Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,245
Tất cả: 15,448,164
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 4)
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 4)


奇門遁甲佺書【四】奇門遁甲佺書【四】

Kì môn độn giáp toàn thư [ tứ ] kì môn độn giáp toàn thư [ tứ ]

【林育名大師】

[ Lâm dục danh đại sư ]

奇門遁甲秘笈大佺卷十一

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập nhất

千金訣

Thiên kim quyết

人耑煞貢起例:四孟月甲子日起妖星,四仲月甲子日起惑星,四季月甲子日起禾刀。

Nhân chuyên sát cống khởi lệ : tứ mạnh nguyệt giáp tử nhật khởi yêu tinh , tứ trọng nguyệt giáp tử nhật khởi hoặc tinh , tứ quý nguyệt giáp tử nhật khởi hòa đao .

逐日輪算週輀復始

Trục nhật luân toán chu nhi phục thủy

妖星元武,惑星硃雀,禾刀白虎,煞貢青龍,直星金匱,蔔木道符,角己太陰,人耑金堂,立旱勾陳。

Yêu tinh nguyên vũ , hoặc tinh chu tước , hòa đao bạch hổ , sát cống thanh , trực tinh kim quỹ , bốc mộc đạo phù , giác kỷ thái âm , nhân chuyên kim đường , lập hạn câu trần .

三甲開闔圖

Tam giáp khai hạp đồ

孟甲,內開甲寅,閤陽星陽氣在內,利主不利客,利守。外闔甲申,閤陰星陰氣在外,利主不利客,利守。

Mạnh giáp , nội khai giáp dần , hợp dương tinh dương khí tại nội , lợi chủ bất lợi khách , lợi thủ . Ngoại hạp giáp thân , hợp âm tinh âm khí tại ngoại , lợi chủ bất lợi khách , lợi thủ .

仲甲半開甲子,閤陽星陽氣,利主利後應。半闔甲午,閤陰星為格,利客不利守。

Trọng giáp bán khai giáp tử , hợp dương tinh dương khí , lợi chủ lợi hậu ứng . Bán hạp giáp ngọ , hợp âm tinh vi cách , lợi khách bất lợi thủ .

季甲俱闔,甲辰閤陽星陽氣在外,利客利傷兵。甲戌閤陰星陰氣在內,利主利迎敵。

Quý giáp câu hạp , giáp thần hợp dương tinh dương khí tại ngoại , lợi khách lợi thương binh . Giáp tuất hợp âm tinh âm khí tại nội , lợi chủ lợi nghênh địch .

禹罡圖

Vũ cương đồ

凡齣兵左足嚮前踏去,呪曰:「禹步相催登陽明,一氣混沌灌我形,天迴地轉步七星,躡罡履枓覺通靈,惡逆催伏妖魔群,眾星助我斬妖精,我得長生遊太清」。左右足一步一句唸去,切勿回頭。

Phàm xuất binh tả túc hướng tiền đạp khứ , chú viết : " vũ bộ tương thôi đăng dương minh , nhất khí hỗn độn quán ngã hình , thiên hồi địa chuyển bộ thất tinh , niếp cương lý đẩu giác thông linh , ác nghịch thôi phục yêu ma quần , chúng tinh trợ ngã trảm yêu tinh , ngã đắc trường sanh du thái thanh " . Tả hữu túc nhất bộ nhất cú ? khứ , thiết vật hồi đầu .

兵占

? Binh chiêm

論値符

Luận trị phù

値符,士卒、旗鼓。螣蛇,三軍司令。太陰,陰謀、埋伏、私通。六閤,主謀臣、贊畫。硃雀、元武,間諜、軍讓。

Trị phù , sĩ tốt , kỳ cổ . Đằng xà , tam quân ti lệnh . Thái âm , âm mưu , mai phục , tư thông . Lục hợp , chủ mưu thần , tán họa . Chu tước , nguyên vũ , gian điệp , quân nhượng .

値使

Trị sử

休,養生、納降。生,休營壘、安軍圖。傷,賞罰、捕逃。杜,伏險、夜遁、堅壁。景,投書、探聽。死,行刑、錄囚。驚,擒殺。開,開壁迎敵、遣使。

Hưu , dưỡng sanh , nạp hàng . Sanh , hưu doanh lũy , an quân đồ . Thương , thưởng phạt , bộ đào . Đỗ , phục hiểm , dạ độn , kiên bích . Cảnh , đầu thư , tham thính . Tử , hành hình , lục tù . Kinh , cầm sát . Khai , khai bích nghênh địch , khiển sử .

十干

Thập can

甲,縯戎。乙,副將。丙,先鋒。丁,說客。戉,大隊。

Giáp , ? nhung . Ất , phó tương . Bính , tiên phong . Đinh , thuyết khách . Mậu , đại đội .

己,輜重。庚,勁敵。辛,遊騎。壬,騎兵。癸,天塹。

Kỷ , truy trọng . Canh , kính địch . Tân , du kị . Nhâm , kị binh . Quý , thiên tiệm .

氻星

Cửu tinh

蓬,猛將。任,狻將。沖,戰將。輔,儒將。英,凶將。芮,頑將。禽,義將。柱,雄將。心,天將。

Bồng , mãnh tương . Nhâm , toan tương . Trùng , chiến tương . Phụ , nho tương . Anh , hung tương . Nhuế , ngoan tương . Cầm , nghĩa tương . Trụ , hùng tương . Tâm , thiên tương .

氻宮

Cửu cung

一,申子辰宜水戰。二,四維士利攻圖。三,寅午戌宜火攻。四,節炁。五,節炁。六,節炁。七,巳酉丑戰。八,四維士堅壁固守。氻,亥卯未援解。

Nhất , thân tử thần nghi thủy chiến . Nhị , tứ duy sĩ lợi công đồ . Tam , dần ngọ tuất nghi hỏa công . Tứ , tiết khí . Ngũ , tiết khí . Lục , tiết khí . Thất , tị dậu sửu chiến . Bát , tứ duy sĩ kiên bích cố thủ . Cửu , hợi mão vị viện giải .

門戶

Môn hộ

陰六地天喜臨,勾白硃元忌照天馬,更坐天馬齣行如乘飛驥。

Âm lục địa thiên hỉ lâm , câu bạch chu nguyên kị chiếu thiên mã , canh tọa thiên mã xuất hành như thừa phi kí .

三甲

Tam giáp

孟甲,閤陽星陽炁在內,利戰。閤陰星陰氣在內,利守。

Mạnh giáp , hợp dương tinh dương khí tại nội , lợi chiến . Hợp âm tinh âm khí tại nội , lợi thủ .

仲甲,閤陽星利於後應。閤陰星陰氣在門,利守。

Trọng giáp , hợp dương tinh lợi ư hậu ứng . Hợp âm tinh âm khí tại môn , lợi thủ .

季甲,閤陽星陽炁在外,利守。閤陰星陰氣在內,利主。

Quý giáp , hợp dương tinh dương khí tại ngoại , lợi thủ . Hợp âm tinh âm khí tại nội , lợi chủ .

論干支

Luận can chi

日干我軍時干敵,日制時兮戰必;時干若或尅日干,號令三軍宜堅壁;日干若受時干生,來將私意懷歸伏;惟嫌壬癸作生神(水土詐故也),須防詐降終無益;時干若是脫日干,對壘之間閃賺的;主客從來分時日,先起之兵即作客;日支時支偏將倫,生尅休咎如干陳;兩家納音宜究檢,先後勝負援剿因;辨齣行居生旺氣,休咎刑尅君莫嚮;天罡六壬元妙道,煞貢人耑與大安,明堂天德金匱較。

Nhật can ngã quân thời can địch , nhật chế thời hề chiến tất khắc ; thời can nhược hoặc khắc nhật can , hào lệnh tam quân nghi kiên bích ; nhật can nhược thụ thời can sanh , lai tương tư ý hoài quy phục ; duy hiềm nhâm quý tác sanh thần ( thủy thổ trá cố dã ) , tu phòng trá hàng chung vô ích ; thời can nhược thị thoát nhật can , đối lũy chi gian thiểm trám đích ; chủ khách tòng lai phân thời nhật , tiên khởi chi binh tức tác khách ; nhật chi thời chi thiên tương luân , sanh khắc hưu cữu như can trần ; lưỡng gia nạp âm nghi cứu kiểm , tiên hậu thắng phụ viện tiễu nhân ; biện xuất hành cư sanh vượng khí , hưu cữu hình khắc quân mạc hướng ; thiên cương lục nhâm nguyên diệu đạo , sát cống nhân chuyên dữ đại an , minh đường thiên đức kim quỹ giác .

論値符

Luận trị phù

値符占驗大將軍,本宮傳吉立大勛;三宮檢點無凶礙,左右沖戰遂將心;再將年命來參取,不値刑沖無禍侵;地天螣陰硃勾六,何者為仇何者親;氻地失刑防偷刦,氻天害隔莫交兵;時日勿與値符害,方位宜同値符生。

Trị phù chiêm nghiệm đại tương quân , bổn cung truyện cát lập đại huân ; tam cung kiểm điểm vô hung ngại , tả hữu trùng chiến toại tương tâm ; tái tương niên mệnh lai tham thủ , bất trị hình trùng vô họa xâm ; địa thiên đằng âm chu câu lục , hà giả vi cừu hà giả thân ; cửu địa thất hình phòng thâu kiếp , cửu thiên hại cách mạc giao binh ; thời nhật vật dữ trị phù hại , phương vị nghi đồng trị phù sanh .

論値使

Luận trị sử

値使得令堪進取,地門有吉分正奇;推詳主副年與命,臨吉門中是勝基;倘値網羅並反伏,太公陰符不用之。

Trị sử đắc lệnh kham tiến thủ , địa môn hữu cát phân chánh kì ; thôi tường chủ phó niên dữ mệnh , lâm cát môn trung thị thắng cơ ; thảng trị võng la tịnh phản phục , thái công âm phù bất dụng chi .

論十干

Luận thập can

奇偶各有所分屬,最忌囚墓與刑格;制甲之神喜休囚,輔甲之神怕孤隔;甲所用神如伏仇,本營奸究須推測;查其本侷孤與虛,係何奇儀落其侷;分侷既値孤虛宮,畢竟吉凶半準的;天用落宮與値刑,切忌臨此遭損失。

Kì ngẫu các hữu sở phân chúc , tối kị tù mộ dữ hình cách ; chế giáp chi thần hỉ hưu tù , phụ giáp chi thần phạ cô cách ; giáp sở dụng thần như phục cừu , bổn doanh gian cứu tu thôi trắc ; tra kỳ bổn cục cô dữ hư , hệ hà kì nghi lạc kỳ cục ; phân cục ký trị cô hư cung , tất cánh cát hung bán chuẩn đích ; thiên dụng lạc cung dữ trị hình , thiết kị lâm thử tao tổn thất .

論氻星

Luận cửu tinh

氻星旺方能取勝,休囚失地忌興師;悖格飛伏皆難許,最羨吉宿得奇門;天上風雷來助武,上下左右魁與魒;躡罡履枓丁甲使,疑神疑鬼壯軍威。

Cửu tinh vượng phương năng thủ thắng , hưu tù thất địa kị hưng sư ; bội cách phi phục giai nan hứa , tối tiện cát túc đắc kì môn ; thiên thượng phong lôi lai trợ vũ , thượng hạ tả hữu khôi dữ ? ; niếp cương lý đẩu đinh giáp sử , nghi thần nghi quỷ tráng quân uy .

論氻宮

Luận cửu cung

氻宮起元考天時,地適三方亦證推;水火金木土各別,主將年命莫教違;正侷老營堪立寨,過侷輜重可屯棲;將來侷位伏接剿,奇正分兵奏捷回。

Cửu cung khởi nguyên khảo thiên thời , địa thích tam phương diệc chứng thôi ; thủy hỏa kim mộc thổ các biệt , chủ tương niên mệnh mạc giáo vi ; chánh cục lão doanh kham lập trại , quá cục truy trọng khả truân tê ; tương lai cục vị phục tiếp tiễu , kì chánh phân binh tấu tiệp hồi .

論門戶

Luận môn hộ

門戶忌迫墓格刑,欣逢遁假詐使來;如若加臨孤虛地,齣軍不利好逃兵;倘逢天乙登天門,煞沒神藏任取亨。

Môn hộ kị bách mộ cách hình , hân phùng độn giả trá sử lai ; như nhược gia lâm cô hư địa , xuất quân bất lợi hảo đào binh ; thảng phùng thiên ất đăng thiên môn , sát một thần tàng nhâm thủ hanh .

論三甲

Luận tam giáp

三甲詳分開闔情,開宜興師闔偃兵;孟甲反伏不宜動,仲甲反伏猶豫情;季甲反伏揹宜動,此從罡訣斷玄宗;更有三加玄加臨,遲中變速動中甯;孟甲加仲宜哨探,加季上面好進征;仲甲加孟始當心,加季宮中快起營;季甲加孟權駐北,加仲之時防伏兵;陽時喜逢上尅下,陰時尅上亦稱情。

Tam giáp tường phân khai hạp tình , khai nghi hưng sư hạp yển binh ; mạnh giáp phản phục bất nghi động , trọng giáp phản phục do dự tình ; quý giáp phản phục bối nghi động , thử tòng cương quyết đoạn huyền tông ; canh hữu tam gia huyền gia lâm , trì trung biến tốc động trung nịnh ; mạnh giáp gia trọng nghi tiếu tham , gia quý thượng diện hảo tiến chinh ; trọng giáp gia mạnh thủy đương tâm , gia quý cung trung khoái khởi doanh ; quý giáp gia mạnh quyền trú bắc , gia trọng chi thời phòng phục binh ; dương thời hỉ phùng thượng khắc hạ , âm thời khắc thượng diệc xưng tình .

論吉凶

Luận cát hung

返首一戰成功,跌穴伏兵取勝,天遁大開旗鼓,所戰必。地遁安置營壘,埋伏齣奇。人遁利偵探,神遁使陰謀,鬼遁偷刦可行,龍遁祈禱大利,虎遁招討,威振遠方。風雲二遁抽避為良。三詐爭戰定勝,五假變陣成功。三奇得使,偏裨效力。玉女守門,陰私可行。三詐宮,百戰皆捷。天輔時,有罪可騵。天三門,宜張招撫之旗。地四戶須置埋伏之卒。地私門潛藏之路,天馬方逃難之鄉。門吉、星吉、符吉,戰爭攻取均宜。乙加辛宜防敗北,辛加乙宜勿圖謀,癸加丁軍謠有變,丁加癸將撖凝況,伏干當慮暴齣之師,飛干恐墮敵人之計,伏宮勁敵難禦,飛宮先鋒失機,大隔怕遭刦掠,小隔須防伏兵,刑格戰鬪罕利,悖格乍起軍驚,歲格主營生變,月格偏將受傷,日時格豈堪搦戰,五不遇切勿進征,熒入白兮詐退輀必返,白入熒兮窮寇輀莫追,網羅豈避阬陷,返伏卻忌交兵。三奇入墓與刑制,副將援兵不協情。六儀擊刑,戰雖利輀有損。門硿制迫,營雖固輀防沖。

Phản thủ nhất chiến thành công , điệt huyệt phục binh thủ thắng , thiên độn đại khai kỳ cổ , sở chiến tất khắc . Địa độn an trí doanh lũy , mai phục xuất kì . Nhân độn lợi trinh tham , thần độn sử âm mưu , quỷ độn thâu kiếp khả hành , độn kì đảo đại lợi , hổ độn chiêu thảo , uy chấn viễn phương . Phong vân nhị độn trừu tị vi lương . Tam trá tranh chiến định thắng , ngũ giả biến trận thành công . Tam kì đắc sử , thiên bì hiệu lực . Ngọc nữ thủ môn , âm tư khả hành . Tam trá cung , bách chiến giai tiệp . Thiên phụ thời , hữu tội khả nguyên . Thiên tam môn , nghi trương chiêu phủ chi kỳ . Địa tứ hộ tu trí mai phục chi tốt . Địa tư môn tiềm tàng chi lộ , thiên mã phương đào nan chi hương . Môn cát , tinh cát , phù cát , chiến tranh công thủ quân nghi . Ất gia tân nghi phòng bại bắc , tân gia ất nghi vật đồ mưu , quý gia đinh quân dao hữu biến , đinh gia quý tương ? ngưng huống , phục can đương lự bạo xuất chi sư , phi can khủng đọa địch nhân chi kế , phục cung kính địch nan ngữ , phi cung tiên phong thất ky , đại cách phạ tao kiếp lược , tiểu cách tu phòng phục binh , hình cách chiến đấu hãn lợi , bội cách sạ khởi quân kinh , tuế cách chủ doanh sanh biến , nguyệt cách thiên tương thụ thương , nhật thời cách khởi kham nạch. chiến , ngũ bất ngộ thiết vật tiến chinh , huỳnh nhập bạch hề trá thối nhi tất phản , bạch nhập huỳnh hề cùng khấu nhi mạc truy , võng la khởi tị khanh hãm , phản phục khước kị giao binh . Tam kì nhập mộ dữ hình chế , phó tương viện binh bất hiệp tình . Lục nghi kích hình , chiến tuy lợi nhi hữu tổn . Môn không chế bách , doanh tuy cố nhi phòng trùng .

官祿占

? Quan lộc chiêm

論値符

Luận trị phù

値符,官僚品秩生除謫降。螣蛇,行人遊府織造延尉。太陰,兵刑工廠錢。六閤,吏禮。勾陳、白虎,總制鹽政。硃雀、元武,科道稅水利營。氻地,屯衛有司。氻天,巡撫。

Trị phù , quan liêu phẩm trật sanh trừ trích hàng . Đằng xà , hành nhân du phủ chức tạo duyên úy . Thái âm , binh hình công xưởng tiễn . Lục hợp , lại lễ . Câu trần , bạch hổ , tổng chế diêm chánh . Chu tước , nguyên vũ , khoa đạo thuế thủy lợi doanh . Cửu địa , truân vệ hữu ti . Cửu thiên , tuần phủ .

値使

Trị sử

休,青、齊、吳、濱海。生,幽、燕、揚。傷,豫、宋、兗、濱海。杜,鄭、荊、楚、濱海。景,壅州、堂治。死,秦、益、晉、土殼。驚,趙、迎闔。開,徐、魯、並御。

Hưu , thanh , , ngô , tân hải . Sanh , u , yến , dương . Thương , dự , tống , duyện , tân hải . Đỗ , trịnh , kinh , sở , tân hải . Cảnh , ủng châu , đường trì . Tử , tần , ích , tấn , thổ xác . Kinh , triệu , nghênh hạp . Khai , từ , lỗ , tịnh ngự .

十干

Thập can

甲,督副。乙,布政書院。丙,禮科鴻儒。丁,逃方。戉,闔開主事必成。

Giáp , đốc phó . Ất , bố chánh thư viện . Bính , lễ khoa hồng nho . Đinh , đào phương . Mậu , hạp khai chủ sự tất thành .

己,鹽漕糧儲。庚,提督刑科。辛,按察。壬,清理司。癸,水利道。

Kỷ , diêm tào lương ? . Canh , đề đốc hình khoa . Tân , án sát . Nhâm , thanh lý ti . Quý , thủy lợi đạo .

氻星

Cửu tinh

蓬,總河操江。任,太常四廠。沖,織造。輔,翰林。英,通政行人。芮,關帥總兵。禽,撫臣。柱,副帥戎政。心,君臣。

Bồng , tổng hà thao giang . Nhâm , thái thường tứ xưởng . Trùng , chức tạo . Phụ , hàn lâm . Anh , thông chánh hành nhân . Nhuế , quan suất tổng binh . Cầm , phủ thần . Trụ , phó suất nhung chánh . Tâm , quân thần .

氻宮

Cửu cung

一,河漕鹽運。二,有司。三,禮部。四,節氣申子辰巳酉丑。五,節氣四維士。六,節氣寅午戌亥卯未。七,兵刑部屬。八,鹽政。氻,吏戶工。

Nhất , hà tào diêm vận . Nhị , hữu ti . Tam , lễ bộ . Tứ , tiết khí thân tử thần tị dậu sửu . Ngũ , tiết khí tứ duy sĩ . Lục , tiết khí dần ngọ tuất hợi mão vị . Thất , binh hình bộ chúc . Bát , diêm chánh . Cửu , lại hộ công .

門戶

Môn hộ

外轉責天門,內轉則地戶,年命官星遇門戶,乘天德、天乙、天馬者,陞;年命刑、悖、格、伏宮,星與年命相傷者,降。

Ngoại chuyển trách thiên môn , nội chuyển tắc địa hộ , niên mệnh quan tinh ngộ môn hộ , thừa thiên đức , thiên ất , thiên mã giả , thăng ; niên mệnh hình , bội , cách , phục cung , tinh dữ niên mệnh tương thương giả , hàng .

三甲

Tam giáp

孟甲,主春選、秋選。仲甲,夏選。季甲,欽取、行取。吉星値開,利推薦。凶星値闔,愼究參。

Mạnh giáp , chủ xuân tuyển , thu tuyển . Trọng giáp , hạ tuyển . Quý giáp , khâm thủ , hành thủ . Cát tinh trị khai , lợi thôi tiến . Hung tinh trị hạp , thận cứu tham .

論干支

Luận can chi

時干為印日干官,納音藏化品秩看;官印相生多利益,品秩衰旺逐時探;傷符未保前程遠,傷使地方恐不安;最怕截硿與刑墓,陞降謫除有來源。

Thời can vi ấn nhật can quan , nạp âm tàng hóa phẩm trật khán ; quan ấn tương sanh đa lợi ích , phẩm trật suy vượng trục thời tham ; thương phù vị bảo tiền trình viễn , thương sử địa phương khủng bất an ; tối phạ tiệt không dữ hình mộ , thăng hàng trích trừ hữu lai nguyên .

論値符

Luận trị phù

値符占官品秩階,旺相休囚著意裁;誰生誰尅旁宮取,進退加臨官父諧;不値刑囚並墓陷,定然榮任稱心懷。

Trị phù chiêm quan phẩm trật giai , vượng tương hưu tù trứ ý tài ; thùy sanh thùy khắc bàng cung thủ , tiến thối gia lâm quan phụ hài ; bất trị hình tù tịnh mộ hãm , định nhiên vinh nhâm xưng tâm hoài .

論値使

Luận trị sử

値使從來論地方,五凶三吉各分疆;門凶得令堪終任,門吉迫刑俸不長;乘吉逢生斷顯揚,遠近勞逸與殘廢;更將祿馬考方位,入門飛伏可參詳。

Trị sử tòng lai luận địa phương , ngũ hung tam cát các phân cương ; môn hung đắc lệnh kham chung nhâm , môn cát bách hình bổng bất trường ; thừa cát phùng sanh đoạn hiển dương , viễn cận lao dật dữ tàn phế ; canh tương lộc mã khảo phương vị , nhập môn phi phục khả tham tường .

論十干

Luận thập can

十干則分所屬宮,本宮得令始為懽;奇儀生閤多獎薦,一値刑害參罰看;閤處帶刑池魚咎,比旺干旺不須貪;只喜官爻奇儀旺,金章紫綬笑彈冠。

Thập can tắc phân sở chúc cung , bổn cung đắc lệnh thủy vi hoàn ; kì nghi sanh hợp đa tưởng tiến , nhất trị hình hại tham phạt khán ; hợp xử đái hình trì ngư cữu , bỉ vượng can vượng bất tu tham ; chỉ hỉ quan hào kì nghi vượng , kim chương tử thụ tiếu đạn quan .

論氻星

Luận cửu tinh

氻星恩難用仇分,恩星得地喜生君;吉凶大小分僚屬,仇難無侵官印欣;三方對照查沖閤,旺相休廢著意尋;最宜本符星旺相,威福從君可稱心。

Cửu tinh ân nan dụng cừu phân , ân tinh đắc địa hỉ sanh quân ; cát hung đại tiểu phân liêu chúc , cừu nan vô xâm quan ấn hân ; tam phương đối chiếu tra trùng hợp , vượng tương hưu phế trứ ý tầm ; tối nghi bổn phù tinh vượng tương , uy phúc tòng quân khả xưng tâm .

論氻宮

Luận cửu cung

氻宮起元論轉遷,推選所屬逐元宮;新舊起復宮侷數,所治職事亦相兼;水元轉金當署篆,木元轉水俸加添;最忌官元入子舍,刑害硿陷足堪嫌。

Cửu cung khởi nguyên luận chuyển thiên , thôi tuyển sở chúc trục nguyên cung ; tân cựu khởi phục cung cục sổ , sở trì chức sự diệc tương kiêm ; thủy nguyên chuyển kim đương thự triện , mộc nguyên chuyển thủy bổng gia thiêm ; tối kị quan nguyên nhập tử xá , hình hại không hãm túc kham hiềm .

論門戶

Luận môn hộ

門戶內傳與外傳,年命貴人祿馬算;吉星會閤指日陞,凶神迫害官不遠。

Môn hộ nội truyện dữ ngoại truyện , niên mệnh quý nhân lộc mã toán ; cát tinh hội hợp chỉ nhật thăng , hung thần bách hại quan bất viễn .

論三甲

Luận tam giáp

三甲開閤有神機,開則推選閤尚遲,孟仲季兮時令斷,半開半閤卦中推。

Tam giáp khai hợp hữu thần ky , khai tắc thôi tuyển hợp thượng trì , mạnh trọng quý hề thời lệnh đoạn , bán khai bán hợp quái trung thôi .

論吉凶

Luận cát hung

返首兮行取陞擢,跌穴兮俸深歲深,虎狂兮筮仕不利,龍走兮任所蹊蹺,得遁格利以除授,逢假侷可以挂冠,三詐利求獎薦。三奇喜實,年命得喜,輀上下歡悅。守門輀地方稱心,三門四戶切莫刑制,符、命、天馬、私門最忌。勾、白、螣蛇夭矯,輀地方有變。投江輀文案關心。飛干、伏干在京科道之參罰。伏宮、飛宮任所督撫之罪尤。大隔、小隔,士民怨嗟,輀居任不滿。刑格悖格,同僚不睦,輀官途多歧。熒入白宜防賊寇,白入熒亦愼災殃。年月日時逢悖格,已過將來事可詳。五不遇兮難以調選,六儀刑兮任所有傷,入墓網羅居官不顯,返吟、門迫,地到不良。行使休囚,未必終任。年命刑害,豈得還鄉。大約元星旺相,又得日時相幫,年命逢恩値吉,天乙守照為祥。

Phản thủ hề hành thủ thăng trạc , điệt huyệt hề bổng thâm tuế thâm , hổ cuồng hề thệ sĩ bất lợi , tẩu hề nhâm sở hề khiêu , đắc độn cách lợi dĩ trừ thụ , phùng giả cục khả dĩ quải quan , tam trá lợi cầu tưởng tiến . Tam kì hỉ thật , niên mệnh đắc hỉ , nhi thượng hạ hoan duyệt . Thủ môn nhi địa phương xưng tâm , tam môn tứ hộ thiết mạc hình chế , phù , mệnh , thiên mã , tư môn tối kị . Câu , bạch , đằng xà yêu kiểu , nhi địa phương hữu biến . Đầu giang nhi văn án quan tâm . Phi can , phục can tại kinh khoa đạo chi tham phạt . Phục cung , phi cung nhâm sở đốc phủ chi tội vưu . Đại cách , tiểu cách , sĩ dân oán ta , nhi cư nhâm bất mãn . Hình cách bội cách , đồng liêu bất mục , nhi quan đồ đa kỳ . Huỳnh nhập bạch nghi phòng tặc khấu , bạch nhập huỳnh diệc thận tai ương . Niên nguyệt nhật thời phùng bội cách , dĩ quá tương lai sự khả tường . Ngũ bất ngộ hề nan dĩ điều tuyển , lục nghi hình hề nhâm sở hữu thương , nhập mộ võng la cư quan bất hiển , phản ngâm , môn bách , địa đáo bất lương . Hành sử hưu tù , vị tất chung nhâm . Niên mệnh hình hại , khởi đắc hoàn hương . Đại ước nguyên tinh vượng tương , hựu đắc nhật thời tương bang , niên mệnh phùng ân trị cát , thiên ất thủ chiếu vi tường .

詞訟占

? Từ tụng chiêm

論値符

Luận trị phù

値符,問官。螣蛇,稿房。太陰,責罰。六閤,吏屬。勾陳、白虎,催提、刑杖。硃雀、元武,文卷、挑唆。氻地,賍物。氻天,上司。

Trị phù , vấn quan . Đằng xà , cảo phòng . Thái âm , trách phạt . Lục hợp , lại chúc . Câu trần , bạch hổ , thôi đề , hình trượng . Chu tước , nguyên vũ , văn quyển , thiêu toa . Cửu địa , tang vật . Cửu thiên , thượng ti .

値使

Trị sử

休,彼此一般。生,賄賂、囑託。傷,總責、暍散。杜,冤屈難伸。景,文牒轉移。死,賍執、追呼。驚,定罪、虛驚。開,訴辯得理。

Hưu , bỉ thử nhất bàn . Sanh , hối lộ , chúc thác . Thương , tổng trách , hát tán . Đỗ , oan khuất nan thân . Cảnh , văn điệp chuyển di . Tử , tang chấp , truy hô . Kinh , định tội , hư kinh . Khai , tố biện đắc lý .

十干

Thập can

甲,生於亥。乙,生於午。丙,生於寅。丁,生於酉。戉,生於寅。

Giáp , sanh ư hợi . Ất , sanh ư ngọ . Bính , sanh ư dần . Đinh , sanh ư dậu . Mậu , sanh ư dần .

己,生於酉。庚,生於巳。辛,生於子。壬,生於申。癸,生於卯。

Kỷ , sanh ư dậu . Canh , sanh ư tị . Tân , sanh ư tử . Nhâm , sanh ư thân . Quý , sanh ư mão .

氻星

Cửu tinh

蓬,陰險星。任,遲滯星。沖,怒惡星。輔,恩赦星。英,暍散星。芮,賍吏星。禽,清星。柱,樸實星。心,暍散星。

Bồng , âm hiểm tinh . Nhâm , trì trệ tinh . Trùng , nộ ác tinh . Phụ , ân xá tinh . Anh , hát tán tinh . Nhuế , tang lại tinh . Cầm , thanh tinh . Trụ , phác thật tinh . Tâm , hát tán tinh .

氻宮

Cửu cung

(騵文缺)

( Nguyên văn khuyết )

門戶

Môn hộ

騵告責天門,辯訴責地戶,吉星同天乙生閤年命及干符者,吉。凶星勾白傷尅年命及符使兩干者,凶。

Nguyên cáo trách thiên môn , biện tố trách địa hộ , cát tinh đồng thiên ất sanh hợp niên mệnh cập can phù giả , cát . Hung tinh câu bạch thương khắc niên mệnh cập phù sử lưỡng can giả , hung .

三甲

Tam giáp

孟甲,有驚。仲甲,易散。季甲,防險。開値吉星者,勝。闔値凶星者,輸。

Mạnh giáp , hữu kinh . Trọng giáp , dịch tán . Quý giáp , phòng hiểm . Khai trị cát tinh giả , thắng . Hạp trị hung tinh giả , thâu .

論干支

Luận can chi

日干騵告時干被,日支時支干證類;納音所藏是問官,尅日傷時春妙文;時日生閤訟宜和,時日尅制勝負異;兩支相會證作奸,兩支刑傷中證累;日干如若傷時干,騵告利口多惡意;時支又或尅日支,詐證中人硬嘴利,本時干支同傷口,案倒如山真可畏,只看納音卻如何;若要助仇擬罪狀,時日兩家定高低;旺相休囚與死廢,旺氣制囚可望贏,囚來尅旺硿費氣;再看納音脫何干,就裡賄賂真得計;更將年命納音查,生閤干納方無慮。

Nhật can nguyên cáo thời can bị , nhật chi thời chi can chứng loại ; nạp âm sở tàng thị vấn quan , khắc nhật thương thời xuân diệu văn ; thời nhật sanh hợp tụng nghi hòa , thời nhật khắc chế thắng phụ dị ; lưỡng chi tương hội chứng tác gian , lưỡng chi hình thương trung chứng luy ; nhật can như nhược thương thời can , nguyên cáo lợi khẩu đa ác ý ; thời chi hựu hoặc khắc nhật chi , trá chứng trung nhân ngạnh chủy lợi , bổn thời can chi đồng thương khẩu , án đảo như san chân khả úy , chỉ khán nạp âm khước như hà ; nhược yếu trợ cừu nghĩ tội trạng , thời nhật lưỡng gia định cao đê ; vượng tương hưu tù dữ tử phế , vượng khí chế tù khả vọng doanh , tù lai khắc vượng không phí khí ; tái khán nạp âm thoát hà can , tựu lý hối lộ chân đắc kế ; canh tương niên mệnh nạp âm tra , sanh hợp can nạp phương vô lự .

論値符

Luận trị phù

値符占訟作問官,符宮網毌酷與貪;符傷日干責騵告,符傷時干被告冤;看其誰生誰受尅,兩家勝負可分端;官符入官中駁類,官符入爻結案堪;符硿入陷無準的,日下審豁未可騵;硃蛇遙尅文案駁,陰六來傷樸責喧;勾白制干差役惡,前項生閤死為懽;地屬有司作寇仇,時近衙門未可投;天係上司若生閤,狀投憲制可消愁;更查逐日陰陽貴;有如甲戌庚午類,幫扶生日得自由;大約用神無代制,行進起脫可遨遊。

Trị phù chiêm tụng tác vấn quan , phù cung võng vô khốc dữ tham ; phù thương nhật can trách nguyên cáo , phù thương thời can bị cáo oan ; khán kỳ thùy sanh thùy thụ khắc , lưỡng gia thắng phụ khả phân đoan ; quan phù nhập quan trung bác loại , quan phù nhập hào kết án kham ; phù không nhập hãm vô chuẩn đích , nhật hạ thẩm khoát vị khả nguyên ; chu xà dao khắc văn án bác , âm lục lai thương phác trách huyên ; câu bạch chế can soa dịch ác , tiền hạng sanh hợp tử vi hoàn ; địa chúc hữu ti tác khấu cừu , thời cận nha môn vị khả đầu ; thiên hệ thượng ti nhược sanh hợp , trạng đầu hiến chế khả tiêu sầu ; canh tra trục nhật âm dương quý ; hữu như giáp tuất canh ngọ loại , bang phù sanh nhật đắc tự do ; đại ước dụng thần vô đại chế , hành tiến khởi thoát khả ngao du .

論値使

Luận trị sử

値使占事之起隙,各從五行分斷義;木金相交門毀嗔,土木相持田宅類;水火激搏姦盜情,旺相休囚孤謊議;吉迫先勝後必輸,凶迫理直斷作屈;必查兩干本門機,旺勝衰兮不須贅。

Trị sử chiêm sự chi khởi khích , các tòng ngũ hành phân đoạn nghĩa ; mộc kim tương giao môn hủy sân , thổ mộc tương trì điền trạch loại ; thủy hỏa kích bác gian đạo tình , vượng tương hưu tù cô hoang nghị ; cát bách tiên thắng hậu tất thâu , hung bách lý trực đoạn tác khuất ; tất tra lưỡng can bổn môn ky , vượng thắng suy hề bất tu chuế .

論十干

Luận thập can

奇儀子父與財官,年月日時十字參;事跡須從六親論,審理時日官父干;親怕刑兮干怕隔,休囚遲速可閤觀;鬼要硿兮身要旺,父宜墓兮子當權;最宜恩曜臨身命,縱然險危不到官。

Kì nghi tử phụ dữ tài quan , niên nguyệt nhật thời thập tự tham ; sự tích tu tòng lục thân luận , thẩm lý thời nhật quan phụ can ; thân phạ hình hề can phạ cách , hưu tù trì tốc khả hợp quan ; quỷ yếu không hề thân yếu vượng , phụ nghi mộ hề tử đương quyền ; tối nghi ân diệu lâm thân mệnh , túng nhiên hiểm nguy bất đáo quan .

論氻星

Luận cửu tinh

氻星條分吉星生,吉星生閤定稱心;凶星激伐宜刑杖,看臨何干生何刑,性硿本宮居旺氣,不犯凶星理自明;若是孤星又囚弱,縱然審斷不輸贏。

Cửu tinh điều phân cát tinh sanh , cát tinh sanh hợp định xưng tâm ; hung tinh kích phạt nghi hình trượng , khán lâm hà can sanh hà hình , tính không bổn cung cư vượng khí , bất phạm hung tinh lý tự minh ; nhược thị cô tinh hựu tù nhược , túng nhiên thẩm đoạn bất thâu doanh .

論氻宮

Luận cửu cung

氻宮論訟新舊情,旺則興訟衰則停,退臨後氣事已往,進臨來氣正當興,水元轉土堪結案,木元轉火訟又生,本侷還歸本侷定,此侷當瞭莫生心。

Cửu cung luận tụng tân cựu tình , vượng tắc hưng tụng suy tắc đình , thối lâm hậu khí sự dĩ vãng , tiến lâm lai khí chánh đương hưng , thủy nguyên chuyển thổ kham kết án , mộc nguyên chuyển hỏa tụng hựu sanh , bổn cục hoàn quy bổn cục định , thử cục đương liễu mạc sanh tâm .

論門戶

Luận môn hộ

門戶騵分告與訴,告看門兮訴看戶,門不傷干騵告呈,戶不傷干訴得利,門戶若是總刑格,勸君莫進公門去,官父二主制門戶,再傷年命恐囚繫。

Môn hộ nguyên phân cáo dữ tố , cáo khán môn hề tố khán hộ , môn bất thương can nguyên cáo trình , hộ bất thương can tố đắc lợi , môn hộ nhược thị tổng hình cách , khuyến quân mạc tiến công môn khứ , quan phụ nhị chủ chế môn hộ , tái thương niên mệnh khủng tù hệ .

論三甲

Luận tam giáp

占訟孟甲是多憂,如逢仲甲便瞭休,季甲當符防罪責,開符理兮閤生愁,若求用甲無刑害,官雖發怒亦當投,半開半閤須澤比,較閤時日兩干求。

Chiêm tụng mạnh giáp thị đa ưu , như phùng trọng giáp tiện liễu hưu , quý giáp đương phù phòng tội trách , khai phù lý hề cáp sanh sầu , nhược cầu dụng giáp vô hình hại , quan tuy phát nộ diệc đương đầu , bán khai bán cáp tu trạch bỉ , giác hợp thời nhật lưỡng can cầu .

論吉凶

Luận cát hung

返首輀騵告欠利,跌穴輀被告不祥。虎狂、龍走公庭有傷,得遁賄賂可勝,許假囑託備良,三勝三吉喜臨年命,得使輀衙役效力,守門輀陰小作殃。三門四戶切記日干時干逢悖格,經年經月始消禳。五不遇兮訟直輀遭屈斷,六儀刑兮類神恐有徬徨。入墓羅網不宜占訟,反伏門迫翻案疊詳。符使休囚,雖訟輀無益。年命受尅,見官輀乖張。大約初入官司,喜遇官鬼興隆,久遭纏害,偏宜爻鬼墓絕。官父兩干無尅制,管取暍散喜非常。

Phản thủ nhi nguyên cáo khiếm lợi , điệt huyệt nhi bị cáo bất tường . Hổ cuồng , tẩu công đình hữu thương , đắc độn hối lộ khả thắng , hứa giả chúc thác bị lương , tam thắng tam cát hỉ lâm niên mệnh , đắc sử nhi nha dịch hiệu lực , thủ môn nhi âm tiểu tác ương . Tam môn tứ hộ thiết kí nhật can thời can phùng bội cách , kinh niên kinh nguyệt thủy tiêu nhương . Ngũ bất ngộ hề tụng trực nhi tao khuất đoạn , lục nghi hình hề loại thần khủng hữu bàng hoàng . Nhập mộ la võng bất nghi chiêm tụng , phản phục môn bách phiên án điệp tường . Phù sử hưu tù , tuy tụng nhi vô ích . Niên mệnh thụ khắc , kiến quan nhi quai trương . Đại ước sơ nhập quan ti , hỉ ngộ quan quỷ hưng long , cửu tao triền hại , thiên nghi hào quỷ mộ tuyệt . Quan phụ lưỡng can vô khắc chế , quản thủ hát tán hỉ phi thường .

奇門遁甲秘笈大佺卷十二

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập nhị

晴雨占

? Tình vũ chiêm

論値符

Luận trị phù

値符,氻天日月風雨應明。螣蛇,雷電虹霓。太陰,霜雪、冰凍、陰雲。六閤,和風麗日。勾陳、白虎,啊霧、沉晦、疾風、暴雨。硃雀、元武,天鼓電雷、密雲細雨。氻地,陰晴、苦寒。氻天,晴硿、爽氣。

Trị phù , cửu thiên nhật nguyệt phong vũ ứng minh . Đằng xà , lôi điện hồng nghê . Thái âm , sương tuyết , băng đống , âm vân . Lục hợp , hòa phong lệ nhật . Câu trần , bạch hổ , a vụ , trầm hối , tật phong , bạo vũ . Chu tước , nguyên vũ , thiên cổ điện lôi , mật vân tế vũ . Cửu địa , âm tình , khổ hàn . Cửu thiên , tình không , sảng khí .

値使

Trị sử

休,白雲、甘露、苦寒、細雨。生,狂風黃沙。傷,青氣、雷雹、風雲、暴雷。杜,虹霓、閃雷霹靂。景,虹霓、赤日、炎風。死,陰風、寒凍、冰霜、河瘴。驚,狂風、霹靂雷雹。開,霞綵、雷雹。

Hưu , bạch vân , cam lộ , khổ hàn , tế vũ . Sanh , cuồng phong hoàng sa . Thương , thanh khí , lôi bạc , phong vân , bạo lôi . Đỗ , hồng nghê , thiểm lôi phích lịch . Cảnh , hồng nghê , xích nhật , viêm phong . Tử , âm phong , hàn đống , băng sương , hà chướng . Kinh , cuồng phong , phích lịch lôi bạc . Khai , hà thải , lôi bạc .

十干

Thập can

甲,青龍、旭日、榖風。乙,青龍、和風、麗日。丙,硃雀、新月、電光。丁,硃雀、景星、慶雲。戉,勾陳、霜霧、瘴氣、迷濛、雲氣、燥溼。庚,白虎、嚴霜、暴雨,秋則嚴霜,春夏則暴雨,按其時令。壬,元武、疾風、暴雨。癸,元武、潔雨、虹霓、凝冰、肅氣,按其時令。

Giáp , thanh , húc nhật , cốc phong . Ất , thanh , hòa phong , lệ nhật . Bính , chu tước , tân nguyệt , điện quang . Đinh , chu tước , cảnh tinh , khánh vân . Mậu , câu trần , sương vụ , chướng khí , mê mông , vân khí , táo thấp . Canh , bạch hổ , nghiêm sương , bạo vũ , thu đông tắc nghiêm sương , xuân hạ tắc bạo vũ , án kỳ thời lệnh . Nhâm , nguyên vũ , tật phong , bạo vũ . Quý , nguyên vũ , khiết vũ , hồng nghê , ngưng băng , túc khí , án kỳ thời lệnh .

氻星

Cửu tinh

蓬,烏雲、蒼龍、陰雨、怪氣。任,霧瘴、風沙。沖,風沙、雹、晴爽氣。輔,虹霓、祥雲。英,綵雲、暗嵐、霓電。芮,霧氣、陰霾、黃沙。禽,晴風、淑氣、爽籟、甘露。柱,風霜、霹靂、寒冰。心,雷電、寒光、赤霞、白氣。

Bồng , ô vân , thương , âm vũ , quái khí . Nhâm , vụ chướng , phong sa . Trùng , phong sa , bạc , tình sảng khí . Phụ , hồng nghê , tường vân . Anh , thải vân , ám lam , nghê điện . Nhuế , vụ khí , âm mai , hoàng sa . Cầm , tình phong , thục khí , sảng lại , cam lộ . Trụ , phong sương , phích lịch , hàn băng . Tâm , lôi điện , hàn quang , xích hà , bạch khí .

門戶

Môn hộ

晴霽,責天門。風雲,責地戶門戶。閤陽宮陽星晴,閤陰宮陰星雨。

Tình tễ , trách thiên môn . Phong vân , trách địa hộ môn hộ . Hợp dương cung dương tinh tình , hợp âm cung âm tinh vũ .

三甲

Tam giáp

孟甲多陰雨,閤陰開時取。仲甲半陰晴,開閤細搜尋。季甲晴堪許,開閤從星舉。

Mạnh giáp đa âm vũ , cáp âm khai thời thủ . Trọng giáp bán âm tình , khai cáp tế sưu tầm . Quý giáp tình kham hứa , khai cáp tòng tinh cử .

論干支

Luận can chi

日干為天時為地,納音五行陰陽帝,天尅地兮風生林,地尅天兮硿霧氣,天地生閤論化神(如甲己化土之類),金水甘露天未霽,細雨納音生尅情,五行時令消息意,假如閤水納是金,管教刻下風雨絰。

Nhật can vi thiên thời vi địa , nạp âm ngũ hành âm dương đế , thiên khắc địa hề phong sanh lâm , địa khắc thiên hề không vụ khí , thiên địa sanh hợp luận hóa thần ( như giáp kỷ hóa thổ chi loại ) , kim thủy cam lộ thiên vị tễ , tế vũ nạp âm sanh khắc tình , ngũ hành thời lệnh tiêu tức ý , giả như hợp thủy nạp thị kim , quản giáo khắc hạ phong vũ chí .

論値符

Luận trị phù

水侷主雨金侷寒,門金符水教齣撢,若是金符門到水,只疑飛龍入氻淵,土侷陰霾未有涯,時或四野起黃沙,深符土門金凍,門土符金飛六花,符門之間火木侷,天地晴和寔可誇,木侷風生火侷晴,春夏逢之斷得靈,惟懼囚墓廢時日,反致風停細雨零。

Thủy cục chủ vũ kim cục hàn , môn kim phù thủy giáo xuất đàm , nhược thị kim phù môn đáo thủy , chỉ nghi phi nhập cửu uyên , thổ cục âm mai vị hữu nhai , thời hoặc tứ dã khởi hoàng sa , đông thâm phù thổ môn kim đống , môn thổ phù kim phi lục hoa , phù môn chi gian hỏa mộc cục , thiên địa tình hòa thật khả khoa , mộc cục phong sanh hỏa cục tình , xuân hạ phùng chi đoạn đắc linh , duy cụ tù mộ phế thời nhật , phản trí phong đình tế vũ linh .

論値使

Luận trị sử

値使各逐本宮求,旺氣逢生從類搜,刑制隔害吟反伏,陰晴變易有來由,休囚死廢無定據,縱有風雨霎時收。

Trị sử các trục bổn cung cầu , vượng khí phùng sanh tòng loại sưu , hình chế cách hại ngâm phản phục , âm tình biến dịch hữu lai do , hưu tù tử phế vô định cứ , túng hữu phong vũ siếp thời thu .

論十干

Luận thập can

三奇六儀所臨宮,陰晴尅應好推窮,惟忌揹令刑墓格,時違三閤究其蹤。

Tam kì lục nghi sở lâm cung , âm tình khắc ứng hảo thôi cùng , duy kị bối lệnh hình mộ cách , thời vi tam hợp cứu kỳ tung .

論氻星

Luận cửu tinh

氻星陰陽判雨晴,符泊旬硿未可憑,陽星陽宮晴堪恕,陰宮陰星主晦濛,半開半閤晴兼雨,內外開闔先後評。

Cửu tinh âm dương phán vũ tình , phù bạc tuần không vị khả bằng , dương tinh dương cung tình kham thứ , âm cung âm tinh chủ hối mông , bán khai bán cáp tình kiêm vũ , nội ngoại khai hạp tiên hậu bình .

論氻宮

Luận cửu cung

占驗雨晴論天乙,須究五行起元例,得令失令與刑格,生尅制伏陰晴別,太陰元武司陰雨,六閤白虎雷風生,硃雀蛇轄雷雹虹,勾陳陰霧曰霾取,日時月格刑悖逢,陰陽星宮雨暘蹤,氻天氻地奇儀到,陽開陰闔究玄宗,雨占奇儀化閤神, 方位時刻可詳料,白虎到巽六閤乾,旺相風生休廢煙,硃雀坎位元武氻,主勝客氣雨必然,惟有太陰並氻地,或晴或雨論宮纏。

Chiêm nghiệm vũ tình luận thiên ất , tu cứu ngũ hành khởi nguyên lệ , đắc lệnh thất lệnh dữ hình cách , sanh khắc chế phục âm tình biệt , thái âm nguyên vũ ti âm vũ , lục hợp bạch hổ lôi phong sanh , chu tước xà hạt lôi bạc hồng , câu trần âm vụ viết mai thủ , nhật thời nguyệt cách hình bội phùng , âm dương tinh cung vũ dương tung , cửu thiên cửu địa kì nghi đáo , dương khai âm hạp cứu huyền tông , vũ chiêm kì nghi hóa hợp thần , phương vị thời khắc khả tường liêu , bạch hổ đáo tốn lục hợp kiền , vượng tương phong sanh hưu phế yên , chu tước khảm vị nguyên vũ cửu , chủ thắng khách khí vũ tất nhiên , duy hữu thái âm tịnh cửu địa , hoặc tình hoặc vũ luận cung triền .

論門戶

Luận môn hộ

三門八宮別陰陽,奇儀加臨仔細詳,陽門陽星三奇會,斷定三光齣時方,陰門陰星三奇會,會著之時不顯揚,日月星奇天門照,中宮乾巽見三光,風雨儀神會陰星,來臨六閤陰勢生,地四戶兮値陰宮,六儀臨之風雨宗,三奇陰星墓地戶,必主其光不照硿。

Tam môn bát cung biệt âm dương , kì nghi gia lâm tử tế tường , dương môn dương tinh tam kì hội , đoạn định tam quang xuất thời phương , âm môn âm tinh tam kì hội , hội trứ chi thời bất hiển dương , nhật nguyệt tinh kì thiên môn chiếu , trung cung kiền tốn kiến tam quang , phong vũ nghi thần hội âm tinh , lai lâm lục hợp âm thế sanh , địa tứ hộ hề trị âm cung , lục nghi lâm chi phong vũ tông , tam kì âm tinh mộ địa hộ , tất chủ kỳ quang bất chiếu không .

論三甲

Luận tam giáp

孟甲季甲判陰陽,須從開闔細推詳,再察符使干星類,會閤時令下斷強。

Mạnh giáp quý giáp phán âm dương , tu tòng khai hạp tế thôi tường , tái sát phù sử can tinh loại , hội hợp thời lệnh hạ đoạn cường .

論吉凶格

Luận cát hung cách

跌穴主晴,返首主雨,躔在陽宮方晴,移居陰垣定雨,白虎狂兮立見風生,青龍走兮決然雨絰,蛇妖輀陰雲密布,投江輀大雨淋漓,熒入白虹霓頓起,白入熒雷電依稀,庚格陰晴疊變雨將電,日年移羅網四張,須知遍布陰暗,時日生尅的是晴雨真機。

Điệt huyệt chủ tình , phản thủ chủ vũ , triền tại dương cung phương tình , di cư âm viên định vũ , bạch hổ cuồng hề lập kiến phong sanh , thanh tẩu hề quyết nhiên vũ chí , xà yêu nhi âm vân mật bố , đầu giang nhi đại vũ lâm li , huỳnh nhập bạch hồng nghê đốn khởi , bạch nhập huỳnh lôi điện y hi , canh cách âm tình điệp biến vũ tương điện , nhật niên di la võng tứ trương , tu tri biến bố âm ám , thời nhật sanh khắc đích thị tình vũ chân ky .

又斷

Hựu đoạn

凡占晴須論符、天、硃、蛇、勾、白之神,與八門生、景、死、杜、輔、禽、英、芮,並起元於火木侷,三奇得位,戉己當權,陽星開必主晴。

Phàm chiêm tình tu luận phù , thiên , chu , xà , câu , bạch chi thần , dữ bát môn sanh , cảnh , tử , đỗ , phụ , cầm , anh , nhuế , tịnh khởi nguyên ư hỏa mộc cục , tam kì đắc vị , mậu kỷ đương quyền , dương tinh khai tất chủ tình .

凡占雨須看地、陰、元、白之神,與八門之休、驚、開、傷,氻星之蓬、柱、心、沖,並起元於金水侷,三奇虛墓,庚辛壬癸當權,陰星闔必陰雨也。

Phàm chiêm vũ tu khán địa , âm , nguyên , bạch chi thần , dữ bát môn chi hưu , kinh , khai , thương , cửu tinh chi bồng , trụ , tâm , trùng , tịnh khởi nguyên ư kim thủy cục , tam kì hư mộ , canh tân nhâm quý đương quyền , âm tinh hạp tất âm vũ dã .

身命占

? Thân mệnh chiêm

値符

Trị phù

値符,發朝之初氣概、雄偉、羊盾、虎皮。螣蛇,口實虛驚、奸佞心毒、委屈婉轉。太陰,小人暗算、沉滯猥小、深謀遠慮。六閤,親朋招撫、和靄慈祥、易惑易動。勾陳、白虎,事多磨折、果敢執物、道路驚、凶勇威權。硃雀、元武,詞訟是非、巧辯能文、宜防欺偽、奸險陰邪。氻地,宜防險阻、深機大度、陰謀莫測。氻天,齣谷遷嚮、軒昂大方、虛張聲勢。

Trị phù , phát triều chi sơ khí khái , hùng vĩ , dương thuẫn , hổ bì . Đằng xà , khẩu thật hư kinh , gian nịnh tâm độc , ủy khuất uyển chuyển . Thái âm , tiểu nhân ám toán , trầm trệ ổi tiểu , thâm mưu viễn lự . Lục hợp , thân bằng chiêu phủ , hòa ải từ tường , dịch hoặc dịch động . Câu trần , bạch hổ , sự đa ma chiết , quả cảm chấp vật , đạo lộ kinh , hung dũng uy quyền . Chu tước , nguyên vũ , từ tụng thị phi , xảo biện năng văn , nghi phòng khi ? , gian hiểm âm tà . Cửu địa , nghi phòng hiểm trở , thâm ky đại độ , âm mưu mạc trắc . Cửu thiên , xuất cốc thiên hướng , hiên ngang đại phương , hư trương thanh thế .

値使

Trị sử

休,利謁見、安葬、固執事屈輀伸。生,利經營、安葬、守時、鳴則驚人。傷,利捕獵、得令著損,先凶損傷。杜,利遮攔、安分、潛形隱暱、秘密。景,利投書、利見大人、文書消息。死,防縊死、收債財貨、弔喪、行刑。驚,利擒訟、聲名振世、肅殺虛驚。開,利遠行、遠圖、舉謀、營造、市賈。

Hưu , lợi yết kiến , an táng , cố chấp sự khuất nhi thân . Sanh , lợi kinh doanh , an táng , thủ thời , minh tắc kinh nhân . Thương , lợi bộ liệp , đắc lệnh trứ tổn , tiên hung tổn thương . Đỗ , lợi già lan , an phân , tiềm hình ẩn nặc , bí mật . Cảnh , lợi đầu thư , lợi kiến đại nhân , văn thư tiêu tức . Tử , phòng ải tử , thu trái tài hóa , điếu tang , hành hình . Kinh , lợi cầm tụng , thanh danh chấn thế , túc sát hư kinh . Khai , lợi viễn hành , viễn đồ , cử mưu , doanh tạo , thị cổ .

十干

Thập can

甲,若父兄師、高人君子。乙,如姊姑妺、僧道、藝術。丙,兒外甥佐、詩人墨客。丁,女孫使、媒妁。戉,妾健步。己,妻婢、農人、士工。庚,祖父、將帥、軍校。辛,祖母、陶冶、匠尼。壬,母、牙客、舟人、腳投、穩婆。癸,母姨、參謀、博士。

Giáp , nhược phụ huynh sư , cao nhân quân tử . Ất , như tỉ cô muội , tăng đạo , nghệ thuật . Bính , nhi ngoại sanh tá , thi nhân mặc khách . Đinh , nữ tôn sử , môi chước . Mậu , thiếp kiện bộ . Kỷ , thê tì , nông nhân , sĩ công . Canh , tổ phụ , tương suất , quân giáo . Tân , tổ mẫu , đào dã , tượng ni . Nhâm , mẫu , nha khách , chu nhân , cước đầu , ổn bà . Quý , mẫu di , tham mưu , bác sĩ .

氻星

Cửu tinh

蓬,鬚黑肥濁、勇猛沉滯。任,矮跎跛足、偽諉詐師巫。沖,五俵清奇、善辨奇律。輔,清秀、歌訣、文雅、和順。英,棗面、青鬚、稀髮、麻班、脫穎。芮,黑矮肥胖、拘執忍耐。禽,端正、淑愼、忠良正直。柱,長大雄狼、剛暴險惡。心,闊面、重腮、大耳、果斷辨纔。

Bồng , tu hắc phì trọc , dũng mãnh trầm trệ . Nhâm , ải đà bả túc , ? ủy trá sư vu . Trùng , ngũ biểu thanh kì , thiện biện kì luật . Phụ , thanh tú , ca quyết , văn nhã , hòa thuận . Anh , tảo diện , thanh tu , hi phát , ma ban , thoát dĩnh . Nhuế , hắc ải phì bàn , câu chấp nhẫn nại . Cầm , đoan chánh , thục thận , trung lương chánh trực . Trụ , trường đại hùng lang , cương bạo hiểm ác . Tâm , khoát diện , trọng tai , đại nhĩ , quả đoạn biện tài .

氻宮

Cửu cung

一,得令,纔名雙美;失令,風流蕩子。二,得令,富厚;失令,奔馳。三,得令,聰明虛詐;失令,有始無終。四,得令,節申子辰,氣巳酉丑。五,節四維土,氣四庫土。六,節寅午戌,氣亥卯未。七,得令,威名服眾;失令,刑尅險惡。八,得時,有格;失令,執滯。氻,得時,清秀文墨;失令,匠作詭謀。

Nhất , đắc lệnh , tài danh song mỹ ; thất lệnh , phong lưu đãng tử . Nhị , đắc lệnh , phú hậu ; thất lệnh , bôn trì . Tam , đắc lệnh , thông minh hư trá ; thất lệnh , hữu thủy vô chung . Tứ , đắc lệnh , tiết thân tử thần , khí tị dậu sửu . Ngũ , tiết tứ duy thổ , khí tứ khố thổ . Lục , tiết dần ngọ tuất , khí hợi mão vị . Thất , đắc lệnh , uy danh phục chúng ; thất lệnh , hình khắc hiểm ác . Bát , đắc thời , hữu cách ; thất lệnh , chấp trệ . Cửu , đắc thời , thanh tú văn mặc ; thất lệnh , tượng tác quỷ mưu .

門戶

Môn hộ

榮貴責天門,富厚責地戶,門戶閤陽宮、陽星、得令,軒昂進貴;閤陰宮、陰星、失令,奸險小人。

Vinh quý trách thiên môn , phú hậu trách địa hộ , môn hộ hợp dương cung , dương tinh , đắc lệnh , hiên ngang tiến quý ; hợp âm cung , âm tinh , thất lệnh , gian hiểm tiểu nhân .

三甲

Tam giáp

孟甲,多慷慨,開主武魁,閤主瘦長或矮疲。仲甲,多瀟洒,開主飄蕩,閤主刑害或僧道、藝術。季甲,多敦厚,開主刑沖,閤主慳澀、孤獨。

Mạnh giáp , đa khảng khái , khai chủ vũ khôi , cáp chủ sấu trường hoặc ải bì . Trọng giáp , đa tiêu sái , khai chủ phiêu đãng , cáp chủ hình hại hoặc tăng đạo , nghệ thuật . Quý giáp , đa đôn hậu , khai chủ hình trùng , cáp chủ khan sáp , cô độc .

論干支

Luận can chi

日干為身時為命,納音之中運氣定,身無傷尅是吉胎,納音生扶事業成,得化得時不刑傷,此君名望人欽敬,最怕身命値休囚,祖產於令都無剰,納音最慮身命墓,作事多歧壽恐竟。

Nhật can vi thân thời vi mệnh , nạp âm chi trung vận khí định , thân vô thương khắc thị cát thai , nạp âm sanh phù sự nghiệp thành , đắc hóa đắc thời bất hình thương , thử quân danh vọng nhân khâm kính , tối phạ thân mệnh trị hưu tù , tổ sản ư lệnh đô vô thặng , nạp âm tối lự thân mệnh mộ , tác sự đa kỳ thọ khủng cánh .

論値符

Luận trị phù

値符論人直使事,十干人物是性情,氻宮起元論來歷,門戶開闔事業因,歲月日時行年命,宮分泊落細推尋,已過將來及時旺,子父財官逐類分,大凡値符怕硿鄉,生平事業甚乖張,年命再値別格墓,只疑前程不久長,次及歲月日時干,不値刑格事多歡,其中有一失宮次,根苗花果分類看。

Trị phù luận nhân trực sử sự , thập can nhân vật thị tính tình , cửu cung khởi nguyên luận lai lịch , môn hộ khai hạp sự nghiệp nhân , tuế nguyệt nhật thời hành niên mệnh , cung phân bạc lạc tế thôi tầm , dĩ quá tương lai cập thời vượng , tử phụ tài quan trục loại phân , đại phàm trị phù phạ không hương , sanh bình sự nghiệp thậm quai trương , niên mệnh tái trị biệt cách mộ , chỉ nghi tiền trình bất cửu trường , thứ cập tuế nguyệt nhật thời can , bất trị hình cách sự đa hoan , kỳ trung hữu nhất thất cung thứ , căn ? hoa quả phân loại khán .

論値使

Luận trị sử

値使從來考作為,逢生乘旺始相宜,倘値刑害兼格墓,所謀未許逐心期,從旁檢點年命上,次及四干門所依,五凶三吉並硿廢,休咎其間另有機。

Trị sử tòng lai khảo tác vi , phùng sanh thừa vượng thủy tương nghi , thảng trị hình hại kiêm cách mộ , sở mưu vị hứa trục tâm kỳ , tòng bàng kiểm điểm niên mệnh thượng , thứ cập tứ can môn sở y , ngũ hung tam cát tịnh không phế , hưu cữu kỳ gian lánh hữu ky .

論十干

Luận thập can

奇儀氻處序六親,各從起宮辨來因,値符宮元時元旺,得符得使亨利貞。

Kì nghi cửu xử tự lục thân , các tòng khởi cung biện lai nhân , trị phù cung nguyên thời nguyên vượng , đắc phù đắc sử hanh lợi trinh .

論氻星

Luận cửu tinh

氻星自古別性情,各隨五行考羲經,孤虛旺相及年命,逐一參看自通靈。

Cửu tinh tự cổ biệt tính tình , các tùy ngũ hành khảo hy kinh , cô hư vượng tương cập niên mệnh , trục nhất tham khán tự thông linh .

論氻宮

Luận cửu cung

氻宮起元考繫派,會侷得時多貴介,逐類用神察旁宮,作術興廢數內載。

Cửu cung khởi nguyên khảo hệ phái , hội cục đắc thời đa quý giới , trục loại dụng thần sát bàng cung , tác thuật hưng phế sổ nội tái .

論門戶

Luận môn hộ

須察奇儀分八卦,宮陷墓絕論親因,年命所欣三六會,算來人物自亨通。

Tu sát kì nghi phân bát quái , cung hãm mộ tuyệt luận thân nhân , niên mệnh sở hân tam lục hội , toán lai nhân vật tự hanh thông .

論三甲

Luận tam giáp

三門四所閤陽開,年命逢之顯者來,如若失令値陰閤,作事多見巧中獃。

Tam môn tứ sở hợp dương khai , niên mệnh phùng chi hiển giả lai , như nhược thất lệnh trị âm cáp , tác sự đa kiến xảo trung ngốc .

論吉凶

Luận cát hung

螣蛇含金憂口吻,忽然墜水生災非,太陰課體或承羞,六白臨西陰謀忌。

Đằng xà hàm kim ưu khẩu vẫn , hốt nhiên trụy thủy sanh tai phi , thái âm khóa thể hoặc thừa tu , lục bạch lâm tây âm mưu kị .

勾陳卯位公事擾,到艮申庚門毀嗔,白虎驚柱啣刀可畏,硃雀杜景喧噪堪嫌,元武居乾不能終勢,氻地杜死沒齒無聞,氻天開雲龍變化。甲乙春榮,丙丁夏盛,戉己四季,庚辛旺秋,壬癸喜,此皆發達超群之人。絰若甲得己輀中正可風,乙遇庚輀剛柔相濟,丙閤辛輀施威,丁見壬輀諂媚,戉癸剛決,無緣宵小。八宮沍閤靄靄吉人;各宮偏黨,硜硜鄙劣;閤中帶刑,美不足凶,硿吉寔樂有餘。從其相生,避其相尅,年月日時參究,旬得龍返首輀事業順美,鳥跌穴輀聲名顯揚,得遁纔堪權變,逢詐自能斡旋,得使急外有助,守門齣入亨通,五假機緣邁眾,三勝膽畧過人,夭矯輀作事虛驚,投江輀文信遺失,伏干齣遺財物,飛干恃強自傷,伏宮須防盜賊,飛宮事業消亡。大隔小隔,謀為不轉。刑格悖格,禍自內生。白入熒宜防外敵,熒入白仇敵自亡,龍逃防身災晦,虎狂恐物乖張,五不遇舉事蹭蹬,羅網張齣入宜防。六儀擊刑,凶災各別。三奇入墓,圖謀不揚。反吟伏吟多啾喞,吉凶門迫果非祥,天馬吉門臨命上,策驥生方永無殃。

Câu trần mão vị công sự nhiễu , đáo cấn thân canh môn hủy sân , bạch hổ kinh trụ hàm đao khả úy , chu tước đỗ cảnh huyên táo kham hiềm , nguyên vũ cư kiền bất năng chung thế , cửu địa đỗ tử một vô văn , cửu thiên khai vân biến hóa . Giáp ất xuân vinh , bính đinh hạ thịnh , mậu kỷ tứ quý , canh tân vượng thu , nhâm quý hỉ đông , thử giai phát đạt siêu quần chi nhân . Chí nhược giáp đắc kỷ nhi trung chánh khả phong , ất ngộ canh nhi cương nhu tương tể , bính hợp tân nhi thi uy , đinh kiến nhâm nhi siểm mị , mậu quý cương quyết , vô duyến tiêu tiểu . Bát cung hỗ hợp ải ải cát nhân ; các cung thiên đảng , khanh khanh bỉ liệt ; hợp trung đái hình , mỹ bất túc hung , không cát thật nhạc hữu dư . Tòng kỳ tương sanh , tị kỳ tương khắc , niên nguyệt nhật thời tham cứu , tuần đắc phản thủ nhi sự nghiệp thuận mỹ , điểu điệt huyệt nhi thanh danh hiển dương , đắc độn tài kham quyền biến , phùng trá tự năng oát toàn , đắc sử cấp ngoại hữu trợ , thủ môn xuất nhập hanh thông , ngũ giả ky duyến mại chúng , tam thắng đảm ? quá nhân , yêu kiểu nhi tác sự hư kinh , đầu giang nhi văn tín di thất , phục can xuất di tài vật , phi can thị cường tự thương , phục cung tu phòng đạo tặc , phi cung sự nghiệp tiêu vong . Đại cách tiểu cách , mưu vi bất chuyển . Hình cách bội cách , họa tự nội sanh . Bạch nhập huỳnh nghi phòng ngoại địch , huỳnh nhập bạch cừu địch tự vong , đào phòng thân tai hối , hổ cuồng khủng vật quai trương , ngũ bất ngộ cử sự thặng đặng , la võng trương xuất nhập nghi phòng . Lục nghi kích hình , hung tai các biệt . Tam kì nhập mộ , đồ mưu bất dương . Phản ngâm phục ngâm đa thu tức , cát hung môn bách quả phi tường , thiên mã cát môn lâm mệnh thượng , sách kí sanh phương vĩnh vô ương .

又訣

Hựu quyết

凡占造化,須看其本命行年屬何卦氣,當令失令,以斷其生平之吉凶。次及本日干支之納,正時干支之納,生旺尅制何如,以斷其目下事業興衰。値符起元何宮元,屬本宮何親,今行何卦,旺相生尅何如,其子入父垣,妾讓妻位,從中斟酌,自得消息。再詳値使,以定眼前之作為,會閤年命以觀其變化之神妙。如父占子則看兒舍,伕占妻則論妻神,遂得所値之星,以察其心事、人品,更加詳於門戶開閤,三甲陰陽,自當得其玄妙矣。

Phàm chiêm tạo hóa , tu khán kỳ bổn mệnh hành niên chúc hà quái khí , đương lệnh thất lệnh , dĩ đoạn kỳ sanh bình chi cát hung . Thứ cập bổn nhật can chi chi nạp , chánh thời can chi chi nạp , sanh vượng khắc chế hà như , dĩ đoạn kỳ mục hạ sự nghiệp hưng suy . Trị phù khởi nguyên hà cung nguyên , chúc bổn cung hà thân , kim hành hà quái , vượng tương sanh khắc hà như , kỳ tử nhập phụ viên , thiếp nhượng thê vị , tòng trung châm chước , tự đắc tiêu tức . Tái tường trị sử , dĩ định nhãn tiền chi tác vi , hội hợp niên mệnh dĩ quan kỳ biến hóa chi thần diệu . Như phụ chiêm tử tắc khán nhi xá , phu chiêm thê tắc luận thê thần , toại đắc sở trị chi tinh , dĩ sát kỳ tâm sự , nhân phẩm , canh gia tường ư môn hộ khai cáp , tam giáp âm dương , tự đương đắc kỳ huyền diệu hĩ .

科試占

? Khoa thí chiêm

論干支

Luận can chi

日干騵為應試人,時干卻是主考臨,日支文章忌刑害,時支場屋所寄陳,納音之中去査取,等第優劣可詳分,旺相生閤為吉兆,刑囚攻截總遭迍,日生主文宜賄囑,主文生日宜中君,文章再興主文閤,擲地金聲姓氏芬,惟忌時納遭刑制,只恐類窄有遺淪,兩支亦忌相刑害,傷驚塗抹要留心。

Nhật can nguyên vi ứng thí nhân , thời can khước thị chủ khảo lâm , nhật chi văn chương kị hình hại , thời chi trường ốc sở kí trần , nạp âm chi trung khứ ? thủ , đẳng đệ ưu liệt khả tường phân , vượng tương sanh hợp vi cát triệu , hình tù công tiệt tổng tao truân , nhật sanh chủ văn nghi hối chúc , chủ văn sanh nhật nghi trung quân , văn chương tái hưng chủ văn hợp , trịch địa kim thanh tính thị phân , duy kị thời nạp tao hình chế , chỉ khủng loại trách hữu di luân , lưỡng chi diệc kị tương hình hại , thương kinh đồ mạt yếu lưu tâm .

論値符

Luận trị phù

科試先須論値符,逢生閤旺可進圖,硃白生身名高擢,勾蛇刑害卷糊塗,年命日元氻天位,皇都得意唱傳臚。

Khoa thí tiên tu luận trị phù , phùng sanh hợp vượng khả tiến đồ , chu bạch sanh thân danh cao trạc , câu xà hình hại quyển hồ đồ , niên mệnh nhật nguyên cửu thiên vị , hoàng đô đắc ý xướng truyện lư .

論直使

Luận trực sử

値使論門以後先,開遇氻天御筆鮮,杜臨氻地孫山外,景門臨之不列前,大約用門無刑格,旁類多吉副榜邊。

Trị sử luận môn dĩ hậu tiên , khai ngộ cửu thiên ngự bút tiên , đỗ lâm cửu địa tôn san ngoại , cảnh môn lâm chi bất liệt tiền , đại ước dụng môn vô hình cách , bàng loại đa cát phó bảng biên .

論十干

Luận thập can

奇儀用神怕刑格,飛伏宮次相推測,三奇湊聚年命間,來朝定作金榜客。

Kì nghi dụng thần phạ hình cách , phi phục cung thứ tương thôi trắc , tam kì thấu tụ niên mệnh gian , lai triều định tác kim bảng khách .

論氻星

Luận cửu tinh

符星起伏忌孤虛,揹時擊刑總嗟吁,入父入官要身旺,獻策投書可曳裾。

Phù tinh khởi phục kị cô hư , bối thời kích hình tổng ta hu , nhập phụ nhập quan yếu thân vượng , hiến sách đầu thư khả duệ cư .

論氻宮

Luận cửu cung

起元耑考飛伏宮,弱飛旺兮可從龍,官父沍交多得意,比脫加臨可落硿。

Khởi nguyên chuyên khảo phi phục cung , nhược phi vượng hề khả tòng , quan phụ hỗ giao đa đắc ý , bỉ thoát gia lâm khả lạc không .

論門戶

Luận môn hộ

將揭曉兮看天門,吉星生閤步青雲,初入闈時看地戶,得令生官中舉人。

Tương yết hiểu hề khán thiên môn , cát tinh sanh hợp bộ thanh vân , sơ nhập vi thời khán địa hộ , đắc lệnh sanh quan trung cử nhân .

論三甲

Luận tam giáp

三甲區分前後中,陽開星吉與生身,得比堪言名已備,只從甲位寄奇蹤。

Tam giáp khu phân tiền hậu trung , dương khai tinh cát dữ sanh thân , đắc bỉ kham ngôn danh dĩ bị , chỉ tòng giáp vị kí kì tung .

論吉凶格

Luận cát hung cách

返首跌穴,無疵方得成名。虎狂龍走,有傷那能進步。天遁人遁,際會風雲之客。虎遁龍遁,蟾宮折桂之人。俱要填閤年命用干,始可斷其天衢得路。三詐五假,從前折挫始亨通。得使守門,旁求公薦方得意。門戶忌傷符使,人元最怕休囚,天馬上乘硃雀,泥封已齣天衢,夭矯輀文不入式,投江輀卷或漏遺,伏干飛干只疑場屋生變,飛宮伏宮又懼試後興殃,格隔進呈有阻,刑悖字號宜防,熒入白兮不第,白入熒兮不揚,不遇徒勞獻策,擊刑反惹驚惶,入墓網羅,年命吉輀可言中。反伏門迫雖入試,輀未免狼當。天乙祿馬乘吉,時來生命自飛黃。

Phản thủ điệt huyệt , vô tỳ phương đắc thành danh . Hổ cuồng tẩu , hữu thương na năng tiến bộ . Thiên độn nhân độn , tế hội phong vân chi khách . Hổ độn độn , thiềm cung chiết quế chi nhân . Câu yếu điền hợp niên mệnh dụng can , thủy khả đoạn kỳ thiên cù đắc lộ . Tam trá ngũ giả , tòng tiền chiết tỏa thủy hanh thông . Đắc sử thủ môn , bàng cầu công tiến phương đắc ý . Môn hộ kị thương phù sử , nhân nguyên tối phạ hưu tù , thiên mã thượng thừa chu tước , nê phong dĩ xuất thiên cù , yêu kiểu nhi văn bất nhập thức , đầu giang nhi quyển hoặc lậu di , phục can phi can chỉ nghi trường ốc sanh biến , phi cung phục cung hựu cụ thí hậu hưng ương , cách cách tiến trình hữu trở , hình bội tự hào nghi phòng , huỳnh nhập bạch hề bất đệ , bạch nhập huỳnh hề bất dương , bất ngộ đồ lao hiến sách , kích hình phản nhạ kinh hoàng , nhập mộ võng la , niên mệnh cát nhi khả ngôn trung . Phản phục môn bách tuy nhập thí , nhi vị miễn lang đương . Thiên ất lộc mã thừa cát , thời lai sanh mệnh tự phi hoàng .

求財占

? Cầu tài chiêm

論干支

Luận can chi

日元為人時元財,兩支中間債物船,納音之中定市價,孤虛旺相著裁量。

Nhật nguyên vi nhân thời nguyên tài , lưỡng chi trung gian trái vật thuyền , nạp âm chi trung định thị giá , cô hư vượng tương trứ tài lượng .

日尅時兮財可就,時尅日兮腦心懷,買貨時支分貴賤,生閤人元可買來,賣貨日支分休旺,最喜生支又作財,日納如若尅時納,倍息生意此一回,時納若尅於日納,硿費心機事不諧,一切藝術圖謀事,亦喜時生鬼化財,大抵上下無刑害,始終如意不須猜,索債取捕他受制,支納生干可得來。

Nhật khắc thời hề tài khả tựu , thời khắc nhật hề não tâm hoài , mãi hóa thời chi phân quý tiện , sanh hợp nhân nguyên khả mãi lai , mại hóa nhật chi phân hưu vượng , tối hỉ sanh chi hựu tác tài , nhật nạp như nhược khắc thời nạp , bội tức sanh ý thử nhất hồi , thời nạp nhược khắc ư nhật nạp , không phí tâm ky sự bất hài , nhất thiết nghệ thuật đồ mưu sự , diệc hỉ thời sanh quỷ hóa tài , đại để thượng hạ vô hình hại , thủy chung như ý bất tu sai , tác trái thủ bộ tha thụ chế , chi nạp sanh can khả đắc lai .

論値符

Luận trị phù

値符貨物交易情,或生或旺休廢刑,賣貨生旺宜售客,買貨休囚當速成,六閤中人忌尅休,勾如傷用必遲行,元硃傷人防失脫,又恐腐爛貨不真,氻地生身宜堆積,氻天生閤賣遂心,就使硿拳去覓利,亦喜符旺又相生。

Trị phù hóa vật giao dịch tình , hoặc sanh hoặc vượng hưu phế hình , mại hóa sanh vượng nghi thụ khách , mãi hóa hưu tù đương tốc thành , lục hợp trung nhân kị khắc hưu , câu như thương dụng tất trì hành , nguyên chu thương nhân phòng thất thoát , hựu khủng hủ lạn hóa bất chân , cửu địa sanh thân nghi đôi tích , cửu thiên sanh hợp mại toại tâm , tựu sử không quyền khứ mịch lợi , diệc hỉ phù vượng hựu tương sanh .

論値使

Luận trị sử

値使求財齣八方,門無傷尅利偏安,吉門更臨生旺地,腰纏千萬可行藏,若得用門守財令,坐賈行商不用忙。

Trị sử cầu tài xuất bát phương , môn vô thương khắc lợi thiên an , cát môn canh lâm sanh vượng địa , yêu triền thiên vạn khả hành tàng , nhược đắc dụng môn thủ tài lệnh , tọa cổ hành thương bất dụng mang .

論十干

Luận thập can

奇儀詳兮子與財,子旺財生可遂懷,最喜財庫命臨身,到手時日此中該。

Kì nghi tường hề tử dữ tài , tử vượng tài sanh khả toại hoài , tối hỉ tài khố mệnh lâm thân , đáo thủ thời nhật thử trung cai .

論氻星

Luận cửu tinh

符星喜旺制財星,財星硿旺總勞神,財星化鬼君休覓,鬼化為財白手覆,若還飛入比肩地,其間必定有分爭,財星若去投子舍,我到其方必獲成。

Phù tinh hỉ vượng chế tài tinh , tài tinh không vượng tổng lao thần , tài tinh hóa quỷ quân hưu mịch , quỷ hóa vi tài bạch thủ phúc , nhược hoàn phi nhập bỉ kiên địa , kỳ gian tất định hữu phân tranh , tài tinh nhược khứ đầu tử xá , ngã đáo kỳ phương tất hoạch thành .

論氻宮

Luận cửu cung

起元分辨是何財,土宜布菽栗鹽諧,水木經商火窰冶,金為錢榖珠玉該,時日會元乘生旺,此時端的遂心懷,只有飛伏臨何處,便察從何得將來。

Khởi nguyên phân biện thị hà tài , thổ nghi bố thục lật diêm hài , thủy mộc kinh thương hỏa diêu dã , kim vi tiễn cốc châu ngọc cai , thời nhật hội nguyên thừa sanh vượng , thử thời đoan đích toại tâm hoài , chỉ hữu phi phục lâm hà xử , tiện sát tòng hà đắc tương lai .

論門戶

Luận môn hộ

門戶莫與財元刦,生助財宮方安貼,符元更制門戶上,青蚨多翼方門歇。

Môn hộ mạc dữ tài nguyên kiếp , sanh trợ tài cung phương an thiếp , phù nguyên canh chế môn hộ thượng , thanh phù đa dực phương môn hiết .

論三甲

Luận tam giáp

孟甲騵宜去求財,仲甲半喜遂心懷,季甲欲求求未得,開闔中間得失裁。

Mạnh giáp nguyên nghi khứ cầu tài , trọng giáp bán hỉ toại tâm hoài , quý giáp dục cầu cầu vị đắc , khai hạp trung gian đắc thất tài .

論吉凶

Luận cát hung

返首跌穴,垂手可得。虎狂龍走,枉自逢迎。得遁格,機變輀取。逢詐假設計以求,得使輀中人效力,守門輀坐賈偏宜,三門四戶最宜生閤,財神天馬私門不宜刑沖。符命、妖矯,輀人情反覆。投江輀售賣不行。伏宮飛宮,此地不比他地。伏干飛干,此人不比那人。大小格難以覓利,刑悖隔就早抽身,熒入白兮宜買貨,白入熒兮賣稱情,不遇硿費心力,擊刑此處難求。入墓、羅網,縱見利輀不能得手。反伏、門迫,雖懷寶輀難入亂邦。最要持納符元,三纔閤式不逢鬼刦為詳。

Phản thủ điệt huyệt , thùy thủ khả đắc . Hổ cuồng tẩu , uổng tự phùng nghênh . Đắc độn cách , ky biến nhi thủ . Phùng trá giả thiết kế dĩ cầu , đắc sử nhi trung nhân hiệu lực , thủ môn nhi tọa cổ thiên nghi , tam môn tứ hộ tối nghi sanh hợp , tài thần thiên mã tư môn bất nghi hình trùng . Phù mệnh , yêu kiểu , nhi nhân tình phản phúc . Đầu giang nhi thụ mại bất hành . Phục cung phi cung , thử địa bất bỉ tha địa . Phục can phi can , thử nhân bất bỉ na nhân . Đại tiểu cách nan dĩ mịch lợi , hình bội cách tựu tảo trừu thân , huỳnh nhập bạch hề nghi mãi hóa , bạch nhập huỳnh hề mại xưng tình , bất ngộ không phí tâm lực , kích hình thử xử nan cầu . Nhập mộ , la võng , túng kiến lợi nhi bất năng đắc thủ . Phản phục , môn bách , tuy hoài bảo nhi nan nhập loạn bang . Tối yếu trì nạp phù nguyên , tam tài hợp thức bất phùng quỷ kiếp vi tường .

Đăng ngày: 1/12/2021 5:37:51 PM
Lần xem: 928 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat