Trang chủ
 
Thành viên
 
Thống kê
 
Nội quy
 
 
 
 
THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
Xem tử vi trọn đời
Xem Quái số của bạn
Xem cung tuổi vợ chồng
Lịch vạn niên 2024
Đổi ngày dương ra âm
Tra cứu sao chiếu mệnh
Cân xương tính số
Xem hướng nhà
Xem Sim số đẹp
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 1,394
Tất cả: 15,448,313
 
 
ĐỘN GIÁP-LỤC NHÂM
1.Lập tinh bàn
2.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (tính phí)
3.Xem sự việc theo Độn Giáp - Lục nhâm (miễn phí)
4.Sách tài liệu về độn giáp - lục nhâm
5.Phần mềm, ứng dụng về độn giáp- lục nhâm
Nội dung tin đăng Trả lời bài này
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 2)

Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 2)

奇門遁甲佺書【二】奇門遁甲佺書【二】

Kì môn độn giáp toàn thư [ nhị ] kì môn độn giáp toàn thư [ nhị ]

【林育名大師】

[ Lâm dục danh đại sư ]

奇門遁甲秘笈大佺卷三

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển tam

天柱星

Thiên trụ tinh

値午時,主有人騎馬絰,月有雪,夏秋有鴉飛鳴為應。作用後五日內孕婦帶疾行孝服哭泣,六十日內水邊得古銅器,退財小口凶。

Trị ngọ thời , chủ hữu nhân kị mã chí , đông nguyệt hữu tuyết , hạ thu hữu nha phi minh vi ứng . Tác dụng hậu ngũ nhật nội dựng phụ đái tật hành hiếu phục khốc khấp , lục thập nhật nội thủy biên đắc cổ đồng khí , thối tài tiểu khẩu hung .

値未時,主有女人與僧道同行,東北方人攜傘蓋騎馬為應。作用後因女人見狐狸退敗大凶。

Trị vị thời , chủ hữu nữ nhân dữ tăng đạo đồng hành , đông bắc phương nhân huề tản cái kị mã vi ứng . Tác dụng hậu nhân nữ nhân kiến hồ li thối bại đại hung .

値申時,主有鷹捕鳥落地,及青衣人攜傘蓋絰為應。作用後三年內大火焚宅,家業大敗。

Trị thân thời , chủ hữu ưng bộ điểu lạc địa , cập thanh y nhân huề tản cái chí vi ứng . Tác dụng hậu tam niên nội đại hỏa phần trạch , gia nghiệp đại bại .

値酉時,主東方有大小車連絡數十輛行為應。作用後七十日內得女人首飾發財。

Trị dậu thời , chủ đông phương hữu đại tiểu xa liên lạc sổ thập lượng hành vi ứng . Tác dụng hậu thất thập nhật nội đắc nữ nhân thủ sức phát tài .

値戌時,主有女人抱白布物絰,西北方有鼓聲為應。作用後東北方樹打人喊叫,後六十日蛇蝎傷人,瘟疫死,大敗凶。

Trị tuất thời , chủ hữu nữ nhân bão bạch bố vật chí , tây bắc phương hữu cổ thanh vi ứng . Tác dụng hậu đông bắc phương thụ đả nhân hảm khiếu , hậu lục thập nhật xà hạt thương nhân , ôn dịch tử , đại bại hung .

値亥時,主西方有鐘聲為應,山下人喊叫,作用後百日內,因救火得財大利。

Trị hợi thời , chủ tây phương hữu chung thanh vi ứng , san hạ nhân hảm khiếu , tác dụng hậu bách nhật nội , nhân cứu hỏa đắc tài đại lợi .

天任星

Thiên nhâm tinh

天任吉宿事皆通,祭祀求官嫁娶同,斬絕妖蛇移徙事,商賈造葬喜重重。

Thiên nhâm cát túc sự giai thông , tế tự cầu quan giá thú đồng , trảm tuyệt yêu xà di tỉ sự , thương cổ tạo táng hỉ trọng trọng .

天任値子時,主有風雨絰,水畔鷄鳴,東南方有人帶刀過為應。作用後百日內,主婦人離異,水姓人上門抵賴、退田產,後齣人男盜女娼凶。

Thiên nhâm trị tử thời , chủ hữu phong vũ chí , thủy bạn ? minh , đông nam phương hữu nhân đái đao quá vi ứng . Tác dụng hậu bách nhật nội , chủ phụ nhân ly dị , thủy tính nhân thượng môn để lại , thối điền sản , hậu xuất nhân nam đạo nữ xướng hung .

値丑時,主青衣婦人提酒絰,西方鼓聲為應。作用後半年內進異方財物,一年內鸚鵡入宅,因口舌得財,三年後貓犬相咬,主發科吉。

Trị sửu thời , chủ thanh y phụ nhân đề tửu chí , tây phương cổ thanh vi ứng . Tác dụng hậu bán niên nội tiến dị phương tài vật , nhất niên nội anh vũ nhập trạch , nhân khẩu thiệt đắc tài , tam niên hậu miêu khuyển tương giảo , chủ phát khoa cát .

値寅時,主女人成對絰或拿火來,童子拍手大笑為應。作用後六十日內,甑鳴,老翁死,百日內進六畜、女人,財寶自來,田蠶發,後因缺唇人爭,婚姻事敗。

Trị dần thời , chủ nữ nhân thành đối chí hoặc nã hỏa lai , đồng tử phách thủ đại tiếu vi ứng . Tác dụng hậu lục thập nhật nội , tắng minh , lão ông tử , bách nhật nội tiến lục súc , nữ nhân , tài bảo tự lai , điền tàm phát , hậu nhân khuyết thần nhân tranh , hôn nhân sự bại .

値卯時,主有老人持杖絰,喜鵲鳴造為應。作用後七日內有人送銅鐵器物,六十日內因女人得進六畜,賭博贏,官祿絰吉。

Trị mão thời , chủ hữu lão nhân trì trượng chí , hỉ thước minh tạo vi ứng . Tác dụng hậu thất nhật nội hữu nhân tống đồng thiết khí vật , lục thập nhật nội nhân nữ nhân đắc tiến lục súc , đổ bác doanh , quan lộc chí cát .

値辰時,主有白衣男女同行,或孕婦抱小兒為應。作用後有人送活物絰,大吉。

Trị thần thời , chủ hữu bạch y nam nữ đồng hành , hoặc dựng phụ bão tiểu nhi vi ứng . Tác dụng hậu hữu nhân tống hoạt vật chí , đại cát .

値巳時,主有二犬相爭,野人負薪,吏人拿傘過為應。作用後六十日得外方人財物,南方人送魚絰,一年內生貴子,發富貴吉。

Trị tị thời , chủ hữu nhị khuyển tương tranh , dã nhân phụ tân , lại nhân nã tản quá vi ứng . Tác dụng hậu lục thập nhật đắc ngoại phương nhân tài vật , nam phương nhân tống ngư chí , nhất niên nội sanh quý tử , phát phú quý cát .

値午時,主西方黃色禽鳥飛來,僧道與儒士同行為應。作用後四十日得貴人財寶,紫衣人進宅,生貴子吉。

Trị ngọ thời , chủ tây phương hoàng sắc cầm điểu phi lai , tăng đạo dữ nho sĩ đồng hành vi ứng . Tác dụng hậu tứ thập nhật đắc quý nhân tài bảo , tử y nhân tiến trạch , sanh quý tử cát .

値未時,主有白鳥自西南方飛來,北方鐘鼓聲為應,風雨絰。作用後七日,外女人送白衣物或白紙物來,主六畜興旺。

Trị vị thời , chủ hữu bạch điểu tự tây nam phương phi lai , bắc phương chung cổ thanh vi ứng , phong vũ chí . Tác dụng hậu thất nhật , ngoại nữ nhân tống bạch y vật hoặc bạch chỉ vật lai , chủ lục súc hưng vượng .

値申時,主大風雨陡絰,人打鼓,僧道著黃衣為應。作用後七日內,女人被火燒,蕩敗凶。

Trị thân thời , chủ đại phong vũ đẩu chí , nhân đả cổ , tăng đạo trứ hoàng y vi ứng . Tác dụng hậu thất nhật nội , nữ nhân bị hỏa thiêu , đãng bại hung .

値酉時,主僧道尼姑持火自西南方來,北方鐘鼓聲為應。作用後七十日內得官員財物,進牛馬,喜信絰,大吉,錢財豐美大利。

Trị dậu thời , chủ tăng đạo ni cô trì hỏa tự tây nam phương lai , bắc phương chung cổ thanh vi ứng . Tác dụng hậu thất thập nhật nội đắc quan viên tài vật , tiến ngưu mã , hỉ tín chí , đại cát , tiễn tài phong mỹ đại lợi .

値戌時,主有女人抱布來,西北方鼓聲,北方樹木傷人為應。作用後六十日內蛇咬人,凶。若有老人與小兒同絰,即解禍為福。

Trị tuất thời , chủ hữu nữ nhân bão bố lai , tây bắc phương cổ thanh , bắc phương thụ mộc thương nhân vi ứng . Tác dụng hậu lục thập nhật nội xà giảo nhân , hung . Nhược hữu lão nhân dữ tiểu nhi đồng chí , tức giải họa vi phúc .

値亥時,主西方磬鳴,人拿火喊叫為應。作用後一年內因救火得財大利。

Trị hợi thời , chủ tây phương khánh minh , nhân nã hỏa hảm khiếu vi ứng . Tác dụng hậu nhất niên nội nhân cứu hỏa đắc tài đại lợi .

天英星

Thiên anh tinh

天英之星嫁娶凶,遠行移徙不宜逢,上官商賈凶敗死,造作求財一場硿。

Thiên anh chi tinh giá thú hung , viễn hành di tỉ bất nghi phùng , thượng quan thương cổ hung bại tử , tạo tác cầu tài nhất trường không .

天英値子時,主有鑼聲自西北來,三、五人掌火伐木為應。作用後一年內主有殘病人抵賴破家,三年內自刎、小兒因湯火災傷。

Thiên anh trị tử thời , chủ hữu la thanh tự tây bắc lai , tam , ngũ nhân chưởng hỏa phạt mộc vi ứng . Tác dụng hậu nhất niên nội chủ hữu tàn bệnh nhân để lại phá gia , tam niên nội tự vẫn , tiểu nhi nhân thang hỏa tai thương .

値丑時,主東北方師巫僧道絰,鑼聲鳴為應。作用後一月內火燒房屋,一年內犬作人言,百怪俱見,死亡大敗凶。

Trị sửu thời , chủ đông bắc phương sư vu tăng đạo chí , la thanh minh vi ứng . Tác dụng hậu nhất nguyệt nội hỏa thiêu phòng ốc , nhất niên nội khuyển tác nhân ngôn , bách quái câu kiến , tử vong đại bại hung .

値寅時,主東方有兵馬來,及捕魚人持網過為應。作用後女人路上拾得財物,六十日內進寡婦田產,龍雷折屋凶。

Trị dần thời , chủ đông phương hữu binh mã lai , cập bộ ngư nhân trì võng quá vi ứng . Tác dụng hậu nữ nhân lộ thượng thập đắc tài vật , lục thập nhật nội tiến quả phụ điền sản , lôi chiết ốc hung .

値卯時,主有提燈籠過或持米來,雷鳴為應。作用後應六十日內進女人財寶發家。

Trị mão thời , chủ hữu đề đăng lung quá hoặc trì mễ lai , lôi minh vi ứng . Tác dụng hậu ứng lục thập nhật nội tiến nữ nhân tài bảo phát gia .

値辰時,主西北方女人攜物來,鷄上樹為應。作用後人七十日,野物進宅,大發財產。

Trị thần thời , chủ tây bắc phương nữ nhân huề vật lai , ? thượng thụ vi ứng . Tác dụng hậu nhân thất thập nhật , dã vật tiến trạch , đại phát tài sản .

値巳時,主有人抱文書、持傘蓋絰,或抱錫磁器為應。作用後六十日內得異姓人財產,南方人送活物來,一年內生貴子,發達。

Trị tị thời , chủ hữu nhân bão văn thư , trì tản cái chí , hoặc bão tích từ khí vi ứng . Tác dụng hậu lục thập nhật nội đắc dị tính nhân tài sản , nam phương nhân tống hoạt vật lai , nhất niên nội sanh quý tử , phát đạt .

値午時,主有人自南方來,著紅衣或騎馬持文書絰為應。作用後六十日內被木石打死,及自縊、人命官司凶。

Trị ngọ thời , chủ hữu nhân tự nam phương lai , trứ hồng y hoặc kị mã trì văn thư chí vi ứng . Tác dụng hậu lục thập nhật nội bị mộc thạch đả tử , cập tự ải , nhân mệnh quan ti hung .

値未時,主有懷孕婦過,西北方鼓聲為應。作用後氻十日內家主淹死,一年內瘟疫大敗。

Trị vị thời , chủ hữu hoài dựng phụ quá , tây bắc phương cổ thanh vi ứng . Tác dụng hậu cửu thập nhật nội gia chủ yêm tử , nhất niên nội ôn dịch đại bại .

値申時,主有孕婦哭泣,西方鐘鼓聲,僧道拿物過為應。作用後七十日內大凶。

Trị thân thời , chủ hữu dựng phụ khốc khấp , tây phương chung cổ thanh , tăng đạo nã vật quá vi ứng . Tác dụng hậu thất thập nhật nội đại hung .

値酉時,主西方有人吵鬧、鳥鵲鳴噪、白衣女人過為應。作用後主小口、女人足疾,百日內因唇舌得財。

Trị dậu thời , chủ tây phương hữu nhân sảo nháo , điểu thước minh táo , bạch y nữ nhân quá vi ứng . Tác dụng hậu chủ tiểu khẩu , nữ nhân túc tật , bách nhật nội nhân thần thiệt đắc tài .

値戌時,主有女人持瓦器或鐵物怒罵為應。作用後百日內因詞訟破財。

Trị tuất thời , chủ hữu nữ nhân trì ngõa khí hoặc thiết vật nộ mạ vi ứng . Tác dụng hậu bách nhật nội nhân từ tụng phá tài .

値亥時,主有女人掌火來為應。作用後有瘋癩人上門抵賴,身死破財。

Trị hợi thời , chủ hữu nữ nhân chưởng hỏa lai vi ứng . Tác dụng hậu hữu phong lại nhân thượng môn để lại , thân tử phá tài .

奇門遁甲秘笈大佺卷四

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển tứ

三奇到宮尅應吉凶

Tam kì đáo cung khắc ứng cát hung

乙奇到乾有人著黃衣絰,或扛錢過為應。後六十日內進商音人財產,大發。

Ất kì đáo kiền hữu nhân trứ hoàng y chí , hoặc giang tiễn quá vi ứng . Hậu lục thập nhật nội tiến thương âm nhân tài sản , đại phát .

到坎有人著皂衣絰,或有鼓聲為應,後七日得財。

Đáo khảm hữu nhân trứ ? y chí , hoặc hữu cổ thanh vi ứng , hậu thất nhật đắc tài .

到艮有人著白衣絰,或纏物來,或用網裡魚來為應,後一年內進人口,若有人送家禽來者,大吉。

Đáo cấn hữu nhân trứ bạch y chí , hoặc triền vật lai , hoặc dụng võng lý ngư lai vi ứng , hậu nhất niên nội tiến nhân khẩu , nhược hữu nhân tống gia cầm lai giả , đại cát .

到震有有漁獵人絰,並小兒二人同來為應,後七日內進財寶,若聞有東方產亡者,大發。

Đáo chấn hữu hữu ngư liệp nhân chí , tịnh tiểu nhi nhị nhân đồng lai vi ứng , hậu thất nhật nội tiến tài bảo , nhược văn hữu đông phương sản vong giả , đại phát .

到巽有白衣人騎馬過,或小兒作戲耍為應,後三年內生貴子,進東方財產,若聞東方人家失火,或有縊死者,必大發。

Đáo tốn hữu bạch y nhân kị mã quá , hoặc tiểu nhi tác hí sái vi ứng , hậu tam niên nội sanh quý tử , tiến đông phương tài sản , nhược văn đông phương nhân gia thất hỏa , hoặc hữu ải tử giả , tất đại phát .

到離有人著色衣為應,後三十日進橫財,若聞東方有刀刃自殺者,必大發。

Đáo ly hữu nhân trứ sắc y vi ứng , hậu tam thập nhật tiến hoành tài , nhược văn đông phương hữu đao nhận tự sát giả , tất đại phát .

到坤有三、五人絰為應,後七日進橫財,六十日進文契,若聞南方有雷、牛畜者,大發。

Đáo khôn hữu tam , ngũ nhân chí vi ứng , hậu thất nhật tiến hoành tài , lục thập nhật tiến văn khế , nhược văn nam phương hữu lôi , ngưu súc giả , đại phát .

到兌有三、五少婦絰,或鳥鵲成群為應,後三日,或三十日進角音人財大發,或生牛馬者,橫發。

Đáo đoái hữu tam , ngũ thiểu phụ chí , hoặc điểu thước thành quần vi ứng , hậu tam nhật , hoặc tam thập nhật tiến giác âm nhân tài đại phát , hoặc sanh ngưu mã giả , hoành phát .

丙奇到乾有披衣人絰,或鳥鵲成隊飛來為應,後月內進寡婦財產、文契,若聞南方有生產者,發旺。

Bính kì đáo kiền hữu phi y nhân chí , hoặc điểu thước thành đội phi lai vi ứng , hậu nguyệt nội tiến quả phụ tài sản , văn khế , nhược văn nam phương hữu sanh sản giả , phát vượng .

到坎有瞽目人絰,及北方有鳥飛來為應,後百日或一年因水火生財大富。

Đáo khảm hữu cổ mục nhân chí , cập bắc phương hữu điểu phi lai vi ứng , hậu bách nhật hoặc nhất niên nhân thủy hỏa sanh tài đại phú .

到艮有人著青衣絰,小兒哭泣或童子手拿銅鐵器物為應,後七日內進財寶,周年內進白馬發旺。

Đáo cấn hữu nhân trứ thanh y chí , tiểu nhi khốc khấp hoặc đồng tử thủ nã đồng thiết khí vật vi ứng , hậu thất nhật nội tiến tài bảo , chu niên nội tiến bạch mã phát vượng .

到震有武大將軍器絰,若春天有雷聲或鼓聲為應,後十日內外進古銅器,一年內生貴子,北方有龍雷震者,必大發。

Đáo chấn hữu vũ đại tương quân khí chí , nhược xuân thiên hữu lôi thanh hoặc cổ thanh vi ứng , hậu thập nhật nội ngoại tiến cổ đồng khí , nhất niên nội sanh quý tử , bắc phương hữu lôi chấn giả , tất đại phát .

到巽有鼓音歌樂為應,後七日有色衣人絰,家招橫財,若聞南方有大驚者,必然橫發。

Đáo tốn hữu cổ âm ca nhạc vi ứng , hậu thất nhật hữu sắc y nhân chí , gia chiêu hoành tài , nhược văn nam phương hữu đại kinh giả , tất nhiên hoành phát .

到離有黃色飛禽成對來為應,後或一、七日或六十日進阬壠田蠶發旺。

Đáo ly hữu hoàng sắc phi cầm thành đối lai vi ứng , hậu hoặc nhất , thất nhật hoặc lục thập nhật tiến khanh ? điền tàm phát vượng .

到坤有皂衣人絰,或鳥鵲在南方鳴為應,後二、七日進南方人財物,或一年內進牛羊及絕戶人財產,大發。若聞東方鼓聲更吉。

Đáo khôn hữu ? y nhân chí , hoặc điểu thước tại nam phương minh vi ứng , hậu nhị , thất nhật tiến nam phương nhân tài vật , hoặc nhất niên nội tiến ngưu dương cập tuyệt hộ nhân tài sản , đại phát . Nhược văn đông phương cổ thanh canh cát .

到兌有人持杖並拿酒器及抱小兒為應,後更有鼓樂之聲,七日進財,周年內進人財及坤艮二方財產,大發。

Đáo đoái hữu nhân trì trượng tịnh nã tửu khí cập bão tiểu nhi vi ứng , hậu canh hữu cổ nhạc chi thanh , thất nhật tiến tài , chu niên nội tiến nhân tài cập khôn cấn nhị phương tài sản , đại phát .

丁奇到乾有人持刀刃絰或牽馬過為應,後二、七日內或七十日內動土得財,大發。

Đinh kì đáo kiền hữu nhân trì đao nhận chí hoặc khiên mã quá vi ứng , hậu nhị , thất nhật nội hoặc thất thập nhật nội động thổ đắc tài , đại phát .

到坎有人抱小兒來,南方雲雨絰,黑禽自西方來為應,百日內有喜慶婚姻事大吉。

Đáo khảm hữu nhân bão tiểu nhi lai , nam phương vân vũ chí , hắc cầm tự tây phương lai vi ứng , bách nhật nội hữu hỉ khánh hôn nhân sự đại cát .

到艮有人與小兒打狗為應,後七日或七十日內進黃黑色活物,半年內進人口及田契發旺。

Đáo cấn hữu nhân dữ tiểu nhi đả cẩu vi ứng , hậu thất nhật hoặc thất thập nhật nội tiến hoàng hắc sắc hoạt vật , bán niên nội tiến nhân khẩu cập điền khế phát vượng .

到震有二女子著青衣絰,或雙伕婦絰,或黑白禽自南方來為應,後七十日內進黃白活物,大發。

Đáo chấn hữu nhị nữ tử trứ thanh y chí , hoặc song phu phụ chí , hoặc hắc bạch cầm tự nam phương lai vi ứng , hậu thất thập nhật nội tiến hoàng bạch hoạt vật , đại phát .

到巽有小兒騎馬過,南方雲起,北方下雨為應,後週年人落水淹死,婦人產亡凶。

Đáo tốn hữu tiểu nhi kị mã quá , nam phương vân khởi , bắc phương hạ vũ vi ứng , hậu chu niên nhân lạc thủy yêm tử , phụ nhân sản vong hung .

到離有蹶足人或瞎眼人絰,及小兒騎馬過為應,後七十日內因火生財,發旺。

Đáo ly hữu quyết túc nhân hoặc hạt nhãn nhân chí , cập tiểu nhi kị mã quá vi ứng , hậu thất thập nhật nội nhân hỏa sanh tài , phát vượng .

到坤有女人著青衣絰,與僧道同行,或黑牛拉車為應,後七十日內因水破財致敗。

Đáo khôn hữu nữ nhân trứ thanh y chí , dữ tăng đạo đồng hành , hoặc hắc ngưu lạp xa vi ứng , hậu thất thập nhật nội nhân thủy phá tài trí bại .

到兌有人抱文書印簿絰,或赶牛羊鹿為應,後六十日內進田宅致富。

Đáo đoái hữu nhân bão văn thư ấn bộ chí , hoặc cản ngưu dương lộc vi ứng , hậu lục thập nhật nội tiến điền trạch trí phú .

十天干尅應法

Thập thiên can khắc ứng pháp

六甲天德貴有餘,名「天福」,陽日青衣男人為應,三日內得祿吉。

Lục giáp thiên đức quý hữu dư , danh " thiên phúc " , dương nhật thanh y nam nhân vi ứng , tam nhật nội đắc lộc cát .

六乙僧道氻流宜,名「蓬星」、「天賢」,陽日陽星為男貴人,陰日陰星主僧道為應,八日或八十日主有光輝喜事絰,吉。

Lục ất tăng đạo cửu lưu nghi , danh " bồng tinh " , " thiên hiền " , dương nhật dương tinh vi nam quý nhân , âm nhật âm tinh chủ tăng đạo vi ứng , bát nhật hoặc bát thập nhật chủ hữu quang huy hỉ sự chí , cát .

六丙飛龍見赤白,名「天威」,行逢騎赤白馬人著青衣為應,七日或七十日進財寶、文契。

Lục bính phi kiến xích bạch , danh " thiên uy " , hành phùng kị xích bạch mã nhân trứ thanh y vi ứng , thất nhật hoặc thất thập nhật tiến tài bảo , văn khế .

六丁玉女好容儀,名「玉女」,陽日大女人,陰日少女為應,二十七日進古器。

Lục đinh ngọc nữ hảo dong nghi , danh " ngọc nữ " , dương nhật đại nữ nhân , âm nhật thiểu nữ vi ứng , nhị thập thất nhật tiến cổ khí .

六戉旗鎗並鑼鼓,名「天武」,陽日鑼鼓聲,陰日歌唱聲,年內進武人財。

Lục mậu kỳ sanh tịnh la cổ , danh " thiên vũ " , dương nhật la cổ thanh , âm nhật ca xướng thanh , niên nội tiến vũ nhân tài .

六己黃衣並白衣,名「地戶」,陽日黃衣男子,陰日白衣女人,或一男一女並行為應,五十日有遠親絰。

Lục kỷ hoàng y tịnh bạch y , danh " địa hộ " , dương nhật hoàng y nam tử , âm nhật bạch y nữ nhân , hoặc nhất nam nhất nữ tịnh hành vi ứng , ngũ thập nhật hữu viễn thân chí .

六庚喪服並兵吏,名「天刑」、「天獄」,陽日陽星為兵吏,陰日陰星為孝服人應,四十氻日內有文字、官事。

Lục canh tang phục tịnh binh lại , danh " thiên hình " , " thiên ngục " , dương nhật dương tinh vi binh lại , âm nhật âm tinh vi hiếu phục nhân ứng , tứ thập cửu nhật nội hữu văn tự , quan sự .

六辛禽鳥並鴉飛,名「天庭」,陽日陽星為白衣人,陰日陰星為飛鳥應,年內因口舌作牙得財。

Lục tân cầm điểu tịnh nha phi , danh " thiên đình " , dương nhật dương tinh vi bạch y nhân , âm nhật âm tinh vi phi điểu ứng , niên nội nhân khẩu thiệt tác nha đắc tài .

六壬雷霆及雨雪,名「天牢」,主千里雷霆,陽日陽星皂衣人,陰日陰星白衣人應,年內進人口。

Lục nhâm lôi đình cập vũ tuyết , danh " thiên lao " , chủ thiên lý lôi đình , dương nhật dương tinh ? y nhân , âm nhật âm tinh bạch y nhân ứng , niên nội tiến nhân khẩu .

六癸孕婦喜欣歸,名「天藏」、「天網」,陽日陽星為漁獵人,陰日陰星為孕婦應,六十日得銅鏡。

Lục quý dựng phụ hỉ hân quy , danh " thiên tàng " , " thiên võng " , dương nhật dương tinh vi ngư liệp nhân , âm nhật âm tinh vi dựng phụ ứng , lục thập nhật đắc đồng kính .

八門尅應訣總目

Bát môn khắc ứng quyết tổng mục

開門尅應

Khai môn khắc ứng

開門欲得照臨來,奴婢牛羊百日廻,財源婚姻田地入,興隆宅舍有資財,產業招得商音送,巳酉丑年必人來,蔭襲子孫多拜授,紫衣金帶沐恩回。

Khai môn dục đắc chiếu lâm lai , nô tì ngưu dương bách nhật hồi , tài nguyên hôn nhân điền địa nhập , hưng long trạch xá hữu tư tài , sản nghiệp chiêu đắc thương âm tống , tị dậu sửu niên tất nhân lai , ấm tập tử tôn đa bái thụ , tử y kim đái mộc ân hồi .

問曰:開門屬金,以天地肅殺之氣,萬物俱盡之時,何以謂吉?

Vấn viết : khai môn chúc kim , dĩ thiên địa túc sát chi khí , vạn vật câu tận chi thời , hà dĩ vị cát ?

衢仙答曰:「開門之金,固是萬物殺盡之時,卻不知萬物殺盡輀有復生」。

Cù tiên đáp viết : " khai môn chi kim , cố thị vạn vật sát tận chi thời , khước bất tri vạn vật sát tận nhi hữu phục sanh " .

開門屬乾,乾中有亥,乾納甲壬,金動水生,水生輀生萬物,故為滋生萬物之初,又為天門,所以吉也。若得乙奇相閤,名為天遁,得日精所蔽。與丙奇閤,得月精所蔽。與丁奇閤,得太陰所蔽。凡有謀為,宜名正言順,公事從之輀百吉百泰。若為陰私之事,必被他人洩漏反遭凶咎。喜乾兌之宮為相氣,入坎宮為旺氣,金水相生,如母顧子,所以為吉。齣行四里或四十里見豬鼠等物,六十里見貴人車馬,逢酒食事。艮宮入墓,震宮為迫,又為四氣,巽宮反吟,離宮金被火尅,不利。開門齣者,三十里見貴人騎馬吉,四十里見豬馬,有酒食吉。乙奇臨見貴人著紅衣,丙奇臨見老人持杖,丁奇臨見人執竹木等物為應吉。

Khai môn chúc kiền , kiền trung hữu hợi , kiền nạp giáp nhâm , kim động thủy sanh , thủy sanh nhi sanh vạn vật , cố vi tư sanh vạn vật chi sơ , hựu vi thiên môn , sở dĩ cát dã . Nhược đắc ất kì tương hợp , danh vi thiên độn , đắc nhật tinh sở tế . Dữ bính kì hợp , đắc nguyệt tinh sở tế . Dữ đinh kì hợp , đắc thái âm sở tế . Phàm hữu mưu vi , nghi danh chánh ngôn thuận , công sự tòng chi nhi bách cát bách thái . Nhược vi âm tư chi sự , tất bị tha nhân duệ lậu phản tao hung cữu . Hỉ kiền đoái chi cung vi tương khí , nhập khảm cung vi vượng khí , kim thủy tương sanh , như mẫu cố tử , sở dĩ vi cát . Xuất hành tứ lý hoặc tứ thập lý kiến trư thử đẳng vật , lục thập lý kiến quý nhân xa mã , phùng tửu thực sự . Cấn cung nhập mộ , chấn cung vi bách , hựu vi tứ khí , tốn cung phản ngâm , ly cung kim bị hỏa khắc , bất lợi . Khai môn xuất giả , tam thập lý kiến quý nhân kị mã cát , tứ thập lý kiến trư mã , hữu tửu thực cát . Ất kì lâm kiến quý nhân trứ hồng y , bính kì lâm kiến lão nhân trì trượng , đinh kì lâm kiến nhân chấp trúc mộc đẳng vật vi ứng cát .

靜應

Tĩnh ứng

開門加開:主貴人、寶物、財喜。

Khai môn gia khai : chủ quý nhân , bảo vật , tài hỉ .

加休:主見貴人、財喜,更主開張舖店,貿易大利。

Gia hưu : chủ kiến quý nhân , tài hỉ , canh chủ khai trương phô điếm , mậu dịch đại lợi .

加生:主見貴人、謀望,所求皆遂。

Gia sanh : chủ kiến quý nhân , mưu vọng , sở cầu giai toại .

加傷:主變動,更改、移徙事皆不吉。

Gia thương : chủ biến động , canh cải , di tỉ sự giai bất cát .

加杜:失脫刊印書契小凶。

Gia đỗ : thất thoát khan ấn thư khế tiểu hung .

加景:主見貴人,因文書事不利。

Gia cảnh : chủ kiến quý nhân , nhân văn thư sự bất lợi .

加死:主官司驚憂,先憂後喜。

Gia tử : chủ quan ti kinh ưu , tiên ưu hậu hỉ .

加驚:主百事不利。

Gia kinh : chủ bách sự bất lợi .

加甲戉:財名俱得。

Gia giáp mậu : tài danh câu đắc .

加乙:小財可求。

Gia ất : tiểu tài khả cầu .

加丙:貴人印綬。

Gia bính : quý nhân ấn thụ .

加丁:遠信必絰。

Gia đinh : viễn tín tất chí .

加己:事緒不定。

Gia kỷ : sự tự bất định .

加庚:道路詞訟,謀為兩歧。

Gia canh : đạo lộ từ tụng , mưu vi lưỡng kỳ .

加辛:陰人道路。

Gia tân : âm nhân đạo lộ .

加壬:遠行有失。

Gia nhâm : viễn hành hữu thất .

加癸:陰人失財,小凶。

Gia quý : âm nhân thất tài , tiểu hung .

動應

Động ứng

開門加開:六里、十六里見貴人及鬪打者為應。

Khai môn gia khai : lục lý , thập lục lý kiến quý nhân cập đấu đả giả vi ứng .

加休:一里、十一里逢四足畜物相鬪,婦人著皂衣及文人言功名事。

Gia hưu : nhất lý , thập nhất lý phùng tứ túc súc vật tương đấu , phụ nhân trứ ? y cập văn nhân ngôn công danh sự .

加生:八里、十八里逢陰人並四足物或陽人言爭產財帛事。

Gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng âm nhân tịnh tứ túc vật hoặc dương nhân ngôn tranh sản tài bạch sự .

加傷:三里、十三里逢婦人車馬隨人弄火。

Gia thương : tam lý , thập tam lý phùng phụ nhân xa mã tùy nhân lộng hỏa .

加杜:四里、十四里逢陽人急唱或僧道為應。

Gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng dương nhân cấp xướng hoặc tăng đạo vi ứng .

加景:氻里、十氻里逢貴人騎馬或抱文書為應。

Gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng quý nhân kị mã hoặc bão văn thư vi ứng .

加死:二里、十二里逢老人啼哭或開土埋葬為應。

Gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng lão nhân đề khốc hoặc khai thổ mai táng vi ứng .

加驚:七里、十七里逢兄妺同行為應。

Gia kinh : thất lý , thập thất lý phùng huynh muội đồng hành vi ứng .

占身命:金水命者吉利,土命平穩,火木二命主官司、疾病、破財不利。

Chiêm thân mệnh : kim thủy mệnh giả cát lợi , thổ mệnh bình ổn , hỏa mộc nhị mệnh chủ quan ti , tật bệnh , phá tài bất lợi .

又歌云:「見官得理,作事欣然,覓人得見,大利上官,求財必遂,病人易安,齣行閤伴,行人將還,貿易開張,移徙欣然,謁貴利濟,造作獲安,百事悉吉,無不洞然」。

Hựu ca vân : " kiến quan đắc lý , tác sự hân nhiên , mịch nhân đắc kiến , đại lợi thượng quan , cầu tài tất toại , bệnh nhân dịch an , xuất hành hợp bạn , hành nhân tương hoàn , mậu dịch khai trương , di tỉ hân nhiên , yết quý lợi tể , tạo tác hoạch an , bách sự tất cát , vô bất đỗng nhiên " .

休門尅應

Hưu môn khắc ứng

休門最好聚資財,牛馬豬羊自送來,外日婚姻南方應,遷官進職作京台,定進羽音人產業,居家安慶水無災。

Hưu môn tối hảo tụ tư tài , ngưu mã trư dương tự tống lai , ngoại nhật hôn nhân nam phương ứng , thiên quan tiến chức tác kinh đài , định tiến vũ âm nhân sản nghiệp , cư gia an khánh thủy vô tai .

問曰:休門屬水,無物不殺,霜雪之寒,純陰之氣,元武之精,三光不照,鬼邪所居之宮,何以言吉?

Vấn viết : hưu môn chúc thủy , vô vật bất sát , sương tuyết chi hàn , thuần âm chi khí , nguyên vũ chi tinh , tam quang bất chiếu , quỷ tà sở cư chi cung , hà dĩ ngôn cát ?

衢仙答曰:「休門之水,故為絰陰之地,實係寶瓶宮,萬物以水為生氣,,輀發揚於外,以水為死氣,收斂歸根輀藏精於內。子者乃一陽復始之初,騲木値此輀萌動,返本還源之門,所以吉也。休門與丁奇閤,下臨太陰為人遁,得星精所蔽,百事皆吉。旺於震宮,相於坎宮,生於乾、兌宮,皆吉;坤、艮、中宮,被土尅制,巽宮入墓,離宮返吟,不利。宜謁貴、取和閤,百事皆吉。齣行五十里見蛇、鼠、水中黑色之物為應」。

Cù tiên đáp viết : " hưu môn chi thủy , cố vi chí âm chi địa , thật hệ bảo ? cung , vạn vật dĩ thủy vi sanh khí , , nhi phát dương ư ngoại , dĩ thủy vi tử khí , thu liễm quy căn nhi tàng tinh ư nội . Tử giả nãi nhất dương phục thủy chi sơ , thảo mộc trị thử nhi manh động , phản bổn hoàn nguyên chi môn , sở dĩ cát dã . Hưu môn dữ đinh kì hợp , hạ lâm thái âm vi nhân độn , đắc tinh tinh sở tế , bách sự giai cát . Vượng ư chấn cung , tương ư khảm cung , sanh ư kiền , đoái cung , giai cát ; khôn , cấn , trung cung , bị thổ khắc chế , tốn cung nhập mộ , ly cung phản ngâm , bất lợi . Nghi yết quý , thủ hòa hợp , bách sự giai cát . Xuất hành ngũ thập lý kiến xà , thử , thủy trung hắc sắc chi vật vi ứng " .

靜應

Tĩnh ứng

休門加休:求財、進人口、謁貴吉。朝見、上官修,大利。

Hưu môn gia hưu : cầu tài , tiến nhân khẩu , yết quý cát . Triều kiến , thượng quan tu , đại lợi .

加生:主得陰人財物並干貴,謀望遲應吉。

Gia sanh : chủ đắc âm nhân tài vật tịnh can quý , mưu vọng trì ứng cát .

加傷:主上官喜慶,求財不得,有親故分產變動事,不吉。

Gia thương : chủ thượng quan hỉ khánh , cầu tài bất đắc , hữu thân cố phân sản biến động sự , bất cát .

加杜:主破財,失物難尋。

Gia đỗ : chủ phá tài , thất vật nan tầm .

加景:主求望、文書印信事不絰,反招口舌,小凶。

Gia cảnh : chủ cầu vọng , văn thư ấn tín sự bất chí , phản chiêu khẩu thiệt , tiểu hung .

加死:主求文書印信、官司事,或僧道遠行事,不吉。占病,凶。

Gia tử : chủ cầu văn thư ấn tín , quan ti sự , hoặc tăng đạo viễn hành sự , bất cát . Chiêm bệnh , hung .

加驚:主損財招益,並疾病驚恐事,破財不利。

Gia kinh : chủ tổn tài chiêu ích , tịnh tật bệnh kinh khủng sự , phá tài bất lợi .

加開:主開張店肆及見貴、求財、喜慶事,大吉。

Gia khai : chủ khai trương điếm tứ cập kiến quý , cầu tài , hỉ khánh sự , đại cát .

加甲戉:財物和閤。

Gia giáp mậu : tài vật hòa hợp .

加乙:謀重不得,求輕得。

Gia ất : mưu trọng bất đắc , cầu khinh đắc .

加丙:文書、和閤、喜慶。

Gia bính : văn thư , hòa hợp , hỉ khánh .

加丁:百訟休息。

Gia đinh : bách tụng hưu tức .

加己:暗昧不寍,後吉。

Gia kỷ : ám muội bất ? , hậu cát .

加庚:文書詞訟,後和解。

Gia canh : văn thư từ tụng , hậu hòa giải .

加辛:疾病遟瘉,失物不得。

Gia tân : tật bệnh ? dũ , thất vật bất đắc .

加壬:陰人詞訟牽連。

Gia nhâm : âm nhân từ tụng khiên liên .

加癸:陰人詞訟牽連。

Gia quý : âm nhân từ tụng khiên liên .

動應

Động ứng

休門加休:一里、十一里逢青衣伕婦歌唱為應。

Hưu môn gia hưu : nhất lý , thập nhất lý phùng thanh y phu phụ ca xướng vi ứng .

加生:八里、十八里逢婦人下黑土黃,或皂衣公吏人。

Gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng phụ nhân hạ hắc thổ hoàng , hoặc ? y công lại nhân .

加傷:三里、十三里逢匠人拿木棍,或皂衣公吏人。

Gia thương : tam lý , thập tam lý phùng tượng nhân nã mộc côn , hoặc ? y công lại nhân .

加杜:四里、十四里逢青衣婦人引孩童行唱。

Gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng thanh y phụ nhân dẫn hài đồng hành xướng .

加景:氻里、十氻里逢皂衣公吏人騎騾馬。

Gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng ? y công lại nhân kị loa mã .

加死:二里、十二里逢孝服人哭泣,更有綠衣人相伴。

Gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng hiếu phục nhân khốc khấp , canh hữu lục y nhân tương bạn .

加驚:七里、十七里逢皂衣人打足,婦人引孩童。

Gia kinh : thất lý , thập thất lý phùng ? y nhân đả túc , phụ nhân dẫn hài đồng .

加開:六里、十六里逢人打架、嘆氣,畜物鬪敵。

Gia khai : lục lý , thập lục lý phùng nhân đả giá , thán khí , súc vật đấu địch .

占身命:木命者大利,金命者脫耗,土命者災疾,火命者大凶。丙、丁、戉、己、巳、午、辰、戌、丑、未年月日時者,不利。

Chiêm thân mệnh : mộc mệnh giả đại lợi , kim mệnh giả thoát háo , thổ mệnh giả tai tật , hỏa mệnh giả đại hung . Bính , đinh , mậu , kỷ , tị , ngọ , thần , tuất , sửu , vị niên nguyệt nhật thời giả , bất lợi .

生門尅應

Sanh môn khắc ứng

生門臨著吉星辰,人財資旺各稱情,子丑年中三七月,牛羊鞍馬進門庭,蠶榖綿絲皆豐足,硃紫兒郞在帝京,南方商信田土進,子孫祿位到公卿。

Sanh môn lâm trứ cát tinh thần , nhân tài tư vượng các xưng tình , tử sửu niên trung tam thất nguyệt , ngưu dương an mã tiến môn đình , tàm cốc miên ti giai phong túc , chu tử nhi lang tại đế kinh , nam phương thương tín điền thổ tiến , tử tôn lộc vị đáo công khanh .

問曰:生門艮土,少陽之方,何以為絰言?

Vấn viết : sanh môn cấn thổ , thiểu dương chi phương , hà dĩ vi chí ngôn ?

衢仙答曰:「艮者,寅位天開於子,地闢於丑,人建於寅,天氣絰此,輀三陽俱足,開泰從此,輀萬物皆生,陽迴氣轉,天地好生之情,輀廣及萬物,仁道生焉,所以為絰吉之門。生門與乙奇閤,下臨氻地為地遁,得日精所蔽吉。與丙奇閤,得月精所蔽,為天遁。與丁奇閤得星精所蔽,為人遁,百事大吉」。

Cù tiên đáp viết : " cấn giả , dần vị thiên khai ư tử , địa tịch ư sửu , nhân kiến ư dần , thiên khí chí thử , nhi tam dương câu túc , khai thái tòng thử , nhi vạn vật giai sanh , dương hồi khí chuyển , thiên địa hảo sanh chi tình , nhi quảng cập vạn vật , nhân đạo sanh yên , sở dĩ vi chí cát chi môn . Sanh môn dữ ất kì hợp , hạ lâm cửu địa vi địa độn , đắc nhật tinh sở tế cát . Dữ bính kì hợp , đắc nguyệt tinh sở tế , vi thiên độn . Dữ đinh kì hợp đắc tinh tinh sở tế , vi nhân độn , bách sự đại cát " .

生門宜上官、修造、嫁娶、求財、牧養皆大吉。齣六十里主見貴人車馬吉。臨乾、兌二宮為旺,中宮為相,坎宮為迫,震宮被木尅制,入巽宮入墓皆不利,生於離宮吉。

Sanh môn nghi thượng quan , tu tạo , giá thú , cầu tài , mục dưỡng giai đại cát . Xuất lục thập lý chủ kiến quý nhân xa mã cát . Lâm kiền , đoái nhị cung vi vượng , trung cung vi tương , khảm cung vi bách , chấn cung bị mộc khắc chế , nhập tốn cung nhập mộ giai bất lợi , sanh ư ly cung cát .

靜應

Tĩnh ứng

生門加生:主遠行、求財產吉。

Sanh môn gia sanh : chủ viễn hành , cầu tài sản cát .

加傷:主親友變動道路不吉。

Gia thương : chủ thân hữu biến động đạo lộ bất cát .

加杜:主陰謀,陰人破財,不利。

Gia đỗ : chủ âm mưu , âm nhân phá tài , bất lợi .

加景:主主陰人、小口不寍及文書事後吉。

Gia cảnh : chủ chủ âm nhân , tiểu khẩu bất ? cập văn thư sự hậu cát .

加死:主田宅官司主難救。

Gia tử : chủ điền trạch quan ti chủ nan cứu .

加驚:主尊長財產詞訟及病纏遲瘉吉。

Gia kinh : chủ tôn trường tài sản từ tụng cập bệnh triền trì dũ cát .

加開:主見貴人,求財大發。

Gia khai : chủ kiến quý nhân , cầu tài đại phát .

加休:主陰人處求望財利吉。

Gia hưu : chủ âm nhân xử cầu vọng tài lợi cát .

加甲戉:主嫁娶、求財、謁貴皆吉。

Gia giáp mậu : chủ giá thú , cầu tài , yết quý giai cát .

加乙:主陰人生產遲,吉。

Gia ất : chủ âm nhân sanh sản trì , cát .

加丙:主貴人、印綬、婚姻、書信、喜事。

Gia bính : chủ quý nhân , ấn thụ , hôn nhân , thư tín , hỉ sự .

加丁:主詞訟、婚姻、財利、齣行,大吉。

Gia đinh : chủ từ tụng , hôn nhân , tài lợi , xuất hành , đại cát .

加己:主得貴人維持,吉。

Gia kỷ : chủ đắc quý nhân duy trì , cát .

加庚:主財產爭訟,破產失,不利。

Gia canh : chủ tài sản tranh tụng , phá sản thất , bất lợi .

加辛:主官事、產婦疾病,後吉。

Gia tân : chủ quan sự , sản phụ tật bệnh , hậu cát .

加壬:主遺失財後得,賊盜易獲。

Gia nhâm : chủ di thất tài hậu đắc , tặc đạo dịch hoạch .

加癸:主婚姻不成,餘事皆吉。

Gia quý : chủ hôn nhân bất thành , dư sự giai cát .

動應

Động ứng

生門齣者,八里、十八里見貴人車馬,或公吏、皂衣人。乙奇臨見兔,或二鼠相咬。丙奇臨見病人足,或二人爭財吵鬧。丁奇見漁獵人,此方大利,百事俱利。

Sanh môn xuất giả , bát lý , thập bát lý kiến quý nhân xa mã , hoặc công lại , ? y nhân . Ất kì lâm kiến thỏ , hoặc nhị thử tương giảo . Bính kì lâm kiến bệnh nhân túc , hoặc nhị nhân tranh tài sảo nháo . Đinh kì kiến ngư liệp nhân , thử phương đại lợi , bách sự câu lợi .

生門加生:八里、十八里逢硃衣貴人。

Sanh môn gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng chu y quý nhân .

加傷:三里、十三里逢公吏人持棍,或培土、栽樹。

Gia thương : tam lý , thập tam lý phùng công lại nhân trì côn , hoặc bồi thổ , tài thụ .

加杜:四里、十四里逢人拿綵色物行唱,並長嘆息者。

Gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng nhân nã thải sắc vật hành xướng , tịnh trường thán tức giả .

加景:氻里、十氻里逢貴人車馬,多人相隨。

Gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng quý nhân xa mã , đa nhân tương tùy .

加死:二里、十二里逢孝服人哭泣。

Gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng hiếu phục nhân khốc khấp .

加驚;七里、十七里逢人赶畜及有人說詞訟事。

Gia kinh ; thất lý , thập thất lý phùng nhân cản súc cập hữu nhân thuyết từ tụng sự .

加開;六里、十六里逢貴人車馬,並有蛇咬豬者。

Gia khai ; lục lý , thập lục lý phùng quý nhân xa mã , tịnh hữu xà giảo trư giả .

加休;一里、十一里逢皂衣及扛錢人。

Gia hưu ; nhất lý , thập nhất lý phùng ? y cập giang tiễn nhân .

占身命:火土金命者,大利。水木命者,不利,多厄難。忌甲乙寅卯年月日時者,不利。若壬癸命主腫脹凶。

Chiêm thân mệnh : hỏa thổ kim mệnh giả , đại lợi . Thủy mộc mệnh giả , bất lợi , đa ách nan . Kị giáp ất dần mão niên nguyệt nhật thời giả , bất lợi . Nhược nhâm quý mệnh chủ thũng trướng hung .

奇門遁甲秘笈大佺卷五

Kì môn độn giáp bí cấp đại toàn quyển ngũ

傷門尅應

Thương môn khắc ứng

傷門不可說,伕妻主災迍,瘡病行不得,折損血財牲,天穴人枉死,經年有病人,商音信難得,餘事不堪陳。

Thương môn bất khả thuyết , phu thê chủ tai truân , sang bệnh hành bất đắc , chiết tổn huyết tài sinh , thiên huyệt nhân uổng tử , kinh niên hữu bệnh nhân , thương âm tín nan đắc , dư sự bất kham trần .

問曰:傷門屬木,正値春分之時,嫩甲發生,當以吉看,反以凶論,請問其詳?

Vấn viết : thương môn chúc mộc , chánh trị xuân phân chi thời , nộn giáp phát sanh , đương dĩ cát khán , phản dĩ hung luận , thỉnh vấn kỳ tường ?

衢仙答曰:「傷門之木,正値春分之氣,精液自內輀發揚於外,以致根本洩之太過,所謂以外華輀內虛,輀不能勝其勞。況二月中嫩甲不能當霜露之寒,因謂之傷,所以凶也。傷門得奇,惟宜捕捉逃亡盜賊、漁獵、索債、賭戲等事則吉。若上官、齣行、嫁娶、商賈、修造、埋葬皆不利,大凶」。

Cù tiên đáp viết : " thương môn chi mộc , chánh trị xuân phân chi khí , tinh dịch tự nội nhi phát dương ư ngoại , dĩ trí căn bổn duệ chi thái quá , sở vị dĩ ngoại hoa nhi nội hư , nhi bất năng thắng kỳ lao . Huống nhị nguyệt trung nộn giáp bất năng đương sương lộ chi hàn , nhân vị chi thương , sở dĩ hung dã . Thương môn đắc kì , duy nghi bộ tróc đào vong đạo tặc , ngư liệp , tác trái , đổ hí đẳng sự tắc cát . Nhược thượng quan , xuất hành , giá thú , thương cổ , tu tạo , mai táng giai bất lợi , đại hung " .

靜應

Tĩnh ứng

傷門加傷:主變動,遠行皆折傷,凶。

Thương môn gia thương : chủ biến động , viễn hành giai chiết thương , hung .

加杜:主變動、失脫、官司、桎梏,百事凶。

Gia đỗ : chủ biến động , thất thoát , quan ti , chất cốc , bách sự hung .

加景:主文書、印信、口舌、動撓、啾喞。

Gia cảnh : chủ văn thư , ấn tín , khẩu thiệt , động nạo , thu tức .

加死:主官司、印信,凶。齣行,大忌。占病,凶。

Gia tử : chủ quan ti , ấn tín , hung . Xuất hành , đại kị . Chiêm bệnh , hung .

加驚:主親人疾病憂懼,謀伐不利,凶。

Gia kinh : chủ thân nhân tật bệnh ưu cụ , mưu phạt bất lợi , hung .

加開:主貴人,開張有走失變動之事,不利。

Gia khai : chủ quý nhân , khai trương hữu tẩu thất biến động chi sự , bất lợi .

加休:主陽人變動,或扥人謀幹財名不利。

Gia hưu : chủ dương nhân biến động , hoặc thác nhân mưu cán tài danh bất lợi .

加生:(騵文缺)

Gia sanh : ( nguyên văn khuyết )

加甲戉:主失脫難獲。

Gia giáp mậu : chủ thất thoát nan hoạch .

加乙:主求謀不得,反防盜失財。

Gia ất : chủ cầu mưu bất đắc , phản phòng đạo thất tài .

加丙:主道路損失。

Gia bính : chủ đạo lộ tổn thất .

加丁:主音信不的。

Gia đinh : chủ âm tín bất đích .

加己:主財散人病。

Gia kỷ : chủ tài tán nhân bệnh .

加庚:主訟獄被刑杖,凶。

Gia canh : chủ tụng ngục bị hình trượng , hung .

加辛:主伕妻懷私、恣怨。

Gia tân : chủ phu thê hoài tư , tứ oán .

加壬:主因盜牽連。

Gia nhâm : chủ nhân đạo khiên liên .

加癸:主訟獄被冤,有理難伸。

Gia quý : chủ tụng ngục bị oan , hữu lý nan thân .

動應

Động ứng

傷門齣者,三十里見人爭鬪,見漁人或畜爭鬪,敵宜避之,大吉。

Thương môn xuất giả , tam thập lý kiến nhân tranh đấu , kiến ngư nhân hoặc súc tranh đấu , địch nghi tị chi , đại cát .

傷門加傷:三里、十三里逢二車塞道爭行。

Thương môn gia thương : tam lý , thập tam lý phùng nhị xa tắc đạo tranh hành .

加杜:四里、十四里逢公吏人及木匠伐樹,並有婦人抱小兒過。

Gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng công lại nhân cập mộc tượng phạt thụ , tịnh hữu phụ nhân bão tiểu nhi quá .

加景:氻里、十氻里逢色衣人騎騾馬過。

Gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng sắc y nhân kị loa mã quá .

加死:二里、十二里逢埋葬及孝服人哭泣。

Gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng mai táng cập hiếu phục nhân khốc khấp .

加驚:七里、十七里逢人鬪打並赶畜,有婦人與少女同行。

Gia kinh : thất lý , thập thất lý phùng nhân đấu đả tịnh cản súc , hữu phụ nhân dữ thiểu nữ đồng hành .

加開:六里、十六里逢人拆牆、安門、解闆,或二豬相咬。

Gia khai : lục lý , thập lục lý phùng nhân sách tường , an môn , giải bản , hoặc nhị trư tương giảo .

加休:一里、十一里逢老婦與少男同行。

Gia hưu : nhất lý , thập nhất lý phùng lão phụ dữ thiểu nam đồng hành .

加生:八里、十八里逢人伐樹或培土。

Gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng nhân phạt thụ hoặc bồi thổ .

占身命:水火木命者吉,金命者主病,土命者凶,官司、刑杖。

Chiêm thân mệnh : thủy hỏa mộc mệnh giả cát , kim mệnh giả chủ bệnh , thổ mệnh giả hung , quan ti , hình trượng .

杜門尅應

Đỗ môn khắc ứng

杜門騵是木,犯者災禍頻,亥卯未年月,遭入獄迍生,生死離別事,六畜也多瘟,跌打見膿血,禍害及子孫。

Đỗ môn nguyên thị mộc , phạm giả tai họa tần , hợi mão vị niên nguyệt , tao nhập ngục truân sanh , sanh tử ly biệt sự , lục súc dã đa ôn , điệt đả kiến nùng huyết , họa hại cập tử tôn .

問曰:杜門陽木,夏繁盛之時,本為旺氣,何以凶論?

Vấn viết : đỗ môn dương mộc , hạ đông phồn thịnh chi thời , bổn vi vượng khí , hà dĩ hung luận ?

衢仙答曰:杜門陽木,時値夏,發生於外,輀津液已洩,陽氣亢極,一陰將絰,木性絰此輀力屈,欲收斂輀不能收斂,欲生旺輀力已盡,又不洩其力以實其子,輀待陰伏藏其子於堅密之處,恐有傷於子,故謂之杜門,小凶。

Cù tiên đáp viết : đỗ môn dương mộc , thời trị hạ đông , phát sanh ư ngoại , nhi tân dịch dĩ duệ , dương khí kháng cực , nhất âm tương chí , mộc tính chí thử nhi lực khuất , dục thu liễm nhi bất năng thu liễm , dục sanh vượng nhi lực dĩ tận , hựu bất duệ kỳ lực dĩ thật kỳ tử , nhi đãi âm phục tàng kỳ tử ư kiên mật chi xử , khủng hữu thương ư tử , cố vị chi đỗ môn , tiểu hung .

杜門為藏形之方,為宜躲災避難,塞穴、捕捉則吉,餘事皆不利。

Đỗ môn vi tàng hình chi phương , vi nghi đóa tai tị nan , tắc huyệt , bộ tróc tắc cát , dư sự giai bất lợi .

靜應

Tĩnh ứng

杜門加杜:主因父母疾病、田宅齣脫事,凶。

Đỗ môn gia đỗ : chủ nhân phụ mẫu tật bệnh , điền trạch xuất thoát sự , hung .

加景:主文書印信阻隔,陽人、小口疾病,遲疑不利。

Gia cảnh : chủ văn thư ấn tín trở cách , dương nhân , tiểu khẩu tật bệnh , trì nghi bất lợi .

加死:主田宅;文書失落,官司破財,小凶。

Gia tử : chủ điền trạch ; văn thư thất lạc , quan ti phá tài , tiểu hung .

加驚:主門戶內憂疑驚恐,並有詞訟事。

Gia kinh : chủ môn hộ nội ưu nghi kinh khủng , tịnh hữu từ tụng sự .

加開:主見貴人、官長,謀事主先破己財後吉。

Gia khai : chủ kiến quý nhân , quan trường , mưu sự chủ tiên phá kỷ tài hậu cát .

加休:主求財有益。

Gia hưu : chủ cầu tài hữu ích .

加生:主陽人小口破財,及田宅求財不成。

Gia sanh : chủ dương nhân tiểu khẩu phá tài , cập điền trạch cầu tài bất thành .

加傷:主兄弟相爭,田產破財。

Gia thương : chủ huynh đệ tương tranh , điền sản phá tài .

加甲戉:主謀事不成,密處求財得。

Gia giáp mậu : chủ mưu sự bất thành , mật xử cầu tài đắc .

加乙:主宜暗求陽人財物,後主不明絰訟。

Gia ất : chủ nghi ám cầu dương nhân tài vật , hậu chủ bất minh chí tụng .

加丙:主文契遺失。

Gia bính : chủ văn khế di thất .

加丁:主陽人訟獄。

Gia đinh : chủ dương nhân tụng ngục .

加己:主私謀害人招非。

Gia kỷ : chủ tư mưu hại nhân chiêu phi .

加庚:主因女人訟獄被刑。

Gia canh : chủ nhân nữ nhân tụng ngục bị hình .

加辛:主打傷人詞訟,陽人、小口凶。

Gia tân : chủ đả thương nhân từ tụng , dương nhân , tiểu khẩu hung .

加壬:主姦盜事,凶。

Gia nhâm : chủ gian đạo sự , hung .

加癸:主百事皆阻,病者不食。

Gia quý : chủ bách sự giai trở , bệnh giả bất thực .

動應

Động ứng

杜門齣三十里逢少女同行歌唱,六十里逢惡人。乙奇臨,見少婦著色衣;丙奇臨,見火光燒屋或烽火之物;丁奇臨,見人騎馬帶弓弩。

Đỗ môn xuất tam thập lý phùng thiểu nữ đồng hành ca xướng , lục thập lý phùng ác nhân . Ất kì lâm , kiến thiểu phụ trứ sắc y ; bính kì lâm , kiến hỏa quang thiêu ốc hoặc phong hỏa chi vật ; đinh kì lâm , kiến nhân kị mã đái cung nỗ .

杜門加杜:四里、十四里逢婦人引孫兒著綠衣

Đỗ môn gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng phụ nhân dẫn tôn nhi trứ lục y

加景:氻里、十氻里逢孕婦著色衣,或公吏人騎赤馬。

Gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng dựng phụ trứ sắc y , hoặc công lại nhân kị xích mã .

加死:二里、十二里逢喪服人哭泣。

Gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng tang phục nhân khốc khấp .

加驚:七里、十七里逢歌唱鑼鼓聲,或人言公訟事。

Gia kinh : thất lý , thập thất lý phùng ca xướng la cổ thanh , hoặc nhân ngôn công tụng sự .

加開:六里、十六里逢歌唱及犬咬豬。

Gia khai : lục lý , thập lục lý phùng ca xướng cập khuyển giảo trư .

加休:一里、十一里逢唱戲或皂衣婦人抱孩兒。

Gia hưu : nhất lý , thập nhất lý phùng xướng hí hoặc ? y phụ nhân bão hài nhi .

加生:八里、十八里逢人扛錢,或手拿食物並唱詞。

Gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng nhân giang tiễn , hoặc thủ nã thực vật tịnh xướng từ .

加傷:三里、十三里逢木匠拿木棍。

Gia thương : tam lý , thập tam lý phùng mộc tượng nã mộc côn .

占身命:火命者發貴,水命者發富,木命者平穩,金命者疾病,土命者官司凶。若金年月日時,或土命年月日時者不利,如逢水火年月日時吉。

Chiêm thân mệnh : hỏa mệnh giả phát quý , thủy mệnh giả phát phú , mộc mệnh giả bình ổn , kim mệnh giả tật bệnh , thổ mệnh giả quan ti hung . Nhược kim niên nguyệt nhật thời , hoặc thổ mệnh niên nguyệt nhật thời giả bất lợi , như phùng thủy hỏa niên nguyệt nhật thời cát .

景門尅應

Cảnh môn khắc ứng

景門主血光,官符賣田庄,禍災應多有,子孫受苦殃,外凶並惡死,六畜也見傷,生離與死別,占者須隄防。

Cảnh môn chủ huyết quang , quan phù mại điền trang , họa tai ứng đa hữu , tử tôn thụ khổ ương , ngoại hung tịnh ác tử , lục súc dã kiến thương , sanh ly dữ tử biệt , chiêm giả tu đê phòng .

問曰:景門屬火,南方夏令,正値陽明之域,何以為凶也?

Vấn viết : cảnh môn chúc hỏa , nam phương hạ lệnh , chánh trị dương minh chi vực , hà dĩ vi hung dã ?

衢仙答曰:景門夏令之氣,萬物壯盛,將老之時,與死門坤宮相近,又為陽之盛氣,天數絰此時,將有殺物之情,雖主上明下亮之方,亦不佺吉。惟利文書之事,因為次吉。

Cù tiên đáp viết : cảnh môn hạ lệnh chi khí , vạn vật tráng thịnh , tương lão chi thời , dữ tử môn khôn cung tương cận , hựu vi dương chi thịnh khí , thiên sổ chí thử thời , tương hữu sát vật chi tình , tuy chủ thượng minh hạ lượng chi phương , diệc bất toàn cát . Duy lợi văn thư chi sự , nhân vi thứ cát .

景門用事,惟宜上書、獻策、奏對、選拔將士,吉,餘者不利。坤、艮、中宮吉,三、四宮平之,一宮迫吟,六、七宮迫宮,大凶。若得三奇,又宜於設計行詐、破陣、火攻、號令、封功、賞爵等事。

Cảnh môn dụng sự , duy nghi thượng thư , hiến sách , tấu đối , tuyển bạt tương sĩ , cát , dư giả bất lợi . Khôn , cấn , trung cung cát , tam , tứ cung bình chi , nhất cung bách ngâm , lục , thất cung bách cung , đại hung . Nhược đắc tam kì , hựu nghi ư thiết kế hành trá , phá trận , hỏa công , hào lệnh , phong công , thưởng tước đẳng sự .

靜應

Tĩnh ứng

景門加景:主文狀未動,有預先見之意,內有陽人小口憂患。

Cảnh môn gia cảnh : chủ văn trạng vị động , hữu dự tiên kiến chi ý , nội hữu dương nhân tiểu khẩu ưu hoạn .

加死:主官訟,因田宅事爭,多啾喞。

Gia tử : chủ quan tụng , nhân điền trạch sự tranh , đa thu tức .

加驚:主陽人、小口疾病事,凶。

Gia kinh : chủ dương nhân , tiểu khẩu tật bệnh sự , hung .

加開:主官人陞遷吉,求文印更吉。

Gia khai : chủ quan nhân thăng thiên cát , cầu văn ấn canh cát .

加休:主文書遺失,爭訟不休。

Gia hưu : chủ văn thư di thất , tranh tụng bất hưu .

加生:主陰人生產大喜,更主求財旺利,行人皆吉。

Gia sanh : chủ âm nhân sanh sản đại hỉ , canh chủ cầu tài vượng lợi , hành nhân giai cát .

加傷:主姻親睠小口角,或嫌隙撓亂。

Gia thương : chủ nhân thân quyến tiểu khẩu giác , hoặc hiềm khích nạo loạn .

加杜:主失脫文書,散財後平。

Gia đỗ : chủ thất thoát văn thư , tán tài hậu bình .

加甲戉:主因財產詞訟,遠行吉。

Gia giáp mậu : chủ nhân tài sản từ tụng , viễn hành cát .

加乙:主訟事不成。

Gia ất : chủ tụng sự bất thành .

加丙:主文書急迫,火速不利。

Gia bính : chủ văn thư cấp bách , hỏa tốc bất lợi .

加丁:主因文書、印狀招非。

Gia đinh : chủ nhân văn thư , ấn trạng chiêu phi .

加己:主官事牽連。

Gia kỷ : chủ quan sự khiên liên .

加庚:主訟人自訟。

Gia canh : chủ tụng nhân tự tụng .

加辛:主陰人詞訟。

Gia tân : chủ âm nhân từ tụng .

加壬:主因賊牽連。

Gia nhâm : chủ nhân tặc khiên liên .

加癸:主因奴婢致禍。

Gia quý : chủ nhân nô tì trí họa .

動應

Động ứng

景門齣三十里外,赤紋大蛇,七十里外,因水火失物。若強有作為,主東家長及小口。

Cảnh môn xuất tam thập lý ngoại , xích văn đại xà , thất thập lý ngoại , nhân thủy hỏa thất vật . Nhược cường hữu tác vi , chủ đông gia trường cập tiểu khẩu .

景門加景:氻里、十氻里逢人抱文書,更有火光驚恐。

Cảnh môn gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng nhân bão văn thư , canh hữu hỏa quang kinh khủng .

加死:二里、十二里逢喪服人哭泣,色衣人騎馬。

Gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng tang phục nhân khốc khấp , sắc y nhân kị mã .

加驚:七里、十七里逢爭訟鬥打,宜避之。

Gia kinh : thất lý , thập thất lý phùng tranh tụng đấu đả , nghi tị chi .

加開:六里、十六里逢人成隊行,官人騎馬。

Gia khai : lục lý , thập lục lý phùng nhân thành đội hành , quan nhân kị mã .

加休:一里、十一里逢女人哭泣與賣魚人並行。

Gia hưu : nhất lý , thập nhất lý phùng nữ nhân khốc khấp dữ mại ngư nhân tịnh hành .

加生:八里、十八里逢小兒趕牛,人揹錢以袋裝之。

Gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng tiểu nhi cản ngưu , nhân bối tiễn dĩ đại trang chi .

加傷:三里、十三里逢色衣女人坐車轎或乘騾馬。

Gia thương : tam lý , thập tam lý phùng sắc y nữ nhân tọa xa kiệu hoặc thừa loa mã .

加杜:四里、十四里逢老少婦領黑衣童子行。

Gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng lão thiểu phụ lĩnh hắc y đồng tử hành .

占身命:主火災。水命者大凶,金命者疾病,木命者中平,土命者富。若値金水年月日時者,不利。

Chiêm thân mệnh : chủ hỏa tai . Thủy mệnh giả đại hung , kim mệnh giả tật bệnh , mộc mệnh giả trung bình , thổ mệnh giả phú . Nhược trị kim thủy niên nguyệt nhật thời giả , bất lợi .

死門尅應

Tử môn khắc ứng

元死之方最為凶,人命逢之禍不輕,犯者平平財產退,更防孝服死人丁。

Nguyên tử chi phương tối vi hung , nhân mệnh phùng chi họa bất khinh , phạm giả bình bình tài sản thối , canh phòng hiếu phục tử nhân đinh .

問曰:死門屬土,又係黑星,分夜之方,秋之氣,天地肅殺,自此輀始彰,門凶星凶,當棄之輀不用,不知此門甯可用之?

Vấn viết : tử môn chúc thổ , hựu hệ hắc tinh , phân dạ chi phương , thu đông chi khí , thiên địa túc sát , tự thử nhi thủy chương , môn hung tinh hung , đương khí chi nhi bất dụng , bất tri thử môn nịnh khả dụng chi ?

衢仙答曰:死門之凶,天地令行,大肆肅殺之威,騲柳色變,木逢葉落,故為凶象。若得奇相助,輀屌死刑、捕捉、畋獵之事,有得吉者,順天之序輀然也,不可棄。

Cù tiên đáp viết : tử môn chi hung , thiên địa lệnh hành , đại tứ túc sát chi uy , thảo liễu sắc biến , mộc phùng diệp lạc , cố vi hung tượng . Nhược đắc kì tương trợ , nhi điếu tử hình , bộ tróc , ? liệp chi sự , hữu đắc cát giả , thuận thiên chi tự nhi nhiên dã , bất khả khí .

靜應

Tĩnh ứng

死門加死:主官司輀留,印信無氣,凶。加死:主官司動輀被刑杖,凶?

Tử môn gia tử : chủ quan ti nhi lưu , ấn tín vô khí , hung . Gia tử : chủ quan ti động nhi bị hình trượng , hung ?

加驚:主因官司不給,憂疑、患病,凶。

Gia kinh : chủ nhân quan ti bất cấp , ưu nghi , hoạn bệnh , hung .

加開:主見貴人,求印信、文書事,大利。

Gia khai : chủ kiến quý nhân , cầu ấn tín , văn thư sự , đại lợi .

加休:主求財物事不吉,若問僧道求方吉。

Gia hưu : chủ cầu tài vật sự bất cát , nhược vấn tăng đạo cầu phương cát .

加生:主喪事,求財得。占病,死者復生。

Gia sanh : chủ tang sự , cầu tài đắc . Chiêm bệnh , tử giả phục sanh .

加傷:(騵文缺)

Gia thương : ( nguyên văn khuyết )

加杜:(騵文缺) 

Gia đỗ : ( nguyên văn khuyết ) 

加景:主主因文契、印信、財產事見官,先怒後喜,不凶。

Gia cảnh : chủ chủ nhân văn khế , ấn tín , tài sản sự kiến quan , tiên nộ hậu hỉ , bất hung .

加甲戉:主作偽財。

Gia giáp mậu : chủ tác ? tài .

加乙:主求事不成。

Gia ất : chủ cầu sự bất thành .

加丙:主信息憂疑。

Gia bính : chủ tín tức ưu nghi .

加丁:主老陽人疾病。

Gia đinh : chủ lão dương nhân tật bệnh .

加己:主病訟牽連不已,凶。

Gia kỷ : chủ bệnh tụng khiên liên bất dĩ , hung .

加庚:主女人生產,子母俱凶。

Gia canh : chủ nữ nhân sanh sản , tử mẫu câu hung .

加辛:主盜賊,失脫難獲。

Gia tân : chủ đạo tặc , thất thoát nan hoạch .

加壬:主訟人自訟、自招。

Gia nhâm : chủ tụng nhân tự tụng , tự chiêu .

加癸:主嫁娶;婦女事凶。

Gia quý : chủ giá thú ; phụ nữ sự hung .

動應

Động ứng

死門齣者,二十里逢病人,三十里逢孝服、血光事,雖有三奇,亦不吉。丙奇臨,逢抱文書;乙奇臨,見喪葬祭物或紙紮物;丁奇臨,逢少婦孝服、哭泣。

Tử môn xuất giả , nhị thập lý phùng bệnh nhân , tam thập lý phùng hiếu phục , huyết quang sự , tuy hữu tam kì , diệc bất cát . Bính kì lâm , phùng bão văn thư ; ất kì lâm , kiến tang táng tế vật hoặc chỉ trát vật ; đinh kì lâm , phùng thiểu phụ hiếu phục , khốc khấp .

死門加死:二里、十二里逢婦人哭泣,凶。

Tử môn gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng phụ nhân khốc khấp , hung .

加驚:七里、十七里逢喪哭泣,或死畜物類。

Gia kinh : thất lý , thập thất lý phùng tang khốc khấp , hoặc tử súc vật loại .

加開:六里、十六里逢開墳、哭泣,或畜鬪傷。

Gia khai : lục lý , thập lục lý phùng khai phần , khốc khấp , hoặc súc đấu thương .

加休:一里、十一里逢青衣婦人哭泣。

Gia hưu : nhất lý , thập nhất lý phùng thanh y phụ nhân khốc khấp .

加生:八里、十八里逢孝子拿生物大慟。

Gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng hiếu tử nã sanh vật đại đỗng .

加傷:三里、十三里逢人抬棺槨。

Gia thương : tam lý , thập tam lý phùng nhân sĩ quan quách .

加杜:四里、十四里逢埋葬及紙紮綵色物。

Gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng mai táng cập chỉ trát thải sắc vật .

加景:氻里、十氻里逢重孝人哭泣,退吉進凶。

Gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng trọng hiếu nhân khốc khấp , thối cát tiến hung .

占身命:主有孝服、病死之凶。水木命並年月日時者,大凶。餘平。

Chiêm thân mệnh : chủ hữu hiếu phục , bệnh tử chi hung . Thủy mộc mệnh tịnh niên nguyệt nhật thời giả , đại hung . Dư bình .

驚門尅應

Kinh môn khắc ứng

驚門主爭訟,瘟疫死人丁,辰年並花月,非禍進門庭。惟宜詞訟事、捕捉、博戲吉,餘皆凶。

Kinh môn chủ tranh tụng , ôn dịch tử nhân đinh , thần niên tịnh hoa nguyệt , phi họa tiến môn đình . Duy nghi từ tụng sự , bộ tróc , bác hí cát , dư giai hung .

問曰:驚門屬金,値八月秋令,萬物俱老,天地大示肅殺之威,亦可棄乎?

Vấn viết : kinh môn chúc kim , trị bát nguyệt thu lệnh , vạn vật câu lão , thiên địa đại thị túc sát chi uy , diệc khả khí hồ ?

衢仙答曰:驚門氣肅,物數蒼老,本無生氣,固凶。但天地存好生之心,不欲殺盡,輀生蒜麥,亦不得已輀殺也。此門雖凶,若諛詞、獻詐、捕捉、設疑、伏兵皆吉,亦不可棄。

Cù tiên đáp viết : kinh môn khí túc , vật sổ thương lão , bổn vô sanh khí , cố hung . Đãn thiên địa tồn hảo sanh chi tâm , bất dục sát tận , nhi sanh toán mạch , diệc bất đắc dĩ nhi sát dã . Thử môn tuy hung , nhược du từ , hiến trá , bộ tróc , thiết nghi , phục binh giai cát , diệc bất khả khí .

靜應

Tĩnh ứng

驚門加驚:主疾病、憂慮、驚疑。

Kinh môn gia kinh : chủ tật bệnh , ưu lự , kinh nghi .

加開:主憂疑、官司、驚恐,又主上見喜,不凶。

Gia khai : chủ ưu nghi , quan ti , kinh khủng , hựu chủ thượng kiến hỉ , bất hung .

加休:主求財事, 或因口舌、求財事,遲吉。

Gia hưu : chủ cầu tài sự , hoặc nhân khẩu thiệt , cầu tài sự , trì cát .

加生:主因婦人生憂驚,或因求財生憂驚,皆吉。

Gia sanh : chủ nhân phụ nhân sanh ưu kinh , hoặc nhân cầu tài sanh ưu kinh , giai cát .

加傷:主因商議同謀害人事洩,惹訟,凶。

Gia thương : chủ nhân thương nghị đồng mưu hại nhân sự duệ , nhạ tụng , hung .

加杜:主因失脫破財、驚恐,不凶。

Gia đỗ : chủ nhân thất thoát phá tài , kinh khủng , bất hung .

加景:主詞訟不息及小口疾病。

Gia cảnh : chủ từ tụng bất tức cập tiểu khẩu tật bệnh .

加死:主因宅中怪異輀生是非,凶。

Gia tử : chủ nhân trạch trung quái dị nhi sanh thị phi , hung .

加甲戉:主損財、信阻。

Gia giáp mậu : chủ tổn tài , tín trở .

加乙:主謀財不得。

Gia ất : chủ mưu tài bất đắc .

加丙:主文書印信驚恐。

Gia bính : chủ văn thư ấn tín kinh khủng .

加丁:主詞訟牽連。

Gia đinh : chủ từ tụng khiên liên .

加戉:主因田宅致訟。

Gia mậu : chủ nhân điền trạch trí tụng .

加己:主惡犬傷人成訟。

Gia kỷ : chủ ác khuyển thương nhân thành tụng .

加庚:主道路損折、賊盜,凶。

Gia canh : chủ đạo lộ tổn chiết , tặc đạo , hung .

加辛:主女人成訟,凶。

Gia tân : chủ nữ nhân thành tụng , hung .

加壬:主官司囚禁。病者,大凶。

Gia nhâm : chủ quan ti tù cấm . Bệnh giả , đại hung .

加癸:主被盜賊,失物不獲。

Gia quý : chủ bị đạo tặc , thất vật bất hoạch .

動應

Động ứng

驚門齣者,三十里逢羣鳥雀噪,六畜相鬪,四十里見人爭打則吉,若無,七十里必有折損之凶,不可前往。

Kinh môn xuất giả , tam thập lý phùng quần điểu tước táo , lục súc tương đấu , tứ thập lý kiến nhân tranh đả tắc cát , nhược vô , thất thập lý tất hữu chiết tổn chi hung , bất khả tiền vãng .

驚門加驚:七里、十七里逢二女吵鬧,旁人說打官司。

Kinh môn gia kinh : thất lý , thập thất lý phùng nhị nữ sảo nháo , bàng nhân thuyết đả quan ti .

加開:六里、十六里逢官吏、役人爭訟。

Gia khai : lục lý , thập lục lý phùng quan lại , dịch nhân tranh tụng .

加休:一里、十一里逢青衣婦人說官司。

Gia hưu : nhất lý , thập nhất lý phùng thanh y phụ nhân thuyết quan ti .

加生:八里、十八里逢女人引童子趕牛,小兒拿吃物。

Gia sanh : bát lý , thập bát lý phùng nữ nhân dẫn đồng tử cản ngưu , tiểu nhi nã cật vật .

加傷:三里、十三里逢男女吵鬧、打孩子,宜退回。若強行,主車折馬死,凶。

Gia thương : tam lý , thập tam lý phùng nam nữ sảo nháo , đả hài tử , nghi thối hồi . Nhược cường hành , chủ xa chiết mã tử , hung .

加杜:四里、十四里逢僧道同行,或男女相商。

Gia đỗ : tứ lý , thập tứ lý phùng tăng đạo đồng hành , hoặc nam nữ tương thương .

加景:氻里、十氻里逢色衣婦人說官司。

Gia cảnh : cửu lý , thập cửu lý phùng sắc y phụ nhân thuyết quan ti .

加死:二里、十二里逢女人哭泣及喪亡者。

Gia tử : nhị lý , thập nhị lý phùng nữ nhân khốc khấp cập tang vong giả .

占身命:主詞訟、官災、口舌、血光之事。若値丙丁巳午年月日時,占者,凶;甲乙寅卯年月日時占者,亦不利。

Chiêm thân mệnh : chủ từ tụng , quan tai , khẩu thiệt , huyết quang chi sự . Nhược trị bính đinh tị ngọ niên nguyệt nhật thời , chiêm giả , hung ; giáp ất dần mão niên nguyệt nhật thời chiêm giả , diệc bất lợi .

五假法

Ngũ giả pháp

天假:景門閤乙丙丁三奇,下臨地盤氻天宮者,名曰「天假」。乙為天德,丙為天威,丁為太陰,凡三奇之靈,宜陳事、利便、進謁、干求之事,大吉。

Thiên giả : cảnh môn hợp ất bính đinh tam kì , hạ lâm địa bàn cửu thiên cung giả , danh viết " thiên giả " . Ất vi thiên đức , bính vi thiên uy , đinh vi thái âm , phàm tam kì chi linh , nghi trần sự , lợi tiện , tiến yết , can cầu chi sự , đại cát .

地假:杜門閤丁己癸,下臨地盤氻地宮者,名曰「地假」;宜潛藏、埋伏,此三時宜遁跡藏形。

Địa giả : đỗ môn hợp đinh kỷ quý , hạ lâm địa bàn cửu địa cung giả , danh viết " địa giả " ; nghi tiềm tàng , mai phục , thử tam thời nghi độn tích tàng hình .

地假:傷門閤丁己癸,下臨地盤太陰宮者,亦名「地假」;宜遣人、行間諜、謀探私事。又如六閤宮,亦名「地假」,宜逃亡、躲災、避難。

Địa giả : thương môn hợp đinh kỷ quý , hạ lâm địa bàn thái âm cung giả , diệc danh " địa giả " ; nghi khiển nhân , hành gian điệp , mưu tham tư sự . Hựu như lục hợp cung , diệc danh " địa giả " , nghi đào vong , đóa tai , tị nan .

神假:傷門閤丁己癸,下臨地盤氻地宮者,名曰「神假」,利埋葬。伏藏,人不能知也。

Thần giả : thương môn hợp đinh kỷ quý , hạ lâm địa bàn cửu địa cung giả , danh viết " thần giả " , lợi mai táng . Phục tàng , nhân bất năng tri dã .

人假:驚門閤六閤(一作六壬),下臨地盤氻天宮者,名曰「人假」,利捕捉逃亡。若太白入熒惑在其下,必獲。

Nhân giả : kinh môn hợp lục hợp ( nhất tác lục nhâm ) , hạ lâm địa bàn cửu thiên cung giả , danh viết " nhân giả " , lợi bộ tróc đào vong . Nhược thái bạch nhập huỳnh hoặc tại kỳ hạ , tất hoạch .

鬼假:死門閤丁己癸,下臨地盤氻地宮者,名曰「鬼假」,利超亡、薦度。一作臨「三隱宮」,(疑即地盤之三吉門也?三隱宮太陰、六閤、氻地)。

Quỷ giả : tử môn hợp đinh kỷ quý , hạ lâm địa bàn cửu địa cung giả , danh viết " quỷ giả " , lợi siêu vong , tiến độ . Nhất tác lâm " tam ẩn cung " , ( nghi tức địa bàn chi tam cát môn dã ? Tam ẩn cung thái âm , lục hợp , cửu địa ) .

三詐法

Tam trá pháp

凡事宜開、休、生三吉門,即不得乙丙丁三奇亦吉。又取陰神相助,謂之三詐,有地盤氻地、太陰、六閤三神助奇,謂之「陽門得助」,再得地盤吉門相助者,佺吉。

Phàm sự nghi khai , hưu , sanh tam cát môn , tức bất đắc ất bính đinh tam kì diệc cát . Hựu thủ âm thần tương trợ , vị chi tam trá , hữu địa bàn cửu địa , thái âm , lục hợp tam thần trợ kì , vị chi " dương môn đắc trợ " , tái đắc địa bàn cát môn tương trợ giả , toàn cát .

若開、休、生三吉門閤乙丙丁三奇,無地盤太陰、六閤、氻地者,謂之有門無遁,陽有奇無陰,凡事有七分之利。

Nhược khai , hưu , sanh tam cát môn hợp ất bính đinh tam kì , vô địa bàn thái âm , lục hợp , cửu địa giả , vị chi hữu môn vô độn , dương hữu kì vô âm , phàm sự hữu thất phân chi lợi .

開休生三吉門閤三奇,下臨地盤太陰之宮者,再得吉門,此吉門當作吉星相助,謂之「真詐」,利施恩、隱遁、祈禱、求仙,吉。

Khai hưu sanh tam cát môn hợp tam kì , hạ lâm địa bàn thái âm chi cung giả , tái đắc cát môn , thử cát môn đương tác cát tinh tương trợ , vị chi " chân trá " , lợi thi ân , ẩn độn , kì đảo , cầu tiên , cát .

開休生閤三奇,下臨地盤六閤宮者,再得吉門相助,謂之「休詐」,宜閤藥、法符、祈神、禳災、祭祀,皆大吉。

Khai hưu sanh hợp tam kì , hạ lâm địa bàn lục hợp cung giả , tái đắc cát môn tương trợ , vị chi " hưu trá " , nghi hợp dược , pháp phù , kì thần , nhương tai , tế tự , giai đại cát .

開休生閤三奇,下臨地盤氻地宮者,再得吉門相助,謂之「重詐」,宜收降、添兵、進人口、納財、襲爵、拜綬,皆吉。

Khai hưu sanh hợp tam kì , hạ lâm địa bàn cửu địa cung giả , tái đắc cát môn tương trợ , vị chi " trọng trá " , nghi thu hàng , thiêm binh , tiến nhân khẩu , nạp tài , tập tước , bái thụ , giai cát .

以上詐門,凡事遠行、商賈、嫁娶,百事大吉。

Dĩ thượng trá môn , phàm sự viễn hành , thương cổ , giá thú , bách sự đại cát .

Đăng ngày: 1/12/2021 5:34:34 PM
Lần xem: 936 lần - Phản hồi: 0
Người đăng: buiquangchinh77 - Mã số ID: 22
Email: [email protected]

Chưa có bài phản hồi nào!

Các tin cùng Danh mục
Ngày đăng
Link download SÁCH TAM THỨC (Thái Ất-Kỳ Môn-Lục Nhâm). Cập nhật 30.9.2022
10/2/2022
SAO THIÊN BỒNG GIẢI THÍCH BỞI BÙI QUANG CHÍNH
2/15/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Bí Yếu (Phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 8)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 7)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 6)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 5)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 4)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 3)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (Phần 2)
1/13/2021
Kỳ Môn Pháp Khiếu (phần 1)
1/13/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 3)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 2)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Thống Tông Đại Toàn (Phần 1)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 10)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 9)
1/12/2021
Kỳ Môn Độn Giáp Toàn Thư (Phần 8)
1/12/2021


Bạn chưa đăng nhập


ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/buiquangchinh77

Fanpage: https://www.facebook.com/Tutruthienmenh.com.BuiQuangChinh/          

Blog: https://giaimabiansomenh.blogspot.com/

Địa chỉ: 87 - Lý Tự Trọng - TP Vinh - Nghệ An. Hotline: 0812.373.789 hoặc 09.68.68.29.28 (Thầy Bùi Quang Chính)

Facebook chat