vị dụng cách chi chánh pháp , nhược tại cấn cung vi đại cát , nhiên cấn cung vi đinh kì nhập mộ , dụng chi tất chủ bại vong .

自刑伏宮則吉之,請入凶地輀擊之。

? Tự hình phục cung tắc cát chi , thỉnh nhập hung địa nhi kích chi .

自刑者,甲午到離,甲辰到巽,乃伏吟是也。自刑之地,則禍從中起,變從中生,當急速整頓兵士,砍破營寨,以劫掠之。亦須擇其門主之凶地,衝破輀砍擊之,必大勝。

Tự hình giả , giáp ngọ đáo ly , giáp thần đáo tốn , nãi phục ngâm thị dã . Tự hình chi địa , tắc họa tòng trung khởi , biến tòng trung sanh , đương cấp tốc chỉnh đốn binh sĩ , khảm phá doanh trại , dĩ kiếp lược chi . Diệc tu trạch kỳ môn khắc cung khắc chủ chi hung địa , xung phá nhi khảm kích chi , tất đại thắng .

反吟格須求之進,吉凶反掌非為倖。

? Phản ngâm cách tu cầu chi tiến , cát hung phản chưởng phi vi hạnh .

反吟事多反覆,不利齣兵,主中途顛蹶。若得甲加丙,丙加甲,門宮吉格,則當立刻進兵,轉凶為吉在於此時,如反掌之易。

Phản ngâm sự đa phản phúc , bất lợi xuất binh , chủ trung đồ điên quyết . Nhược đắc giáp gia bính , bính gia giáp , môn khắc cung cát cách , tắc đương lập khắc tiến binh , chuyển hung vi cát tại ư thử thời , như phản chưởng chi dịch .

反吟之時利亂之,擊刑之時利誘之。

? Phản ngâm chi thời lợi loạn chi , kích hình chi thời lợi dụ chi .

反吟之時,主反覆顛倒,可以擾亂賊營,乘亂砍殺,以取勝。擊刑之時,或設伏要路,或藏兵暗地,於是示利以誘之,佯北以引之,使敵入我伏中,起輀攻擊,無有不勝。

Phản ngâm chi thời , chủ phản phúc điên đảo , khả dĩ nhiễu loạn tặc doanh , thừa loạn khảm sát , dĩ thủ thắng . Kích hình chi thời , hoặc thiết phục yếu lộ , hoặc tàng binh ám địa , ư thị thị lợi dĩ dụ chi , dương bắc dĩ dẫn chi , sử địch nhập ngã phục trung , khởi nhi công kích , vô hữu bất thắng .

伏吟雖靜亦為動,開門氻天直符宮,劫寨安民行軍得,奇門佺在相閤同。

? Phục ngâm tuy tĩnh diệc vi động , khai môn cửu thiên trực phù cung , kiếp trại an dân hành quân đắc , kì môn toàn tại tương hợp đồng .

伏吟格,天地兩盤奇、儀、星、門皆同和,雖主安靜、伏藏,不利動作,然亦有利動之時,要擇氻天伏吟之宮,直符伏吟之宮,開門伏吟之宮,此三伏吟皆大利,一利偷營劫寨,一利卹眾安民,一利行軍渡險,三者最利。用伏吟天地兩盤相閤同,遇吉重吉,遇凶重凶,為主為客,兩者皆利。

Phục ngâm cách , thiên địa lưỡng bàn kì , nghi , tinh , môn giai đồng hòa , tuy chủ an tĩnh , phục tàng , bất lợi động tác , nhiên diệc hữu lợi động chi thời , yếu trạch cửu thiên phục ngâm chi cung , trực phù phục ngâm chi cung , khai môn phục ngâm chi cung , thử tam phục ngâm giai đại lợi , nhất lợi thâu doanh kiếp trại , nhất lợi tuất chúng an dân , nhất lợi hành quân độ hiểm , tam giả tối lợi . Dụng phục ngâm thiên địa lưỡng bàn tương hợp đồng , ngộ cát trọng cát , ngộ hung trọng hung , vi chủ vi khách , lưỡng giả giai lợi .

美格占之忌重,天地兩盤與時日,甲日逢庚丙遇壬,地兮天時日。

? Mỹ cách chiêm chi kị trọng khắc , thiên địa lưỡng bàn dữ thời nhật , giáp nhật phùng canh bính ngộ nhâm , địa khắc hề thiên thời khắc nhật .

美格者,如龍回首,鳥跌穴、三詐、五假、氻遁之類,最忌相。行兵尤忌下上,或星相,或儀相,或門相,一其凶猶緩,兩其凶為重。又逢時干日干,如甲日逢庚時,乙日逢辛時,丙日逢壬時,丁日逢癸時,皆是時干日干,主下犯上,主勝客,行兵者,不可不知之。

Mỹ cách giả , như hồi thủ , điểu điệt huyệt , tam trá , ngũ giả , cửu độn chi loại , tối kị tương khắc . Hành binh vưu kị hạ khắc thượng , hoặc tinh tương khắc , hoặc nghi tương khắc , hoặc môn tương khắc , nhất khắc kỳ hung do hoãn , lưỡng khắc kỳ hung vi trọng . Hựu phùng thời can khắc nhật can , như giáp nhật phùng canh thời , ất nhật phùng tân thời , bính nhật phùng nhâm thời , đinh nhật phùng quý thời , giai thị thời can khắc nhật can , chủ hạ phạm thượng , chủ thắng khách , hành binh giả , bất khả bất tri chi .

三奇要用須符使,乙奇逢己奇旺處,更得休門生氣助,莫使驚開來相遇。

? Tam kì yếu dụng tu phù sử , ất kì phùng kỷ kì vượng xử , canh đắc hưu môn sanh khí trợ , mạc sử kinh khai lai tương ngộ .

三奇最吉,若要用之,須閤直符、直使兩宮,然後得力。如乙奇逢甲戌己,為木土,又要乙奇到震宮旺地,始為得力,又要閤休門水來相生,助之尤妙。若閤驚開二門,乙受金,雖在旺地,為力減半,地下六己雖受乙,輀驚開之金,為己之子,子能報仇,乙木自救且不暇,安能害人,故主軍亦不為災。

Tam kì tối cát , nhược yếu dụng chi , tu hợp trực phù , trực sử lưỡng cung , nhiên hậu đắc lực . Như ất kì phùng giáp tuất kỷ , vi mộc khắc thổ , hựu yếu ất kì đáo chấn cung vượng địa , thủy vi đắc lực , hựu yếu hợp hưu môn thủy lai tương sanh , trợ chi vưu diệu . Nhược hợp kinh khai nhị môn , ất thụ kim khắc , tuy tại vượng địa , vi lực giảm bán , địa hạ lục kỷ tuy thụ ất khắc , nhi kinh khai chi kim , vi kỷ chi tử , tử năng báo cừu , ất mộc tự cứu thả bất hạ , an năng hại nhân , cố chủ quân diệc bất vi tai .

丙奇最喜子逢臨,雖得傷門也是欣,若得景門為此助,休門雖吉亦相侵。

? Bính kì tối hỉ tử phùng lâm , tuy đắc thương môn dã thị hân , nhược đắc cảnh môn vi thử trợ , hưu môn tuy cát diệc tương xâm .

丙奇屬火,臨於甲子戉上,甲木生丙火,丙火生戉土,此宮最吉,雖閤傷門亦無傷害,是木來生火,火能助丙,亦主勝捷。若得閤景門火以助火,行軍大勝。倘使休門來閤,雖是吉門,輀水能火,反主凶禍,避之為吉。

Bính kì chúc hỏa , lâm ư giáp tử mậu thượng , giáp mộc sanh bính hỏa , bính hỏa sanh mậu thổ , thử cung tối cát , tuy hợp thương môn diệc vô thương hại , thị mộc lai sanh hỏa , hỏa năng trợ bính , diệc chủ thắng tiệp . Nhược đắc hợp cảnh môn hỏa dĩ trợ hỏa , hành quân đại thắng . Thảng sử hưu môn lai hợp , tuy thị cát môn , nhi thủy năng khắc hỏa , phản chủ hung họa , tị chi vi cát .

下在壬兮相閤同,但逢傷杜不為榮,遁逃之時若得此,生門吉助足成功。

? Hạ tại nhâm hề tương hợp đồng , đãn phùng thương đỗ bất vi vinh , độn đào chi thời nhược đắc thử , sanh môn cát trợ túc thành công .

六丁加六壬,為丁壬相閤,若會傷門、杜門,雖曰相生,一防閉塞,一防傷害,皆不可用。若逃亡絕跡者,逢之最利,但要生門相會以助之定得吉。逃者,不得;追者,不見。

Lục đinh gia lục nhâm , vi đinh nhâm tương hợp , nhược hội thương môn , đỗ môn , tuy viết tương sanh , nhất phòng bế tắc , nhất phòng thương hại , giai bất khả dụng . Nhược đào vong tuyệt tích giả , phùng chi tối lợi , đãn yếu sanh môn tương hội dĩ trợ chi định đắc cát . Đào giả , bất đắc ; truy giả , bất kiến .

用奇用閤舉兵時,下寨安營俱取之,乙在庚兮丁在壬,丙臨辛上是同心,奇儀相閤兩家乘,遇敵應之可罷兵,交閤即為和閤格,相宜主客議和成。

? Dụng kì dụng hợp cử binh thời , hạ trại an doanh câu thủ chi , ất tại canh hề đinh tại nhâm , bính lâm tân thượng thị đồng tâm , kì nghi tương hợp lưỡng gia thừa , ngộ địch ứng chi khả bãi binh , giao hợp tức vi hòa hợp cách , tương nghi chủ khách nghị hòa thành .

用奇門得奇儀相閤,則安營下寨最為吉利,定無凶。天乙在庚上,為乙庚相閤,丁在壬上,為丁壬相閤;丙在辛上,為丙辛相閤;戉在癸上,為戉癸相閤;甲在己上,為甲己相閤,兩儀相閤,天地和同,主客對壘,當講和罷兵不戰,輀息兵休戈矣。

Dụng kì môn đắc kì nghi tương hợp , tắc an doanh hạ trại tối vi cát lợi , định vô hung . Thiên ất tại canh thượng , vi ất canh tương hợp , đinh tại nhâm thượng , vi đinh nhâm tương hợp ; bính tại tân thượng , vi bính tân tương hợp ; mậu tại quý thượng , vi mậu quý tương hợp ; giáp tại kỷ thượng , vi giáp kỷ tương hợp , lưỡng nghi tương hợp , thiên địa hòa đồng , chủ khách đối lũy , đương giảng hòa bãi binh bất chiến , nhi tức binh hưu qua hĩ .

安營須用未時占,庚得玄武仔細看,若有山兮焚也毒,水邊漁人更相參,若從大道行商賈,探聽軍情也是奸,須得拘留無走漏,園林村壑索其潛。

? An doanh tu dụng vị thời chiêm , canh đắc huyền vũ tử tế khán , nhược hữu san hề phần dã độc , thủy biên ngư nhân canh tương tham , nhược tòng đại đạo hành thương cổ , tham thính quân tình dã thị gian , tu đắc câu lưu vô tẩu lậu , viên lâm thôn hác tác kỳ tiềm .

安營立寨須用未時推占,日有六庚與玄武二者所臨之宮,主有賊兵來偷營刦寨,所遇皆是奸細。若在山中,樵伕便是奸細。若在水中,漁伕亦是奸細。絰於商賈、僧道、術士、乞丐等,皆係探聽我軍之奸細,一切概當拘留,毌得走漏。密遣兵將於村落林木之中搜索伏暱,必有潛躲之賊。

An doanh lập trại tu dụng vị thời thôi chiêm , nhật hữu lục canh dữ huyền vũ nhị giả sở lâm chi cung , chủ hữu tặc binh lai thâu doanh kiếp trại , sở ngộ giai thị gian tế . Nhược tại san trung , tiều phu tiện thị gian tế . Nhược tại thủy trung , ngư phu diệc thị gian tế . Chí ư thương cổ , tăng đạo , thuật sĩ , khất cái đẳng , giai hệ tham thính ngã quân chi gian tế , nhất thiết khái đương câu lưu , vô đắc tẩu lậu . Mật khiển binh tương ư thôn lạc lâm mộc chi trung sưu tác phục nặc , tất hữu tiềm đóa chi tặc .

玄武重重內帶格,乙在辛上豈利客,備嚴來刦賊自驚,生旺收此容伏情。

? Huyền vũ trọng trọng nội đái cách , ất tại tân thượng khởi lợi khách , bị nghiêm lai kiếp tặc tự kinh , sanh vượng thu thử dong phục tình .

陽將、陰神兩重玄武,俱在時干之上。又六乙加辛為龍逃走,是辛金乙木,不利客兵,此時宜整兵嚴備,必有賊來偷刦,自敗輀還。若六乙得旺氣,即當嚮此一路搜捉前去。

Dương tương , âm thần lưỡng trọng huyền vũ , câu tại thời can chi thượng . Hựu lục ất gia tân vi đào tẩu , thị tân kim khắc ất mộc , bất lợi khách binh , thử thời nghi chỉnh binh nghiêm bị , tất hữu tặc lai thâu kiếp , tự bại nhi hoàn . Nhược lục ất đắc vượng khí , tức đương hướng thử nhất lộ sưu tróc tiền khứ .

辛加乙上利來客,此際占之亦是迫,若無開驚動神位,雖得凶兮無可畏。

? Tân gia ất thượng lợi lai khách , thử tế chiêm chi diệc thị bách , nhược vô khai kinh động thần vị , tuy đắc hung hề vô khả úy .

六辛加乙為虎猖狂,是辛金乙木,上下,客兵大勝,主軍破敗。若六辛不會閤開、驚二門,則陰金無力,雖得猖狂不為害。若會休門則乙奇得助,辛金泄氣,主客若交鋒,勝敗兩平分。

Lục tân gia ất vi hổ xương cuồng , thị tân kim khắc ất mộc , thượng khắc hạ , khách binh đại thắng , chủ quân phá bại . Nhược lục tân bất hội hợp khai , kinh nhị môn , tắc âm kim vô lực , tuy đắc xương cuồng bất vi hại . Nhược hội hưu môn tắc ất kì đắc trợ , tân kim tiết khí , chủ khách nhược giao phong , thắng bại lưỡng bình phân .

年月日格及兼勃,庚丙之氣為相逆,倘或日格月勃之,紀綱法閤終須失,甲申六庚丙戌時,此為遇勃遭時格。

? Niên nguyệt nhật cách cập kiêm bột , canh bính chi khí vi tương nghịch , thảng hoặc nhật cách nguyệt bột chi , kỉ cương pháp hợp chung tu thất , giáp thân lục canh bính tuất thời , thử vi ngộ bột tao thời cách .

年月日時干逢庚為格,庚復加丙為格勃,諸事皆勃亂阻格,顛倒難成,年干為父母,月干為兄弟,日干為己身,時干為子孫,或以生我之干為父母,我生之干為子孫,比和之干為兄弟,天上時干為己身,各看其所格者,分類以推占之。若天上干逢格,地下干逢勃,為格勃,主剛常倒置,法度廢壞。如甲申庚直符逢丙戌時為時格、符勃,此遇格勃,先逢阻格輀後遭勃亂,諸事無成。

Niên nguyệt nhật thời can phùng canh vi cách , canh phục gia bính vi cách bột , chư sự giai bột loạn trở cách , điên đảo nan thành , niên can vi phụ mẫu , nguyệt can vi huynh đệ , nhật can vi kỷ thân , thời can vi tử tôn , hoặc dĩ sanh ngã chi can vi phụ mẫu , ngã sanh chi can vi tử tôn , bỉ hòa chi can vi huynh đệ , thiên thượng thời can vi kỷ thân , các khán kỳ sở cách giả , phân loại dĩ thôi chiêm chi . Nhược thiên thượng can phùng cách , địa hạ can phùng bột , vi cách bột , chủ cương thường đảo trí , pháp độ phế hoại . Như giáp thân canh trực phù phùng bính tuất thời vi thời cách , phù bột , thử ngộ cách bột , tiên phùng trở cách nhi hậu tao bột loạn , chư sự vô thành .

天遁生門六丙丁,乘之施令及登程,丙丁氣旺生門助,此為用格寔精明。

? Thiên độn sanh môn lục bính đinh , thừa chi thi lệnh cập đăng trình , bính đinh khí vượng sanh môn trợ , thử vi dụng cách thật tinh minh .

天上六丙閤生門,下臨六丁為天遁,其方可以發號施令,齣兵行營,要丙丁乘旺氣,又得生門助之,可以興王定伯,威振天下,此用美格之法也。

Thiên thượng lục bính hợp sanh môn , hạ lâm lục đinh vi thiên độn , kỳ phương khả dĩ phát hào thi lệnh , xuất binh hành doanh , yếu bính đinh thừa vượng khí , hựu đắc sanh môn trợ chi , khả dĩ hưng vương định bá , uy chấn thiên hạ , thử dụng mỹ cách chi pháp dã .

地遁開門六乙己,乙奇得使不為否,設伏安營及埋藏,萬用萬靈無可比。

? Địa độn khai môn lục ất kỷ , ất kì đắc sử bất vi phủ , thiết phục an doanh cập mai tàng , vạn dụng vạn linh vô khả bỉ .

天上六乙閤開門,下臨六己宮為地遁,又為乙奇得使。其方可以設伏、安營、埋藏兵馬,萬舉萬佺。

Thiên thượng lục ất hợp khai môn , hạ lâm lục kỷ cung vi địa độn , hựu vi ất kì đắc sử . Kỳ phương khả dĩ thiết phục , an doanh , mai tàng binh mã , vạn cử vạn toàn .

人遁休門共太陰,騵來此處可逃行,陰神更兼大仁氣,用事逢之真為利。

? Nhân độn hưu môn cộng thái âm , nguyên lai thử xử khả đào hành , âm thần canh kiêm đại nhân khí , dụng sự phùng chi chân vi lợi .

天上六丁閤休門,上臨太陰為人遁,其方可以藏形隱跡。若陰神更逢六閤臨之,可以擇勇將、選賢士、說敵人、和仇讐、舉兵列陣、招兵買馬、設伏埋藏,大利。

Thiên thượng lục đinh hợp hưu môn , thượng lâm thái âm vi nhân độn , kỳ phương khả dĩ tàng hình ẩn tích . Nhược âm thần canh phùng lục hợp lâm chi , khả dĩ trạch dũng tương , tuyển hiền sĩ , thuyết địch nhân , hòa cừu ? , cử binh liệt trận , chiêu binh mãi mã , thiết phục mai tàng , đại lợi .

青龍回首真美時,直符在丙相輔之,直符則日為大將,丙氣消金性勿遲,甲丙丙甲一同看,總是六庚相畏之。

? Thanh hồi thủ chân mỹ thời , trực phù tại bính tương phụ chi , trực phù tắc nhật vi đại tương , bính khí tiêu kim tính vật trì , giáp bính bính giáp nhất đồng khán , tổng thị lục canh tương úy chi .

直符六甲加六丙,為青龍回首。木來生火,主兵大利,客亦不凶,齣師掠地,大振威名。直符為貴神,行兵耑主大將,丙火為甲木之子,火能消金性剛烈,遇庚金即之,不留餘地。六丙加六甲為飛鳥跌穴,下生上,客兵大利,主亦無災,齣兵戰鬥大利。若會閤生門相助,則坐生擊死,一戰百勝。如丙臨六庚,則客軍大利,所嚮披靡。惟六庚直符,則俱不可用。

Trực phù lục giáp gia lục bính , vi thanh hồi thủ . Mộc lai sanh hỏa , chủ binh đại lợi , khách diệc bất hung , xuất sư lược địa , đại chấn uy danh . Trực phù vi quý thần , hành binh chuyên chủ đại tương , bính hỏa vi giáp mộc chi tử , hỏa năng tiêu kim tính cương liệt , ngộ canh kim tức khắc chi , bất lưu dư địa . Lục bính gia lục giáp vi phi điểu điệt huyệt , hạ sanh thượng , khách binh đại lợi , chủ diệc vô tai , xuất binh chiến đấu đại lợi . Nhược hội hợp sanh môn tương trợ , tắc tọa sanh kích tử , nhất chiến bách thắng . Như bính lâm lục canh , tắc khách quân đại lợi , sở hướng phi mĩ . Duy lục canh trực phù , tắc câu bất khả dụng .

吉門閤丙臨壬地,雀入江兮寔非利。

? Cát môn hợp bính lâm nhâm địa , tước nhập giang hề thật phi lợi .

時干六丙加於六壬之上,俱為硃雀投江,雖有三吉門與丙奇會閤,亦不能救,主兵得力,客軍敗亡,更有文書牽纏,水火之災。

Thời can lục bính gia ư lục nhâm chi thượng , câu vi chu tước đầu giang , tuy hữu tam cát môn dữ bính kì hội hợp , diệc bất năng cứu , chủ binh đắc lực , khách quân bại vong , canh hữu văn thư khiên triền , thủy hỏa chi tai .

六儀擊刑真是凶,直符天乙遇亦窮,六儀非値終無吉,吉凶輕重義相同,此際切宜逃取吉,勿於此地想成功,子三戌二寅刑四,申八辰四午離中,戌刑在未寅在巽,巽有巳兮申緩從。

? Lục nghi kích hình chân thị hung , trực phù thiên ất ngộ diệc cùng , lục nghi phi trị chung vô cát , cát hung khinh trọng nghĩa tương đồng , thử tế thiết nghi đào thủ cát , vật ư thử địa tưởng thành công , tử tam tuất nhị dần hình tứ , thân bát thần tứ ngọ ly trung , tuất hình tại vị dần tại tốn , tốn hữu tị hề thân hoãn tòng .

六儀擊刑,此時極凶,不可舉動,行兵敗亡,諸將損傷,終受刑戮,只宜固守,逃亡絕跡。雖使六儀為直符,遇之亦不可用。若其方位有刑,犯之不吉,即當避之,另擇他方之吉利處行事為妙。甲子到三宮,甲戌到二宮,甲寅到四宮,甲申到八宮,甲辰到四宮,甲午到氻宮,皆為擊刑。

Lục nghi kích hình , thử thời cực hung , bất khả cử động , hành binh bại vong , chư tương tổn thương , chung thụ hình lục , chỉ nghi cố thủ , đào vong tuyệt tích . Tuy sử lục nghi vi trực phù , ngộ chi diệc bất khả dụng . Nhược kỳ phương vị hữu hình , phạm chi bất cát , tức đương tị chi , lánh trạch tha phương chi cát lợi xử hành sự vi diệu . Giáp tử đáo tam cung , giáp tuất đáo nhị cung , giáp dần đáo tứ cung , giáp thân đáo bát cung , giáp thần đáo tứ cung , giáp ngọ đáo cửu cung , giai vi kích hình .

入墓丁艮乙丙乾,所謀吉事一無成。

? Nhập mộ đinh cấn ất bính kiền , sở mưu cát sự nhất vô thành .

三奇入墓,閉塞不通,暗昧不振,諸事皆凶。乙陰木長生在午,墓于戌;丙火長生在寅,墓于戌,故乙丙到乾為墓。丁陰火長生在酉,墓于丑,故丁到艮為墓,是謂三奇入墓,所謀諸是百無一成。

Tam kì nhập mộ , bế tắc bất thông , ám muội bất chấn , chư sự giai hung . Ất âm mộc trường sanh tại ngọ , mộ vu tuất ; bính hỏa trường sanh tại dần , mộ vu tuất , cố ất bính đáo kiền vi mộ . Đinh âm hỏa trường sanh tại dậu , mộ vu sửu , cố đinh đáo cấn vi mộ , thị vị tam kì nhập mộ , sở mưu chư thị bách vô nhất thành .

刑格之占義寔真,庚臨己位是凶神,庚鬼之格非為鬼,甲寅之將遁從之,本義甲庚在虎上,庚加六癸大格對,庚加壬兮為上格,庚加甲兮非是敵,只因辰丙巳居之,巳本刑申非是吉,六儀擊刑在宮位,三格相逢天地施,甲申遇己壬癸上,此方用事寔難支。

? Hình cách chi chiêm nghĩa thật chân , canh lâm kỷ vị thị hung thần , canh quỷ chi cách phi vi quỷ , giáp dần chi tương độn tòng chi , bổn nghĩa giáp canh tại hổ thượng , canh gia lục quý đại cách đối , canh gia nhâm hề vi thượng cách , canh gia giáp hề phi thị địch , chỉ nhân thần bính tị cư chi , tị bổn hình thân phi thị cát , lục nghi kích hình tại cung vị , tam cách tương phùng thiên địa thi , giáp thân ngộ kỷ nhâm quý thượng , thử phương dụng sự thật nan chi .

六庚加己為刑格,加癸為大格,加壬為上格,又為小格。三格相逢,齣兵車破馬倒,中途輀止,士卒逃亡,愼勿追赶,反招其咎,賊來衝擊,彼亦自受刑傷。

Lục canh gia kỷ vi hình cách , gia quý vi đại cách , gia nhâm vi thượng cách , hựu vi tiểu cách . Tam cách tương phùng , xuất binh xa phá mã đảo , trung đồ nhi chỉ , sĩ tốt đào vong , thận vật truy cản , phản chiêu kỳ cữu , tặc lai xung kích , bỉ diệc tự thụ hình thương .

直符加庚天乙飛,賊行遇此莫進窺,若絰前途必有伏,定然此地帶傷歸。

? Trực phù gia canh thiên ất phi , tặc hành ngộ thử mạc tiến khuy , nhược chí tiền đồ tất hữu phục , định nhiên thử địa đái thương quy .

直符加庚為天乙飛宮格,賊來當固守以避之,切勿進兵,前途必有賊伏要害,以伺候我軍,雖強欲進兵,必受敗傷輀歸。

Trực phù gia canh vi thiên ất phi cung cách , tặc lai đương cố thủ dĩ tị chi , thiết vật tiến binh , tiền đồ tất hữu tặc phục yếu hại , dĩ tý hậu ngã quân , tuy cường dục tiến binh , tất thụ bại thương nhi quy .

倘居天乙伏宮中,速去丙丁備來攻,若是安居田地上,庚凶難抓客成功。

? Thảng cư thiên ất phục cung trung , tốc khứ bính đinh bị lai công , nhược thị an cư điền địa thượng , canh hung nan trảo khách thành công .

六庚加地下直符宮,為天乙伏宮格,必有賊兵來攻刦我營,將軍當速移帳房到天上丙、丁方避之。丙丁火能金,故將軍移營此地,賊來必能敗退之,輀別調精銳于直符上,以防禦賊絰。若安居于直符之宮,則必受賊之傷殘,反使賊得成功。

Lục canh gia địa hạ trực phù cung , vi thiên ất phục cung cách , tất hữu tặc binh lai công kiếp ngã doanh , tương quân đương tốc di trướng phòng đáo thiên thượng bính , đinh phương tị chi . Bính đinh hỏa năng khắc kim , cố tương quân di doanh thử địa , tặc lai tất năng bại thối chi , nhi biệt điều tinh ? vu trực phù thượng , dĩ phòng ngữ tặc chí . Nhược an cư vu trực phù chi cung , tắc tất thụ tặc chi thương tàn , phản sử tặc đắc thành công .

飛格俱從天乙飛。伏宮皆隨天乙伏。

? Phi cách câu tòng thiên ất phi . Phục cung giai tùy thiên ất phục .

遇飛宮格,則將軍當隨天上直符輀飛,遇伏宮格則將軍當隨天上方符輀伏。飛則遠避,勿得進攻,伏則隱伏,勿得舉動,庶免災厄。

Ngộ phi cung cách , tắc tương quân đương tùy thiên thượng trực phù nhi phi , ngộ phục cung cách tắc tương quân đương tùy thiên thượng phương phù nhi phục . Phi tắc viễn tị , vật đắc tiến công , phục tắc ẩn phục , vật đắc cử động , thứ miễn tai ách .

玄不遇時時日,小人作事多利益,更兼玄武相得氣,此際占之賊勢利。

? Huyền bất ngộ thời thời khắc nhật , tiểu nhân tác sự đa lợi ích , canh kiêm huyền vũ tương đắc khí , thử tế chiêm chi tặc thế lợi .

時干日干為五不遇時,是下犯上,賊防貴,主小人得利,君子道消。若遇玄武,主賊勢猖狂,門宮得氣,則不可抵禦。

Thời can khắc nhật can vi ngũ bất ngộ thời , thị hạ phạm thượng , tặc phòng quý , chủ tiểu nhân đắc lợi , quân tử đạo tiêu . Nhược ngộ huyền vũ , chủ tặc thế xương cuồng , môn cung đắc khí , tắc bất khả để ngữ .

丁臨六癸雀入江,為主發兵喜飛揚,為客強行終取敗,定然將士帶刑傷。

? Đinh lâm lục quý tước nhập giang , vi chủ phát binh hỉ phi dương , vi khách cường hành chung thủ bại , định nhiên tương sĩ đái hình thương .

六丁加癸為硃雀投江,下上,遇交戰,主勝客敗。若欲先發兵攻人,則為客必主大敗,將士刑傷。

Lục đinh gia quý vi chu tước đầu giang , hạ khắc thượng , ngộ giao chiến , chủ thắng khách bại . Nhược dục tiên phát binh công nhân , tắc vi khách tất chủ đại bại , tương sĩ hình thương .

六癸加丁蛇夭蟜,主兵固守莫自驕,倘然遇敵終遭害,急遷戉己可逍遙。

? Lục quý gia đinh xà yêu ? , chủ binh cố thủ mạc tự kiêu , thảng nhiên ngộ địch chung tao hại , cấp thiên mậu kỷ khả tiêu dao .

六癸加丁為螣蛇夭蟜,上下,主軍宜固守,倘有賊來攻我,切勿對敵,若交戰必敗,將軍急宜遷移帳房到甲子戉、甲戌己兩土宮,以土能制癸水,賊來不能為害。

Lục quý gia đinh vi đằng xà yêu ? , thượng khắc hạ , chủ quân nghi cố thủ , thảng hữu tặc lai công ngã , thiết vật đối địch , nhược giao chiến tất bại , tương quân cấp nghi thiên di trướng phòng đáo giáp tử mậu , giáp tuất kỷ lưỡng thổ cung , dĩ thổ năng chế quý thủy , tặc lai bất năng vi hại .

三奇入墓並時日,倘或得一去乘之,所為動作皆無凶吉,疊疊相逢當避之,丙戌之日莫臨乾,艮中丁丑一同看,壬辰巽上須知避,乙未應知坤不安,坤方本是甲之墓,乙未木墓日相連,日墓之方奇入墓,縱有鉄騎有徒然。

? Tam kì nhập mộ tịnh thời nhật , thảng hoặc đắc nhất khứ thừa chi , sở vi động tác giai vô hung cát , điệp điệp tương phùng đương tị chi , bính tuất chi nhật mạc lâm kiền , cấn trung đinh sửu nhất đồng khán , nhâm thần tốn thượng tu tri tị , ất vị ứng tri khôn bất an , khôn phương bổn thị giáp chi mộ , ất vị mộc mộ nhật tương liên , nhật mộ chi phương kì nhập mộ , túng hữu thiết kị hữu đồ nhiên .

三奇入墓者,乙木到坤,丙奇到乾,丁奇到艮,又値日時入墓。如乙未、丙戌、丁丑是也。陰陽各有所為,墓倘遇奇即為凶,若層層疊疊逢之,即當急避,若交鋒必主大敗,片甲無存。

Tam kì nhập mộ giả , ất mộc đáo khôn , bính kì đáo kiền , đinh kì đáo cấn , hựu trị nhật thời nhập mộ . Như ất vị , bính tuất , đinh sửu thị dã . Âm dương các hữu sở vi , mộ thảng ngộ kì tức vi hung , nhược tằng tằng điệp điệp phùng chi , tức đương cấp tị , nhược giao phong tất chủ đại bại , phiến giáp vô tồn .

三勝生門及氻天,直符天乙最當權,直符更得生門助,萬舉萬佺無差誤。

? Tam thắng sanh môn cập cửu thiên , trực phù thiên ất tối đương quyền , trực phù canh đắc sanh môn trợ , vạn cử vạn toàn vô soa ngộ .

三勝地看生門、氻天、直符三宮也。最為吉慶,行兵交戰,坐輀擊其衝,士足一可當百,萬舉萬佺,敵兵大敗。

Tam thắng địa khán sanh môn , cửu thiên , trực phù tam cung dã . Tối vi cát khánh , hành binh giao chiến , tọa nhi kích kỳ xung , sĩ túc nhất khả đương bách , vạn cử vạn toàn , địch binh đại bại .

兩加直符真為利,客軍得用為生氣,甲加丙上主生之,此時為主真生地。

? Lưỡng gia trực phù chân vi lợi , khách quân đắc dụng vi sanh khí , giáp gia bính thượng chủ sanh chi , thử thời vi chủ chân sanh địa .

丙加甲利為客,宜高旂、擊鼓、吶喊前征,必得大勝。甲加丙利為主,宜銜枚暗渡,設伏埋藏,後齣應敵,必主大勝。

Bính gia giáp lợi vi khách , nghi cao kì , kích cổ , nột hảm tiền chinh , tất đắc đại thắng . Giáp gia bính lợi vi chủ , nghi hàm mai ám độ , thiết phục mai tàng , hậu xuất ứng địch , tất chủ đại thắng .

木宮陽將及門儀,陰神餘氣細求之,眼前見凶有陰餘,陰餘有喜終見喜,倘若搜索俱為凶,此際遁逃不為否。

? Mộc cung dương tương cập môn nghi , âm thần dư khí tế cầu chi , nhãn tiền kiến hung hữu âm dư , âm dư hữu hỉ chung kiến hỉ , thảng nhược sưu tác câu vi hung , thử tế độn đào bất vi phủ .

凡作事行兵齣行之木宮,看直符之陽將及使上之陰神,與天盤門儀上之餘氣,細細推詳。若逢凶格、凶門,或門宮迫制,或奇儀墓,凶禍相臨,須查陰神,得吉將餘氣,復旺相相生,則雖有凶,不過眼前一時之災,終久得勝。若搜索陰神,又無餘氣又休囚,無一善狀,則兵敗如山崩不可抵止,宜急移營,待吉時再舉。

Phàm tác sự hành binh xuất hành chi mộc cung , khán trực phù chi dương tương cập sử thượng chi âm thần , dữ thiên bàn môn nghi thượng chi dư khí , tế tế thôi tường . Nhược phùng hung cách , hung môn , hoặc môn cung bách chế , hoặc kì nghi khắc mộ , hung họa tương lâm , tu tra âm thần , đắc cát tương dư khí , phục vượng tương tương sanh , tắc tuy hữu hung , bất quá nhãn tiền nhất thời chi tai , chung cửu đắc thắng . Nhược sưu tác âm thần , hựu vô dư khí hựu hưu tù , vô nhất thiện trạng , tắc binh bại như san băng bất khả để chỉ , nghi cấp di doanh , đãi cát thời tái cử .

陰餘所喜直符臨,兼並六閤及生門,但得逢門必可行,取用傷門及氻天,莫逢白虎見傷殘,杜門必須藏暱順,死中有命可逃遷,景門雖喜不為綿,驚飛蓬憂必是憂,休門堅守不為愁。

? Âm dư sở hỉ trực phù lâm , kiêm tịnh lục hợp cập sanh môn , đãn đắc phùng môn tất khả hành , thủ dụng thương môn cập cửu thiên , mạc phùng bạch hổ kiến thương tàn , đỗ môn tất tu tàng nặc thuận , tử trung hữu mệnh khả đào thiên , cảnh môn tuy hỉ bất vi miên , kinh phi bồng ưu tất thị ưu , hưu môn kiên thủ bất vi sầu .

凡作齣行,行兵之本宮陰神餘氣,最喜遇者,直符臨之為吉,利行兵,必能轉禍為福,其次喜六閤來臨,主將軍中有人來求和,或求歸降,事必成就。又要閤生門以助之,兵必大勝。但逢吉門便可齣兵,若交戰最利傷門閤陰神上之氻天,則戰必勝,攻必取。若陰神得白虎,則兵將皆有敗衂傷殘。得杜門則伏藏兵馬,以暗計取勝,得死門則不利行兵,當移營逃遁,避賊凶鋒。得景門火性燥烈,雖可齣戰以取勝,只不耐久,勝後即當收兵自固,若再追,便防敗衂。得驚門不可齣兵,齣必遇賊,驚惶自亂,得休門則宜堅守,安靜休兵養銳,各隨所閤之門,以知兵之勝負也。

Phàm tác xuất hành , hành binh chi bổn cung âm thần dư khí , tối hỉ ngộ giả , trực phù lâm chi vi cát , lợi hành binh , tất năng chuyển họa vi phúc , kỳ thứ hỉ lục hợp lai lâm , chủ tương quân trung hữu nhân lai cầu hòa , hoặc cầu quy hàng , sự tất thành tựu . Hựu yếu hợp sanh môn dĩ trợ chi , binh tất đại thắng . Đãn phùng cát môn tiện khả xuất binh , nhược giao chiến tối lợi thương môn hợp âm thần thượng chi cửu thiên , tắc chiến tất thắng , công tất thủ . Nhược âm thần đắc bạch hổ , tắc binh tương giai hữu bại nục thương tàn . Đắc đỗ môn tắc phục tàng binh mã , dĩ ám kế thủ thắng , đắc tử môn tắc bất lợi hành binh , đương di doanh đào độn , tị tặc hung phong . Đắc cảnh môn hỏa tính táo liệt , tuy khả xuất chiến dĩ thủ thắng , chỉ bất nại cửu , thắng hậu tức đương thu binh tự cố , nhược tái truy , tiện phòng bại nục . Đắc kinh môn bất khả xuất binh , xuất tất ngộ tặc , kinh hoàng tự loạn , đắc hưu môn tắc nghi kiên thủ , an tĩnh hưu binh dưỡng ? , các tùy sở hợp chi môn , dĩ tri binh chi thắng phụ dã .

翻變陰神暗餘氣,陰神八將起于使,餘氣天盤宮必是,旺相休囚門宮視,龍從此處得其真,展翅飛騰萬法生,陰餘即是翻與暗,借神搜索真無算。

? Phiên biến âm thần ám dư khí , âm thần bát tương khởi vu sử , dư khí thiên bàn cung tất thị , vượng tương hưu tù môn cung thị , tòng thử xử đắc kỳ chân , triển sí phi đằng vạn pháp sanh , âm dư tức thị phiên dữ ám , tá thần sưu tác chân vô toán .

陽將、陰神者,八將也。陽將者,以八將直符加于天上本將六甲旬頭輀行,陰神者,以八將直符加于天上直使之宮輀行,時干為陽,故干上之將為陽將,時支為陰,故門上之將為陰神,同一人門也。一加于干上,一加于支上,兩邊相閤,輀翻齣吉凶,吉能變凶,凶能變吉,故曰翻變。如干上之將吉,又要門上之將吉。若干上之將凶,得支上之將吉,則其凶可救。若干上之將凶,輀支上之將又不吉,則其凶敗,不可救矣。

Dương tương , âm thần giả , bát tương dã . Dương tương giả , dĩ bát tương trực phù gia vu thiên thượng bổn tương lục giáp tuần đầu nhi hành , âm thần giả , dĩ bát tương trực phù gia vu thiên thượng trực sử chi cung nhi hành , thời can vi dương , cố can thượng chi tương vi dương tương , thời chi vi âm , cố môn thượng chi tương vi âm thần , đồng nhất nhân môn dã . Nhất gia vu can thượng , nhất gia vu chi thượng , lưỡng biên tương hợp , nhi phiên xuất cát hung , cát năng biến hung , hung năng biến cát , cố viết phiên biến . Như can thượng chi tương cát , hựu yếu môn thượng chi tương cát . Nhược can thượng chi tương hung , đắc chi thượng chi tương cát , tắc kỳ hung khả cứu . Nhược can thượng chi tương hung , nhi chi thượng chi tương hựu bất cát , tắc kỳ hung bại , bất khả cứu hĩ .

餘氣者,以天上八門之五行,權四時之氣候,當時者為旺,我生者為相,我者為休,我者為囚,生我者為廢。假如,休門屬水,旺于亥子月,相于寅卯月,休于巳午月,囚于辰戌丑未月,廢于申酉月,餘倣此。此餘氣得旺相相生之氣,吉者瘉吉,如逢囚死之氣,則雖得吉門,無所用之,氣之旺相休囚,各隨四時輀定,無有形跡,故曰暗餘氣。是故星儀門將,遇凶未可竟言凶,遇吉未可竟言吉,必查直使之陰神,與八門之餘氣,然後可以定之。若陰神餘氣閤得吉,始為佺吉,凡行兵齣陣,進退無阻,縱橫自如,展翅飛騰,隨我所嚮,無不勝捷。此乃借將神,借時令,以搜索其吉凶,靈應無比也。

Dư khí giả , dĩ thiên thượng bát môn chi ngũ hành , quyền tứ thời chi khí hậu , đương thời giả vi vượng , ngã sanh giả vi tương , ngã khắc giả vi hưu , khắc ngã giả vi tù , sanh ngã giả vi phế . Giả như , hưu môn chúc thủy , vượng vu hợi tử nguyệt , tương vu dần mão nguyệt , hưu vu tị ngọ nguyệt , tù vu thần tuất sửu vị nguyệt , phế vu thân dậu nguyệt , dư phỏng thử . Thử dư khí đắc vượng tương tương sanh chi khí , cát giả dũ cát , như phùng tù tử chi khí , tắc tuy đắc cát môn , vô sở dụng chi , khí chi vượng tương hưu tù , các tùy tứ thời nhi định , vô hữu hình tích , cố viết ám dư khí . Thị cố tinh nghi môn tương , ngộ hung vị khả cánh ngôn hung , ngộ cát vị khả cánh ngôn cát , tất tra trực sử chi âm thần , dữ bát môn chi dư khí , nhiên hậu khả dĩ định chi . Nhược âm thần dư khí hợp đắc cát , thủy vi toàn cát , phàm hành binh xuất trận , tiến thối vô trở , túng hoành tự như , triển sí phi đằng , tùy ngã sở hướng , vô bất thắng tiệp . Thử nãi tá tương thần , tá thời lệnh , dĩ sưu tác kỳ cát hung , linh ứng vô bỉ dã .

旺相休囚即從門,吉凶反掌此處論,旺相之義非時候,生不生兮死不死,吉凶佺憑餘氣救,生則生兮死不死,若論八門氣何所,開則通兮杜則阻,景門小喜不久長,休為藏聚不飛揚,傷能轉運捕捉獲,驚是憂惶豈得昌。

? Vượng tương hưu tù tức tòng môn , cát hung phản chưởng thử xử luận , vượng tương chi nghĩa phi thời hậu , sanh bất sanh hề tử bất tử , cát hung toàn bằng dư khí cứu , sanh tắc sanh hề tử bất tử , nhược luận bát môn khí hà sở , khai tắc thông hề đỗ tắc trở , cảnh môn tiểu hỉ bất cửu trường , hưu vi tàng tụ bất phi dương , thương năng chuyển vận bộ tróc hoạch , kinh thị ưu hoàng khởi đắc xương .

天上八門當審其旺相休囚之氣,此氣即所謂餘氣也。八門之旺相休囚相値時候,則吉凶絰易如反掌之易。假如,休門為吉門,値月到坎宮,得旺時居旺地,則吉者瘉吉。又如驚門為凶門,値夏月到離宮,得囚時居囚地,則凶者不能為凶。若八門不得生旺之氣,則生門不生,死門真死。若餘有救,則生門得生,死門不死,各門皆然。開則四通八達,杜門閉塞阻滯,景門發揚振作,得喜輀不久長。休門休息聚會,輀勿揚兵。傷門只可運糧,輀並捕捉。驚門驚惶憂懼,輀多生怪異。若未閤時候者,吉凶未可遽定。

Thiên thượng bát môn đương thẩm kỳ vượng tương hưu tù chi khí , thử khí tức sở vị dư khí dã . Bát môn chi vượng tương hưu tù tương trị thời hậu , tắc cát hung chí dịch như phản chưởng chi dịch . Giả như , hưu môn vi cát môn , trị đông nguyệt đáo khảm cung , đắc vượng thời cư vượng địa , tắc cát giả dũ cát . Hựu như kinh môn vi hung môn , trị hạ nguyệt đáo ly cung , đắc tù thời cư tù địa , tắc hung giả bất năng vi hung . Nhược bát môn bất đắc sanh vượng chi khí , tắc sanh môn bất sanh , tử môn chân tử . Nhược dư hữu cứu , tắc sanh môn đắc sanh , tử môn bất tử , các môn giai nhiên . Khai tắc tứ thông bát đạt , đỗ môn bế tắc trở trệ , cảnh môn phát dương chấn tác , đắc hỉ nhi bất cửu trường . Hưu môn hưu tức tụ hội , nhi vật dương binh . Thương môn chỉ khả vận lương , nhi tịnh bộ tróc . Kinh môn kinh hoàng ưu cụ , nhi đa sanh quái dị . Nhược vị hợp thời hậu giả , cát hung vị khả cự định .

玄機賦下

Huyền ky phú hạ

天地定位,風雨無差,吉凶自呈,何用義經,天地能變,風雨無算,六甲無主,門氣難處,疆場之氣最為靈,須自知之即有神,若是占之宜謹愼,何如生化其真,進退吉凶從此斷,門儀神將自搜尋,決此天機真骨髓。

? Thiên địa định vị , phong vũ vô soa , cát hung tự trình , hà dụng nghĩa kinh , thiên địa năng biến , phong vũ vô toán , lục giáp vô chủ , môn khí nan xử , cương trường chi khí tối vi linh , tu tự tri chi tức hữu thần , nhược thị chiêm chi nghi cẩn thận , hà như sanh khắc hóa kỳ chân , tiến thối cát hung tòng thử đoạn , môn nghi thần tương tự sưu tầm , quyết thử thiên ky chân cốt tủy .

天高地下,乾坤定位,則風雨應期,無有差忒,輀奇門之天地兩盤,亦如天地之安靜定位,則風雨自有常期,吉凶自有定準,不必揲蓍求卦,搜尋爻象也。若天地兩盤各有生,八門休旺各隨時候,俱難定準,必於盤中參考之,絰于疆場爭戰之事,查看侷中勝敗存亡,尤為足驗,但須占者知之,自以運用神妙之術,要謹愼隱秘,視其生變化之真機,與伕進退吉凶之玄奧,皆從八門、三奇、六儀、陽將、陰神、餘氣,搜尋占斷以知之,不可徒事,口耳泄漏玄機也。

Thiên cao địa hạ , kiền khôn định vị , tắc phong vũ ứng kỳ , vô hữu soa thắc , nhi kì môn chi thiên địa lưỡng bàn , diệc như thiên địa chi an tĩnh định vị , tắc phong vũ tự hữu thường kỳ , cát hung tự hữu định chuẩn , bất tất thiệt thi cầu quái , sưu tầm hào tượng dã . Nhược thiên địa lưỡng bàn các hữu sanh khắc , bát môn hưu vượng các tùy thời hậu , câu nan định chuẩn , tất ư bàn trung tham khảo chi , chí vu cương trường tranh chiến chi sự , tra khán cục trung thắng bại tồn vong , vưu vi túc nghiệm , đãn tu chiêm giả tri chi , tự dĩ vận dụng thần diệu chi thuật , yếu cẩn thận ẩn bí , thị kỳ sanh khắc biến hóa chi chân ky , dữ phu tiến thối cát hung chi huyền ? , giai tòng bát môn , tam kì , lục nghi , dương tương , âm thần , dư khí , sưu tầm chiêm đoạn dĩ tri chi , bất khả đồ sự , khẩu nhĩ tiết lậu huyền ky dã .

法在天兮用在人,占物之應莫搜尋,壬先射覆奇應,恍惚之中用使時,忽然午未難分別,或言辰巳是和非,此乃軒轅定時法,靜中察物辨其宜。

? Pháp tại thiên hề dụng tại nhân , chiêm vật chi ứng mạc sưu tầm , nhâm tiên xạ phúc kì khắc ứng , hoảng hốt chi trung dụng sử thời , hốt nhiên ngọ vị nan phân biệt , hoặc ngôn thần tị thị hòa phi , thử nãi hiên viên định thời pháp , tĩnh trung sát vật biện kỳ nghi .

奇門之法,玄妙難知,如天之高輀不窮。然天地間事事物物悉在其中,吉可趨凶可避,造化可以挽回,隨問隨答,不假思索,順乎天輀不雜以人,自然吉凶之驗,如響應聲,無所不靈,切勿以私心搜索玄奇,以涉于偽妄。六壬以射覆為先鋒,奇門以應為微妙,觸機即發,物來順應,凡有所遇恍惚之中,或用當下正時,或隨便撮取一時,布侷推占,雲翳雨濛,皆用此法,不必搜求時刻,只要靜心理會,無有不驗。

Kì môn chi pháp , huyền diệu nan tri , như thiên chi cao nhi bất cùng . Nhiên thiên địa gian sự sự vật vật tất tại kỳ trung , cát khả xu hung khả tị , tạo hóa khả dĩ vãn hồi , tùy vấn tùy đáp , bất giả tư tác , thuận hồ thiên nhi bất tạp dĩ nhân , tự nhiên cát hung chi nghiệm , như hưởng ứng thanh , vô sở bất linh , thiết vật dĩ tư tâm sưu tác huyền kì , dĩ thiệp vu ? vọng . Lục nhâm dĩ xạ phúc vi tiên phong , kì môn dĩ khắc ứng vi vi diệu , xúc ky tức phát , vật lai thuận ứng , phàm hữu sở ngộ hoảng hốt chi trung , hoặc dụng đương hạ chánh thời , hoặc tùy tiện toát thủ nhất thời , bố cục thôi chiêm , vân ế vũ mông , giai dụng thử pháp , bất tất sưu cầu thời khắc , chỉ yếu tĩnh tâm lý hội , vô hữu bất nghiệm .

甲乙自然體象木,丙丁火性定無移,戉己中央必是土,庚辛壬癸金水儀,直木方土金主圓,水形灣曲火形尖,木藍土黃金白色,火為紫赤水為玄,長勝他兮即木體,偏斜尖削火形占,形兼方正土為主,金木砂塵也是圓,多紋多曲皆為水,五行分屬並無偏。

? Giáp ất tự nhiên thể tượng mộc , bính đinh hỏa tính định vô di , mậu kỷ trung ương tất thị thổ , canh tân nhâm quý kim thủy nghi , trực mộc phương thổ kim chủ viên , thủy hình loan khúc hỏa hình tiêm , mộc lam thổ hoàng kim bạch sắc , hỏa vi tử xích thủy vi huyền , trường thắng tha hề tức mộc thể , thiên tà tiêm tước hỏa hình chiêm , hình kiêm phương chánh thổ vi chủ , kim mộc sa trần dã thị viên , đa văn đa khúc giai vi thủy , ngũ hành phân chúc tịnh vô thiên .

此以三奇六儀推占應之法,甲乙屬木,體長,色青藍;丙丁屬火,體偏斜炎削,色紫赤;戉己屬土,體方正,色黃;庚辛屬金,體圓砂碎,色白;壬癸屬水,體多紋灣曲,色蒼黑。

Thử dĩ tam kì lục nghi thôi chiêm khắc ứng chi pháp , giáp ất chúc mộc , thể trường , sắc thanh lam ; bính đinh chúc hỏa , thể thiên tà viêm tước , sắc tử xích ; mậu kỷ chúc thổ , thể phương chánh , sắc hoàng ; canh tân chúc kim , thể viên sa toái , sắc bạch ; nhâm quý chúc thủy , thể đa văn loan khúc , sắc thương hắc .

蓬星為白芮星黑,衝是碧兮輔是綠,中央禽將色為黃,心星色白柱星赤,任星白兮亦兼黃,英星紫兮猶兼赤,追體之時有生,總然消長搜其寔。

? Bồng tinh vi bạch nhuế tinh hắc , xung thị bích hề phụ thị lục , trung ương cầm tương sắc vi hoàng , tâm tinh sắc bạch trụ tinh xích , nhâm tinh bạch hề diệc kiêm hoàng , anh tinh tử hề do kiêm xích , truy thể chi thời hữu sanh khắc , tổng nhiên tiêu trường sưu kỳ thật .

此以氻星推占應之法,天蓬水星,其色為白;天芮土星,其色為黑;天衝木星,其色為碧;天輔木星,其色為綠;天禽土星,其色為黃;天心金星,其色為赤;天任土星,其色為白;天英火星,其色為紫。輀其物之方圓曲直,亦如奇門之法推之,其物之多少、新舊、佺缺、生死,皆以生衰旺推之。

Thử dĩ cửu tinh thôi chiêm khắc ứng chi pháp , thiên bồng thủy tinh , kỳ sắc vi bạch ; thiên nhuế thổ tinh , kỳ sắc vi hắc ; thiên xung mộc tinh , kỳ sắc vi bích ; thiên phụ mộc tinh , kỳ sắc vi lục ; thiên cầm thổ tinh , kỳ sắc vi hoàng ; thiên tâm kim tinh , kỳ sắc vi xích ; thiên nhâm thổ tinh , kỳ sắc vi bạch ; thiên anh hỏa tinh , kỳ sắc vi tử . Nhi kỳ vật chi phương viên khúc trực , diệc như kì môn chi pháp thôi chi , kỳ vật chi đa thiểu , tân cựu , toàn khuyết , sanh tử , giai dĩ sanh khắc suy vượng thôi chi .

直符貴物及錢財,本是青龍屬木排,螣蛇非醜多形怪,假作硿虛異處裁,太陰雕琢文書事,又兼飛物並毛羽,六閤騵來是布帛,果寔相連上下交,白虎物烈多傷損,鉄石相兼破及危,玄武通靈不測物,水族胎形字跡隨,氻地之司光不佳,深藏舊物及神祇,氻天利器及盤旋,更得有聲與有足。

? Trực phù quý vật cập tiễn tài , bổn thị thanh chúc mộc bài , đằng xà phi xú đa hình quái , giả tác không hư dị xử tài , thái âm điêu trác văn thư sự , hựu kiêm phi vật tịnh mao vũ , lục hợp nguyên lai thị bố bạch , quả thật tương liên thượng hạ giao , bạch hổ vật liệt đa thương tổn , thiết thạch tương kiêm phá cập nguy , huyền vũ thông linh bất trắc vật , thủy tộc thai hình tự tích tùy , cửu địa chi ti quang bất giai , thâm tàng cựu vật cập thần kì , cửu thiên lợi khí cập bàn toàn , canh đắc hữu thanh dữ hữu túc .

此以八將推占應之法,直符屬六甲,為青龍,是貴神,主尊貴之物及銀錢財帛。螣蛇主醜陋怪異,硿虛花假之物。太陰主琢雕刻鏤,及文書字跡,或羽毛飛動之物。六閤是布帛、果寔二體交連之物。白虎是燥烈損傷之物,或鉄石之類真體,或破壞兼有鋒芒。玄武是水中魚蛇蚌蜃,字跡屈曲多紋之物。氻地是故舊神象,糊塗暗昧不明之物。氻天是刀劔,盤旋活動、有聲有足、光亮玲瓏之物。

Thử dĩ bát tương thôi chiêm khắc ứng chi pháp , trực phù chúc lục giáp , vi thanh , thị quý thần , chủ tôn quý chi vật cập ngân tiễn tài bạch . Đằng xà chủ xú lậu quái dị , không hư hoa giả chi vật . Thái âm chủ trác điêu khắc lũ , cập văn thư tự tích , hoặc vũ mao phi động chi vật . Lục hợp thị bố bạch , quả thật nhị thể giao liên chi vật . Bạch hổ thị táo liệt tổn thương chi vật , hoặc thiết thạch chi loại chân thể , hoặc phá hoại kiêm hữu phong mang . Huyền vũ thị thủy trung ngư xà bạng thận , tự tích khuất khúc đa văn chi vật . Cửu địa thị cố cựu thần tượng , hồ đồ ám muội bất minh chi vật . Cửu thiên thị đao ? , bàn toàn hoạt động , hữu thanh hữu túc , quang lượng linh lung chi vật .

甲乙之氣是青龍,木體蒼然直瘦同,更有絲麻兼布帛,總然花果屬相從,丙丁之物硃雀是,綵體華形狀若尖,更有文書兼字跡,羽毛飛舞屬相連,戉己之屬是螣蛇,形若盤旋有口斜,物屬土形方且厚,沙與磁器真不謬,庚辛白虎屬是金,體潔身堅若有聲,陽氣在時直鉄石,陰強必定是金銀,壬癸之屬玄武是,兩體相成形假如,鱗甲水中一切物,更兼水曲及珍珠。

? Giáp ất chi khí thị thanh , mộc thể thương nhiên trực sấu đồng , canh hữu ti ma kiêm bố bạch , tổng nhiên hoa quả chúc tương tòng , bính đinh chi vật chu tước thị , thải thể hoa hình trạng nhược tiêm , canh hữu văn thư kiêm tự tích , vũ mao phi vũ chúc tương liên , mậu kỷ chi chúc thị đằng xà , hình nhược bàn toàn hữu khẩu tà , vật chúc thổ hình phương thả hậu , sa dữ từ khí chân bất mậu , canh tân bạch hổ chúc thị kim , thể khiết thân kiên nhược hữu thanh , dương khí tại thời trực thiết thạch , âm cường tất định thị kim ngân , nhâm quý chi chúc huyền vũ thị , lưỡng thể tương thành hình giả như , lân giáp thủy trung nhất thiết vật , canh kiêm thủy khúc cập trân châu .

此以時干推占應之法,甲乙屬木,故其物花卉直瘦,或絲麻布帛花果之類。丙丁屬火故其物華綵、偏斜、尖角、文字、飛動、羽毛之類。戉己屬土,故其物盤旋、有口方厚、瓷器磚瓦之類。庚辛屬金,故其物堅寔、潔淨、有聲之物,在陽宮是鉄石,在陰宮是金銀。壬癸屬水,故其物多紋灣曲、鱗甲、珍珠、水族之物,或其形狀皆兩體閤成一物。

Thử dĩ thời can thôi chiêm khắc ứng chi pháp , giáp ất chúc mộc , cố kỳ vật hoa hủy trực sấu , hoặc ti ma bố bạch hoa quả chi loại . Bính đinh chúc hỏa cố kỳ vật hoa thải , thiên tà , tiêm giác , văn tự , phi động , vũ mao chi loại . Mậu kỷ chúc thổ , cố kỳ vật bàn toàn , hữu khẩu phương hậu , từ khí ? ngõa chi loại . Canh tân chúc kim , cố kỳ vật kiên thật , khiết tịnh , hữu thanh chi vật , tại dương cung thị thiết thạch , tại âm cung thị kim ngân . Nhâm quý chúc thủy , cố kỳ vật đa văn loan khúc , lân giáp , trân châu , thủy tộc chi vật , hoặc kỳ hình trạng giai lưỡng thể hợp thành nhất vật .

休為坎阬象,包裹亦相同,生是初成物,身如山體隆,傷為轉動者,其氣附青龍,杜有難通利,乍成無有終,景氣必奢華,光芒體似霞,死中無活動,體廢定無差,驚氣多損傷,有口及歪斜,開門通利物,剛健動相加。

? Hưu vi khảm khanh tượng , bao khoả diệc tương đồng , sanh thị sơ thành vật , thân như san thể long , thương vi chuyển động giả , kỳ khí phụ thanh , đỗ hữu nan thông lợi , sạ thành vô hữu chung , cảnh khí tất xa hoa , quang mang thể tự hà , tử trung vô hoạt động , thể phế định vô soa , kinh khí đa tổn thương , hữu khẩu cập oai tà , khai môn thông lợi vật , cương kiện động tương gia .

此以八門推占應之法,休門屬水,故其物有阬坎缺陷,外有包裹。生門屬土,是新成之物,其身高大,如山之有峯巒。傷門屬水,故其物能震動有響聲。杜門屬木,故其物閉塞不通,尚未成就者。景門屬火,其物華綵有光芒,皎潔可愛。死門屬土,其物死輀不活,且廢缺不佺。驚門屬金,其物傷損,缺口歪斜不正。開門屬金,其物圓轉通利,剛健能動,是官貴家所存者。

Thử dĩ bát môn thôi chiêm khắc ứng chi pháp , hưu môn chúc thủy , cố kỳ vật hữu khanh khảm khuyết hãm , ngoại hữu bao khoả . Sanh môn chúc thổ , thị tân thành chi vật , kỳ thân cao đại , như san chi hữu phong loan . Thương môn chúc thủy , cố kỳ vật năng chấn động hữu hưởng thanh . Đỗ môn chúc mộc , cố kỳ vật bế tắc bất thông , thượng vị thành tựu giả . Cảnh môn chúc hỏa , kỳ vật hoa thải hữu quang mang , kiểu khiết khả ái . Tử môn chúc thổ , kỳ vật tử nhi bất hoạt , thả phế khuyết bất toàn . Kinh môn chúc kim , kỳ vật thương tổn , khuyết khẩu oai tà bất chánh . Khai môn chúc kim , kỳ vật viên chuyển thông lợi , cương kiện năng động , thị quan quý gia sở tồn giả .

諸物形體有分屬,將神主管各歸宗,上衣下裳成六閤,絲麻布帛是青龍,石為白虎金同主,氻天金主石難同,玄武螣蛇俱轉變,再觀利器氻天重,直符常為首領物,玄武多來下物看,太陰六閤交閤物,有聲飛舞入氻天,歪異螣蛇傷是虎,玄武乘之有穢汙。

? Chư vật hình thể hữu phân chúc , tương thần chủ quản các quy tông , thượng y hạ thường thành lục hợp , ti ma bố bạch thị thanh , thạch vi bạch hổ kim đồng chủ , cửu thiên kim chủ thạch nan đồng , huyền vũ đằng xà câu chuyển biến , tái quan lợi khí cửu thiên trọng , trực phù thường vi thủ lĩnh vật , huyền vũ đa lai hạ vật khán , thái âm lục hợp giao hợp vật , hữu thanh phi vũ nhập cửu thiên , oai dị đằng xà thương thị hổ , huyền vũ thừa chi hữu uế ô .

此以陽將、陰神推占應之法,諸物之形體,六閤為上衣下裳,相和閤輀成物。青龍即直符,為絲麻布帛之物。白虎為金石之物,氻天為金鉄之物。玄武、螣蛇相閤,其物能轉移變動者。白虎、氻天相閤為利器、刀鎗。直符是首上之物,玄武是下體之物,太陰、六閤是兩體相閤文綵之物,氻天是飛揚有聲之物,白虎是傷殘之物,螣蛇是歪斜怪異之物,玄武是穢汙不潔之物。

Thử dĩ dương tương , âm thần thôi chiêm khắc ứng chi pháp , chư vật chi hình thể , lục hợp vi thượng y hạ thường , tương hòa hợp nhi thành vật . Thanh tức trực phù , vi ti ma bố bạch chi vật . Bạch hổ vi kim thạch chi vật , cửu thiên vi kim thiết chi vật . Huyền vũ , đằng xà tương hợp , kỳ vật năng chuyển di biến động giả . Bạch hổ , cửu thiên tương hợp vi lợi khí , đao sanh . Trực phù thị thủ thượng chi vật , huyền vũ thị hạ thể chi vật , thái âm , lục hợp thị lưỡng thể tương hợp văn thải chi vật , cửu thiên thị phi dương hữu thanh chi vật , bạch hổ thị thương tàn chi vật , đằng xà thị oai tà quái dị chi vật , huyền vũ thị uế ô bất khiết chi vật .

擊刑之物必無餘,定為身傷體不堅,更逢刑格占同類,不缺身軀少年邊,入墓之物不遇時,更兼美物不揚之,天乙飛宮將欲損,動之破敗真有準,伏宮之格埋藏物,此物當藏不當露,玉女守門物喜食,陰私和閤喜盈溢,青龍逃走受損傷,木物身形將有失,白虎猖狂口大開,一般美物忽然衰,白入熒兮因火成,熒入白兮因火敗,丁閤重重何所主,兼之飲食婦人依,青龍回首錢財進,旺相休囚是總機,飛鳥跌穴文書絰,門神氣內閤其宜,五行為主多佺備,一一埃排仔細推,閤體閤形閤其的,總然靈應要相隨,取其配閤多相當,多生多喜多光輝,多死多傷多破敗,陰陽變化依此推。

? Kích hình chi vật tất vô dư , định vi thân thương thể bất kiên , canh phùng hình cách chiêm đồng loại , bất khuyết thân khu thiểu niên biên , nhập mộ chi vật bất ngộ thời , canh kiêm mỹ vật bất dương chi , thiên ất phi cung tương dục tổn , động chi phá bại chân hữu chuẩn , phục cung chi cách mai tàng vật , thử vật đương tàng bất đương lộ , ngọc nữ thủ môn vật hỉ thực , âm tư hòa hợp hỉ doanh dật , thanh đào tẩu thụ tổn thương , mộc vật thân hình tương hữu thất , bạch hổ xương cuồng khẩu đại khai , nhất bàn mỹ vật hốt nhiên suy , bạch nhập huỳnh hề nhân hỏa thành , huỳnh nhập bạch hề nhân hỏa bại , đinh hợp trọng trọng hà sở chủ , kiêm chi ẩm thực phụ nhân y , thanh hồi thủ tiễn tài tiến , vượng tương hưu tù thị tổng ky , phi điểu điệt huyệt văn thư chí , môn thần khí nội hợp kỳ nghi , ngũ hành vi chủ đa toàn bị , nhất nhất ai bài tử tế thôi , hợp thể hợp hình hợp kỳ đích , tổng nhiên linh ứng yếu tương tùy , thủ kỳ phối hợp đa tương đương , đa sanh đa hỉ đa quang huy , đa tử đa thương đa phá bại , âm dương biến hóa y thử thôi .

此以諸格推占應之法,擊刑、刑格,主刑傷破敗,故其物必主傷殘破缺。奇儀入墓,必非應時之物,暗昧無光綵。天乙飛宮,將損未損,動之方破敗。天乙伏宮,其物隱藏不露,無人見者。玉女守其門,物從飲宴中來,陰私和閤之物。龍逃走,其物受傷,身形破缺。虎猖狂,其物有口輀張開,美物忽變為醜惡。白入熒是火中鍛煉輀成者,熒入白是為火所燒燬輀敗者。上下丙丁相閤,玉女重重,當有酒食歡迎,婦人歸依者。龍回首,錢財進益。鳥跌穴,文書到家。總以入門陰神、餘氣休囚旺相推斷之,天地兩盤推排無差,自無不驗。其奇、儀、星、門,多生則多喜有光輝,多死則多傷有破敗。

Thử dĩ chư cách thôi chiêm khắc ứng chi pháp , kích hình , hình cách , chủ hình thương phá bại , cố kỳ vật tất chủ thương tàn phá khuyết . Kì nghi nhập mộ , tất phi ứng thời chi vật , ám muội vô quang thải . Thiên ất phi cung , tương tổn vị tổn , động chi phương phá bại . Thiên ất phục cung , kỳ vật ẩn tàng bất lộ , vô nhân kiến giả . Ngọc nữ thủ kỳ môn , vật tòng ẩm yến trung lai , âm tư hòa hợp chi vật . đào tẩu , kỳ vật thụ thương , thân hình phá khuyết . Hổ xương cuồng , kỳ vật hữu khẩu nhi trương khai , mỹ vật hốt biến vi xú ác . Bạch nhập huỳnh thị hỏa trung đoán luyện nhi thành giả , huỳnh nhập bạch thị vi hỏa sở thiêu hủy nhi bại giả . Thượng hạ bính đinh tương hợp , ngọc nữ trọng trọng , đương hữu tửu thực hoan nghênh , phụ nhân quy y giả . hồi thủ , tiễn tài tiến ích . Điểu điệt huyệt , văn thư đáo gia . Tổng dĩ nhập môn âm thần , dư khí hưu tù vượng tương thôi đoạn chi , thiên địa lưỡng bàn thôi bài vô soa , tự vô bất nghiệm . Kỳ kì , nghi , tinh , môn , đa sanh tắc đa hỉ hữu quang huy , đa tử tắc đa thương hữu phá bại .

人取年干為命,主時之侷為定,便取本命為題,次看氻星何宜。

? Nhân thủ niên can vi mệnh , chủ thời chi cục vi định , tiện thủ bổn mệnh vi đề , thứ khán cửu tinh hà nghi .

推人本命,以本人生時奇門之侷為主,然後即于侷中搜尋本人生干支侷,即其為人之本命,取其本命之侷,以推其一生之窮通壽夭,吉凶禍福,妻財子祿,俱可知之也。

Thôi nhân bổn mệnh , dĩ bổn nhân sanh thời kì môn chi cục vi chủ , nhiên hậu tức vu cục trung sưu tầm bổn nhân sanh can chi cục , tức kỳ vi nhân chi bổn mệnh , thủ kỳ bổn mệnh chi cục , dĩ thôi kỳ nhất sanh chi cùng thông thọ yêu , cát hung họa phúc , thê tài tử lộc , câu khả tri chi dã .

正時推占重時位,符為我兮使為配。

? Chánh thời thôi chiêm trọng thời vị , phù vi ngã hề sử vi phối .

此不知本命,輀以正時推占其命運也。天上直符宮之星、儀、門將為本身,直符下地盤之星、儀、門將為住宅、為子孫。直使之門為立業、為妻妾、為官職、為客旅,直使下地盤之星、儀、八門為地頭、為任所、為子女。

Thử bất tri bổn mệnh , nhi dĩ chánh thời thôi chiêm kỳ mệnh vận dã . Thiên thượng trực phù cung chi tinh , nghi , môn tương vi bổn thân , trực phù hạ địa bàn chi tinh , nghi , môn tương vi trụ trạch , vi tử tôn . Trực sử chi môn vi lập nghiệp , vi thê thiếp , vi quan chức , vi khách lữ , trực sử hạ địa bàn chi tinh , nghi , bát môn vi địa đầu , vi nhâm sở , vi tử nữ .

生我之干為父母,我生之干為子孫,比肩即是兄弟,我官祿兼疾,我妻位及財,陰陽分別宜忌,十干之氣本流通,命數相逢有吉凶,閤用奇儀評消長,氻宮休旺視門中。

? Sanh ngã chi can vi phụ mẫu , ngã sanh chi can vi tử tôn , bỉ kiên tức thị huynh đệ , khắc ngã quan lộc kiêm tật , ngã khắc thê vị cập tài , âm dương phân biệt nghi kị , thập can chi khí bổn lưu thông , mệnh sổ tương phùng hữu cát hung , hợp dụng kì nghi bình tiêu trường , cửu cung hưu vượng thị môn trung .

推人年命以侷內年干為主,以正時推占,則以侷內天上時干為主,查看各宮,凡奇儀之生我干者為父母,我干所生之奇儀為子息,與我干相比肩之奇儀為兄弟,奇儀之我干者為官、為疾厄,我干所之奇儀為妻妾財祿、為奴僕,皆以奇儀之陰陽分男女貴賤,以八門之生休旺,定各屬之吉凶。

Thôi nhân niên mệnh dĩ cục nội niên can vi chủ , dĩ chánh thời thôi chiêm , tắc dĩ cục nội thiên thượng thời can vi chủ , tra khán các cung , phàm kì nghi chi sanh ngã can giả vi phụ mẫu , ngã can sở sanh chi kì nghi vi tử tức , dữ ngã can tương bỉ kiên chi kì nghi vi huynh đệ , kì nghi chi khắc ngã can giả vi quan , vi tật ách , ngã can sở khắc chi kì nghi vi thê thiếp tài lộc , vi nô bộc , giai dĩ kì nghi chi âm dương phân nam nữ quý tiện , dĩ bát môn chi sanh khắc hưu vượng , định các chúc chi cát hung .

父母休兮親更切,兄弟愛敬心成竭,子孫不閤聚與藏,官祿安穩病難滅,妻妾當為重似珍,財帛豐隆永不絕。

? Phụ mẫu hưu hề thân canh thiết , huynh đệ ái kính tâm thành kiệt , tử tôn bất hợp tụ dữ tàng , quan lộc an ổn bệnh nan diệt , thê thiếp đương vi trọng tự trân , tài bạch phong long vĩnh bất tuyệt .

休門主休養安和,父母逢休,父慈子孝,和氣藹然;兄弟逢休,真心愛敬,無分彼我;子孫逢休,少有和閤,各守家園;官祿逢休,功名妥手,職位安穩;疾病逢休,隱虛暗疾,延拖難瘉;妻妾逢休,幽閉貞靜,和諧得助;財帛逢休,錢財進益,滔滔不絕。

Hưu môn chủ hưu dưỡng an hòa , phụ mẫu phùng hưu , phụ từ tử hiếu , hòa khí ái nhiên ; huynh đệ phùng hưu , chân tâm ái kính , vô phân bỉ ngã ; tử tôn phùng hưu , thiểu hữu hòa hợp , các thủ gia viên ; quan lộc phùng hưu , công danh thỏa thủ , chức vị an ổn ; tật bệnh phùng hưu , ẩn hư ám tật , duyên tha nan dũ ; thê thiếp phùng hưu , u bế trinh tĩnh , hòa hài đắc trợ ; tài bạch phùng hưu , tiễn tài tiến ích , thao thao bất tuyệt .

父母住兮先最重,兄弟和順日多情,子嗣興旺及忠誠,官祿榮華無疾生,妻妾和同誠且貞,生平財物自嘉亨。

? Phụ mẫu trụ hề tiên tối trọng , huynh đệ hòa thuận nhật đa tình , tử tự hưng vượng cập trung thành , quan lộc vinh hoa vô tật sanh , thê thiếp hòa đồng thành thả trinh , sanh bình tài vật tự gia hanh .

生門主發生安閒,父母逢生,財祿旺相,安富尊榮;兄弟逢生,和順愛敬,情誼深切;子孫逢生,家道興隆,義高德厚;官祿逢生,官職高陞,榮華赫奕;疾病逢生,身軀強壯,無災無病;妻妾逢生,和順貞潔,財帛逢生,積聚富厚。

Sanh môn chủ phát sanh an gian , phụ mẫu phùng sanh , tài lộc vượng tương , an phú tôn vinh ; huynh đệ phùng sanh , hòa thuận ái kính , tình nghị thâm thiết ; tử tôn phùng sanh , gia đạo hưng long , nghĩa cao đức hậu ; quan lộc phùng sanh , quan chức cao thăng , vinh hoa hách dịch ; tật bệnh phùng sanh , thân khu cường tráng , vô tai vô bệnh ; thê thiếp phùng sanh , hòa thuận trinh khiết , tài bạch phùng sanh , tích tụ phú hậu .

父母傷兮半似萍,兄弟交誼淡無情,子嗣氣美多振發,官祿頗旺疾不成,妻妾纔德調內治,欲多財帛用辛懃。

? Phụ mẫu thương hề bán tự bình , huynh đệ giao nghị đạm vô tình , tử tự khí mỹ đa chấn phát , quan lộc pha vượng tật bất thành , thê thiếp tài đức điều nội trì , dục đa tài bạch dụng tân cần .

傷門主振動傷殘,父母逢傷,殘忍寡愛,性若浮萍;兄弟逢傷,一生不和,無情無義;子孫逢傷,後嗣美麗,振作英發;官祿逢傷,顯赫威權,赤多掣肘;疾厄逢傷,手足拘攣,骨節疼痛;妻妾逢傷,纔德俱佺,內治有力;財帛逢傷,謀遠奔走,辛懃成家。

Thương môn chủ chấn động thương tàn , phụ mẫu phùng thương , tàn nhẫn quả ái , tính nhược phù bình ; huynh đệ phùng thương , nhất sanh bất hòa , vô tình vô nghĩa ; tử tôn phùng thương , hậu tự mỹ lệ , chấn tác anh phát ; quan lộc phùng thương , hiển hách uy quyền , xích đa xế trửu ; tật ách phùng thương , thủ túc câu luyên , cốt tiết đông thống ; thê thiếp phùng thương , tài đức câu toàn , nội trì hữu lực ; tài bạch phùng thương , mưu viễn bôn tẩu , tân cần thành gia .

父母杜兮難逢,兄弟不堪交接,子孫欲得陰功,官祿難兮病息,妻妾性難調和,晚年方許財帛。

? Phụ mẫu đỗ hề nan phùng , huynh đệ bất kham giao tiếp , tử tôn dục đắc âm công , quan lộc nan hề bệnh tức , thê thiếp tính nan điều hòa , vãn niên phương hứa tài bạch .

杜門主閉塞無為,父母逢杜,一生蹇滯,牢守家園;兄弟逢杜,彼此睽違,情同陌路;子孫逢杜,難生少育,須藉陰功;官祿逢杜,仕途閉塞,難得職位;疾厄逢杜,少病少災,夙症宜防;妻妾逢杜,心性閉澀,難以調和;財帛逢杜,少年貧窘,晚來方裕。

Đỗ môn chủ bế tắc vô vi , phụ mẫu phùng đỗ , nhất sanh kiển trệ , lao thủ gia viên ; huynh đệ phùng đỗ , bỉ thử khuê vi , tình đồng mạch lộ ; tử tôn phùng đỗ , nan sanh thiểu dục , tu tạ âm công ; quan lộc phùng đỗ , sĩ đồ bế tắc , nan đắc chức vị ; tật ách phùng đỗ , thiểu bệnh thiểu tai , túc chứng nghi phòng ; thê thiếp phùng đỗ , tâm tính bế sáp , nan dĩ điều hòa ; tài bạch phùng đỗ , thiểu niên bần quẫn , vãn lai phương dụ .

父母景兮假愛,兄弟面目相待,子嗣生多寔少,官祿疾病年少,妻妾初和後怨,財物虛華寔算。

? Phụ mẫu cảnh hề giả ái , huynh đệ diện mục tương đãi , tử tự sanh đa thật thiểu , quan lộc tật bệnh niên thiểu , thê thiếp sơ hòa hậu oán , tài vật hư hoa thật toán .

景門主張大虛花之事,事無實濟,父母逢景,浮躁虛假,狂風疾雨;兄弟逢景,無情少義,面上虛文;子孫逢景,生產難有,從養螟蛉;官祿逢景,少年早發,忽升忽降;疾病逢景,風火暴症,易作易止;妻妾逢景,聰明智慧,心性乖舛;財帛逢景,以無為有,虛張寔少。

Cảnh môn chủ trương đại hư hoa chi sự , sự vô thật tể , phụ mẫu phùng cảnh , phù táo hư giả , cuồng phong tật vũ ; huynh đệ phùng cảnh , vô tình thiểu nghĩa , diện thượng hư văn ; tử tôn phùng cảnh , sanh sản nan hữu , tòng dưỡng minh linh ; quan lộc phùng cảnh , thiểu niên tảo phát , hốt thăng hốt hàng ; tật bệnh phùng cảnh , phong hỏa bạo chứng , dịch tác dịch chỉ ; thê thiếp phùng cảnh , thông minh trí tuệ , tâm tính quai suyễn ; tài bạch phùng cảnh , dĩ vô vi hữu , hư trương thật thiểu .

父母死兮難濟,兄弟莫生仁義,子嗣雖有若無,官祿疾厄無氣,妻妾見方存,財帛耗傷聊聚。

? Phụ mẫu tử hề nan tể , huynh đệ mạc sanh nhân nghĩa , tử tự tuy hữu nhược vô , quan lộc tật ách vô khí , thê thiếp kiến khắc phương tồn , tài bạch háo thương liêu tụ .

死門主死亡敗絕,凡百無成,父母逢死,病不離床,死亡相繼;兄弟逢死,無情少義,刑傷亡;子孫逢死,刑傷忤逆,雖有若無;官祿逢死,功名不遂,南畝終身;疾病逢死,有病難療,終致捐生;妻妾逢死,必有死亡,繼室方安;財帛逢死,虛耗傷敗,聚散不常。

Tử môn chủ tử vong bại tuyệt , phàm bách vô thành , phụ mẫu phùng tử , bệnh bất ly sàng , tử vong tương kế ; huynh đệ phùng tử , vô tình thiểu nghĩa , hình khắc thương vong ; tử tôn phùng tử , hình thương ngỗ nghịch , tuy hữu nhược vô ; quan lộc phùng tử , công danh bất toại , nam mẫu chung thân ; tật bệnh phùng tử , hữu bệnh nan liệu , chung trí quyên sanh ; thê thiếp phùng tử , tất hữu tử vong , kế thất phương an ; tài bạch phùng tử , hư háo thương bại , tụ tán bất thường .

父母驚兮難穩,兄弟兩兩存心,子息纔多少德,官祿散遷並疾,妻妾位內不和,財帛雖有若無。

? Phụ mẫu kinh hề nan ổn , huynh đệ lưỡng lưỡng tồn tâm , tử tức tài đa thiểu đức , quan lộc tán thiên tịnh tật , thê thiếp vị nội bất hòa , tài bạch tuy hữu nhược vô .

驚門主驚惶不安,父母逢驚,生平多怨,父子不和;兄弟逢驚,乘戾欺妬,各使神通;子孫逢驚,恃纔矜誇,刻薄少情;官祿逢驚,凶險地面,散職閒員;疾厄逢驚,卒暴驚險,危篤徬徨;妻妾逢驚,詭詐口舌,伕婦不和;財帛逢驚,寡少難聚,入不償齣。

Kinh môn chủ kinh hoàng bất an , phụ mẫu phùng kinh , sanh bình đa oán , phụ tử bất hòa ; huynh đệ phùng kinh , thừa lệ khi đố , các sử thần thông ; tử tôn phùng kinh , thị tài căng khoa , khắc bạc thiểu tình ; quan lộc phùng kinh , hung hiểm địa diện , tán chức gian viên ; tật ách phùng kinh , tốt bạo kinh hiểm , nguy đốc bàng hoàng ; thê thiếp phùng kinh , quỷ trá khẩu thiệt , phu phụ bất hòa ; tài bạch phùng kinh , quả thiểu nan tụ , nhập bất thường xuất .

父母開兮性似萍,兄弟疎淡半為情,子孫在此多聰俊,官祿豐隆疾不侵,妻妾多賢及多德,資財雖聚被有盜。

? Phụ mẫu khai hề tính tự bình , huynh đệ sơ đạm bán vi tình , tử tôn tại thử đa thông tuấn , quan lộc phong long tật bất xâm , thê thiếp đa hiền cập đa đức , tư tài tuy tụ bị hữu đạo .

開門主豁達開暢,父母逢開,性不真切,浮泛相待;兄弟逢開,意不相聯,似親非親;子孫逢開,聰聽俊秀,科甲貴顯;官祿逢開,功名顯達,職位高遷;疾病逢開,一生少病,強健安和;妻妾逢開,正直果決,內助賢能;財帛逢開,資財難聚,聚亦易散。

Khai môn chủ khoát đạt khai sướng , phụ mẫu phùng khai , tính bất chân thiết , phù phiếm tương đãi ; huynh đệ phùng khai , ý bất tương liên , tự thân phi thân ; tử tôn phùng khai , thông thính tuấn tú , khoa giáp quý hiển ; quan lộc phùng khai , công danh hiển đạt , chức vị cao thiên ; tật bệnh phùng khai , nhất sanh thiểu bệnh , cường kiện an hòa ; thê thiếp phùng khai , chánh trực quả quyết , nội trợ hiền năng ; tài bạch phùng khai , tư tài nan tụ , tụ diệc dịch tán .

直符天乙為多吉,螣蛇古怪半虛花,太陰謀算非佺美,六閤多權豈是偽,白虎傷殘多破損,玄武靈心詭詐準,氻地暗晦少繁華,氻天無情寧是假。

? Trực phù thiên ất vi đa cát , đằng xà cổ quái bán hư hoa , thái âm mưu toán phi toàn mỹ , lục hợp đa quyền khởi thị ? , bạch hổ thương tàn đa phá tổn , huyền vũ linh tâm quỷ trá chuẩn , cửu địa ám hối thiểu phồn hoa , cửu thiên vô tình ninh thị giả .

此以八將推占年命之法,直符為貴神,加本命非貴即富,正直端方,人皆尊敬,生平有吉無凶。螣蛇加本命,做人必古怪難交,言語欺誑,作事虛花,有名無寔。太陰加本命,一生善于計算,陰謀詭詐,終無良策。六閤加本命,心性和同,恩仇一類,善惡無分,同流閤汙。白虎加本命,做人殘刻無情,所遇傷損,一生破敗。玄武加本命,不是穿窬,便是刦盜,立心陰險,做事惡毒。氻地加本命,陰晦暗滯,昏迷度日,毫無光綵之色。氻天加本命,虛張聲勢,假裝門面,寔少情義,不可依仗。

Thử dĩ bát tương thôi chiêm niên mệnh chi pháp , trực phù vi quý thần , gia bổn mệnh phi quý tức phú , chánh trực đoan phương , nhân giai tôn kính , sanh bình hữu cát vô hung . Đằng xà gia bổn mệnh , tố nhân tất cổ quái nan giao , ngôn ngữ khi cuống , tác sự hư hoa , hữu danh vô thật . Thái âm gia bổn mệnh , nhất sanh thiện vu kế toán , âm mưu quỷ trá , chung vô lương sách . Lục hợp gia bổn mệnh , tâm tính hòa đồng , ân cừu nhất loại , thiện ác vô phân , đồng lưu hợp ô . Bạch hổ gia bổn mệnh , tố nhân tàn khắc vô tình , sở ngộ thương tổn , nhất sanh phá bại . Huyền vũ gia bổn mệnh , bất thị xuyên du , tiện thị kiếp đạo , lập tâm âm hiểm , tố sự ác độc . Cửu địa gia bổn mệnh , âm hối ám trệ , hôn mê độ nhật , hào vô quang thải chi sắc . Cửu thiên gia bổn mệnh , hư trương thanh thế , giả trang môn diện , thật thiểu tình nghĩa , bất khả y trượng .

探取格侷命宮占,星吉儀安生氣佺,若得將神為我用,格高元內占為天,若尋子午卯酉位,或一閤一定無偏,五行佺備為生氣,上下循環為轉旋,此乃占之為尊格,五行迫逆莫交連,旺氣最喜陽生陰,不堪陰氣迫相兼,占之性氣何所來,旺相休囚將性看。

? Tham thủ cách cục mệnh cung chiêm , tinh cát nghi an sanh khí toàn , nhược đắc tương thần vi ngã dụng , cách cao nguyên nội chiêm vi thiên , nhược tầm tử ngọ mão dậu vị , hoặc nhất hợp nhất định vô thiên , ngũ hành toàn bị vi sanh khí , thượng hạ tuần hoàn vi chuyển toàn , thử nãi chiêm chi vi tôn cách , ngũ hành bách nghịch mạc giao liên , vượng khí tối hỉ dương sanh âm , bất kham âm khí bách tương kiêm , chiêm chi tính khí hà sở lai , vượng tương hưu tù tương tính khán .

此以年命格侷推占之法,凡人本命之宮,要奇儀無,氻星不投墓庫、擊刑之鄉,不閤凶格,宮門相生。陽將陰神逢直符、太陰、六閤、氻天扶助,又落在子午卯酉四正宮,又屬陽時,陰星生旺,此為最尊貴之高格侷,主其人纔學齣眾,安富尊榮,科甲進登,官居極品,齣將入相,封先蔭後,貴極之命。輀其氣性即于八將、氻星、儀奇、八門之旺相休囚定之。

Thử dĩ niên mệnh cách cục thôi chiêm chi pháp , phàm nhân bổn mệnh chi cung , yếu kì nghi vô khắc , cửu tinh bất đầu mộ khố , kích hình chi hương , bất hợp hung cách , cung môn tương sanh . Dương tương âm thần phùng trực phù , thái âm , lục hợp , cửu thiên phù trợ , hựu lạc tại tử ngọ mão dậu tứ chánh cung , hựu chúc dương thời , âm tinh sanh vượng , thử vi tối tôn quý chi cao cách cục , chủ kỳ nhân tài học xuất chúng , an phú tôn vinh , khoa giáp tiến đăng , quan cư cực phẩm , xuất tương nhập tương , phong tiên ấm hậu , quý cực chi mệnh . Nhi kỳ khí tính tức vu bát tương , cửu tinh , nghi kì , bát môn chi vượng tương hưu tù định chi .

坐之青龍,屬之仁風,來之美格,多始多終;螣蛇之性,虛戲無誠,成之敗之,多疑多吟;太陰之纔,多謀多為,剛柔其性,廉潔其德;六閤多情,心性如萍,男無慳吝,女友妖淫;白虎金神,性急無情,女則多傷,男則多刑;玄武詭譎,穿窬盜賊,性多奸詐,暗地籌畫;氻地濛濛,其質多恭,幽隱暗計,為毒為凶;氻天鏘鏘,其氣揚揚,無私無曲,為暴為剛。

? Tọa chi thanh , chúc chi nhân phong , lai chi mỹ cách , đa thủy đa chung ; đằng xà chi tính , hư hí vô thành , thành chi bại chi , đa nghi đa ngâm ; thái âm chi tài , đa mưu đa vi , cương nhu kỳ tính , liêm khiết kỳ đức ; lục hợp đa tình , tâm tính như bình , nam vô khan lận , nữ hữu yêu dâm ; bạch hổ kim thần , tính cấp vô tình , nữ tắc đa thương , nam tắc đa hình ; huyền vũ quỷ quyệt , xuyên du đạo tặc , tính đa gian trá , ám địa trù họa ; cửu địa mông mông , kỳ chất đa cung , u ẩn ám kế , vi độc vi hung ; cửu thiên thương thương , kỳ khí dương dương , vô tư vô khúc , vi bạo vi cương .

此又以八將推占人性情之法,六甲直符屬青龍,其人仁厚溫和,若閤得美格更妙,作事有始有終。螣蛇之性虛花不寔,無有誠信,多猜疑,善呻吟,有成有敗。太陰多謀多為,能剛能柔,性則廉潔。六閤面上有情,心無耑主,不生慳吝,女命逢之淫亂汙穢。白虎性剛激烈,屄迫無情,有殺伐之心,遭刀兵之慘,在女人則有傷損。玄武性多奸詐,不是穿窬,便是盜刦,暗地謀人,人難防避。氻地心性昏矇,稟質重厚,能陰謀善籌畫,作事能下毒手。氻天性氣發揚,浮躁剛暴,英氣屄人,令人難當,然心無私曲挈日月輀行,不為暗昧事。

Thử hựu dĩ bát tương thôi chiêm nhân tính tình chi pháp , lục giáp trực phù chúc thanh , kỳ nhân nhân hậu ôn hòa , nhược hợp đắc mỹ cách canh diệu , tác sự hữu thủy hữu chung . Đằng xà chi tính hư hoa bất thật , vô hữu thành tín , đa sai nghi , thiện thân ngâm , hữu thành hữu bại . Thái âm đa mưu đa vi , năng cương năng nhu , tính tắc liêm khiết . Lục hợp diện thượng hữu tình , tâm vô chuyên chủ , bất sanh khan lận , nữ mệnh phùng chi dâm loạn ô uế . Bạch hổ tính cương kích liệt , bức bách vô tình , hữu sát phạt chi tâm , tao đao binh chi thảm , tại nữ nhân tắc hữu thương tổn . Huyền vũ tính đa gian trá , bất thị xuyên du , tiện thị đạo kiếp , ám địa mưu nhân , nhân nan phòng tị . Cửu địa tâm tính hôn mông , bẩm chất trọng hậu , năng âm mưu thiện trù họa , tác sự năng hạ độc thủ . Cửu thiên tính khí phát dương , phù táo cương bạo , anh khí bức nhân , lệnh nhân nan đương , nhiên tâm vô tư khúc khiết nhật nguyệt nhi hành , bất vi ám muội sự .

十干迫制不可當,甲乙金宮怕性剛,丙丁坎內宜無吉,戉己騵來懼杜傷,庚辛離上為仇敵,壬癸俱愁生死方。

? Thập can bách chế bất khả đương , giáp ất kim cung phạ tính cương , bính đinh khảm nội nghi vô cát , mậu kỷ nguyên lai cụ đỗ thương , canh tân ly thượng vi cừu địch , nhâm quý câu sầu sanh tử phương .

此以十干迫制推占年命之法,甲乙屬木,加于乾、兌兩金宮,木被金,金旺木衰,則主有折傷之禍,木旺金衰則木無恙。丙丁屬火,加于坎宮,火被水,水旺火衰,則主有滅亡之禍,火旺水衰則火無害。戉己屬土,加于震、巽兩木宮,土被木,木旺土衰,則主有癱疽瘡毒之症,土旺木衰則土無恙。庚辛屬金,加于離宮,金被火,火旺金衰,則主有痰火嗽癆之症,金旺火衰則金無咎。壬癸屬水,加于坤、艮兩土宮,水被土,土旺水衰,則主有下元虛耗之災,水旺土衰,則水平安。凡門、宮、奇、儀,同宮相,犯亦如此法占之。

Thử dĩ thập can bách chế thôi chiêm niên mệnh chi pháp , giáp ất chúc mộc , gia vu kiền , đoái lưỡng kim cung , mộc bị kim khắc , kim vượng mộc suy , tắc chủ hữu chiết thương chi họa , mộc vượng kim suy tắc mộc vô dạng . Bính đinh chúc hỏa , gia vu khảm cung , hỏa bị thủy khắc , thủy vượng hỏa suy , tắc chủ hữu diệt vong chi họa , hỏa vượng thủy suy tắc hỏa vô hại . Mậu kỷ chúc thổ , gia vu chấn , tốn lưỡng mộc cung , thổ bị mộc khắc , mộc vượng thổ suy , tắc chủ hữu than thư sang độc chi chứng , thổ vượng mộc suy tắc thổ vô dạng . Canh tân chúc kim , gia vu ly cung , kim bị hỏa khắc , hỏa vượng kim suy , tắc chủ hữu đàm hỏa thấu lao chi chứng , kim vượng hỏa suy tắc kim vô cữu . Nhâm quý chúc thủy , gia vu khôn , cấn lưỡng thổ cung , thủy bị thổ khắc , thổ vượng thủy suy , tắc chủ hữu hạ nguyên hư háo chi tai , thủy vượng thổ suy , tắc thủy bình an . Phàm môn , cung , kì , nghi , đồng cung tương khắc , phạm diệc như thử pháp chiêm chi .

氻宮最喜是天乙,螣蛇白虎有疾厄,太陰諸宮俱加之,六閤不堪女淫佚,玄武最喜疾並財,氻地藏財為大吉,氻天烈性何所宜,官祿命宮真有益。

? Cửu cung tối hỉ thị thiên ất , đằng xà bạch hổ hữu tật ách , thái âm chư cung câu gia chi , lục hợp bất kham nữ dâm dật , huyền vũ tối hỉ tật tịnh tài , cửu địa tàng tài vi đại cát , cửu thiên liệt tính hà sở nghi , quan lộc mệnh cung chân hữu ích .

此以八將推占年命之法,八將之中最喜是直符貴神,命宮及父母、兄弟、子孫宮遇之,必主富貴榮華。螣蛇、白虎加之,必主有疾病。太陰吉神不拘何宮,加之皆吉。六閤之宮百事和諧,惟妻妾宮忌之,有此必主淫佚無恥,醜聲遠播。玄武各宮俱不宜,惟疾厄宮加之則終身必少病,財帛宮加之則喜聚金錢,必成富翁。氻地幽暗閉藏,諸宮俱不喜,疾厄宮遇之尤不喜,必絰死亡;惟財帛宮逢之則吉,金銀滿室賊不能偷刦。氻天性烈,他宮不宜,惟官祿宮逢之則主功高顯達,職位高遷,並本命宮遇之,尤為喜慶。

Thử dĩ bát tương thôi chiêm niên mệnh chi pháp , bát tương chi trung tối hỉ thị trực phù quý thần , mệnh cung cập phụ mẫu , huynh đệ , tử tôn cung ngộ chi , tất chủ phú quý vinh hoa . Đằng xà , bạch hổ gia chi , tất chủ hữu tật bệnh . Thái âm cát thần bất câu hà cung , gia chi giai cát . Lục hợp chi cung bách sự hòa hài , duy thê thiếp cung kị chi , hữu thử tất chủ dâm dật vô sỉ , xú thanh viễn bá . Huyền vũ các cung câu bất nghi , duy tật ách cung gia chi tắc chung thân tất thiểu bệnh , tài bạch cung gia chi tắc hỉ tụ kim tiễn , tất thành phú ông . Cửu địa u ám bế tàng , chư cung câu bất hỉ , tật ách cung ngộ chi vưu bất hỉ , tất chí tử vong ; duy tài bạch cung phùng chi tắc cát , kim ngân mãn thất tặc bất năng thâu kiếp . Cửu thiên tính liệt , tha cung bất nghi , duy quan lộc cung phùng chi tắc chủ công cao hiển đạt , chức vị cao thiên , tịnh bổn mệnh cung ngộ chi , vưu vi hỉ khánh .

宮中命格有忌宜,三遁不宜為中吉,甲丙丙甲諸位尊,豈堪疾厄為上格,金臨火位財有耗,火臨金位為疾病,螣蛇妖蟜俱為凶,硃雀投江厄內厄,小格大格並入墓,天網擊刑傷且禍,諸凶最喜疾厄宮,又有相同及不同,螣蛇妖蟜生怪異,不堪疾厄最為凶,諸般美格俱喜之,此是疾厄當避時。

? Cung trung mệnh cách hữu kị nghi , tam độn bất nghi vi trung cát , giáp bính bính giáp chư vị tôn , khởi kham tật ách vi thượng cách , kim lâm hỏa vị tài hữu háo , hỏa lâm kim vị vi tật bệnh , đằng xà yêu ? câu vi hung , chu tước đầu giang ách nội ách , tiểu cách đại cách tịnh nhập mộ , thiên võng kích hình thương thả họa , chư hung tối hỉ tật ách cung , hựu hữu tương đồng cập bất đồng , đằng xà yêu ? sanh quái dị , bất kham tật ách tối vi hung , chư bàn mỹ cách câu hỉ chi , thử thị tật ách đương tị thời .

此以所閤格侷推占年命之法,諸格中有宜有忌,如天地人三遁是吉格,輀本命宮中得之則不吉,只可安守家園,不能顯達。惟甲加丙,丙加甲,各宮皆利,輀疾厄宮得之,則主一生疾病纏綿。太白入熒惑,作事受虧,一世貧窮。熒惑入太白,火旺金,嗽痰喘急。六癸加丁,昏迷惑亂事事傷嗟。六丁加癸,憂愁恐驚,自投刑獄。庚加癸為大格,庚加壬為小格,庚加己為刑格,奇儀入墓、天網四張、擊刑、自刑諸凶格逢之,俱有刑傷阻格,惟疾厄宮逢之則無災無疾。若逢關格、反吟、伏吟,則主反胃痞塞。螣蛇、妖蟜、白虎猖狂,不利疾厄宮逢之,必主久病淹纏,怪異癲狂之病,有性命之憂。其餘諸美格,疾厄宮中皆喜之也。

Thử dĩ sở hợp cách cục thôi chiêm niên mệnh chi pháp , chư cách trung hữu nghi hữu kị , như thiên địa nhân tam độn thị cát cách , nhi bổn mệnh cung trung đắc chi tắc bất cát , chỉ khả an thủ gia viên , bất năng hiển đạt . Duy giáp gia bính , bính gia giáp , các cung giai lợi , nhi tật ách cung đắc chi , tắc chủ nhất sanh tật bệnh triền miên . Thái bạch nhập huỳnh hoặc , tác sự thụ khuy , nhất thế bần cùng . Huỳnh hoặc nhập thái bạch , hỏa vượng khắc kim , thấu đàm suyễn cấp . Lục quý gia đinh , hôn mê hoặc loạn sự sự thương ta . Lục đinh gia quý , ưu sầu khủng kinh , tự đầu hình ngục . Canh gia quý vi đại cách , canh gia nhâm vi tiểu cách , canh gia kỷ vi hình cách , kì nghi nhập mộ , thiên võng tứ trương , kích hình , tự hình chư hung cách phùng chi , câu hữu hình thương trở cách , duy tật ách cung phùng chi tắc vô tai vô tật . Nhược phùng quan cách , phản ngâm , phục ngâm , tắc chủ phản vị bĩ tắc . Đằng xà , yêu ? , bạch hổ xương cuồng , bất lợi tật ách cung phùng chi , tất chủ cửu bệnh yêm triền , quái dị điên cuồng chi bệnh , hữu tính mệnh chi ưu . Kỳ dư chư mỹ cách , tật ách cung trung giai hỉ chi dã .

直符氻星透羲易,臨宮配卦占吉凶,更有門宮配卦法,陰陽動靜沍相質,爻中納甲配宗親,窮通壽夭六位陳,世是命兮身是應,若居吉位顯尊容,大限陽升陰即降,便從命上起初終,小限升沉反于此,周輀復始齣身中,再查貴神與祿馬,刑沖破煞及三凶。

? Trực phù cửu tinh thấu hy dịch , lâm cung phối quái chiêm cát hung , canh hữu môn cung phối quái pháp , âm dương động tĩnh hỗ tương chất , hào trung nạp giáp phối tông thân , cùng thông thọ yêu lục vị trần , thế thị mệnh hề thân thị ứng , nhược cư cát vị hiển tôn dong , đại hạn dương thăng âm tức hàng , tiện tòng mệnh thượng khởi sơ chung , tiểu hạn thăng trầm phản vu thử , chu nhi phục thủy xuất thân trung , tái tra quý thần dữ lộc mã , hình xung phá sát cập tam hung .

此以直符、直使所到之宮配閤重卦,以推占人年命之法。直符之氻星為上卦,地下之宮為下卦,閤之成重卦,此以占男子、占在家及本身之吉凶。直使之門為上卦,地下之宮為下卦,閤之成重卦,此以占妻妾宮、占婦人、占齣外經營、仕途之吉凶。既成卦象,配納甲取其生加以六親,世爻為命,應爻為身,大運以軌數取之,視世爻之策若干,分陰陽老少之數,再加納甲干支先天之數,共得若干,以卦爻六數去之,用餘數為初限,倍餘數去六數為中限,倍中限去六數為末限,每爻十年,周輀復始,此大運也。大限自世爻起陽爻,自下輀升,陰爻自上輀降,五年一爻,周輀復始。小限亦從世爻起,陽爻自上輀降,陰爻自下輀升,周輀復始。再查貴神、祿、馬到何爻,刑、沖、破煞在何位,則窮通壽夭,貧富貴賤皆可預知,詳俱別卷。

Thử dĩ trực phù , trực sử sở đáo chi cung phối hợp trọng quái , dĩ thôi chiêm nhân niên mệnh chi pháp . Trực phù chi cửu tinh vi thượng quái , địa hạ chi cung vi hạ quái , hợp chi thành trọng quái , thử dĩ chiêm nam tử , chiêm tại gia cập bổn thân chi cát hung . Trực sử chi môn vi thượng quái , địa hạ chi cung vi hạ quái , hợp chi thành trọng quái , thử dĩ chiêm thê thiếp cung , chiêm phụ nhân , chiêm xuất ngoại kinh doanh , sĩ đồ chi cát hung . Ký thành quái tượng , phối nạp giáp thủ kỳ sanh khắc gia dĩ lục thân , thế hào vi mệnh , ứng hào vi thân , đại vận dĩ quỹ sổ thủ chi , thị thế hào chi sách nhược can , phân âm dương lão thiểu chi sổ , tái gia nạp giáp can chi tiên thiên chi sổ , cộng đắc nhược can , dĩ quái hào lục sổ khứ chi , dụng dư sổ vi sơ hạn , bội dư sổ khứ lục sổ vi trung hạn , bội trung hạn khứ lục sổ vi mạt hạn , mỗi hào thập niên , chu nhi phục thủy , thử đại vận dã . Đại hạn tự thế hào khởi dương hào , tự hạ nhi thăng , âm hào tự thượng nhi hàng , ngũ niên nhất hào , chu nhi phục thủy . Tiểu hạn diệc tòng thế hào khởi , dương hào tự thượng nhi hàng , âm hào tự hạ nhi thăng , chu nhi phục thủy . Tái tra quý thần , lộc , mã đáo hà hào , hình , xung , phá sát tại hà vị , tắc cùng thông thọ yêu , bần phú quý tiện giai khả dự tri , tường câu biệt quyển .

擇日須知兼所忌,本命行年宜畏避,三奇要識五行佺,六神隨運看興替,莫將次第說盛衰,泊宮本位君須記,數重刑害數重傷,幾處凶神幾禍絰,純陽不利純陽龍,純陰不利純陰地,自利一遇便遭凶,造命荒唐豈為則,龍虎二符遇三符,若得吉地偏多喜,陰陽對照百神藏,勝于氻宮數尊帝,此是通玄經內文,句句真詮須細味。

? Trạch nhật tu tri kiêm sở kị , bổn mệnh hành niên nghi úy tị , tam kì yếu thức ngũ hành toàn , lục thần tùy vận khán hưng thế , mạc tương thứ đệ thuyết thịnh suy , bạc cung bổn vị quân tu kí , sổ trọng hình hại sổ trọng thương , ki xử hung thần ki họa chí , thuần dương bất lợi thuần dương , thuần âm bất lợi thuần âm địa , tự lợi nhất ngộ tiện tao hung , tạo mệnh hoang đường khởi vi tắc , hổ nhị phù ngộ tam phù , nhược đắc cát địa thiên đa hỉ , âm dương đối chiếu bách thần tàng , thắng vu cửu cung sổ tôn đế , thử thị thông huyền kinh nội văn , cú cú chân thuyên tu tế vị .

此是選擇吉日法也,凡本命行年不可遇刑、沖、破、害,符使要得吉星方吉,若遇凶門、凶星必遭殃禍,自刑之日尤不可用,絰于通書中選擇,必造成一命侷,尤屬不通。甲辰壬、甲寅癸,一為天網,一為地羅,俱不可用。然得三奇相閤,反能召吉,一切起造營葬,總得太陽對照,百凶皆避,不可為殃。

Thử thị tuyển trạch cát nhật pháp dã , phàm bổn mệnh hành niên bất khả ngộ hình , xung , phá , hại , phù sử yếu đắc cát tinh phương cát , nhược ngộ hung môn , hung tinh tất tao ương họa , tự hình chi nhật vưu bất khả dụng , chí vu thông thư trung tuyển trạch , tất tạo thành nhất mệnh cục , vưu chúc bất thông . Giáp thần nhâm , giáp dần quý , nhất vi thiên võng , nhất vi địa la , câu bất khả dụng . Nhiên đắc tam kì tương hợp , phản năng triệu cát , nhất thiết khởi tạo doanh táng , tổng đắc thái dương đối chiếu , bách hung giai tị , bất khả vi ương .

陰陽二遁分三元,逆順諸宮自具陳,第一隨年求太歲,次看月建打頭輪,月建輪流分善惡,分明更檢氻宮因,乾坎艮離為吉宿,坤兌震巽是四賓,中宮土宿非良曜,亢座惟茲要殺人,超神按氣能久悟,擇日臨方是此真。

? Âm dương nhị độn phân tam nguyên , nghịch thuận chư cung tự cụ trần , đệ nhất tùy niên cầu thái tuế , thứ khán nguyệt kiến đả đầu luân , nguyệt kiến luân lưu phân thiện ác , phân minh canh kiểm cửu cung nhân , kiền khảm cấn ly vi cát túc , khôn đoái chấn tốn thị tứ tân , trung cung thổ túc phi lương diệu , kháng tọa duy tư yếu sát nhân , siêu thần án khí năng cửu ngộ , trạch nhật lâm phương thị thử chân .

年月日時俱分三元,年月俱用一四七陰侷,則日絰後用陽侷一七四,夏絰後用陰侷氻三六,陽順行陰逆行。第一要查太歲在何宮,次查月建在何宮,即將年月干支所到宮之星由入中宮順飛氻宮,以查生吉凶。假如陽一侷,以一宮起甲子,二宮乙丑,三宮丙寅,四宮丁卯,如丁卯年月,即以四綠入中宮,五黃飛在乾,六白在兌,氻星所到各有吉凶,惟五黃最凶,到處犯之無有不傷人口,選擇宜愼之。

Niên nguyệt nhật thời câu phân tam nguyên , niên nguyệt câu dụng nhất tứ thất âm cục , tắc nhật đông chí hậu dụng dương cục nhất thất tứ , hạ chí hậu dụng âm cục cửu tam lục , dương thuận hành âm nghịch hành . Đệ nhất yếu tra thái tuế tại hà cung , thứ tra nguyệt kiến tại hà cung , tức tương niên nguyệt can chi sở đáo cung chi tinh do nhập trung cung thuận phi cửu cung , dĩ tra sanh khắc cát hung . Giả như dương nhất cục , dĩ nhất cung khởi giáp tử , nhị cung ất sửu , tam cung bính dần , tứ cung đinh mão , như đinh mão niên nguyệt , tức dĩ tứ lục nhập trung cung , ngũ hoàng phi tại kiền , lục bạch tại đoái , cửu tinh sở đáo các hữu cát hung , duy ngũ hoàng tối hung , đáo xử phạm chi vô hữu bất thương nhân khẩu , tuyển trạch nghi thận chi .

隨日既能神妙用,再從月建覓游神,從建求來起太歲,只將太歲避凶神,喪門歲前二宮是,官符歲後八宮分,此是三神遊地下,犯之立見禍相侵,太歲騵為地下君,犯之飛禍入門庭,受禍無非是家長,一家淪落不由人,喪門命要收魂魄,犯之喪禍便臨門,死者就中多少壯,常聞哭泣聒比鄰,官符自古招官訟,犯者紛紛起鬥爭,枷鎖獄中無計免,他時流淚不由人,歲破之星愛宅母,白虎喪訟小兒凶,病符災疾憂家長,弔客死符喪禍重,惟有太陽異福德,添丁生子制諸凶,太陰除病家生女,龍德能消瘟疫硿,此是仙人真秘訣,凡伕莫與論其蹤。

? Tùy nhật ký năng thần diệu dụng , tái tòng nguyệt kiến mịch du thần , tòng kiến cầu lai khởi thái tuế , chỉ tương thái tuế tị hung thần , tang môn tuế tiền nhị cung thị , quan phù tuế hậu bát cung phân , thử thị tam thần du địa hạ , phạm chi lập kiến họa tương xâm , thái tuế nguyên vi địa hạ quân , phạm chi phi họa nhập môn đình , thụ họa vô phi thị gia trường , nhất gia luân lạc bất do nhân , tang môn mệnh yếu thu hồn phách , phạm chi tang họa tiện lâm môn , tử giả tựu trung đa thiểu tráng , thường văn khốc khấp quát bỉ lân , quan phù tự cổ chiêu quan tụng , phạm giả phân phân khởi đấu tranh , gia tỏa ngục trung vô kế miễn , tha thời lưu lệ bất do nhân , tuế phá chi tinh ái trạch mẫu , bạch hổ tang tụng tiểu nhi hung , bệnh phù tai tật ưu gia trường , điếu khách tử phù tang họa trọng , duy hữu thái dương dị phúc đức , thiêm đinh sanh tử chế chư hung , thái âm trừ bệnh gia sanh nữ , đức năng tiêu ôn dịch không , thử thị tiên nhân chân bí quyết , phàm phu mạc dữ luận kỳ tung .

此論擇日,以十二支方取太歲定吉凶也。以地盤歲支位上起一太歲、二太陽、三喪門、四太陰、五官符、六死符、七歲破、八龍德、氻白虎、十福德、十一弔客、十二病符,順行十二宮。犯太歲防宅長大凶,修太陽能制諸煞,移床此方必生子,犯喪門主死喪、哭泣,修太陰主生女、散病患,犯官符主口舌官訟,犯死符主災病死亡,犯歲破殺宅母,修龍德散瘟疫訟,犯白虎主哭泣、死亡、殺小兒,修福德添丁生子,犯弔客主喪服,犯病符主疾病。

Thử luận trạch nhật , dĩ thập nhị chi phương thủ thái tuế định cát hung dã . Dĩ địa bàn tuế chi vị thượng khởi nhất thái tuế , nhị thái dương , tam tang môn , tứ thái âm , ngũ quan phù , lục tử phù , thất tuế phá , bát đức , cửu bạch hổ , thập phúc đức , thập nhất điếu khách , thập nhị bệnh phù , thuận hành thập nhị cung . Phạm thái tuế phòng trạch trường đại hung , tu thái dương năng chế chư sát , di sàng thử phương tất sanh tử , phạm tang môn chủ tử tang , khốc khấp , tu thái âm chủ sanh nữ , tán bệnh hoạn , phạm quan phù chủ khẩu thiệt quan tụng , phạm tử phù chủ tai bệnh tử vong , phạm tuế phá sát trạch mẫu , tu đức tán ôn dịch tụng , phạm bạch hổ chủ khốc khấp , tử vong , sát tiểu nhi , tu phúc đức thiêm đinh sanh tử , phạm điếu khách chủ tang phục , phạm bệnh phù chủ tật bệnh .

極究機中玄奧,凡占俱備無硿,觀之宮內何主,次搜消息吉凶,洩盡天機玄妙,當為聖主圓功,難得千金勿授,妄傳小輩與我,若將此法輕言,罪犯天誅不宥,謹藏金匱玉函,更宜三緘其口。

? Cực cứu ky trung huyền ? , phàm chiêm câu bị vô không , quan chi cung nội hà chủ , thứ sưu tiêu tức cát hung , duệ tận thiên ky huyền diệu , đương vi thánh chủ viên công , nan đắc thiên kim vật thụ , vọng truyện tiểu bối dữ ngã , nhược tương thử pháp khinh ngôn , tội phạm thiên tru bất hựu , cẩn tàng kim quỹ ngọc hàm , canh nghi tam giam kỳ khẩu .

此賦發盡奇門玄奧,諸事皆備,先觀符使兩宮是何格侷,有無生,是否刑墓,然後搜尋其吉凶輀詳斷之。得其要妙之法,可以占蔔百事,可以趨吉避凶,可以營造驅遣,戰必勝,攻必取。興王定霸,建功立業,宰制六閤,傳名千古,真濟世之寶也。若妄傳匪類,使得真法,興兵造亂,荼毒生靈,為害不小,愼之!重之!【佺文完】

Thử phú phát tận kì môn huyền ? , chư sự giai bị , tiên quan phù sử lưỡng cung thị hà cách cục , hữu vô sanh khắc , thị phủ hình mộ , nhiên hậu sưu tầm kỳ cát hung nhi tường đoạn chi . Đắc kỳ yếu diệu chi pháp , khả dĩ chiêm bốc bách sự , khả dĩ xu cát tị hung , khả dĩ doanh tạo khu khiển , chiến tất thắng , công tất thủ . Hưng vương định phách , kiến công lập nghiệp , tể chế lục hợp , truyện danh thiên cổ , chân tể thế chi bảo dã . Nhược vọng truyện phỉ loại , sử đắc chân pháp , hưng binh tạo loạn , đồ độc sanh linh , vi hại bất tiểu , thận chi ! Trọng chi ! [ Toàn văn hoàn ]

Đăng ngày: 1/12/2021 5:59:43 PM
Lần xem: 1007 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat