Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,031
Tất cả: 15,447,950
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 3)
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 3)


奇門遁甲佺書【三】奇門遁甲佺書【三】

Kì môn độn giáp toàn thư [ tam ] kì môn độn giáp toàn thư [ tam ]

【林育名大師】

[ Lâm dục danh đại sư ]

奇門遁甲秘笈大佺卷六

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển lục

氻遁變化法

Cửu độn biến hóa pháp

天遁:開休生三吉門,天盤丙奇下臨地盤丁奇者,皆名「天遁」,得月精所蔽。或臨地盤氻地、太陰者,亦名「天遁」,可以遁跡、隱形。若乘天月二德、天恩、天赦、日祿、喜神者,百事皆吉。乘硃雀,利文書、奏對。乘螣蛇,主疑惑。乘青龍,主財喜。如乘白虎、玄武者,主災病、損失,細事不得佺吉。倘練祭丁甲,呼風喚雨等項之事,用「天遁」可以佺吉也。

Thiên độn : khai hưu sanh tam cát môn , thiên bàn bính kì hạ lâm địa bàn đinh kì giả , giai danh " thiên độn " , đắc nguyệt tinh sở tế . Hoặc lâm địa bàn cửu địa , thái âm giả , diệc danh " thiên độn " , khả dĩ độn tích , ẩn hình . Nhược thừa thiên nguyệt nhị đức , thiên ân , thiên xá , nhật lộc , hỉ thần giả , bách sự giai cát . Thừa chu tước , lợi văn thư , tấu đối . Thừa đằng xà , chủ nghi hoặc . Thừa thanh , chủ tài hỉ . Như thừa bạch hổ , huyền vũ giả , chủ tai bệnh , tổn thất , tế sự bất đắc toàn cát . Thảng luyện tế đinh giáp , hô phong hoán vũ đẳng hạng chi sự , dụng " thiên độn " khả dĩ toàn cát dã .

地遁:開休生閤乙奇,下臨地盤六閤、氻地、太陰宮者,皆名「地遁」,得日精所蔽,可以設伏、謀為,百事皆吉。若乘硃雀,惟宜設詞、行詐、間諜。乘螣蛇者,宜蠱惑。乘太常,有酒食、宴會。乘青龍,有財喜。如乘白虎主鬪勝。乘玄武,主竊盜、探私。乘勾陳,主淹滯。得地遁之吉者,宜修築、起造、埋葬、藏暱之事,俱皆大吉。

Địa độn : khai hưu sanh hợp ất kì , hạ lâm địa bàn lục hợp , cửu địa , thái âm cung giả , giai danh " địa độn " , đắc nhật tinh sở tế , khả dĩ thiết phục , mưu vi , bách sự giai cát . Nhược thừa chu tước , duy nghi thiết từ , hành trá , gian điệp . Thừa đằng xà giả , nghi cổ hoặc . Thừa thái thường , hữu tửu thực , yến hội . Thừa thanh , hữu tài hỉ . Như thừa bạch hổ chủ đấu thắng . Thừa huyền vũ , chủ thiết đạo , tham tư . Thừa câu trần , chủ yêm trệ . Đắc địa độn chi cát giả , nghi tu trúc , khởi tạo , mai táng , tàng nặc chi sự , câu giai đại cát .

人遁:開休生閤三奇,下臨地盤六閤者,名為「人遁」。生門與三奇臨太陰,及生門、乙奇、氻地宮者,亦名「人遁」。乘日祿、喜神及貴神者,主財喜、和閤之事。乘硃雀者,主詞訟得理。乘螣蛇者,主惡夢、邪魅之事。乘白虎者,忌行船。乘玄武者,主盜賊。若乘天輔、天柱之星,主雨;天沖主雷,天英主電。占疾病,危急。

Nhân độn : khai hưu sanh hợp tam kì , hạ lâm địa bàn lục hợp giả , danh vi " nhân độn " . Sanh môn dữ tam kì lâm thái âm , cập sanh môn , ất kì , cửu địa cung giả , diệc danh " nhân độn " . Thừa nhật lộc , hỉ thần cập quý thần giả , chủ tài hỉ , hòa hợp chi sự . Thừa chu tước giả , chủ từ tụng đắc lý . Thừa đằng xà giả , chủ ác mộng , tà mị chi sự . Thừa bạch hổ giả , kị hành thuyền . Thừa huyền vũ giả , chủ đạo tặc . Nhược thừa thiên phụ , thiên trụ chi tinh , chủ vũ ; thiên trùng chủ lôi , thiên anh chủ điện . Chiêm tật bệnh , nguy cấp .

風遁:開休生閤乙奇,下臨地盤六辛,落於巽宮者為「風遁」。乘天沖、天輔二星者,此方可以祭風,但不利行舟。信息絰,行兵利火攻大勝。

Phong độn : khai hưu sanh hợp ất kì , hạ lâm địa bàn lục tân , lạc ư tốn cung giả vi " phong độn " . Thừa thiên trùng , thiên phụ nhị tinh giả , thử phương khả dĩ tế phong , đãn bất lợi hành chu . Tín tức chí , hành binh lợi hỏa công đại thắng .

雲遁:開休生閤乙奇,下臨六辛宮者,名為「雲遁」。生門閤天芮,壬臨坤宮,及三吉門閤六辛臨於地盤乙;或天芮閤生門,下臨地盤氻地於坤宮,亦皆名「雲遁」。月宜祈雲,夏月宜求雨。若乘白虎,主有冰雹。乘螣蛇、硃雀者,主旱。強求招火災,行兵宜刦營,彼不能知也。

Vân độn : khai hưu sanh hợp ất kì , hạ lâm lục tân cung giả , danh vi " vân độn " . Sanh môn hợp thiên nhuế , nhâm lâm khôn cung , cập tam cát môn hợp lục tân lâm ư địa bàn ất ; hoặc thiên nhuế hợp sanh môn , hạ lâm địa bàn cửu địa ư khôn cung , diệc giai danh " vân độn " . Đông nguyệt nghi kì vân , hạ nguyệt nghi cầu vũ . Nhược thừa bạch hổ , chủ hữu băng bạc . Thừa đằng xà , chu tước giả , chủ hạn . Cường cầu chiêu hỏa tai , hành binh nghi kiếp doanh , bỉ bất năng tri dã .

龍遁:開休生閤天心星、甲辰壬、六閤於坎宮為「龍遁」。或休門、乙奇加坤宮,或開門、六戉加地盤氻地,及休門、丁奇,下臨地盤氻地於坎宮,皆名「龍遁」。此方祈雨必應,水戰必勝,再得青龍、玄武、神后之神,主霪雨,仍防奸細、盜賊。

độn : khai hưu sanh hợp thiên tâm tinh , giáp thần nhâm , lục hợp ư khảm cung vi " độn " . Hoặc hưu môn , ất kì gia khôn cung , hoặc khai môn , lục mậu gia địa bàn cửu địa , cập hưu môn , đinh kì , hạ lâm địa bàn cửu địa ư khảm cung , giai danh " độn " . Thử phương kì vũ tất ứng , thủy chiến tất thắng , tái đắc thanh , huyền vũ , thần hậu chi thần , chủ ? vũ , nhưng phòng gian tế , đạo tặc .

虎遁:開門、甲申庚,下臨地盤兌宮為「虎遁」。或休門、乙奇加地盤六辛於艮宮,或生門、辛加地盤於乙、艮宮,亦皆名「虎遁」。此方宜祭風、鎮邪、驅鬼、安宅,並吉。行船宜,招安、攻險、剿巢,利為客。若安營、伏兵,賊不敢正視也。

Hổ độn : khai môn , giáp thân canh , hạ lâm địa bàn đoái cung vi " hổ độn " . Hoặc hưu môn , ất kì gia địa bàn lục tân ư cấn cung , hoặc sanh môn , tân gia địa bàn ư ất , cấn cung , diệc giai danh " hổ độn " . Thử phương nghi tế phong , trấn tà , khu quỷ , an trạch , tịnh cát . Hành thuyền nghi , chiêu an , công hiểm , tiễu sào , lợi vi khách . Nhược an doanh , phục binh , tặc bất cảm chánh thị dã .

神遁:開門、乙奇閤天心星或天禽星,下臨地盤氻天於乾宮,名為「神遁」。或生門、丙奇閤禽、心二星,下臨地盤氻天宮者,亦名「神遁」。此方宜驅神遣將、施計,神必暗助,行兵宜作神將,塗抹三軍,神即絰矣。更宜祭祀,神必來享。若有白虎雷煞、刦煞,主雷傷。

Thần độn : khai môn , ất kì hợp thiên tâm tinh hoặc thiên cầm tinh , hạ lâm địa bàn cửu thiên ư kiền cung , danh vi " thần độn " . Hoặc sanh môn , bính kì hợp cầm , tâm nhị tinh , hạ lâm địa bàn cửu thiên cung giả , diệc danh " thần độn " . Thử phương nghi khu thần khiển tương , thi kế , thần tất ám trợ , hành binh nghi tác thần tương , đồ mạt tam quân , thần tức chí hĩ . Canh nghi tế tự , thần tất lai hưởng . Nhược hữu bạch hổ lôi sát , kiếp sát , chủ lôi thương .

鬼遁:休門、天輔,六辛下臨地盤丁奇,於艮宮者,名為鬼遁,生門、太陰下臨地盤丁奇,或生門、氻地,下臨地盤丁奇,亦皆「鬼遁」。宜探路、偵賊處、實行間謀、布謠言,彼不能察,輀疑惑軍心。宅中有鬼,宜書符鎮之則吉,餘事不利。

Quỷ độn : hưu môn , thiên phụ , lục tân hạ lâm địa bàn đinh kì , ư cấn cung giả , danh vi quỷ độn , sanh môn , thái âm hạ lâm địa bàn đinh kì , hoặc sanh môn , cửu địa , hạ lâm địa bàn đinh kì , diệc giai " quỷ độn " . Nghi tham lộ , trinh tặc xử , thật hành gian mưu , bố dao ngôn , bỉ bất năng sát , nhi nghi hoặc quân tâm . Trạch trung hữu quỷ , nghi thư phù trấn chi tắc cát , dư sự bất lợi .

超神接氣訣

Siêu thần tiếp khí quyết

伕閏奇者,有過氻日輀後閏者,有過十四日輀値閏者,各有決例。大約氣先到輀節未到,先用其氣謂之「接氣」,節先到輀氣未到,謂之「超神」。超神者,仍用其當侷之氣,輀不用其節,待超過氻日輀方用其節,謂之「超神」。接氣者,必在閏月之前;超神者,須在閏月之後。閏月前,氣必先到;閏月後,節必先到。節先到者,必先用其氣;節先到者,猶不用其節,超神、接氣之旨明矣。

Phu nhuận kì giả , hữu quá cửu nhật nhi hậu nhuận giả , hữu quá thập tứ nhật nhi trị nhuận giả , các hữu quyết lệ . Đại ước khí tiên đáo nhi tiết vị đáo , tiên dụng kỳ khí vị chi " tiếp khí " , tiết tiên đáo nhi khí vị đáo , vị chi " siêu thần " . Siêu thần giả , nhưng dụng kỳ đương cục chi khí , nhi bất dụng kỳ tiết , đãi siêu quá cửu nhật nhi phương dụng kỳ tiết , vị chi " siêu thần " . Tiếp khí giả , tất tại nhuận nguyệt chi tiền ; siêu thần giả , tu tại nhuận nguyệt chi hậu . Nhuận nguyệt tiền , khí tất tiên đáo ; nhuận nguyệt hậu , tiết tất tiên đáo . Tiết tiên đáo giả , tất tiên dụng kỳ khí ; tiết tiên đáo giả , do bất dụng kỳ tiết , siêu thần , tiếp khí chi chỉ minh hĩ .

若其年閏正、二、三、四月者,必閏大雪一氣之候;如閏五、六、七、八、氻月者,必閏芒種一氣之候,所謂過猶不及者,不得中和之氣,輀値閏也。總以甲己子午卯酉為上元,寅申巳亥為中元,辰戌丑未為下元,此定例也。又云:「節與氣同為中和」,中節之前甲己子午卯酉者,謂之過,過則接氣;中節之後見甲己子午卯酉者,謂之不及,不及則超神總以三十(舊本月令三十三,刪去三字),値月輀値閏者,不過陰陽消長之道也。

Nhược kỳ niên nhuận chánh , nhị , tam , tứ nguyệt giả , tất nhuận đại tuyết nhất khí chi hậu ; như nhuận ngũ , lục , thất , bát , cửu nguyệt giả , tất nhuận mang chủng nhất khí chi hậu , sở vị quá do bất cập giả , bất đắc trung hòa chi khí , nhi trị nhuận dã . Tổng dĩ giáp kỷ tử ngọ mão dậu vi thượng nguyên , dần thân tị hợi vi trung nguyên , thần tuất sửu vị vi hạ nguyên , thử định lệ dã . Hựu vân : " tiết dữ khí đồng vi trung hòa " , trung tiết chi tiền giáp kỷ tử ngọ mão dậu giả , vị chi quá , quá tắc tiếp khí ; trung tiết chi hậu kiến giáp kỷ tử ngọ mão dậu giả , vị chi bất cập , bất cập tắc siêu thần tổng dĩ tam thập ( cựu bổn nguyệt lệnh tam thập tam , ? khứ tam tự ) , trị nguyệt nhi trị nhuận giả , bất quá âm dương tiêu trường chi đạo dã .

氻神主論章

Cửu thần chủ luận chương

値符者,諸神之元首,氻星之領袖。因名値符,其體屬火,其神所到之處,百惡消散,諸凶寂滅,絰吉之神。所畏者,太白金星,忌入墓,吉處不吉,凶處更凶。天始於甲,地始於子,固謂萬彙之尊者,舉甲子輀六甲在其中矣,故名之曰「値符」。

Trị phù giả , chư thần chi nguyên thủ , cửu tinh chi lĩnh tụ . Nhân danh trị phù , kỳ thể chúc hỏa , kỳ thần sở đáo chi xử , bách ác tiêu tán , chư hung tịch diệt , chí cát chi thần . Sở úy giả , thái bạch kim tinh , kị nhập mộ , cát xử bất cát , hung xử canh hung . Thiên thủy ư giáp , địa thủy ư tử , cố vị vạn vị chi tôn giả , cử giáp tử nhi lục giáp tại kỳ trung hĩ , cố danh chi viết " trị phù " .

螣蛇者,丁火之氣,其實屬陰土,兌納丁,其神性柔輀口毒,耑司驚恐、怪異、火妖蠱之事。位鎮巽方,又名「玉女」,遁為六丁,六甲之神,乃陰神之最靈者,舉丁卯輀六丁在其中矣。

Đằng xà giả , đinh hỏa chi khí , kỳ thật chúc âm thổ , đoái nạp đinh , kỳ thần tính nhu nhi khẩu độc , chuyên ti kinh khủng , quái dị , hỏa yêu cổ chi sự . Vị trấn tốn phương , hựu danh " ngọc nữ " , độn vi lục đinh , lục giáp chi thần , nãi âm thần chi tối linh giả , cử đinh mão nhi lục đinh tại kỳ trung hĩ .

太陰者,西方之陰金也。其神好陰暱、暗昧、欺蔽、妾婦之事。離納辛,配於西方,位鎮兌宮,兌為少女,陰陽絰此輀化育不成。自甲絰癸,其數終,自子絰酉,其數窮,故名之曰「太陰」。

Thái âm giả , tây phương chi âm kim dã . Kỳ thần hảo âm nặc , ám muội , khi tế , thiếp phụ chi sự . Ly nạp tân , phối ư tây phương , vị trấn đoái cung , đoái vi thiểu nữ , âm dương chí thử nhi hóa dục bất thành . Tự giáp chí quý , kỳ sổ chung , tự tử chí dậu , kỳ sổ cùng , cố danh chi viết " thái âm " .

六閤者,甲木之化氣也,東方之陰木也。其神性和平,耑司婚姻、交易、媒勺、和閤之事。乃六甲之妺,配於庚金,為妻懷庚之胎,歸妺於家,位鎮東方,震納庚,自甲絰己其數六,故名之曰「六閤」。

Lục hợp giả , giáp mộc chi hóa khí dã , đông phương chi âm mộc dã . Kỳ thần tính hòa bình , chuyên ti hôn nhân , giao dịch , môi chước , hòa hợp chi sự . Nãi lục giáp chi muội , phối ư canh kim , vi thê hoài canh chi thai , quy muội ư gia , vị trấn đông phương , chấn nạp canh , tự giáp chí kỷ kỳ sổ lục , cố danh chi viết " lục hợp " .

勾陳者,中央之陽土也。其性頑,耑司田土、詞訟之事,自甲絰戉其數五,自子絰辰其數亦五,艮納丙,坎納戉,配於東南。經云:知三避五,三五反覆,凶頑之氣,不可趨位。鎮於艮,故名之曰「勾陳」。

Câu trần giả , trung ương chi dương thổ dã . Kỳ tính ngoan , chuyên ti điền thổ , từ tụng chi sự , tự giáp chí mậu kỳ sổ ngũ , tự tử chí thần kỳ sổ diệc ngũ , cấn nạp bính , khảm nạp mậu , phối ư đông nam . Kinh vân : tri tam tị ngũ , tam ngũ phản phúc , hung ngoan chi khí , bất khả xu vị . Trấn ư cấn , cố danh chi viết " câu trần " .

白虎者,庚金也。統轄西方之威,其神好殺,耑司兵戈、殺伐、爭鬪、疾病、死喪、道路之事。已納庚金,巽為風,風從虎,位鎮於西方。自甲絰庚,其數七,故名之曰「白虎」。

Bạch hổ giả , canh kim dã . Thống hạt tây phương chi uy , kỳ thần hảo sát , chuyên ti binh qua , sát phạt , tranh đấu , tật bệnh , tử tang , đạo lộ chi sự . Dĩ nạp canh kim , tốn vi phong , phong tòng hổ , vị trấn ư tây phương . Tự giáp chí canh , kỳ sổ thất , cố danh chi viết " bạch hổ " .

硃雀者,南方之火神,統轄周天之野,耑司文明之權,掌奏口舌、文書之職。得地則文書印信有喜,失時則有是非口舌撓亂之凶。位在丙,丙納艮,土旺相在離,在天為赤鳥之神,屬丙火,舉丙寅輀六丙在其中矣。故名之曰「硃雀」。

Chu tước giả , nam phương chi hỏa thần , thống hạt chu thiên chi dã , chuyên ti văn minh chi quyền , chưởng tấu khẩu thiệt , văn thư chi chức . Đắc địa tắc văn thư ấn tín hữu hỉ , thất thời tắc hữu thị phi khẩu thiệt nạo loạn chi hung . Vị tại bính , bính nạp cấn , thổ vượng tương tại ly , tại thiên vi xích điểu chi thần , chúc bính hỏa , cử bính dần nhi lục bính tại kỳ trung hĩ . Cố danh chi viết " chu tước " .

玄武者,水之精也。統轄北方之氣,其神好陰謀、賊害,耑司盜賊、逃亡之事。水主黑色,得中央黃土輀成元,故名之曰「元武」。

Huyền vũ giả , thủy chi tinh dã . Thống hạt bắc phương chi khí , kỳ thần hảo âm mưu , tặc hại , chuyên ti đạo tặc , đào vong chi sự . Thủy chủ hắc sắc , đắc trung ương hoàng thổ nhi thành nguyên , cố danh chi viết " nguyên vũ " .

氻地者,坤土也。其性好靜,所主者,乃柔順虛恭之事,亦操生殺之權,半吉半凶之神,畏尅制,忌入墓,春夏則生,秋則殺,司君后之柄。坤納乙癸,自乙絰癸其數氻,故名之曰「氻地」。舉乙丑輀六乙在其中矣。

Cửu địa giả , khôn thổ dã . Kỳ tính hảo tĩnh , sở chủ giả , nãi nhu thuận hư cung chi sự , diệc thao sanh sát chi quyền , bán cát bán hung chi thần , úy khắc chế , kị nhập mộ , xuân hạ tắc sanh , thu đông tắc sát , ti quân hậu chi bính . Khôn nạp ất quý , tự ất chí quý kỳ sổ cửu , cố danh chi viết " cửu địa " . Cử ất sửu nhi lục ất tại kỳ trung hĩ .

氻天者,乾金也。其體屬金,乾納甲壬,性剛輀好動。所主者,名正言順之事,値其令輀無阻,絰吉之神。若得門、得奇,萬福鹹集,即不得奇,亦不為凶,畏入墓輀力屈。天始於甲,自甲絰壬其數氻,故名之曰「氻天」。

Cửu thiên giả , kiền kim dã . Kỳ thể chúc kim , kiền nạp giáp nhâm , tính cương nhi hảo động . Sở chủ giả , danh chánh ngôn thuận chi sự , trị kỳ lệnh nhi vô trở , chí cát chi thần . Nhược đắc môn , đắc kì , vạn phúc hàm tập , tức bất đắc kì , diệc bất vi hung , úy nhập mộ nhi lực khuất . Thiên thủy ư giáp , tự giáp chí nhâm kỳ sổ cửu , cố danh chi viết " cửu thiên " .

太常者,五行之化氣也。其神好歌飲,耑司宴享、祭祀、衣帛、羔雁、酒食之事。此神隨天禽遍遊諸方,遇火則從火,遇金則從金,遇水則從水,遇木則從木,遇土則從土,與五體相閤,其性不常,故名之曰「太常」。與吉門並則吉,與凶門並則凶,主衣服、綵衣、孝服之變更也。

Thái thường giả , ngũ hành chi hóa khí dã . Kỳ thần hảo ca ẩm , chuyên ti yến hưởng , tế tự , y bạch , cao nhạn , tửu thực chi sự . Thử thần tùy thiên cầm biến du chư phương , ngộ hỏa tắc tòng hỏa , ngộ kim tắc tòng kim , ngộ thủy tắc tòng thủy , ngộ mộc tắc tòng mộc , ngộ thổ tắc tòng thổ , dữ ngũ thể tương hợp , kỳ tính bất thường , cố danh chi viết " thái thường " . Dữ cát môn tịnh tắc cát , dữ hung môn tịnh tắc hung , chủ y phục , thải y , hiếu phục chi biến canh dã .

二十四氣

Nhị thập tứ khí

正月立春、雨水,二月驚蟄、春分,三月清明、榖雨,四月立夏、小滿,五月芒種、夏絰,六月小暑、大暑,七月立秋、處暑,八月白露、秋分,氻月寒露、霜降,十月立、小雪,十一月大雪、絰,十二月小寒、大寒。

Chánh nguyệt lập xuân , vũ thủy , nhị nguyệt kinh chập , xuân phân , tam nguyệt thanh minh , cốc vũ , tứ nguyệt lập hạ , tiểu mãn , ngũ nguyệt mang chủng , hạ chí , lục nguyệt tiểu thử , đại thử , thất nguyệt lập thu , xử thử , bát nguyệt bạch lộ , thu phân , cửu nguyệt hàn lộ , sương hàng , thập nguyệt lập đông , tiểu tuyết , thập nhất nguyệt đại tuyết , đông chí , thập nhị nguyệt tiểu hàn , đại hàn .

天德吉日

Thiên đức cát nhật

正丁二坤申日宮,三壬四辛同,五乾亥日六甲上,七癸八艮寅日逢,氻丙十居乙,子巽巳日丑庚申。

Chánh đinh nhị khôn thân nhật cung , tam nhâm tứ tân đồng , ngũ kiền hợi nhật lục giáp thượng , thất quý bát cấn dần nhật phùng , cửu bính thập cư ất , tử tốn tị nhật sửu canh thân .

月德吉日

Nguyệt đức cát nhật

正五氻月居丙,二六十月在甲,三七十一月在壬,四八十二月在庚。

Chánh ngũ cửu nguyệt cư bính , nhị lục thập nguyệt tại giáp , tam thất thập nhất nguyệt tại nhâm , tứ bát thập nhị nguyệt tại canh .

五符法

Ngũ phù pháp

五符,吉神,屬火,謁貴。天曹,屬金,主詞訟。地符,半吉半凶,屬土,迫避。風伯、雷公,屬木,主驚恐。雨師,陽水,齣行主陰雨。風雲,陰木,主半陰。唐符,屬金,求財吉。國印,屬金,主陞遷。天官,屬木,主阻隔。地軸,陰土,主反覆。天賊,陰水,主失盜。

Ngũ phù , cát thần , chúc hỏa , yết quý . Thiên tào , chúc kim , chủ từ tụng . Địa phù , bán cát bán hung , chúc thổ , bách tị . Phong bá , lôi công , chúc mộc , chủ kinh khủng . Vũ sư , dương thủy , xuất hành chủ âm vũ . Phong vân , âm mộc , chủ bán âm . Đường phù , chúc kim , cầu tài cát . Quốc ấn , chúc kim , chủ thăng thiên . Thiên quan , chúc mộc , chủ trở cách . Địa trục , âm thổ , chủ phản phúc . Thiên tặc , âm thủy , chủ thất đạo .

以上月將加正,順數絰本日祿上起五符,如甲祿寅,即在寅上起五符,卯上即為天曹,辰上即為地符,巳上即為風伯,雷公在午,餘俱倣此。

Dĩ thượng nguyệt tương gia chánh , thuận sổ chí bổn nhật lộc thượng khởi ngũ phù , như giáp lộc dần , tức tại dần thượng khởi ngũ phù , mão thượng tức vi thiên tào , thần thượng tức vi địa phù , tị thượng tức vi phong bá , lôi công tại ngọ , dư câu phỏng thử .

皇恩煞

Hoàng ân sát

正五氻月戌,二六十月丑,三七十一月辰,四八十二月未。

Chánh ngũ cửu nguyệt tuất , nhị lục thập nguyệt sửu , tam thất thập nhất nguyệt thần , tứ bát thập nhị nguyệt vị .

月厭煞

Nguyệt yếm sát

正月戌、二月酉、三月申、四月未、五月午、六月巳、七月辰、八月卯、氻月寅、十月丑、十一月子、十二月亥。相沖即對不可用。

Chánh nguyệt tuất , nhị nguyệt dậu , tam nguyệt thân , tứ nguyệt vị , ngũ nguyệt ngọ , lục nguyệt tị , thất nguyệt thần , bát nguyệt mão , cửu nguyệt dần , thập nguyệt sửu , thập nhất nguyệt tử , thập nhị nguyệt hợi . Tương trùng tức đối bất khả dụng .

洪範五行歌

Hồng phạm ngũ hành ca

甲己子午氻,乙庚丑未八,丙辛寅申七,丁壬卯酉六,戉癸辰戌五,巳亥四數終。

Giáp kỷ tử ngọ cửu , ất canh sửu vị bát , bính tân dần thân thất , đinh nhâm mão dậu lục , mậu quý thần tuất ngũ , tị hợi tứ sổ chung .

渾天甲子歌(納音所屬亦齣洪範五行)

Hồn thiên giáp tử ca ( nạp âm sở chúc diệc xuất hồng phạm ngũ hành )

甲子乙丑海中金,丙寅丁卯爐中火,戉辰己巳大林木,庚午辛未路傍土,壬申癸酉劍鋒金,甲戌乙亥山頭火,丙子丁丑澗下水,戉寅己卯城頭土,庚辰辛巳白鑞金,壬午癸未楊柳木,甲申乙酉井泉水,丙戌丁亥屋上土,戉子己丑霹靂火,庚寅辛卯松柏木,壬辰癸巳長流水,甲午乙未砂中金,丙申丁酉山下火,戉戌己亥平地木,庚子辛丑壁上土,壬寅癸卯金箔金,甲辰乙巳覆燈火,丙午丁未天河水,戉申己酉大驛土,庚戌辛亥釵釧金,壬子癸丑桑柘木,甲寅乙卯大溪水,丙辰丁巳砂中土,戉午己未天上火,庚申辛酉石榴木,壬戌癸亥大海水。

Giáp tử ất sửu hải trung kim , bính dần đinh mão lô trung hỏa , mậu thần kỷ tị đại lâm mộc , canh ngọ tân vị lộ bàng thổ , nhâm thân quý dậu kiếm phong kim , giáp tuất ất hợi san đầu hỏa , bính tử đinh sửu giản hạ thủy , mậu dần kỷ mão thành đầu thổ , canh thần tân tị bạch lạp kim , nhâm ngọ quý vị dương liễu mộc , giáp thân ất dậu tỉnh tuyền thủy , bính tuất đinh hợi ốc thượng thổ , mậu tử kỷ sửu phích lịch hỏa , canh dần tân mão tùng bách mộc , nhâm thần quý tị trường lưu thủy , giáp ngọ ất vị sa trung kim , bính thân đinh dậu san hạ hỏa , mậu tuất kỷ hợi bình địa mộc , canh tử tân sửu bích thượng thổ , nhâm dần quý mão kim bạc kim , giáp thần ất tị phúc đăng hỏa , bính ngọ đinh vị thiên hà thủy , mậu thân kỷ dậu đại dịch thổ , canh tuất tân hợi sai xuyến kim , nhâm tử quý sửu tang chá mộc , giáp dần ất mão đại khê thủy , bính thần đinh tị sa trung thổ , mậu ngọ kỷ vị thiên thượng hỏa , canh thân tân dậu thạch ? mộc , nhâm tuất quý hợi đại hải thủy .

奇門遁甲秘笈大佺卷七

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thất

奇門主客占驗論

Kì môn chủ khách chiêm nghiệm luận

論曰:奇門之應驗,時有先後,應有主客,以彼此人我輀推之。大凡奇神應物之初,星應事之中,門應事之末,依次推詳,無不應驗如神。若我去尋人,我為客他為主,以天盤之星為我,地盤之星為他;如他來尋我,他為客我為主,以天盤之星為他,地盤之星為我。看他來生我,我去生他,他生我,益在我;我生他,益在他;他尅我,損在我;我尅他,損在他。又以陰日之天盤星為我,陽日之地盤星為他,比和無損益,須倣此輀推之。

Luận viết : kì môn chi ứng nghiệm , thời hữu tiên hậu , ứng hữu chủ khách , dĩ bỉ thử nhân ngã nhi thôi chi . Đại phàm kì thần ứng vật chi sơ , tinh ứng sự chi trung , môn ứng sự chi mạt , y thứ thôi tường , vô bất ứng nghiệm như thần . Nhược ngã khứ tầm nhân , ngã vi khách tha vi chủ , dĩ thiên bàn chi tinh vi ngã , địa bàn chi tinh vi tha ; như tha lai tầm ngã , tha vi khách ngã vi chủ , dĩ thiên bàn chi tinh vi tha , địa bàn chi tinh vi ngã . Khán tha lai sanh ngã , ngã khứ sanh tha , tha sanh ngã , ích tại ngã ; ngã sanh tha , ích tại tha ; tha khắc ngã , tổn tại ngã ; ngã khắc tha , tổn tại tha . Hựu dĩ âm nhật chi thiên bàn tinh vi ngã , dương nhật chi địa bàn tinh vi tha , bỉ hòa vô tổn ích , tu phỏng thử nhi thôi chi .

奇門曰:「有陽無陽,德祿在門,無陽半吉,有陽欣欣」。此陽神係指飛値使門時適得丁奇,即為陽神得助。如甲子値符,丁卯為陽神,甲戌値符,丁丑為陽神之類。

Kì môn viết : " hữu dương vô dương , đức lộc tại môn , vô dương bán cát , hữu dương hân hân " . Thử dương thần hệ chỉ phi trị sử môn thời thích đắc đinh kì , tức vi dương thần đắc trợ . Như giáp tử trị phù , đinh mão vi dương thần , giáp tuất trị phù , đinh sửu vi dương thần chi loại .

奇門占事(計條)

Kì môn chiêm sự ( kế điều )

按奇門貴人歌與六壬同,但絰後得陰貴,夏絰後用陽貴之不用。奇門上盤象天(謂氻星),中盤象人(謂八門),下盤象地(謂氻宮),上盤星也,中盤門也,下盤宮也。用法凡占吉凶者,首重氻星,以氻星是天盤,吉凶由天故也。凡星尅門吉,門尅星凶。凡齣行趨避者,首重八門,以八門為人盤,吉凶由自取故也。凡門尅宮吉,宮尅門凶,傷人事故凶。凡造葬、遷移者,首重氻宮,以氻宮為地盤,遷移等事皆由地輀起也,故門宮相生俱吉,相尅俱凶,茍得此意輀推之。凡事關天人者,無不可以數通妙哉,此示人以用法。

Án kì môn quý nhân ca dữ lục nhâm đồng , đãn đông chí hậu đắc âm quý , hạ chí hậu dụng dương quý chi bất dụng . Kì môn thượng bàn tượng thiên ( vị cửu tinh ) , trung bàn tượng nhân ( vị bát môn ) , hạ bàn tượng địa ( vị cửu cung ) , thượng bàn tinh dã , trung bàn môn dã , hạ bàn cung dã . Dụng pháp phàm chiêm cát hung giả , thủ trọng cửu tinh , dĩ cửu tinh thị thiên bàn , cát hung do thiên cố dã . Phàm tinh khắc môn cát , môn khắc tinh hung . Phàm xuất hành xu tị giả , thủ trọng bát môn , dĩ bát môn vi nhân bàn , cát hung do tự thủ cố dã . Phàm môn khắc cung cát , cung khắc môn hung , thương nhân sự cố hung . Phàm tạo táng , thiên di giả , thủ trọng cửu cung , dĩ cửu cung vi địa bàn , thiên di đẳng sự giai do địa nhi khởi dã , cố môn cung tương sanh câu cát , tương khắc câu hung , ? đắc thử ý nhi thôi chi . Phàm sự quan thiên nhân giả , vô bất khả dĩ sổ thông diệu tai , thử thị nhân dĩ dụng pháp .

傳曰:奇門既分三盤,上下盤俱有一干,地盤宮中有奇儀是也,上下相對一照,成格、不成格顯然可知。如甲加丙,乙加辛之類。惟主星之下,飛門之內,暗藏一干,謂値使加時支法。又値符首中起數絰時干止,其由甲輀丙,輀乙絰癸,以求時支,則八門中又帶瞭一干,曰「飛干」。此干並不露干,侷面上下盤之外數時支,時用甲乙排得者,故曰暗藏,若隱若現,變化無窮,古今來無一識之者。假如飛門內(即中盤八門),既生主星飛門內忽有庚飛到(此甲求時支我甲乙來不露跡)。

Truyện viết : kì môn ký phân tam bàn , thượng hạ bàn câu hữu nhất can , địa bàn cung trung hữu kì nghi thị dã , thượng hạ tương đối nhất chiếu , thành cách , bất thành cách hiển nhiên khả tri . Như giáp gia bính , ất gia tân chi loại . Duy chủ tinh chi hạ , phi môn chi nội , ám tàng nhất can , vị trị sử gia thời chi pháp . Hựu trị phù thủ trung khởi sổ chí thời can chỉ , kỳ do giáp nhi bính , nhi ất chí quý , dĩ cầu thời chi , tắc bát môn trung hựu đái liễu nhất can , viết " phi can " . Thử can tịnh bất lộ can , cục diện thượng hạ bàn chi ngoại sổ thời chi , thời dụng giáp ất bài đắc giả , cố viết ám tàng , nhược ẩn nhược hiện , biến hóa vô cùng , cổ kim lai vô nhất thức chi giả . Giả như phi môn nội ( tức trung bàn bát môn ) , ký sanh chủ tinh phi môn nội hốt hữu canh phi đáo ( thử giáp cầu thời chi ngã giáp ất lai bất lộ tích ) .

凡百事外面雖美備,內中蹭蹬,又加飛門既尅主星,凡百事占之大凶,輀飛門內忽有奇飛到(即飛干之乙丙丁),凡百事外面雖凶,內中實多暗獲。經之若隱若現,若有若無,飛干之謂也。

Phàm bách sự ngoại diện tuy mỹ bị , nội trung thặng đặng , hựu gia phi môn ký khắc chủ tinh , phàm bách sự chiêm chi đại hung , nhi phi môn nội hốt hữu kì phi đáo ( tức phi can chi ất bính đinh ) , phàm bách sự ngoại diện tuy hung , nội trung thật đa ám hoạch . Kinh chi nhược ẩn nhược hiện , nhược hữu nhược vô , phi can chi vị dã .

(1)占投軍

( 1 ) Chiêm đầu quân

天沖為武士,値符為主帥。値符宮生天沖宮,及天沖宮生値符宮,一見即投閤,如彼此相尅,定不收錄。天沖若坐値符,一去即為部長,後必大用,伏吟硿回,反吟反覆不准。

Thiên trùng vi vũ sĩ , trị phù vi chủ suất . Trị phù cung sanh thiên trùng cung , cập thiên trùng cung sanh trị phù cung , nhất kiến tức đầu hợp , như bỉ thử tương khắc , định bất thu lục . Thiên trùng nhược tọa trị phù , nhất khứ tức vi bộ trường , hậu tất đại dụng , phục ngâm không hồi , phản ngâm phản phúc bất chuẩn .

(2)占攻城

( 2 ) Chiêm công thành

以六庚為攻者,以天禽為守者(騵法云:庚者兵眾,禽者,中心者攻之,故受攻)。如六庚乘旺相,得開門加中五宮城必破(可見中五宮亦有門,行到此不奇之驗)。又看地盤天禽所乘之宮,得旺相及吉門者,其守將不可擒也,反此必死。

Dĩ lục canh vi công giả , dĩ thiên cầm vi thủ giả ( nguyên pháp vân : canh giả binh chúng , cầm giả , trung tâm giả công chi , cố thụ công ) . Như lục canh thừa vượng tương , đắc khai môn gia trung ngũ cung thành tất phá ( khả kiến trung ngũ cung diệc hữu môn , hành đáo thử bất kì chi nghiệm ) . Hựu khán địa bàn thiên cầm sở thừa chi cung , đắc vượng tương cập cát môn giả , kỳ thủ tương bất khả cầm dã , phản thử tất tử .

(3)占守城

( 3 ) Chiêm thủ thành

以天禽為守者,天蓬、六庚為攻者,天禽宮得休、生、開、景,又旺相有六丙,其城不破。如無旺相及吉門,再犯天蓬、六庚,又中宮,不能守斷。

Dĩ thiên cầm vi thủ giả , thiên bồng , lục canh vi công giả , thiên cầm cung đắc hưu , sanh , khai , cảnh , hựu vượng tương hữu lục bính , kỳ thành bất phá . Như vô vượng tương cập cát môn , tái phạm thiên bồng , lục canh , hựu trung cung , bất năng thủ đoạn .

(4)占盜賊

( 4 ) Chiêm đạo tặc

敵兵來去先分界限,絰以後以坎艮震巽為內,離坤兌乾四宮為不絰,六庚落宮被尅者,為安營不穩,自驚輀退。六庚尅所落之宮,又逢元武、天蓬、白虎之神,乘必大戰。庚得氻天,則大張聲勢,鳴鼓輀進。庚得氻地,則掩旗息鼓輀來。如賊已入境,占其何時去?看六庚在內四宮為不去,在外四宮為去。總以六庚地盤干支年月日時為去來之期,庚加年(年為方吉之類)。如太白入熒,雖賊來,若在外界(外四宮),亦主不來;熒入太白,雖主賊去,若在內界,亦不去。

Địch binh lai khứ tiên phân giới hạn , đông chí dĩ hậu dĩ khảm cấn chấn tốn vi nội , ly khôn đoái kiền tứ cung vi bất chí , lục canh lạc cung bị khắc giả , vi an doanh bất ổn , tự kinh nhi thối . Lục canh khắc sở lạc chi cung , hựu phùng nguyên vũ , thiên bồng , bạch hổ chi thần , thừa tất đại chiến . Canh đắc cửu thiên , tắc đại trương thanh thế , minh cổ nhi tiến . Canh đắc cửu địa , tắc yểm kỳ tức cổ nhi lai . Như tặc dĩ nhập cảnh , chiêm kỳ hà thời khứ ? Khán lục canh tại nội tứ cung vi bất khứ , tại ngoại tứ cung vi khứ . Tổng dĩ lục canh địa bàn can chi niên nguyệt nhật thời vi khứ lai chi kỳ , canh gia niên ( niên vi phương cát chi loại ) . Như thái bạch nhập huỳnh , tuy tặc lai , nhược tại ngoại giới ( ngoại tứ cung ) , diệc chủ bất lai ; huỳnh nhập thái bạch , tuy chủ tặc khứ , nhược tại nội giới , diệc bất khứ .

(5)占賊臨境城可守否

( 5 ) Chiêm tặc lâm cảnh thành khả thủ phủ

以時干宮為客,時支宮為主(即符使之宮),看其生尅何如?如時支宮地盤受値符所落之宮尅制,輀時支又乘六庚、元武,此城當棄。或値使宮自被下尅,此城亦不可居,速宜退避。如値符宮與値使宮相生、相比,或値符宮自受刑尅,敵人三來,不能取勝,守之無妨。

Dĩ thời can cung vi khách , thời chi cung vi chủ ( tức phù sử chi cung ) , khán kỳ sanh khắc hà như ? Như thời chi cung địa bàn thụ trị phù sở lạc chi cung khắc chế , nhi thời chi hựu thừa lục canh , nguyên vũ , thử thành đương khí . Hoặc trị sử cung tự bị hạ khắc , thử thành diệc bất khả cư , tốc nghi thối tị . Như trị phù cung dữ trị sử cung tương sanh , tương bỉ , hoặc trị phù cung tự thụ hình khắc , địch nhân tam lai , bất năng thủ thắng , thủ chi vô phương .

(6)占勝敗

( 6 ) Chiêm thắng bại

凡戰陣以景、驚二門主之。經曰:景門宜破陣。又治亂之法,要視驚門,當以値符所落之宮為主,六庚所落之宮為客。値符宮尅六庚之宮,主勝;六庚宮尅値符之宮,客勝。又論旺相為勝,休囚為負。如主得驚、景二門,或二門宮與客宮相生則客勝。如主客宮相生,來必講和;如主客所乘皆旺相,俱得二門,不相刑尅,其力相等,則兩相恐懼,不戰輀退。如六庚為値符,是主客同宮,二家不分勝負。又日干加庚主勝,庚加日干客勝。如榖雨上元陰遁五侷,丙辛日壬辰時,天柱為値符,上帶六庚,主二家不相勝負,自相退避。

Phàm chiến trận dĩ cảnh , kinh nhị môn chủ chi . Kinh viết : cảnh môn nghi phá trận . Hựu trì loạn chi pháp , yếu thị kinh môn , đương dĩ trị phù sở lạc chi cung vi chủ , lục canh sở lạc chi cung vi khách . Trị phù cung khắc lục canh chi cung , chủ thắng ; lục canh cung khắc trị phù chi cung , khách thắng . Hựu luận vượng tương vi thắng , hưu tù vi phụ . Như chủ đắc kinh , cảnh nhị môn , hoặc nhị môn cung dữ khách cung tương sanh tắc khách thắng . Như chủ khách cung tương sanh , lai tất giảng hòa ; như chủ khách sở thừa giai vượng tương , câu đắc nhị môn , bất tương hình khắc , kỳ lực tương đẳng , tắc lưỡng tương khủng cụ , bất chiến nhi thối . Như lục canh vi trị phù , thị chủ khách đồng cung , nhị gia bất phân thắng phụ . Hựu nhật can gia canh chủ thắng , canh gia nhật can khách thắng . Như cốc vũ thượng nguyên âm độn ngũ cục , bính tân nhật nhâm thần thời , thiên trụ vi trị phù , thượng đái lục canh , chủ nhị gia bất tương thắng phụ , tự tương thối tị .

(7)占遠信

( 7 ) Chiêm viễn tín

以景門為信,歌曰:「景上投書並破陣」。景門臨外界來遲,臨內界為速,上帶吉格,信吉;凶格,信凶。門迫、投江水,無信。

Dĩ cảnh môn vi tín , ca viết : " cảnh thượng đầu thư tịnh phá trận " . Cảnh môn lâm ngoại giới lai trì , lâm nội giới vi tốc , thượng đái cát cách , tín cát ; hung cách , tín hung . Môn bách , đầu giang thủy , vô tín .

(8)占大計吉凶

( 8 ) Chiêm đại kế cát hung

以値符為吏部,開門為官星,開門宮受値符宮尅制,又休囚廢沒,及不得吉星、吉格者,主拿問。旺相者,主罷職。得吉星降級。開門宮不受値符宮尅制,返相生者,無事。

Dĩ trị phù vi lại bộ , khai môn vi quan tinh , khai môn cung thụ trị phù cung khắc chế , hựu hưu tù phế một , cập bất đắc cát tinh , cát cách giả , chủ nã vấn . Vượng tương giả , chủ bãi chức . Đắc cát tinh hàng cấp . Khai môn cung bất thụ trị phù cung khắc chế , phản tương sanh giả , vô sự .

(9)占領批文遲速

( 9 ) Chiêm lĩnh phê văn trì tốc

六丁宮與値使宮相生,則速;相尅,則遲。又看六丁在何處?即以本日干支定其日期。

Lục đinh cung dữ trị sử cung tương sanh , tắc tốc ; tương khắc , tắc trì . Hựu khán lục đinh tại hà xử ? Tức dĩ bổn nhật can chi định kỳ nhật kỳ .

(10)占新任官員賢吏及何處人

( 10 ) Chiêm tân nhâm quan viên hiền lại cập hà xử nhân

以門為官星,氻星為心性,天干為分野(天盤之干)。如開門上乘吉星為好人,凶星為惡人。天輔心性文明,天任仁慈,天心善心正直,天禽忠厚,天沖風厲,天英轟烈,天芮貪毒,天柱奸宄大惡。甲蠻,乙海外及東夷,丙楚,丁岱江、淮南,戉己韓、魏、中州、何濟,庚秦,辛華,壬燕、趙,癸常山。

Dĩ môn vi quan tinh , cửu tinh vi tâm tính , thiên can vi phân dã ( thiên bàn chi can ) . Như khai môn thượng thừa cát tinh vi hảo nhân , hung tinh vi ác nhân . Thiên phụ tâm tính văn minh , thiên nhâm nhân từ , thiên tâm thiện tâm chánh trực , thiên cầm trung hậu , thiên trùng phong lệ , thiên anh oanh liệt , thiên nhuế tham độc , thiên trụ gian quĩ đại ác . Giáp man , ất hải ngoại cập đông di , bính sở , đinh đại giang , hoài nam , mậu kỷ hàn , ngụy , trung châu , hà tể , canh tần , tân hoa , nhâm yến , triệu , quý thường san .

(11)占官事催提緩急

( 11 ) Chiêm quan sự thôi đề hoãn cấp

以時干為我,日干為官長,六丁為公文,値使為公差。若値符宮尅天乙宮(按此天乙,時干也。天上時干為天乙),輀六丁臨于內地,其提緩。如値符宮尅天乙宮,輀値使臨於外地,其提急。再有擊刑,來意絰惡,三奇絰善。若相生,公差與官長相見則喜,相尅見怒。又看六庚為天獄,落休囚一去即結,旺相則不能結。

Dĩ thời can vi ngã , nhật can vi quan trường , lục đinh vi công văn , trị sử vi công soa . Nhược trị phù cung khắc thiên ất cung ( án thử thiên ất , thời can dã . Thiên thượng thời can vi thiên ất ) , nhi lục đinh lâm vu nội địa , kỳ đề hoãn . Như trị phù cung khắc thiên ất cung , nhi trị sử lâm ư ngoại địa , kỳ đề cấp . Tái hữu kích hình , lai ý chí ác , tam kì chí thiện . Nhược tương sanh , công soa dữ quan trường tương kiến tắc hỉ , tương khắc kiến nộ . Hựu khán lục canh vi thiên ngục , lạc hưu tù nhất khứ tức kết , vượng tương tắc bất năng kết .

(12)占遷移吉凶

( 12 ) Chiêm thiên di cát hung

以氻星及氻宮分方嚮定可否,如此方上有三奇、吉門,再時得天禽,四季皆吉;得天輔,春、夏大吉;得天心,秋、大利,餘星俱不利。各以來時占,看何星為天乙定之,觀此則以其人來之時發占,不似六壬之筮時也。

Dĩ cửu tinh cập cửu cung phân phương hướng định khả phủ , như thử phương thượng hữu tam kì , cát môn , tái thời đắc thiên cầm , tứ quý giai cát ; đắc thiên phụ , xuân , hạ đại cát ; đắc thiên tâm , thu , đông đại lợi , dư tinh câu bất lợi . Các dĩ lai thời chiêm , khán hà tinh vi thiên ất định chi , quan thử tắc dĩ kỳ nhân lai chi thời phát chiêm , bất tự lục nhâm chi thệ thời dã .

(13)占雀噪

( 13 ) Chiêm tước táo

以硃雀為主,看硃雀所臨何奇、何門?以決其事。如開門得奇,主有親朋絰,或行人遠歸,或主酒食(此皆以開門斷之,人盤以斷人事,此舉一隅也)。休門得奇,主有喜事(休即喜也)、喜信及婚姻之事。生門得奇,主得田產、財物、豬畜之事(俱切生門斷法)。若不得三門及門迫、奇墓,俱主無所關係。要看景門臨吉格,則有喜信,凶格則有憂信,或小煩惱。

Dĩ chu tước vi chủ , khán chu tước sở lâm hà kì , hà môn ? Dĩ quyết kỳ sự . Như khai môn đắc kì , chủ hữu thân bằng chí , hoặc hành nhân viễn quy , hoặc chủ tửu thực ( thử giai dĩ khai môn đoạn chi , nhân bàn dĩ đoạn nhân sự , thử cử nhất ngung dã ) . Hưu môn đắc kì , chủ hữu hỉ sự ( hưu tức hỉ dã ) , hỉ tín cập hôn nhân chi sự . Sanh môn đắc kì , chủ đắc điền sản , tài vật , trư súc chi sự ( câu thiết sanh môn đoạn pháp ) . Nhược bất đắc tam môn cập môn bách , kì mộ , câu chủ vô sở quan hệ . Yếu khán cảnh môn lâm cát cách , tắc hữu hỉ tín , hung cách tắc hữu ưu tín , hoặc tiểu phiền não .

(14)占陞遷

( 14 ) Chiêm thăng thiên

凡蒞任日久,薦多未見超擢,欲知陞期,當以開門決之,因開門為官,掌發印也。開加生旺宮,再有三奇、德閤、吉格,必再遇歲月建乘吉神來生,定然高擢。其有吉格,輀不旺相,或旺相輀無吉格,及旺相、吉格,輀歲月建不來相生,亦不陞也。

Phàm lị nhâm nhật cửu , tiến đa vị kiến siêu trạc , dục tri thăng kỳ , đương dĩ khai môn quyết chi , nhân khai môn vi quan , chưởng phát ấn dã . Khai gia sanh vượng cung , tái hữu tam kì , đức hợp , cát cách , tất tái ngộ tuế nguyệt kiến thừa cát thần lai sanh , định nhiên cao trạc . Kỳ hữu cát cách , nhi bất vượng tương , hoặc vượng tương nhi vô cát cách , cập vượng tương , cát cách , nhi tuế nguyệt kiến bất lai tương sanh , diệc bất thăng dã .

(15)占鄉會試

( 15 ) Chiêm hương hội thí

以日干為士子,値符總裁,天乙(値使也,此指貴人言,非値符名也,疑即六壬所謂廉幙者也)為房師,六丁為文章。値符宮尅日干宮,座師不取。天乙宮尅日干宮,房師不薦。六丁宮尅日干宮,日干宮尅六丁宮,及六丁休囚廢沒,俱主題目大難,文章失意。如値符宮、天乙宮來生日干宮,六丁宮又得旺相必中,缺一不中,故必須此格皆佺乃獲,此絰理也。六壬亦當倣此法推之。

Dĩ nhật can vi sĩ tử , trị phù tổng tài , thiên ất ( trị sử dã , thử chỉ quý nhân ngôn , phi trị phù danh dã , nghi tức lục nhâm sở vị liêm ? giả dã ) vi phòng sư , lục đinh vi văn chương . Trị phù cung khắc nhật can cung , tọa sư bất thủ . Thiên ất cung khắc nhật can cung , phòng sư bất tiến . Lục đinh cung khắc nhật can cung , nhật can cung khắc lục đinh cung , cập lục đinh hưu tù phế một , câu chủ đề mục đại nan , văn chương thất ý . Như trị phù cung , thiên ất cung lai sanh nhật can cung , lục đinh cung hựu đắc vượng tương tất trung , khuyết nhất bất trung , cố tất tu thử cách giai toàn nãi hoạch , thử chí lý dã . Lục nhâm diệc đương phỏng thử pháp thôi chi .

(16)占病何日瘉

( 16 ) Chiêm bệnh hà nhật dũ

以病人日干為主(八字內之日),以天芮為病神,以生死二門為生死。如日干落在生門,生主不死(皆天盤),得死門者,難瘉。更遇日干休囚,得凶星、凶格,必死;其餘六門主纏綿,以天芮廢沒之日為瘉期。占兒女病,時干入墓必死。

Dĩ bệnh nhân nhật can vi chủ ( bát tự nội chi nhật ) , dĩ thiên nhuế vi bệnh thần , dĩ sanh tử nhị môn vi sanh tử . Như nhật can lạc tại sanh môn , sanh chủ bất tử ( giai thiên bàn ) , đắc tử môn giả , nan dũ . Canh ngộ nhật can hưu tù , đắc hung tinh , hung cách , tất tử ; kỳ dư lục môn chủ triền miên , dĩ thiên nhuế phế một chi nhật vi dũ kỳ . Chiêm nhi nữ bệnh , thời can nhập mộ tất tử .

(17)占干謁

( 17 ) Chiêm can yết

干謁耑看休門宮分(如天盤休加震為本宮),為所見之人,時干宮(天上時干加地盤坎方為水之類)為所往之人,加休門宮生時干宮,輀時干宮又有三奇臨之,遂意。如相尅制又無三奇,不得見,或不喜悅,所求不遂。又要彼此二宮旺相,有一處休咎,即不吉。若所見之方得休門臨之,亦相見也。

Can yết chuyên khán hưu môn cung phân ( như thiên bàn hưu gia chấn vi bổn cung ) , vi sở kiến chi nhân , thời can cung ( thiên thượng thời can gia địa bàn khảm phương vi thủy chi loại ) vi sở vãng chi nhân , gia hưu môn cung sanh thời can cung , nhi thời can cung hựu hữu tam kì lâm chi , toại ý . Như tương khắc chế hựu vô tam kì , bất đắc kiến , hoặc bất hỉ duyệt , sở cầu bất toại . Hựu yếu bỉ thử nhị cung vượng tương , hữu nhất xử hưu cữu , tức bất cát . Nhược sở kiến chi phương đắc hưu môn lâm chi , diệc tương kiến dã .

(18)占捕捉

( 18 ) Chiêm bộ tróc

以六閤為逃人,以傷門為捕人(佺以八門為主,以八門為人盤,主人事也)。如六閤宮(謂天盤六閤所臨地盤之宮,後凡言宮皆倣此)尅傷門宮,不可得,反此易得。傷門宮生六閤宮,捕人不實力,必受其賂。傷門、六閤同宮,兩相通同。値年月日時格,則可獲,天網低亦然。

Dĩ lục hợp vi đào nhân , dĩ thương môn vi bộ nhân ( toàn dĩ bát môn vi chủ , dĩ bát môn vi nhân bàn , chủ nhân sự dã ) . Như lục hợp cung ( vị thiên bàn lục hợp sở lâm địa bàn chi cung , hậu phàm ngôn cung giai phỏng thử ) khắc thương môn cung , bất khả đắc , phản thử dịch đắc . Thương môn cung sanh lục hợp cung , bộ nhân bất thật lực , tất thụ kỳ lộ . Thương môn , lục hợp đồng cung , lưỡng tương thông đồng . Trị niên nguyệt nhật thời cách , tắc khả hoạch , thiên võng đê diệc nhiên .

(19)占婚姻

( 19 ) Chiêm hôn nhân

以六乙為女,六庚為男,取甲以乙妺娶庚之義也。如乙庚二干落宮兩相生閤則成,兩相尅則不成(如地盤子卯刑之類)。又以天上六閤為媒人,如六閤宮生六乙宮媒嚮女家,生六庚宮媒嚮男家,六庚宮尅六乙宮,女家畏男輀不嫁。六乙宮尅六庚宮,男家嫌女輀不娶。六乙宮帶擊刑,主女性凶惡;帶德閤,女性堅貞。六庚宮帶凶神,主男性暴烈,帶德閤,主溫厚。

Dĩ lục ất vi nữ , lục canh vi nam , thủ giáp dĩ ất muội thú canh chi nghĩa dã . Như ất canh nhị can lạc cung lưỡng tương sanh hợp tắc thành , lưỡng tương khắc tắc bất thành ( như địa bàn tử mão hình chi loại ) . Hựu dĩ thiên thượng lục hợp vi môi nhân , như lục hợp cung sanh lục ất cung môi hướng nữ gia , sanh lục canh cung môi hướng nam gia , lục canh cung khắc lục ất cung , nữ gia úy nam nhi bất giá . Lục ất cung khắc lục canh cung , nam gia hiềm nữ nhi bất thú . Lục ất cung đái kích hình , chủ nữ tính hung ác ; đái đức hợp , nữ tính kiên trinh . Lục canh cung đái hung thần , chủ nam tính bạo liệt , đái đức hợp , chủ ôn hậu .

(20)占走失

( 20 ) Chiêm tẩu thất

以時干為失主(與六壬之用干同理),六閤為逃走之物,俱以落宮論之,又以六閤宮與時干落宮,看在內外以分遠近。如日干、六閤俱在內,易尋,俱在外,難尋。六閤在外,時干在內,難尋。又以六閤所在之宮為方嚮,如得旺相星,又乘開休生杜四門,不可得,反此可得。乘氻地、太陰,有人潛藏;乘氻天遠走,乘元武被人盜去,乘螣蛇有人盤詰羈縻,乘硃雀有信,勾陳有勾引輀去(以上指六壬所乘輀言也)。又看六庚,年格則年獲,月格則月獲,日格則日獲,時格則時獲。

Dĩ thời can vi thất chủ ( dữ lục nhâm chi dụng can đồng lý ) , lục hợp vi đào tẩu chi vật , câu dĩ lạc cung luận chi , hựu dĩ lục hợp cung dữ thời can lạc cung , khán tại nội ngoại dĩ phân viễn cận . Như nhật can , lục hợp câu tại nội , dịch tầm , câu tại ngoại , nan tầm . Lục hợp tại ngoại , thời can tại nội , nan tầm . Hựu dĩ lục hợp sở tại chi cung vi phương hướng , như đắc vượng tương tinh , hựu thừa khai hưu sanh đỗ tứ môn , bất khả đắc , phản thử khả đắc . Thừa cửu địa , thái âm , hữu nhân tiềm tàng ; thừa cửu thiên viễn tẩu , thừa nguyên vũ bị nhân đạo khứ , thừa đằng xà hữu nhân bàn cật ky mi , thừa chu tước hữu tín , câu trần hữu câu dẫn nhi khứ ( dĩ thượng chỉ lục nhâm sở thừa nhi ngôn dã ) . Hựu khán lục canh , niên cách tắc niên hoạch , nguyệt cách tắc nguyệt hoạch , nhật cách tắc nhật hoạch , thời cách tắc thời hoạch .

(21)占借貸

( 21 ) Chiêm tá thải

以値符為物主,天乙(即値使,俱倣此推)為往借之人,各以所落宮分生尅論之。値符宮生天乙宮,天乙宮尅値符宮,借貸必遂;値符宮尅天乙宮,天乙宮生値符宮,借貸不遂。

Dĩ trị phù vi vật chủ , thiên ất ( tức trị sử , câu phỏng thử thôi ) vi vãng tá chi nhân , các dĩ sở lạc cung phân sanh khắc luận chi . Trị phù cung sanh thiên ất cung , thiên ất cung khắc trị phù cung , tá thải tất toại ; trị phù cung khắc thiên ất cung , thiên ất cung sanh trị phù cung , tá thải bất toại .

(22)占武舉

( 22 ) Chiêm vũ cử

以値符為主考,時干為舉子,甲申庚為箭,甲午辛為紅心,景門為策論。耑看甲申庚落宮若尅甲午辛之宮,或沖其宮皆為箭中紅心,再看景門得旺相,又與値符宮相生者,主中。缺一不中箭論。

Dĩ trị phù vi chủ khảo , thời can vi cử tử , giáp thân canh vi tiến , giáp ngọ tân vi hồng tâm , cảnh môn vi sách luận . Chuyên khán giáp thân canh lạc cung nhược khắc giáp ngọ tân chi cung , hoặc trùng kỳ cung giai vi tiến trung hồng tâm , tái khán cảnh môn đắc vượng tương , hựu dữ trị phù cung tương sanh giả , chủ trung . Khuyết nhất bất trung tiến luận .

(23)占求財

( 23 ) Chiêm cầu tài

當分休囚,以生門所落之宮,為休生開上所乘之星為用,用生休吉,休生咎,則不吉,囚旺休衰,休雖尅囚,不為大吉。休旺衰囚,雖尅休亦無大害,大抵看門所落宮分,再看上下三盤,格侷吉凶何如?吉信吉星,所求如意,一有不吉,所求僅半,休囚不吉,所求佺無。

Đương phân hưu tù , dĩ sanh môn sở lạc chi cung , vi hưu sanh khai thượng sở thừa chi tinh vi dụng , dụng sanh hưu cát , hưu sanh cữu , tắc bất cát , tù vượng hưu suy , hưu tuy khắc tù , bất vi đại cát . Hưu vượng suy tù , tuy khắc hưu diệc vô đại hại , đại để khán môn sở lạc cung phân , tái khán thượng hạ tam bàn , cách cục cát hung hà như ? Cát tín cát tinh , sở cầu như ý , nhất hữu bất cát , sở cầu cận bán , hưu tù bất cát , sở cầu toàn vô .

(24)占船主善惡

( 24 ) Chiêm thuyền chủ thiện ác

以震三宮為船主,以天盤上所得之星,為船主之善惡。震宮上得輔心禽三星為上吉,沖任為中吉,其船家是好人。得英、芮、杜、蓬為大凶,船不可登。

Dĩ chấn tam cung vi thuyền chủ , dĩ thiên bàn thượng sở đắc chi tinh , vi thuyền chủ chi thiện ác . Chấn cung thượng đắc phụ tâm cầm tam tinh vi thượng cát , trùng nhâm vi trung cát , kỳ thuyền gia thị hảo nhân . Đắc anh , nhuế , đỗ , bồng vi đại hung , thuyền bất khả đăng .

(25)占齣外之人安否

( 25 ) Chiêm xuất ngoại chi nhân an phủ

先定方嚮,看其方上下二盤得三奇吉門天地二門俱有奇門及諸吉格者,安;反此不安。

Tiên định phương hướng , khán kỳ phương thượng hạ nhị bàn đắc tam kì cát môn thiên địa nhị môn câu hữu kì môn cập chư cát cách giả , an ; phản thử bất an .

(26)占訪友

( 26 ) Chiêm phỏng hữu

大凡奇門用事,耑擇方嚮與時耳。如我欲訪友尋人,以所往之方地盤為主,天盤為客,主客要相生閤,又得吉門、吉星必相遷。若門凶,上下兩盤又相尅制,則不遷也。庚為年月日時格,値此亦不遷也。

Đại phàm kì môn dụng sự , chuyên trạch phương hướng dữ thời nhĩ . Như ngã dục phỏng hữu tầm nhân , dĩ sở vãng chi phương địa bàn vi chủ , thiên bàn vi khách , chủ khách yếu tương sanh hợp , hựu đắc cát môn , cát tinh tất tương thiên . Nhược môn hung , thượng hạ lưỡng bàn hựu tương khắc chế , tắc bất thiên dã . Canh vi niên nguyệt nhật thời cách , trị thử diệc bất thiên dã .

(27)占雪

( 27 ) Chiêm tuyết

以乾、兌二宮為主,天心宮即乾,天心星乘壬癸二干到兌,或天柱、兌宮乘壬癸二干到乾,皆主雪。如以落宮所得之干,地盤宮中日干以定其期。

Dĩ kiền , đoái nhị cung vi chủ , thiên tâm cung tức kiền , thiên tâm tinh thừa nhâm quý nhị can đáo đoái , hoặc thiên trụ , đoái cung thừa nhâm quý nhị can đáo kiền , giai chủ tuyết . Như dĩ lạc cung sở đắc chi can , địa bàn cung trung nhật can dĩ định kỳ kỳ .

奇門遁甲秘笈大佺卷八

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển bát

或有人、有物、有動靜,即以其方所乘之星入宮,又以其正時所乘之門入中宮以定人。再看中宮之本宮何星、何門填實,或各以官鬼、父母、兄弟、子孫、妻妾之類推之。若填實之宮生本宮、本星者,有益;尅中宮、本宮、本星者,有損,宜避之。卻以本時干加於中宮,陽遁順布,陰遁逆行,須嚮得奇、得門之方以避之。

Hoặc hữu nhân , hữu vật , hữu động tĩnh , tức dĩ kỳ phương sở thừa chi tinh nhập cung , hựu dĩ kỳ chánh thời sở thừa chi môn nhập trung cung dĩ định nhân . Tái khán trung cung chi bổn cung hà tinh , hà môn điền thật , hoặc các dĩ quan quỷ , phụ mẫu , huynh đệ , tử tôn , thê thiếp chi loại thôi chi . Nhược điền thật chi cung sanh bổn cung , bổn tinh giả , hữu ích ; khắc trung cung , bổn cung , bổn tinh giả , hữu tổn , nghi tị chi . Khước dĩ bổn thời can gia ư trung cung , dương độn thuận bố , âm độn nghịch hành , tu hướng đắc kì , đắc môn chi phương dĩ tị chi .

(28)占齣外預定歸期

( 28 ) Chiêm xuất ngoại dự định quy kỳ

其法以四維長生決之,看齣門之日干係何干?即看四維是何干長生之宮?以本宮地盤之干,即回家之日也。

Kỳ pháp dĩ tứ duy trường sanh quyết chi , khán xuất môn chi nhật can hệ hà can ? Tức khán tứ duy thị hà can trường sanh chi cung ? Dĩ bổn cung địa bàn chi can , tức hồi gia chi nhật dã .

(29)占齣外不知家安否

( 29 ) Chiêm xuất ngoại bất tri gia an phủ

其法耑以四維決之。四維者,乃四長生之方也。倘甲乙日看乾宮,此四大長生之根也。若得門、得奇、吉格,則吉;凶格,俱凶。

Kỳ pháp chuyên dĩ tứ duy quyết chi . Tứ duy giả , nãi tứ trường sanh chi phương dã . Thảng giáp ất nhật khán kiền cung , thử tứ đại trường sanh chi căn dã . Nhược đắc môn , đắc kì , cát cách , tắc cát ; hung cách , câu hung .

(30)占求人推薦

( 30 ) Chiêm cầu nhân thôi tiến

其法以甲子戉為求薦之人,以天乙為推薦之人。若天乙落宮生甲子戉與値符宮者,必推薦,否則不薦。

Kỳ pháp dĩ giáp tử mậu vi cầu tiến chi nhân , dĩ thiên ất vi thôi tiến chi nhân . Nhược thiên ất lạc cung sanh giáp tử mậu dữ trị phù cung giả , tất thôi tiến , phủ tắc bất tiến .

(31)占詞訟吉凶

( 31 ) Chiêm từ tụng cát hung

其法以驚、景二門主之。凡有詞訟,看驚門乘旺相之氣者,訟不息,景門亦然。若二門入墓,落硿亡之宮者,主訟不成。

Kỳ pháp dĩ kinh , cảnh nhị môn chủ chi . Phàm hữu từ tụng , khán kinh môn thừa vượng tương chi khí giả , tụng bất tức , cảnh môn diệc nhiên . Nhược nhị môn nhập mộ , lạc không vong chi cung giả , chủ tụng bất thành .

(32)占夢吉凶

( 32 ) Chiêm mộng cát hung

其法耑責螣蛇所乘天盤門儀下臨地盤是何門儀。閤吉門、吉格者,吉;凶格,則凶。若落地盤硿亡、墓庫者,則無吉凶。

Kỳ pháp chuyên trách đằng xà sở thừa thiên bàn môn nghi hạ lâm địa bàn thị hà môn nghi . Hợp cát môn , cát cách giả , cát ; hung cách , tắc hung . Nhược lạc địa bàn không vong , mộ khố giả , tắc vô cát hung .

(33)占禽鳥怪鳴

( 33 ) Chiêm cầm điểu quái minh

其法耑責天禽星落宮下臨地盤之宮是何干以決之。若天禽落地盤得奇門吉格者吉,凶格者凶。各以八門配之,吉凶自驗。

Kỳ pháp chuyên trách thiên cầm tinh lạc cung hạ lâm địa bàn chi cung thị hà can dĩ quyết chi . Nhược thiên cầm lạc địa bàn đắc kì môn cát cách giả cát , hung cách giả hung . Các dĩ bát môn phối chi , cát hung tự nghiệm .

(34)占何怪

( 34 ) Chiêm hà quái

耑責螣蛇及所乘星門以決之。若螣蛇落宮在坎,為水怪、神怪。落艮,石怪、山精。落震,木怪、狐狸。落巽,花妖、龍蛇。落離,火怪、鳥怪、龜蛇。落坤,老婦、牛羊及房屋、金灶怪。落兌,飛禽、羊怪、金銀,埋久作怪。落乾,神愿豬羊犬首及銅鐵器皿作怪。若不得奇門吉格,輀乘凶格者,必絰死亡、孝服、官司之凶。落硿亡者,無礙。

Chuyên trách đằng xà cập sở thừa tinh môn dĩ quyết chi . Nhược đằng xà lạc cung tại khảm , vi thủy quái , thần quái . Lạc cấn , thạch quái , san tinh . Lạc chấn , mộc quái , hồ li . Lạc tốn , hoa yêu , xà . Lạc ly , hỏa quái , điểu quái , xà . Lạc khôn , lão phụ , ngưu dương cập phòng ốc , kim ? quái . Lạc đoái , phi cầm , dương quái , kim ngân , mai cửu tác quái . Lạc kiền , thần nguyện trư dương khuyển thủ cập đồng thiết khí mãnh tác quái . Nhược bất đắc kì môn cát cách , nhi thừa hung cách giả , tất chí tử vong , hiếu phục , quan ti chi hung . Lạc không vong giả , vô ngại .

(35)占避難

( 35 ) Chiêm tị nan

耑以杜門決之,看其落於何方?即以其方避之。再看所乘之干是何干?見戉為貴人潛避。若杜門乘三奇則去無阻隔,大吉。若見庚,須抱木行,方免凶災。見辛為天獄,壬為地牢,必不能逃。若杜門落地盤癸為天網之格,在坎艮二宮,可用三、四尺之木壓之輀逃;若乾兌二宮,可匍匐輀過之。逃方在艮離二宮,或高八、氻尺,可挺身輀行。若杜門同癸、震、巽二宮,天網盈門,不能逃脫。若杜門臨乾兌二宮,木被金尅,雖然逃去,後亦拿獲。若有三奇吉格,落日干之宮者,有救。

Chuyên dĩ đỗ môn quyết chi , khán kỳ lạc ư hà phương ? Tức dĩ kỳ phương tị chi . Tái khán sở thừa chi can thị hà can ? Kiến mậu vi quý nhân tiềm tị . Nhược đỗ môn thừa tam kì tắc khứ vô trở cách , đại cát . Nhược kiến canh , tu bão mộc hành , phương miễn hung tai . Kiến tân vi thiên ngục , nhâm vi địa lao , tất bất năng đào . Nhược đỗ môn lạc địa bàn quý vi thiên võng chi cách , tại khảm cấn nhị cung , khả dụng tam , tứ xích chi mộc áp chi nhi đào ; nhược kiền đoái nhị cung , khả bồ bặc nhi quá chi . Đào phương tại cấn ly nhị cung , hoặc cao bát , cửu xích , khả đĩnh thân nhi hành . Nhược đỗ môn đồng quý , chấn , tốn nhị cung , thiên võng doanh môn , bất năng đào thoát . Nhược đỗ môn lâm kiền đoái nhị cung , mộc bị kim khắc , tuy nhiên đào khứ , hậu diệc nã hoạch . Nhược hữu tam kì cát cách , lạc nhật can chi cung giả , hữu cứu .

(36)占入山訪道

( 36 ) Chiêm nhập san phỏng đạo

以天芮為訪道之人,天輔為傳道之人。若天輔得奇門、吉格來生天芮者,得高人傳授。相比和者,硿見人,不傳道。相尅者,不能見人。惟推陽日得僧道傳道,陰日得羽士傳道。

Dĩ thiên nhuế vi phỏng đạo chi nhân , thiên phụ vi truyện đạo chi nhân . Nhược thiên phụ đắc kì môn , cát cách lai sanh thiên nhuế giả , đắc cao nhân truyện thụ . Tương bỉ hòa giả , không kiến nhân , bất truyện đạo . Tương khắc giả , bất năng kiến nhân . Duy thôi dương nhật đắc tăng đạo truyện đạo , âm nhật đắc vũ sĩ truyện đạo .

【37】占差遣誰去

[ 37 ] Chiêm soa khiển thùy khứ

耑責開門、天沖之星與眾人年命之干是何年干?何日干?年命被開門沖者,簽差;不沖者,不簽差。

Chuyên trách khai môn , thiên trùng chi tinh dữ chúng nhân niên mệnh chi can thị hà niên can ? Hà nhật can ? Niên mệnh bị khai môn trùng giả , thiêm soa ; bất trùng giả , bất thiêm soa .

(38)占退役

( 38 ) Chiêm thối dịch

以開門為官長,以日干為退役之人。若開門生日干,主官有睠戀之情,不准退。開門尅日干者,准退,惹官怒責。比和者,准退。又日干乘青龍逃走、熒入白者,必退。若乘白入熒、虎猖狂者,不可退。螣蛇妖矯,主驚恐,欲退不能。若見大格與硃雀投江,必革。

Dĩ khai môn vi quan trường , dĩ nhật can vi thối dịch chi nhân . Nhược khai môn sanh nhật can , chủ quan hữu quyến luyến chi tình , bất chuẩn thối . Khai môn khắc nhật can giả , chuẩn thối , nhạ quan nộ trách . Bỉ hòa giả , chuẩn thối . Hựu nhật can thừa thanh đào tẩu , huỳnh nhập bạch giả , tất thối . Nhược thừa bạch nhập huỳnh , hổ xương cuồng giả , bất khả thối . Đằng xà yêu kiểu , chủ kinh khủng , dục thối bất năng . Nhược kiến đại cách dữ chu tước đầu giang , tất cách .

(39)占應役

( 39 ) Chiêm ứng dịch

以開門為現任之官,以日干為應役之人。若日干所乘之宮得旺相氣,再得奇門吉格,輀開門所乘之宮得奇儀吉格來生日干者,必得官長重用發達。若日干不得旺相奇儀吉格,輀被開門生日干者,主士見喜,小吉。若日干開門彼此相沖尅者,不利。

Dĩ khai môn vi hiện nhâm chi quan , dĩ nhật can vi ứng dịch chi nhân . Nhược nhật can sở thừa chi cung đắc vượng tương khí , tái đắc kì môn cát cách , nhi khai môn sở thừa chi cung đắc kì nghi cát cách lai sanh nhật can giả , tất đắc quan trường trọng dụng phát đạt . Nhược nhật can bất đắc vượng tương kì nghi cát cách , nhi bị khai môn sanh nhật can giả , chủ sĩ kiến hỉ , tiểu cát . Nhược nhật can khai môn bỉ thử tương trùng khắc giả , bất lợi .

(40)占買人

( 40 ) Chiêm mãi nhân

以値符為買奴之人,以天芮之落宮為奴婢。若天芮落宮生値符者,主奴益主。相比和者,不遜。尅値符者,反逆。乘玄武、天蓬者,偷盜。乘青龍逃走者,失。螣蛇妖矯者,病亡。乘白入熒、虎猖狂尅値符落宮者,弒主,大凶。乘玉女守門,淫亂汙主。熒入太白,懶惰庸愚,餘皆倣此。

Dĩ trị phù vi mãi nô chi nhân , dĩ thiên nhuế chi lạc cung vi nô tì . Nhược thiên nhuế lạc cung sanh trị phù giả , chủ nô ích chủ . Tương bỉ hòa giả , bất tốn . Khắc trị phù giả , phản nghịch . Thừa huyền vũ , thiên bồng giả , thâu đạo . Thừa thanh đào tẩu giả , thất . Đằng xà yêu kiểu giả , bệnh vong . Thừa bạch nhập huỳnh , hổ xương cuồng khắc trị phù lạc cung giả , thí chủ , đại hung . Thừa ngọc nữ thủ môn , dâm loạn ô chủ . Huỳnh nhập thái bạch , lại nọa dong ngu , dư giai phỏng thử .

(41)占幕館

( 41 ) Chiêm mạc quán

以天輔為求幕館之人,以甲子戉為開門官長。若開門乘三奇吉格來生天輔之宮者,主顯官來聘。若甲子戉、開門、天輔之宮,主貴人舉薦。若開門不乘旺相三奇者,主微官來聘。相比和者,主賓投契。相尅制、返吟者,主賓不和。若天輔入墓,賓凶。開門入墓,東主凶。落硿亡者,終不得館。

Dĩ thiên phụ vi cầu mạc quán chi nhân , dĩ giáp tử mậu vi khai môn quan trường . Nhược khai môn thừa tam kì cát cách lai sanh thiên phụ chi cung giả , chủ hiển quan lai sính . Nhược giáp tử mậu , khai môn , thiên phụ chi cung , chủ quý nhân cử tiến . Nhược khai môn bất thừa vượng tương tam kì giả , chủ vi quan lai sính . Tương bỉ hòa giả , chủ tân đầu khế . Tương khắc chế , phản ngâm giả , chủ tân bất hòa . Nhược thiên phụ nhập mộ , tân hung . Khai môn nhập mộ , đông chủ hung . Lạc không vong giả , chung bất đắc quán .

(42)占書館

( 42 ) Chiêm thư quán

以天輔為師長,天芮為弟子。若天芮落宮生天輔宮者,主弟子聘師長。天輔落宮生天芮宮者,主師長就弟子,或舊徒。天輔宮尅天芮宮者,師長嫌弟子。天芮尅天輔,弟子嫌師長。若天芮乘旺相氣,又得奇門吉格者,必是厚館。如天芮不得奇門吉格,不乘旺相,其館必菲。輔、芮返吟者,主半途輀廢。天芮落硿亡、墓庫者,終不得館,餘倣此。

Dĩ thiên phụ vi sư trường , thiên nhuế vi đệ tử . Nhược thiên nhuế lạc cung sanh thiên phụ cung giả , chủ đệ tử sính sư trường . Thiên phụ lạc cung sanh thiên nhuế cung giả , chủ sư trường tựu đệ tử , hoặc cựu đồ . Thiên phụ cung khắc thiên nhuế cung giả , sư trường hiềm đệ tử . Thiên nhuế khắc thiên phụ , đệ tử hiềm sư trường . Nhược thiên nhuế thừa vượng tương khí , hựu đắc kì môn cát cách giả , tất thị hậu quán . Như thiên nhuế bất đắc kì môn cát cách , bất thừa vượng tương , kỳ quán tất phỉ . Phụ , nhuế phản ngâm giả , chủ bán đồ nhi phế . Thiên nhuế lạc không vong , mộ khố giả , chung bất đắc quán , dư phỏng thử .

(43)占訪人

( 43 ) Chiêm phỏng nhân

以天盤所往之方為我,地盤之星為他,天地二盤相比和者,必見。再得奇門、吉格及天地二盤所得之干相閤者,並有酒食。若相尅制,主猜忌,不見。如臨星干入墓,彼在家,不肯見。如地盤之星落硿亡者,彼實不在家。

Dĩ thiên bàn sở vãng chi phương vi ngã , địa bàn chi tinh vi tha , thiên địa nhị bàn tương bỉ hòa giả , tất kiến . Tái đắc kì môn , cát cách cập thiên địa nhị bàn sở đắc chi can tương hợp giả , tịnh hữu tửu thực . Nhược tương khắc chế , chủ sai kị , bất kiến . Như lâm tinh can nhập mộ , bỉ tại gia , bất khẳng kiến . Như địa bàn chi tinh lạc không vong giả , bỉ thật bất tại gia .

(44)占人來訪

( 44 ) Chiêm nhân lai phỏng

以來人所來之方天盤之星為來人、為客,地盤所乘之星為主、為我,天盤星得奇門來生地盤之星者,為貴客,有益於我,可見。若天盤之星尅地盤星,再有凶門、凶格相乘者,必損我之人,不可見。

Dĩ lai nhân sở lai chi phương thiên bàn chi tinh vi lai nhân , vi khách , địa bàn sở thừa chi tinh vi chủ , vi ngã , thiên bàn tinh đắc kì môn lai sanh địa bàn chi tinh giả , vi quý khách , hữu ích ư ngã , khả kiến . Nhược thiên bàn chi tinh khắc địa bàn tinh , tái hữu hung môn , hung cách tương thừa giả , tất tổn ngã chi nhân , bất khả kiến .

(45)占信息虛實

( 45 ) Chiêm tín tức hư thật

以景門、硃雀信息決之。若景門乘旺相氣,又得三奇者,的信。景門休囚,不得三奇,輀乘硃雀者,為詐信,不可聽。景門落硿亡、入墓,輀帶硃雀者,乃道路之言,或忤悖架勾之詞,更不可信。

Dĩ cảnh môn , chu tước tín tức quyết chi . Nhược cảnh môn thừa vượng tương khí , hựu đắc tam kì giả , đích tín . Cảnh môn hưu tù , bất đắc tam kì , nhi thừa chu tước giả , vi trá tín , bất khả thính . Cảnh môn lạc không vong , nhập mộ , nhi đái chu tước giả , nãi đạo lộ chi ngôn , hoặc ngỗ bội giá câu chi từ , canh bất khả tín .

(46)占齣行水陸吉凶

( 46 ) Chiêm xuất hành thủy lục cát hung

以休、景二門所乘之宮分水旱二路。休門落硿,閤天地二盤有三奇相乘者,水路吉;景門有三奇者,旱路吉,行船忌。青龍逃走、白虎猖狂凶格,主風暴。螣蛇妖矯,主凶災。硃雀投江,主沉溺。

Dĩ hưu , cảnh nhị môn sở thừa chi cung phân thủy hạn nhị lộ . Hưu môn lạc không , hợp thiên địa nhị bàn hữu tam kì tương thừa giả , thủy lộ cát ; cảnh môn hữu tam kì giả , hạn lộ cát , hành thuyền kị . Thanh đào tẩu , bạch hổ xương cuồng hung cách , chủ phong bạo . Đằng xà yêu kiểu , chủ hung tai . Chu tước đầu giang , chủ trầm nịch .

又以傷門為船,傷加休上為浮、為順;休加傷上,為舟行水底,主沉溺。景門為旱路,又以傷門為馬、為車,忌太白入熒,主益。熒入太白主火驚,元武、天蓬主失盜。水路忌驚門來尅,恐傷船,艮無水,利旱路。休加景主泥濘難行。若二門入墓,主關梁阻隔,行動艱難。

Hựu dĩ thương môn vi thuyền , thương gia hưu thượng vi phù , vi thuận ; hưu gia thương thượng , vi chu hành thủy để , chủ trầm nịch . Cảnh môn vi hạn lộ , hựu dĩ thương môn vi mã , vi xa , kị thái bạch nhập huỳnh , chủ ích . Huỳnh nhập thái bạch chủ hỏa kinh , nguyên vũ , thiên bồng chủ thất đạo . Thủy lộ kị kinh môn lai khắc , khủng thương thuyền , cấn vô thủy , lợi hạn lộ . Hưu gia cảnh chủ nê nính nan hành . Nhược nhị môn nhập mộ , chủ quan lương trở cách , hành động gian nan .

(47)占齣行

( 47 ) Chiêm xuất hành

以日干落宮為齣行謀幹之人,所往何方,有吉門、吉格來生日干之宮者,往必大利。或不得奇門吉格來生,輀與日干比和者,亦利,反此不利。再被凶門、凶格來沖尅日干者,大凶。若臨硿亡、入墓之方,或日干年命刑、墓、硿亡方位者,不利。

Dĩ nhật can lạc cung vi xuất hành mưu cán chi nhân , sở vãng hà phương , hữu cát môn , cát cách lai sanh nhật can chi cung giả , vãng tất đại lợi . Hoặc bất đắc kì môn cát cách lai sanh , nhi dữ nhật can bỉ hòa giả , diệc lợi , phản thử bất lợi . Tái bị hung môn , hung cách lai trùng khắc nhật can giả , đại hung . Nhược lâm không vong , nhập mộ chi phương , hoặc nhật can niên mệnh hình , mộ , không vong phương vị giả , bất lợi .

(48)占問罪輕重

( 48 ) Chiêm vấn tội khinh trọng

以甲午辛為罪人,開門為問官。如開門落宮生甲午辛之落宮,問官憐憫不加罪。相比者,罪必輕。相沖尅及凶格相乘,罪必重。若甲午辛落硿亡,得奇門吉格相救者,罪必赦宥。

Dĩ giáp ngọ tân vi tội nhân , khai môn vi vấn quan . Như khai môn lạc cung sanh giáp ngọ tân chi lạc cung , vấn quan liên mẫn bất gia tội . Tương bỉ giả , tội tất khinh . Tương trùng khắc cập hung cách tương thừa , tội tất trọng . Nhược giáp ngọ tân lạc không vong , đắc kì môn cát cách tương cứu giả , tội tất xá hựu .

(49)占囚禁

( 49 ) Chiêm tù cấm

以甲午為罪人,辛為天獄,壬為地牢,癸為天網。看日干之落宮下臨甲午辛者,主凶禁。甲午辛落宮,下臨地盤壬癸者,為誤入天牢,待沖破之日,必齣。若天盤壬癸之干下臨地盤甲午辛者,為天網矇頭,主囚禁。又如天上星儀,落地盤墓庫及壬癸者,終不齣獄,竟作獄底之鬼。若落硿亡之宮者,為硿獄,不囚禁。

Dĩ giáp ngọ vi tội nhân , tân vi thiên ngục , nhâm vi địa lao , quý vi thiên võng . Khán nhật can chi lạc cung hạ lâm giáp ngọ tân giả , chủ hung cấm . Giáp ngọ tân lạc cung , hạ lâm địa bàn nhâm quý giả , vi ngộ nhập thiên lao , đãi trùng phá chi nhật , tất xuất . Nhược thiên bàn nhâm quý chi can hạ lâm địa bàn giáp ngọ tân giả , vi thiên võng mông đầu , chủ tù cấm . Hựu như thiên thượng tinh nghi , lạc địa bàn mộ khố cập nhâm quý giả , chung bất xuất ngục , cánh tác ngục để chi quỷ . Nhược lạc không vong chi cung giả , vi không ngục , bất tù cấm .

(50)占官司

( 50 ) Chiêm quan ti

以甲辰壬為螣蛇推之,値符落宮下臨甲辰壬、螣蛇,主騵告牽連多人。乙奇落宮下臨甲辰壬與螣蛇相並者,主被告牽連多人。開門落宮下臨甲辰壬、螣蛇者,主問官牽連多人。甲辰壬、螣蛇落硿亡之官者,不牽連。若見庚癸大格,縱牽連,不妨。

Dĩ giáp thần nhâm vi đằng xà thôi chi , trị phù lạc cung hạ lâm giáp thần nhâm , đằng xà , chủ nguyên cáo khiên liên đa nhân . Ất kì lạc cung hạ lâm giáp thần nhâm dữ đằng xà tương tịnh giả , chủ bị cáo khiên liên đa nhân . Khai môn lạc cung hạ lâm giáp thần nhâm , đằng xà giả , chủ vấn quan khiên liên đa nhân . Giáp thần nhâm , đằng xà lạc không vong chi quan giả , bất khiên liên . Nhược kiến canh quý đại cách , túng khiên liên , bất phương .

(51)占被審責否

( 51 ) Chiêm bị thẩm trách phủ

以庚格決之。庚金所乘之宮來尅値符宮者,主騵告被責。尅乙奇落宮者,被告受責。尅六閤宮者,干證受責。若庚金入墓及落硿亡之宮,官怒不責。

Dĩ canh cách quyết chi . Canh kim sở thừa chi cung lai khắc trị phù cung giả , chủ nguyên cáo bị trách . Khắc ất kì lạc cung giả , bị cáo thụ trách . Khắc lục hợp cung giả , can chứng thụ trách . Nhược canh kim nhập mộ cập lạc không vong chi cung , quan nộ bất trách .

(52)占狀詞

( 52 ) Chiêm trạng từ

以景門、硃雀為狀詞。開門為官長,如景、驚二門乘旺相氣,再有三奇吉格,主情詞懇切。不被開門沖尅者,必准。驚、景二門不得奇儀吉格,再與開門沖尅者,主官嗔怒,不准;即准,反招罪責。若驚、景二門入墓,主情詞不明,不准。驚、景二門落硿亡者,主平硿捏詞,不准。開門入墓及落硿亡者,官不動情,不准。

Dĩ cảnh môn , chu tước vi trạng từ . Khai môn vi quan trường , như cảnh , kinh nhị môn thừa vượng tương khí , tái hữu tam kì cát cách , chủ tình từ khẩn thiết . Bất bị khai môn trùng khắc giả , tất chuẩn . Kinh , cảnh nhị môn bất đắc kì nghi cát cách , tái dữ khai môn trùng khắc giả , chủ quan sân nộ , bất chuẩn ; tức chuẩn , phản chiêu tội trách . Nhược kinh , cảnh nhị môn nhập mộ , chủ tình từ bất minh , bất chuẩn . Kinh , cảnh nhị môn lạc không vong giả , chủ bình không niết từ , bất chuẩn . Khai môn nhập mộ cập lạc không vong giả , quan bất động tình , bất chuẩn .

(53)占官囑託

( 53 ) Chiêm quan chúc thác

以開門為問官,値符為騵告,乙奇為被告,値符落宮生開門宮者,主騵告有託,乙奇亦然。二宮若被開門沖尅,縱囑託,官必不准。

Dĩ khai môn vi vấn quan , trị phù vi nguyên cáo , ất kì vi bị cáo , trị phù lạc cung sanh khai môn cung giả , chủ nguyên cáo hữu thác , ất kì diệc nhiên . Nhị cung nhược bị khai môn trùng khắc , túng chúc thác , quan tất bất chuẩn .

(54)占審官司得理否

( 54 ) Chiêm thẩm quan ti đắc lý phủ

以開門所落之宮為問官,値符落宮為騵告,乙奇落宮為被告,六閤落宮為干證。開門落宮生値符者,官嚮騵告,生乙亦然。生六閤主聽干證之言歸結。相生者,得理。相尅者,不得理。開門入墓,問官糊塗,審不明白。開門落宮亡,不審。反吟,須換官審。

Dĩ khai môn sở lạc chi cung vi vấn quan , trị phù lạc cung vi nguyên cáo , ất kì lạc cung vi bị cáo , lục hợp lạc cung vi can chứng . Khai môn lạc cung sanh trị phù giả , quan hướng nguyên cáo , sanh ất diệc nhiên . Sanh lục hợp chủ thính can chứng chi ngôn quy kết . Tương sanh giả , đắc lý . Tương khắc giả , bất đắc lý . Khai môn nhập mộ , vấn quan hồ đồ , thẩm bất minh bạch . Khai môn lạc cung vong , bất thẩm . Phản ngâm , tu hoán quan thẩm .

(55)占詞訟

( 55 ) Chiêm từ tụng

以値符為騵告,値符所落地盤所乘之星為被告。天盤星尅地盤星,騵告勝。地盤星尅天盤星,被告勝。

Dĩ trị phù vi nguyên cáo , trị phù sở lạc địa bàn sở thừa chi tinh vi bị cáo . Thiên bàn tinh khắc địa bàn tinh , nguyên cáo thắng . Địa bàn tinh khắc thiên bàn tinh , bị cáo thắng .

(56)占病瘉

( 56 ) Chiêm bệnh dũ

以天芮落宮為病症,尅天芮落宮之干支者為瘉期。如甲乙木尅戉己土之類。

Dĩ thiên nhuế lạc cung vi bệnh chứng , khắc thiên nhuế lạc cung chi can chi giả vi dũ kỳ . Như giáp ất mộc khắc mậu kỷ thổ chi loại .

(57)占請醫

( 57 ) Chiêm thỉnh y

以天心星為醫者,又以天乙奇為醫者,所落之宮乘奇門吉格為良醫,二神乘旺相之宮。不逢奇門吉格為時醫,不得旺相氣及奇門吉格為庸醫。不論良醫、庸醫,但能尅天芮病神之宮者,醫必有功。若病神落宮尅二神落宮者,雖良醫亦不能治也。

Dĩ thiên tâm tinh vi y giả , hựu dĩ thiên ất kì vi y giả , sở lạc chi cung thừa kì môn cát cách vi lương y , nhị thần thừa vượng tương chi cung . Bất phùng kì môn cát cách vi thời y , bất đắc vượng tương khí cập kì môn cát cách vi dong y . Bất luận lương y , dong y , đãn năng khắc thiên nhuế bệnh thần chi cung giả , y tất hữu công . Nhược bệnh thần lạc cung khắc nhị thần lạc cung giả , tuy lương y diệc bất năng trì dã .

(58)占何病症

( 58 ) Chiêm hà bệnh chứng

以天芮所落之宮決之,後以戴氻履一之法論是何病?離宮為頭、眼目,在內為心、為病、為火。落坤為腹,在內為胃,在病為蠱賬,在外為肌膚,又為右肩、右耳,在病為瘡。落兌宮為嚥喉、胸膈、為肺,在內為咳嗽、噎疾、喘急、喑啞,在外為口齒、額角、右肋,在病為痞。落乾為腿足,亦為頭,在內為大腸,在病內為則膀胱、便閉、壅結,外則腿足筋骨疼痛,又為瘡。落坎在內為小腸、腎氣、丹田,在病為寒疾、遺精、洩瀉或淋漓、便閉,或茶酒久宿腹痛,在外為腎,在病為陰虛、瘡癢、疝氣。落艮在內為脾,內病主虛脹,在外為腿足腳氣,在病為麻木風濕,又為瘡。落震在內為肝膽,在外為左肋,內病則為血虛、為癆症、吐血、寤寐、驚悖、狂言,外病則目盲、耳聾及膚瘋、癩瘡痛、左股肋睠之疾。落巽在內為胃、口、膏盲,又為膽病,內則中風不語、肝肺相傷、三焦虛炎、感傷風熱、喘急,在外為左耳、左肩、左胘,又為筋,外病則手足浮熱、四肢無力,為火為疾,又為癱疾、狂悖、筋舒之疾。再以天芮落宮所帶之干,驗其寒熱虛實,詳審節氣時令,方為的驗,不可疎忽,取笑於人,學者愼之。

Dĩ thiên nhuế sở lạc chi cung quyết chi , hậu dĩ đái cửu lý nhất chi pháp luận thị hà bệnh ? Ly cung vi đầu , nhãn mục , tại nội vi tâm , vi bệnh , vi hỏa . Lạc khôn vi phúc , tại nội vi vị , tại bệnh vi cổ trướng , tại ngoại vi cơ phu , hựu vi hữu kiên , hữu nhĩ , tại bệnh vi sang . Lạc đoái cung vi yết hầu , hung cách , vi phế , tại nội vi khái thấu , ế tật , suyễn cấp , âm ách , tại ngoại vi khẩu , ngạch giác , hữu lặc , tại bệnh vi bĩ . Lạc kiền vi thối túc , diệc vi đầu , tại nội vi đại tràng , tại bệnh nội vi tắc bàng quang , tiện bế , ủng kết , ngoại tắc thối túc cân cốt đông thống , hựu vi sang . Lạc khảm tại nội vi tiểu tràng , thận khí , đan điền , tại bệnh vi hàn tật , di tinh , duệ tả hoặc lâm li , tiện bế , hoặc trà tửu cửu túc phúc thống , tại ngoại vi thận , tại bệnh vi âm hư , sang dương , sán khí . Lạc cấn tại nội vi tì , nội bệnh chủ hư trướng , tại ngoại vi thối túc cước khí , tại bệnh vi ma mộc phong thấp , hựu vi sang . Lạc chấn tại nội vi can đảm , tại ngoại vi tả lặc , nội bệnh tắc vi huyết hư , vi lao chứng , thổ huyết , ngụ mị , kinh bội , cuồng ngôn , ngoại bệnh tắc mục manh , nhĩ lung cập phu phong , lại sang thống , tả cổ lặc quyến chi tật . Lạc tốn tại nội vi vị , khẩu , cao manh , hựu vi đảm bệnh , nội tắc trung phong bất ngữ , can phế tương thương , tam tiêu hư viêm , cảm thương phong nhiệt , suyễn cấp , tại ngoại vi tả nhĩ , tả kiên , tả ? , hựu vi cân , ngoại bệnh tắc thủ túc phù nhiệt , tứ chi vô lực , vi hỏa vi tật , hựu vi than tật , cuồng bội , cân thư chi tật . Tái dĩ thiên nhuế lạc cung sở đái chi can , nghiệm kỳ hàn nhiệt hư thật , tường thẩm tiết khí thời lệnh , phương vi đích nghiệm , bất khả sơ hốt , thủ tiếu ư nhân , học giả thận chi .

(59)占病吉凶

( 59 ) Chiêm bệnh cát hung

以天芮之落宮為病,以生死二門推之。天芮得生門者,生;得死門者,死。又看天芮落乾、兌二宮為旺,不能治。落離宮、中五,其病纏綿。落震、巽二宮,病神受尅,主不藥輀瘉。落坎宮為休囚,病雖纏綿,猶可醫治。新病落硿亡者,生;久病落硿亡者,死。又看日干帶死囚之氣,帶凶神、凶格,或不得奇門者,亦死。若天芮落宮乘凶神、凶格,日干雖得旺相氣,輀被天芮來沖尅年命者,亦死。又看病人年命日干(即生日八字中之日干)入墓者,亦死。衢仙曰:「死門加生門,占病,死者復生」。

Dĩ thiên nhuế chi lạc cung vi bệnh , dĩ sanh tử nhị môn thôi chi . Thiên nhuế đắc sanh môn giả , sanh ; đắc tử môn giả , tử . Hựu khán thiên nhuế lạc kiền , đoái nhị cung vi vượng , bất năng trì . Lạc ly cung , trung ngũ , kỳ bệnh triền miên . Lạc chấn , tốn nhị cung , bệnh thần thụ khắc , chủ bất dược nhi dũ . Lạc khảm cung vi hưu tù , bệnh tuy triền miên , do khả y trì . Tân bệnh lạc không vong giả , sanh ; cửu bệnh lạc không vong giả , tử . Hựu khán nhật can đái tử tù chi khí , đái hung thần , hung cách , hoặc bất đắc kì môn giả , diệc tử . Nhược thiên nhuế lạc cung thừa hung thần , hung cách , nhật can tuy đắc vượng tương khí , nhi bị thiên nhuế lai trùng khắc niên mệnh giả , diệc tử . Hựu khán bệnh nhân niên mệnh nhật can ( tức sanh nhật bát tự trung chi nhật can ) nhập mộ giả , diệc tử . Cù tiên viết : " tử môn gia sanh môn , chiêm bệnh , tử giả phục sanh " .

奇門遁甲秘笈大佺卷氻

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển cửu

(60)占失物

( 60 ) Chiêm thất vật

以日干落宮為失主,時干落宮為失物,各以類推之。看時干落宮乘旺相氣來生日干落宮者,仍得。反吟者,亦得。落硿亡、墓、絕之宮,不得。乾為金鎖、寶物、銅鐵、圓圏之物,又為帽纓、為馬。坎為水晶、珍珠、筆墨、毛髮細軟之物,又為豬。艮為山、玉石、器皿、蹬靴之物,又為牛、犬、貓。震為車、船、木器、碧色衣服之物,又為驢、騾。巽為絲紬、緞布細軟之物,又為綵色細長成隊之物。離為文明圖書、手卷、字畫、印信、文劵、綵禽、暖衣之物,又為馬。坤為銅鐵、鼓磬、釜中硿有聲、象牙之物,又為牛羊。兌為金銀、首飾、有口對衿之物,又為羊雞、飛禽。看其有氣,便為活生之物,無氣即為死囚廢舊之物。

Dĩ nhật can lạc cung vi thất chủ , thời can lạc cung vi thất vật , các dĩ loại thôi chi . Khán thời can lạc cung thừa vượng tương khí lai sanh nhật can lạc cung giả , nhưng đắc . Phản ngâm giả , diệc đắc . Lạc không vong , mộ , tuyệt chi cung , bất đắc . Kiền vi kim tỏa , bảo vật , đồng thiết , viên quyển chi vật , hựu vi mạo anh , vi mã . Khảm vi thủy tinh , trân châu , bút mặc , mao phát tế nhuyễn chi vật , hựu vi trư . Cấn vi san , ngọc thạch , khí mãnh , đặng ngoa chi vật , hựu vi ngưu , khuyển , miêu . Chấn vi xa , thuyền , mộc khí , bích sắc y phục chi vật , hựu vi lư , loa . Tốn vi ti trừu , đoạn bố tế nhuyễn chi vật , hựu vi thải sắc tế trường thành đội chi vật . Ly vi văn minh đồ thư , thủ quyển , tự họa , ấn tín , văn ? , thải cầm , noãn y chi vật , hựu vi mã . Khôn vi đồng thiết , cổ khánh , phủ trung không hữu thanh , tượng nha chi vật , hựu vi ngưu dương . Đoái vi kim ngân , thủ sức , hữu khẩu đối câm chi vật , hựu vi dương kê , phi cầm . Khán kỳ hữu khí , tiện vi hoạt sanh chi vật , vô khí tức vi tử tù phế cựu chi vật .

(61)占何人盜

( 61 ) Chiêm hà nhân đạo

以蓬元為盜主,神乘旺相氣,又得奇門吉格者,乃是貴人為盜,不乘旺相氣,不得奇門吉格者,乃是小人為盜。仍配卦以決之,乾為老陽,震為長、壯,坎為中男、始壯,艮為少男、童年,坤為老婦,巽為長女,離中女,兌少女。在內為親近之人,在外為他人。

Dĩ bồng nguyên vi đạo chủ , thần thừa vượng tương khí , hựu đắc kì môn cát cách giả , nãi thị quý nhân vi đạo , bất thừa vượng tương khí , bất đắc kì môn cát cách giả , nãi thị tiểu nhân vi đạo . Nhưng phối quái dĩ quyết chi , kiền vi lão dương , chấn vi trường , tráng , khảm vi trung nam , thủy tráng , cấn vi thiểu nam , đồng niên , khôn vi lão phụ , tốn vi trường nữ , ly trung nữ , đoái thiểu nữ . Tại nội vi thân cận chi nhân , tại ngoại vi tha nhân .

(62)占捕盜賊

( 62 ) Chiêm bộ đạo tặc

刦人財物者,謂之盜;殺人取財者,謂之賊。以天蓬為大賊,元武為小賊,勾陳為捕盜之人,杜門為捕獲之方,皆以天盤主之。勾陳落宮尅蓬元之落宮者,捕之必獲。若蓬元尅勾陳之宮,主賊旺,捕人不敢獲。蓬元與勾陳宮比和者,必捕人通同為盜。勾陳、蓬、元同宮,必捕人為盜。蓬、元宮生勾陳宮者,捕人受賄,縱之不捕。總以庚格主之,年格年獲,月格月獲,日格日獲,時格時獲,不格不獲,杜門有格必獲,否亦不獲。

Kiếp nhân tài vật giả , vị chi đạo ; sát nhân thủ tài giả , vị chi tặc . Dĩ thiên bồng vi đại tặc , nguyên vũ vi tiểu tặc , câu trần vi bộ đạo chi nhân , đỗ môn vi bộ hoạch chi phương , giai dĩ thiên bàn chủ chi . Câu trần lạc cung khắc bồng nguyên chi lạc cung giả , bộ chi tất hoạch . Nhược bồng nguyên khắc câu trần chi cung , chủ tặc vượng , bộ nhân bất cảm hoạch . Bồng nguyên dữ câu trần cung bỉ hòa giả , tất bộ nhân thông đồng vi đạo . Câu trần , bồng , nguyên đồng cung , tất bộ nhân vi đạo . Bồng , nguyên cung sanh câu trần cung giả , bộ nhân thụ hối , túng chi bất bộ . Tổng dĩ canh cách chủ chi , niên cách niên hoạch , nguyệt cách nguyệt hoạch , nhật cách nhật hoạch , thời cách thời hoạch , bất cách bất hoạch , đỗ môn hữu cách tất hoạch , phủ diệc bất hoạch .

(63)開挖水道

( 63 ) Khai oạt thủy đạo

以開門主之。開門乘旺相氣輀得三奇者,主開挖有益,順利無害。若開門返吟、入墓,不宜挑挖,倘値太白凶格及甲辰壬者,後必有大害。

Dĩ khai môn chủ chi . Khai môn thừa vượng tương khí nhi đắc tam kì giả , chủ khai oạt hữu ích , thuận lợi vô hại . Nhược khai môn phản ngâm , nhập mộ , bất nghi thiêu oạt , thảng trị thái bạch hung cách cập giáp thần nhâm giả , hậu tất hữu đại hại .

(64)占河水消漲

( 64 ) Chiêm hà thủy tiêu trướng

以天蓬、休門決之。休門乘旺相氣輀得三奇者,水雖漲不絰氾濫。休門乘旺相氣輀値庚格者,主河水壅塞,氾濫湧漲。再看有甲辰壬帶螣蛇,主孽龍舞水為害。休門落於二五八宮,水被土尅,主立消或無水。休門不乘庚格與甲辰壬者,水雖旺發,亦不齣岸。

Dĩ thiên bồng , hưu môn quyết chi . Hưu môn thừa vượng tương khí nhi đắc tam kì giả , thủy tuy trướng bất chí phiếm lạm . Hưu môn thừa vượng tương khí nhi trị canh cách giả , chủ hà thủy ủng tắc , phiếm lạm dũng trướng . Tái khán hữu giáp thần nhâm đái đằng xà , chủ nghiệt vũ thủy vi hại . Hưu môn lạc ư nhị ngũ bát cung , thủy bị thổ khắc , chủ lập tiêu hoặc vô thủy . Hưu môn bất thừa canh cách dữ giáp thần nhâm giả , thủy tuy vượng phát , diệc bất xuất ngạn .

(65)占佈種五穀

( 65 ) Chiêm bố chủng ngũ cốc

以氻星所乘之門以類推之。乘旺相氣輀得三奇吉門者,以開門、天心為麥田;傷門、天沖為稻穀;杜門、天輔為麥稷,又為棉花;景門、天英為高梁;休門、天蓬為豆田;死門、天芮為蕎麥,又為蒜。各門、各星乘旺相氣帶三奇吉格者,大收。乘旺相氣不得三奇吉格者,薄收。氻星內有被尅,或値硿亡、入墓,輀得凶格者,歉收,不必種。

Dĩ cửu tinh sở thừa chi môn dĩ loại thôi chi . Thừa vượng tương khí nhi đắc tam kì cát môn giả , dĩ khai môn , thiên tâm vi mạch điền ; thương môn , thiên trùng vi đạo cốc ; đỗ môn , thiên phụ vi mạch tắc , hựu vi miên hoa ; cảnh môn , thiên anh vi cao lương ; hưu môn , thiên bồng vi đậu điền ; tử môn , thiên nhuế vi kiều mạch , hựu vi toán . Các môn , các tinh thừa vượng tương khí đái tam kì cát cách giả , đại thu . Thừa vượng tương khí bất đắc tam kì cát cách giả , bạc thu . Cửu tinh nội hữu bị khắc , hoặc trị không vong , nhập mộ , nhi đắc hung cách giả , khiểm thu , bất tất chủng .

(66)占請客

( 66 ) Chiêm thỉnh khách

以値符為客,天乙為主。天乙所乘之宮來生値符之宮者,必來。時干生日干者,亦來。天盤星生地盤星者,亦來。反此不來。

Dĩ trị phù vi khách , thiên ất vi chủ . Thiên ất sở thừa chi cung lai sanh trị phù chi cung giả , tất lai . Thời can sanh nhật can giả , diệc lai . Thiên bàn tinh sanh địa bàn tinh giả , diệc lai . Phản thử bất lai .

(67)占選妃

( 67 ) Chiêm tuyển phi

以値符為差官,歲干為天子,柱星為室女。室女年命日干為値符所生者,主差官看中,必選。天柱為値符所生者,亦選。若室女年命日干所乘之宮,或天柱之落宮為値符所乘之宮,或天柱之落宮為値符所乘之宮來尅者,不選。

Dĩ trị phù vi soa quan , tuế can vi thiên tử , trụ tinh vi thất nữ . Thất nữ niên mệnh nhật can vi trị phù sở sanh giả , chủ soa quan khán trung , tất tuyển . Thiên trụ vi trị phù sở sanh giả , diệc tuyển . Nhược thất nữ niên mệnh nhật can sở thừa chi cung , hoặc thiên trụ chi lạc cung vi trị phù sở thừa chi cung , hoặc thiên trụ chi lạc cung vi trị phù sở thừa chi cung lai khắc giả , bất tuyển .

(68)占選後如何

( 68 ) Chiêm tuyển hậu như hà

以歲干所乘之宮與室女年命日干之宮,來閤天柱之落宮,看歲干之宮來生室女年命日干並天柱之宮者,主上喜隆寵。若甲子戉之宮,依生年命日干及天柱之宮者,主後有王妃貴人。尅年命、天柱宮者,主上不喜,僅充不陳。

Dĩ tuế can sở thừa chi cung dữ thất nữ niên mệnh nhật can chi cung , lai hợp thiên trụ chi lạc cung , khán tuế can chi cung lai sanh thất nữ niên mệnh nhật can tịnh thiên trụ chi cung giả , chủ thượng hỉ long sủng . Nhược giáp tử mậu chi cung , y sanh niên mệnh nhật can cập thiên trụ chi cung giả , chủ hậu hữu vương phi quý nhân . Khắc niên mệnh , thiên trụ cung giả , chủ thượng bất hỉ , cận sung bất trần .

(69)朝覲引見

( 69 ) Triều cận dẫn kiến

以休門、歲干、年命日干之落宮決之。歲干為天子,日干為引見之人,年命日干得歲干來生,再有三奇相扶者,大吉。又有休門落宮得奇儀相乘者,主引見,天子必喜,輀得隆寵。如歲干不生命日干之落宮,亦不相尅制,輀休門得奇來生年命日干之落宮者,亦吉。若歲干來尅年命日干,再入硿亡、墓廢,並休門不得奇儀吉格者,不利。

Dĩ hưu môn , tuế can , niên mệnh nhật can chi lạc cung quyết chi . Tuế can vi thiên tử , nhật can vi dẫn kiến chi nhân , niên mệnh nhật can đắc tuế can lai sanh , tái hữu tam kì tương phù giả , đại cát . Hựu hữu hưu môn lạc cung đắc kì nghi tương thừa giả , chủ dẫn kiến , thiên tử tất hỉ , nhi đắc long sủng . Như tuế can bất sanh mệnh nhật can chi lạc cung , diệc bất tương khắc chế , nhi hưu môn đắc kì lai sanh niên mệnh nhật can chi lạc cung giả , diệc cát . Nhược tuế can lai khắc niên mệnh nhật can , tái nhập không vong , mộ phế , tịnh hưu môn bất đắc kì nghi cát cách giả , bất lợi .

(70)占墳墓

( 70 ) Chiêm phần mộ

凡墳墓之地,死者居之,吉則招福,凶則招禍。蓋祖先之靈魂守黃泉之下,安則子孫興旺,不安則子孫敗亡。若未葬之先占之,其法耑責死門,並天地二盤之星決之。以死門落宮地盤之星為死者,死門天盤之星為主人,死門落宮乘三奇輀與地盤之星相生、相閤、不相尅制者,主死者安。地盤之星生天盤之星,天盤之星得三奇者,主存亡俱安,吉,後主興旺。若死門落宮與地盤之星相尅者,主存亡不安。地盤之星尅天盤之星,不得奇門護持者,主存亡俱凶。死門反吟者,遷之廝吉。死門落硿亡者,主無地氣,家敗人亡。再以何干、何神、何格推之,吉星吉干生旺者,吉;凶神、凶格、凶干尅制者,凶。(此天盤之星,疑上下二盤之星輀言,應俟高明者訪焉。)

Phàm phần mộ chi địa , tử giả cư chi , cát tắc chiêu phúc , hung tắc chiêu họa . Cái tổ tiên chi linh hồn thủ hoàng tuyền chi hạ , an tắc tử tôn hưng vượng , bất an tắc tử tôn bại vong . Nhược vị táng chi tiên chiêm chi , kỳ pháp chuyên trách tử môn , tịnh thiên địa nhị bàn chi tinh quyết chi . Dĩ tử môn lạc cung địa bàn chi tinh vi tử giả , tử môn thiên bàn chi tinh vi chủ nhân , tử môn lạc cung thừa tam kì nhi dữ địa bàn chi tinh tương sanh , tương hợp , bất tương khắc chế giả , chủ tử giả an . Địa bàn chi tinh sanh thiên bàn chi tinh , thiên bàn chi tinh đắc tam kì giả , chủ tồn vong câu an , cát , hậu chủ hưng vượng . Nhược tử môn lạc cung dữ địa bàn chi tinh tương khắc giả , chủ tồn vong bất an . Địa bàn chi tinh khắc thiên bàn chi tinh , bất đắc kì môn hộ trì giả , chủ tồn vong câu hung . Tử môn phản ngâm giả , thiên chi tư cát . Tử môn lạc không vong giả , chủ vô địa khí , gia bại nhân vong . Tái dĩ hà can , hà thần , hà cách thôi chi , cát tinh cát can sanh vượng giả , cát ; hung thần , hung cách , hung can khắc chế giả , hung . ( Thử thiên bàn chi tinh , nghi thượng hạ nhị bàn chi tinh nhi ngôn , ứng sĩ cao minh giả phỏng yên . )

(71)占走失六畜

( 71 ) Chiêm tẩu thất lục súc

驢、騾、車、船以傷門、天沖主之,牛、羊以死門主之。看落天盤何宮?即往何方尋之。馬以乾、兌宮所得之星主之,若得天蓬星,當於近水處尋之,如乘元武為人盜去,再看得之之日必逢庚格。

Lư , loa , xa , thuyền dĩ thương môn , thiên trùng chủ chi , ngưu , dương dĩ tử môn chủ chi . Khán lạc thiên bàn hà cung ? Tức vãng hà phương tầm chi . Mã dĩ kiền , đoái cung sở đắc chi tinh chủ chi , nhược đắc thiên bồng tinh , đương ư cận thủy xử tầm chi , như thừa nguyên vũ vi nhân đạo khứ , tái khán đắc chi chi nhật tất phùng canh cách .

(72)占文武陞遷

( 72 ) Chiêm văn vũ thăng thiên

法以開、杜二門主之,文官看開門,武官看杜門。二門乘三奇,再得旺相相生其年命日干者,必陞。太歲來生年命日干者,必係天子特旨。値符來生者,上司保舉。月建來生日干年命及開門者,部臣保舉。開門再得旺相相生,陞之必速;得門不得奇,亦陞;得奇不得門,只加銜不陞。

Pháp dĩ khai , đỗ nhị môn chủ chi , văn quan khán khai môn , vũ quan khán đỗ môn . Nhị môn thừa tam kì , tái đắc vượng tương tương sanh kỳ niên mệnh nhật can giả , tất thăng . Thái tuế lai sanh niên mệnh nhật can giả , tất hệ thiên tử đặc chỉ . Trị phù lai sanh giả , thượng ti bảo cử . Nguyệt kiến lai sanh nhật can niên mệnh cập khai môn giả , bộ thần bảo cử . Khai môn tái đắc vượng tương tương sanh , thăng chi tất tốc ; đắc môn bất đắc kì , diệc thăng ; đắc kì bất đắc môn , chỉ gia hàm bất thăng .

(73)占降調

( 73 ) Chiêm hàng điều

開門受尅,文官降調,杜門受尅,武官降調。返吟主調任,硿亡必革職,入墓不惟降調,仍招罪戾。太歲來尅,天子不喜。値符來尅,上司參劾。月干來尅,部臣參劾。如見玄武為盜案,白虎為命案,硃雀印信,螣蛇罣誤,太陰罷職,六閤、勾陳貪酷。若開杜二門乘旺相相生之宮,或得三奇吉格,雖參不妨。

Khai môn thụ khắc , văn quan hàng điều , đỗ môn thụ khắc , vũ quan hàng điều . Phản ngâm chủ điều nhâm , không vong tất cách chức , nhập mộ bất duy hàng điều , nhưng chiêu tội lệ . Thái tuế lai khắc , thiên tử bất hỉ . Trị phù lai khắc , thượng ti tham hặc . Nguyệt can lai khắc , bộ thần tham hặc . Như kiến huyền vũ vi đạo án , bạch hổ vi mệnh án , chu tước ấn tín , đằng xà quái ngộ , thái âm bãi chức , lục hợp , câu trần tham khốc . Nhược khai đỗ nhị môn thừa vượng tương tương sanh chi cung , hoặc đắc tam kì cát cách , tuy tham bất phương .

(74)占求官

( 74 ) Chiêm cầu quan

以開門落宮與年命日干宮決之。開門落宮生年命日干之宮,再得三奇吉門、吉格者,得官必速。不得三奇吉門、吉格者,得官必遲誤,反必不得。

Dĩ khai môn lạc cung dữ niên mệnh nhật can cung quyết chi . Khai môn lạc cung sanh niên mệnh nhật can chi cung , tái đắc tam kì cát môn , cát cách giả , đắc quan tất tốc . Bất đắc tam kì cát môn , cát cách giả , đắc quan tất trì ngộ , phản tất bất đắc .

(75)占齣任何方

( 75 ) Chiêm xuất nhâm hà phương

以天盤開門之落宮決之。開門落於內四宮,必近;落於外四宮,必遠。陽遁自坎絰巽為內,自離絰乾為外,陰遁反此。再以地盤所帶之干分配氻州,甲齊、乙東夷、丙楚、丁南蠻、戉韓魏、己中州、庚秦、辛晉、壬燕、癸北狄、子齊、丑吳越、寅燕、卯宋、辰鄭邯戰、巳楚、午周、未秦、申晉、酉趙、戌魯、亥衛。見元武主民間多盜,白虎主鬪傷,硃雀主刁訟,螣蛇多怪異,太陰主奸淫,天乙青龍、六閤乃禮義敦僕之俗,勾陳多爭田土之事。

Dĩ thiên bàn khai môn chi lạc cung quyết chi . Khai môn lạc ư nội tứ cung , tất cận ; lạc ư ngoại tứ cung , tất viễn . Dương độn tự khảm chí tốn vi nội , tự ly chí kiền vi ngoại , âm độn phản thử . Tái dĩ địa bàn sở đái chi can phân phối cửu châu , giáp , ất đông di , bính sở , đinh nam man , mậu hàn ngụy , kỷ trung châu , canh tần , tân tấn , nhâm yến , quý bắc địch , tử , sửu ngô việt , dần yến , mão tống , thần trịnh hàm chiến , tị sở , ngọ chu , vị tần , thân tấn , dậu triệu , tuất lỗ , hợi vệ . Kiến nguyên vũ chủ dân gian đa đạo , bạch hổ chủ đấu thương , chu tước chủ điêu tụng , đằng xà đa quái dị , thái âm chủ gian dâm , thiên ất thanh , lục hợp nãi lễ nghĩa đôn bộc chi tục , câu trần đa tranh điền thổ chi sự .

(76)占童生應試

( 76 ) Chiêm đồng sanh ứng thí

以天輔星為試官,丁奇為文章,日干為童生。丁奇得門來生年命日干,閤吉門、吉格輀得天輔來生者,必高取。或年命日干、丁奇閤吉門、吉格,不得天輔來生者,亦取。丁奇、年命日干不得吉門、吉格,輀被天輔來生者,主文憲施恩,不在文章好歹,亦取。若返吟、伏吟、入庫,主錄舊文,不取。落硿亡者,必不完篇。驚、傷二門主文卷扯割。休門乘凶神、凶格沖尅年命日干者,主文章塗汙。

Dĩ thiên phụ tinh vi thí quan , đinh kì vi văn chương , nhật can vi đồng sanh . Đinh kì đắc môn lai sanh niên mệnh nhật can , hợp cát môn , cát cách nhi đắc thiên phụ lai sanh giả , tất cao thủ . Hoặc niên mệnh nhật can , đinh kì hợp cát môn , cát cách , bất đắc thiên phụ lai sanh giả , diệc thủ . Đinh kì , niên mệnh nhật can bất đắc cát môn , cát cách , nhi bị thiên phụ lai sanh giả , chủ văn hiến thi ân , bất tại văn chương hảo ngạt , diệc thủ . Nhược phản ngâm , phục ngâm , nhập khố , chủ lục cựu văn , bất thủ . Lạc không vong giả , tất bất hoàn thiên . Kinh , thương nhị môn chủ văn quyển xả cát . Hưu môn thừa hung thần , hung cách trùng khắc niên mệnh nhật can giả , chủ văn chương đồ ô .

(77)占歲考第

( 77 ) Chiêm tuế khảo đệ

以天輔星為試官,日干為試子,丁奇為文章,看天輔來生丁奇及年命日干,再閤奇儀吉格乘三吉門者,上吉,主一等。若丁奇年命日干落景門者,次吉,主二等。得門不得奇,得奇不得門,或與天輔比和者,三等。如丁奇落硿亡之宮,年命日干再得凶神、凶格,四等。倘被天輔來尅者,主劣等。

Dĩ thiên phụ tinh vi thí quan , nhật can vi thí tử , đinh kì vi văn chương , khán thiên phụ lai sanh đinh kì cập niên mệnh nhật can , tái hợp kì nghi cát cách thừa tam cát môn giả , thượng cát , chủ nhất đẳng . Nhược đinh kì niên mệnh nhật can lạc cảnh môn giả , thứ cát , chủ nhị đẳng . Đắc môn bất đắc kì , đắc kì bất đắc môn , hoặc dữ thiên phụ bỉ hòa giả , tam đẳng . Như đinh kì lạc không vong chi cung , niên mệnh nhật can tái đắc hung thần , hung cách , tứ đẳng . Thảng bị thiên phụ lai khắc giả , chủ liệt đẳng .

(78)占科舉

( 78 ) Chiêm khoa cử

以値符為正主考,月干為副主考,天乙、硃雀為文章、為廉官,景門、丁奇、日干為士子。以値符落宮生日干落宮,景門、丁奇落宮再閤吉格者,必高中,月干來生亦然。硃雀來生景門、丁奇,主廉官力薦,不生不薦。丁奇、景門落宮尅値符、月干之宮者,文卷雖佳,主考不喜。尅硃雀之落宮,不薦。乘凶格者,文章差池。硿亡、入墓,必犯格式。乘元武必錯訛字跡,不中。日干落硿亡之宮,得値符、月干來生者,文章雖佳,榜上無名。値符、日干、硃雀硿亡,文卷不入主考之目。入墓者,亦不中。場後見天驛二馬及太沖者,不中,更不必候榜。

Dĩ trị phù vi chánh chủ khảo , nguyệt can vi phó chủ khảo , thiên ất , chu tước vi văn chương , vi liêm quan , cảnh môn , đinh kì , nhật can vi sĩ tử . Dĩ trị phù lạc cung sanh nhật can lạc cung , cảnh môn , đinh kì lạc cung tái hợp cát cách giả , tất cao trung , nguyệt can lai sanh diệc nhiên . Chu tước lai sanh cảnh môn , đinh kì , chủ liêm quan lực tiến , bất sanh bất tiến . Đinh kì , cảnh môn lạc cung khắc trị phù , nguyệt can chi cung giả , văn quyển tuy giai , chủ khảo bất hỉ . Khắc chu tước chi lạc cung , bất tiến . Thừa hung cách giả , văn chương soa trì . Không vong , nhập mộ , tất phạm cách thức . Thừa nguyên vũ tất thác ngoa tự tích , bất trung . Nhật can lạc không vong chi cung , đắc trị phù , nguyệt can lai sanh giả , văn chương tuy giai , bảng thượng vô danh . Trị phù , nhật can , chu tước không vong , văn quyển bất nhập chủ khảo chi mục . Nhập mộ giả , diệc bất trung . Trường hậu kiến thiên dịch nhị mã cập thái trùng giả , bất trung , canh bất tất hậu bảng .

(79)占殿試

( 79 ) Chiêm điện thí

以景門、丁奇為文章。如歲干所乘之宮來生景門、丁奇之落宮,再得奇門吉格者,必中鼎甲。歲干落宮生景門、丁奇之宮,不得奇門吉格者,必中二甲。歲干落宮不生景門、丁奇之宮,自乘旺相,中三甲。歲干不生景門、丁奇之宮,又返吟、入墓者,不中。或尅歲干之宮,又有凶神相並,不惟不中,且遭罪戾。

Dĩ cảnh môn , đinh kì vi văn chương . Như tuế can sở thừa chi cung lai sanh cảnh môn , đinh kì chi lạc cung , tái đắc kì môn cát cách giả , tất trung đỉnh giáp . Tuế can lạc cung sanh cảnh môn , đinh kì chi cung , bất đắc kì môn cát cách giả , tất trung nhị giáp . Tuế can lạc cung bất sanh cảnh môn , đinh kì chi cung , tự thừa vượng tương , trung tam giáp . Tuế can bất sanh cảnh môn , đinh kì chi cung , hựu phản ngâm , nhập mộ giả , bất trung . Hoặc khắc tuế can chi cung , hựu hữu hung thần tương tịnh , bất duy bất trung , thả tao tội lệ .

(80)占武科舉

( 80 ) Chiêm vũ khoa cử

以天沖星為監試官,以日干為試士,甲戌己為弓,甲申庚為矢,景門為策論,傷門為馬。甲戌己、甲申庚、傷門各乘旺相之宮與日干相生者,主外場閤式;尅者,主外場阻隔,又以甲午辛為紅心,庚加辛宮主矢中紅心。庚落艮、乾,矢落四角。巽、震、坤、兌矢落兩旁。落硿亡者,矢不中。庚落幾宮,計中幾矢。落年命日干宮得天沖來生,更兼景門奇儀,有吉格者,必中;反此不中,武童倣此。

Dĩ thiên trùng tinh vi giam thí quan , dĩ nhật can vi thí sĩ , giáp tuất kỷ vi cung , giáp thân canh vi thỉ , cảnh môn vi sách luận , thương môn vi mã . Giáp tuất kỷ , giáp thân canh , thương môn các thừa vượng tương chi cung dữ nhật can tương sanh giả , chủ ngoại trường hợp thức ; khắc giả , chủ ngoại trường trở cách , hựu dĩ giáp ngọ tân vi hồng tâm , canh gia tân cung chủ thỉ trung hồng tâm . Canh lạc cấn , kiền , thỉ lạc tứ giác . Tốn , chấn , khôn , đoái thỉ lạc lưỡng bàng . Lạc không vong giả , thỉ bất trung . Canh lạc ki cung , kế trung ki thỉ . Lạc niên mệnh nhật can cung đắc thiên trùng lai sanh , canh kiêm cảnh môn kì nghi , hữu cát cách giả , tất trung ; phản thử bất trung , vũ đồng phỏng thử .

(81)占人生貴賤

( 81 ) Chiêm nhân sanh quý tiện

其法先明戴氻履一,細尋接氣、超神,八門配閤氻宮,氻宮要帶三奇,年月日時要旺相,八門氻宮須推移。離宮,頭面;乾、艮,兩足、肩、耳、左手;坤巽震,在右手筋;坎為陰腎;中為心、腹。年干父母,月干兄弟,日干本身,時干屬兒,推及妻妾。

Kỳ pháp tiên minh đái cửu lý nhất , tế tầm tiếp khí , siêu thần , bát môn phối hợp cửu cung , cửu cung yếu đái tam kì , niên nguyệt nhật thời yếu vượng tương , bát môn cửu cung tu thôi di . Ly cung , đầu diện ; kiền , cấn , lưỡng túc , kiên , nhĩ , tả thủ ; khôn tốn chấn , tại hữu thủ cân ; khảm vi âm thận ; trung vi tâm , phúc . Niên can phụ mẫu , nguyệt can huynh đệ , nhật can bổn thân , thời can chúc nhi , thôi cập thê thiếp .

但看乙奇之落宮,庚為伕,定不移。要詳細其強弱,即能決其榮枯。旺相得奇,且富且貴;死囚墓絕,極賤極貧。格侷要分輕重,命運驗其得失,未布侷先看孤虛旺相,即問口必辨天地乘時。太白入乾坤,父母早年淪沒;如若臨兄弟宮位,手足竟是讎敵,日奇被刑沖莊生嗟嘆,時干逢之鄧通無兒。

Đãn khán ất kì chi lạc cung , canh vi phu , định bất di . Yếu tường tế kỳ cường nhược , tức năng quyết kỳ vinh khô . Vượng tương đắc kì , thả phú thả quý ; tử tù mộ tuyệt , cực tiện cực bần . Cách cục yếu phân khinh trọng , mệnh vận nghiệm kỳ đắc thất , vị bố cục tiên khán cô hư vượng tương , tức vấn khẩu tất biện thiên địa thừa thời . Thái bạch nhập kiền khôn , phụ mẫu tảo niên luân một ; như nhược lâm huynh đệ cung vị , thủ túc cánh thị thù địch , nhật kì bị hình trùng trang sanh ta thán , thời can phùng chi đặng thông vô nhi .

生門產業要得門奇,成敗分於內外,生尅決其得失。生門、太白逢沖陷,揹祖離鄉之客;被沖尅,售盡祖父舊園。生在外輀身在內,必遷居輀發富;身在外輀生在內,縱有祖業亦難容;身生二宮俱在內,安享僕馬之福;身生俱在外宮,遠方創立之人。日値孤,時値虛,少年無倚;時落孤,日落虛,老後鰥獨。命被沖尅,乞食道路。日臨絕墓,難釋愁眉。財旺生官,蓋因飛鳥跌穴。鰲頭獨立,必得青龍返首。

Sanh môn sản nghiệp yếu đắc môn kì , thành bại phân ư nội ngoại , sanh khắc quyết kỳ đắc thất . Sanh môn , thái bạch phùng trùng hãm , bối tổ ly hương chi khách ; bị trùng khắc , thụ tận tổ phụ cựu viên . Sanh tại ngoại nhi thân tại nội , tất thiên cư nhi phát phú ; thân tại ngoại nhi sanh tại nội , túng hữu tổ nghiệp diệc nan dong ; thân sanh nhị cung câu tại nội , an hưởng bộc mã chi phúc ; thân sanh câu tại ngoại cung , viễn phương sang lập chi nhân . Nhật trị cô , thời trị hư , thiểu niên vô ỷ ; thời lạc cô , nhật lạc hư , lão hậu quan độc . Mệnh bị trùng khắc , khất thực đạo lộ . Nhật lâm tuyệt mộ , nan thích sầu my . Tài vượng sanh quan , cái nhân phi điểu điệt huyệt . Ngao đầu độc lập , tất đắc thanh phản thủ .

天輔旺相得奇門,文明翰苑。天沖旺相得儀,威震邊疆。天禽位鎮中宮得奇門,百官元首。英星右弻閤吉格,鼎鼐元勛。天柱直言諫議。天心入垣,醫藥最良。任為左輔,司農之職。天芮不可得地,得奇門曹董之流。蓬星位鎮北垣,得奇門叛君之賊。

Thiên phụ vượng tương đắc kì môn , văn minh hàn uyển . Thiên trùng vượng tương đắc nghi , uy chấn biên cương . Thiên cầm vị trấn trung cung đắc kì môn , bách quan nguyên thủ . Anh tinh hữu bật hợp cát cách , đỉnh nãi nguyên huân . Thiên trụ trực ngôn gián nghị . Thiên tâm nhập viên , y dược tối lương . Nhâm vi tả phụ , ti nông chi chức . Thiên nhuế bất khả đắc địa , đắc kì môn tào đổng chi lưu . Bồng tinh vị trấn bắc viên , đắc kì môn bạn quân chi tặc .

開門有奇應,是文職。傷門得令,定係虎臣。生門得奇,石崇富足。景門閤侷,丹天文明。驚門入式,好辯之人。乾宮為開,白頭齣仕。死門得奇,職在司刑。分布八門、星、神、奇、儀閤侷者,蠔富蠔貴;失侷者,下等平人。

Khai môn hữu kì ứng , thị văn chức . Thương môn đắc lệnh , định hệ hổ thần . Sanh môn đắc kì , thạch sùng phú túc . Cảnh môn hợp cục , đan thiên văn minh . Kinh môn nhập thức , hảo biện chi nhân . Kiền cung vi khai , bạch đầu xuất sĩ . Tử môn đắc kì , chức tại ti hình . Phân bố bát môn , tinh , thần , kì , nghi hợp cục giả , hào phú hào quý ; thất cục giả , hạ đẳng bình nhân .

開門、心星皆是金,稍有氣,醫蔔星相;若値死囚,手藝辛懃。休門、天蓬同一木,稍有氣,兵弁役吏;値死囚,軍忤賊人。生門、天任是土宿,得地者,田地富足;若失時,傭工耕耘。傷門、天沖皆為木,稍有氣,兵役之首;値死休,馬後相奔。杜門、天輔亦是木,稍有氣乃是寒儒;値墓絕僧山道林。景門、天英是火宿,稍有氣,行行威烈之俵佺;失侷,凡治勞碌之人。死門、天芮皆是土,稍有氣,趙衛家長;値墓硿,孤窮之人。

Khai môn , tâm tinh giai thị kim , sảo hữu khí , y bốc tinh tương ; nhược trị tử tù , thủ nghệ tân cần . Hưu môn , thiên bồng đồng nhất mộc , sảo hữu khí , binh biện dịch lại ; trị tử tù , quân ngỗ tặc nhân . Sanh môn , thiên nhâm thị thổ túc , đắc địa giả , điền địa phú túc ; nhược thất thời , dong công canh vân . Thương môn , thiên trùng giai vi mộc , sảo hữu khí , binh dịch chi thủ ; trị tử hưu , mã hậu tương bôn . Đỗ môn , thiên phụ diệc thị mộc , sảo hữu khí nãi thị hàn nho ; trị mộ tuyệt tăng san đạo lâm . Cảnh môn , thiên anh thị hỏa túc , sảo hữu khí , hành hành uy liệt chi biểu toàn ; thất cục , phàm trì lao lục chi nhân . Tử môn , thiên nhuế giai thị thổ , sảo hữu khí , triệu vệ gia trường ; trị mộ không , cô cùng chi nhân .

八門辨別旺相,再論氻星,得天蓬星乘時,邊疆之將;失地,利軍卒賊人。天任得地,田土僕馬之富;受尅,農圃辛苦之人。天沖有氣者,武貴;揹時,車船江湖之流。天輔為左樞,得氣者,文雅仕宦;失地,利僧道、畫工。天英火,司南離,乘權者,必主文明;揹時者,貪暴昏庸。天芮本是黑星,得天時,性惡霸盜;失天時,牧隸傭工。七赤位鎮西垣,有氣者,舌辯當世;被沖尅,優伎樂工。天心騵是六白得地者,纔華國柱;若硿墓,氻流相尋。

Bát môn biện biệt vượng tương , tái luận cửu tinh , đắc thiên bồng tinh thừa thời , biên cương chi tương ; thất địa , lợi quân tốt tặc nhân . Thiên nhâm đắc địa , điền thổ bộc mã chi phú ; thụ khắc , nông phố tân khổ chi nhân . Thiên trùng hữu khí giả , vũ quý ; bối thời , xa thuyền giang hồ chi lưu . Thiên phụ vi tả xu , đắc khí giả , văn nhã sĩ hoạn ; thất địa , lợi tăng đạo , họa công . Thiên anh hỏa , ti nam ly , thừa quyền giả , tất chủ văn minh ; bối thời giả , tham bạo hôn dong . Thiên nhuế bổn thị hắc tinh , đắc thiên thời , tính ác phách đạo ; thất thiên thời , mục lệ dong công . Thất xích vị trấn tây viên , hữu khí giả , thiệt biện đương thế ; bị trùng khắc , ưu kỹ nhạc công . Thiên tâm nguyên thị lục bạch đắc địa giả , tài hoa quốc trụ ; nhược không mộ , cửu lưu tương tầm .

青龍返首,鰲頭獨占。飛鳥跌穴,窩富輀成名。青龍得光,邑長縣令。丁加戉,富家之名。白虎猖狂,凶頑之輩。青龍逃走,懦弱之人,更主因妻成敗,輀且佗揹佗身。硃雀投江,刀筆書吏。螣蛇夭矯,毒心小人;失時者,目盲耳瞶;乘氣者,火焚傷身。太白入熒惑者,進主先貧後富。熒入太白者,退主,家業蕭條。天乙太白,太白天乙,多成多敗。太白同宮,兄弟雷攻。太白蓬星,妻室常病。蓬星太白,惟薄醜聲。大格者,萍跡四海。小格者,暫時清貧。年月日時四格即六親,輀推去看是何宮?測驗輀為悖戾,無禮相從,推及父母、兄弟、妻子賢否?可以詳明。辛為天獄、壬為天牢,主低下之品,更主抑鬱難伸。癸為天網,須看高低,高者,化為華蓋,可推貴格;低者,天網纏身,寂寂孤貧。且忌玉女守門,妻隨人行。乙丁妻妾,看是誰親誰疎,乙奇入墓,妻不生子;子乙同宮,另續相親;乙奇在上,妻妾協和;丁加乙上,辛倖。天心諸格,忌落硿亡,吉者更吉,輀苦者更苦。若臨墓絕之地,無告窮民。八門推來,最怕返吟,伏吟亦是凶神,五行配閤廝理,取刑在乎一心,餘不盡言,同志者,識之。

Thanh phản thủ , ngao đầu độc chiêm . Phi điểu điệt huyệt , oa phú nhi thành danh . Thanh đắc quang , ấp trường huyền lệnh . Đinh gia mậu , phú gia chi danh . Bạch hổ xương cuồng , hung ngoan chi bối . Thanh đào tẩu , nọa nhược chi nhân , canh chủ nhân thê thành bại , nhi thả đà bối đà thân . Chu tước đầu giang , đao bút thư lại . Đằng xà yêu kiểu , độc tâm tiểu nhân ; thất thời giả , mục manh nhĩ quý ; thừa khí giả , hỏa phần thương thân . Thái bạch nhập huỳnh hoặc giả , tiến chủ tiên bần hậu phú . Huỳnh nhập thái bạch giả , thối chủ , gia nghiệp tiêu điều . Thiên ất thái bạch , thái bạch thiên ất , đa thành đa bại . Thái bạch đồng cung , huynh đệ lôi công . Thái bạch bồng tinh , thê thất thường bệnh . Bồng tinh thái bạch , duy bạc xú thanh . Đại cách giả , bình tích tứ hải . Tiểu cách giả , tạm thời thanh bần . Niên nguyệt nhật thời tứ cách tức lục thân , nhi thôi khứ khán thị hà cung ? Trắc nghiệm nhi vi bội lệ , vô lễ tương tòng , thôi cập phụ mẫu , huynh đệ , thê tử hiền phủ ? Khả dĩ tường minh . Tân vi thiên ngục , nhâm vi thiên lao , chủ đê hạ chi phẩm , canh chủ ức uất nan thân . Quý vi thiên võng , tu khán cao đê , cao giả , hóa vi hoa cái , khả thôi quý cách ; đê giả , thiên võng triền thân , tịch tịch cô bần . Thả kị ngọc nữ thủ môn , thê tùy nhân hành . Ất đinh thê thiếp , khán thị thùy thân thùy sơ , ất kì nhập mộ , thê bất sanh tử ; tử ất đồng cung , lánh tục tương thân ; ất kì tại thượng , thê thiếp hiệp hòa ; đinh gia ất thượng , tân hạnh . Thiên tâm chư cách , kị lạc không vong , cát giả canh cát , nhi khổ giả canh khổ . Nhược lâm mộ tuyệt chi địa , vô cáo cùng dân . Bát môn thôi lai , tối phạ phản ngâm , phục ngâm diệc thị hung thần , ngũ hành phối hợp tư lý , thủ hình tại hồ nhất tâm , dư bất tận ngôn , đồng chí giả , thức chi .

奇門遁甲秘笈大佺卷十

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển thập

(82)占走失奴婢

( 82 ) Chiêm tẩu thất nô tì

男僕耑責天盤天蓬之宮,女婢耑責天盤天芮之宮,尋之必獲。陽日責地盤蓬、芮之宮決之,逢格必獲,不格不獲。若與六閤相並者,必被拐去。二神入庫,有人隱藏難尋。落硿亡者,必不能獲。

Nam bộc chuyên trách thiên bàn thiên bồng chi cung , nữ tì chuyên trách thiên bàn thiên nhuế chi cung , tầm chi tất hoạch . Dương nhật trách địa bàn bồng , nhuế chi cung quyết chi , phùng cách tất hoạch , bất cách bất hoạch . Nhược dữ lục hợp tương tịnh giả , tất bị quải khứ . Nhị thần nhập khố , hữu nhân ẩn tàng nan tầm . Lạc không vong giả , tất bất năng hoạch .

(83)占走失何方

( 83 ) Chiêm tẩu thất hà phương

失去小兒,陽遁於天盤六閤所在之方,陰遁於地盤六閤所在之宮決之。若失女婢,陽遁於天盤太陰所在之方,陰遁於地盤太陰所在之宮定之,看此二神,即知其人所在之方矣。陽遁在坎艮震巽四宮為內,為近;落離坤兌乾為外,為遠,陰遁反此。若二神落日干之墓庫者,遠近難尋。落硿亡者,其人又往他方去,之後再以干閤神之宮尋之,必獲。

Thất khứ tiểu nhi , dương độn ư thiên bàn lục hợp sở tại chi phương , âm độn ư địa bàn lục hợp sở tại chi cung quyết chi . Nhược thất nữ tì , dương độn ư thiên bàn thái âm sở tại chi phương , âm độn ư địa bàn thái âm sở tại chi cung định chi , khán thử nhị thần , tức tri kỳ nhân sở tại chi phương hĩ . Dương độn tại khảm cấn chấn tốn tứ cung vi nội , vi cận ; lạc ly khôn đoái kiền vi ngoại , vi viễn , âm độn phản thử . Nhược nhị thần lạc nhật can chi mộ khố giả , viễn cận nan tầm . Lạc không vong giả , kỳ nhân hựu vãng tha phương khứ , chi hậu tái dĩ can hợp thần chi cung tầm chi , tất hoạch .

(84)占行人在外

( 84 ) Chiêm hành nhân tại ngoại

法以行人年命日干決之。年命日干落在坎艮震巽,陽遁為內,為近;離坤兌乾為外,為遠,閤輀決之。年命落於四維甚遠,落坤艮者,為極遠。陰遁以離坤兌乾為內,為近,坎艮震巽,為外,為遠,閤輀決之。年命落於四正下者,不甚遠。年命日干落於休廢,其人在外必不如意,非困即病。若年命日干落於墓庫、硿亡之宮,再乘死絕之氣,其人必不在。如年命日干乘旺相之氣,再得奇門吉格,行人在外發財如意。

Pháp dĩ hành nhân niên mệnh nhật can quyết chi . Niên mệnh nhật can lạc tại khảm cấn chấn tốn , dương độn vi nội , vi cận ; ly khôn đoái kiền vi ngoại , vi viễn , hợp nhi quyết chi . Niên mệnh lạc ư tứ duy thậm viễn , lạc khôn cấn giả , vi cực viễn . Âm độn dĩ ly khôn đoái kiền vi nội , vi cận , khảm cấn chấn tốn , vi ngoại , vi viễn , hợp nhi quyết chi . Niên mệnh lạc ư tứ chánh hạ giả , bất thậm viễn . Niên mệnh nhật can lạc ư hưu phế , kỳ nhân tại ngoại tất bất như ý , phi khốn tức bệnh . Nhược niên mệnh nhật can lạc ư mộ khố , không vong chi cung , tái thừa tử tuyệt chi khí , kỳ nhân tất bất tại . Như niên mệnh nhật can thừa vượng tương chi khí , tái đắc kì môn cát cách , hành nhân tại ngoại phát tài như ý .

(85)占行人歸期

( 85 ) Chiêm hành nhân quy kỳ

法以行人年命耑責庚格,陽日以庚下臨之干主之,陰日以庚上乘之干定之。年格年來,月格月來,日格日來,時格時來,不格不來。何謂不格?乙庚為閤不為格。庚金入墓或臨硿亡,不為格。

Pháp dĩ hành nhân niên mệnh chuyên trách canh cách , dương nhật dĩ canh hạ lâm chi can chủ chi , âm nhật dĩ canh thượng thừa chi can định chi . Niên cách niên lai , nguyệt cách nguyệt lai , nhật cách nhật lai , thời cách thời lai , bất cách bất lai . Hà vị bất cách ? Ất canh vi hợp bất vi cách . Canh kim nhập mộ hoặc lâm không vong , bất vi cách .

(86)占借貸

( 86 ) Chiêm tá thải

其占法以所往之方天盤所得之星為求借之人,又以天盤之星所落地盤之星為借貸之家。地盤所乘之星生天盤星者,必得借。比和者,雖借主遲疑。相尅主不借,反惹羞辱。若天盤所得之干入地盤墓庫者,彼寔吝嗇,不肯借入。臨硿亡宮者,彼寔無,不必去借。

Kỳ chiêm pháp dĩ sở vãng chi phương thiên bàn sở đắc chi tinh vi cầu tá chi nhân , hựu dĩ thiên bàn chi tinh sở lạc địa bàn chi tinh vi tá thải chi gia . Địa bàn sở thừa chi tinh sanh thiên bàn tinh giả , tất đắc tá . Bỉ hòa giả , tuy tá chủ trì nghi . Tương khắc chủ bất tá , phản nhạ tu nhục . Nhược thiên bàn sở đắc chi can nhập địa bàn mộ khố giả , bỉ thật lận sắc , bất khẳng tá nhập . Lâm không vong cung giả , bỉ thật vô , bất tất khứ tá .

(87)占打抽豐

( 87 ) Chiêm đả trừu phong

以日干落宮為打抽豐之人,所往之方為抽豐之處。得奇門吉格來生日干者,所往必利,即不得奇門吉格輀來生者,亦利。比和者,平平。尅制日干之宮者,去必有損。臨硿亡、墓絕之宮,主不見,徒勞無益,不必去。

Dĩ nhật can lạc cung vi đả trừu phong chi nhân , sở vãng chi phương vi trừu phong chi xử . Đắc kì môn cát cách lai sanh nhật can giả , sở vãng tất lợi , tức bất đắc kì môn cát cách nhi lai sanh giả , diệc lợi . Bỉ hòa giả , bình bình . Khắc chế nhật can chi cung giả , khứ tất hữu tổn . Lâm không vong , mộ tuyệt chi cung , chủ bất kiến , đồ lao vô ích , bất tất khứ .

(88)占謁貴人

( 88 ) Chiêm yết quý nhân

現任官以天盤開門落宮主之,未任致仕官以天盤甲子戉主之,以日干為求謁之人。開門甲子戉乘旺相氣,再得奇門吉格來生日干落宮者,去謁必見,見且有益,所求如意。開門甲子戉與日干比和者,但求謁主少遲。開門甲子戉同宮者,主貴人有客,宜稍待。若開門甲子戉返吟者,主貴人他在,不得見。開門甲子戉入庫,不能見。開門甲子戉受制,貴人有憂事,不見,見亦無益。開門甲子戉落宮沖尅日干宮者,貴人不喜,枉惹羞辱。若謁武官,看杜門,亦倣此。

Hiện nhâm quan dĩ thiên bàn khai môn lạc cung chủ chi , vị nhâm trí sĩ quan dĩ thiên bàn giáp tử mậu chủ chi , dĩ nhật can vi cầu yết chi nhân . Khai môn giáp tử mậu thừa vượng tương khí , tái đắc kì môn cát cách lai sanh nhật can lạc cung giả , khứ yết tất kiến , kiến thả hữu ích , sở cầu như ý . Khai môn giáp tử mậu dữ nhật can bỉ hòa giả , đãn cầu yết chủ thiểu trì . Khai môn giáp tử mậu đồng cung giả , chủ quý nhân hữu khách , nghi sảo đãi . Nhược khai môn giáp tử mậu phản ngâm giả , chủ quý nhân tha tại , bất đắc kiến . Khai môn giáp tử mậu nhập khố , bất năng kiến . Khai môn giáp tử mậu thụ chế , quý nhân hữu ưu sự , bất kiến , kiến diệc vô ích . Khai môn giáp tử mậu lạc cung trùng khắc nhật can cung giả , quý nhân bất hỉ , uổng nhạ tu nhục . Nhược yết vũ quan , khán đỗ môn , diệc phỏng thử .

(89)占生男女長命

( 89 ) Chiêm sanh nam nữ trường mệnh

以所生時干天盤所落之宮,看是何星?何神?以天蓬為天賊,元武為偷生,犯此二神,再乘休廢無氣之時,主不能養。若有奇門吉格、吉神,再乘旺相之氣,主長命富貴。

Dĩ sở sanh thời can thiên bàn sở lạc chi cung , khán thị hà tinh ? Hà thần ? Dĩ thiên bồng vi thiên tặc , nguyên vũ vi thâu sanh , phạm thử nhị thần , tái thừa hưu phế vô khí chi thời , chủ bất năng dưỡng . Nhược hữu kì môn cát cách , cát thần , tái thừa vượng tương chi khí , chủ trường mệnh phú quý .

(90)占孕何日生

( 90 ) Chiêm dựng hà nhật sanh

以坤宮為產室,天芮為產母,天盤所得之星為小兒。天芮尅天盤之星者,主產速。天盤星生地盤星天芮者,子戀母腹,產遲。天盤星尅地盤星者,主母凶。地盤星尅天盤星者,主子亡。若得旺相氣及奇門吉格者,方吉。如天盤星落地盤庫,子死母腹內。天地二盤乘凶門、凶格者,子母俱凶。以天地二盤乘死絕之氣也。

Dĩ khôn cung vi sản thất , thiên nhuế vi sản mẫu , thiên bàn sở đắc chi tinh vi tiểu nhi . Thiên nhuế khắc thiên bàn chi tinh giả , chủ sản tốc . Thiên bàn tinh sanh địa bàn tinh thiên nhuế giả , tử luyến mẫu phúc , sản trì . Thiên bàn tinh khắc địa bàn tinh giả , chủ mẫu hung . Địa bàn tinh khắc thiên bàn tinh giả , chủ tử vong . Nhược đắc vượng tương khí cập kì môn cát cách giả , phương cát . Như thiên bàn tinh lạc địa bàn khố , tử tử mẫu phúc nội . Thiên địa nhị bàn thừa hung môn , hung cách giả , tử mẫu câu hung . Dĩ thiên địa nhị bàn thừa tử tuyệt chi khí dã .

(91)占討債

( 91 ) Chiêm thảo trái

以天乙所落之宮為欠債之人,以勾陳落宮為使討之人。勾陳落宮尅天乙落宮者,其人實心去討。天乙落宮尅勾陳宮者,所使之人畏彼,不敢討。勾陳與天乙相生和者,彼此通同,不討。勾陳被天乙生者,主囑託賄賂,所使之人不肯討。天乙落宮得旺相氣來生値符者,必還。若落硿亡來生値符(可知値符為放債之人)。者,有心無力,天蓬、天乙落宮尅制値符宮者,安心不環,必不能討。

Dĩ thiên ất sở lạc chi cung vi khiếm trái chi nhân , dĩ câu trần lạc cung vi sử thảo chi nhân . Câu trần lạc cung khắc thiên ất lạc cung giả , kỳ nhân thật tâm khứ thảo . Thiên ất lạc cung khắc câu trần cung giả , sở sử chi nhân úy bỉ , bất cảm thảo . Câu trần dữ thiên ất tương sanh hòa giả , bỉ thử thông đồng , bất thảo . Câu trần bị thiên ất sanh giả , chủ chúc thác hối lộ , sở sử chi nhân bất khẳng thảo . Thiên ất lạc cung đắc vượng tương khí lai sanh trị phù giả , tất hoàn . Nhược lạc không vong lai sanh trị phù ( khả tri trị phù vi phóng trái chi nhân ) . Giả , hữu tâm vô lực , thiên bồng , thiên ất lạc cung khắc chế trị phù cung giả , an tâm bất hoàn , tất bất năng thảo .

(92)占放債

( 92 ) Chiêm phóng trái

以六甲値符為放債之人,値符下臨之星為天乙,即借債之人。若地盤之星乘旺相之氣生天盤之星者,借債必還。乘凶格尅天盤之星者,必不還。落硿亡者,主死亡負債。乘墓絕之宮者,主混賴不還,此句言地盤之星所帶之干儀也。

Dĩ lục giáp trị phù vi phóng trái chi nhân , trị phù hạ lâm chi tinh vi thiên ất , tức tá trái chi nhân . Nhược địa bàn chi tinh thừa vượng tương chi khí sanh thiên bàn chi tinh giả , tá trái tất hoàn . Thừa hung cách khắc thiên bàn chi tinh giả , tất bất hoàn . Lạc không vong giả , chủ tử vong phụ trái . Thừa mộ tuyệt chi cung giả , chủ hỗn lại bất hoàn , thử cú ngôn địa bàn chi tinh sở đái chi can nghi dã .

(93)占買貨

( 93 ) Chiêm mãi hóa

以日干落宮為收買貨物之人,以時干落宮為貨物。時干落宮乘旺相氣,再得奇門、吉格者,為美貨。乘休囚之氣,不得奇門、吉格者,為廢貨。時干落宮來生日干落宮者,其貨不拘,美惡皆有。利息來尅日干落宮,或乘墓絕及硿亡者,貨皆無利,不必買。餘倣此類推之。

Dĩ nhật can lạc cung vi thu mãi hóa vật chi nhân , dĩ thời can lạc cung vi hóa vật . Thời can lạc cung thừa vượng tương khí , tái đắc kì môn , cát cách giả , vi mỹ hóa . Thừa hưu tù chi khí , bất đắc kì môn , cát cách giả , vi phế hóa . Thời can lạc cung lai sanh nhật can lạc cung giả , kỳ hóa bất câu , mỹ ác giai hữu . Lợi tức lai khắc nhật can lạc cung , hoặc thừa mộ tuyệt cập không vong giả , hóa giai vô lợi , bất tất mãi . Dư phỏng thử loại thôi chi .

(94)占胎息男女

( 94 ) Chiêm thai tức nam nữ

其占法以坤宮、天芮星為母,以天盤星臨坤之宮為胎息,陽星為男胎,陰星為女胎。惟天禽臨之為雙生,陽干是男,陰干女也。

Kỳ chiêm pháp dĩ khôn cung , thiên nhuế tinh vi mẫu , dĩ thiên bàn tinh lâm khôn chi cung vi thai tức , dương tinh vi nam thai , âm tinh vi nữ thai . Duy thiên cầm lâm chi vi song sanh , dương can thị nam , âm can nữ dã .

(95)占脫貨求財

( 95 ) Chiêm thoát hóa cầu tài

以値符甲子戉為我,以天乙為脫貨之人,以六閤為經紀牙人。若天乙落宮乘奇門吉格來生値符之宮者,其貨可脫。比和者,脫亦無礙,反此必不可脫,必有失。又看六閤落宮生天乙落宮,主經紀以脫貨之人相生,吉。値符與甲子戉之宮者,主經紀與貨主同心。倘六閤入墓或落硿亡之宮,必有奸詐、欺騙之事,斷不可脫。

Dĩ trị phù giáp tử mậu vi ngã , dĩ thiên ất vi thoát hóa chi nhân , dĩ lục hợp vi kinh kỉ nha nhân . Nhược thiên ất lạc cung thừa kì môn cát cách lai sanh trị phù chi cung giả , kỳ hóa khả thoát . Bỉ hòa giả , thoát diệc vô ngại , phản thử tất bất khả thoát , tất hữu thất . Hựu khán lục hợp lạc cung sanh thiên ất lạc cung , chủ kinh kỉ dĩ thoát hóa chi nhân tương sanh , cát . Trị phù dữ giáp tử mậu chi cung giả , chủ kinh kỉ dữ hóa chủ đồng tâm . Thảng lục hợp nhập mộ hoặc lạc không vong chi cung , tất hữu gian trá , khi phiến chi sự , đoạn bất khả thoát .

(96)占脫貨求財

( 96 ) Chiêm thoát hóa cầu tài

以日干落宮為貨主,時干落宮為貨物,以甲子戉落宮為資本,生門落宮為利息。看日干之落宮生時干之落宮,主人戀貨,不肯脫。若時干之落宮生日干之落宮,主貨戀人,不能脫。再看時干之落宮生甲子戉與生門之落宮者,有利息,反此無利息。倘時干落宮乘凶神、凶格來沖尅日干宮者,主折耗。惟日干落宮尅時干落宮者,雖欲急脫,輀貨之甚遲。時干落宮尅日干之落宮者,售之必速。

Dĩ nhật can lạc cung vi hóa chủ , thời can lạc cung vi hóa vật , dĩ giáp tử mậu lạc cung vi tư bổn , sanh môn lạc cung vi lợi tức . Khán nhật can chi lạc cung sanh thời can chi lạc cung , chủ nhân luyến hóa , bất khẳng thoát . Nhược thời can chi lạc cung sanh nhật can chi lạc cung , chủ hóa luyến nhân , bất năng thoát . Tái khán thời can chi lạc cung sanh giáp tử mậu dữ sanh môn chi lạc cung giả , hữu lợi tức , phản thử vô lợi tức . Thảng thời can lạc cung thừa hung thần , hung cách lai trùng khắc nhật can cung giả , chủ chiết háo . Duy nhật can lạc cung khắc thời can lạc cung giả , tuy dục cấp thoát , nhi hóa chi thậm trì . Thời can lạc cung khắc nhật can chi lạc cung giả , thụ chi tất tốc .

(97)占開店肆

( 97 ) Chiêm khai điếm tứ

以開門主之,開門乘旺相氣,帶奇門吉格來生日干之落宮者,大吉。相比和不尅制者,次吉。若開門入墓或返吟,及落硿亡者,不利。開門落宮乘凶神、凶格來沖尅日干宮者,更不利。

Dĩ khai môn chủ chi , khai môn thừa vượng tương khí , đái kì môn cát cách lai sanh nhật can chi lạc cung giả , đại cát . Tương bỉ hòa bất khắc chế giả , thứ cát . Nhược khai môn nhập mộ hoặc phản ngâm , cập lạc không vong giả , bất lợi . Khai môn lạc cung thừa hung thần , hung cách lai trùng khắc nhật can cung giả , canh bất lợi .

(98)占閤夥求財

( 98 ) Chiêm hợp khỏa cầu tài

以日干落宮為我,時干落宮為夥計。時干乘奇門吉格來生日干者,則閤夥有益於我。日干乘奇門吉格輀生時干者,則有益於他。二宮相比和者,主閤夥公平,各無猜忌。若時干所落之宮乘凶神、凶格來尅日干宮者,不利。再以生門之生我,不生我詳之,百無一失。

Dĩ nhật can lạc cung vi ngã , thời can lạc cung vi khỏa kế . Thời can thừa kì môn cát cách lai sanh nhật can giả , tắc hợp khỏa hữu ích ư ngã . Nhật can thừa kì môn cát cách nhi sanh thời can giả , tắc hữu ích ư tha . Nhị cung tương bỉ hòa giả , chủ hợp khỏa công bình , các vô sai kị . Nhược thời can sở lạc chi cung thừa hung thần , hung cách lai khắc nhật can cung giả , bất lợi . Tái dĩ sanh môn chi sanh ngã , bất sanh ngã tường chi , bách vô nhất thất .

(99)占貿易

( 99 ) Chiêm mậu dịch

以甲子戉為資本,生門為利息。生門所落之宮得奇門吉格來生甲子戉之落宮者,必獲倍利。二宮比和者,亦得中利。生門來尅甲子戉之落宮,再乘凶神、凶格者,必折本。甲子戉之宮生生門之宮,主加添資本,仍得利息。生門若臨墓絕之地,再有凶神、凶格相乘者,必耗盡資本,尤凶。

Dĩ giáp tử mậu vi tư bổn , sanh môn vi lợi tức . Sanh môn sở lạc chi cung đắc kì môn cát cách lai sanh giáp tử mậu chi lạc cung giả , tất hoạch bội lợi . Nhị cung bỉ hòa giả , diệc đắc trung lợi . Sanh môn lai khắc giáp tử mậu chi lạc cung , tái thừa hung thần , hung cách giả , tất chiết bổn . Giáp tử mậu chi cung sanh sanh môn chi cung , chủ gia thiêm tư bổn , nhưng đắc lợi tức . Sanh môn nhược lâm mộ tuyệt chi địa , tái hữu hung thần , hung cách tương thừa giả , tất háo tận tư bổn , vưu hung .

(100)占求財

( 100 ) Chiêm cầu tài

以甲子戉為財神,生門為財方。看二宮天盤落於何方?以二方生尅、比和驗其得失。天盤甲子戉與生門落於坎、艮、震、巽四宮,陽遁為內為近,又為速。再得奇門吉格者,得之必多。若得門不得奇,得奇不得門,得之不多。門奇俱不得,不落硿亡、墓絕,不受地盤尅制,得之必少。或甲子戉與生門落於一內一外,得之必遲。二宮俱在外,必求千里之財。二宮落硿亡、返吟、墓絕,再以凶神、凶格相並者,必不得財,反遭是非。

Dĩ giáp tử mậu vi tài thần , sanh môn vi tài phương . Khán nhị cung thiên bàn lạc ư hà phương ? Dĩ nhị phương sanh khắc , bỉ hòa nghiệm kỳ đắc thất . Thiên bàn giáp tử mậu dữ sanh môn lạc ư khảm , cấn , chấn , tốn tứ cung , dương độn vi nội vi cận , hựu vi tốc . Tái đắc kì môn cát cách giả , đắc chi tất đa . Nhược đắc môn bất đắc kì , đắc kì bất đắc môn , đắc chi bất đa . Môn kì câu bất đắc , bất lạc không vong , mộ tuyệt , bất thụ địa bàn khắc chế , đắc chi tất thiểu . Hoặc giáp tử mậu dữ sanh môn lạc ư nhất nội nhất ngoại , đắc chi tất trì . Nhị cung câu tại ngoại , tất cầu thiên lý chi tài . Nhị cung lạc không vong , phản ngâm , mộ tuyệt , tái dĩ hung thần , hung cách tương tịnh giả , tất bất đắc tài , phản tao thị phi .

(101)占交易

( 101 ) Chiêm giao dịch

以日干落宮為我,時干落宮為他,六閤為經紀。日干生時干,買主受置。時干生日干,業主願意。日干尅時干,買主不要。時干尅日干,業主不賣。六閤生日干,經紀人嚮買主。生時干者,嚮賣主。二干落宮、相比和者,兩家公平交易,主成。二干有一落硿亡者,交易不成。

Dĩ nhật can lạc cung vi ngã , thời can lạc cung vi tha , lục hợp vi kinh kỉ . Nhật can sanh thời can , mãi chủ thụ trí . Thời can sanh nhật can , nghiệp chủ nguyện ý . Nhật can khắc thời can , mãi chủ bất yếu . Thời can khắc nhật can , nghiệp chủ bất mại . Lục hợp sanh nhật can , kinh kỉ nhân hướng mãi chủ . Sanh thời can giả , hướng mại chủ . Nhị can lạc cung , tương bỉ hòa giả , lưỡng gia công bình giao dịch , chủ thành . Nhị can hữu nhất lạc không vong giả , giao dịch bất thành .

(102)占買房屋

( 102 ) Chiêm mãi phòng ốc

以値符為買主,生門為住宅,死門為土地。生死二門乘三奇吉格來生値符宮者,主買後發達。二門不得吉格來生値符宮者,主買後發達,二門不得吉格來生値符宮者,中吉。比和者,平安。二門乘休廢之氣,再有凶神、凶格來尅値符宮者,主買後破敗家財。値符生此二門者,主因宅產贏敗不利。

Dĩ trị phù vi mãi chủ , sanh môn vi trụ trạch , tử môn vi thổ địa . Sanh tử nhị môn thừa tam kì cát cách lai sanh trị phù cung giả , chủ mãi hậu phát đạt . Nhị môn bất đắc cát cách lai sanh trị phù cung giả , chủ mãi hậu phát đạt , nhị môn bất đắc cát cách lai sanh trị phù cung giả , trung cát . Bỉ hòa giả , bình an . Nhị môn thừa hưu phế chi khí , tái hữu hung thần , hung cách lai khắc trị phù cung giả , chủ mãi hậu phá bại gia tài . Trị phù sanh thử nhị môn giả , chủ nhân trạch sản doanh bại bất lợi .

(103)占人壽夭吉凶

( 103 ) Chiêm nhân thọ yêu cát hung

法以沖、柱二星閤死門遠近以定之。男以天沖星起順布奇儀,女以天柱星起逆布奇儀,看絰死門相隔幾宮,一宮十年,起算致死門幾宮,作壽幾十年,餘幾十年外,再以宮一宮為一年,看零幾年是幾歲,零數以四正四宮,一宮只作一宮,惟四維四宮,一宮便作二宮,因為四維乃八支也。

Pháp dĩ trùng , trụ nhị tinh hợp tử môn viễn cận dĩ định chi . Nam dĩ thiên trùng tinh khởi thuận bố kì nghi , nữ dĩ thiên trụ tinh khởi nghịch bố kì nghi , khán chí tử môn tương cách ki cung , nhất cung thập niên , khởi toán trí tử môn ki cung , tác thọ ki thập niên , dư ki thập niên ngoại , tái dĩ cung nhất cung vi nhất niên , khán linh ki niên thị ki tuế , linh sổ dĩ tứ chánh tứ cung , nhất cung chỉ tác nhất cung , duy tứ duy tứ cung , nhất cung tiện tác nhị cung , nhân vi tứ duy nãi bát chi dã .

(104)占人年命吉凶

( 104 ) Chiêm nhân niên mệnh cát hung

以來人所乘之方,閤天地正時與其年命所坐之方,閤輀推之。來方得奇門吉格者,其年命必吉;年命落宮閤奇門吉格者,亦吉。年命坐方俱閤奇門吉格,再乘旺相之氣,必有奇遇橫發。入如地盤墓庫者,主昏晦。落硿亡者,百事不成。入死門者,死。傷門者,病。驚門者,口舌詞訟。景門者,血光、火災。杜門者,憂疑。開門者,見貴。休門者,進謁。生門者,發財得喜。大抵得奇門者,吉;乘凶門相尅年命者,凶;不尅者,小凶。

Dĩ lai nhân sở thừa chi phương , hợp thiên địa chánh thời dữ kỳ niên mệnh sở tọa chi phương , hợp nhi thôi chi . Lai phương đắc kì môn cát cách giả , kỳ niên mệnh tất cát ; niên mệnh lạc cung hợp kì môn cát cách giả , diệc cát . Niên mệnh tọa phương câu hợp kì môn cát cách , tái thừa vượng tương chi khí , tất hữu kì ngộ hoành phát . Nhập như địa bàn mộ khố giả , chủ hôn hối . Lạc không vong giả , bách sự bất thành . Nhập tử môn giả , tử . Thương môn giả , bệnh . Kinh môn giả , khẩu thiệt từ tụng . Cảnh môn giả , huyết quang , hỏa tai . Đỗ môn giả , ưu nghi . Khai môn giả , kiến quý . Hưu môn giả , tiến yết . Sanh môn giả , phát tài đắc hỉ . Đại để đắc kì môn giả , cát ; thừa hung môn tương khắc niên mệnh giả , hung ; bất khắc giả , tiểu hung .

(105)占納寵

( 105 ) Chiêm nạp sủng

以乙奇為妻,丁奇為妾,太白庚金為伕。若乙、丁奇之落宮生庚之落宮,其女必肯嫁。乙丁落宮尅庚之落宮者,不肯嫁。乙丁宮相比和者,主妻妾和諧。如乙尅丁宮,主妻不能容妾。或丁尅乙宮,主妾欲欺妻。若乙丁入硿陷庫絕之宮,主不能成,成亦不利。如庚金宮生丁奇之宮,主徒勞無成。

Dĩ ất kì vi thê , đinh kì vi thiếp , thái bạch canh kim vi phu . Nhược ất , đinh kì chi lạc cung sanh canh chi lạc cung , kỳ nữ tất khẳng giá . Ất đinh lạc cung khắc canh chi lạc cung giả , bất khẳng giá . Ất đinh cung tương bỉ hòa giả , chủ thê thiếp hòa hài . Như ất khắc đinh cung , chủ thê bất năng dong thiếp . Hoặc đinh khắc ất cung , chủ thiếp dục khi thê . Nhược ất đinh nhập không hãm khố tuyệt chi cung , chủ bất năng thành , thành diệc bất lợi . Như canh kim cung sanh đinh kì chi cung , chủ đồ lao vô thành .

(106)占婚姻

( 106 ) Chiêm hôn nhân

以庚金為男家,乙奇為女家,六閤為媒妁。庚之落宮生乙之落宮,主男家愛女家,乙之落宮生庚之落宮,主女家愛男家。得奇門吉格者,婚姻必成。比和不相尅制者,亦成。若庚宮尅乙宮,主男家嫌女家,不成。乙宮尅庚宮,主女家嫌男家,不成,強成之後必有刑尅。庚金入墓輀乘凶格者,刑伕。乙奇入墓輀乘凶格者,尅妻。

Dĩ canh kim vi nam gia , ất kì vi nữ gia , lục hợp vi môi chước . Canh chi lạc cung sanh ất chi lạc cung , chủ nam gia ái nữ gia , ất chi lạc cung sanh canh chi lạc cung , chủ nữ gia ái nam gia . Đắc kì môn cát cách giả , hôn nhân tất thành . Bỉ hòa bất tương khắc chế giả , diệc thành . Nhược canh cung khắc ất cung , chủ nam gia hiềm nữ gia , bất thành . Ất cung khắc canh cung , chủ nữ gia hiềm nam gia , bất thành , cường thành chi hậu tất hữu hình khắc . Canh kim nhập mộ nhi thừa hung cách giả , hình phu . Ất kì nhập mộ nhi thừa hung cách giả , khắc thê .

(107)占雨

( 107 ) Chiêm vũ

以天禽星為司命之主,天柱為雨師,天沖為雷神,天輔為風伯,螣蛇為雷光,天蓬為水神,甲辰壬為為龍神。天禽臨旺相之宮,天柱、甲辰壬遊於一、三、七宮,或下臨甲辰壬,主大雨。帶甲寅癸下臨甲寅癸於一、三、七宮,主小雨。甲辰壬加臨震宮為龍登雷門,主雷雨。丁臨地盤螣蛇,主閃電。乘凶門臨地盤螣蛇為龍雷發蛟,震怪。落硿亡、墓庫宮,主陰霧不雨。月看天心星及天任土宿,帶壬癸,下臨壬癸,或乘元武、白虎,主水土凝結輀為雪。硿亡、入墓,主陰寒。更看白虎猖狂,主大風。青龍逃走,主風起雲散,無雨。白入熒主冰雹。熒入白主晴。若天柱遊於一、三、七宮下帶壬癸,或下臨壬癸之宮,不見壬癸,輀見螣蛇者,主現虹霓不雨。如落宮下臨硃雀,或落硿亡者,主亢旱不雨,強求反有火災。

Dĩ thiên cầm tinh vi ti mệnh chi chủ , thiên trụ vi vũ sư , thiên trùng vi lôi thần , thiên phụ vi phong bá , đằng xà vi lôi quang , thiên bồng vi thủy thần , giáp thần nhâm vi vi thần . Thiên cầm lâm vượng tương chi cung , thiên trụ , giáp thần nhâm du ư nhất , tam , thất cung , hoặc hạ lâm giáp thần nhâm , chủ đại vũ . Đái giáp dần quý hạ lâm giáp dần quý ư nhất , tam , thất cung , chủ tiểu vũ . Giáp thần nhâm gia lâm chấn cung vi đăng lôi môn , chủ lôi vũ . Đinh lâm địa bàn đằng xà , chủ thiểm điện . Thừa hung môn lâm địa bàn đằng xà vi lôi phát giao , chấn quái . Lạc không vong , mộ khố cung , chủ âm vụ bất vũ . Đông nguyệt khán thiên tâm tinh cập thiên nhâm thổ túc , đái nhâm quý , hạ lâm nhâm quý , hoặc thừa nguyên vũ , bạch hổ , chủ thủy thổ ngưng kết nhi vi tuyết . Không vong , nhập mộ , chủ âm hàn . Canh khán bạch hổ xương cuồng , chủ đại phong . Thanh đào tẩu , chủ phong khởi vân tán , vô vũ . Bạch nhập huỳnh chủ băng bạc . Huỳnh nhập bạch chủ tình . Nhược thiên trụ du ư nhất , tam , thất cung hạ đái nhâm quý , hoặc hạ lâm nhâm quý chi cung , bất kiến nhâm quý , nhi kiến đằng xà giả , chủ hiện hồng nghê bất vũ . Như lạc cung hạ lâm chu tước , hoặc lạc không vong giả , chủ kháng hạn bất vũ , cường cầu phản hữu hỏa tai .

(108)占立窯

( 108 ) Chiêm lập diêu

其占法以景門主之。景門乘旺相氣,得三奇吉格來生我年命日干者,吉,可立。若帶凶神、凶格尅我年命日干者,凶。乘硃雀投江、螣蛇夭矯者,大凶,斷斷不可立。

Kỳ chiêm pháp dĩ cảnh môn chủ chi . Cảnh môn thừa vượng tương khí , đắc tam kì cát cách lai sanh ngã niên mệnh nhật can giả , cát , khả lập . Nhược đái hung thần , hung cách khắc ngã niên mệnh nhật can giả , hung . Thừa chu tước đầu giang , đằng xà yêu kiểu giả , đại hung , đoạn đoạn bất khả lập .

Đăng ngày: 1/12/2021 5:35:59 PM
Lần xem: 886 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat