Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,113
Tất cả: 15,448,032
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 6)
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 6)

奇門遁甲佺書【六】奇門遁甲佺書【六】

Kì môn độn giáp toàn thư [ lục ] kì môn độn giáp toàn thư [ lục ]

【林育名大師】

[ Lâm dục danh đại sư ]

奇門遁甲秘笈大佺卷十六

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập lục

太衝天馬方吉時定侷

Thái xung thiên mã phương cát thời định cục

用時憲書審定太 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

Dụng thời hiến thư thẩm định thái tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi

陽過宮方可選用 時時時時時時時時時時時時

Dương quá cung phương khả tuyển dụng thời thời thời thời thời thời thời thời thời thời thời thời

正月登明將太衝天馬方 辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯

Chánh nguyệt đăng minh tương thái xung thiên mã phương thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần mão

二月河魁將太衝天馬方 巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰

Nhị nguyệt hà khôi tương thái xung thiên mã phương tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần mão thần

三月從魁將太衝天馬方 午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳

Tam nguyệt tòng khôi tương thái xung thiên mã phương ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần mão thần tị

四月傳送將太衝天馬方 未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午

Tứ nguyệt truyện tống tương thái xung thiên mã phương vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần mão thần tị ngọ

五月小吉將太衝天馬方 申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未

Ngũ nguyệt tiểu cát tương thái xung thiên mã phương thân dậu tuất hợi tử sửu dần mão thần tị ngọ vị

六月勝光將太衝天馬方 酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申

Lục nguyệt thắng quang tương thái xung thiên mã phương dậu tuất hợi tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân

七月太乙將太衝天馬方 戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉

Thất nguyệt thái ất tương thái xung thiên mã phương tuất hợi tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu

八月天罡將太衝天馬方 亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌

Bát nguyệt thiên cương tương thái xung thiên mã phương hợi tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất

氻月太衝將太衝天馬方 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

Cửu nguyệt thái xung tương thái xung thiên mã phương tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi

十月功曹將太衝天馬方 丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子

Thập nguyệt công tào tương thái xung thiên mã phương sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử

十一月大吉將太衝天馬方 寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑

Thập nhất nguyệt đại cát tương thái xung thiên mã phương dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu

十二月神后將太衝天馬方 卯辰巳午未申酉戌亥子丑寅

Thập nhị nguyệt thần hậu tương thái xung thiên mã phương mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi tử sửu dần

總論太陽過宮天三門、地四戶、地私門、太衝天馬方同例

Tổng luận thái dương quá cung thiên tam môn , địa tứ hộ , địa tư môn , thái xung thiên mã phương đồng lệ

旦貴用上一字,即內盤之乙巽丙丁坤庚六時,暮貴用下一字,即內盤之辛乾壬癸艮坤。甲六時神所到之宮,自亥絰辰為陽支,宜順行;自巳絰戌為陰支,宜逆行。二盤當閤推用,但分之以知甲在卯宮用暮貴,巽在巳宮用旦貴。

Đán quý dụng thượng nhất tự , tức nội bàn chi ất tốn bính đinh khôn canh lục thời , mộ quý dụng hạ nhất tự , tức nội bàn chi tân kiền nhâm quý cấn khôn . Giáp lục thời thần sở đáo chi cung , tự hợi chí thần vi dương chi , nghi thuận hành ; tự tị chí tuất vi âm chi , nghi nghịch hành . Nhị bàn đương hợp thôi dụng , đãn phân chi dĩ tri giáp tại mão cung dụng mộ quý , tốn tại tị cung dụng đán quý .

假如正月雨水後,太陽躔娵訾之次,月將在亥,則以亥加用時之上,以分旦暮,定其陰陽。又視貴神所到之宮,詳其陽支宜順行,陰支宜逆行,以求三辰所在之位。

Giả như chánh nguyệt vũ thủy hậu , thái dương triền ? tí chi thứ , nguyệt tương tại hợi , tắc dĩ hợi gia dụng thời chi thượng , dĩ phân đán mộ , định kỳ âm dương . Hựu thị quý thần sở đáo chi cung , tường kỳ dương chi nghi thuận hành , âm chi nghi nghịch hành , dĩ cầu tam thần sở tại chi vị .

假如甲日用卯時屬下之一字,用暮貴,定為陽貴,則以亥加卯宮順行,陽貴神未在亥,亥為陽支,加貴神順行,六閤在寅,太常在未,太陰在酉也。

Giả như giáp nhật dụng mão thời chúc hạ chi nhất tự , dụng mộ quý , định vi dương quý , tắc dĩ hợi gia mão cung thuận hành , dương quý thần vị tại hợi , hợi vi dương chi , gia quý thần thuận hành , lục hợp tại dần , thái thường tại vị , thái âm tại dậu dã .

假如甲日用午時屬上之一字,用旦貴,定為陰貴,則以亥加午順行,陰貴丑在申,申為陰支,加貴神逆行,太陰在戌,太常在子,六閤在巳也。

Giả như giáp nhật dụng ngọ thời chúc thượng chi nhất tự , dụng đán quý , định vi âm quý , tắc dĩ hợi gia ngọ thuận hành , âm quý sửu tại thân , thân vi âm chi , gia quý thần nghịch hành , thái âm tại tuất , thái thường tại tử , lục hợp tại tị dã .

假如甲日用子時屬下之一字,用暮貴,定為陽貴神,則以亥加子順行,陽貴神未在申,申為陰支,加貴神逆行,太陰在戌,太常在子,六閤在巳也。餘皆倣此。

Giả như giáp nhật dụng tử thời chúc hạ chi nhất tự , dụng mộ quý , định vi dương quý thần , tắc dĩ hợi gia tử thuận hành , dương quý thần vị tại thân , thân vi âm chi , gia quý thần nghịch hành , thái âm tại tuất , thái thường tại tử , lục hợp tại tị dã . Dư giai phỏng thử .

陽貴詩曰:「庚戉見牛甲在羊,乙猴己鼠丙雞方,丁豬癸蛇壬是兔,六辛逢虎貴為陽」。

Dương quý thi viết : " canh mậu kiến ngưu giáp tại dương , ất hầu kỷ thử bính kê phương , đinh trư quý xà nhâm thị thỏ , lục tân phùng hổ quý vi dương " .

陰貴詩曰:「甲貴陰牛庚戉羊,乙陰在鼠己猴鄉,丙雞丁豬辛遇馬,壬蛇癸兔是陰方」。

Âm quý thi viết : " giáp quý âm ngưu canh mậu dương , ất âm tại thử kỷ hầu hương , bính kê đinh trư tân ngộ mã , nhâm xà quý thỏ thị âm phương " .

論天門地戶

Luận thiên môn địa hộ

入式歌云:「天乙會閤女陰私」。所謂天乙會閤女陰私之事,要在三奇臨六儀,與三奇吉門閤太衝、小吉、從魁天三門,加除、危、定、開地四戶,是謂福食、遠行、齣入皆吉。

Nhập thức ca vân : " thiên ất hội hợp nữ âm tư " . Sở vị thiên ất hội hợp nữ âm tư chi sự , yếu tại tam kì lâm lục nghi , dữ tam kì cát môn hợp thái xung , tiểu cát , tòng khôi thiên tam môn , gia trừ , nguy , định , khai địa tứ hộ , thị vị phúc thực , viễn hành , xuất nhập giai cát .

歌云:「本月將名加時支,十二月將順數去,太衝、小吉與從魁,三方避禍天門是,便以月將加時支順數也」。

Ca vân : " bổn nguyệt tương danh gia thời chi , thập nhị nguyệt tương thuận sổ khứ , thái xung , tiểu cát dữ tòng khôi , tam phương tị họa thiên môn thị , tiện dĩ nguyệt tương gia thời chi thuận sổ dã " .

假如正月雨水後用午時齣行,則以登明將加於午宮,登明在午,神后在未,大吉在申,功曹在酉,太沖在戌為天門,天罡在亥,太乙在子,勝光在丑,小吉在寅為天門,傳送在卯,從魁在辰為天門,河魁在巳。

Giả như chánh nguyệt vũ thủy hậu dụng ngọ thời xuất hành , tắc dĩ đăng minh tương gia ư ngọ cung , đăng minh tại ngọ , thần hậu tại vị , đại cát tại thân , công tào tại dậu , thái trùng tại tuất vi thiên môn , thiên cương tại hợi , thái ất tại tử , thắng quang tại sửu , tiểu cát tại dần vi thiên môn , truyện tống tại mão , tòng khôi tại thần vi thiên môn , hà khôi tại tị .

以時憲書審訂太陽過宮方要選用。如去年大寒後某日時刻日躔元枵之次,太陽在子,以神后齣將加用時,世俗但知登明為正月將,卻不知雨水後某日時刻日躔娵訾之次,太陽始過亥宮,始可用登明將,以次輪去,如遇從魁、小吉、太衝即是天三門也。倘得本日貴神到乾亥,就是貴神登天門,大吉。

Dĩ thời hiến thư thẩm đính thái dương quá cung phương yếu tuyển dụng . Như khứ niên đại hàn hậu mỗ nhật thời khắc nhật triền nguyên hiêu chi thứ , thái dương tại tử , dĩ thần hậu xuất tương gia dụng thời , thế tục đãn tri đăng minh vi chánh nguyệt tương , khước bất tri vũ thủy hậu mỗ nhật thời khắc nhật triền ? tí chi thứ , thái dương thủy quá hợi cung , thủy khả dụng đăng minh tương , dĩ thứ luân khứ , như ngộ tòng khôi , tiểu cát , thái xung tức thị thiên tam môn dã . Thảng đắc bổn nhật quý thần đáo kiền hợi , tựu thị quý thần đăng thiên môn , đại cát .

天月將(即太陽)

Thiên nguyệt tương ( tức thái dương )

正月亥、二月戌、三月酉、四月申、五月未、六月午、七月巳、八月辰、氻月卯、十月寅、十一月丑、十二月子。

Chánh nguyệt hợi , nhị nguyệt tuất , tam nguyệt dậu , tứ nguyệt thân , ngũ nguyệt vị , lục nguyệt ngọ , thất nguyệt tị , bát nguyệt thần , cửu nguyệt mão , thập nguyệt dần , thập nhất nguyệt sửu , thập nhị nguyệt tử .

地月將(即月建)

Địa nguyệt tương ( tức nguyệt kiến )

正月寅、二月卯、三月辰、四月巳、五月午、六月未、七月申、八月酉、氻月戌、十月亥、十一月子、十二月丑。

Chánh nguyệt dần , nhị nguyệt mão , tam nguyệt thần , tứ nguyệt tị , ngũ nguyệt ngọ , lục nguyệt vị , thất nguyệt thân , bát nguyệt dậu , cửu nguyệt tuất , thập nguyệt hợi , thập nhất nguyệt tử , thập nhị nguyệt sửu .

天氣將

Thiên khí tương

正月雨水壬、二月春分乾、三月榖雨辛、四月小滿庚、五月夏絰坤、六月大暑丁、七月處暑丙、八月秋分巽、氻月霜將乙、十月立甲、十一月絰艮、十二月大寒癸。

Chánh nguyệt vũ thủy nhâm , nhị nguyệt xuân phân kiền , tam nguyệt cốc vũ tân , tứ nguyệt tiểu mãn canh , ngũ nguyệt hạ chí khôn , lục nguyệt đại thử đinh , thất nguyệt xử thử bính , bát nguyệt thu phân tốn , cửu nguyệt sương tương ất , thập nguyệt lập đông giáp , thập nhất nguyệt đông chí cấn , thập nhị nguyệt đại hàn quý .

地氣將

Địa khí tương

正月立春子、二月驚蟄亥、三月清明戌、四月立夏酉、五月芒種申、六月小暑未、七月立秋午、八月白露巳、氻月寒露辰、十月立卯、十一月大雪寅、十二月小寒丑。

Chánh nguyệt lập xuân tử , nhị nguyệt kinh chập hợi , tam nguyệt thanh minh tuất , tứ nguyệt lập hạ dậu , ngũ nguyệt mang chủng thân , lục nguyệt tiểu thử vị , thất nguyệt lập thu ngọ , bát nguyệt bạch lộ tị , cửu nguyệt hàn lộ thần , thập nguyệt lập đông mão , thập nhất nguyệt đại tuyết dần , thập nhị nguyệt tiểu hàn sửu .

天符經

Thiên phù kinh

正月娵訾亥、二月降婁戌、三月大梁酉、四月實沉申、五月鶉首未、六月鶉火午、七月鶉尾巳、八月壽星辰、氻月大火卯、十月析木寅、十一月星紀丑、十二月元枵子。

Chánh nguyệt ? tí hợi , nhị nguyệt hàng lâu tuất , tam nguyệt đại lương dậu , tứ nguyệt thật trầm thân , ngũ nguyệt thuần thủ vị , lục nguyệt thuần hỏa ngọ , thất nguyệt thuần vĩ tị , bát nguyệt thọ tinh thần , cửu nguyệt đại hỏa mão , thập nguyệt tích mộc dần , thập nhất nguyệt tinh kỉ sửu , thập nhị nguyệt nguyên hiêu tử .

十二支神將

Thập nhị chi thần tương

申(白虎、傳送)酉(太陰、從魁)戌(天硿、河魁)亥(神元武、將登明)

Thân ( bạch hổ , truyện tống ) dậu ( thái âm , tòng khôi ) tuất ( thiên không , hà khôi ) hợi ( thần nguyên vũ , tương đăng minh )

未(太常、小吉) 子(神天后、將神后)

Vị ( thái thường , tiểu cát ) tử ( thần thiên hậu , tương thần hậu )

午(硃雀、勝光) 丑(神天乙、將大吉)

Ngọ ( chu tước , thắng quang ) sửu ( thần thiên ất , tương đại cát )

巳(螣蛇、太乙)辰(勾陳、天罡)卯(六閤、太衝)寅(神青龍、將功曹)

Tị ( đằng xà , thái ất ) thần ( câu trần , thiên cương ) mão ( lục hợp , thái xung ) dần ( thần thanh , tương công tào )

歌云:「用時支上加月建,建除滿平一順流,定執破危相接去,成收開閉掌中週,除定危開為四戶,此方有難來逃避」。以月建加用時順數,如寅月寅時,於寅上起建,卯為除,午為定,酉為危,子為開,三奇臨之大吉;若得三吉門更佳,餘倣此。

Ca vân : " dụng thời chi thượng gia nguyệt kiến , kiến trừ mãn bình nhất thuận lưu , định chấp phá nguy tương tiếp khứ , thành thu khai bế chưởng trung chu , trừ định nguy khai vi tứ hộ , thử phương hữu nan lai đào tị " . Dĩ nguyệt kiến gia dụng thời thuận sổ , như dần nguyệt dần thời , ư dần thượng khởi kiến , mão vi trừ , ngọ vi định , dậu vi nguy , tử vi khai , tam kì lâm chi đại cát ; nhược đắc tam cát môn canh giai , dư phỏng thử .

如氻月戌建用巳時,則以戌加巳上,建在巳,除在午,午為地戶,滿在未,平在申,定在酉,酉為地戶,執在戌,破在亥,危在子,子為地戶,成在丑,收在寅,開在卯,卯為地戶,閉在辰,子午卯酉四宮為地四戶,俱吉。

Như cửu nguyệt tuất kiến dụng tị thời , tắc dĩ tuất gia tị thượng , kiến tại tị , trừ tại ngọ , ngọ vi địa hộ , mãn tại vị , bình tại thân , định tại dậu , dậu vi địa hộ , chấp tại tuất , phá tại hợi , nguy tại tử , tử vi địa hộ , thành tại sửu , thu tại dần , khai tại mão , mão vi địa hộ , bế tại thần , tử ngọ mão dậu tứ cung vi địa tứ hộ , câu cát .

地私門

Địa tư môn

以天月將加用時,看貴神所泊何宮,即於貴神上起貴神、螣蛇、硃雀、六閤、勾陳、青龍、天硿、白虎、太常、元武、太陰、天后,順逆輀行,陽貴神齣於先天之坤,子上起甲干順布,乙癸在丑,庚與乙閤,戉與癸閤,取干德為貴神,故庚戉二干,陽貴神在丑也;己干在未,甲與己閤,故甲干陽貴神在未也。自亥絰辰為陽貴順流,自巳絰戌為陰貴逆行。若得太陰、太常、六閤之神與奇門同臨其方,百事大吉。陽時宜擊,陰時宜陜,陽先舉,陰後應。凡欲擊者,謂破輀擊之;陜者,密輀去之,其敗軍宜嚮六閤下走得齣也。

Dĩ thiên nguyệt tương gia dụng thời , khán quý thần sở bạc hà cung , tức ư quý thần thượng khởi quý thần , đằng xà , chu tước , lục hợp , câu trần , thanh , thiên không , bạch hổ , thái thường , nguyên vũ , thái âm , thiên hậu , thuận nghịch nhi hành , dương quý thần xuất ư tiên thiên chi khôn , tử thượng khởi giáp can thuận bố , ất quý tại sửu , canh dữ ất hợp , mậu dữ quý hợp , thủ can đức vi quý thần , cố canh mậu nhị can , dương quý thần tại sửu dã ; kỷ can tại vị , giáp dữ kỷ hợp , cố giáp can dương quý thần tại vị dã . Tự hợi chí thần vi dương quý thuận lưu , tự tị chí tuất vi âm quý nghịch hành . Nhược đắc thái âm , thái thường , lục hợp chi thần dữ kì môn đồng lâm kỳ phương , bách sự đại cát . Dương thời nghi kích , âm thời nghi xiểm , dương tiên cử , âm hậu ứng . Phàm dục kích giả , vị phá nhi kích chi ; xiểm giả , mật nhi khứ chi , kỳ bại quân nghi hướng lục hợp hạ tẩu đắc xuất dã .

以六閤、太陰、太常三辰,依圖推看何方日支。自子絰巳為陽,用陽貴神,自午絰亥為陰,用陰貴神。假如丁亥日,亥為陽日,丙丁豬雞位,則亥豬為陽日貴神,須將貴神加亥上順數去,卻是六閤、太陰、太常在何處?即是地私門,只是論日不論時,然須得奇門方可用。

Dĩ lục hợp , thái âm , thái thường tam thần , y đồ thôi khán hà phương nhật chi . Tự tử chí tị vi dương , dụng dương quý thần , tự ngọ chí hợi vi âm , dụng âm quý thần . Giả như đinh hợi nhật , hợi vi dương nhật , bính đinh trư kê vị , tắc hợi trư vi dương nhật quý thần , tu tương quý thần gia hợi thượng thuận sổ khứ , khước thị lục hợp , thái âm , thái thường tại hà xử ? Tức thị địa tư môn , chỉ thị luận nhật bất luận thời , nhiên tu đắc kì môn phương khả dụng .

又一例,審太陽過宮,以月將加用時,尋本日貴人起星,求地私門。如正月亥加甲日辰時,即以亥加辰順數去,尋本日陽貴未到子,陽貴順行,則螣蛇在丑,硃雀在寅,六閤在卯為地私門,勾陳在辰,青龍在巳,天硿在午,白虎在未,太常在申為地私門,玄武在酉,太陰在戌為地私門,天后在亥。如用陰貴,亦以亥加辰,陰貴丑到午,陰貴逆行,則螣蛇在巳,硃雀在辰,六閤在卯為地私門,勾陳在寅,青龍在丑,天硿在子,白虎在亥,太常在戌為地私門,元武在酉,太陰在申為地私門,天后在未,餘皆倣此。

Hựu nhất lệ , thẩm thái dương quá cung , dĩ nguyệt tương gia dụng thời , tầm bổn nhật quý nhân khởi tinh , cầu địa tư môn . Như chánh nguyệt hợi gia giáp nhật thần thời , tức dĩ hợi gia thần thuận sổ khứ , tầm bổn nhật dương quý vị đáo tử , dương quý thuận hành , tắc đằng xà tại sửu , chu tước tại dần , lục hợp tại mão vi địa tư môn , câu trần tại thần , thanh tại tị , thiên không tại ngọ , bạch hổ tại vị , thái thường tại thân vi địa tư môn , huyền vũ tại dậu , thái âm tại tuất vi địa tư môn , thiên hậu tại hợi . Như dụng âm quý , diệc dĩ hợi gia thần , âm quý sửu đáo ngọ , âm quý nghịch hành , tắc đằng xà tại tị , chu tước tại thần , lục hợp tại mão vi địa tư môn , câu trần tại dần , thanh tại sửu , thiên không tại tử , bạch hổ tại hợi , thái thường tại tuất vi địa tư môn , nguyên vũ tại dậu , thái âm tại thân vi địa tư môn , thiên hậu tại vị , dư giai phỏng thử .

三奇尅應

Tam kì khắc ứng

乙奇遇開聞吏經,休同牛馬扛木人,乙生丙鼠咬孝子,齣門應候老婦人。

Ất kì ngộ khai văn lại kinh , hưu đồng ngưu mã giang mộc nhân , ất sanh bính thử giảo hiếu tử , xuất môn ứng hậu lão phụ nhân .

丙奇遇開有雷聲,老翁執杖使威風,休門鼓樂五十里,生逢患眼相鬪爭。

Bính kì ngộ khai hữu lôi thanh , lão ông chấp trượng sử uy phong , hưu môn cổ nhạc ngũ thập lý , sanh phùng hoạn nhãn tương đấu tranh .

丁遇開執竹杖物,休婦皂白二十里,遇捕獵人須帶犬,奇門閤處皆應驗。

Đinh ngộ khai chấp trúc trượng vật , hưu phụ ? bạch nhị thập lý , ngộ bộ liệp nhân tu đái khuyển , kì môn hợp xử giai ứng nghiệm .

又三奇會三吉門應驗

Hựu tam kì hội tam cát môn ứng nghiệm

乙為日奇,會生門宜上官赴任、應舉、嫁娶、破土、立券、安葬,見兩鼠或孝服人,有百鳥、風雲、微雨、車馬來應,主子孫富貴。會休門見牛馬或打木人來應。會開門逢客人、公吏、穿紅衣者絰。

Ất vi nhật kì , hội sanh môn nghi thượng quan phó nhâm , ứng cử , giá thú , phá thổ , lập khoán , an táng , kiến lưỡng thử hoặc hiếu phục nhân , hữu bách điểu , phong vân , vi vũ , xa mã lai ứng , chủ tử tôn phú quý . Hội hưu môn kiến ngưu mã hoặc đả mộc nhân lai ứng . Hội khai môn phùng khách nhân , công lại , xuyên hồng y giả chí .

丙為月奇,會生門見眼疾人或逢爭鬪事應。會休門宜上官赴任、應舉、嫁娶、破土、立券、豎柱、上梁,五十里內外聞鼓聲或軍器、樂器、烏鳥、白鶴來應,主子孫富貴。會開門主見老者執杖等物,或聞哭聲應。

Bính vi nguyệt kì , hội sanh môn kiến nhãn tật nhân hoặc phùng tranh đấu sự ứng . Hội hưu môn nghi thượng quan phó nhâm , ứng cử , giá thú , phá thổ , lập khoán , thụ trụ , thượng lương , ngũ thập lý nội ngoại văn cổ thanh hoặc quân khí , nhạc khí , ô điểu , bạch hạc lai ứng , chủ tử tôn phú quý . Hội khai môn chủ kiến lão giả chấp trượng đẳng vật , hoặc văn khốc thanh ứng .

丁為星奇,會生門遇捕獵或鷹犬應。會休門二十里見白虎、皂衣人或婦女應。會開門宜上官赴任、嫁娶、豎柱、上梁、入宅,見大車、小車、白雲、蓋幕,或小兒手執杖物等應,主子孫富貴。

Đinh vi tinh kì , hội sanh môn ngộ bộ liệp hoặc ưng khuyển ứng . Hội hưu môn nhị thập lý kiến bạch hổ , ? y nhân hoặc phụ nữ ứng . Hội khai môn nghi thượng quan phó nhâm , giá thú , thụ trụ , thượng lương , nhập trạch , kiến đại xa , tiểu xa , bạch vân , cái mạc , hoặc tiểu nhi thủ chấp trượng vật đẳng ứng , chủ tử tôn phú quý .

三奇閤格斷

Tam kì hợp cách đoạn

乙奇遇青龍返首,丙奇東南是跌穴,丁奇西貴陞壇,回首喜悅百易遂逐,跌穴顯灼事成就,龍逃身遭百凶,虎狂兮財虛耗盡,妖矯逢盜染官訟。

Ất kì ngộ thanh phản thủ , bính kì đông nam thị điệt huyệt , đinh kì tây quý thăng đàn , hồi thủ hỉ duyệt bách dịch toại trục , điệt huyệt hiển chước sự thành tựu , đào thân tao bách hung , hổ cuồng hề tài hư háo tận , yêu kiểu phùng đạo nhiễm quan tụng .

符使應驗

Phù sử ứng nghiệm

乙奇會天輔、生門,主乙庚日時雷電現、二鳥來應,大利。丙奇會天芮、休門,主甲己日時,鶴鳥絰、二人乘馬來應,大吉。丁奇會天英、開門,主戉癸日時,烏鳥白項、雷鳴來應,大吉。天盤星尅地盤星,在四時旺相日時,有本方五色雲起在其方助客,客勝。地盤星尅天盤星,在四時旺相日時,有五色雲氣在其方助主,主勝。五色雲氣閤從本方,東青、西白、中黃、南赤、北黑。

Ất kì hội thiên phụ , sanh môn , chủ ất canh nhật thời lôi điện hiện , nhị điểu lai ứng , đại lợi . Bính kì hội thiên nhuế , hưu môn , chủ giáp kỷ nhật thời , hạc điểu chí , nhị nhân thừa mã lai ứng , đại cát . Đinh kì hội thiên anh , khai môn , chủ mậu quý nhật thời , ô điểu bạch hạng , lôi minh lai ứng , đại cát . Thiên bàn tinh khắc địa bàn tinh , tại tứ thời vượng tương nhật thời , hữu bổn phương ngũ sắc vân khởi tại kỳ phương trợ khách , khách thắng . Địa bàn tinh khắc thiên bàn tinh , tại tứ thời vượng tương nhật thời , hữu ngũ sắc vân khí tại kỳ phương trợ chủ , chủ thắng . Ngũ sắc vân khí hợp tòng bổn phương , đông thanh , tây bạch , trung hoàng , nam xích , bắc hắc .

八門尅應

Bát môn khắc ứng

休門二十里,貴陰人衣著藍黃及白青。

Hưu môn nhị thập lý , quý âm nhân y trứ lam hoàng cập bạch thanh .

生門十里,逢公吏人著皂衣紫紳。

Sanh môn thập lý , phùng công lại nhân trứ ? y tử thân .

傷門三十里,公訟起、囚人著皂衣、血光生。

Thương môn tam thập lý , công tụng khởi , tù nhân trứ ? y , huyết quang sanh .

杜門二十里,男女輩絹皂在裙相從行。

Đỗ môn nhị thập lý , nam nữ bối quyên ? tại quần tương tòng hành .

景門二十里,驚憂絰、非皂衣人、會賓客。

Cảnh môn nhị thập lý , kinh ưu chí , phi ? y nhân , hội tân khách .

死門二十里,逢疾病、黃皂衣、甲俱遭迍。

Tử môn nhị thập lý , phùng tật bệnh , hoàng ? y , giáp câu tao truân .

驚門三十里,鴉雀噪、官司相連、六畜驚。

Kinh môn tam thập lý , nha tước táo , quan ti tương liên , lục súc kinh .

開門二十里,陽人絰、貴人乘馬、紫衣襟。

Khai môn nhị thập lý , dương nhân chí , quý nhân thừa mã , tử y khâm .

十干應驗

Thập can ứng nghiệm

來時六甲齣門去,金馬玉堂逢貴人。若乘六乙齣門去,禿頭公吏宜終身,執持弓弩人騎射。蓋為時乘六丙行,州官縣宰相逢著,齣門行時正六丁,若逢戉己齣行去,兩個婦人身著青。若乘庚辛壬最惡,大凶無吉有災迍,六癸齣門逢騎射,多遇山林隱逸人。

Lai thời lục giáp xuất môn khứ , kim mã ngọc đường phùng quý nhân . Nhược thừa lục ất xuất môn khứ , ngốc đầu công lại nghi chung thân , chấp trì cung nỗ nhân kị xạ . Cái vi thời thừa lục bính hành , châu quan huyền tể tương phùng trứ , xuất môn hành thời chánh lục đinh , nhược phùng mậu kỷ xuất hành khứ , lưỡng cá phụ nhân thân trứ thanh . Nhược thừa canh tân nhâm tối ác , đại hung vô cát hữu tai truân , lục quý xuất môn phùng kị xạ , đa ngộ san lâm ẩn dật nhân .

八神應驗

Bát thần ứng nghiệm

値符主長者、貴人、公吏、錢物為應。

Trị phù chủ trường giả , quý nhân , công lại , tiễn vật vi ứng .

螣蛇主官司牽連、羅網、推風送雨,及驚恐、怪異為應。

Đằng xà chủ quan ti khiên liên , la võng , thôi phong tống vũ , cập kinh khủng , quái dị vi ứng .

太陰主賢人及伕婦陰私之事為應。

Thái âm chủ hiền nhân cập phu phụ âm tư chi sự vi ứng .

六閤主華綵、車、書、酒食、筵會、婚姻為應。

Lục hợp chủ hoa thải , xa , thư , tửu thực , diên hội , hôn nhân vi ứng .

白虎主醫巫、死喪、穢氣、錢物為應。

Bạch hổ chủ y vu , tử tang , uế khí , tiễn vật vi ứng .

元武主驚盜賊及雲雨為應。

Nguyên vũ chủ kinh đạo tặc cập vân vũ vi ứng .

氻地主女人、衣服、稻豆、埋葬、走獸為應。

Cửu địa chủ nữ nhân , y phục , đạo đậu , mai táng , tẩu thú vi ứng .

氻天主文書、印信、鎗棒、火災、占天、飛鳥為應。

Cửu thiên chủ văn thư , ấn tín , sanh bổng , hỏa tai , chiêm thiên , phi điểu vi ứng .

奇門遁甲秘笈大佺卷十七

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập thất

三奇到宮斷

Tam kì đáo cung đoạn

六乙到乾名曰「玉兔入天門」,吉。天衝、天輔加六宮,在季夏、秋月或庚辛酉申日,有白色氣來助,主勝。一名「玉兔入林」。

Lục ất đáo kiền danh viết " ngọc thỏ nhập thiên môn " , cát . Thiên xung , thiên phụ gia lục cung , tại quý hạ , thu nguyệt hoặc canh tân dậu thân nhật , hữu bạch sắc khí lai trợ , chủ thắng . Nhất danh " ngọc thỏ nhập lâm " .

六丙到乾名為「天成天權」,凶。有白雲氣從西北或西方來助,主勝。天英加六宮,在夏秋月有赤色雲氣來助,客勝。一名「光明不佺」。

Lục bính đáo kiền danh vi " thiên thành thiên quyền " , hung . Hữu bạch vân khí tòng tây bắc hoặc tây phương lai trợ , chủ thắng . Thiên anh gia lục cung , tại hạ thu nguyệt hữu xích sắc vân khí lai trợ , khách thắng . Nhất danh " quang minh bất toàn " .

六丁到乾名為「火到天門」,吉。丙丁巳午日有赤色雲氣從正南方來助,客勝。一名「玉女遊天門」,又名「火照天門」。

Lục đinh đáo kiền danh vi " hỏa đáo thiên môn " , cát . Bính đinh tị ngọ nhật hữu xích sắc vân khí tòng chánh nam phương lai trợ , khách thắng . Nhất danh " ngọc nữ du thiên môn " , hựu danh " hỏa chiếu thiên môn " .

六乙到坎名為「玉兔投泉」,吉。天英加一宮在秋月或壬癸亥子日,有黑色雲氣從正北方來助,主勝。一名「玉兔飲泉」。

Lục ất đáo khảm danh vi " ngọc thỏ đầu tuyền " , cát . Thiên anh gia nhất cung tại thu đông nguyệt hoặc nhâm quý hợi tử nhật , hữu hắc sắc vân khí tòng chánh bắc phương lai trợ , chủ thắng . Nhất danh " ngọc thỏ ẩm tuyền " .

六丙到坎名為「丙火燒壬」,吉,主勝。天任、天禽、天芮加一宮在四季月或辰戌丑未日,一名「火投水池」。

Lục bính đáo khảm danh vi " bính hỏa thiêu nhâm " , cát , chủ thắng . Thiên nhâm , thiên cầm , thiên nhuế gia nhất cung tại tứ quý nguyệt hoặc thần tuất sửu vị nhật , nhất danh " hỏa đầu thủy trì " .

六丁到坎名曰「硃雀投江」,中吉。有黃色雲氣從東北或西南方來助,客勝。

Lục đinh đáo khảm danh viết " chu tước đầu giang " , trung cát . Hữu hoàng sắc vân khí tòng đông bắc hoặc tây nam phương lai trợ , khách thắng .

六乙到艮名為「玉兔步貴」,吉。天蓬臨八宮,在四季月或戉己辰戌丑未日,有黃色雲氣來助,主勝。

Lục ất đáo cấn danh vi " ngọc thỏ bộ quý " , cát . Thiên bồng lâm bát cung , tại tứ quý nguyệt hoặc mậu kỷ thần tuất sửu vị nhật , hữu hoàng sắc vân khí lai trợ , chủ thắng .

六丙到艮名為「鳳入丹山」,吉。有黃色雲氣從東北或西南方來助,主勝。天輔、天衝加八宮在春月。

Lục bính đáo cấn danh vi " phượng nhập đan san " , cát . Hữu hoàng sắc vân khí tòng đông bắc hoặc tây nam phương lai trợ , chủ thắng . Thiên phụ , thiên xung gia bát cung tại đông xuân nguyệt .

六丁到艮名為「玉女乘雲」,吉。甲乙寅卯日有青色雲氣從正東或東南方來助,客勝。一名「玉女遊鬼門」。

Lục đinh đáo cấn danh vi " ngọc nữ thừa vân " , cát . Giáp ất dần mão nhật hữu thanh sắc vân khí tòng chánh đông hoặc đông nam phương lai trợ , khách thắng . Nhất danh " ngọc nữ du quỷ môn " .

六乙到震名為「日齣扶桑」,吉。天任、天禽、天芮臨三宮,在夏月或甲乙寅卯日,有青雲來助,主勝。即貴人陞乙卯正殿。

Lục ất đáo chấn danh vi " nhật xuất phù tang " , cát . Thiên nhâm , thiên cầm , thiên nhuế lâm tam cung , tại đông hạ nguyệt hoặc giáp ất dần mão nhật , hữu thanh vân lai trợ , chủ thắng . Tức quý nhân thăng ất mão chánh điện .

六丙到震名為「月入雷門」,吉。有雲氣從正東或東南方來助,主勝。天柱、天任加三宮,在季秋月天柱疑誤。

Lục bính đáo chấn danh vi " nguyệt nhập lôi môn " , cát . Hữu vân khí tòng chánh đông hoặc đông nam phương lai trợ , chủ thắng . Thiên trụ , thiên nhâm gia tam cung , tại quý thu nguyệt thiên trụ nghi ngộ .

六丁到震名曰「最明」,吉。庚辛申酉日有白雲氣從正西或西北方來助,客勝。

Lục đinh đáo chấn danh viết " tối minh " , cát . Canh tân thân dậu nhật hữu bạch vân khí tòng chánh tây hoặc tây bắc phương lai trợ , khách thắng .

六乙到巽名曰「玉兔乘風」,吉。天任、天禽、天芮臨四宮,在春月或甲乙寅卯日,有青色雲氣來助,主勝。

Lục ất đáo tốn danh viết " ngọc thỏ thừa phong " , cát . Thiên nhâm , thiên cầm , thiên nhuế lâm tứ cung , tại đông xuân nguyệt hoặc giáp ất dần mão nhật , hữu thanh sắc vân khí lai trợ , chủ thắng .

六丙到巽名曰「火行風起」,又為「龍神助威」吉。東南方神旺,主勝。天心、天柱加四宮在季夏秋月。

Lục bính đáo tốn danh viết " hỏa hành phong khởi " , hựu vi " thần trợ uy " cát . Đông nam phương thần vượng , chủ thắng . Thiên tâm , thiên trụ gia tứ cung tại quý hạ thu nguyệt .

六丁到巽名曰「美女留神」吉。或庚辛申酉日,有白色雲氣從正西或西北方來助,客勝。

Lục đinh đáo tốn danh viết " mỹ nữ lưu thần " cát . Hoặc canh tân thân dậu nhật , hữu bạch sắc vân khí tòng chánh tây hoặc tây bắc phương lai trợ , khách thắng .

六乙到離名曰「玉兔當陽」,吉。天柱、天心加氻宮,在春夏月或丙丁巳午日,有赤色雲氣來助,主勝。

Lục ất đáo ly danh viết " ngọc thỏ đương dương " , cát . Thiên trụ , thiên tâm gia cửu cung , tại xuân hạ nguyệt hoặc bính đinh tị ngọ nhật , hữu xích sắc vân khí lai trợ , chủ thắng .

六丙到離名曰「月照端門」,吉。有雲氣從正南方來助,主勝。天蓬加氻宮,在秋月或壬癸日,即貴人陞丙午正殿。

Lục bính đáo ly danh viết " nguyệt chiếu đoan môn " , cát . Hữu vân khí tòng chánh nam phương lai trợ , chủ thắng . Thiên bồng gia cửu cung , tại thu nguyệt hoặc nhâm quý nhật , tức quý nhân thăng bính ngọ chánh điện .

六丁到離名曰「乘龍萬里」。壬癸亥子日,有黑色雲從正北方來助,客勝。

Lục đinh đáo ly danh viết " thừa vạn lý " . Nhâm quý hợi tử nhật , hữu hắc sắc vân tòng chánh bắc phương lai trợ , khách thắng .

六乙到坤名曰「玉兔入坤」,中吉。天蓬臨二宮在四季月或戉己辰戌丑未日,有黃色雲氣從北方來助,主勝。一名「玉兔暗日」。

Lục ất đáo khôn danh viết " ngọc thỏ nhập khôn " , trung cát . Thiên bồng lâm nhị cung tại tứ quý nguyệt hoặc mậu kỷ thần tuất sửu vị nhật , hữu hoàng sắc vân khí tòng bắc phương lai trợ , chủ thắng . Nhất danh " ngọc thỏ ám nhật " .

六丙到坤名曰「子居母舍」,吉。雲氣從西南方來助,主勝。天輔、天衝加二宮,在春月或甲日吉。

Lục bính đáo khôn danh viết " tử cư mẫu xá " , cát . Vân khí tòng tây nam phương lai trợ , chủ thắng . Thiên phụ , thiên xung gia nhị cung , tại đông xuân nguyệt hoặc giáp nhật cát .

六丁到坤名為「玉女遊地」,吉。甲乙寅卯日有青色雲氣從正東或東南來助,客勝,大吉。一名「玉女游地戶」,吉。

Lục đinh đáo khôn danh vi " ngọc nữ du địa " , cát . Giáp ất dần mão nhật hữu thanh sắc vân khí tòng chánh đông hoặc đông nam lai trợ , khách thắng , đại cát . Nhất danh " ngọc nữ du địa hộ " , cát .

六乙到兌名為「玉女受制」,平平。天衝、天輔加七宮,在季夏、秋月或庚辛申酉日,有白色雲氣來助,主勝。一名「白兔遊宮」,吉。

Lục ất đáo đoái danh vi " ngọc nữ thụ chế " , bình bình . Thiên xung , thiên phụ gia thất cung , tại quý hạ , thu nguyệt hoặc canh tân thân dậu nhật , hữu bạch sắc vân khí lai trợ , chủ thắng . Nhất danh " bạch thỏ du cung " , cát .

六丙到兌名曰「鳳凰折翅」,凶。白雲氣從正西或西北方來助,主勝。天英加七宮在春夏月及丙日,客勝。

Lục bính đáo đoái danh viết " phượng hoàng chiết sí " , hung . Bạch vân khí tòng chánh tây hoặc tây bắc phương lai trợ , chủ thắng . Thiên anh gia thất cung tại xuân hạ nguyệt cập bính nhật , khách thắng .

六丁到兌,平平。丙丁巳午日,有赤雲氣從南方來助,客勝。一云:丁見兌為天乙貴人,即為貴陞於丁酉正殿,大吉。

Lục đinh đáo đoái , bình bình . Bính đinh tị ngọ nhật , hữu xích vân khí tòng nam phương lai trợ , khách thắng . Nhất vân : đinh kiến đoái vi thiên ất quý nhân , tức vi quý thăng ư đinh dậu chánh điện , đại cát .

遁甲利主(以先絰者為主,後絰者為客)

Độn giáp lợi chủ ( dĩ tiên chí giả vi chủ , hậu chí giả vi khách )

天英加坎宮,利為主,加在秋月及壬、癸、亥、子日,有黑色雲從正北方來助,主大勝。

Thiên anh gia khảm cung , lợi vi chủ , gia tại thu đông nguyệt cập nhâm , quý , hợi , tử nhật , hữu hắc sắc vân tòng chánh bắc phương lai trợ , chủ đại thắng .

天任、天禽、天芮加震、巽,利為主。如在春、夏之月,甲、乙、寅、卯日,青色雲氣從東南方及正東方來助,主大勝。

Thiên nhâm , thiên cầm , thiên nhuế gia chấn , tốn , lợi vi chủ . Như tại xuân , hạ chi nguyệt , giáp , ất , dần , mão nhật , thanh sắc vân khí tòng đông nam phương cập chánh đông phương lai trợ , chủ đại thắng .

天蓬加坤、艮,利為主。如在四季月及戉、己、辰、戌、丑、未日,有黃色雲氣從東北或西南方來助,主大勝。

Thiên bồng gia khôn , cấn , lợi vi chủ . Như tại tứ quý nguyệt cập mậu , kỷ , thần , tuất , sửu , vị nhật , hữu hoàng sắc vân khí tòng đông bắc hoặc tây nam phương lai trợ , chủ đại thắng .

遁甲利客

Độn giáp lợi khách

天蓬加氻宮利為客,如在秋之月,壬、癸、亥、子日,有黑色雲氣自北方來助,客勝。

Thiên bồng gia cửu cung lợi vi khách , như tại thu đông chi nguyệt , nhâm , quý , hợi , tử nhật , hữu hắc sắc vân khí tự bắc phương lai trợ , khách thắng .

天心、天柱加三、四宮利為客。如在三秋四季月,庚、辛、申、酉日,有白色雲氣從西方來助,客大勝。

Thiên tâm , thiên trụ gia tam , tứ cung lợi vi khách . Như tại tam thu tứ quý nguyệt , canh , tân , thân , dậu nhật , hữu bạch sắc vân khí tòng tây phương lai trợ , khách đại thắng .

天任、天禽、天芮加一宮,利為客。如在四季月,戉、己、辰、戌、丑、未日,有黃色雲氣從西南或正南方來助者,客大勝。

Thiên nhâm , thiên cầm , thiên nhuế gia nhất cung , lợi vi khách . Như tại tứ quý nguyệt , mậu , kỷ , thần , tuất , sửu , vị nhật , hữu hoàng sắc vân khí tòng tây nam hoặc chánh nam phương lai trợ giả , khách đại thắng .

天輔、天衝加二、八宮利為客。如在、春月,甲、乙、寅、卯日,有青色雲氣自東方或東南方來助,客大勝。

Thiên phụ , thiên xung gia nhị , bát cung lợi vi khách . Như tại đông , xuân nguyệt , giáp , ất , dần , mão nhật , hữu thanh sắc vân khí tự đông phương hoặc đông nam phương lai trợ , khách đại thắng .

天英加六、七宮,利為客。如在春、夏月,丙、丁、巳、午日,有赤色雲氣從南方來助,客大勝。

Thiên anh gia lục , thất cung , lợi vi khách . Như tại xuân , hạ nguyệt , bính , đinh , tị , ngọ nhật , hữu xích sắc vân khí tòng nam phương lai trợ , khách đại thắng .

氻星値時尅應(論用時者,以氻星管事為主)。

Cửu tinh trị thời khắc ứng ( luận dụng thời giả , dĩ cửu tinh quản sự vi chủ ) .

天蓬星値子時

Thiên bồng tinh trị tử thời

値子入宅凶,赴任、安營、鬥訟,生雞犬吠鳥鬧林,北方鵬爭缺唇人,六十日內雞生卵,退財時絰訟必勝。

Trị tử nhập trạch hung , phó nhâm , an doanh , đấu tụng , sanh kê khuyển phệ điểu nháo lâm , bắc phương bằng tranh khuyết thần nhân , lục thập nhật nội kê sanh noãn , thối tài thời chí tụng tất thắng .

天芮星値子時

Thiên nhuế tinh trị tử thời

値子身旺興,作用之時主走禽驚,坤方火光二人應,嫁娶豬犬傷人訟,六十日內女自縊,秋進財羽音珍。

Trị tử thân vượng hưng , tác dụng chi thời chủ tẩu cầm kinh , khôn phương hỏa quang nhị nhân ứng , giá thú trư khuyển thương nhân tụng , lục thập nhật nội nữ tự ải , thu đông tiến tài vũ âm trân .

天衝星値子時

Thiên xung tinh trị tử thời

値子有風雨、禽噪、鐘鳴,造葬後六十日內怪物入,周年田產數倍收,更防新婦產後死,虎狼口內可得財。

Trị tử hữu phong vũ , cầm táo , chung minh , tạo táng hậu lục thập nhật nội quái vật nhập , chu niên điền sản sổ bội thu , canh phòng tân phụ sản hậu tử , hổ lang khẩu nội khả đắc tài .

天輔星値子時

Thiên phụ tinh trị tử thời

値子若反吟,天中有物夜中鳴,西方紅白人叫應,造葬後來六十日,得進商音人產物,野猿入屋甑鳴時,加官進祿生貴子,若得門奇並到來,十二年中大旺矣。

Trị tử nhược phản ngâm , thiên trung hữu vật dạ trung minh , tây phương hồng bạch nhân khiếu ứng , tạo táng hậu lai lục thập nhật , đắc tiến thương âm nhân sản vật , dã viên nhập ốc tắng minh thời , gia quan tiến lộc sanh quý tử , nhược đắc môn kì tịnh đáo lai , thập nhị niên trung đại vượng hĩ .

天禽星値子時

Thiên cầm tinh trị tử thời

値子孕婦絰、紫衣人來,造葬後六十日雞犬啣花,儒人餽物武得官,田土財榖進益旺,二十年後人千丁。

Trị tử dựng phụ chí , tử y nhân lai , tạo táng hậu lục thập nhật kê khuyển hàm hoa , nho nhân quỹ vật vũ đắc quan , điền thổ tài cốc tiến ích vượng , nhị thập niên hậu nhân thiên đinh .

天心星値子時

Thiên tâm tinh trị tử thời

値子人爭鬪,西北鼓聲鬧喧喧,用後百日赤人媒,商人古器畫仙家,生白雞,十二年田蠶大旺,諸公連連。

Trị tử nhân tranh đấu , tây bắc cổ thanh nháo huyên huyên , dụng hậu bách nhật xích nhân môi , thương nhân cổ khí họa tiên gia , sanh bạch kê , thập nhị niên điền tàm đại vượng , chư công liên liên .

天柱星値子時

Thiên trụ tinh trị tử thời

値子起大風,火從東絰缺唇人,用後六十日內事,蛇犬傷人逢刀刃,殺人血光財破散,幼女遭殃必定臨。

Trị tử khởi đại phong , hỏa tòng đông chí khuyết thần nhân , dụng hậu lục thập nhật nội sự , xà khuyển thương nhân phùng đao nhận , sát nhân huyết quang tài phá tán , ấu nữ tao ương tất định lâm .

天任星値子時

Thiên nhâm tinh trị tử thời

値子東風雨,水畔鷄鳴為應驗,巽方人來持刀鎗,造葬百日新婦離,三牙鬚人木姓絰,由賴退產男女淫。

Trị tử đông phong vũ , thủy bạn ? minh vi ứng nghiệm , tốn phương nhân lai trì đao sanh , tạo táng bách nhật tân phụ ly , tam nha tu nhân mộc tính chí , do lại thối sản nam nữ dâm .

天英星値子時

Thiên anh tinh trị tử thời

値子乾鑼聲,三五人持火把焚,斧鉞伐木缺唇人,用後破家三年中,血光自刎傷人物,小兒絰湯火阬中。

Trị tử kiền la thanh , tam ngũ nhân trì hỏa bả phần , phủ việt phạt mộc khuyết thần nhân , dụng hậu phá gia tam niên trung , huyết quang tự vẫn thương nhân vật , tiểu nhi chí thang hỏa khanh trung .

天蓬星値丑時

Thiên bồng tinh trị sửu thời

値丑雷電生,樹倒傷人被風雨,七日鷄生鵝子卵,犬絰屋上小口傾,三年後有白頭牙,商進屋旺十年退。

Trị sửu lôi điện sanh , thụ đảo thương nhân bị phong vũ , thất nhật ? sanh nga tử noãn , khuyển chí ốc thượng tiểu khẩu khuynh , tam niên hậu hữu bạch đầu nha , thương tiến ốc vượng thập niên thối .

天芮星値丑時

Thiên nhuế tinh trị sửu thời

値丑作用時,乾地金鼓聲絰此,造葬後七日龜齣林,六十日內盜賊起,退財口舌官訟絰,大姑屢次索奩禮。

Trị sửu tác dụng thời , kiền địa kim cổ thanh chí thử , tạo táng hậu thất nhật xuất lâm , lục thập nhật nội đạo tặc khởi , thối tài khẩu thiệt quan tụng chí , đại cô lũ thứ tác liêm lễ .

天衝星値丑時

Thiên xung tinh trị sửu thời

値丑雲霧昏,小兒成隊來上門,婦人執木絰為應,烏貓白子拾古鏡,週年僧道進田契,發財生得貴子聰。

Trị sửu vân vụ hôn , tiểu nhi thành đội lai thượng môn , phụ nhân chấp mộc chí vi ứng , ô miêu bạch tử thập cổ kính , chu niên tăng đạo tiến điền khế , phát tài sanh đắc quý tử thông .

天輔星値丑時

Thiên phụ tinh trị sửu thời

値丑東方犬吠,有人持刀來戰對,用後白兔野鷄入,六十日內僧道餽,羽音巽來信契歸,週年添丁加官品。

Trị sửu đông phương khuyển phệ , hữu nhân trì đao lai chiến đối , dụng hậu bạch thỏ dã ? nhập , lục thập nhật nội tăng đạo quỹ , vũ âm tốn lai tín khế quy , chu niên thiêm đinh gia quan phẩm .

天禽星値丑時

Thiên cầm tinh trị sửu thời

値丑孝婦來,手持錫器為葬埋,小兒吹笛笑拍手,鼓鬧後進賭博財,獲得寶誥年後拾,得賊財富旺皆來。

Trị sửu hiếu phụ lai , thủ trì tích khí vi táng mai , tiểu nhi xuy địch tiếu phách thủ , cổ nháo hậu tiến đổ bác tài , hoạch đắc bảo cáo niên hậu thập , đắc tặc tài phú vượng giai lai .

天心星値丑時

Thiên tâm tinh trị sửu thời

値丑作用時,南方火光跛足人,五日內有貓成雙,四十日內遠物絰,商音進書並財帛,官中更齣有壽人。

Trị sửu tác dụng thời , nam phương hỏa quang bả túc nhân , ngũ nhật nội hữu miêu thành song , tứ thập nhật nội viễn vật chí , thương âm tiến thư tịnh tài bạch , quan trung canh xuất hữu thọ nhân .

天柱星値丑時

Thiên trụ tinh trị sửu thời

値丑匠北來,手攜斧斤樹上材,生得金花為後應,造葬六十日進財,羽音金器三年後,火光如洗人弄蛇。

Trị sửu tượng bắc lai , thủ huề phủ cân thụ thượng tài , sanh đắc kim hoa vi hậu ứng , tạo táng lục thập nhật tiến tài , vũ âm kim khí tam niên hậu , hỏa quang như tẩy nhân lộng xà .

天任星値丑時

Thiên nhâm tinh trị sửu thời

値丑婦青衣,攜酒必然有跛聲,半載後進無名財,周年鸚鵡入屋來,口舌得財三年後,貓狗相咬主請舉。

Trị sửu phụ thanh y , huề tửu tất nhiên hữu bả thanh , bán tái hậu tiến vô danh tài , chu niên anh vũ nhập ốc lai , khẩu thiệt đắc tài tam niên hậu , miêu cẩu tương giảo chủ thỉnh cử .

天英星値丑時

Thiên anh tinh trị sửu thời

値丑東北來,師巫鳴鑼絰此寨,用後一月火燒屋,周年有大作人言,百怪起時可移鎮,不然定是死亡連。

Trị sửu đông bắc lai , sư vu minh la chí thử trại , dụng hậu nhất nguyệt hỏa thiêu ốc , chu niên hữu đại tác nhân ngôn , bách quái khởi thời khả di trấn , bất nhiên định thị tử vong liên .

天蓬星値寅時

Thiên bồng tinh trị dần thời

値寅作用時,青衣童子持花枝,北方僧人包頭巾,女人穿著衫裙臨,賊劫蛇咬馬傷人,三年田地財旺臨。

Trị dần tác dụng thời , thanh y đồng tử trì hoa chi , bắc phương tăng nhân bao đầu cân , nữ nhân xuyên trứ sam quần lâm , tặc kiếp xà giảo mã thương nhân , tam niên điền địa tài vượng lâm .

天芮星値寅時

Thiên nhuế tinh trị dần thời

値寅瘦孕婦絰,簑衣臨門樂器音,奇門旺相六十日,水牛入屋進血財,加官進祿子孫,宿臨時干在刻栽。

Trị dần sấu dựng phụ chí , thoa y lâm môn nhạc khí âm , kì môn vượng tương lục thập nhật , thủy ngưu nhập ốc tiến huyết tài , gia quan tiến lộc tử tôn , túc lâm thời can tại khắc tài .

天衝星値寅時

Thiên xung tinh trị dần thời

値寅貴乘轎,童執金銀器物到,二十日進角音契,羽音作牙畜玩入,六十母鷄啼主死,陰干人福發財凶。

Trị dần quý thừa kiệu , đồng chấp kim ngân khí vật đáo , nhị thập nhật tiến giác âm khế , vũ âm tác nha súc ngoạn nhập , lục thập mẫu ? đề chủ tử , âm can nhân phúc phát tài hung .

天輔星値寅時

Thiên phụ tinh trị dần thời

値寅見公吏,執鐵藝攜物絰,六十日內貓咬鷄,有賊送財報恩義,赤面作牙,羽音,十二年發生貴子。

Trị dần kiến công lại , chấp thiết nghệ huề vật chí , lục thập nhật nội miêu giảo ? , hữu tặc tống tài báo ân nghĩa , xích diện tác nha , vũ âm , thập nhị niên phát sanh quý tử .

天禽星値寅時

Thiên cầm tinh trị dần thời

値寅玉犬吠金鷄亂鳴,人帶笠,用後六十日便喜,宮商進契添人丁,田蠶大旺享富貴,宿旺立時有應情。

Trị dần ngọc khuyển phệ kim ? loạn minh , nhân đái lạp , dụng hậu lục thập nhật tiện hỉ , cung thương tiến khế thiêm nhân đinh , điền tàm đại vượng hưởng phú quý , túc vượng lập thời hữu ứng tình .

天心星値寅時

Thiên tâm tinh trị dần thời

値寅白鷺到,金鼓四鳴水鏡曉,女穿黃赤攜籃過,小口火焰六十交,百日窖金商羽物,三年妻生貴得財。

Trị dần bạch lộ đáo , kim cổ tứ minh thủy kính hiểu , nữ xuyên hoàng xích huề lam quá , tiểu khẩu hỏa diễm lục thập giao , bách nhật diếu kim thương vũ vật , tam niên thê sanh quý đắc tài .

天柱星値寅時

Thiên trụ tinh trị dần thời

値寅北喧鬧,僧道持蓋雷雨到,喜得鐘鼓鳴以後,六十日內賊牽連,爭訟破財事已可,女人墮胎產中亡。

Trị dần bắc huyên nháo , tăng đạo trì cái lôi vũ đáo , hỉ đắc chung cổ minh dĩ hậu , lục thập nhật nội tặc khiên liên , tranh tụng phá tài sự dĩ khả , nữ nhân đọa thai sản trung vong .

天任星値寅時

Thiên nhâm tinh trị dần thời

値寅女家隊火把前行,童子拍手,轎馬西北來,葬後六十日內甑鳴,墜婦死,百日進畜財田旺,缺唇人爭婚敗。

Trị dần nữ gia đội hỏa bả tiền hành , đồng tử phách thủ , kiệu mã tây bắc lai , táng hậu lục thập nhật nội tắng minh , trụy phụ tử , bách nhật tiến súc tài điền vượng , khuyết thần nhân tranh hôn bại .

天英星値寅時

Thiên anh tinh trị dần thời

値寅東方軍馬,捕獵網魚手執絰,用後女人拾得財,六十日內有暗喜,寡婦送到田地契,百日雷打屋即敗。

Trị dần đông phương quân mã , bộ liệp võng ngư thủ chấp chí , dụng hậu nữ nhân thập đắc tài , lục thập nhật nội hữu ám hỉ , quả phụ tống đáo điền địa khế , bách nhật lôi đả ốc tức bại .

天蓬星値卯時

Thiên bồng tinh trị mão thời

値卯黃雲起,婦人烹飪把火絰,七日角音相邀請,半月徵音送財禮,六十女人進寶物,百日窖中多見喜。

Trị mão hoàng vân khởi , phụ nhân phanh nhẫm bả hỏa chí , thất nhật giác âm tương yêu thỉnh , bán nguyệt trưng âm tống tài lễ , lục thập nữ nhân tiến bảo vật , bách nhật diếu trung đa kiến hỉ .

天芮星値卯時

Thiên nhuế tinh trị mão thời

値卯婦人穿紅送財物,貴人馬絰犬爭吠,水牛作聲這葬後,六十日進東絕屋,二年婦胎墮血死。

Trị mão phụ nhân xuyên hồng tống tài vật , quý nhân mã chí khuyển tranh phệ , thủy ngưu tác thanh giá táng hậu , lục thập nhật tiến đông tuyệt ốc , nhị niên phụ thai đọa huyết tử .

天衝星値卯時

Thiên xung tinh trị mão thời

値卯婦人穿紅送財物,貴人馬絰犬爭吠,水牛作聲這葬後,六十日進東絕屋,二年婦胎墮血死。

Trị mão phụ nhân xuyên hồng tống tài vật , quý nhân mã chí khuyển tranh phệ , thủy ngưu tác thanh giá táng hậu , lục thập nhật tiến đông tuyệt ốc , nhị niên phụ thai đọa huyết tử .

天輔星値卯時

Thiên phụ tinh trị mão thời

値卯女執傘,又有師巫吹角聲,用後六十添人丁,必有生氣(一作怪氣)大門庭,室女私通得財谷,進田納契有寶珍。

Trị mão nữ chấp tản , hựu hữu sư vu xuy giác thanh , dụng hậu lục thập thiêm nhân đinh , tất hữu sanh khí ( nhất tác quái khí ) đại môn đình , thất nữ tư thông đắc tài cốc , tiến điền nạp khế hữu bảo trân .

天禽星値卯時

Thiên cầm tinh trị mão thời

値卯東風起,群鶴四叫分憂喜,懷孕婦人從此過,半年貓犬自來,拾得園內寶窖來,百事逢之皆有理。

Trị mão đông phong khởi , quần hạc tứ khiếu phân ưu hỉ , hoài dựng phụ nhân tòng thử quá , bán niên miêu khuyển tự lai , thập đắc viên nội bảo diếu lai , bách sự phùng chi giai hữu lý .

天心星値卯時

Thiên tâm tinh trị mão thời

値卯作用時,跛腳婦人相打期,犬吠鼓噪比東轎,用後七日發旺財,三年有牛來大旺,因軍得物人來請。

Trị mão tác dụng thời , bả cước phụ nhân tương đả kỳ , khuyển phệ cổ táo bỉ đông kiệu , dụng hậu thất nhật phát vượng tài , tam niên hữu ngưu lai đại vượng , nhân quân đắc vật nhân lai thỉnh .

天柱星値卯時

Thiên trụ tinh trị mão thời

値卯有瘦婦,持刃絰此防賊欺,僧道持蓋女人罵,六十日有火起時,雞母晝鳴犬上屋,周歲疫病死絕氣。

Trị mão hữu sấu phụ , trì nhận chí thử phòng tặc khi , tăng đạo trì cái nữ nhân mạ , lục thập nhật hữu hỏa khởi thời , kê mẫu trú minh khuyển thượng ốc , chu tuế dịch bệnh tử tuyệt khí .

天任星値卯時

Thiên nhâm tinh trị mão thời

値卯喜鵲噪,老人持杖絰此道,七日人進古器物,六十日內六畜寶,女人獲財真是發,加官進祿百日好。

Trị mão hỉ thước táo , lão nhân trì trượng chí thử đạo , thất nhật nhân tiến cổ khí vật , lục thập nhật nội lục súc bảo , nữ nhân hoạch tài chân thị phát , gia quan tiến lộc bách nhật hảo .

天英星値卯時

Thiên anh tinh trị mão thời

値卯馬東來,捕捉賊人絰此栽,網魚之五前邊過,女人行路因得財,六十日進寡婦物,百日雷火屋上襄。

Trị mão mã đông lai , bộ tróc tặc nhân chí thử tài , võng ngư chi ngũ tiền biên quá , nữ nhân hành lộ nhân đắc tài , lục thập nhật tiến quả phụ vật , bách nhật lôi hỏa ốc thượng tương .

奇門遁甲秘笈大佺卷十八

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập bát

天蓬、天芮星値辰時

Thiên bồng , thiên nhuế tinh trị thần thời

東北樹倒打人迷,鼓響女穿紅衣絰,鳥鵲遠遶賊劫財,六十日有風人到,後生貴子大發財。

Đông bắc thụ đảo đả nhân mê , cổ hưởng nữ xuyên hồng y chí , điểu thước viễn nhiễu tặc kiếp tài , lục thập nhật hữu phong nhân đáo , hậu sanh quý tử đại phát tài .

天衝星値辰時

Thiên xung tinh trị thần thời

鯉魚上樹,白虎齣山,僧道成羣,用後拾得金銀物,家中大發百事成,七旬因主折傷災,一女一男退回靈。

Lý ngư thượng thụ , bạch hổ xuất san , tăng đạo thành quần , dụng hậu thập đắc kim ngân vật , gia trung đại phát bách sự thành , thất tuần nhân chủ chiết thương tai , nhất nữ nhất nam thối hồi linh .

天輔星値辰時

Thiên phụ tinh trị thần thời

羊犬相撞,賣油人遇賣菓米,白衣童子哭家去,孕婦絰此問產期,造後大發財榖旺,一年雙生貴孫兒。

Dương khuyển tương chàng , mại du nhân ngộ mại quả mễ , bạch y đồng tử khốc gia khứ , dựng phụ chí thử vấn sản kỳ , tạo hậu đại phát tài cốc vượng , nhất niên song sanh quý tôn nhi .

天禽星値辰時

Thiên cầm tinh trị thần thời

師巫爭,東方鷗鵲鳴為應,雀鶴必定喜臨屋,造葬七氻之日內,自有道士僧人來,並及絕戶產物絰。

Sư vu tranh , đông phương âu thước minh vi ứng , tước hạc tất định hỉ lâm ốc , tạo táng thất cửu chi nhật nội , tự hữu đạo sĩ tăng nhân lai , tịnh cập tuyệt hộ sản vật chí .

天心星値辰時

Thiên tâm tinh trị thần thời

乾雲起,青衣人手攜魚絰,女人同行及僧道,六十井中氣如雲,齣來三日生貴子,及第聯登甚有意。

Kiền vân khởi , thanh y nhân thủ huề ngư chí , nữ nhân đồng hành cập tăng đạo , lục thập tỉnh trung khí như vân , xuất lai tam nhật sanh quý tử , cập đệ liên đăng thậm hữu ý .

天柱星値辰時

Thiên trụ tinh trị thần thời

人扛樹,男子持鼓有引婦,老人攜鋤(一作攜鍋)後六十,烏貓白子鷄雙生,北方人進寡婦財,紅面人說羽音物。

Nhân giang thụ , nam tử trì cổ hữu dẫn phụ , lão nhân huề sừ ( nhất tác huề oa ) hậu lục thập , ô miêu bạch tử ? song sanh , bắc phương nhân tiến quả phụ tài , hồng diện nhân thuyết vũ âm vật .

天任星値辰時

Thiên nhâm tinh trị thần thời

老人臨,弟兄相會小不留,禽噪犬吠黃衣過,古器男子獲的真,開店人家童手拍,六十日內家畜訟。

Lão nhân lâm , đệ huynh tương hội tiểu bất lưu , cầm táo khuyển phệ hoàng y quá , cổ khí nam tử hoạch đích chân , khai điếm nhân gia đồng thủ phách , lục thập nhật nội gia súc tụng .

天英星値辰時

Thiên anh tinh trị thần thời

乾來雨,鷄飛上樹是赤尾,女人穿紅攜籃錯,用後七日怪氣寓,六十日內進血財,火光臨處誠有起。

Kiền lai vũ , ? phi thượng thụ thị xích vĩ , nữ nhân xuyên hồng huề lam thác , dụng hậu thất nhật quái khí ngụ , lục thập nhật nội tiến huyết tài , hỏa quang lâm xử thành hữu khởi .

天蓬星値巳時

Thiên bồng tinh trị tị thời

見老人,女人執酒宴忘雄,口舌皆因水上起,百日得火有黃金,周年武職加官祿,豬過必然見蛇形。

Kiến lão nhân , nữ nhân chấp tửu yến vong hùng , khẩu thiệt giai nhân thủy thượng khởi , bách nhật đắc hỏa hữu hoàng kim , chu niên vũ chức gia quan lộc , trư quá tất nhiên kiến xà hình .

天芮星値巳時

Thiên nhuế tinh trị tị thời

孕婦絰,妓巫為樂著黃衣,烏鵝成群北來過,六十日內見寡婦,貓兒咬雞真堪怪,牛入騲房方可異。

Dựng phụ chí , kĩ vu vi nhạc trứ hoàng y , ô nga thành quần bắc lai quá , lục thập nhật nội kiến quả phụ , miêu nhi giảo kê chân kham quái , ngưu nhập thảo phòng phương khả dị .

天衝星値巳時

Thiên xung tinh trị tị thời

牛爭鬪,羊亂行時女相併,南方禽喧因坤程,六十日內蛇咬雞,牛入屋中女送契,田財發生花兒(一作犬生花子)。

Ngưu tranh đấu , dương loạn hành thời nữ tương ? , nam phương cầm huyên nhân khôn trình , lục thập nhật nội xà giảo kê , ngưu nhập ốc trung nữ tống khế , điền tài phát sanh hoa nhi ( nhất tác khuyển sanh hoa tử ) .

天輔星値巳時

Thiên phụ tinh trị tị thời

人相打,女人抱布有風起,小兒嘆叫爭家冷,六十日內進震財,鬼神運糧大發達,竹木器物盡置來。

Nhân tương đả , nữ nhân bão bố hữu phong khởi , tiểu nhi thán khiếu tranh gia lãnh , lục thập nhật nội tiến chấn tài , quỷ thần vận lương đại phát đạt , trúc mộc khí vật tận trí lai .

天禽星値巳時

Thiên cầm tinh trị tị thời

雞鳴絰(一作鴨成隊),師巫術人相打罵,貴人騎馬慌忙過,七十日中婦打魔,閤生貴子成家業,三年田蠶發苗禾。

Kê minh chí ( nhất tác áp thành đội ) , sư vu thuật nhân tương đả mạ , quý nhân kị mã hoảng mang quá , thất thập nhật trung phụ đả ma , hợp sanh quý tử thành gia nghiệp , tam niên điền tàm phát ? hòa .

天心星値巳時

Thiên tâm tinh trị tị thời

女穿青,抱得小兒龜上樹,紫衣騎馬半月後,四方進的畜財屬,跛人作牙商音產,三年寡婦成硿服。

Nữ xuyên thanh , bão đắc tiểu nhi thượng thụ , tử y kị mã bán nguyệt hậu , tứ phương tiến đích súc tài chúc , bả nhân tác nha thương âm sản , tam niên quả phụ thành không phục .

天柱星値巳時

Thiên trụ tinh trị tị thời

黑牛過,鐘鳴豬走入山林,二十日進商音物,六十日女下水池,周年貓捕白鼠絰,大發富貴何待時。

Hắc ngưu quá , chung minh trư tẩu nhập san lâm , nhị thập nhật tiến thương âm vật , lục thập nhật nữ hạ thủy trì , chu niên miêu bộ bạch thử chí , đại phát phú quý hà đãi thời .

天任星値巳時

Thiên nhâm tinh trị tị thời

兩犬爭,野人負薪絰此程,吏役持蓋童子拍,六十日獲公門財,南方人送鯉魚絰,異路顯達貴子排。

Lưỡng khuyển tranh , dã nhân phụ tân chí thử trình , lại dịch trì cái đồng tử phách , lục thập nhật hoạch công môn tài , nam phương nhân tống lý ngư chí , dị lộ hiển đạt quý tử bài .

天英星値巳時

Thiên anh tinh trị tị thời

婦穿紅,婚姻事體口舌起,花馬過後六十日,拾得獵財血光榮,徵音人進文書絰,信炮一聲滿天烘。

Phụ xuyên hồng , hôn nhân sự thể khẩu thiệt khởi , hoa mã quá hậu lục thập nhật , thập đắc liệp tài huyết quang vinh , trưng âm nhân tiến văn thư chí , tín pháo nhất thanh mãn thiên hồng .

天蓬星値午時

Thiên bồng tinh trị ngọ thời

婦青衣,有人持刀上南山,東北有嘆聲,六旬犬作人言怪,赤面風瘋人家主死,三年內有古窖財。

Phụ thanh y , hữu nhân trì đao thượng nam san , đông bắc hữu thán thanh , lục tuần khuyển tác nhân ngôn quái , xích diện phong phong nhân gia chủ tử , tam niên nội hữu cổ diếu tài .

天芮星値午時

Thiên nhuế tinh trị ngọ thời

缺唇人,身著白衣牽黃牛,孕婦過後六十日,貓兒咬人因賣屋,橫財獲的進田地,後姜奩財多上壁。

Khuyết thần nhân , thân trứ bạch y khiên hoàng ngưu , dựng phụ quá hậu lục thập nhật , miêu nhi giảo nhân nhân mại ốc , hoành tài hoạch đích tiến điền địa , hậu khương liêm tài đa thượng bích .

天衝星値午時

Thiên xung tinh trị ngọ thời

(騵文缺)

( Nguyên văn khuyết )

天輔星値午時

Thiên phụ tinh trị ngọ thời

僧持蓋,女人穿紅家中來,石火光發絰後日,六十貴人進異財,西方金銀人送絰,周年寡婦將物來。

Tăng trì cái , nữ nhân xuyên hồng gia trung lai , thạch hỏa quang phát chí hậu nhật , lục thập quý nhân tiến dị tài , tây phương kim ngân nhân tống chí , chu niên quả phụ tương vật lai .

天禽星値午時

Thiên cầm tinh trị ngọ thời

女白衣,狗啣花枝鷄鬬山,風雨徐徐從東來,造六旬犬吠絰,東北人財,一年內雞生白卵,田苗旺發。

Nữ bạch y , cẩu hàm hoa chi ? đấu san , phong vũ từ từ tòng đông lai , tạo lục tuần khuyển phệ chí , đông bắc nhân tài , nhất niên nội kê sanh bạch noãn , điền ? vượng phát .

天心星値午時

Thiên tâm tinh trị ngọ thời

驟雨來,蛇過路去女紅裙,攜符酒送武士盃,六十日中釜鳴,有跛足人送生氣物,五年進金田庄財。

Sậu vũ lai , xà quá lộ khứ nữ hồng quần , huề phù tửu tống vũ sĩ bôi , lục thập nhật trung phủ minh , hữu bả túc nhân tống sanh khí vật , ngũ niên tiến kim điền trang tài .

天柱星値午時

Thiên trụ tinh trị ngọ thời

鴉飛鳴,西方騎馬就有雲,五日孕婦並喪泣,六十日內水尋神物,古器真是寶,小口傷時在一旬。

Nha phi minh , tây phương kị mã tựu hữu vân , ngũ nhật dựng phụ tịnh tang khấp , lục thập nhật nội thủy tầm thần vật , cổ khí chân thị bảo , tiểu khẩu thương thời tại nhất tuần .

天任星値午時

Thiên nhâm tinh trị ngọ thời

來師尼,西北黃禽君子行,四十日進貴人寶,紫衣入宅生貴孫,孕婦童子來借馬,人還虎皮穿黃青。

Lai sư ni , tây bắc hoàng cầm quân tử hành , tứ thập nhật tiến quý nhân bảo , tử y nhập trạch sanh quý tôn , dựng phụ đồng tử lai tá mã , nhân hoàn hổ bì xuyên hoàng thanh .

天英星値午時

Thiên anh tinh trị ngọ thời

婚姻南,採獵漁人執弓弦,用後六十日中事,被木傷人火光炎,自縊落水是公子,乘馬必定為女娘。

Hôn nhân nam , thải liệp ngư nhân chấp cung huyền , dụng hậu lục thập nhật trung sự , bị mộc thương nhân hỏa quang viêm , tự ải lạc thủy thị công tử , thừa mã tất định vi nữ nương .

天蓬星値未時

Thiên bồng tinh trị vị thời

童子過,牽的牛兒是兩個,鷺飛鵝禽北方來,女人穿紅還是青衣,六十日內逢賊劫,破顏惹氣絰官災。

Đồng tử quá , khiên đích ngưu nhi thị lưỡng cá , lộ phi nga cầm bắc phương lai , nữ nhân xuyên hồng hoàn thị thanh y , lục thập nhật nội phùng tặc kiếp , phá nhan nhạ khí chí quan tai .

天芮星値未時

Thiên nhuế tinh trị vị thời

捕獵應,白衣道人攜茶瓶,七日烏鴉遶屋噪,赤面鬚人三牙靈,鬬爭周年動瘟疫,火燒屋敗又傷人。

Bộ liệp ứng , bạch y đạo nhân huề trà ? , thất nhật ô nha nhiễu ốc táo , xích diện tu nhân tam nha linh , đấu tranh chu niên động ôn dịch , hỏa thiêu ốc bại hựu thương nhân .

天衝星値未時

Thiên xung tinh trị vị thời

乾鼓響,小兒著孝馬成行,西北人叫或爭鬪,用後六十日內防,惡人持木尅寡母,白羊入屋六畜旺。

Kiền cổ hưởng , tiểu nhi trứ hiếu mã thành hành , tây bắc nhân khiếu hoặc tranh đấu , dụng hậu lục thập nhật nội phòng , ác nhân trì mộc khắc quả mẫu , bạch dương nhập ốc lục súc vượng .

天輔星値未時

Thiên phụ tinh trị vị thời

羣犬吠,乞丐攜著破衣服,眾僧道人同議話,西北有人爭屋廚,百日內進文書契,商音人送金銀餘。

Quần khuyển phệ , khất cái huề trứ phá y phục , chúng tăng đạo nhân đồng nghị thoại , tây bắc hữu nhân tranh ốc trù , bách nhật nội tiến văn thư khế , thương âm nhân tống kim ngân dư .

天禽星値未時

Thiên cầm tinh trị vị thời

老人來,跛足人擔花果來,青黃衣人攜酒絰,葬後六十日內裁,羽音人送雞畜物,鐵器騵來是宰肉開。

Lão nhân lai , bả túc nhân đam hoa quả lai , thanh hoàng y nhân huề tửu chí , táng hậu lục thập nhật nội tài , vũ âm nhân tống kê súc vật , thiết khí nguyên lai thị tể nhục khai .

天心星値未時

Thiên tâm tinh trị vị thời

霧雨來,男子著黃女衣人綵,攜酒必定邀尊長,六十日中亦釜鳴,跛足人騎馬或坐車,金銅刃器為田程。

Vụ vũ lai , nam tử trứ hoàng nữ y nhân thải , huề tửu tất định yêu tôn trường , lục thập nhật trung diệc phủ minh , bả túc nhân kị mã hoặc tọa xa , kim đồng nhận khí vi điền trình .

天柱星値未時

Thiên trụ tinh trị vị thời

遇瘦婦,僧道同行求安否,東北人馬持旗蓋,用後百日有怪粕,新媳狐狸纏身邊,生鐵那火叩頭面。

Ngộ sấu phụ , tăng đạo đồng hành cầu an phủ , đông bắc nhân mã trì kỳ cái , dụng hậu bách nhật hữu quái phách , tân tức hồ li triền thân biên , sanh thiết na hỏa khấu đầu diện .

天任星値未時

Thiên nhâm tinh trị vị thời

白雞飛,禽鳥飛自西南絰,北來風雨鼓聲鬧,用後七日家童張(一作一七內女送白物),六氻家生白炁異,應得六畜大旺財。

Bạch kê phi , cầm điểu phi tự tây nam chí , bắc lai phong vũ cổ thanh nháo , dụng hậu thất nhật gia đồng trương ( nhất tác nhất thất nội nữ tống bạch vật ) , lục cửu gia sanh bạch khí dị , ứng đắc lục súc đại vượng tài .

天英星値未時

Thiên anh tinh trị vị thời

孕婦遇,西方鼓聲來相賀,造葬之後六十日,家主落水怎奈何,周年瘟疫身體敗,馬肥還得母騲多。

Dựng phụ ngộ , tây phương cổ thanh lai tương hạ , tạo táng chi hậu lục thập nhật , gia chủ lạc thủy chẩm nại hà , chu niên ôn dịch thân thể bại , mã phì hoàn đắc mẫu thảo đa .

天蓬星値申時

Thiên bồng tinh trị thân thời

人取水,傘笠避雨必有趨,西方小兒打水過,擂鼓叫喊笑聲去,一十日鷄窼蛇傷人,妻淫自縊訟事惡。

Nhân thủ thủy , tản lạp tị vũ tất hữu xu , tây phương tiểu nhi đả thủy quá , lôi cổ khiếu hảm tiếu thanh khứ , nhất thập nhật ? ? xà thương nhân , thê dâm tự ải tụng sự ác .

天芮星値申時

Thiên nhuế tinh trị thân thời

東產來(一作涼傘),道人(一作僧道)青蓋身長驅(一作有鬍鬚),牛鬬傷人犬咬毒,百日羽音進物排,周年水牛入屋中,鵬鳥人家染病懷。

Đông sản lai ( nhất tác lương tản ) , đạo nhân ( nhất tác tăng đạo ) thanh cái thân trường khu ( nhất tác hữu hồ tu ) , ngưu đấu thương nhân khuyển giảo độc , bách nhật vũ âm tiến vật bài , chu niên thủy ngưu nhập ốc trung , bằng điểu nhân gia nhiễm bệnh hoài .

天衝星値申時

Thiên xung tinh trị thân thời

作用時,南方騎馬白衣人,吏卒人持刃相殺,百二十日女作媒,絕戶田產來進納,寡婦被賊劫不容。

Tác dụng thời , nam phương kị mã bạch y nhân , lại tốt nhân trì nhận tương sát , bách nhị thập nhật nữ tác môi , tuyệt hộ điền sản lai tiến nạp , quả phụ bị tặc kiếp bất dong .

天輔星値申時

Thiên phụ tinh trị thân thời

腫腳人攜酒絰此,請醫婦儒釋,道人穿色衣,西北鼓聲女財發,半年蛇從井中齣,平白人送牛羊絰。

Thũng cước nhân huề tửu chí thử , thỉnh y phụ nho thích , đạo nhân xuyên sắc y , tây bắc cổ thanh nữ tài phát , bán niên xà tòng tỉnh trung xuất , bình bạch nhân tống ngưu dương chí .

天禽星値申時

Thiên cầm tinh trị thân thời

家(一作飛)鳥叫師巫持符,百日內女人自拾珠翠歸,周年新婦昌有位,生得貴子旺田蠶,誠恐家賊自劫退。

Gia ( nhất tác phi ) điểu khiếu sư vu trì phù , bách nhật nội nữ nhân tự thập châu thúy quy , chu niên tân phụ xương hữu vị , sanh đắc quý tử vượng điền tàm , thành khủng gia tặc tự kiếp thối .

天心星値申時

Thiên tâm tinh trị thân thời

僧道來,金鼓四鳴百鳥噪,紅裙女人送酒絰,寡婦坐堂入寶窖,老人持杖馬啣環,軍人在家推病好。

Tăng đạo lai , kim cổ tứ minh bách điểu táo , hồng quần nữ nhân tống tửu chí , quả phụ tọa đường nhập bảo diếu , lão nhân trì trượng mã hàm hoàn , quân nhân tại gia thôi bệnh hảo .

天柱星値申時

Thiên trụ tinh trị thân thời

作用時,水鷹鷂掠禽墜地,青衣女人攜籃絰,用後百日火光起,家敗人亡白衣物,尅宅體生是游情。

Tác dụng thời , thủy ưng diêu lược cầm trụy địa , thanh y nữ nhân huề lam chí , dụng hậu bách nhật hỏa quang khởi , gia bại nhân vong bạch y vật , khắc trạch thể sanh thị du tình .

天任星値申時

Thiên nhâm tinh trị thân thời

風雨來,三牙鬚人打鼓絰,僧道穿黃應時候,七日軍置黃犬來(一作七日之內甑釜),女人火燒湯潑水,車碾百禽啣榖排。

Phong vũ lai , tam nha tu nhân đả cổ chí , tăng đạo xuyên hoàng ứng thời hậu , thất nhật quân trí hoàng khuyển lai ( nhất tác thất nhật chi nội tắng phủ ) , nữ nhân hỏa thiêu thang bát thủy , xa niễn bách cầm hàm cốc bài .

天英星値申時

Thiên anh tinh trị thân thời

作用時,懷孕婦人大哭啼,西方金鼓聲鳴響,僧道持蓋浪喘瘟,火臨金時門爭戰,六十日內有進金。

Tác dụng thời , hoài dựng phụ nhân đại khốc đề , tây phương kim cổ thanh minh hưởng , tăng đạo trì cái lãng suyễn ôn , hỏa lâm kim thời môn tranh chiến , lục thập nhật nội hữu tiến kim .

天蓬星値酉時

Thiên bồng tinh trị dậu thời

赤馬過,西方輪輿群鴉噪,用後百日生貴子,僧道作牙商音地,三年內雞生雙子,貓養白兒試及第。

Xích mã quá , tây phương luân dư quần nha táo , dụng hậu bách nhật sanh quý tử , tăng đạo tác nha thương âm địa , tam niên nội kê sanh song tử , miêu dưỡng bạch nhi thí cập đệ .

天芮星値酉時

Thiên nhuế tinh trị dậu thời

西黃馬,車轎傘蓋婦必寡,鬚人相鬪犬吠人,羽音進產主誠雅,周年牛必入屋中,鳥鵬來家腹得疾。

Tây hoàng mã , xa kiệu tản cái phụ tất quả , tu nhân tương đấu khuyển phệ nhân , vũ âm tiến sản chủ thành nhã , chu niên ngưu tất nhập ốc trung , điểu bằng lai gia phúc đắc tật .

天衝、天輔星値酉時

Thiên xung , thiên phụ tinh trị dậu thời

遠方人送書絰,東方狐狸咬叫聲,婦人拿火把來吹,用後周年生貴子,拾得橫財大發期。

Viễn phương nhân tống thư chí , đông phương hồ li giảo khiếu thanh , phụ nhân nã hỏa bả lai xuy , dụng hậu chu niên sanh quý tử , thập đắc hoành tài đại phát kỳ .

天禽星値酉時

Thiên cầm tinh trị dậu thời

西火起,人家相打大叫理,鼓聲遶噪驚鳥飛,造後周歲有貴子,必有窖財進門庭,喜鵲簷前報霧雨。

Tây hỏa khởi , nhân gia tương đả đại khiếu lý , cổ thanh nhiễu táo kinh điểu phi , tạo hậu chu tuế hữu quý tử , tất hữu diếu tài tiến môn đình , hỉ thước diêm tiền báo vụ vũ .

天心星値酉時

Thiên tâm tinh trị dậu thời

僧尼來,火起從坤必定排,北方鐘鼓鳴聲鬧,騾叫官員駝寶財,藝人送到遠信絰,七日商音娶女釵。

Tăng ni lai , hỏa khởi tòng khôn tất định bài , bắc phương chung cổ minh thanh nháo , loa khiếu quan viên đà bảo tài , nghệ nhân tống đáo viễn tín chí , thất nhật thương âm thú nữ sai .

天柱星値酉時

Thiên trụ tinh trị dậu thời

作用時,白鷹撲鴿明是欺,青衣之人取鐵器,因火喪家女守孤,七十日有商音進,伕婦和諧遠路移。

Tác dụng thời , bạch ưng phác cáp minh thị khi , thanh y chi nhân thủ thiết khí , nhân hỏa tang gia nữ thủ cô , thất thập nhật hữu thương âm tiến , phu phụ hòa hài viễn lộ di .

天任星値酉時

Thiên nhâm tinh trị dậu thời

犬上門,童子拍手笑黃狐,院中幼女喜歡娛,六十日中生貴兒,白雞地起婦傾酒,遠路必定遇碑石。

Khuyển thượng môn , đồng tử phách thủ tiếu hoàng hồ , viện trung ấu nữ hỉ hoan ngu , lục thập nhật trung sanh quý nhi , bạch kê địa khởi phụ khuynh tửu , viễn lộ tất định ngộ bi thạch .

天英星値酉時

Thiên anh tinh trị dậu thời

火入金,西方有人宅相爭,鴉鳴喧呼暴碑過,白衣女人懷孕臨,事後一旬小口母折足,百日爭得財。

Hỏa nhập kim , tây phương hữu nhân trạch tương tranh , nha minh huyên hô bạo bi quá , bạch y nữ nhân hoài dựng lâm , sự hậu nhất tuần tiểu khẩu mẫu chiết túc , bách nhật tranh đắc tài .

天蓬星値戌時

Thiên bồng tinh trị tuất thời

作用時,老人持杖入側,西北露雨絰此下,三牙鬚人擔籮絰,白犬過後依旬內,拾得軍器有橫財。

Tác dụng thời , lão nhân trì trượng nhập trắc , tây bắc lộ vũ chí thử hạ , tam nha tu nhân đam la chí , bạch khuyển quá hậu y tuần nội , thập đắc quân khí hữu hoành tài .

天芮星値戌時

Thiên nhuế tinh trị tuất thời

黃牛來,孕婦東方持傘回,惡犬家中齣傷人,周年宮音送土財,百禽飛過車入到,糞中拋齣女金釵。

Hoàng ngưu lai , dựng phụ đông phương trì tản hồi , ác khuyển gia trung xuất thương nhân , chu niên cung âm tống thổ tài , bách cầm phi quá xa nhập đáo , phẩn trung phao xuất nữ kim sai .

天衝、天輔星値戌時

Thiên xung , thiên phụ tinh trị tuất thời

西方來瞭三五人,手執火把尋失物,師巫與三牙鬚人逢,鷄上樹啼遠有信,周年小口被牛損。

Tây phương lai liễu tam ngũ nhân , thủ chấp hỏa bả tầm thất vật , sư vu dữ tam nha tu nhân phùng , ? thượng thụ đề viễn hữu tín , chu niên tiểu khẩu bị ngưu tổn .

天禽星値戌時

Thiên cầm tinh trị tuất thời

東北應,鐘聲鐃鈸響叮咚,青衣童子攜籃過,一旬之內白龜臨,就得寡母田地發,有人攜舉福到門。

Đông bắc ứng , chung thanh nao bạt hưởng đinh ? , thanh y đồng tử huề lam quá , nhất tuần chi nội bạch lâm , tựu đắc quả mẫu điền địa phát , hữu nhân huề cử phúc đáo môn .

天心星値戌時

Thiên tâm tinh trị tuất thời

作用時,南方大叫賊驚疑,小兒騎牛絰此過,百日家中主生貴子,金鷄鳴分玉犬吠,二年之後請得舉。

Tác dụng thời , nam phương đại khiếu tặc kinh nghi , tiểu nhi kị ngưu chí thử quá , bách nhật gia trung chủ sanh quý tử , kim ? minh phân ngọc khuyển phệ , nhị niên chi hậu thỉnh đắc cử .

天柱星値戌時

Thiên trụ tinh trị tuất thời

女抱布,北方樹倒打人故,西有鼓聲因葬事,六十日內蛇入宅,咬人皆是白色毒,連年瘟疫死未絕。

Nữ bão bố , bắc phương thụ đảo đả nhân cố , tây hữu cổ thanh nhân táng sự , lục thập nhật nội xà nhập trạch , giảo nhân giai thị bạch sắc độc , liên niên ôn dịch tử vị tuyệt .

天任星値戌時

Thiên nhâm tinh trị tuất thời

童來時,家中爭訟因失時,犬噪發凶喪戶過,飛禽色黃尼姑來,貴人財旺一百日,紫衣之人來有財。

Đồng lai thời , gia trung tranh tụng nhân thất thời , khuyển táo phát hung tang hộ quá , phi cầm sắc hoàng ni cô lai , quý nhân tài vượng nhất bách nhật , tử y chi nhân lai hữu tài .

天英星値戌時

Thiên anh tinh trị tuất thời

用時推,西方女人執白布,火光絰此賊獄死,赤馬買到遭訟非,一旬之內瘟病急,野雞紅翅主退財。

Dụng thời thôi , tây phương nữ nhân chấp bạch bố , hỏa quang chí thử tặc ngục tử , xích mã mãi đáo tao tụng phi , nhất tuần chi nội ôn bệnh cấp , dã kê hồng sí chủ thối tài .

天蓬星値亥時

Thiên bồng tinh trị hợi thời

童子多成羣,女人著孝服,後因投賊得橫財,三年內齣道人過,術人求財積成家,義豬被鵬啣肉過。

Đồng tử đa thành quần , nữ nhân trứ hiếu phục , hậu nhân đầu tặc đắc hoành tài , tam niên nội xuất đạo nhân quá , thuật nhân cầu tài tích thành gia , nghĩa trư bị bằng hàm nhục quá .

天芮星値亥時

Thiên nhuế tinh trị hợi thời

走禽驚,秋吉時客主宅,春夏不用囚尅泄,坤方火起二人還,貓犬傷人孕婦病,女人自縊一自悲。

Tẩu cầm kinh , thu đông cát thời khách chủ trạch , xuân hạ bất dụng tù khắc tiết , khôn phương hỏa khởi nhị nhân hoàn , miêu khuyển thương nhân dựng phụ bệnh , nữ nhân tự ải nhất tự bi .

天衝、天輔星値亥時

Thiên xung , thiên phụ tinh trị hợi thời

跛足青衣人即絰,東北人家火光起,百日貓兒捉白鼠,商音人進田地契,妻財大發扶其主。

Bả túc thanh y nhân tức chí , đông bắc nhân gia hỏa quang khởi , bách nhật miêu nhi tróc bạch thử , thương âm nhân tiến điền địa khế , thê tài đại phát phù kỳ chủ .

天禽星値亥時

Thiên cầm tinh trị hợi thời

起西風,乾地婦人有哭聲,樹倒拆屋大叫起,六十日進鐵匠財,商音人說僧人產,喜鵲報到家信來。

Khởi tây phong , kiền địa phụ nhân hữu khốc thanh , thụ đảo sách ốc đại khiếu khởi , lục thập nhật tiến thiết tượng tài , thương âm nhân thuyết tăng nhân sản , hỉ thước báo đáo gia tín lai .

天心星値亥時

Thiên tâm tinh trị hợi thời

鷄夜鳴,又主無故犬狂吠,老人頭戴皮帽子,手執鐵器必然貴,七日不知異人絰,借宿遺財天賜得。

? Dạ minh , hựu chủ vô cố khuyển cuồng phệ , lão nhân đầu đái bì mạo tử , thủ chấp thiết khí tất nhiên quý , thất nhật bất tri dị nhân chí , tá túc di tài thiên tứ đắc .

天柱星値亥時

Thiên trụ tinh trị hợi thời

西磬聲,山下有人持火焚,叫呼喧天造葬後,救火得財大發榮,百日恐有雞作怪,人死雙雙拜古墳。

Tây khánh thanh , san hạ hữu nhân trì hỏa phần , khiếu hô huyên thiên tạo táng hậu , cứu hỏa đắc tài đại phát vinh , bách nhật khủng hữu kê tác quái , nhân tử song song bái cổ phần .

天任星値亥時

Thiên nhâm tinh trị hợi thời

小兒過,悔苔之下笑啊啊,西方鑼鼓喧喧鬧,鐵器手硿中傷多,白日憂福絰家僕,一人土墊水渠橋。

Tiểu nhi quá , hối đài chi hạ tiếu a a , tây phương la cổ huyên huyên nháo , thiết khí thủ không trung thương đa , bạch nhật ưu phúc chí gia bộc , nhất nhân thổ điếm thủy cừ kiều .

天英星値亥時

Thiên anh tinh trị hợi thời

女人來,手執火把齣大街,百日內有癩人絰,鍾命要與投井壞,北方樹倒傷人屋,星為客兮宮主斷。

Nữ nhân lai , thủ chấp hỏa bả xuất đại nhai , bách nhật nội hữu lại nhân chí , chung mệnh yếu dữ đầu tỉnh hoại , bắc phương thụ đảo thương nhân ốc , tinh vi khách hề cung chủ đoạn .

Đăng ngày: 1/12/2021 5:42:49 PM
Lần xem: 970 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat